güneş enerjisi slayt

  • View
    1.149

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of güneş enerjisi slayt

Gne Enerjisi Ve Kullanld Alanlar

GNE

Yapsal Bilgiler Ktle : 1,989,100 x 1024 kg Hacim :141,200,000 x 1010 km3 Ekvator Yarap : 695,000 km Hacimsel Ortalama Yarap :696,000 km Eliptiklik : 0.00005 Ortalama Younluk :1408 kg/m3 Yzeydeki Ktle ekimi : 274 m/s2 Temel Kimyasal Yaps :(yuvarlamalar nedeniyle %100'den fazla gzkyor) %92.1 Hidrojen % 7.8 Helyum % 0.061 Oksijen % 0.030 Karbon % 0.0084 Nitrojen % 0.0076 Neon % 0.0037 Demir % 0.0031 Silikon % 0.0024 Magnezyum % 0.0015 Kkrt % 0.0015 Dierleri Ortalama Yzey Scakl :6000 C Merkez Scakl :15,000,000 C Konum ve Hareket Bilgileri Yerin Yrngesine Yatklk :7.25 Yakn Yldzlara Gre Hz :19.4 km/s Ekseni Etrafnda Dnme Periyodu :1609.12 saat

DNYAYA ULAAN GNE ENERJS

Dnya gneten yaklak 150milyon km uzaklkta bulunmaktadr. Dnya hem kendi evresinde dnmekte, hemde gne evresinde eliptik bir yrngede dnmektedir. Bu ynyle, dnyaya gneten gelen enerji gnlk olarak deimekte, hem de yl boyunca deimektedir. Dnyann kendi evresinde dnnden kaynaklanan gne enerjisi deiimi gece gndz olutururken, Dnyann gne evresinde dnmnden kaynaklanan gne enerjisi deiimi de, mevsimleri oluturmaktadr. Dnyann kendi evresindeki dn ekseni, gne evresindeki dolanma yrngesi dzlemiyle 23,50lik bir a yaptndan, yer yzne den gne iddeti yrnge boyunca deimekte ve mevsimlerde bylece olumaktadr. Ayrca, bu erilik, yl boyunca gndz gece uzunluunda da deiimler ortaya kartmaktadr

Dnyaya gneten saniyede, yaklak 1.7 X 1017j. Lk enerji, (170 milyar mega-watt) nmlar gelmektedir. Gnein sald toplam enerji gz nne alndnda, bu ok kk bir kesirdir. Ancak bu tutar, dnyada insanolunun bugn iin kulland toplam enerjinin 15-16 bin katdr. Dnyaya gelen gne enerjisi eitli dalga boylarndaki nmlardan oluur v e gne-dnya arasn yaklak 8 dakika aarak dnyaya ular. Dnyann dna, yani hava krenin dna gne nlarna dik bir metre kare alana bir saniyede gelen gne enerjisi, 1357j dr. Bu deer, tanm gerei, yl boyunca deimez varsaylabilir. Bu say Gne Deimezi olarak bilinir.

Hava kre dna gelen gne nlarnn dalga boylar, iinde grnr blgeyi de ierecek ekilde, mortesinden krmz altna dek uzanmaktadr. Baka bir deile, gne nmlarnn dalga boylar 0.1-3 um (mikro metre) arasndadr. Her dalgabo5yunun iddeti ayn deildir. Gneten gelen nmlarn dalmna bakldnda, bunlarn %9 u mor st blgede, %45i grnr k blgesinde ve geri kalan 546 s krmz alt blgesinde bulunur. Gne nmlar havakreyi geerken belli sourmalara urarlar. Bu sourmalar, hava kreyi oluturan gazlardan ve toz paracklarndan kaynaklanr. Yer yzeyinden yaklak 25 km yksekte gne nmlarnn mor st ksmn kesen bir blge bulunmaktadr. Bu blgeye ozon katman denir. Bu katmanda dalga boylar 0.32um kk olan mor st nlar soururlar.

Bu sourma zellikle canllar iin nemlidir. nk, mor tesi nmlar enerjik nmlardr ve canllarn derisini bozucu, gzlere zarar verici etkileri vardr. Bu ynyle ozon katmanndaki mor st nmlarnn sourulmas, yer yznde canllarn salklaryla dorudan ilikilidir. Bu sourmalar sonucu, mor st blgede 0.3-0.4um aralndaki dalga boylarnda olan nmlar yeryzne ulaabilir ki, bunlarda gne altnda derimizin yanmasnda / bronzlamasnda etkilidir. Bunun dnda, grnr blge ve krmz alt blgelerindeki nmlar, havadaki gaz moleklleri ve toz paracklaryla etkileme sonucu salrlar. Bu salma, her yndedir ve bu ynyle gelen gne enerjisinin bir ksm yeryzne ulamadan uzaya geri gider. Mavi renge karlk gelen dalga boylar, krmz renge karlk gelenlere kyasla daha ok salrlar. Yeryznden bakldnda gn mavi renkte grnmesinin nedeni budur.

Su damlacklar da nmlar salmaya uratmada etkilidir. Youn bulutlar, gelen nmlarn %80 ini geri saarak bu nmlarn yeryzne ulamalarn nlerler. Dnyann ortalama bulut rtsnn %50 dolaynda olduu dnlrse gne enerjisinde nemli bir kaybn bu ekilde ortaya kt grlr. Gelen gne nmlarnn grnr blgeye den kesimi iin hava kre hemen hemen saydam zellik gsterir. Yani bu nmlar iin hava kre ak bir penceredir. Ancak, baz toz ve kirleticilerin bu blgedeki nmlar sourduklar gz ard edilmemelidir. Yakn krmz alt blgeye den nmlarn yaklak %20 si havadaki su buhar ve karbondioksitle sourulurlar. Bu sourmalar sonucu hava krenin snmas ortaya kar.

Gne nmlarnn hava kre ile etkilemeleri sonucu, yeryzne gelen toplam gne nm iddeti, hava kre dna gelen iddetin yarsndan biraz fazla kalacak denli azalmaktadr. Ayn zamanda, belli dalga boylar artk szlm, bylece enerji dalm da bundan etkilenmitir. Doal olarak hava kre etkileri gne nmlarnn8 havada aldklar yola bamldr. Eik gelen gne nmlar, dik gelmeye kyasla daha uzun yol alacaklar iin, bu etkilerde artacaktr. Tm bu etkiler sonucu yeryzne ulaan gne nmlar, Dorudan ve yaynk olarak iki kesimde yeryzne arparlar. Yaynk nlar, bulutlarca ve tozlarca salmaya uratlm nmlardr. Dorudan gelenler ise bu tr etkilere uramam nlardr.

Yeryzne ulaan Gne nlar ve doal dnmler

Yukarda anlatlanlar zetleyecek olursak. Gneten gelen enerjinin yaklak %30 yansma ve salmalarla uzaya geri gider. Yaklak %20 hava krede sourulur. Geri kalan %50 yeryznde sourulur. Yeryzne ulaan bu gne enerjisi doal dnmlere urar. Bu dnmlerden biri, sularn buharlatrlarak dnyadaki su dngsnn salanmasdr. Bu ilem, gerek biz insanlar iin, gerekse tm canllar iin ok nemlidir. Bylece derelerimiz akabilir, yer alt sularmz kurumaz, yamur ve kar yalar olabilir. Bu gn sadece Trkiye zerine bir ylda den ya tutarnn 500milyar ton su olduu gz nne alnrsa, bu ilemin ne denli nemli olduu anlalabilir. kinci bir dnm, klabirleim dir. Bu ilem, dnyadaki canllar iin yaam demektir. Bir saniyede gelen gne enerjisinin yaklak onbinde ikisi bu ilem iin harcanr. Ya da baka bir deile, bitkilerde toplanr. Bitkiler, gelen gne enerjisini kullanarak klabirleim yapmakta ve bylece bioktle oluturmaktadrlar. Yani, gelen gne enerjisinin bu kesri, bioktleye dntrmektedir. Tm canllarn besin kayna bu enerjidir. Bioktle ile otlar oluur; otlar yiyen otoburlar oluur;otoburlar yiyen et oburlar oluur

Gne enerjisinin bir dier dnm de rzgarlar ve deniz dalgalaryla okyanus akntlar dr. Rzgarlarn olumas temelinde havann baz blgelerinin deiik etkenler sonucu dier blgelere kyasla daha scak ya da daha souk olmasndan kaynaklanan basn farkllklar etkin olmaktadr. Bu snma ve soumalarda da gne etkin rol oynamaktadr. Deniz dalgalar ve akntlar temelde rzgarn etkisiyle ortaya karlar. Dolaysyla, hem rzgar, hem de deniz dalgalar akntlar birer gne enerjisi trevidir.

Gne Enerjisi Dnmleri

Doal dnmler

* * * * *

Toprak ve su snmas Fotosentez (bitki-hayvan-insan ve fosil yakt oluumu) Ya ve Buharlama (Su dngs) Rzgar ve Dalga oluumu Doal Yangnlar

nsann Gelitirdii Dnler* * * * * * * Gnenm s (toplalar) Gnenm elektrik (gne pilleri) Su gcmekanik elektrik (barajlar) Rzgarelektrik (rzgar trbnleri) Bioktles (odun vb yakma sistemleri) Fosilyakt elektrik (elektrik ve s retim merkezleri) Gnemimarl uygulamalar

Tm bu aklamalarda grlecei gibi, gne hem dnya iin hemde dnya zerinde yaayan biz insanlar iin temel ve olmazsa olmaz bir enerji kaynadr. Dnyaya gelen gne enerjisinin bir ksm sorulmalarla ve dnmlerle depolanrken, dier bir ksm da uzaya geri dner. Aslnda tm bu depolanan ve sorulan enerji sonunda kk scaklkl s dalgalar olarak uzaya geri gnderilmek durumundadr. Dnyann scakl deimediinden bu kanlmaz bir sonutur. Fotosentezle birlikte depolanan enerji, bir yandan fosil yakt oluumunda, dier yandan insan ve hayvanlarn oluumunda harcanr ve sonuta rme ile ve fosil yaktlarn yanmas ile s enerjisi olarak dar atlr. Ayn ekilde rzgarlar, dalgalar, su buharlamas da sonuta s dalgalarna dnrler. Dnya zerinde yaayan biz insanlar, besin de iinde olmak zere, hemen tm kullandmz enerjiyi gneten salamaktayz. Fosil yaktlar, milyonlarca ylda depolanm gne enerjileridir. Odun, yllarla llen zaman aralklarnda depolanm gne enerjisidir. Rzgarlar, deniz dalgalar gne enerjisinin trevleridir. Bunlar, gne enerjisinin doal dnmdr. Birde insanolunun gelitirdii gne enerjisi dntrm yollar vardr

GNE IINIMI

Gne enerjisi, gnein ekirdeinde yer alan fzyon sreci ile aa kan ma enerjisidir, gneteki hidrojen gaznn helyuma dnmesi eklindeki fzyon srecinden kaynaklanr. Bu enerjinin dnyaya gelen kk bir blm dahi, insanln mevcut enerji tketiminden kat kat fazladr. Gne enerjisinden yararlanma konusundaki almalar zellikle 1970'lerden sonra hz kazanm, gne enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakmndan dme gstermi, gne enerjisi evresel olarak temiz bir enerji kayna olarak kendini kabul ettirmitir.

Gneten Gelen Inmn Dalm

Dnya ile Gne arasndaki mesafe 150 milyon kmdir.

Dnyaya gneten gelen enerji, Dnyada bir ylda kullanlan enerjinin 20 bin katdr.

Gne, 5 milyar yl sonra tkenecektir.

Gne nmnn tamam yeryzeyine ulamaz, %30 kadar dnya atmosferi tarafndan geriye yanstlr.

Gne nmnn %50si atmosferi geerek dnya yzeyine ular. Bu enerji ile Dnyann scakl ykselir ve yeryznde yaam mmkn olur. Rzgar hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarna da bu snma neden olur.

Gneten gelen nmnn %20si atmosfer ve bulutlarda tutulur.

Yeryzeyine gelen gne nmnn %1den az bitkiler tarafndan fotosentez olaynda kullanlr. Bitkiler, fotosentez srasnda gne yla birlikte karbondioksit ve su kullanarak, oksijen ve eker retirler. Fotosentez, yeryznde bitkisel yaamn kaynadr.

Dnyaya gelen btn gne nm, sonunda sya dnr ve uzaya geri verilir

ISIL GNE TEKNOLOJLER

1. DK SICAKLIK SISTEMLERDzlemsel Gne Kollektrleri:

Gne enerjisini toplayan ve bir akkana s olarak aktaran eitli tr ve biimlerdeki aygtlardr. En ok evlerde scak su stma amacyla kullanlmaktadr. Ulatklar scaklk 70C civarndadr. Dzlemsel gne kollektrleri, stten alta doru, camdan yaplan st rt, cam ile absorban plaka arasnda yeterince boluk, metal veya plastik absorban plaka, arka ve yan yaltm ve bu blmleri iine alan bir kasadan olumutur. Absorban plakann yzeyi genellikte koyu renkte olup bazen seicilii artran bir madde ile kaplanr. Kollektrler, yrenin enlemine bal olarak gnei maksimum alacak ekilde, sabit bir ayla yerletirilirler. Gne kollektrl sistemler tabii dolaml ve pompal olmak zere ikiye ayrlr. Bu