III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON ± Taras ¥ev¥enko sosyal bil...¢  MEMNUN¤°YET, A¤°D¤°YET

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON ± Taras ¥ev¥enko sosyal...

 • III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

  I K S A D P U B L I C A T I O N S - 2 0 1 9 ©

  E D I T O R S : A S S I S T . P R O F . D R . H A S A N Ç İ F T Ç İ

  Z H A N U Z A K A L İ M G E R E Y

  THE FULL TEXT BOOK

  I S B N - 978-605-7695-37-6

 • Institute Of Economic Development and Social Researches

  Publications® (The Licence Number of Publicator: 2014/31220)

  TURKEY TR: +90 342 606 06 75

  E-posta: kongreiksad@gmail.com www.iksad.org www.iksadkongre.org

  All rights of this book belong to İKSAD. It may not be copied or reproduced

  CONGRESS'S IDENTIFICATION

  CONGRESS NAME

  III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON

  SOCIAL SCIENCES

  DATE AND PLACE

  July 12-14, 2019 Kiev-UKRAINE

  ORGANIZING ORGANIZATION

  IKSAD - Institute of Economic Development and Social Research

  Head of Organizing Committee

  Assosc. Prof. Dr. Reyhana DADASHOVA

  COORDINATOR

  Zhanuzak ALİMGEREY

  INTERNATIONAL PARTICIPANTS

  Virat JOLLİ ( India ) Mohamed Talal LAHLOU (Marocco) Benbouziane Mohammed ( Algeria ) Muhammad Ali Khan ( Pakistan )

  Ada Nemsadze (Georgia)

  CONGRESS LANGUAGES

  Turkish and all dialects, English, Russian PRESENTATION

  Oral presentation

  III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

  C O

  N T

  E N

  T S

  / İ Ç

  İN D

  E K

  İL E

  R

  without permission. Legal and ethical responsibility of the works in the book belongs to the authors.

  İksad Publications - 2019©

  Release date: 21.08.2019 ISBN – 7-6

  http://www.iksadkongre.org/

 • III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

  SCIENTIFIC COMMITTEE

  Dr. Akira HIBIKI Tohoku University

  Dr. Alma T. AKAJANOVA

  Abai Kazakh National University

  Dr. Alla A. TIMOFEVA Vladivostok State Economy University

  Dr. Alia R. MASALIMOVA

  Al – Farabi Kazakh National University

  Dr. Anatoliy LOGINOV Ukraine Shevchenko Lugan National University

  Dr. Bakit OSPANOVA

  H.Ahmet Yasawi International Kazakh-Turk University

  Dr. Bigamila TORSIKBAEVA Astana Medical University

  Dr. B.K.ZAYADAN

  Al – Farabi Kazakh National University

  Dr. Botagul TURGUNBAEVA Kazakh State Women’s Teacher Training University

  Dr. Cholpon TOKTOSUNOVA

  Rasulbekov Kyrgiz Economy University

  Dr. Elvan YALCINKAYA Ömer Halisdemir University

  Dr. Elena Belik VENIAMINOVNA

  Vladivostok State Economy University

  Dr. George RUDIC Montreal Pedagogie Moderne Institute

  Dr. Hiroshi NAKAHARA Sapparo City University

  Dr. Isaevna URKIMBAEVA

  Abilai Khan International Relations University

 • III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

  Dr. Jun NAGAYASU Tohoku University

  Dr. Kenes JUSUPOV

  M. Tinisbaev Kazakh Communication Academy

  Dr. Latkin A. PAVLOVIC Vladivostok State Economy University

  Dr. Malik YILMAZ Ataturk University

  Dr. Masaya SAITO

  Sapparo City University

  Dr. Mavlyanov ABDIGAPPAR Kyrgiz Elaralık University

  Dr. Maira ESIMBOLOVA

  Kazakhistan Narkhoz University

  Dr. Maira MURZAHMEDOVA Al – Farabi Kazakh National University

  Dr. Merina B. VLADIMIROVNA

  Vladivostok State Economy University

  Dr. Mustafa GULEC Ankara University

  Dr. Mustafa UNAL Erciyes University

  Dr. Mustafa TALAS

  Omer Halisdemir University

  Dr. Nadezhda Khan E.A. Buketov Karaganda State University

  Dr. Necati DEMIR Gazi University

  Dr. Nobuaki TAKEDA

  Sapparo City University

  Dr. Sevcan YILDIZ Akdeniz University

  Dr. Sara MAZHITAYEVA

 • III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

  E.A. Buketov Karaganda State University

  Dr. Takashi HASUNI Sapparo City University

  Dr. Tsendiin BATTULGA

  Mongolia State University

  Dr. T.O. ABISEVA Kazakh State Women’s Teacher Training University

  Dr. Ulbosın KIYAKBAEVA

  Abai Kazakh National Pedagogy University

  Dr. Umran TURKYILMAZ Gazi University

  Dr. Wakako SADAHIRO Sapparo City University

  Dr. Vera ABRAMENKOVA Russia Family Studies Institute

  Dr. Vlademir VISLIVIY

  Ukraine National Technical University

  Dr. Yang ZITONG Wuhan University

  Dr. Yoshio KANAZAKI

  Tohoku University

  Dr. Zongxian FENG Xi`an Jiatong University

 • III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

  CONGRESS PROGRAM

  III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

  July 12-14, 2019

  Kiev-UKRAINE

  Participant Countries:

  Turkey, Azerbaijan, India, Morocco, Saudi Arabia, Georgia, Pakistan

  Conference venue:

  Ukraine Hotel, Kiev, 4 Instytutska Str.

  http://www.ukraine-hotel.kiev.ua/en/

  - Registration desk opens at 08:30 and shall function till 17:00 pm.

  - Please registrate at least an hour prior to your session

  - Be in the session room at least 10 minutes before the session starts

  - Head of session are fully empowered in all matters related to the

  presentations,

  coffee-breaks and session. - Certificates will be given by the session chair at the end of the session.

  - In the congress program, requests such as location and time changes

  will not be taken into consideration.

  - If you think there are any shortcomings in the program, please email

  us at the latest by

  1 July 2019 - The names of the authors and titles of paper in the certificate will be

  printed as in the program.

  http://www.ukraine-hotel.kiev.ua/en/

 • The Full Text Book Kiev-UKRAINE July 12-14, 2019

  www.iksadkiev.org

  III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

  343

  ÖĞRETMENLERİNE GÖRE İMAM-HATİP LİSELERİ: PROFİLLER, ALGILAR,

  MEMNUNİYET, AİDİYET RAPORU’NUN (2017) GENEL BİR

  DEĞERLENDİRMESİ 1

  (Rapor incelemesi)

  Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU

  Bingöl Üniversitesi

  Özet

  Bu çalışmanın amacı, imam hatip liselerindeki öğretmenlerin okul iklimi algılarını

  belirlemek ve elde edilen verilere göre çözüm önerileri geliştirmektir. Cumhuriyet tarihi

  boyunca İmam-Hatip okulları ortaya çıkış şekli, yapısı, müfredatı, öğrenci ve mezunlarıyla

  Türkiye’nin gündeminde sürekli tartışılan okullardan birisi olmuştur. Bilindiği gibi, İmam-

  Hatip Okullarının serüveni 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla başlamış, 1929-1930

  öğretim yılında, İmam-Hatip Okullarına talep olmaması nedeniyle bu okullar kapatılmıştır.

  Bir müddet kapalı olan İmam-Hatip Okulları ihtiyaçtan dolayı 1950 yılında tekrar açılmıştır.

  1997 yılına kadar bu okullara talep artmıştır. Ancak zorunlu eğitimi sekiz yıla çıkaran 4306

  sayılı Yasa bu okullara olan talebi büyük oranda düşürmüştür. İmam-Hatip Liselerinin orta

  kısımları bu yasadan dolayı kapatılmış, bundan dolayı bu yasa İmam-Hatip Liseleri için yeni

  bir dönüm noktası olmuştur. “Aydın din adamı” yetiştirme düşüncesi ile başlayan İmam Hatip

  okulları, “çocuklarımız okusun, dinini de öğrensin” arzusuna doğru bir değişim geçirmiştir.

  Nihayetinde genel eğitim ile din eğitimini birleştiren bir eğitim modeli olarak toplum

  tarafından kısa sürede benimsenmiştir. 28 Şubat sürecinde 1998 yılından itibaren bu okulların

  orta kısımları kapatılmış, mezunlarının İlahiyat dışında farklı fakültelere gitmeleri

  yasaklanmıştır. İmam-Hatip Liselerinin ders programı 1999 yılında değişmiştir. Bu dönemde

  okul ve öğrenci sayılarında büyük oranda azalma yaşanmıştır. 30 Mart 2012 tarihinde kabul

  edilen kanun değişikliği ile 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine, 12 yıllık zorunlu ve

  kademeli eğitim getirilmiştir. Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul, ikinci kademe 4 yıl süreli

  ortaokul ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise olarak düzenlenmiştir. Bu çerçevede, 1997 yılında

  kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasıyla kapatılan İmam-Hatiplerin orta kısımları

  yeniden açılmıştır. Bu okullarda okuyan öğrencilerin, öğretmenlerin, idarecilerin ve velilerin

  profilini, algılarını, beklentilerini, aidiyet duygularını, memnuniyet ve memnuniyetsizliklerini

  anlayabilmek için çeşitli saha araştırmalarına ihtiyaç duyulmuştur. Sonuç bölümünde ise

  öğretmenlerden elde edilen veriler ışığında araştırmacılara öneriler sunulmuştur. Bu bildiride,

  Değerler Eğitimi Merkezi tarafından, “Öğretmenlerine Göre İmam-Hatip Liseleri: Profiller,

  Algılar, Memnuniyet, Aidiyet” temalı projenin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu

  bildiride s