Avrupa’da Termal Güneş Enerjisi Ürünleri İçin ...· Avrupa’da Termal Güneş Enerjisi Ürünleri

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Avrupa’da Termal Güneş Enerjisi Ürünleri İçin ...· Avrupa’da Termal Güneş Enerjisi...

 • Avrupada Termal Gne Enerjisi rnleri in Kalite EtiketiGne enerjisi ticaretinize g katnwww.solarkeymark.org

  The Solar Keymark CEN Keymark Scheme

 • Solar Keymark, son tketicilere bir rnn Avrupa standartlarna ve bunlara ek Solar Keymark gereksinimlerine uyumluluunu gsteren bamsz bir sertifika iaretidir. Avrupada kullanlmakta olan Solar Keymark dnya apnda da gitgide tannmaktadr.

  Solar Keymark, bir CEN/CENELEC Avrupa iaret dzenidir ve sadece aadakileri kapsamaktadr: Termal gne enerjisi kollektrleri (EN 12975 Avrupa standartlar serisi baz alnmtr.) Fabrika kl gne enerjisi sistemleri (EN 12976 Avrupa standartlar serisi baz alnmtr.)

  Solar Keymark, Avrupann nde gelen test laboratuarlarnn sk ibirlii ve Avrupa Komisyonunun destekleriyle Avrupa Termal Gne Enerjisi Endstrisi Federasyonu (European Solar Thermal Industry Federation, ESTIF) ve Avrupa Standartizasyon Komitesi (European Committee for Standardisation, CEN) tarafndan geliitirilmitir. Termal gne enerjisi rnleri iin temel kalite iaretidir ve Avrupa pazarna ve tesine geni lde yaylmtr.

  1 Ocak 2011 itibariyle 1200n zerinde Solar Keymark lisans datlmtr.

  Not: Solar Keymark ve CE iareti arasndaki farkSolar Keymark, bir kalite iaretidir. CE iareti ise, bir rnn Avrupa direktiflerine gre tanmlanm asgari yasal zorunluluklar yerine getirdiini gsterir.

  Solar KeymarkAvrupada Termal Gne Enerjisi rnleri in Kalite Etiketi

  Solar Keymark deneyimi ve sat zerindeki etkileri

  Tm gne enerjisi kolektrlerimiz Solar Keymarkla donatlmtr. Solar Keymark, yeni pazarlara girii ve yeni rnlerin Avrupa pazarna sunumunu kolaylatryor. Gn getikce daha fazla tketici, Solar Keymarkn farkna varyor ve bu sadece Avrupada deil tm dnyada kullandmz bir pazarlama aracdr. Solar Keymarkn sadece avantajlar olduunu dnyoruz. Solar Keymark ercevesinde test, denetleme ve sertifikalandrma ok iyi planlanlanarak zorunlu hale getirilimi. Andreas Wagner,Wagner & Co.01/03

  01/04

  01/05

  01/06

  01/07

  01/08

  01/09

  01/10

  01/11

  1200

  1000

  800

  600

  400

  200

  0

  Solar Keymark lisans says:

  Kaynak: www.solarkeymark.org

  Solar Keymark / Avrupada Termal Gne Enerjisi rnleri in Kalite Etiketi2

 • Bir retici iin Solar Keymarka dair sekiz neden1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Solar Keymark, Avrupa dzeyinde yksek kalitedeki termal gne enerjisi rnlerini sertifikalandrmak iin yaratlmtr. Ama, ticaret bariyerlerinin kaldrlmas ve Avrupa pazarnda ve tesinde yksek kalitede termal gne enerjisi rnlerinin kullanmn tevik etmektir.

  reticiler iin Solar Keymark: Daha basit test prosedr Btn Avrupa lkeleri iin geerli ortak test Akredite test laboratuarlar arasnda zgr seim hakk Yeni rnlerin farkl Avrupa lkelerinde pazara giriini kolaylatrma Sertifikal rnlerdeki deiiklikler iin kolaylatrlm prosedrler

  Tketiciler iin Solar Keymark: Yksek kalitede rnler Satlan rnn test edilen rnle ayn olduunun garantisi rnn ilgili standartlara gre eksiksiz test edildiinin onay Sbvansiyonlara eriim

  Solar Keymarkn Geliimi

  Solar Keymark, son tketiciye bir rnn dayanklln ve bamsz bir biimde test edildiini gsterir. Tketicinin Solar Keymark tarafndan dk performansl ve dk kaliteli rnlere kar korunmas ve bu ekilde kamu kaynaklarnn daha iyi kullanmnn salanmas, saylar gitgide artan hkmetlerce fark edilmektedir. Bu yzden tm Avrupa lkelerinde zorunlu hale getirilmeli ve kamu tevikleriyle btnletirilmelidir.

  Harald Drck, Solar Keymark Network Bakan

  Solar Keymark n faydalar

  Daha dk test ve ynetim maliyetleri Sertifikal rn Daha fazla mteri gveniCironuzun artmas iin yeni frsatlar

  Firmanz iin daha iyi bir imajTermal gne enerjisi sektr iin devaml kalite imajAvrupa termal gne enerjisi marketleri iin vize Sbvansiyon mekanizmalarna eriim

  3Solar Keymark / Avrupada Termal Gne Enerjisi rnleri in Kalite Etiketi

 • Solar Keymark, rnn akredite test laboratuarnn biri tarafndan test edilmesinden sonra sadece yetkili bir sertifikasyon kuruluu tarafndan verilebilir.

  Sertifikasyon kuruluu, Solar Keymark sertifikas verilip verilmemesi hakknda karar verilmesinden sorumludur. Test laboratuar ise tm gerekli testlerden sorumludur. Solar Keymark edinmek iin test edilen rnek rnn bamsz bir denetmen tarafndan mevcut retimden veya stoktan rasgele seilmi olmas balca artlardan biridir. Bunlarn dnda, retim ve fabrikada uygulanmakta olan Kalite Ynetim Sistemi de bamsz bir denetmen tarafndan denetlenecektir. Sertifikalandrma kurulular, CEN Sertifikasyon Kurulu (CCB) tarafndan yetkilendirilmektedir.

  Solar Keymark Sertifikasyon srecini balatmann en iyi yolu, bir veya birden fazla sertifikasyon kuruluuyla temasa gemektir. Sertifikasyon kuruluu, reticiyi izlenecek prosedr hakknda bilgilendirecektir. lk adm genelde bavuru formunun doldurulmasdr. Baz sertifikasyon kurulular sadece belli test laboratuarlaryla almaktadr.

  Solar Keymarkn internet sitesi www.solarkeymark.org zerinden, en son gncellemelere, yetkili sertifikasyon kurulularna ve akredite test laboratuarlarna ulaabilirsiniz.

  Solar Keymark nasl edinilir?

  Solar Keymark Edinmek

  Kolektrnzn/Sisteminizin EN12975/76ya uygun olarak

  tasarlanm ve retilmi olduunu ve retim tekniklerinizin uygun bir Kalite Ynetim Sistemiyle (KYS)

  denetlendigini kontrol edin.

  rnz EN12975/76ya uygun mu ve Kalite Ynetim

  Sistemi mevcut mu?

  Bir sertifikasyon kuruluuyla temasa gein, Solar Keymark iin bavurunuzu yapn ve bir test enstits iin anlan.

  Test enstits, EN12975/76 normlarna gre testleri yapar. Bunun yannda retimi

  ve Kalite Ynetim Sisteminizi denetler.

  Solar Keymark edindiniz mi?

  Tebrikler!

  rnnz ve irketii

  prosedrlerinizi gelitirin.

  EVET

  EVET

  EVET

  HAYIR

  HAYIR (KYS)

  Solar Keymark / Avrupada Termal Gne Enerjisi rnleri in Kalite Etiketi4

 • Temel Koullar: rnn testi akredite bir test

  laboratuarnda yaplr. rnek bir rn, bir denetmen

  tarafndan retim veya stoktan seilir. Fabrikann retim kontrol sistemine

  (ISO 9000 serisi ile benzer) sahip olmas gerekir. Bu fabrika retim sistemi, bir denetmen tarafndan dzenli olarak kontrol edilir.

  rn her iki ylda bir fiziksel denetime tabi tutulur.

  Sertifikasyon Sonras Koullar Yllk retim denetimi Kalite Ynetim Sisteminin belgelenmesi Her iki ylda bir Solar Keymark sertifikal rnn

  bir denetmen tarafndan retimden veya stoktan seilerek fiziksel teste tabi tutulmas

  Yllk sertifikasyon harcnn yatrlmas rn zerinde yaplan tm deiiklerin sertifikasyon kuruluuna bildirilmesi

  Solar Keymark sertifikasinin etkilerini nasl en st dzeye karabilirsiniz? Pazarlama Solar Keymark, arac ve tketiciler iin: gvenilir kalite ve performansn rn belgelendirilmesi hakknda detayl

  bilginin bir kantdr. Ticaret bariyerlerini kaldrarak rnnzn

  Avrupada ihracatna balayn Solar Keymark, Avrupann hemen hemen her yerinde geerlidir: Farkl lkelerde tekrardan ayn testleri yapma zorunluluu yoktur.

  1

  2

  3

  5Solar Keymark / Avrupada Termal Gne Enerjisi rnleri in Kalite Etiketi

 • uanda sekiz yetkili sertifikasyon kuruluu bulunmaktadr: AENOR (spanya) CERTIF (Portekiz) DIN CERTCO (Almanya) ELOT (Yunanistan) ICIM (talya) Kiwa Gastec Certification (Hollanda) SP (sve) TSU Piestany (Slovakya)

  Avusturya, in, spanya, Almanya, Yunanistan, talya, Hollanda, Portekiz, Slovakya, sve ve svirede olmak zere termal gne enerjisi rnleri iin toplam 19 test laboratuar bulunmaktadr.

  Yukardaki liste Kasm 2010 tarihi itibariyle geerlidir.En son gncellemelere www.solarkeymark.org adresinden ulaabilirsiniz.

  Solar Keymark EdinmekSolar Keymark edinmek kolaydr. Tm srecin hazrlklar, sadece 3-4 i gn srer. Fiyatlar ve gerekli bilgiler hakknda bilgilendiren Sertifikasyon Kuruluuyla salanan iyi iletiim bu sreci kolaylatrr. Bunun dnda test laboratuaryla da iyi iliki kurmak hem test srelerini ksaltmak asndan hem de test sreci ve sonrasndaki gerekli denetim hakknda bilgi edinmek adna nemlidir.

  Christian Stadler, Sonnenkraft

  Sertifikasyon kurulular ve test laboratuarlar nerede bulunmaktadr?

  Sertifikasyon kuruluu ve akredite test laboratuarlarn barndran lke

  Sadece akredite test laboratuarlarn barndran lke

  Solar Keymark / Avrupada Termal Gne Enerjisi rnleri in Kalite Etiketi6

 • Tasarruflar Solar Keymark; test, sertifikasyon ve ilgili idari prosedrlerin idari ve mali ykn byk lde azaltr. Gemite, Solar Keymark ncesinde, her rn ve her lke iin ayr ayr test ve sertifikasyon yapmak gerekiyordu.

  Bu hem ok pahalyd, hem de ok zaman almaktayd. Uluslararas bir irket olarak, aile sistemini ieren esnek test ve sertifikasyon sisteminin salad tasarruflardan faydalanmaktayz. Bir retici, ayn sistemi farkl boyutlarda rettiinde, bunlar artk (ayn ailenin iinde) ayn tip, sistemin farkl boyutlardaki alt trleri olarak kabul edilmektedir. Rob Meesters, Solahart

  Solar Keymark edinmenin ve Solar Keymarka sahip olmann sertifikasyon maliyetleri:

  Solar Keymark elde etmenin balang maliyeti (sertifikalandrlan rn bana maliyet): Test, ilk fabrika denetimi, sertifikasyon: 6000 - 12000

  Solar Keymark korumann yllk maliyeti: Yllk fabrika denetimi, iki yllk rn denetimi ve sertifikasyon:

  2000 3000

  Birden fazla rnn testi ve sertifikasyonu, rn bana maliyeti nemli lde azaltir.

  Solar Keymark kimler tarafndan tanmaktadr?

  Baz ek artlarn talep edildii birka istisna dnda Avrupa Birliindeki tm ulusal sbvansiyon emalar ve mevzuatlar Solar Keymark tanmaktadr.

  7Solar Keymark / Avrupada Termal Gne Enerjisi rnleri in Kalite Etiketi

 • Yazarlarn bildii kadaryla, bu dokmann iinde yeralan bilgiler dokmann yaynland an itibariyle tamdr ve dorudur. Yazarlar, bu brorn iinde yeral