69
Instructieboek 2004 Smaragd GLE • Ametist GLE • Safir GLE • Onyx GLE • Diamant GLE NL

Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Box 14 • SE-560 27 Tenhultwww.kabe.se

De specificaties en constructiegegevens in dit handboekzijn niet bindend voor KABE. KABE behoudt zich het

recht voor op wijzigingen zonder voorafgaandekennisgeving.

Instructieboek 2004

Smaragd GLE • Ametist GLE • Safir GLE • Onyx GLE • Diamant GLE

NL

Page 2: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 1/67

GEFELICITEERD MET UW NIEUWE KABE

We feliciteren met de keuze van uw caravan. Een keuze waarvan u geen spijt zult krijgenomdat we er volledig van overtuigd zijn dat de caravan aan uw verwachtingen zal voldoen.

De KABE-caravan is met alle mogelijke zorg geconstrueerd en gefabriceerd. Doordachteindelingen met kwaliteit tot in de kleinste details zorgen ervoor dat u jarenlang plezier van uwcaravan zult hebben.

Voordat u uw KABE in gebruik neemt, willen wij graag dat u het instructieboek grondigdoorleest zodat onnodige problemen worden voorkomen en u optimaal plezier heeft van uwcaravan.

Uiteraard zijn er details die een uitvoeriger kennis vereisen. Uw KABE-dealer staat u graagterzijde om instructies te geven als er onduidelijkheden zijn over technische details of hetonderhoud van de caravan.

Een goed onderhouden KABE biedt u het meeste plezier en nut en heeft tevens een hogeretweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen.

We wensen uw veel succes!

KABE HUSVAGNAR AB

Page 3: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 2/67

GEGEVENS CARAVAN

Caravan type: ................................................................................................................

Chassisnr.: ....................................................................................................................

Reg.nr.: ..........................................................................................................

Sleutelnr.

Deur: ..........................................................................................................

Watertank: .....................................................................................................................

Bagageklep: ..................................................................................................................

Disselkast: .....................................................................................................................

Page 4: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 3/67

INHOUDSOPGAVE

TECHNISCHE INFORMATIE ............................ 4

KOPPELING ..................................................... 8

ASSEN ........................................................... 10

ONDERHOUD EN SMEREN .......................... 11

REMMEN ....................................................... 13

HET ELEKTRISCH SYSTEEM ........................ 16

FLESSENGASSYSTEEM ............................... 31

GASFORNUIS ................................................ 36

KOELKAST ..................................................... 37

VERWARMINGSSYSTEEM ............................ 48

ELEKTRISCH ELEMENT ................................ 51

BOILER .......................................................... 52

WATERSYSTEEM .......................................... 53

VENTILATIE .................................................... 55

ONDERHOUD ................................................ 57

ACHTERUITKIJKSPIEGELS ........................... 64

SLAAPPLAATSEN.......................................... 65

BELADING ..................................................... 66

CHECKLIST VOOR VERTREK ....................... 67

Page 5: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 4/67

TECHNISCHE INFORMATIETREKVOERTUIG

De KABE-caravans zijn geconstrueerd en gebouwdvoor optimale rij-eigenschappen met een normalepersonenauto. Caravans zijn niet geconstrueerd om teworden getrokken door vrachtauto’s, bestelauto’s, ofandere voertuigen met een erg stijve achterwagen.KABE Husvagnar AB neemt geen garantieverant-woordelijkheid op zich voor schade die herleid kanworden dat de caravan door een dergelijk voertuig werdgetrokken.Bij twijfelgevallen, neem contact op met uw dealer.

REGISTRATIEBEWIJS

Uit het registratiebewijs blijken de belangrijkste gegevensvan de caravan. Bewaar het registratiebewijs samen met deoverige documenten die bij uw caravan horen, zoals het“Certificaat voor gasinstallatie en ventilatie” en degebruiksaanwijzingen van de gasapparaten, die bij eeninspectie moeten worden getoond.

PLAATJES

De caravan is voorzien van twee plaatjes die gemonteerdzijn in de disselkast:

• Het typeplaatje geeft aan het chassisnummer van decaravan, het totale gewicht, de max. toegestaneasdruk en de naam van het model.

• Het controleplaatje geeft aan het caravantype,leeggewicht, max. toegestane lading, breedte, lengteen max. toegestane asdruk.

CHASSISNUMMER

Het chassisnummer van de caravan is gestanst in derechter raambalk van het chassis, iets voor de deur.

Het chassisnummer van de caravan staat tevensaangegeven op het registratiebewijs en op het typeplaatjein de disselkast.

Page 6: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 5/67

Lengte Uitw. lengte Uitw. Uitw. Leeggewichtmet dissel carosserie breedte hoogte* totaalgewicht

SMARAGD GLE 700 cm 577 cm 227 cm 266 cmSMARAGD GLE King Size 700 cm 577 cm 247 cm 266 cm

AMETIST GLE 730 cm 606 cm 227 cm 266 cmAMETIST GLE King Size 730 cm 606 cm 247 cm 266 cm

SAFIR GLE 765 cm 648 cm 227 cm 266 cmSAFIR GLE King Size 765 cm 648 cm 247 cm 266 cm

ONYX GLE 790 cm 671 cm 227 cm 266 cmONYX GLE King Size 790 cm 671 cm 247 cm 266 cm

DIAMANT GLE 820 cm 707 cm 227 cm 264 cmDIAMANT GLE King Size 820 cm 707 cm 247 cm 264 cm

* Betreft afmetingen excl. eventuele aanvullende uitrusting.

MODELLEN

Zie documentenvoertuig

AFMETINGEN

Page 7: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 6/67

CARROSSERIE

De carrosserie heeft een sandwichconstructie.

● De vloer bestaat uit een bovenlaag van 5 mm watervastmultiplex, behandeld met van pigment voorziene Tektol,36 mm isolatie van geëxtrudeerd styreen, 5 mmwaterbestendig multiplex, bekleed met een makkelijk teonderhouden PVC-vloerbedekking.

● Dak, wanden, voor- en achterstuk bestaan uit 0,5 of 0,6mm dik aluminiumplaat. De isolatie is van 36 mm dikgeëxtrudeerd styreen en multiplex, bekleed metsynthetisch behang. Het plafond is bekleed met eenplafondbehang met een geschuimde achterkant, die deisolatie vergroot, vooral tegen geluid.

● De neutrale lijn (de rechtheid) in sandwichelementenzoals vloer, wanden en dak, kan bij sterke warmte enkoude variëren, alsmede bij een zeer hogeluchtvochtigheid en lang aanhoudende droogte, en isdus geen fout maar volgt natuurkundige wetten(bimetaaleffect).

● Het met moffellak afgewerkte aluminiumoppervlak isbuitengewoon gevoelig voor aantasting door in de luchtvoorkomende chemicaliën, zoals uitlaatgassen e.d.Roetaanslag moet zo snel mogelijk worden verwijderddoor reiniging of behandeling met was.

● Ter voorkoming van schade door chemicaliën aan dealuminiumplaat is het van het grootste belang dat deverflaag heel blijft. Controleer de caravan daaromminstens één keer per jaar en vul steenslagschade e.d.op met verf (zie Onderhoud).

● Mechanische belasting, zoals bijvoorbeeld doorbelastingstress, moet worden vermeden. Hetweerstandsvermogen tegen puntbelading (puntigevoorwerpen) is bij lichte constructies altijd gering, enook wanneer het een verspreide belasting betreft zoalsgrote hoeveelheden sneeuw, moet men goed opletten.

● Dubbele ramen van acrylglas met kozijnen vanpolyurethaan. Rolgordijnen en muggengaas zijngeïntegreerd in het kozijn.

De KABE-caravan heeft zelfventilerende dakluiken,ventilatie bij het fornuis en Electrolux-ventilatoren (deplaatsing van de ventilatieopeningen blijkt uit bijgevoegdeventilatietekening).

Page 8: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 7/67

CHASSIS

Het chassis is een constructie van stalen profielen diemiddels een boutverbinding met elkaar zijn verbonden. Terverlenging van de levensduur en vergemakkelijking van hetonderhoud is het hele chassis gegalvaniseerd. De boutenwaarmee de carrosserie aan het chassis is bevestigd en debouten die de stalen profielen verbinden moeten na ongeveerde eerste 1 000 km worden gecontroleerd, en vervolgensjaarlijks. Bij het aandraaien van de carrosseriebouten maggeen grotere kracht worden gebruikt dan om eventueelvoorkomende speling te verwijderen. Als ze te hard wordenaangedraaid, kan de bout in de houten constructie van devloer worden getrokken en die onnodig verzwakken.

STEUNEN / NEUSWIELDe steunen die in de vier hoeken van de caravan zijngeplaatst, zijn gegalvaniseerd en uitgedraaid staan ze viaflexibele platen op de grond.Het neuswiel is bij alle modellen van massief rubber.

BANDEN

De banden moeten regelmatig gecontroleerd worden opluchtdruk en slijtage. Tijdens lange perioden van stilstandgaan de banden uitdrogen en ontstaan er barstjes; daarommoeten ze ongeveer één keer in de vijf jaar worden vervangen.

WIELENDe caravan wordt geleverd met gemonteerde aluminium-velgen.Als accessoire zijn eveneens stalen velgen verkrijgbaar.Het is belangrijk onderscheid te maken tussen wielboutenvoor aluminiumvelgen en wielbouten voor stalen velgen.De wielen van de caravan zijn bij de fabricage gemonteerdmet wielbouten voor aluminiumvelgen. Wielbouten voorstalen velgen worden bij de caravan bijgeleverd.De wielbouten voor aluminiumvelgen zijn langer dan dewielbouten voor stalen velgen.

De volgende specificaties zijn van toepassing voor de wielenvan KABE-caravans:

Wielen met aluminiumvelg Dubbele as Enkele as

Banden 185/65R14 185R14C8Afmetingen 6,0x14 6,0x14Luchtdruk 2,9 kp/cm2 4,0 kp/cm2

Inpersing 35 35Wielbouten aantal (cirkel) 4 (100) 5 (112)Velggaten Ø 69,1 mm Ø 69,1 mm

Wielen met stalen velg Dubbele as Enkele asBanden 175/70SR13 185R14C8Afmetingen 4,5Jx13 5,5Jx14Luchtdruk 2,9 kp/cm2 4,0 kp/cm2

Inpersing 30 30Wielbouten aantal (cirkel) 4 (100) 5 (112)Velggaten Ø 55 mm Ø 66,5 mm

LET OP! Gebruik het juiste type wielbout.Bij aluminiumvelgen mogen uitsluitend wielbouten vooraluminiumvelgen worden gebruikt. Bij stalen velgen mogenalleen wielbouten voor stalen velgen worden gebruikt.

Page 9: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 8/67

KOPPELINGDe koppeling en de oplooprem zijn mechanisch methydraulische schokdempers en zonder remkrachtbegrenzer.De koppeling heeft weinig onderhoud nodig (zie smeren opde volgende pagina).

Alle KABE-modellen (behalve Onyx GLE en Diamant GLEdie voorzien is van een frictiekoppeling - zie volgendepagina) zijn voorzien van W. Winterhoffs kogelkoppelingtype WW30.

Onderhoud

Smeer de beweeglijke delen van de kogelkoppelingregelmatig.

AAN- EN LOSKOPPELEN WINTERHOFF

Met Winterhoffs kogelkoppeling, die met één hand wordtbediend, is het aankoppelen makkelijk: el en de stekker los.

● Plaats de caravan of de auto zó dat de kogelkoppelingzich recht boven de trekhaak van de auto bevindt.

● Breng de koppeling van de caravan omlaag door het inhoogte verstelbare neuswiel omlaag te brengen tot dekoppeling op de kogel drukt.

● Plaats de open kogelkoppeling op de kogel en duw hemnaar beneden tot de bedieningshendel (1) in de horizontalestand ten opzichte van de kogelkoppeling staat.

● Zet de veiligheidskabel en de 13-polige stekker vast.

● Draai het neuswiel omhoog tot het vast zit. Maak desteun van het neuswiel los en til het neuswiel zo hoogmogelijk op. Zet het zodanig vast dat het neuswiel destraat niet kan raken.

Vergrendeld Open

Loskoppelen:● Trek de handrem aan.

● Breng het neuswiel omlaag.

● Maak de veiligheidskabel en de elektrische kabel los(alsmede een evt. adapter).

● Open de kogelkoppeling door de handgreep omhoogte brengen (1).

● Til de kogelkoppeling eraf door het neuswiel naarbeneden te draaien tot de koppeling loskomt van dekogel.

Page 10: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 9/67

AANKOPPELEN WS 3000De open kogelkoppeling (1) wordtop de vetvrije kogel geplaatst.Door de kogeldruk en eeneventueel noodzakelijkneerdrukken, worden dekogelkoppeling en de beveiligingautomatisch (2) vergrendeld.

1

2

3

LOSKOPPELEN WS 3000Trek de bedieningshendel langzaamomhoog tot de stabilisatie ontkoppeldwordt (2). Trek de bedieningshendelverder naar boven en naar voren endruk tegelijkertijd de beveiliging (s)naar beneden. De kogelkoppeling isnu open (1) en kan van de kogelworden gehaald.

2

3

1

STABILISATIE WS 3000Door de hendel verder naarbeneden te drukken tot deaanslag, wordt de stabilisatie (3)geactiveerd.

1

2

3

s

Let op!De frictiekoppeling WS 3000 moet, in dekogelkommen, volledig vetvrij wordengehouden om als bedoeld te kunnenfunctioneren (overige onderdelen wordenregelmatig gesmeerd). Ook de kogel van detrekhaak moet vrij zijn van verf, vet en vuil.

FrictiekoppelingDe Onyx GLE en Diamant GLE-modellen zijn voorzien vanW. Winterhoffs stabiliserende frictiekoppeling WS 3000.

De KABE-modellen kunnen ook worden voorzien van eenfrictiekoppeling.

Page 11: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 10/67

ASSENDe wielassen zijn van het type staaltorsie en hebben slechtsweinig onderhoud nodig.

SMERENHet smeren van beweeglijke onderdelen zult u soms zelfmoeten doen. Het betreft eenvoudige onderdelen alsscharnieren van de buitendeur, de bevestigingsbout van dehandrem, het neuswiel en de steunen. Dit is eenvoudig tedoen met behulp van een oliekannetje of een smeerolie dieu in een verpakking met een tuit kunt kopen.

Het smeren of invetten van de kogelkommen en debeweeglijke onderdelen van de kogelkoppeling zou evenminvoor problemen moeten zorgen. Het dient te gebeuren ompiepen bij het koppelen van caravan en auto te voorkomen.

● Reinig en vet de kogelkom naar behoefte in (1).

● Ontdoe de steunen naar behoefte van gruis en oud vet,en olie de draadschroef met dunne olie.

● Smeer de beweeglijke delen van de handrem één keerper maand (2).

● Smeer de beide smeernippels van de oploopremminstens één keer per jaar met chassisvet, en doe ditvaker als u meer dan 5 000 km per jaar rijdt (3).

● Smeer de smeernippels van de assen minstens éénkeer per jaar in met chassisvet (5). De caravan moetworden opgekrikt zodat de as wordt ontlast.

● Reiniging en smering van het koppelstangsysteem (4).

● Demonteer en smeer het schroefdraad en het lager vanhet neuswiel minstens één keer per jaar.

● Controleer de wiellagers één keer per jaar (6). Geldt nietvoor assen met ECO-compactlagers.

● Reinig het chassis.

ECO-COMPACTLAGERS

Alle enkelassers van KABE met een maximaaltotaalgewicht van 1500 kg (zie het voertuigdocument)hebben ECO-compactlagers die onderhoudsvrij zijn.

De naaf met de geïntegreerde asmoer is eenvoudig tedemonteren en te monteren waardoor de remmenmakkelijker bereikbaar zijn.

Let op! Op assen met ECO-naven is geen mogelijkheid totinstelling van de lagerspeling.

Page 12: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 11/67

ONDERHOUDSSCHEMA ASSEN EN KOPPELING

Jaarlijkse controle

1. Controleer de boutverbindingen van het chassis.2. Controleer de bevestiging van het chassis.

Tijdens resp. na de eerste reis met belading

1. Aandraaien van de wielbouten (zie volgende kolom).2. Controleer de instelling van de wielremmen.3. Controleer lagerspeling in de naven (zie volgende

pagina). Geldt niet voor assen met ECO-naaf.

Elke 1 500 km

1. Controleer de instelling van de wielremmen.2. Smeren van de 4 smeernippels op het aslichaam.3. Smeren van de oplooprem (2 smeernippels). Overige

verbindingen licht oliën.

Elke 3 000 km

1. Controleer lagerspeling in de naven. Geldt niet voorassen met ECO-naaf.

Elke 5 000 km (echter minstens 1 keer per jaar)

1. Vervang vet in de naven. Geldt niet voor assen metECO-naaf.

2. Controle van slijtage van de voering.3. Controle en aandraaien van de schroeven van de

koppeling.

Elke 15 000 km (echter minstens 1 keer per jaar)

1. Controle van slijtage van de voering.2. Vervang vet in de naven. Geldt niet voor assen met

ECO-naaf.

Het uitvoeren van de van toepassing zijndemaatregelingen per aantal kilometers dient dooreen vakman te worden gedaan.

Slijtage van de voering

De slijtage van de voering kan gecontroleerd worden doorde inspectiegaten in de remschijven alsmede bij vervangingvan vet. De voering is gelijmd en gaat mee tot die tot ca. 1mm afgesleten is.

AluminiumvelgenHet aandraaimoment voor wielbouten van aluminiumvelgenis 100 Nm. De wielbouten moeten opnieuw wordenaangedraaid als er 100 à 500 km is gereden. Gebruikuitsluitend wielboutenbestemd voor aluminium-velgen.

Stalen velgenHet aandraaimoment voorwielbouten van stalen velgenis 80 à 90 Nm. Gebruikuitsluitend wielboutenbestemd voor stalen velgen.

Tijdens of na de eerste reis met beladingalsmede na de montage van wielen dientgecontroleerd te worden of de wielbouten goedzijn aangedraaid.

WIELBOUTEN

Page 13: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 12/67

Controle en het opnieuw instellen van lagerspeling in naven

De lagerspeling in de naaf wordt als volgt gecontroleerd:

1. Krik de as omhoog.

2. Stoot zijdelings met uw hand tegen het wiel. Als er eenduidelijke speelruimte hoor- of voelbaar is, moeten delagers worden bijgesteld door de naafdop van de naafte demonteren en de splitspie van de astap te halen.

3. Draai de kroonmoer (rechts getapt) aan, zodat despeelruimte verdwijnt - niet verder. Maak hem daarnalos tot de eerste mogelijkheid om de splitspie opnieuwte monteren.

4. Monteer de splitspie en de naafdop.

Bij het bijstellen moet zo schoon mogelijk wordengewerkt.

Let op! Assen met een ECO-naaf kennen geenlagerspelinginstelling.

VET VERVANGEN (geldt niet voor ECO-compactlagers)

Het vervangen van vet gaat als volgt:

1. Demonteer de naafdop, splitspie, kroonmoer, naaf, lageren afdichtingen van de astap. Alle delen moeten grondigworden schoongemaakt. Zo nodig moeten versleten ofbeschadigde onderdelen worden vervangen.

2. Gebruik BPW-wiellagervet ECO-Li 91. Vetsoorten nooitmengen (gevaar voor beschadiging van de lagers).

3. Monteer de afdichtingen. Vet het binnenlager in, duwhet lager op de astap, monteer de naaf. Vet hetbuitenlager in en monteer het op de astap.

4. Monteer de kroonmoer en stel e.e.a. bij conform“Controle en het opnieuw instellen van lagerspeling innaven”, zodat de lagerspeling minimaal is.

5. Monteer de splitspie en de naafdop.

6. Controleer de achteruitrijautomaat.

Op assen met ECO-compactlagers wordt vet nietvervangen, omdat de lager voor eens en voor altijd isgesmeerd (onderhoudsvrij).

Page 14: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 13/67

REMMEN PARKEERREM

1. Bij parkeren/plaatsen op een helling dient de handremaltijd volledig aangetrokken te zijn.

2. Maak er een gewoonte van om als extra beveiligingaltijd stopblokken achter de wielen te leggen.

3. Als de caravan gedurende langere tijd gestald wordt,zoals in de winter, moet deze geschraagd worden zodatde wielen worden ontlast. Hierdoor worden de banden,de lagers en de vering ontzien.

Bij fouten aan het remsysteem dient u eenvakman in te schakelen.

De KABE-caravan is standaard uitgerust met eenoplooprem. Dit betekent dat de caravan automatisch remtals de auto remt.

Er hoeven geen extra installaties in de auto plaats te vindenvoor het functioneren van de rem van de caravan.

Het remsysteem heeft een typegoedkeuring conform deEU-normen.

Let op! Bij een slechte remwerking kan hetsysteem onjuist zijn ingesteld en dit dientonmiddellijk door een deskundige garage teworden verholpen. Denk aan deverkeersveiligheid! Let op wanneer het om deremwerking of het scheeftrekken van uwcaravan gaat.

Page 15: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 14/67

FOUTEN OPSPOREN

De aanhanger remt slecht (duwt tegen de trekkendeauto)

1. Slecht afgestelde remmen.2. Vet op de remvoering.3. Remkabel beschadigd.

De aanhanger remt schokkend (stotend)

1. Slecht afgestelde remmen (te weinig reserve).2. Uitgerekte remkabel.3. Defecte slingerdemper.

De aanhanger remt als u het gaspedaal loslaat

1. Defecte slingerdemper.2. Slechte ophanging remtrekstang en/of kabels.

De aanhanger remt (loopt zwaar) bij achteruitrijden

1. Te strak ingestelde remmen.2. De achteruitrijautomaat in de wielrem loop aan.

De remmen worden warm

1. Foutief afgestelde remmen.2. Slechte ophanging remtrekstang.3. Remkabels traag.

VEILIGHEIDSREM

De KABE-caravan is uitgerust met een veiligheidsrem. Alsde caravan om de een of andere reden van de trekhaakschiet, dan wordt het veiligheidsmechanisme geactiveerd

via de kabel, die via een verbreking direct aan het onderstedeel van de handremhendel is gekoppeld. Daardoor remtde caravan en gaat niet met de snelheid van de auto verder.

Als het mechanisme wordt geactiveerd zijn de wielenvolledig geblokkeerd en om de caravan te kunnenverplaatsen moet u als volgt te werk gaan:

Breng de handrem in de nulstand en stel het mechanismeterug door een nieuwe verbreking aan de kabel temonteren.

Let op!Als de veiligheidsrem is geactiveerd, dient ookde kabel te worden vervangen.

Let op!Kruip nooit onder een opgekrikte caravanzonder deze met blokken te ondersteunen.

Page 16: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 15/67

EEN WIEL VERVANGEN

Normaliter wordt een wiel vervangen door de caravan meteen krik omhoog te brengen. De handrem wordtaangetrokken en het neuswiel wordt omlaag gedraaid,zodat het stevig op de grond rust. De caravan wordtlosgekoppeld van de auto.

Denk eraan ook de elektrische aansluitingen en deveiligheidskabel los te maken.

Daarna wordt de krik onder de wielas geplaatst, achter hetwiel dat vervangen moet worden, en de caravan wordtomhoog gebracht tot het wiel vrij van de grond is. Decaravan steunt dan op het wiel aan de andere kant, de kriken het neuswiel.

OPTILLEN MET DE STEUNEN

Optillen met de steunen is een maatregel die vermedenmoet worden. Als de situatie hier desondanks om vraagt,zorg er dan voor dat de ondergrond vlak is en dat de wagenniet wordt blootgesteld aan wind. Ga daarna als volgt tewerk:

1. Trek de handrem goed aan.

2. Koppel de caravan los van de auto en denk ook aan deelektrische aansluitingen en veiligheidskabel.

3. Draai de wielbouten enigszins los.

4. Hijs het neuswiel omhoog zodat de wagen zovermogelijk naar voren helt.

5. Draai de achterste steun omlaag aan de kant dieomhoog gebracht moet worden. Blijf draaien tot desteun loodrecht staat!

6. Draai het neuswiel zover omlaag dat het wiel vrijkomtvan de grond.

7. Schroef de wielbouten los en repareer het wiel ofvervang het door het reservewiel.

8. Schroef het hele wiel vast door de wielboutenkruiselings aan te draaien.

9. Laat de voorkant zakken door het neuswiel omhoog tedraaien.

10. Draai de steun omhoog.

11. Zet de wielbouten vast. Draai ze wederom kruiselingsaan.

Let op!Gebruik alleen de velgaanduiding uit hetinstructieboek.

Let op!Het is ten strengste verboden onder decaravan te liggen of deze te betreden terwijldeze uitsluitend op de steunen en hetneuswiel rust.

Page 17: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 16/67

HET ELEKTRISCH SYSTEEMAlLGEMEEN

Het elektrisch systeem in KABE-caravans bestaat uit drieverschillende deelsystemen. Een 230VAC-systeem, een12VDC-systeem en een antennesysteem.

Het 230VAC-systeem zorgt ervoor dat de caravan kanworden aangesloten op het 230VAC-net als de caravan opeen camping staat. Het is het gewone wisselspanningsnet(AC) dat u thuis heeft.

Het 12VDC-systeem zorgt ervoor dat de caravan gebruiktkan worden als u niet over een aansluiting op het 230VAC-net kunt beschikken. Het krijgt spanning van een accu inde caravan. DC staat voor gelijkspanning.

Het antennesysteem maakt aansluiting van de antenneop de antenneaansluiting in de caravan mogelijk, alsmedeaansluiting op een kabeltelevisienet op een camping.

HET 230VAC-SYSTEEM

Het 230VAC-systeem is uitgevoerd conform de instructiesvan de Zweedse dienst voor elektrische veiligheid,Elsäkerhetsverket. Het hoogste toegestane aansluit-vermogen is 3600W (16A). Het systeem bestaat uit eenelektrische centrale die rechts van de buitendeur isgemonteerd. Deze centrale is zowel van binnen- als vanbuitenaf bereikbaar. Aan de buitenkant zit het aansluitpuntvoor inkomende 230VAC (de onderste blauwe) metdaarboven een wandcontactdoos.

Links zit een ROOD indicatielampje dat laat zien dat erspanning staat op de inkomende kabel en een GEELlampje dat laat zien dat de zekering niet is geactiveerd.

Om 230VAC op de caravan aan te sluiten is eenaansluitkabel nodig die voor dit doel moet zijn goedgekeurd.De kabel moet 2,5 mm2 zijn. Als u een kabelhaspel gebruikt,moet u eraan denken dat deze volledig moet wordenafgerold voordat u de kabel aansluit, omdat een kabelhaspelbij een hoog stroomverbruik erg warm wordt.

Let er ook op dat de kabel niet wordt blootgesteld aanbeschadiging en dat de stekker van de kabel goed wordtaangesloten. Denk eraan dat naarmate de kabel langer is, hetspanningsverlies groter is. Dit leidt ertoe dat de elektrischeapparatuur in de caravan niet naar tevredenheid functioneert.

Op sommige campings wordt (met name gedurende dewinter) een spanning aangeboden die tot ca. 180-190VACkan dalen, wat samen met lange kabels tot een zeer lagespanning in de caravan kan leiden.

Page 18: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 17/67

Spanningsverlies in de kabel bij een belasting van 10A

Lengte 10m 20m 30m 40m 50m

1,5 mm2 2,2V 4,4V 6,6V 8,8V 11V

2,5 mm2 1,4V 2,7V 2,8V 5,4V 7V

Spanningsverlies in de kabel bij een belasting van 15A

Lengte 10m 20m 30m 40m 50m

1,5 mm2 3,3V 6,6V 9,9V 13,2V 16,5V

2,5 mm2 2V 4V 6V 8V 10V

Het vermogen dat u in de caravan heeft, is het resultaat vande “spanning vermenigvuldigd met de stroom”; dus om eenvolledig vermogen van het elektrische element te verkrijgenis het belangrijk dat u niet te veel spanningsverlies heeft.

Aan de binnenzijde van de caravan zitten automatischezekeringen die bij activering zowel de fase als de nulverbreken, en een aardlekschakelaar die wordt geactiveerdals er een fout ontstaat waarbij stroom naar de aarde gaat.

Als een van de zekeringen is geactiveerd, moet u altijd defout opsporen en deze verhelpen voordat u de zekeringterugstelt.

Wandcontactdoos

In de caravan bevinden zich op diverse plaatsenwandcontactdozen.

Page 19: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 18/67

Acculader

Er is ook een acculader die op 230VAC werkt. De laderheeft een capaciteit van 20A.

De lader is naast de accu geplaatst en is aangesloten voorhet laden van de accu.

De acculader wordt automatisch geactiveerd als u decaravan aansluit op 230VAC. Denk eraan de lader niet tebedekken als deze is aangesloten, omdat dat totoververhitting kan leiden.

Het lampje dat is gemerkt met “quick charge” gaat brandenals de lader wordt aangesloten en geeft aan dat er snelwordt opgeladen. De spanning van de accu neemt tijdenshet laden toe. Als de accuspanning 15 volt heeft bereikt(bij 20°C) is de accu vol en gaat het lader over oponderhoudsladen. Als het lampje “float charge” brandt, isde laadspanning 13,8 volt (bij 20°C). De spanning is hooggenoeg om de accu optimaal geladen te houden(compenseert het zelfontladen van de accu).

Bij een onderhoudsspanning van 13,8 volt (bij 20°C) wordt inde accu geen gas gevormd, en daardoor is het onmogelijk deaccu te overladen. De lader kan ook eenelektriciteitsverbruiker voeden (apparaat, lamp, etc.) die op deaccu is aangesloten zonder dat de accu eruit gehaald wordt.

Als een extra elektriciteitsverbruiker meer dan 20A vraagt,wordt de accu eruit gehaald en gaat de lader over op snellelading. Als de extra belasting niet meer dan 20A vraagt,wordt de accu weer snel opgeladen.

Temperatuurcompensatie

De accuspanning wordt gebruikt om aan te geven wanneerde accu volgeladen is. Deze spanning is afhankelijk van detemperatuur. De juiste onderhoudsspanning is eveneensafhankelijk van de temperatuur. De lader heeft temperatuur-compensatie. Dit garandeert dat het verloop bij snel ladenop het juiste moment wordt afgebroken en dat deonderhoudsspanning bij alle temperatuuromstandighedende juiste is (temperatuurcoëfficiënten zijn –3 tot –4mV/°Cper cel).

Relaissturing

De lader is voorzien van een contactdoos voor“winteraansluiting”. De contactdoos geeft een stuurspanningvoor een 12V/100 ohm relaiswikkeling als de lader isaangesloten op het net.

De lader is voorzien van een 25A zekering. Die kan kapotgaan als u per ongeluk de accupolen kortsluit. De zekeringis vanaf de buitenkant van te accu toegankelijk.

Page 20: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 19/67

Het elektrische element

In de verwarmingsketel is een elektrisch element van 3000Wgeïnstalleerd. Dit is aangesloten op een automatischezekering bij de elektrische centrale en beveiligd met 16A.

Circulatiepomp

Het verwarmingssysteem heeft twee circulatiepompen (230V AC resp. 12 V DC). Kies de circulatiepomp met deschakelaar die bij het expansievat is geplaatst.

Koelkast

De koelkast is voorzien van een elektrisch element voor230VAC dat koelt wanneer de caravan is aangesloten op230VAC.

Elektrische ketel

Elektrische centrale

Elektrisch element voor warmte

M

Circulatie-pomp

Aardlekschakelaar

Inkomend 230VAC

Rood lampje

Geel lampje

Binnenkant Buitenkant

16A

10A

12V voorcirc.pomp

Contactdoos bij koelkast

Contactdoos bij televisieplank

Contactdoos achter

Contact-doos

vensterbank

Elektriciteits-doos voor evt. contactdoos

achter

Contact-doos

keuken

SCHEMA 230VAC-SYSTEEM

Let op!

Bij krachtig gesulfateerde accu’s is decapaciteit van de accu sterk verminderd en hetvermogen om lading te ontvangen is gering. Delader geeft dan na korte tijd aan dat de accuvolledig opgeladen is. Ook wanneer de accuvervangen moet worden, is toch het mogelijkdat er gedurende een kort moment een zekereoplading plaatsvindt.

Page 21: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 20/67

1

5 11

6 10

3

24

978

1213

9 Plus, voeding - blauw

6 Remlicht - rood

1 Linker richtingaanwijzer - geel

2 Mistachterlicht - blauw

3 Min, 1-8 - wit

4 Rechter richtingaanwijzer - groen

11 Disponibel

8 Achteruitrijlicht - grijs

7 Parkeren, links - zwart

12 Disponibel

5 Parkeren, rechts - bruin

13 Min, 9-12 - roze

10 Koelkast - paars

HET 12VDC-SYSTEEM

Het 12VDC-systeem werkt op een 75Ah-accu die in eenplastic box is geplaatst bij de elektrische centrale naast debuitendeur. De box heeft ventilatie via de vloer.

Aan het 12VDC-systeem zijn de verwarmingsketel, de verlichting,de waterpomp en de 12VDC-wandcontactdoos gekoppeld.

De accu wordt deels opgeladen via de auto wanneer dekabel tussen de caravan en de auto is aangesloten, endeels via de acculader als er een aansluiting op 230VAC is.

De elektrische kabel van de caravan voor aansluiting op deauto is voorzien van het 13-polige stekkersysteem “Jäger”.Dit is de nieuwe standaard die nu op de caravanmarktwordt geïntroduceerd. De functie van elke stift blijkt uitonderstaande illustratie.

Als u een 7-polig elektrisch contact op uw auto heeft, kuntu de bij adapter gebruiken.

Dit is slechts een simpele adapter die u de mogelijkheidgeeft uw caravan te transporteren. Als de adapter wordtgebruikt, zullen de volgende functies echter nietfunctioneren:

• laden vanaf de auto • 12V voor de koelkast

• achteruitrijlicht • Mistachterlicht brandt continu

U moet daarom een 13-polig contact op uw auto monterenom te zorgen dat alle functies naar tevredenheid werken.Bij goedgesorteerde caravandealers zijn diverse contactenverkrijgbaar.

Laden vanaf de auto

De accu wordt tijdens de rit automatisch opgeladen als deparkeerverlichting brandt. In Zweden gebeurt dit bij alleauto’s automatisch. De pluspool van de accu is gekoppeldaan het “Jäger-contact” via een relais dat werkt doordat hetrechterparkeerlicht brandt. Dit zorgt ervoor dat de accu vande auto niet ontlaadt wanneer de auto met deaangekoppelde caravan geparkeerd staat.

12V adapter

LET OP! Er mag geen adapter op de auto zijn gemonteerdwanneer de caravan losgekoppeld is, omdat dit de functiesvan de auto kan storen,zoals het elektrisch systeemen de versnellingsbak.

Page 22: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 21/67

De koelkast

Tijdens de rit kan de koelkast op 12VDC werken. Als deparkeerverlichting van de auto wordt uitgezet, wordt defunctie uitgeschakeld. Denk erom bij langere pauzes overte schakelen op flessengas.

Zekeringen

Op drie plaatsen in de caravan zijn zekeringen voor 12 VDC geplaatst.

• Op de printkaart (relaiskaart) die geplaatst is onder debeschermende kap in het bovenkastje aan debinnenkant van de deur. Zekeringen S1-S10.

• Bij de accu is de hoofdzekering geplaatst. Zekering S11.

• Op het hoofdpaneel boven het aanrecht zitten 3 st.automatische zekeringen. Zekeringen S12-S14.

De zekeringen S1-S11 zijn van het type AUTOFUSE, datstandaard is voor auto’s en verkrijgbaar is bij benzinepompen.

S1 15A Elektrisch paneelS2 10A Verlichting achterS3 5A Verlichting toiletS4 5A Verlichting en ontsteking in koelkast en ovenS5 10A Verlichting kastjes voorS6 10A TelevisieaansluitingS7 15A Verwarmingselement in koelkastS8 10A Buitenverlichting en tafel voorS9 5A Radio/voeding paneelS10 3A KetelS11 25A HoofdzekeringDe zekeringen S12-S14 zijn automatische zekeringen:

S12 5A WaterpompS13 5A ParkeerlichtenS14 12A Afzuigkap en plafondverlichtingDe automatische zekeringen S12-S14 laten een witteindicatie zien wanneer ze zijn geactiveerd. Stel de automa-tische zekeringen terug door de knop aan de bovenkant inte drukken. Als een zekering geactiveerd is, betekent datdat deze met teveel stroom belast is. Voordat de zekeringwordt vervangen/teruggesteld, moet de belasting vermin-derd worden door een soortge-lijke stroomverbruiker af tesluiten. Als de zekering herhaaldemalen wordt geactiveerd moet defout worden opgespoord. Neemcontact op met de dichtstbijzijndeKABE-servicegarage.

Page 23: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 22/67

BEDIENINGSPANEEL

Met behulp van het bedieningspaneel kunt u de hoofd-stroom inschakelen, de spanning op het waterpompcircuitinschakelen, de inhoud van de watertank meten en deaccuspanning bekijken.

A. Hoofdstroomschakelaar / Main switch

Als de schakelaar in de stand OFF staat, zijn alle 12V-componenten uitgeschakeld, behalve de buitenlamp en delamp boven de voorste tafel.

B. Stroomschakelaar voor waterpomp / Waterpump

De schakelaar moet in de stand ON staan als u wilt dat depomp werkt, en in de stand OFF als die buiten werkingmoet worden gesteld. Als de caravan langere tijd niet wordtgebruikt, moet de pomp worden uitgezet. Dit geldt tevenstijdens het rijden.

Bedieningspaneel

Stroomschakelaar

B C D E

A B C D E FS12 S13 S14

Page 24: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 23/67

C. Stroomschakelaar voor plafondverlichting boven hetkeukengedeelte / Rooflight

Met de stroomschakelaar in de stand ON kunt u deplafondlampen in het keukengedeelte aan doen.

D. Stroomschakelaar parkeerverlichting / Parkinglight

Met behulp van de stroomschakelaar PARKINGLIGHT ophet bedieningspaneel kan men de positielichten, zijlichtenen achterlichten aandoen. De functie wordt gebruikt bijparkeren in het donker wanneer de auto losgekoppeld is ende caravan zo is geplaatst dat parkeerverlichtingnoodzakelijk is.

Let op! Mag uitsluitend worden gebruikt alsparkeerverlichting in noodsituaties.

E. Stroomschakelaar “Fjällkoppling” / Winter Heating

Als de stroomschakelaar in de stand ON staat, wordt deketel naast de hoofdschakelaar door de lader vanbedieningsspanning voorzien. Hierdoor kan de ketel alworden gestart door 230VAC aan te sluiten.

Deze functie heeft tot doel het u makkelijker te makenwanneer u de caravan ’s winters op een camping heeftstaan en de verwarming uitstaat wanneer u afwezig bent.Door de stroomschakelaar in de stand ON te zetten, kunt ude verwarming starten door alleen maar 230VAC op tecaravan aan te sluiten. Dit betekent dat u bijvoorbeeldiemand uit de buurt kunt vragen om de 230VAC in teschakelen voordat u komt, zodat de caravan lekker warm iswanneer u arriveert.

F. Drukstroomschakelaar voor controle van deaccuspanning en het waterniveau

Als de drukstroomschakelaar wordt ingedrukt, worden deindicatielampjes voor accuspanning en waterniveauaangesloten.

De indicatie voor het waterniveau brandt van rood voor eenlege tank naar groen, wat een halfvolle tot een volle tankbetekent. Bij een lege tank knippert een rood lampje.

De indicatie voor de accuspanning brandt van rood vooreen vrij slecht opgeladen accu of een te grote belasting dieop de accu is aangesloten, naar groen wat een vrij goedgeladen tot volle accu betekent.

F

Page 25: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 24/67

De ketel

Bij het aanzetten van de hoofdstroomschakelaar moet uminstens 30 seconden wachten voordat u de gasketel start.

Binnenverlichting

De binnenverlichting werkt op het 12VDC-systeem. Allebinnenverlichting behalve de plafondlamp boven de voorstetafel gaat uit wanneer de hoofdschakelaar in de OFF-standstaat. De plafondlamp is samen met de buitenverlichting viazekering S8 gekoppeld. Ze worden binnen bediend vanafhet kleine paneel rechts van de buitendeur.

De plafondlamp wordt bediend met een dimmer metingebouwde stroomschakelaar.

Verlichting in disselkast en skivakDe disselkast en het skivak zijn voorzien van eengemeenschappelijke verlichtingslijst. De verlichtingslijst isaangesloten op het 12V-system via de hoofdstroomschakelaaren zekering S5. De verlichtingslijst wordt manueel aan/uitgedaan met de stroomschakelaar in het skivak.

De accu

De accu is van het type loodaccumulator. De accu gedijthet best als hij wordt gebruikt, omdat hij zijn lading verliestals hij niet wordt gebruikt. Als u de caravan niet gebruikttijdens bijvoorbeeld het winterseizoen dan moet u de accueruit halen, helemaal opladen en op een koele en drogeplaats bewaren. Ook dient u de accu eens per kwartaal teronderhoud te laden. Denk eraan dat een lege accu eerderbevriest dan een volle.

Een accu veroudert en laadt dan moeilijker op. De accuwerkt dan nog wel, maar heeft niet meer dezelfde capaciteitals een nieuwe. In de kou wordt het vermogen van de accuom stroom af te geven kleiner; de capaciteit verdwijntechter niet en komt terug wanneer het warmer wordt.

100

50

-30 ±0 30

BRUIKBARE CAPACITEIT

VRIESPUNT ZWAVELZUUR

DENSITEIT g/cm3

BEVRIEST BIJ ˚C

1,281,241,201,161,121,10

- 67- 45- 27- 16- 10- 7

%

˚C

Page 26: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 25/67

Verklaring bij het elektrisch schema op devolgende paginaK Koelkast

Bb Verlichting achter

Bt Verlichting toilet

Ku Verlichting en ontsteking in de koelkast en de oven

Bf Verlichting voor

TV1 Contactdoos bij de televisieplank

TV2 Contactdoos bij de voortent

Bp Verlichting tafel voor en buiten

Pa Ketel

Vp Waterpomp

Bk Verlichting keuken

F Afzuigkap

De capaciteit van de accu bij verschillende temperaturen:

Als de accu vaak ontladen raakt, moet u de laaduitrustingcontroleren.

Om te voorkomen dat de accu van de auto ontlaadtwanneer de motor en de verlichting van de auto uit zijn, isde caravan uitgerust met een automatischeontlaadvergrendeling.

Houdt de accu schoon

Let erop dat er een goed contact is bij de aansluitingenvan de accu. Reinig de poolaansluitingen met een kleinestaalborstel zodat alle eventuele oxidatie verdwijnt.Bescherm de poolaansluitingen van de accu tegen oxida-tie door ze met poolvet in te smeren. Controleer het niveauvan het accuzuur (elektrolytniveau) een keer per jaar. Hetniveau is goed als het accuzuur de platen in de celbedekken. Vul desgewenst met gedemineraliseerdaccuwater bij. Laadt de accu op na het bijvullen.

+25

TEMPERATUREN

100%

± 0 80%

–25 60%

Denk eraan dat het accuzuur (elektrolyt) bijtend is.

Bij spatten in de ogen: Spoel minstens 20 min met wateren bezoek een arts.

Bij spatten op de huid: Spoel rijkelijk met water en maakde huid zorgvuldig schoon.

Bij morsen op ander materiaal of op de grond: Neutraliseermet een basisch middel, bijv. natronloog (sterk verdundontstoppingsmiddel), soda of ammoniak. Spoel na metgrote hoeveelheden water.

Page 27: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 26/67

1234567

11-geleider

geel

R

S7

15A

blauwwitgroenbruinroodzwart

grijsblauwpaars

rosa

8910111213

1

5 11

6 10

3

24

978

1213

R. achterlicht

R. richtingaanw.

R. remlicht

Backlampa

Kentekenplaat-verlichting

Remlicht

L. remlicht

L. richtingaanw.

Mistlicht

L. achterlicht

Pos.licht

Pos.licht

Zijmarkeringen Begrenz-erlicht

Begrenz-erlichtZijmarkeringen

Min

rood-bruin

rood-oranje

blauw

wit

blauw-wit

bruin

blauw

groen

bruin-wit

Plus

Bk

MLN -P

O

+ -F

C

S2

10A

Y

Bb

S11

25A

D

S3

5A

84

12

15

U

X

S

Bt

E

S4

5A

Ku

F

S5

10A

Bf

G

S6

10A

TV1 Pa By Bfb

S1

15A

S10

3A

S12

5A

S13

5A

S14

12A

S9

5A

S8

10A

H A B V

T

2 14 9 10 1113

TV2 Vp

Acculader

Relaiskaart

El. paneel

Accu

REL1

Radio

Water-meter

Water-sensor

Spannings-meter

REL2

REL3

K

Elektrischschema

Page 28: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 27/67

Het televisieantennesysteemDe caravan is uitgerust met een antennesysteem voortelevisie.

Dit bestaat uit een antenne, een scheidingsfilter, eenverdeeldoos, een aansluiting voor kabeltelevisie en eenantennecontactdoos.

Er is een antenneversterker gemonteerd om het signaal teversterken wanneer u ver van een zender staat.

Op de switch staat vermeld dat men kan kiezen tussen hetsignaal van de antenne of het signaal van de kabeltelevisie.Er zitten twee drukknoppen op voor inschakeling van detelevisieantenne (A) en de kabeltelevisie (B). U moet kiezennaar welk systeem u wilt kijken door de knop in te drukkendie overeenkomt met uw keuze.

U kunt de aansluiting voor kabeltelevisie gebruiken wanneeru op een camping staat die is uitgerust met kabeltelevisie.Als het signaal is aangesloten op de caravan heeft u bij alleantennecontactdozen de beschikking over zowel hetantennesignaal als het signaal van de kabeltelevisie.

De TV-antenne wordt als radioantenne gebruikt.

LET OP! Om kortsluiting in het scheidingsfilter tevoorkomen moet de stroom hiervan worden uitgeschakeldvoordat de antennekabel uit de eenheid of uit hetteleviesietoestel wordt gehaald.

Verdeel-filter

Aansluitdoos buiten

Antenne-aansluiting bij televisieplank

Antenne-aansluiting inslaapkamer

Antenne

Kabeltelevisieaansluiting

Antenneaansluiting

Verdeeldoos

SwitchA BRadio/CD-speler

Schema antennesysteem

Page 29: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 28/67

Tekniska data

Technische gegevens

230VAC

Elektrisch element 1000 / 2000 / 3000W

12VDC

Accu 75Ah

Verwarmingsketel ALDE 15W

Koelkast zonder vriezer 130W

Koelkast met vriezer 175W

Afzuigkap 30W

Waterpomp 55W

Fouten opsporen

Fout / waarschijnlijke oorzaak

1. Niets werkt.

Zekering S11 is stuk.

2. De verlichting achter werkt niet.

Zekering S2 is stuk.

3. De verlichting op het toilet werkt niet.

Zekering S3 is stuk.

4. De verlichting voor werkt niet.

Zekering S5 is stuk.

5. De verlichting in de koelkast en de oven werkt niet.

Zekering S4 is stuk.

6. De ketel werkt niet.

Zekering S10 is stuk. Of:

De zekering in de ketel is stuk. Of:

De spanning is te laag.

7. De televisiecontactdoos werkt niet.

Zekering S6 is stuk.

8. De radio werkt niet.

Zekering S9 is stuk.

Page 30: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 29/67

ReserveonderdelenverlichtingVerkeersverlichting

Artikel Art.nr Watt Fitting

Begrenzerlicht 502641 (E08-15) 5W BA15s

Richtingaanwijzer 502635 (E08-28) 21W BA15s

Remlicht 502640 (E08-21) 21W BAY15d

Positielicht achter 502640 (E08-21) 21W BAY15d

Mistachterlicht (E08-18) 21W BA15s

Achterlicht (E08-18) 21W BA15s

Remlicht, diode 502715.02 4W

Kentekenplaatverlicht. 502642 (E08-22) 5W SV8,5

Zijmarkeringslicht 502638 (E08-26) 5W W10/5

Positielicht voor 502638 (E08-26) 5W W10/5

Binnenverlichting

Artikel Art.nr Watt Fitting

Lamp afzuigkap (E08-32) 20W GU5,3 d50

Plafond (E08-10) 10W G4

Driearmige lamp (E08-10) 10W G4

Ovenlamp 8409157 (Alde) 25W

Koelkastlamp 135l 200 7290-03/0 5W

Koelkastlamp 105l 2951388-10/3 2W

Leeslampen (E08-10) 10W G4

Overige lampen (E08-09) 5W G4

Keukenverlichting dak (E08-09) 5W G4

Garderobelamp (E08-10) 10W G4

Lichtslang (W/m) 502628 6W/m

Buitententlamp (E08-10) 10W G4

Page 31: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 30/67

WAARSCHUWING!

Meteen met stromend water afspoelen als u opuw kleding morst. Grondig met stromend waterafspoelen en bij contact met de huid of de ogeneventueel een arts raadplegen.

Accu

Controleer het vloeistofniveau van de accu regelmatig.Dat moet zo’n 5 tot 10 mm boven de poolschoenen liggen.

Vul naar behoefte bij met gedestilleerd of ontzout water.

Antenneversterker

LET OP! Om kortsluiting in de stroomeenheid van deantenneversterker te voorkomen moet de stroom hiervanworden uitgeschakeld voordat de antennekabel uit deeenheid of uit het televiesietoestel wordt gehaald.

OnderhoudControleer elke keer voor u gaat rijden of de verlichtings-punten aan de buitenzijde van de caravan functioneren.Als bij de controle blijkt dat de verlichting op een of meerpunten niet naar behoren functioneert, moet u het volgendecontroleren:

1. Controleer of het lampje niet stuk is.

2. Controleer of de lampcontactpunten oxidevrij zijn.Maak ze anders met fijn schuurpapier schoon.

3. Controleer of er bij de 13-polige connector tussen deauto en de caravan contact wordt gemaakt.

4. Controleer de zekeringen van de auto voor hetdesbetreffende lampje.

Als de verlichting ondanks bovenstaande controles nietfunctioneert, kunt u het systeem conform hetaansluitschema testen met een testlampje.

Voor een optimaal functioneren zonder storingen, moetencontactpunten in de connector en de buitenarmaturenregelmatig en voor elk seizoen worden schoongemaaktmet contactspray, wat bij de meeste benzinepompenverkrijgbaar is.

Let op!Uit veiligheidsoogpunt is het van levensbelangdat de buitenverlichting van de caravan altijdnaar behoren functioneert.

Page 32: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 31/67

FLESSENGAS

Flessengas is een petroleumproduct. Als flessengas brandt,worden kooldioxide en waterdamp afgegeven, maar vooreen volledige verbranding moet voldoende lucht wordentoegevoerd. Een gastoestel met twee vlammen vereist 7keer zoveel lucht als een mens die hard werkt.

In de gasfles kan het gas veilig onbeperkt worden bewaard,zonder dat het kapot gaat. Het is daarbij gecomprimeerd invloeistofvorm. In een pasgevulde fles wordt 80% van hetvolume door vloeibaar flessengas in beslag genomen.

● De fles moet altijd rechtop staan. Als deze ligt en deafsluiter is open, dan kan er namelijk gasvloeistof naarbuiten dringen in aangesloten leidingen en stootsgewijsopvlammend vuur in de branders veroorzaken.

● De fles mag evenmin worden blootgesteld aanabnormale verhitting.

Als de afsluiter van de fles wordt geopend, komt er gasdoor de bovenkant van de fles naar buiten waardoor dedruk afneemt en een hoeveelheid vloeibaar gas dieovereenkomt met het naar buiten stromende gas, in de flesin gasvorm verandert. Dit verloop gaat zo lang door als ergas in vloeibare vorm in de fles aanwezig is.

Flessengas is zwaarder dan lucht en vermengt zich snelmet de omringende lucht. Onder bepaalde omstandighedenkan het gas zich in laag gelegen ruimten verzamelen. Dekarakteristieke geur waarschuwt bij lekkage.

Let op! Het is verboden een benzinestationbinnen te rijden met aangestokengasapparaten.

FLESSENGASSYSTEEM

Oven

Koel-kast

Keuken

Ketel

Afvoergas

Toevoerlucht

Dissel-kast

HOOFDKRAAN STOPKRAAN

ONTSTEKINGSZEKERING

Flessengas is er in twee vormen: propaan en butaan. Voorcaravans moet propaan worden gebruikt, omdat dit tot -40˚Cvergast wordt, terwijl butaan bij ±0˚C niet meer vergast.

In Zweden is alleen propaan verkrijgbaar, terwijl in anderelanden ook butaan wordt verkocht.

Vraag altijd om propaan wanneer u flessengas kooptals u het gas in de winter gaat gebruiken. Voor hetgebruik van de apparatuur van de caravan bij eenbuitentemperatuur hoger dan +5˚C kan ook butaan wordengebruikt.

Page 33: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 32/67

FLESSEN VERVANGEN

De gasfles is in de disselbak geplaatst en kan 11 kgpropaangas bevatten.

Op de gasfles zit een reduceerafsluiter gemonteerd, diede gasdruk reduceert tot een druk overeenkomend met30 mbar.

Alle gasapparaten in de caravan werken met die druk.

Ga om een gasfles te vervangen als volgt te werk:

1 Schakel alle gasapparaten in de caravan uit. Ook dekoelkast!

2 Sluit vervolgens het ventiel van de gasfles en draai dereduceerafsluiter los. Denk eraan dat de koppeling linksgetapt is en met de wijzers van de klok mee wordtlosgedraaid.

3 Schroef de koppeling vervolgens vast op de nieuwe flesen open de afsluiter. Controleer of er geen lekkage is.Na het vervangen van een fles kan er lucht in degasleidingen zitten waardoor het bijvoorbeeld moeilijkkan zijn om het fornuis aan te steken. Blijf het proberentot het gas het fornuis heeft bereikt.

(Als een van de gasapparaten aan stond tijdens het vervangenvan de fles, moet dat opnieuw aangestoken worden.)

Bij uw caravandealer kunt u als extra accessoirenippels kopen voor buitenlandse gasflessen, wathet aansluiten van Zweedse reduceerafsluitersmogelijk maakt.

Om te voorkomen dat er ‘s winters vocht in deaansluitdraad bevriest dat de gastoevoer belemmert, kunt ude gaskraan heel even openen als u een fles vervangt. Danwordt eventueel vocht door het gas weggeblazen en kanhet niet in de reduceerafsluiter bevriezen. Denk echter aanhet brandgevaar!

● Als de reduceerafsluiter om de een of andere reden inhet buitenland moet worden vervangen, controleer danof de nieuwe afsluiter de juiste druk heeft.

Zorg ervoor dat de gasfles goed isvastgezet.

Bij uw caravandealer kunt u als extra accessoirevulnippels kopen voor de gasflessen, die hetvullen van gas bij buitenlandse vulstationsmogelijk maken.

Page 34: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 33/67

CONTROLE VAN HET FLESSENGASSYSTEEM

Bij levering van de KABE-caravan is deze gekeurd volgensde geldende bepalingen. Het flessengassysteem isuitgevoerd conform bepalingen van de ZweedseSpringstoffeninspectie, Sprängämnesinspektionen, SÄIFS2001:2 voor installatie in caravans.

● Minimaal één keer per jaar dient het flessengassysteemin zijn totaliteit te worden gekeurd op dichtheid. Verdermoeten de volgende controles regelmatig wordenuitgevoerd:

1. Controleer de gasleidingen en gasapparaten dagelijksbij continubedrijf.

2. Controleer aansluitingen met zeepwater of lekspray bijhet vervangen van een fles.

Bij de jaarlijkse controle moeten versleten of defecteslangen worden vervangen.

Let op!Om eventueel vrijkomend gas te kunnen ruiken isaan het flessengas een sterke geurstoftoegevoegd. Als het in de caravan naar gas ruikt,moet de afsluiter op de fles onmiddellijk wordengesloten en de lekkage moet gelokaliseerd engedicht worden. Controleer daarna het helesysteem op dichtheid. Deze controle mag nietplaatsvinden met een druk hoger dan 0,15 kp/cm2 omdat de ontstekingszekering anders kapotkan gaan. Flessengas is niet giftig.

LEKINDICATOR VOOR HET FLESSENGASSYSTEEM

De caravan is voorzien van een lekindicator voorflessengas. Als de regelaar van de lekindicator omlaagwordt gedrukt, kunt u zien of er gas door hetgassenflessysteem stroomt. Het gas gaat dan bubbelendoor de vloeistof in het kijkglas. Als alle gasapparaten inde caravan zijn afgesloten zal er geen gas door hetflessengassysteem stromen en zullen er geen bellen in devloeistof te zien zijn gedurende 10 s.

Als er bellen te zien zijn ondanks dat alle verbruikers zijnuitgeschakeld, betekent dat dat het flessengassysteemergens gas lekt. Sluit onmiddellijk de afsluiter op degasfles en zoek zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde KABE-servicegarage op om de lekkage te verhelpen.

Desgewenst vult u het kijkglas met vloeistof voor delekindicator. De vloeistof kan bij de dealers van KABEworden gekocht.

Page 35: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 34/67

TEST GASLEKKAGE

De test op gaslekkage begint met het afsluiten van allegasapparaten, ook de koelkast, waarna de afsluiter op defles wordt geopend.

Strijk met een kwastje een zeepoplossing over de nippels,aansluitingen en afsluiters, of spuit hier lekspray op. Bellengeven lekkage aan. Denk eraan dat ook de gasverbruikers(verwarmingsketel, fornuis etc.) getest moeten worden. Ditkunt u het makkelijkst doen door een KAMA lekzoekapparaatte gebruiken of een vakman in te schakelen.

MAATREGELEN BIJ EEN EVENTUELE BRAND

Brandbestrijding

Om een kleine brand in de caravan te kunnen blussen wordtaanbevolen een poederblusser in de caravan te hebben.Uitsluitend water wordt voor bluswerk niet aanbevolen.

Bij een kleine brand binnen

Sluit de afsluiters en ventielen binnen in de caravan en dehoofdkraan van de gasfles in de disselkast. Stel uzelf op dehoogte van het brandbestrijdingsmateriaal op de camping.

Ontruiming

Verlaat de caravan via de ramen die open kunnen als hetniet mogelijk is de caravan via de buitendeur te verlaten ofer gedrang ontstaat omdat er te veel mensen zijn. Leer hoeu met de raamsluitingen moet omgaan.

Brandbare voorwerpen

Zorg ervoor dat brandbare voorwerpen niet in open vuurterecht kunnen komen (fornuis of kaarsen).

Page 36: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 35/67

GASVERBRUIK

Het verbruik varieert afhankelijk van het jaargetijde(winterweer met verwarming kan veel gas kosten) enuiteraard ook van het gebruik van het fornuis.

De koelkast vraagt niet veel g/uur, maar daar staattegenover dat die meerdere uren per dag aan staat.

Hier is een tabel met vuistregels. Reken 10 kg gas, 10 000g, in een volle fles.

Fornuis: Spaarvlam - volle vlam 35-110 g/uur.

Verwarmingsketel (afhankelijk van de thermostaatinstelling):20-430 g/uur.

Koelkast: 8 g/uur.

De gasdruk daalt als de temperatuur daalt!

Bij -15˚C stroomt slechts half zo veel gas per minuut uit defles als bij 13˚C. Dit komt doordat de gasdruk daalt als detemperatuur daalt.

Als er in een fles van 11 kg 2,5 kg gas zit en de temperatuuris -15˚C, dan kan de fles niet meer dan 350 g per uurafgeven. Bij 13˚C kan de fles 700 g per uur afgeven.Dit verklaart ook waarom de caravan bij sterke koude zomoeilijk warm wordt, ook al is de brander ingeschakeld.Het defect is in eerste instantie dat er te weinig gas in defles zit.

Een pas gevulde fles van 11 kg kan bij -15˚C ruim 900 gafgeven en bij 13˚C zelfs 1 800 g per uur.Let op! Gasflessen van compositiemateriaal kunnen alleentot –10°C worden gebruikt.

In onderstaande tabel ziet u de mogelijke gasafname peruur bij verschillende temperaturen en mate van vulling.

Hoeveelheid gas

2,5 4,5 7,0 9,0 11,0

Temp. Mogelijke afgifte (g)

- 18 315 427 603 767 807- 12 387 522 735 943 989- 7 458 617 871 1120 1170- 1 531 712 1010 1290 1360+ 4 603 812 1140 1470 1550+ 10 671 907 1280 1650 1730

Page 37: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 36/67

GASFORNUISHet gasfornuis dat is ingebouwd in het aanrecht, is voorzienvan 3 branders (behalve de Ametist GLE die 2 brandersheeft). Elke brander heeft een ontstekings-beveiliging. Deontstekingsbeveiliging sluit het gas automatisch af wanneerde vlam dooft door overkoken e.d.Let op! De glasklep mag niet omlaag worden geklapt alseen van de branders brandt.

De branders worden als volgt aangestoken en uitgedaan:

1. Open de hoofdkraan gemerkt met “kök” die in hetonderkastje is geplaatst.

2. De regelknop van elke brander zit op de bovenkant vande kookplaat. Druk de knop van de brander die gebruiktgaat worden licht in en draai deze tegen de wijzers vande klok in om naar het symbool voor een grote vlam.

3. Steek een lucifer aan en houd deze bij de brander terwijlde knop helemaal wordt ingedrukt.

4. Als de vlam brandt, houdt u de knop 10 à 15 s ingedruktwaardoor de ontstekingsbeveiliging warm wordt endoorstroming toestaat. Laat de knop vervolgens los.Als de knop naar het symbool voor een kleine vlamwordt gedraaid, krijgt u een spaarvlam.

5. Doe de brander uit door de regelknop met de wijzersvan de klok mee om te draaien tot de stip op de knopnaar boven wijst. De kraan bevindt zich nu in deuitgangspositie en de brander is uit.

6. Sluit de hoofdkraan die gemerkt is met “kök” af.

Let op! Het gasfornuis mag niet gebruiktworden om de caravan te verwarmen.

Page 38: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 37/67

A B

COFFGas

230V

12V

KOELKAST (standaard)De KABE-caravan is voorzien van een koelkast met eeninhoud van 103 l – RM 7401L – (90 liter – RM 7291L – in deSmaragd GLE) van het fabrikaat Dometic. De koelkast heefteen tweesterrenvriesvak. Als keuze-uitrusting kunnen demeeste standaardkoelkasten in de KABE-modellen wordenvervangen door een koelkast met een inhoud van 135 l,type RM 7501L.

DE KOELKAST RM 7401L IN GEBRUIK NEMEN

De koelkast is absoluut geruisloos in gebruik. Wanneer dekoelkast voor het eerst wordt gebruikt, kan een bepaaldegeur worden geroken. Die verdwijnt na een paar uur.Ventileer de ruimte goed. De koelkast bereikt na een paaruur zijn juiste bedrijfstemperatuur. Het vriesvak is koudbinnen ca. een uur nadat de koelkast in gebruik is gen-omen. De koelkast kan werken op netstroom, 12 V ofvloeibaar gas. Het gewenste gebruiksalternatief wordtgekozen met de schakelaar (A). De schakelaar (A) heeftvier standen: Gas (vloeibaar gas), 230 V (wisselstroom),12 V (gelijkstroom) en tevens OFF (uit)

Voor de koelkast geldt dat hij vooringebruikneming moet worden schoongemaakt.Gebruik altijd een mild, ongeparfumeerdafwasmiddel voor het schoonmaken.Gebruik nooit sterke chemische middelen ofschurende middelen.

ELEKTRISCH SYSTEEM 12 V

1. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op 12 V.

2. De controlelamp (C), 12 V brandt groen. De koelkast isin gebruik. Als de controlelamp niet brandt, is hetapparaat niet in gebruik.

3. Met de draairegelaar (B) wordt de temperatuur in dehoofdkoelruimte geregeld.

De elektrische systeem 12 V moet uitsluitend wordengebruikt als de accu van de caravan wordt opgeladen,bijv. als de motor van het trekvoertuig draait.

A = EnergiekeuzeschakelaarB = Draairegelaar voor het instellen van de temperatuurC = Controlelampen voor de resp. energiekeuze

A BC

OFFGas

230V

12V

Zie tevens de gebruiks- en onderhoudsinstructiesvan de koelkastfabrikant die bij de koelkastworden geleverd.

Page 39: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 38/67

ELEKTRISCH SYSTEEM 230 V

LET OP! Kies alleen voor dit systeem als despanning van de elektriciteitsnetaansluitingovereenkomt met de spanning die op hettypeplaatje van de koelkast wordt aangegeven.Bij afwijkende waarde kan de koelkastbeschadigen.

1. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op 230 V.2. De controlelamp (C), 230 V brandt groen. De koelkast

is in gebruik. Als de controlelamp niet brandt, is hetapparaat niet in gebruik.

3. Met de draairegelaar (B) wordt de temperatuur in dehoofdkoelruimte geregeld.

GASGEBRUIK - AUTOMATISCHE ONTSTEKING

1. Open de afsluiter op de gasfles.

2. Open de stopafsluiter naar de gastoevoer.

3. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op GAS.

4. Zet de draairegelaar (B) op MAX.

5. De ontsteking gebeurt automatisch (er is een tikkendgeluid te horen) gedurende ca. 30 s. Bij een geslaagdeontsteking gaat de gele controlelamp aan (C), GAS. Dekoelkast is in gebruik. Regel de temperatuur in dehoofdkoelruimte met de draairegelaar (B).

LET OP! De koelkast dient uitsluitend doorvloeibaar gas te worden aangedreven (Propaanof Butaan). Wanneer de koelkast door gas wordtaangedreven tijdens de reis, moeten allemaatregelen worden getroffen die wordenvoorgeschreven door de wetten in de resp.landen (volgens de Europese norm EN732).Aandrijving door gas tijdens de reis is verbodenin Frankrijk en Australië. Op en in de buurt vanbenzinestations is het gebruik van gas altijdverboden!

A B

COFF

Gas

230V

12V

BA

COFFGas

230V

12V

Wanneer de koelkast voor de eerste keer wordtgebruikt, en na het vervangen van gasflessen, kan erlucht in de gasleiding zitten. Ontlucht deze door dekoelkast of eventueel een ander gasapparaat (bijv.het fornuis) even aan te zetten. Het gas ontsteektdan zonder vertraging.

LET OP! Bij spanningsverlies op het 230 V-net, watvaak voorkomt bij een hoge belasting van hetelektriciteitsnetwerk op campings, wordt de capaciteitvan de koelkast bij het 230 V-gebruik gereduceerd.

Page 40: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 39/67

GASSTORING

Bij een gasfout knippert de controlelamp (C) geel.

Maatregelen:

1. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op OFF.

2. Zit er nog steeds gas in de fles?

3. Is de kraan van de gasfles open?

Als de punten 1-3 beantwoordt kunnen worden met ”Ja”,ga dan door met punt 4.

4. Is de stopafsluiter van het voertuig geopend?

5. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) opnieuw in de standGAS. Een nieuwe ontstekingsequentie wordt gestart.

Als de controlelamp (C) na ca. 30 s opnieuw geel knippert,is de gasfout niet verholpen (bijv. lucht in de gasleiding).

6. Zet de koelkast met de energiekeuzeschakelaar (A)even in de stand OFF en direct daarna terug in destand GAS. Herhaal deze procedure 3 à 4 keer om degasleiding te ontluchten.

Mochten bovenstaande maatregelen niet helpen, neemdan contact op met een erkende garage.

A

COFF

Gas

230V

12V

BEWAREN VAN LEVENSMIDDELEN

• Bewaar levensmiddelen altijd in gesloten bakjes ofaluminiumfolie of iets dergelijks.

• Zet nooit warm voedsel in de koelkast, maar laat heteerst afkoelen.

• Producten die vluchtige, licht ontvlambare gassenkunnen ontwikkelen, mogen niet in de koelkast wordenbewaard.

• Berg bederfelijke levensmiddelen in de directenabijheid van de koelribben op.

Het 2-sterrenvriesvak (max -12˚C) is geschikt voor makenvan ijsblokjes en voor het bewaren van diepvriesproductenvoor een korte periode. Het is niet geschikt voor hetinvriezen van levensmiddelen.

IJSBEREIDING

IJs bereidt u het beste ’s nachts - dan is de belasting opde koelkast lager en heeft het koelapparaat meer reserves.Vul de ijslaatjes bijna tot aan de rand met drinkwater enplaats die op de bodem van het vriesvak. Het bereiden vanijs gaat sneller als de thermostaat tijdelijk in de maximalestand wordt gezet, maar vergeet deze niet in de normalestand terug te zetten als het ijs klaar is, aangezien dekoelkast anders te koud kan worden.

Page 41: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 40/67

ONTDOOIEN

Op den duur vormt zich rijp op de koeloppervlakken.Die mag niet te dik worden, aangezien die isolerend werkten het koeleffect verslechtert.

Controleer het koelelement regelmatig elke week. Als derijp 3 mm of dikker is, moet de koelkast worden ontdooid.

Bij het ontdooien wordt de koelkast uitgezet. De ijslaatjesen alle etenswaren worden uit de koelkast gehaald en dedeur wordt op een kier gezet.

Het dooiwater in de hoofdruimte van de koelkast wordt ineen apart daarvoor bestemd reservoir aan de achterzijdevan de koelkast verzameld. Daaruit verdampt het water.

Gebruik een doek om het water uit het vriesvak op tenemen.

Probeer het ontdooien niet te bespoedigen met een soortwarmteapparaat - dat kan de de plastic oppervlakken inde kast beschadigen. Gebruik ook geen scherpevoorwerpen om het ijs mee weg te krabben.

Wanneer al het ijs is gesmolten, maak de kast droog enzet hem weer aan. Leg de etenswaren erin, maar wachtmet de bereiding van ijsblokjes tot de koelkast weerkoud is.

De ijsvoorraad mag nooit met geweld wordenweggehaald, en het ontdooien mag nietbespoedigd worden met behulp van eenwarmtebron.

UITZETTEN VAN DE KOELKAST

1. Zet de energieschakelaar (A) op OFF. De koelkast is nuhelemaal uitgeschakeld.

2. Zet de deur vast in open stand met behulp van dedeurstop. De deur staat nu op een kier; dit voorkomtschimmelvorming in de kast.

Als de koelkast voor een langere periode buitenwerking wordt gezet, moet de stopafsluiter in decaravan en de afsluiter op de gasfles wordenafgesloten.

A

OFFGas

230V

12V

Page 42: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 41/67

BELANGRIJK!Het ventilatierooster van de koelkast magonder geen beding worden bedekt zodat deluchtcirculatie wordt belemmerd. Bedekken vanhet rooster kan tot oververhitting leiden.Dit geldt met name in de zomer. In de winter kanhet rooster gedeeltelijk worden afgedekt metbehulp van een beschermkap.

WAARSCHUWING!Het gesloten koelsysteem mag niet geopendworden, het bevat een bijtende vloeistof onderhoge druk.

WINTERGEBRUIK

1. Controleer of de ventilatieroosters en de rookgasuitlaatniet geblokkeerd zijn met sneeuw, bladeren of ietsdergelijks.

2. Wanneer de omgevingstemperatuur daalt onder +8˚C,moet de winterbescherming (apart beschermluik)worden gemonteerd. Dit beschermt de koelkast tegenal te koude lucht.

Het wordt ook aanbevolen de winterbescherming tegebruiken als het voertuig gedurende een langere periodeniet wordt gebruikt.

SCHOONMAKEN VAN DE KOELKAST

Maak de koelkast regelmatig schoon zodat die fris enhygiënisch blijft. Zet eerst de koelkast uit. Maak vervolgensde binnenkant en de inrichting schoon met een doek dievochtig is gemaakt en uitgewrongen is in een oplossingbestaande uit een theelepeltje soda op een halve literhandwarm water. Gebruik nooit schoonmaakmiddel,schuurpoeder, sterk geparfumeerde producten of was-polish voor het schoonmaken van de binnenkant van dekoelkast, aangezien zulke middelen de oppervlakkenkunnen beschadigen en een sterke geur kunnenachterlaten. De buitenkant moet met een vochtige doek eneen mild schoonmaakmiddel worden afgenomen. Echterniet de deurlijst, die alleen schoongemaakt moet wordenmet een zeepwasmiddel en water, en vervolgensnauwkeurig afgedroogd moet worden. Het koelapparaatop de achterkant van de kast moet zo nu en dan wordenschoongemaakt met behulp van een borstel, maar let eropdat de koelkast afgesloten is als dit gebeurt.

Page 43: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 42/67

DE KOELKAST RM 7501L IN GEBRUIK NEMENFlessengasgebruik

Wanneer u de koelkast voor het eerst gebruikt, alsmede nareparaties en het vervangen van gasflessen e.d. kan erlucht in de leiding zitten. U dient de leiding te ontluchtendoor de koelkast en evt. het fornuis e.d. aan te zetten,zodat de ontsteker zonder vertraging gaat branden.1. Zorg ervoor dat alle afsluiters van de gasfles naar de

koelkast open zijn (controleer of er voldoende gas is).2. Draai de thermostaat (D) naar de hoogste stand.3. Draai de energieschakelaar (A) naar de stand GAS, er is

een tikkend geluid te horen en het lampje (B) gaatknipperen.

4. Druk knop (C) in, zodat de ontstekingszekering wordtgeopend en het gas naar de brander stroomt.

5. Als het gas brandt, houdt de vonkvorming op en hetlampje stopt met knipperen.

6. Houdt (C) nog 10-15 s ingedrukt en laat de knop dan los.Om de koelkast uit te zetten, draait u de energieschakelaar(A) naar stand OFF.

230 V-gebruik:

Controleer of de op het gegevensplaatje aangegevenspanning overeenkomt met de netspanning (230 V).1. Draai de thermostaat (D) naar de hoogste stand.2. Draai de energieschakelaar (A) naar stand AC (230 V).

12 V-gebruik:

12 V-gebruik dient uitsluitend te worden gekozen tijdens hetrijden (met draaiende motor) - anders raakt de accu snel leeg.1. Draai de energieschakelaar (A) naar stand DC (12 V).

KOELKAST (keuze)Als keuze-uitrusting kunnen de meestestandaardkoelkasten in de KABE-modellen wordenvervangen door een koelkast met een inhoud van 135 l,van het fabrikaat Dometic, type 7501L, die een apart 2-sterrenvriesvak heeft met een inhoud van 25 l.

A B C D

De koelkast kan werken op of 230 V, 12 V of flessengas.Het wisselen tussen deze alternatieven gebeurt metbehulp van een knop op het controlepaneel, dat in het fig.hierboven wordt getoond. De energieschakelaar (A) kan opAC (230 V), DC (12 V), GAS of OFF (uit) worden gezet.

Op het controlepaneel zit een indicatielampje (B) datknippert wanneer de automatische ontsteking probeert devlam te laten branden, maar gedoofd is.

De koelkast is voorzien van een ontstekingszekering die degastoevoer automatisch afsluit als de vlam uitgaat. Door tedrukken op knop (C) kan de ontstekingszekering hand-matig worden geopend. De temperatuur wordt geregeldmet een thermostaat (D). Dit geldt niet bij het 12 V-gebruik.

Merk op dat de thermostaat geen OFF-stand bij hetflessengasgebruik heeft.

Page 44: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 43/67

Als de koelkast voor een langere periode buitenwerking wordt gezet, moet de stopafsluiter in decaravan en de afsluiter op de gasfles wordenafgesloten.

DE TEMPERATUUR VAN DE KOELKAST INSTELLEN

Het duurt een paar uur voordat de koelkast zijn normalebedrijfstemperatuur heeft bereikt. Daarom is het aan teraden de koelkast geruime tijd voor de reis al aan te zettenen indien mogelijk met voorgekoelde etenswaren te vullen.

230 V: De koelkast is in te stellen met een thermostaat,draai de thermostaat (D) naar de middenstand.

Gas: De koelkast is in te stellen met een thermostaat,draai de thermostaat (D) naar de middenstand.

12 V: De koelkast in niet in te stellen met eenthermostaat, maar het koelapparaat werktcontinu.

AFSLUITEN

Als de koelkast gedurende een langere periode nietgebruikt zal worden:

1. Draai de energieschakelaar (A) op OFF (fig. 1).

2. Sluit de afsluiter van de gasleiding naar de koelkast.

3. Haal de koelkast leeg. Ontdooi die en maak die schoon,zoals eerder beschreven. Zet de deuren op een kier.

4. Monteer de winterluiken WA130 op deventilatieroosters.

DEURVERGRENDELING

De koelkast is voorzien van twee deurvergrendelingen.Controleer voor vertrek of de deuren met beidevergrendelingen geblokkeerd zijn.

Alle koelkasten hebben een automatischeontsteking en zijn voorzien van een automatischevlambeveiliging die de gastoevoer afsluit ca. 30 snadat de vlam uitgaat. Wanneer de koelkast voorde eerste keer wordt gebruikt, en nadat degasfles is vervangen, kan er lucht in de degasleiding zitten. Zet de koelkast of eventueeleen ander gasapparaat (bijv. het fornuis) evenaan om de gasleiding te ontluchten. Het gas kandan zonder vertraging worden ontstoken.

Voor de koelkast geldt dat hij vooringebruikneming moet worden schoongemaakt.Gebruik altijd een mild, ongeparfumeerdafwasmiddel voor het schoonmaken.Gebruik nooit sterke chemische middelen ofschurende middelen.

LET OP! Bij spanningsverlies op het 230 V-net, watvaak voorkomt bij een hoge belasting van hetelektriciteitsnetwerk op campings, wordt decapaciteit van de koelkast bij het 230 V-gebruikgereduceerd.

Page 45: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 44/67

ONTDOOIEN

Op den duur vormt zich rijp op de koeloppervlakken. Die magniet te dik worden, aangezien die isolerend werkt en hetkoeleffect verslechtert.

Controleer het koelelement regelmatig elke week. Als de rijp3 mm of dikker is, moet de koelkast worden ontdooid.

Bij het ontdooien wordt de koelkast uitgezet. De ijslaatjes enalle etenswaren worden uit de koelkast gehaald en de deurwordt op een kier gezet.

Probeer het ontdooien niet te bespoedigen met een soortwarmteapparaat - dat kan de de plastic oppervlakken in dekast beschadigen. Gebruik ook geen scherpe voorwerpenom het ijs mee weg te krabben.

Het dooiwater uit het koelelement loopt via een opvanggootdoor een buis naar een opvangbak aan de achterzijde van dekoelkast waar het gewoon verdampt.

Bij veel rijp en met veel dooiwater, tilt u de drainageslang opuit de opvangbak (bereikbaar door het onderste ventilatie-rooster, aan de buitenkant van de caravan), en laat u hetwater weglopen door de slang in een reservoir.

Til de drainageslang terug in de opvangbak na het ontdooien.Het dooiwater uit het vriesvak neemt u op met een doek.

Wanneer al het ijs is gesmolten, maak de kast droog en zethem weer aan. Leg de etenswaren erin, maar wacht met debereiding van ijsblokjes tot de koelkast weer koud is.

De ijsvoorraad mag nooit met geweld wordenweggehaald, en het ontdooien mag nietbespoedigd worden met behulp van eenwarmtebron.

BEWAREN VAN LEVENSMIDDELEN

• Bewaar levensmiddelen altijd in gesloten bakjes ofaluminiumfolie of iets dergelijks.

• Zet nooit warm voedsel in de koelkast, maar laat heteerst afkoelen.

• Producten die vluchtige, licht ontvlambare gassenkunnen ontwikkelen, mogen niet in de koelkast wordenbewaard.

Het 2-sterrenvriesvak (max -12˚C) is geschikt voor makenvan ijsblokjes en voor het bewaren van diepvriesproductenvoor een korte periode. Het is niet geschikt voor hetinvriezen van levensmiddelen.

IJSBEREIDING

IJs bereidt u het beste ’s nachts - dan is de belasting opde koelkast lager en heeft het koelapparaat meer reserves.Vul de ijslaatjes bijna tot aan de rand met drinkwater enplaats die op de bodem van het vriesvak. Het bereiden vanijs gaat sneller als de thermostaat tijdelijk in de maximalestand wordt gezet, maar vergeet deze niet in de normalestand terug te zetten als het ijs klaar is, aangezien dekoelkast anders te koud kan worden.

Page 46: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 45/67

SCHOONMAKEN VAN DE KOELKAST

Maak de koelkast regelmatig schoon zodat die fris enhygiënisch blijft. Zet eerst de koelkast uit. Maak vervolgensde binnenkant en de inrichting schoon met een doek dievochtig is gemaakt en uitgewrongen is in een oplossingbestaande uit een theelepeltje soda op een halve literhandwarm water.

Gebruik nooit schoonmaakmiddel, schuurpoeder, sterkgeparfumeerde producten of waspolish voor hetschoonmaken van de binnenkant van de koelkast,aangezien zulke middelen de oppervlakken kunnenbeschadigen en een sterke geur kunnen achterlaten.

De buitenkant moet met een vochtige doek en een mildschoonmaakmiddel worden afgenomen. Echter niet dedeurlijst, die alleen schoongemaakt moet worden met eenzeepwasmiddel en water, en vervolgens nauwkeurigafgedroogd moet worden. Het koelapparaat op deachterkant van de kast moet zo nu en dan wordenschoongemaakt met behulp van een borstel, maar let eropdat de koelkast afgesloten is als dit gebeurt.

WARMTEKABEL

Gedurende de zomermaanden met een hoge temperaturenen luchtvochtigheid, kan er condens worden gevormd ophet metalen raamwerk tussen het vriesvak en dekoelruimte. De koelkast is voorzien van een 12 V-warmtekabel om condensvorming te voorkomen. Om dewarmtekabel aan te zetten, zet de schakelaar die geplaatstis onder het controlepaneel op (I). De warmtekabel kancontinu aan zijn of uitsluitend naar behoefte.

LET OP! De warmtekabel trekt continu 12 V stroom instand (I). Die dient uitgezet te worden als de accu geenlading krijgt.

WINTERGEBRUIK

Controleer of de ventilatieroosters niet afgedekt zijn doorstuifsneeuw, bladeren e.d. Het ventilatierooster van hetmodel L500, kan worden voorzien van winterluiken, modelWA130, die het koelapparaat tegen al te koude luchtbeschermen. De winterluiken kunnen gemonteerd wordenals de buitentemperatuur lager is dan ca. +10˚C en moetgemonteerd zijn als het vriest. Wij bevelen aan dat deluiken gemonteerd zijn, als het voertuig in de winterstallinggaat.

BELANGRIJK!Het ventilatierooster van de koelkast magonder geen beding worden bedekt zodat deluchtcirculatie wordt belemmerd. Bedekken vanhet rooster kan tot oververhitting leiden.Dit geldt met name in de zomer. In de winter kanhet rooster gedeeltelijk worden afgedekt metbehulp van een beschermkap.

Page 47: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 46/67

Als de koelkast niet voldoende koud wordt, kan datworden veroorzaakt door:

1. De ventilatie onvoldoende is, doordat een afdichtingbijv. een muggennet of winterluiken de ventilatie-openingen afsluit.

2. Teveel rijpafzetting op het koelelement.

3. De thermostaat fout ingesteld is.

4. De gasdruk verkeerd is - controleer dereduceerafsluiter met het gegevensplaatjse in dekoelkast.

5. De omgevingstemperatuur te hoog is (bijv. doordat deventilatie-openingen zich in een dichte voortentbevinden).

6. Er te veel (warme) etenswaren in een keer in dekoelkast zijn gelegd.

7. De deur niet goed dicht zit of dat het deurrubber kapot is.

Werkt de koelkast dan nog niet normaal, haal er eenvakman bij.

WAARSCHUWING!Het gesloten koelsysteem mag niet geopendworden, het bevat een bijtende vloeistof onderhoge druk.

ALS DE KOELKAST NIET WERKT

Controleer het volgende voordat u hulp inroept:

1. Zijn de instructies in het deel ”De koelkast in gebruiknemen” opgevolgd?

2. Staat de koelkast horizontaal?

3. Is het mogelijk de koelkast aan te zetten op een van deaangesloten energiebronnen?

4. Als de koelkast niet werkt op gas, controleer of:

• De gasfles niet leeg is.

• De gasafsluiters geopend zijn.

5. Als de koelkast niet werkt op 12 V, controleer of:

• De 12 V-spanning aangesloten is.

• De zekering voor 12 V heel is.

• De accu niet ontladen is.

6. Als de koelkast niet werkt op 230 V, controleer of:

• De 230 V-aanvoer op de koelkast is aangesloten.

• De zekering voor 230 V nog heel is.

Page 48: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 47/67

ALGEMEEN ADVIES EN ONDERHOUD

De koelkast is geschikt voor het bewaren van alleetenswaren die bij kamertempertauur bederven en vanetenswaren die gekoeld geserveerd moeten worden. Deetenswaren worden in de koelkast gezet als ze koud zijn, ofin elk geval zijn afgekoeld tot kamertemperatuur. Etenswarenmet een krachtige smaak en geur kunnen deze makkelijk opandere etenswaren overdragen. Daarom moeten alleetenswaren die in de koelkast worden bewaard in geslotenbakjes of huishoudfolie worden weggezet. Op die manierwordt ook voorkomen dat etenswaren uitdrogen en is deijsvorming in de koelkast minder.

Controle

Raadpleeg altijd een vakman, zowel voor de vereisteveiligheidscontrole om het jaar, als de aanbevolenfunctiecontrole en eventuele reparaties!

Controleer minstens één keer per jaar en graag ook voorhet gebruik na een langere onderbreking of:

• De ventilatie-openingen niet afgedekt zijn.

• De gebruiksaanwijzing aanwezig is.

• Het flessengassysteem dicht is. (Gebruik lekspray ofzeepwater op alle denkbare lekkagepunten). Begin metde kast afgesloten en herhaal de proef, als er geenlekkage wordt geconstateerd, met de kast op gas.

• De brander schoon is en dat er geen troep ofbrandbare voorwerpen zich in de buurt van de branderhebben verzameld.

Enkele algemene tips

Let op dat:

• De koelkast niet in gebruik is op 12 V als de caravangestald is, de accu raakt heel snel ontladen.

• Ontdooi regelmatig.

• Maak de koelkast schoon, droog de koelkast uit en laattevens de deuren open staan als de koelkastgedurende een langere periode niet wordt gebruikt.

• Verpak de etenswaren die vloeibaar zijn of een sterkelucht hebben, goed.

• De ventilatie-openingen vrij zijn.

• Houdt de deuren dicht tijdens het rijden met behulpvan deurvergrendelingen.

Zie tevens de gebruiks- en onderhoudsinstructiesvan de koelkastfabrikant die bij de koelkastworden geleverd.

Page 49: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 48/67

VERWARMINGSSYSTEEMDe GLE/GDL-modellen zijn voorzien van centraleverwarming door middel van vloeistofverwarming. De ketelkrijgt zijn verbrandingslucht via een toevoerpijp, enafvoergassen worden via een schoorsteen op het dakafgevoerd. De verbranding is dus volledig gescheiden vanhet inwendige van de caravan. Een bijgeleverd verlengstukvoor de schoorsteen kan in het winterseizoen wordengebruikt wanneer er veel sneeuw op het dak kan komen teliggen.

De verwarmingsketel is voorzien van eenontstekingszekering die de gastoevoer automatisch afsluitals de vlam om de een of andere reden zou uitgaan.De warmte in de caravan wordt geregeld door met dethermostaat de gewenste kamer-temperatuur in te stellen.

ALDE COMPACTKETEL C 3000

De GLE/GDL-modellen hebben een verwarmingsketel vanhet bovenstaande type die in de kleerkast is geplaatst. Deverwarmingsketel heeft een geïntegreerde boiler, elektrischelement van 3 kW en een afzonderlijk expansievat. Hetelektrisch element is aangesloten op een afzonderlijke 230V-leiding, die beveiligd is met een automatische 16A-zekering en gebruik van het elektrisch element van 3 kWtoestaat. Dit vereist echter dat de aansluiting op de stangeen stopcontact van 16 A toestaat.

1. Verwarmingsketel2. Elektrisch element3. Vermogenomschakelaar4. Expansievat met 12 V-circulatiepomp5. Kamerthermostaat (de plaatsing kan per

model caravan verschillen)6. Omschakelaar 12V/230V7. Vloerverwarming8. Boiler

4

1

7

2

6

8

53

Page 50: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 49/67

BEDIENINGSPANEEL C 3000-KETEL

De ketel wordt bediend via een schuifschakelaar op hetbedieningspaneel. De temperatuur die in de caravan wordtgewenst, wordt ingesteld en via de thermostaat van hetbedieningspaneel aangestuurd.

FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

A. Elektrisch element uitgeschakeld.

B. Elektrisch element aan op 1 050 W vermogen.

C. Elektrisch element aan op 2 100 W vermogen.

D. Elektrisch element aan op 3 150 W vermogen.

E. Gasketel uitgeschakeld.

F. Gasketel ingeschakeld.

G. LED, geeft aan dat de gasketel geblokkeerd is (debrander is niet aangegaan of is om de een of anderereden uitgegaan).

H. Circulatiepomp uitgeschakeld. De werking van hetelektrisch element/de gasketel wordt door deingebouwde thermostaat van de ketel aangestuurd.Wordt ‘s zomers gebruikt wanneer alleen warm watergewenst wordt.

I. Circulatiepomp ingeschakeld en aangestuurd door dethermostaat op het bedieningspaneel. De werking vanhet elektrisch element/de gasketel wordt door deingebouwde thermostaat van de ketel aangestuurd.Wordt gebruikt wanneer warmte en warm watergewenst worden (normale stand).

J. Circulatiepomp ingeschakeld en loopt constant.De werking van het elektrisch element/de gasketelwordt door de thermostaat op het bedieningspaneelaangestuurd. Geeft de meest gelijkmatige warmte inde caravan, maar een lagere warmwatercapaciteit.

K. Knop om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.

L. Indexmarkering voor een kamertemperatuur van ca.22˚C.

DG

C

B

A 0

2

3

4

51

0 0

J

K

L

I

H

F

E

Bedieningspaneel C 3000

Na een stroomstoring duurt het ongeveer 30seconden voordat het ontstekingsmechanismevan de ketel gebruikt kan worden.

Page 51: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 50/67

HET SYSTEEM VULLEN

Om te voorkomen dat de ketel en het verwarmingssysteembevriezen of door corrosie beschadigen, moet eronvoorwaardelijk 40% GLYCOL (overeenkomend met -26˚C) van een voor het doel geschikte kwaliteit in het waterworden gemengd waarmee de ketel wordt gevuld. Is erreden om de warmte-installatie tegen extreem lagetemperaturen te beschermen, dan moet het glycolgehalteverder worden verhoogd.Glycol moet minimaal één keer in de vier jaar wordenvervangen – bij voorkeur om het jaar (zie het serviceboek).

Bijvullen

Til de beschermplaat voor het expansievat weg. Draai demoer van de circulatiepomp los en til deze op. Vulvervolgens het systeem zodat het vloeistofniveau net bovenMIN komt (bij koude ketel). Laat de pomp zakken en draaide moer vast. Zet de beschermplaat op zijn plek.

Aftappen

Het aftappen vindt plaats via de aftapplug, die onder vloerbij de ketel zit en met een tang wordt losgedraaid. Maakook de klep van het expansievat los.

ONTLUCHTEN

● Zorg ervoor dat de aftapplug en de ontluchtingsnippelaangedraaid zijn.

● De ontluchtingsnippels zijn achter deconvectorbescherming in de toiletruimte geplaatst, voorde voorste steunlijst bij de buitendeur, alsmede op deconvector boven de C 3000-ketel.

● Vul de vloeistof volgens de eerder gegeven beschrijvingbij. Draai de ontluchtingsschroef los en laat eventuelelucht ontsnappen.

Zet de warmte en de circulatiepomp in werking.Doe dit enige tijd zodat eventuele lucht uit het systeemverdwijnt.

● Als er nog lucht in het systeem zit, is er een“bubbelend” geluid in het expansievat te horen.Het systeem moet blijven draaien tot dit geluid isverdwenen.

● Denk eraan vloeistof bij te vullen al naar gelang hetniveau daalt.

Zou er toch nog lucht in het systeem zitten, dan kunt u alsvolgt te werk gaan:

● Draai het neuswiel zover mogelijk omlaag zodat decaravan “op zijn neus” helt. Laat hem ca. 5 min zostaan. Laat de caravan vervolgens zo ver mogelijk naarachteren hellen. Laat hem ca. 5 min zo staan.Herhaal dit een paar keer en zet vervolgens hetverwarmingssysteem aan zoals hierboven beschreven.

Voer regelmatig een controle uit om te zien of ergeen lekkage bij een van verbindingen van hetverwarmingselement is ontstaan. Als er glycol isgelekt, dit goed met water afspoelen en afdrogen.

Page 52: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 51/67

ELEKTRISCH ELEMENTHet elektrisch element, voor verwarming van het water voorde radiatoren als de caravan is aangesloten op het 230 V-net, zit standaard in alle KABE-caravans.

Het elektrisch element is ingebouwd in de C 3000-ketel.

VLOERVERWARMING

De GLE/GDL-modellen zijn voorzien van het watergeleidevloerverwarmingssysteem van KABE waarvoor patent isaangevraagd.

De vloertemperatuur wordt automatisch ingesteld doorshunten van het overige systeem.

Let op!Als de aansluitkabel lang is, kan erspanningsverlies ontstaan, waardoor hetvermogen van het elektrisch element afhankelijkvan de lengte afneemt.

In caravans met vloerverwarming mag niet inde vloer geschroefd of gespijkerd worden.

BELANGRIJK!

Bij spanningsverlies op het 230 V-net, wat vaakvoorkomt bij een hoge belasting van hetelektriciteitsnetwerk op campings, neemt decapaciteit van het elektrisch element af.

KAMERTHERMOSTAAT

Met de kamerthermostaat wordt de gewenste temperatuurin de caravan ingesteld. De thermostaat stuurt decirculatiepompen van de ketel (12V of 230V, wat op deomschakelaar op het expansievat wordt gekozen) of devermogensrelais van het elektrisch element aan. Deverschillende alternatieven – circulatiepomp/effectrelais –worden op het bedieningspaneel van de ketel ingesteld.

230V CIRCULATIEPOMP

Als de omschakelaar op het expansievat in de stand 230Vstaat, moet de caravan zijn aangesloten op 230V. Als datniet het geval is, zal de oververhittingsbescherming van deketel worden geactiveerd zodra de flessengasketel inwerking wordt gesteld.

Page 53: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 52/67

BOILERDe boiler is standaard en zit ingebouwd in de ketel. Deboiler heeft een inhoud van ca. 8,5 l vers water en kan ca.12 l water van 40˚C per half uur produceren (bij eenkoudwatertemperatuur van 10˚C).

Als de boiler gebruikt moet worden, moet de gasketel ca.20 min tevoren worden gestart op de maximaleketeltemperatuur om optimaal warm water te krijgen.

Als in plaats van gas het elektrisch element wordt gebruiktom de boiler te verhitten, neemt de capaciteit iets af.

Spoel de boiler altijd door voordat die wordt gebruikt, metname als die lang niet is gebruikt.

Bij continu gebruik van de boiler moet die ca. 1 keer permaand worden geleegd. Dit om een nieuwe luchtbuffer inde boiler te krijgen.

DE BOILER BIJVULLEN

Het bijvullen van de boiler hoeft slechts eenmalig tegebeuren. Zet de stroomschakelaar op het elektrischpaneel op “On”. Zet de één-handle mengkraan op warmopen tot er water uitkomt. Dan is de boiler gevuld.

DE BOILER LEGEN

De boiler wordt als volgt geleegd:

1. Zet de verswaterpomp uit.

2. Zet alle warmwaterkranen in het voertuig open.

3. Zet vervolgens het veiligheids-/aftapventiel open doorde gele hendel (A) in verticale stand te brengen.

4. De boiler wordt nu via de slang van het veiligheids-/aftapventiel direct onder het voertuig geleegd.Controleer of al het water eruit loopt (ca. 8-9 l). Laat hetveiligheids-/aftapventiel open staan tot de boiler weergebruikt wordt.

Let op! Het verse water in de boiler moetaltijd worden afgetapt wanneer er kans opbevriezing is en de caravan niet wordtgebruikt. De garantie dekt geenvorstschades.

Page 54: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 53/67

WATERSYSTEEMDe KABE-caravan hebben een watertank, die uitwendigwordt bijgevuld via een uitwendige vulbuis met eenafsluitbare klep, en een ledigingssysteem dat bestaat uiteen uitwendige kraan. Via waterslangen wordt het waternaar de ejecteurs gepompt. Om de waterpomp in werkingte stellen is het noodzakelijk dat de schakelaar op hetelektrisch paneel in de stand “On” staat. Om de watertankschoon te maken wordt het deksel op de tank losgedraaid.Met bijvoorbeeld een afwaskwast kunt u vervolgens de heletank schoonmaken.

Het spoelwater wordt via de afvoer afgevoerd.De aansluiting van het watersysteem blijkt uit de schets.

Eén-handle mengkraan met handdouche

De KABE-caravan hebben waterkranen van het type één-handle mengkraan.

De waterpomp start wanneer de handgreep omhoog wordtgetild en de ingebouwde stroomschakelaar inschakelt; dezewordt weer verbroken als de greep naar beneden wordtgedrukt. Het mengen van warm en koud water geschiedtdoor de greep naar links of naar rechts te draaien.

De douchehandgreep kan door het draaien van dedouchestraal wordt ingesteld op sproeien en op eengebundelde straal.

Principeschets watersysteem1. Watertank met uitwendig

bijvullen en ledigen2. Waterpomp (in de tank)3. Boiler4. Eén-handle mengkraan5. Handdouche6. Afvalwatertank7. Afvoer

a Afvoerleidingb Koudwaterleidingc Warmwaterleiding

Zorg er altijd voor dat er vers water in dewatertanks zit, omdat oud water schadelijkkan zijn.

Page 55: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 54/67

BEVRIEZINGSGEVAAR

Het is belangrijk de verswaterpomp van alle water teledigen wanneer de caravan ‘s winters onverwarmd wordtgestald. Anders bestaat de kans dat de pomp kapot vriest.Laat alle waterkranen open staan op een stand tussen kouden warm in (zodat zowel de koudwaterleiding als dewarmwaterleiding wordt geventileerd).

AFVOER

De KABE-caravan zijn standaard voorzien een geïntegreerdafvoersysteem en een afvalwaterzak.

De afvoer vanaf de keuken is gekoppeld aan die van detoiletruimte, en de uitlaat is voorzien van een stopkraan, dievanaf de buitenkant van de caravan toegankelijk is, en eenaansluitnippel voor het aansluiten van een afvalwaterzak.

Voor de aansluitnippel van de afvalwaterzak zit eenafvalwatertank van 15 l, die gebruikt kan worden wanneerde stopkraan is afgesloten en er geen afvalwaterzak isaangesloten (tijdens een korte pauze op een parkeerplaatsen tijdens het kamperen in de winter). De tank voor hetafvalwater moet jaarlijks worden afgewassen met afwas-middel en afwasborstel. Verwijder de lattenbodem boven dewatertank om het schoonmaken gemakkelijker te maken.

Als er een douchekuip is geïnstalleerd is er nog een afvoer.Een zogenaamde “stortafvoer” waarvoor geen afzonderlijkeafvoerwaterzak wordt bijgeleverd.

Let op! De garantie geldt niet voor onderdelen dieten gevolge van bevriezing kapot zijn gegaan.

WARM EN KOUD WATER

De KABE-caravan hebben standaard een boiler.De boiler is aangesloten op het overige watersysteem endaarom zijn de watertank en de pomp gemeenschappelijkvoor zowel warm als koud water. De boiler is een roestvrijeboiler van het type toevoer. Hij heeft een inhoud van 8,5 l diebij optimale benutting ca. 17 l water van 40˚C kan geven.In de caravans zit op de plaats van gebruik een één-handlemengkraan met een blauwe markering, die koud watergeeft, en een rode markering, die warm water geeft. Detussenpositie geeft een menging van koud en warm water.Een voorwaarde voor het verkrijgen van warm water is dusdat de ketel aan staat of dat het 230 V-elektrisch element inwerking is.Met warm weer moet de 12V-circulatiepomp dan wel de230V-circulatiepomp uitgeschakeld zijn om te zorgen dat erzo min mogelijk warmte in de caravan terechtkomt.

BIJVULLEN - AFTAPPEN

Het bijvullen vindt plaats via de uitwendige vulbuis.Controleer of de aftapkraan van de tank gesloten is.Het aftappen van het systeem gaat als volgt:Leeg de watertank door de kraan bij de tank open te zetten.Open de één-handle mengkraan in het toilet en de pentry(niet tegelijk) en laat de pomp draaien tot het water ophoudtmet stromen. Leeg ook het watersysteem van hetcassettetoilet.

Ten aanzien van het legen van de warmwaterboiler – ziepag. 43.

Page 56: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 55/67

VENTILATIEDe KABE-caravan zijn conform de wet opveiligheidsventilatie uitgevoerd, wat betekent dat hetsysteem conform de normen is uitgevoerd en getest diedoor de Zweedse springstoffeninspectie,Sprängämnesinpektionen, zijn vastgesteld. Dit betekent datde caravans een gegeven vaste ventilatie hebben, waargeen wijzigingen in mogen worden aangebracht.

De oude lucht wordt geëvacueerd door Electrolux-ventilatoren en zelfventilerende dakluiken.

De buitenluchtoevoeren zitten in de vloer, onder deradiatoren. De lucht wordt via buitenluchttrommels doorde radiatoren de caravan in geleid. Bij sommigevoertuigcombinaties kan dit ertoe leiden dat deuitlaatgassen van de auto de caravan binnendringen. Dit ismet name hinderlijk bij auto’s die op diesel rijden en roet issoms moeilijk te verwijderen. Bij een voertuig dat op dieselrijdt en waarbij de uitlaat aan dezelfde kant zit als deventilatieopening van de caravan, moet de uitlaat andersworden gericht of er moet een spoiler of plaat voor deluchtinvoer op de caravan worden gemonteerd.Omdat een dergelijke oplossing op iedere afzonderlijkevoertuigcombinatie moet worden afgestemd, kan dit niet alsstandaard door KABE worden gedaan.

KEUKENVENTILATIE

De keukenventilatie is natuurlijk, wat betekent dat eenventilator, die in het plafond is geplaatst, de etenswalmenafzuigt via een afvoerslang, die in de servieskast isgeplaatst. De slang mondt uit in de afzuigkap boven hetgasfornuis.

De KABE-caravan heeft een gemotoriseerde afzuigkap, dievoor een krachtiger afvoer zorgt. De schakelaar zit op hetpaneel van de afzuigkap, onder de servieskast. Hier is ookde schakelaar voor de keukenverlichting geplaatst.

FILTER AFZUIGKAP

Het filter van de afzuigkap, dat het vet absorbeert dat in deetenswalmen zit, moet af en toe worden schoongemaakt.Hoe vaak dit moet gebeuren, is natuurlijk afhankelijk van deetenswaren en de gebruiksfrequentie. Wacht niet tot hetafzuigend vermogen van de afzuigkap afneemt. Gebruikvoor het schoonmaken een warm sopje van synthetischafwasmiddel.

WAAIERS AFZUIGKAP

Door de dakaansluiting los te schroeven, zijn de motor ende waaiers van de afzuigkap toegankelijk en kunnen zeschoongemaakt worden.

Let op! Luchttoe- en afvoeren bedekken isverboden, evenals het aanbrengen vanwijzigingen in een gegeven vaste ventilatie.

Page 57: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 56/67

CONDENS IN DE RAMEN

We hebben altijd te maken met twee klimaten. Eén buitenen één binnen. In de ramen is er nog een derde klimaat,namelijk het klimaat tussen de ruiten. Het klimaat wordtbepaald door de temperatuur en de luchtvochtigheid.Ook de wind kan een zekere invloed hebben.

Als de temperatuur daalt neemt de relatieve vochtigheid inde lucht toe. Wanneer warme, vochtige lucht afkoelt, valt devochtigheid neer op koude oppervlakken zoals ramen.Dan ontstaat er condens (beslagen ruiten).

De ramen van de caravan zijn vervaardigd van acrylplastic.Een goed materiaal, dat echter niet helemaalwaterdampdicht is, wat betekent dat het raam een kleinehoeveelheid van de waterdamp doorlaat die altijd in delucht aanwezig is.

Bijvoorbeeld: wanneer de luchttemperatuur 14˚C is en derelatieve luchtvochtigheid 70% bedraagt, dan kan er in deloop van een etmaal 0,3 g water door een plaat vanacrylplastic gaan die 3 mm dik is en een oppervlak van 1 m2

heeft, vooropgesteld dat de relatieve vochtigheid aan deandere kant van de plaat lager is. 0,3 g is niet veel, maar alsu bedenkt dat 1 m3 lucht bij 20˚C maximaal 17 g waterbevat, betekent een toename van 0,3 g veel in de kleinehoeveelheid lucht die het raam bevat.

Ventilatie is een effectief middel tegen condens op debinnenzijde van de ramen. De luchtvochtigheid wordt doorventilatie beïnvloed. Als koude lucht wordt verwarmd, kandie daardoor het vrije water (de nevel) opnemen.

Er is dus niets mis met de ramen van uw caravan als ercondens tussen de ruiten ontstaat. Maar het kan gebeurendat het een tijdje duurt voordat de condens die zich heeftgevormd volledig is verdwenen.

VENTILATIELUIK IN DE “SLAAPKAMER”

De meeste Flexlinemodellen van KABE hebben eenventilatieluik (behalve de B3 en B6). Het ventilatieluik maakthet mogelijk om zonder tocht extra te ventileren tijdens denacht of wanneer u niet in de caravan bent.

Met de sluithaak kan het luik in de gewenste stand wordengezet. Om het volledig te sluiten drukt u aan de bovenkanten sluit u de sluithaak af.

(De meeste caravans kunnen ook worden voorzien van eenextra ventilatieluik in de voorste salon.)

Page 58: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 57/67

ONDERHOUDLAK

De caravan is aan de buitenzijde bekleed metaluminiumplaat met moffellak en ABS-plastic met acrylfolie.Zware vervuiling met achterblijvend asfalt en zoutresten kanworden verwijderd met voor de auto geschikte middelen,op dezelfde wijze als bij een auto.

Daarna direct schoonmaken met bijvoorbeeld een shampoomet was en rijkelijk water.

Om de schoongemaakte lak te beschermen dient men decaravan één keer per jaar in de was te zetten. Bij zwareverontreiniging of andere sterke vervuiling moet debehandeling met was vaker worden herhaald.

Eventuele schade door steenslag wordt eenvoudigverholpen door met een puntig penseel de beschadiging“op te vullen”.

SCHOONMAKEN EN IN DE WAS ZETTEN

Het schoonmaken en in de was zetten wordt volgensdezelfde regels gedaan als voor een auto. Gebruik rijkelijkwater en een van de in de handel verkrijgbare middelenvoor caravans. Een hogedrukreiniger mag niet gebruiktworden.

Als u de caravan in het voorjaar en de herfst in de was zet,is het makkelijker om hem schoon te houden.

Let op! Gebruik uitsluitend was die geen schuurmiddelbevat.

Let op! Oplos-/schoonmaakmiddelen oppetroleumbasis mogen niet worden gebruikt.

Avfettningsmedel får ej användas då det kanOntvettende middelen mogen niet wordengebruikt omdat die het dichtmiddel in voegenen doorvoeren kunnen oplossen.

Uitwendige kunststof onderdelen mogen nietmet oplosmiddelen worden schoongemaakt.

Een hogedrukreiniger mag niet gebruiktworden.

Page 59: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 58/67

RAMEN

Om zoveel mogelijk condens te voorkomen en een goede isolatiete verkrijgen, zijn alle ramen dubbel. Het raam wordt open gezetdoor de handgreep op het sluitmechanisme naar het midden vanhet raam te draaien.De ramen zijn van acrylglas. Een sterk, helder en taai materiaal,dat echter wel om voorzichtigheid vraagt zodat er geen krassenop komen.Het schoonmaken van ramen moet voorzichtig gebeuren omdatze zeer gevoelig zijn voor krassen. Bij uitwendig schoonmakenwordt rijkelijk water gebruikt en een zachte spons. Als allekrassen veroorzakende deeltjes zijn verwijderd, kan er met zeepen water en een zachte doek worden schoongemaakt. Voor hetdroogmaken gebruikt u vervolgens een zeemleer.Als u een kleine kras op een raam heeft zitten, dan kan deze inhet algemeen weggepoetst worden met een poetsmiddel,bijvoorbeeld Turtlewas. Voor het schoonmaken van decaravanramen wordt Seitz schoonmaakmiddel vooracrylplastic met antistatisch effect aanbevolen. Volg deaanwijzing op de verpakking.

RAAM MET GEÏNTEGREERD ROLGORDIJN

Bediening rolgordijn/muggengaas

Het verduisteringsgordijn is beneden gemonteerd en hetmuggengaas boven. Hierdoor kunnen de rugkussens tegende zon worden beschermd en kan inkijk ‘s avonds wordenvoorkomen, terwijl er bij een open raam via hetmuggengaas wel een zekere ventilatie is.De gordijnen worden gekoppeld door het bovenste gordijnnaar beneden te brengen en de bevestigingen in elkaar teklikken.

Let op! Pak alleen de snelbevestiging vast.

Het muggengaas en het rolgordijn kunnen in de gewenstestand worden vastgezet. Het loskoppelen doet u inomgekeerde volgorde. Breng het muggengaas naarbeneden, maak de sluiting los en breng het muggengaasnaar de bovenste ruststand.

Wassen

De rolgordijnen en het muggengaas kunnen met een mildezeepoplossing worden gewassen.

DEUR

De deur en de dichting daarvan zijn onderdelen van decaravan die het meest worden belast omdat ze wordenblootgesteld aan voortdurende temperatuurwisselingen.De scharnieren en het slot van de deur, die wordenblootgesteld aan regen en vuil water, moeten iedere maandworden gesmeerd wanneer de caravan wordt gebruikt.

Neem een raam nooit af met een droge doekals het niet eerst met veel water isschoongemaakt.

Let op! Gebruik nooit vuile doeken, schuurpoeder ofoplosmiddelen van welke aard dan ook, ook geen gewonemiddelen voor het schoonmaken van ruiten. Asfaltvlekkenetc. kunnen worden verwijderd met petroleum, waarna hethele raam gewassen moet worden. Verfvlekken kunnen metstaalwol worden verwijderd. Polijsten met een poetsmiddel.

Page 60: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 59/67

DAKLUIKEN

Instructies voor het schoonmaken van dakluiken:

1. Open het dakluik.

2. Draai de schroeven van de armen van de handgrepenlos met een kruiskopschroevendraaier (zie afb.). Zorgervoor dat u de schroeven niet kwijtraakt, want het zijnspeciale schroeven.

3. Haal de armen van de handgrepen van de framerand.Het dakluik is nu los en kan van bovenaf van het dakworden gehaald.

4. De dakluikkap kan nu aan de binnen- en de buitenkantmet water worden schoongemaakt, alsmede tussen hetbinnen- en buitenglas (het binnen- en buitenglas is aanelkaar gelast om te voorkomen dat er wordt ingebrokendoor het glas van buitenaf los te schroeven).

5. Monteer de dakluikkap in omgekeerde volgorde.

Let op! Draai de schroeven niet te stevig aan als de armenvan de handgrepen worden gemonteerd.

A

vergrendelingknop

DAKLUIKEN HEKI 2 (extra-apparatuur)

Gebruiksinstructies:

Het dakluik schuin open zetten:

1. Duw de vergrendeling die op de beide sluitknoppen ophet raampje zit in en draai de sluitknop 90∞ om.

2. Pak de beugel in het midden vast, haal hem uit deverankering, draai hem omlaag en duw het raampjeomhoog (na ca. 15 cm wordt het raampje ondersteunddoor de beide gasveren).

3. Zet de beugel vast door die weer in de richting van hetraampje te draaien.

Als het raampje wordt gesloten, gaat u ook volgens hetbovenstaande te werk, maar dan in omgekeerde volgorde.

Page 61: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 60/67

Het dakluik in een tussenstand open zetten:

1. Open de beide sluitknoppen op het raampje (zie fig. A).

2. Pak de beugel in het midden vast, haal hem uit deverankering, draai hem omlaag en duw het raampjeomhoog (na ca. 15 cm wordt het raampje ondersteunddoor de beide gasveren).

3. Open de beide klinken, draai de beugel naar detussenstand (klink - zie fig.) en trek het raampje zovernaar beneden dat de beugel tegen de houder komt.

4. Vergrendel de beugel met de beide klinken.

HEKI 2 wordt ook volgens bovenstaande beschrijvinggesloten, maar dan in omgekeerde volgorde.

Het dakluik openen voor continue ventilatie:

1. Open de beide sluitknoppen op het raampje (zie fig. A).

2. Duw het raampje met behulp van de twee sluitknoppenmet beide handen ca. 2 cm omhoog en schuif dievervolgens in de voor dit doel bestemde positie.

HEKI 2 wordt ook volgens de beschrijving hierbovengesloten, maar dan in omgekeerde volgorde.

Stand continueventilatie

Page 62: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 61/67

Het rolgordijn sluiten:

1. Om het rolgordijn te sluiten pakt u de eindstang (zondertuimelschakelaar) in de greep vast en vergrendelt u dezeaan de tegenoverliggende eindstang (mettuimelschakelaar).

Let op!

Als de zon heel fel schijnt, mag het verduisteringsgordijnslechts voor tweederde worden gesloten en moet hetraampje in de stand continue ventilatie worden gezet.

2. Kies de gewenste stand door de aan elkaar gekoppeldeeindstangen tegelijk te verschuiven.(Verduisteringsgordijn/hor).

Het rolgordijn openen:

1. Schuif het rolgordijn (eindstang met tuimelschakelaar)volledig naar buiten (zie fig.).

2. Pak met een hand de greep beet, duw detuimelschakelaar omlaag en laat het rolgordijnteruggaan (het mag niet met een klap terug schieten).

Verduisteringsgordijn

Algemene tips dakluik HEKI 2

- Loop nooit op het acrylglas.- Doe het dakluik altijd helemaal dicht als u gaat rijden.- Laat het voertuig niet met een geopend dakluik achter.- Neem in geval van problemen of storingen contact op

met een erkende werkplaats.- Verwijder altijd eventueel sneeuw, vuil of ijs voordat u

het dakluik opent.- Doe het dakluik niet open als het heel hard regent of

sneeuwt.

Onderhoudsvoorschriften

Maak het glas schoon met een zeepoplossing en veelwater. Doe af en toe een beetje talkpoeder op deafdichtingen. Maak rolgordijnen uitsluitend schoon metwater en een milde zeepoplossing.

Indien deze voorschriften niet in acht worden genomen,komt de garantie te vervallen.

Page 63: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 62/67

HOUTEN INRICHTING/FOLIE

Wordt op dezelfde wijze behandeld als uw meubels thuis.Gebruik nooit sterke oplosmiddelen e.d. die de lak of defolie bij het schoonmaken oplossen.

WANDEN EN PLAFONDAan de binnenkant is de caravan bekleed met synthetischbehang. Vlekken kunnen met water en zeep wordenverwijderd. Het behang kan desgewenst gestofzuigd worden.Het plafond wordt afgenomen met een vochtige doek, eerstmet een beetje zeep en vervolgens alleen met schoon water.

STOFFENDe stoffen worden met een stofzuiger of borstelschoongemaakt. Vlekken moeten altijd verwijderd wordenvoordat ze opdrogen. Zuig eerst zoveel mogelijk van de vlekop door rondom met een droog en absorberend materiaalte knijpen, zoals keukenpapier. De vlek wordt vervolgensmet een geschikte vlekkenverwijderaar verwijderd, dievolgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt. Met leerbeklede kussens worden volgens de speciale, bijgevoegdeinstructies behandeld.

Let op! Als u het hele kussen wilt reinigen, haalt u destof eraf en laat u die chemisch reinigen. Ook over-trekken, gordijnen en embrasses moeten chemischgereinigd worden.

KLOKDe batterij (1 stuks LR6 of dienovereenkomstig) wordt vanafde achterkant van het uurwerk vervangen, aan debinnenkant van de bovenkast. Zorg ervoor dat de batterijop de juist wijze is geplaatst (+ tegen + markering).

BAROMETERDe barometer zit standaard in de KABE-caravan. De waardenkunnen enigszins variëren afhankelijk van de hoogte bovenzeeniveau waarop de caravan zich bevindt.

Page 64: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 63/67

SAMENGEVAT ONDERHOUDSADVIES

1. Controleer en verzorg de trekinrichting.

2. Bescherm contacten en dozen ter voorkoming vanspanningsverlies.

3. Controleer en smeer lagers, remleidingen, scharnierene.d. regelmatig.

4. Controleer de schokdempers.

5. Controleer de bouten van wielen en carrosserie en haaldie zo nodig aan; carrosseriebouten niet te strakaandraaien.

6. Controleer de dichtheid van het gassysteem.

7. Bescherm de lak, houd die schoon en verhelp ookkleine beschadigingen.

8. Zorg voor een goede dichtheid van carrosserie, ramenen dakluiken.

9. Denk ook aan de onderkant en het chassis van decaravan, er zijn goede sprays.

10. Controleer of de kogeldruk van de caravan juist is.

11. Zorg ervoor dat de tv-antenne bij lange afwezigheid isingeklapt; dit ter voorkoming van belasting en slijtage bijde doorvoer door het dak.

WINTERSTALLING/STALLING

- Als de caravan gedurende lange tijd niet wordt gebruikt,moet die zo mogelijk op een beschermde, afgesloten plekworden gestald. Plaats de caravan volledig vlak, zodat dehandrem niet aangetrokken hoeft te worden, en leg klossenbij de wielen. Laat vervolgens het neuswiel zakken zodat decaravan helt en sneeuw en water kunnen weglopen.

- Haal alle etenswaren uit de caravan.

- Berg de kussens warm en droog op.

- Leeg de waterkranen en laat de kranen open staan.

- Laad de accu ter onderhoud op en zet die op een koudeplek.

- Plaats de gasflessen op een beschermde, brandveilige plek.Denk eraan dat er binnenshuis slechts twee gasflessen opdezelfde plek bewaard mogen worden. Dit betekent dat alser twee caravan in dezelfde garage staan, er niet meer dantwee gasflessen mogen zijn. Een vergunning voor hetbewaren van gasflessen vraagt u aan bij debrandautoriteiten.

- Laat deuren van (kleer)kasten een eindje open staan. Zet debedkleppen open en trek de laden uit. Zet ook dekoelkastdeur op een kier. Gebruik bij voorkeur eenabsorptiemiddel om vocht in de caravan te elimineren.

- Smeer de steunen in en draai ze zo ver mogelijk omlaagzodat de belasting op de wielen afneemt. Bewaar de slingerop een andere plaats dan de caravan - dan is die moeilijkerte stelen. Verhoog de luchtdruk in de banden bij voorkeurmet 0,5 kg. Bedek de trekinrichting met plastic o.i.d.

- Het reservewiel moet niet direct op de vloerbedekking vande caravan worden bewaard. Er kunnen vlekken ontstaandie niet weggaan. Leg de band op een vel papier.

Page 65: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 64/67

Er zijn verschillende manieren om aan de eisen te voldoen:1. U kunt verlengstukken tussen de door de fabriek

gemonteerde buitenspiegels en de bevestiging daarvanmonteren.

2. U kunt speciale buitenspiegels op de gewone spiegelsplaatsen.

3. Voor de meeste automerken heeft KABE twee typenbuitenspiegels die eenvoudig gemonteerd kunnen wordenzonder dat er gaten in het spatscherm gemaakt moetenworden. Het ene type heeft een constructie waarbij despiegel met een eenvoudige handgreep tussen de spleetvan de motorkap en de wielkast wordt vastgezet, zonderdat de motorkap geopend hoeft te worden.Het andere type heeft een nog slimmere constructiewaarbij de spiegels met een eenvoudige handgreep op debestaande achteruitkijkspiegels worden bevestigd.

2,5 m 10 m

10 m

2,5 m

60 m

ACHTERUITKIJKSPIEGELSMet de gewone uitwendige achteruitkijkspiegels van de autorijden is niet alleen moeilijk, maar ook in strijd met de wet.De meeste caravans zijn breder dan de auto, waardoor deachteruitkijkspiegels verplaatst moeten worden, zodat aan devoorwaarden in de wet wordt voldaan. De spiegels dienenverstelbaar te zijn en stevig vast te zitten; ze mogen geenpersoonlijk letsel veroorzaken als er tegenaan wordt gestoten.

”Personenauto’s en bestelbusjes moeten achteruitkijk-spiegels hebben geplaatst en in een zodanig aantal datde weg overzien kan worden over een breedte van1. minimaal 10 m aan weerszijden van de middellijn van

het voertuig op een afstand van 60 m van deoogpunten van de bestuurder en verder naarachteren, en

2. minimaal 2,5 m, naar buiten gerekend vanaf eenverticaal vlak, dat parallel loopt aan de middellijn vanhet voertuig en de linkerzijde van het voertuig raakt,op een afstand van 10 m van de oogpunten van dechauffeur en verder naar achteren.

Als er door de constructie van het voertuig alleen maargedeeltelijk of helemaal niet aan de eisen, zoalsgenoemd onder punt 1, kan worden voldaan, moet hetvoertuig speciale achteruitkijkspiegels hebben zodat deweg tevens kan worden overzien over een breedte vanminimaal 2,5 m, naar buiten toe gerekend vanaf eenverticaal vlak dat parallel loopt aan de middellijn van hetvoertuig en de rechterzijde van het voertuig raakt, op eenafstand van 10 m van de oogpunten van de chauffeur(het eenvoudigst blijkt het uit nevenstaande schets).”

Page 66: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 65/67

SLAAPPLAATSENHet bedden opmaken van de zitgroepen kan eenvoudig opde volgende manier worden gedaan:

De voorgroep:

Dinette GLE-caravan:

Dinette XL-caravan:

A B CA B C

D B G H HE D EF GF

1 12

2

3

3

A DB C

E F

A

E F

DB C

A DB C

E F

A

E

FDB C

De kussens worden met de bovenkant naar benedengekeerd bij het opmaken van de bedden.

Page 67: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 66/67

BELADINGDe rijeigenschappen van de voertuigcombinatie caravan-personenauto zijn afhankelijk van een aantal factoren. Tweevan de belangrijkste zijn de verdeling van de belading in decaravan en de “kogeldruk”, d.w.z. het gewicht dat detrekhaak van de auto naar beneden drukt.

Een te lage kogeldruk leidt vrijwel altijd tot een slechterevolgzaamheid. Een gemiddelde kogeldruk bij een beladencaravan ligt meestal tussen de 70 en 100 kg.

Al bij de constructie van de caravan wordt zware inrichtingals koelkast, pentry, accu en watertanks in het midden vande caravan geplaatst. De koelkast en het aanrecht wordenvervolgens gevuld met dranken, conserven en anderezware etenswaren en keukengerei.

In de bovenkastjes moet men, vooral als er op slechtewegen wordt gereden, in eerste instantie lichte dingenleggen. Als de caravan vervolgens opgesteld wordt vooreen langer verblijf, kunnen de kastjes eenvoudig handigeringericht worden.

Page 68: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Instructieboek KABE 2004/1 - Smaragd GLE, Ametist GLE, Safir GLE, Onyx GLE, Diamant GLE - pag. 67/67

CHECKLIST VOOR VERTREK

11. Is het gasfornuis uit?

12. Staat de thermostaat van de koelkast hoog genoegom te voorkomen dat de vlam tijdens de rit dooft?

13. Is de koelkastdeur vergrendeld?

14. Controleer of de luchtdruk in de banden klopt. Zieonder het kopje Banden.

15. Is de disselkast afgesloten?

16. Is de tv-antenne ingeklapt?

17. Is de caravan juist beladen?

18. Is alle losse uitrusting vastgezet?

19. Zijn de registratiebewijzen e.d. voor de auto en decaravan ingepakt?

20. Is een eventuele 230 V-snoer losgekoppeld eningepakt?

21. Is de afvalwaterzak geleegd en ingepakt?

22. Zijn de dakluiken gesloten?

23. Zijn eventuele bovenbedden vastgezet?

24. Is de kogeldruk juist?

1. Is de trekinrichting van de caravan op de juiste manierop de trekhaak van de auto geplaatst? BELANGRIJK!

2. Is de vergrendeling van de kogelkoppeling beveiligd?

3. Is de veiligheidskabel aan de auto gekoppeld? Let op!Niet om de hals van de trekhaak, maar aan het oog ofgat van de trekinrichting.

4. Is de handrem naar beneden?

5. Zijn de steunen opgedraaid en ligt de slinger in decaravan of in de disselkast?

6. Is het 12 V-contact aangesloten en ligt de kabel zó datdie niet beklemd raakt en vervormt?

7. Werken de remlichten, parkeerlichten,richtingaanwijzers, zijlichten, positielichten,kentekenplaatverlichting en achteruitrijlichten?

8. Is het opstapje naar binnen gehaald?

9. Zijn kleppen, ramen, buitendeur, skivakluik, toiletluiken dakluiken gesloten en beveiligd?

10. Zijn op de auto de juiste achteruitkijkspiegelsgemonteerd en afgesteld? Zie onder het kopjeAchteruitkijkspiegels.

Page 69: Instr.bok 2003 GLE (NL) - Kabe · tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen. We wensen uw veel succes! KABE HUSVAGNAR AB. Instructieboek KABE 2004/1

Box 14 • SE-560 27 Tenhultwww.kabe.se

De specificaties en constructiegegevens in dit handboekzijn niet bindend voor KABE. KABE behoudt zich het

recht voor op wijzigingen zonder voorafgaandekennisgeving.

Instructieboek 2004

Smaragd GLE • Ametist GLE • Safir GLE • Onyx GLE • Diamant GLE

NL