20
Læs om hvorfor KABE er en unik campingvogn. Altid et skridt foran…

KABE En unik caravan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KABE En unik caravan

Citation preview

Page 1: KABE En unik caravan

Læs om hvorfor KABE er en unik campingvogn.

Altid et skridt foran…

Page 2: KABE En unik caravan

Over 55 års fremstilling af campingvogne i smålandske Tenhult har givet os den viden og erfaring som ligger til grund for al vores produktion. Vi har i løbet af årene lært, hvordan campingvogne skal se ud i vores klima. Vi har kontinuerligt forbedret og forfinet alle detaljer – isolering, ventilation, varmesystemer, vinduer, møbel-konstruktion og indretning. Oftest fordi vi selv har set be-hovet og som et led i vores egen kvalitetstankegang, men også for at imødekomme ønsker fra vores engagerede og entusiastiske kundekreds.

Kvalitet og sikkerhed, form og funktion gennemsyrer vores fabrikation i dag som i går, og vi foretager de strengeste kvalitetskontroller.

Ved hjælp af dygtige fagmænd, dygtige teknikere og et ultramoderne anlæg kan vi i dag bygge op til 3.000 campingvogne om året – og vi er stolte over, at vi stadig er her i Småland. *Husvagn och Camping nr. 09.09

”Europas bedste campingvogn*”

55 år

1957-2012

KABE er størst i SkandinavienMarkedsandele i Norden på skandinaviske mærker (%)

0

10

20

30

40

50

60

1992 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kabe

Polar

Cabby

Solifer

Page 3: KABE En unik caravan

Vi har valgt at have fuld kontrol med hele fremstil-lingen for at sikre os den bedste kvalitet i alle detaljer. Vi konstruerer og prøver nye løsninger i vores egen udviklingshal. Vi har egne elektrikere og eget snedkeri. Vores underleverandører tilhører Europas førende inden for deres respektive områder. Og vi monterer alle dele på en af Europas mest moderne og største campingvogns-fabrikker.

Grundindretningen – skabe, låger, døre i amerikansk valnød – alt fremstilles på vores eget snedkeri af dygtige fagmænd, som har det mest moderne udstyr til hjælp, men også det rigtige håndelag og fornemmelse for mate-rialet.

Vi forbedrer kontinuerligt vores produkter med nye de-taljer og foretager de nødvendige ændringer i designet. Det eneste, vi aldrig kommer til at ændre, er vores fokus på kvalitet, der løber som en rød tråd gennem hele vores organisation.

Kvalitet kræver kvalitet

De efterfølgende sider refererer primært til vores Ædelsten-, Royal og Hacienda-vogne. Classic-serien haret standard- og udstyrsniveau, der kan afvige fra beskrivelsen på disse sider. Spørg venligst med din forhandler.

Page 4: KABE En unik caravan

Ekstra bred aluminiums-profil med indbygget forteltsskinne.

Elskabet med 230V-ind-gang, 16 Amp automatsi-kring med jordfejlafbryder og udgang til 230V, 12V, tv og kabel-tv.

Tagpladen foldes ud over vægpladerne – med overlapning, naturlig-vis – for helt at undgå lækage.

Karosseri bygges ifølge sand-wichprincippet med Ecopri-misolering med lukkede celler, som ikke optager fugt.

De udvendige plane og tonede vinduesruder er forsynet med dobbeltglas.

Udtrækkelig, opvar-met skiboks med belysning.

Tv-antennen til digital og analog modtagelse. Der er tv-stik tre forskellige steder i vognen.

Innovationer og patenterVindue med dobbeltglas og plan yderside K6P • Ventilerende vægkonstruktion (sandwich-konstruktion) Ecoprimisoleringen udviklet i samarbejde med Rockwool • Varmtvandsopvarmningssystem og gulvvarme AGS 2 Pro Shunt-gulvvarme • Plastprofiler udviklet i samarbejde med leverandører • Vinklet kabelrende, med el og vand samlet • Flexline-systemet (kundeordrestyret produktion) • Alu-profilen med forteltsskinne • Glasfiberstolper • Ergonomiske hynder • Lofts- og vægtapet • Byvand og VA-systemet • Opklappelige sofaer og senge • Vintertilkobling • Elskabet • Air Vent

Når du vil bo og rejse på første klasseEn KABE-campingvogn er en investering i kvalitet på mindst to planer – livskvalitet og produktkvalitet. Vi har altid søgt det bedste, både hvad angår materialer og konstruktion. Vores mange finurlige, innovative og patenterede løsninger har i løbet af årene bidraget til, at mennesker i hele Europa lever et bedre og mere komfor-tabelt campingliv med deres KABE.

I hver KABE er der mange patentanmeldte konstruktio-ner og smarte løsninger, som vi selv har udviklet. Man kan måske ikke se forskellen med det samme, men den kan mærkes. Løsninger, som for eksempel varmesyste-

met, ventilationen, tætninger og vinduer gør, at du bare bliver mere og mere tilfreds for hvert år, der går.

Hos KABE satser vi næsten lige så meget på generøsitet som på kvalitet, og vi kan roligt påstå, at vores camping-vogne tilhører markedets mest veludstyrede – allerede i deres standardudførelse. Hvor vores konkurrenter har lagt ekstra priser på udstyret, har vi afstået fra disse tillægspriser. Vores patenterede gulvvarme- og ventila-tionssystemer er bare et par eksempler; begge er natur-ligvis standardudstyr i alle KABE-campingvogne.

Sammenlign os gerne med andre – det betaler sig!

Plaststolperne med ind-byggede luftkanaler.

ATC - Automatic Trailer Control

Michelin dæk

Page 5: KABE En unik caravan

Garanteret lækagefritSammenføjningen mellem tagog væg tætnes først nøje medelastisk butylmasse. I næstetrin folder vi tagpladen overvægpladen – så de overlapperhinanden, for helt at undgålækage.

Elastisk og holdbar tætningButylbånd beholder sin elastici-tet i hele campingvognenslevetid. Vi har derfor valgt at anvende dette materiale gen-nemgående på alle pladesam-menføjninger, overlapninger ogskruegennemføringer.

Ventilation i vægge og gulvKABE’s ventilerede tapet slipperden varme luft igennem, somcirkulerer langs med væggene.Kondens nede ved gulvet opfanges af den ventilerende måtte, som vi har lagt langs yderkanten, og som tørrer, når du tænder for varmen.

Effektiv fugtisoleringBjælker i plast isolerer bedre end træbjælker og giver en sik-rere forbindelse mellem karos-seriets forskellige dele. KABE har konstrueret og søgt patent på bjælker i plast med indstøbte luftkanaler, som vi montererpå specielle fugtudsatte deleaf karosseriet.

Stabilt og fugtsikkert karosseriKarosseriet bliver bygget eftersandwich-princippet: Yderplade,36 mm Ecoprim-isolering medlukkede celler, indervæg ogvægtapet. Konstruktionen givermaksimal stabilitet og et abso-lut fugtsikkert karosseri.

Sikre sammenføjningerKABE har monteret en unik,ekstra bred aluminiumssektion isammenføjningen mellemtag og væg af eget design.Konstruktionen er velgennem-tænkt med en luftspalte, derventilerer sammenføjningen.Sektionen har desuden indbyg-get forteltskinne.

Blødt, lydisolerendeoch isolerende loftDet bløde loft giver ekstra isolering og dæmper samtidig lyd udefra.

Udtrækkelig, opvarmetskiboks med belysningStandard i alle KABE’s cam-pingvogne. En lysdiode påstrømafbryderen i vognen viser,om belysningen er tændt ellerslukket.

Materialesammenligning, isoleringEcoprim Optager ingen fugt Plademateriale – Kontrolleret og god udfyldning

EPS IIsoleringsevne kan påvirkes af fugt* Plademateriale – Kontrolleret og god udfyldning

Polyuretan Isoleringsevne kan påvirkes af fugt* Skum – Svært at opnå god fyldningsgrad = kuldebroer

*Journal of Thermal Insulation, (US Army Corps of Engineers)

Page 6: KABE En unik caravan

Eine Initiative des DoldeMedien Verlags

KABE ROYAL 560 Highest safety level as a standard

EUROPEANINNOVATIONAWARD

FOR

THE

CAR

AVAN

ING

INDU

STRY

AustriaCampingRevue

Czech RepublicCamping, Cars & Caravans

Finland Caravan

FranceLe Monde du Plein Air

GermanyCamping, Cars & Caravans

ItalyCaravan e Camper

NetherlandsKampeer & Caravan Kampioen

Poland Polski Caravaning

SloweniaAvto-Dom

SpainEl Camping y su Mundo

SwedenHusbil & Husvagn

Switzerland Wohnmobil & Caravan / autocaravane

Fornemmelsen af at køre af sted med en KABE-camping-vogn er helt speciel. Først og fremmest fordi den kører følsomt, let og trygt hen ad vejen. Men også fordi du har valgt en svenskfremstillet campingvogn, hvor det meste er bygget i hånden i lette, stærke materialer. At KABE bygger en af markedets absolut sikreste campingvogne, er ikke noget, vi siger selv. Det viser sig nemlig gang på gang i uafhængige tests.

ATC - Automatic Trailer Control på campingvognens chassissystem kombineret med længere tværbjælker hæver vejholdning og sikkerhed op på et nyt niveau. Systemet reagerer lynhurtigt og retter vognen op i en kritisk situation, for eksempel ved en påtvunget undvigel-sesmanøvre.

Med sikkerhed kommer køreglæden!

Markedets sikreste campingvogne– det har vi bevis på!

Behagelig kørselChassiset fremstilles af varmgalvaniserede stålprofi-ler med mellemsektioner for bedst mulig styrke og stabilitet. Akslerne er fremstillet til at klare maksimal belastning med komfortabel og stabil fjedring.

Stabilt og sikkert chassis For øget sikkerhed aflaster vi tyngden med udliggere fra den langsgående sidesektion. Karosseriet tåler dermed en meget høj belastning, for ek-sempel, når store mængder sne ligger på vognens tag.

Prisbelønnet sikkerhedVi er stolte vindere af European Innovation Award, hvor vi fik prisen for markedets højeste sikkerhedsniveau som standard.

Mellemliggere til gulvEkstra bjælker mellem de langsgående chassisstolper gør, at gulvet inden i vognen bliver mere stabilt og chassiset ekstra modstandsdygtigt over for vridninger.

Dæk og koblingKABE-vognen har 8-lagsdæk (enkelaksel), 14” lavprofildæk (tandem) og friktionskobling som standard.

Page 7: KABE En unik caravan

Trygge KABE

FlaskegaskontrolKABE var først med at lancereflaskegasrummet med det ud-vendige flaskegasudtag. I daghar rummet både lækageindi-kator og belysning til manuelkontrol af flaskegassystemet.

ElpakkeElboksen er placeret udvendigtpå vognen med 230 V indtag,16 A automatsikring med HFI-relæ samt udtag til 230 V, 12 V,TV og kabel-TV. Kontrollamperindikerer el-tilførslen. I voresRoyal modeller er el-boksendesuden forsynet med belysning.

Bevægelsessensor ogbrandalarm er standard i alleKABE’s vogneBevægelsessensoren reagerermed et højtlydende alarmsignal,hvis ubudne gæster forsøger atkomme ind i vognen. Brandalar-men befinder sig i soverums-delen.

Belastningssensor ved øgeteffektbehovEffektudtaget fra fyret mindskesautomatisk ved speciel hårdbelastning, for eksempel nårflere el-drevne apparater går igang samtidigt.

Når vi siger sikrest, så mener vi ikke blot tryg og sikker på vejen eller ved brug - men den tryghed, der ligger i at vælge en producent, som altid står bag kunderne, som altid tilbyder det bedste og det meste som fås på markedet, og som har den sikreste brugtvognsværdi den dag, det er tid til at skifte til en lidt nyere KABE.

Page 8: KABE En unik caravan

Hvis vinteren ikke kommer til dig, må du komme til vinteren

Endnu bedre varmekomfortHelt nyudviklet, patentanmeldt automatisk gulvvarmesystem, AGS II, med fire spira-ler giver en endnu mere jævn varmefordeling.

Med AGS II Pro (standard i Royal og Hacienda) kan gulvvarmen være i gang sepa-rat, en shuntventil regulerer temperaturen på vandet, der cirkulerer i gulvet. For at mindske energiforbruget har vi forsynet vores unikke AGS II gulvvarmesystem med intervalstyring. Vandet i gulvvarmen cirkulerer inden for visse tidsbestemte interval-ler – hvilket mindsker energiforbruget i fyret og sparer batteriet.

En KABE er bygget til anvendelse året rundt i alle typer klima. Vi ligger i toppen, når det gælder varmekomfort – det viser sig ikke mindst i de uafhængige tests, som er blevet udført. Vi har ikke blot de bedste varmekilder; vores konstruktion fordeler desuden varmen jævnt i hele vognen. Du får samme komfort i hele campingvognen.

Isoleringen er naturligvis vigtig, og vi har et patenteret materiale med lukkede celler med høj isoleringsværdi,

som ikke suger noget fugt til sig. Gulvvarme har vi haft som standard siden 1987, et system, som vi har udviklet til perfektion, og som er en forudsætning for vinterbrug.

Med fire parallelle spiraler får du en jævn varme i hele vognen, selv når temperaturen dykker langt under nul. Det er naturligt for os, men ikke altid for vores konkur-renter.

Page 9: KABE En unik caravan

Centralvarme medautomatisk effektstigningCentralvarmefyret ALDECompact 3010 har indbyggetel-patron på hele 3 kW samt”touchscreen display”. Fyretssensor føler automatisk, nårflaskegas er nødvendig for athæve effekten. Radiatorsyste-met er desuden udstyret med både 12 V og 230 V cirkulations-pumper.

Tætte vinduer med smarte detaljerVindueskarme i polyuretan– endnu en af KABE’s egnekonstruktioner – sikrer optimalisolering. Alle vinduer kanåbnes.

Praktisk vintertilkoblingVi gør det let for dig at starteelpatron og cirkulationspum-pen, også når vognen står par-keret om vinteren. Du skal bare tilslutte vores 230 V vintertilko-bling til det udvendige udtag.Praktisk og enkelt!

Ingen risiko for frosne rørEl-kabler, vand- og afløbs-slanger ligger samlet i en kabelrende, som vi har placeret over varmekonvektorerne.En smart løsning, der inde-bærer, at eventuelt restvand i slangerne hurtigt tør op, når vognen varmes op om vinteren.

Maksimal varmefordelingFor at undgå kuldebroer er viekstra omhyggelige med isole-ringen omkring friskluftsindtagog varmekonvektorer. Isole-ringen bidrager til optimal varmeveksling og eliminerer kuldebroer i vognen.

Unikke energivinduerDe udvendige plane og tonedevinduesruder beskytter modvarmeindtrængning. Indbyggetmyggenet og rullegardin i kar-men bidrager til komforten.

Effektiv varmecirkulationKABE’s unikke gulvvarmesys-tem er integreret med konvek-torsystemet og drives med både flaskegas og elpatron. Takket være denne integration får vi også en jævn varmefordeling – luften cirkulerer i hele vognen, når der tændes for varmen.

Tørreskab med drypbakkeVi har forsynet tørreskabet i vore vogne med en speciel konvektor, en drypbakke af eget design, til tørring af sko. En ind-stillelig ventil giver maksimalvarmecirkulation i skabet.

Page 10: KABE En unik caravan

Jo koldere, desto større udfordring er det at få det varmt og hyggeligt i vognen. Alt handler om at få luften og varmen til at cirkulere, fra gulv til tag, bag senge, skabe, garderober og sofaer. Luft ind og luft ud, i præcis den rette mængde. Da gælder det om at tænke på detaljerne, ud i den mindste krog.

Vi har lagt speciel vægt på ventilation, luftcirkulation og varmefordeling – vigtige funktioner, som skal fungere et

hundrede procent for et behageligt ophold året rundt. Vi har sørget for, at luftstrømmene har fri passage fra gulv, under senge og sofaer, gennem de ventilerede overskabe og op mod loftet. I vores effektive ventilationssystem indgår også ventilerende tapeter og indretning konstru-eret således, at luften skal kunne cirkulere frit i hele campingvognen.

Campingvogne som kan ånde

Page 11: KABE En unik caravan

Fuld luftcirkulationIndretningen er tilpasset med henblik på den optimale luftcirkulation. Afstanden mellem sofaer og senge og so-faryggenes vinkel er nøje udregnet. Også KABE’s unikke kabelender, som skjuler elkabler, vand- og afløbsslanger, er vinklede for at accelerere luftstrømmen forbi vinduet.

Fri luftpassage i lukkede skabeVi har forsynet overskabet med indbyggede luftkanaler for at den varme luft skal kunne passere frit forbi sam-menføjningen mellem tag/væg og videre ind mod midten af vognen. En mellemvæg i skabenes bageste kant holder kanalerne åbne, også når skabene er fyldte.

God og jævn varmefordelingKABE’s campingvogne er konstrueret med henblik på den bedste varme- cikulation. Vi har sørget for, at luftstrømmene har fri passage fra gulv, under senge og sofaer, gennem de ventilerede overskabe og op mod loftet.

Frisk luft efter behov KABE’s campingvogne er ene om et optimeret ventila-tionssystem – det patenterede KABE VarioVent. VarioVent er et system til den bedste klimakomfort i campingvog-ne. Systemet er forsynet med en justerbar ventilations-åbning, således at mængden af frisk luft kan reguleres efter behov.

Page 12: KABE En unik caravan

Vores dagligstuer

Du kan frit kombinere hyndebetræk (fås i 9 forskellige varianter) og gardinsæt, som fås i to design. Sofa med ergonomisk formet Bultex-fyld.Opklappelige sofaer og senge gør det let at gøre rent.Den ekstra udtrækkelige plade i bordene gør afsætningspladsen større på sekunder.Blødt, lysreflekterende, isolerende og lyddæmpende loft.

Vores badeværelser

Altid med brusebadssokkel, vådrumstapet på væggene og en praktisk håndbruser

eller komplet brusekabine.

Page 13: KABE En unik caravan

Undrer du dig over, hvorfor du sidder så bekvemt i sofaen i en KABE, hvorfor hynderne føles lige så dejlige som i sofaen derhjemme – eller endnu dejligere? Møbelskum af den fineste kvalitet udskæres i en ergonomisk udform-ning og beklædes dernæst i møbelstoffer af kvaliteter med meget høj slidstyrke. Vi vælger gardin- og møbel-

Let at synes om – svær at modstå stoffer på samme måde som vores kunder – mønstre og farver, som giver maksimal trivsel og i en kvalitet, som skal holde i mange sæsoner. Også sengene i en KABE er af meget høj kvalitet. Herlige spiralmadrasser og ekstra tykke sengemadrasser giver en garanteret god nat-tesøvn!

Vores køkken

Køkkenskuffer med soft close og centrallås Bestikskuffe.Elektrisk tænding af komfur. Markedets bedste køleskabsventilation.Skærebrætter i bøgetræ. Emhætte med belysning i to hastigheder og udtageligt filter.Affaldssortering med separate beholdere. Afrundet vask og udvendig vandhane.

Page 14: KABE En unik caravan

Vores soveværelser

Herlige spiralmadrasser og ekstra tykke sengemadrasser giver en garanteret god nattesøvn.Sengebunde har lameller som følger kroppen samt indstilleligt hovedgærde. Ventilationslugen gør, at du hurtigt kan lufte ud i vognen. Natbelysning med strømafbryderen praktisk anbragt ved sengen.

Dobbeltsenge Langsenge Børneværelseløsninger

Page 15: KABE En unik caravan

Kig nøje på en KABE fra gulv til loft, fra væg til væg. Så opdager du, at vores tanke for kvalitet går igen i alle detaljer – isolering, ventilation, varmesystem, vinduer og møbelkonstruktion. Højeste kvalitet af indretning i første-klasses materialer fra vores eget værksted, indbydende siddegrupper, veludstyrede badeværelser med bruser, praktiske køkkenafsnit plus et væld af udstyr er standard i alle vores campingvogne.

Hos os er det de små detaljer, ikke bare detaljer, der er det allervigtigste. For det handler om komfort, om sikkerhed og lang holdbarhed, fra første sving på den

første rejse og ind i fremtiden. Den store forskel viser sig, når du har haft din KABE-campingvogn i nogle år. Dette giver sig bla. til udtryk i den stabile brugtvognsværdi. Og med alt standardudstyr, som også indgår i prisen, får du meget mere for pengene!

Når du sammenligner priser skal du ikke glemme også at tjekke, hvad der indgår i prisen. Få caravans kan matche konstruktionen og udstyret som en KABE har som standard. Derfor er vi også den førende svenske producent af campingvogne til helårsbenyttelse.

Hvad er det, der gør KABE til en KABE?

Page 16: KABE En unik caravan

3Vælg mellem 21 forskellige Flexline-varianter:GLE-vogn: Du vælger mellem planløsning: B1-B15.XL-vogn: Du vælger mellem planløsning XV1 og XV2.TDL-vogn: Du vælger mellem planløsning: U, E2, E8 og E9. Desuden flere forskellige børneværelseløsninger!

2Vælg mellem tre grundplanløsninger:GLE-vogn: Toilet og brusebad er placeret langs vognens venstre side midt i vognen. XL-vogn: Toilet og brusebad placeret i højre hjørne længst tilbage.TDL-vogn: Toilet og separat brusekabine er place-ret længst tilbage langs hele vognens bagende.

4Vælg bredde:Vores vogne fremstilles i to bredder, standard 215 cm indvendig bredde eller Kingsize som er 20 cm bredere – 235 cm indvendig.

1Vælg model og længde:Classic: 470-660 cm Ædelsten: 470-780 cm Royal: 520-780 cm Hacienda: 880-1000 cm

KABE CLASSIC• 5 modeller, 9 planløsninger• En lidt enklere indretning• Kortere udstyrsliste • Lidt lavere pris

KABE ÆDELSTEN• 18 modeller, 21 planløsninger• Markedets stærkeste basisudstyr• Sveriges mest solgte modelserie• Alle indbyggede KABE-værdier

KABE ROYAL• 20 modeller, 21 planløsninger• Helårskomfort • AGS II Pro • Fuldt lastet med udstyr

KABE HACIENDA• 6 modeller, 36 planløsninger• Generøs plads• Køkken som derhjemme• Helårsluksus

Vælg din KABE!

Page 17: KABE En unik caravan

XV1 XV2

B1

B14

B10B6

B4

B12

B8

B5

B13

B9

B3

B15B11

B7

B2

E9-TDLE2-TDL E8-TDL

Ametist GLE

Royal 560 XL

Diamant U-TDL

Diamant E-TDL

U-TDL XV2

GLE-planløsninger

XL-planløsninger

UTDL-planløsninger

ETDL-planløsninger

Markedets bredeste modelsortimentKABE’s brede program skaber muligheder for præcist dine ønsker! Gennem det unikke Flexline-system er der 243 planløsninger fordelt på 49 modeller, 21 sengealternativer og 2 bredder (standard eller King Size).

Page 18: KABE En unik caravan

Vil du vide mere om KABE’s unikke sider – skal du være velkommen hos din nærmeste KABE-forhandler eller på www.kabe.dk

Danmarks bedste forhandler- og servicenet giver dig nær-hed, tryghed og service. Det er hos dem, du får fornemmel-se for, hvad det er vi taler om i billeder og ord. Du kan tage rigtigt fat i døre og skuffer, prøveligge i de skønne senge og med egne øjne se, hvordan stof og læder tager sig ud i forskellige kombinationer. En oplevelse for alle sanser, kan man vist sige. Det er også her, at du ser og forstår hvad forskellige planløsninger, udstyrsalternativer og ekstra tilbehør indebærer. Hos vores forhandlere findes al den KABE-viden, du måtte få brug for, ofte under flere genera-tioners kyndige vejledning. Det er personer, som vi har tillid til i vigtige sager helt enkelt. Det håber vi også, at du har.

Men ingen kæde er stærkere end det svageste led. Derfor satser vi hos KABE ikke blot på udvikling og fremstilling, men også på et omfattende lager af reservedele. For den, der investerer i en campingvogn fra KABE, skal jo gerne have glæde af sin investering i mange år. Det gælder derfor ikke bare om at vælge et fritidskøretøj, der er tiltalende, men også et produkt, der giver tryghed, selv efter købet.

Den, der vælger en campingvogn fra KABE kan altså føle sig tryg, ikke bare, når det gælder konstruktion og materia-levalg, men også når det gælder reservedelsforsyningen og service.

Det største forhandlernet og det største servicenet

Page 19: KABE En unik caravan

Du skal aldrig køre ret langt for at besøge en af vores 13 ambassadø-rer, der er placeret over hele landet.

Ambassadørerne er professionelle, dygtige og parate til at give dig den bedste service, der kan tænkes.

Og så har de Danmarks ældste og største campingvirksomhed i ryggen. Det betyder tryghed for dig som kunde.

Intercamp A/S blev stiftet helt tilbage i 1980. Virksomheden er beliggende i Lunderskov og beskæftiger 25 medarbejdere, der fra 5.200 m2 lokaler, indeholdende administration, showroom og lager, betjener hele Danmarks campingbranche. Også med originale reserve-dele til campingvogne og autocampere.

Vi bestræber os lidt mere - hele tiden!

Dine KABE ambassadører i Danmark...

Aabybro Camping & Fritid ApS

www.aabycamp.dk

Kronjyllands Camping & Marine Center,

Randers

www. as-kcc.dk

Vestjysk Camping Center ApS, Holstebro

www.vestjyskcamping.dk

Camping-Specialisten.dk ApS, Herning

www.camping-specialisten.dk

Campinggaarden Ormslev, Viby J.

www.campinggaarden-ormslev.dk

Lunderskov Camping A/S

www.lunderskov-camping.dk

NH Camping A/S, Rødekro

www.nhcamping.dk

Tarup Campingcenter A/S, Odense SØ

www.tarup.dk

Bijé Fritid & Camping, Helsinge

www.bije.dk

PJ-Caravan A/S, Roskilde

www.pjcaravan.dk

Slagelse Camping & Outdoor Center

www.slagelsecamping.dk

Caravan Centret Brohallen, Nr. Alslev.

www.brohallen.dk

Biler & Campingvogne Stenseby, Neksø

www.caravanringen.dk

Importør og generalagent for Danmark.Campingvogne · Autocampere · Udstyr · Reservedele

www.intercamp.dk

E L S k E R A L L E å R S t I D E R

Du skal aldrig køre ret langt for at besøge en af vores 13 ambassadø-rer, der er placeret over hele landet.

Ambassadørerne er professionelle, dygtige og parate til at give dig den bedste service, der kan tænkes.

Og så har de Danmarks ældste og største campingvirksomhed i ryggen. Det betyder tryghed for dig som kunde.

Intercamp A/S blev stiftet helt tilbage i 1980. Virksomheden er beliggende i Lunderskov og beskæftiger 25 medarbejdere, der fra 5.200 m2 lokaler, indeholdende administration, showroom og lager, betjener hele Danmarks campingbranche. Også med originale reserve-dele til campingvogne og autocampere.

Vi bestræber os lidt mere - hele tiden!

Dine KABE ambassadører i Danmark...

Aabybro Camping & Fritid ApS

www.aabycamp.dk

Kronjyllands Camping & Marine Center,

Randers

www. as-kcc.dk

Vestjysk Camping Center ApS, Holstebro

www.vestjyskcamping.dk

Camping-Specialisten.dk ApS, Herning

www.camping-specialisten.dk

Campinggaarden Ormslev, Viby J.

www.campinggaarden-ormslev.dk

Lunderskov Camping A/S

www.lunderskov-camping.dk

NH Camping A/S, Rødekro

www.nhcamping.dk

Tarup Campingcenter A/S, Odense SØ

www.tarup.dk

Bijé Fritid & Camping, Helsinge

www.bije.dk

PJ-Caravan A/S, Roskilde

www.pjcaravan.dk

Slagelse Camping & Outdoor Center

www.slagelsecamping.dk

Caravan Centret Brohallen, Nr. Alslev.

www.brohallen.dk

Biler & Campingvogne Stenseby, Neksø

www.caravanringen.dk

Importør og generalagent for Danmark.Campingvogne · Autocampere · Udstyr · Reservedele

www.intercamp.dk

E L S k E R A L L E å R S t I D E R

Du kan besøge os på www.intercamp.dk hvis du vil vide mere.

Page 20: KABE En unik caravan

www.kabe.dk

Altid et skridt foran…