38
KERJA KURSUS SEJARAH PMR

KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

KERJA KURSUS SEJARAH PMR

Page 2: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

Peringatan kepada calon Pelaksanaan Kerja Kursus ini adalah WAJIBHasil kerja sendiri dan tidak ditiru…………….

Page 3: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

Makluman Kerja kursus

2 tugasan

Tugasan 1 : a) Elemen 1

Mengumpul Fakta Sejarah b) Elemen 2

Merekodkan fakta sejarah

Tugasan 2 : Elemen 3

Page 4: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

ELEMEN 11. Dilaksanakan secara individu atau

berkumpulan (tidak lebih 4 orang)2. Dptkan sekurang-kurangnya 4 sumber

3. Masukkan sumber dalam fail, asing-asingkan sumber (stapler) dan labelkan

4. Guru akan berikan senarai semak 5. Pelajar tanda sumber yg dihantar dlm senarai

semak6. Guru rekodkan markah

7. Sumber dikembalikan semula kepada calon

Page 5: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

samb. Elemen 1

• Orang Sumber Mesti dapatkan nama penuh , umur dan alamat

(alamat rumah atau alamat tempat kerja) - Salinan I/C diterima sekiranya diberi ( bukan

wajib ada)- Calon sediakan teks temuramah

Page 6: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

MELAWAT TEMPAT KAJIAN

Pada 16hb Mac yang lalu saya dan rakan-rakan telah mengadakan lawatan ke Majlis Perbandaran Seberang Perai untuk mendapatkan beberapa maklumat

Page 7: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

samb. Elemen 1• Internet- MESTI ADA ALAMAT LAMAN WEB - Cth : http://www.mpsp.gov.my

Page 8: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

INGATAN kepada calon

• Akhbar yang diperoleh dari Internet dianggap sebagai sumber dari Internet

• Keratan akhbar yang bukan Bahasa Melayu terjemahkan secara ringkas dalam Bahasa Melayu.

Page 9: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

A ‘tall order’ for new MPSP president

BUKIT MERTAJAM: Newly-appointed Seberang Prai Municipal Council (MPSP) president Maimunah Mohd Shariff believes her role in overseeing the country’s largest municipality will be a challenging one.Maimunah, 50, who once served in the Penang Municipal Council (MPPP) for 25 years, admitted her task in steering Seberang Prai towards realising the state’s aspiration in attaining international city status was “a tall order”.“The position as municipal council president, especially in the country’s largest municipality in terms of land size, can be very challenging.“But, with the good track record set by the previous council presidents and with strong support from our council employees, I am confident of doing my best,” she said after outgoing council president Mokhtar Mohd Jait handed over his duties to her at the council headquarters in Bandar Perda here yesterday.Chief Minister Lim Guan Eng witnessed the ceremony, which was attended by several state executive councillors, municipal councillors and council heads of department.Maimunah, who last served as general manager of George Town World Heritage Incorporated for over a year, was a town planning officer in the MPPP from 1985 to 2003.She was later promoted as the council’s Planning and Development director from 2003 and 2009.Mokhtar will assume the duties of State Financial Officer from today.Earlier, Lim said it was important for the council to continuously adopt good accounting practices.Lim said MPSP should lead Seberang Prai residents towards attaining international benchmarks for Penang to become an international

Page 10: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

Keterangan akhbar

Keratan akhbar tersebut memaklumkan berkenaan perlantikan Yang Dipertua MPSP yang baru iaitu Puan Maimunah Mohd Shariff.Dalam petikan berita tersebut, beliau turut menyatakan cabaran dan tanggungjawab beliau menerajui Majlis Perbandaran terbesar dari segi keluasan kawasan pentadbirannya.

Page 11: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

ELEMEN 2 (MEREKOD FAKTA SEJARAH)

• Dibuat secara INDIVIDU• Bentuk ESEI 15 muka surat bermula dari

PENGHARGAAN sehingga RUJUKAN • Merangkumi 9 ASPEK

Page 12: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

9 ASPEK dlm ELEMEN 21. TAJUK KAJIAN

2. SENARAI KANDUNGAN3. PENGHARGAAN 4. OBJEKTIF KAJIAN5. KAEDAH KAJIAN6. HASIL KAJIAN

7. RUMUSAN 8. LAMPIRAN 9. RUJUKAN

Page 13: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

TAJUK KAJIAN

PRODUK TEMPATAN DI NEGARA KITA

(BAULU ZANA)

Page 14: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

PENGHARGAAN Penghasilan kerja kursus ini telah memberikan banyak

pengalaman kepada saya , justeru saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada

kedua ibu bapa saya iaitu Encik _______________dan Puan _______________ kerana telah memberikan banyak

dorongan dan bantuan dari segi kewangan bagi membolehkan saya menyiapkan kerja kursus Sejarah ini. Ucapan terima kasih

juga diberikan kepada guru Sejarah saya, Pn Siti Habsyah bt Mohd Hariri di atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberi

sepanjang penghasilan kerja kursus ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada

rakan-rakan saya iaitu ________________ dan _________________ kerana telah sama-sama berusaha dan

bekerjasama untuk mengumpulkan sumber-sumber Sejarah.

Page 15: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

OBJEKTIF KAJIAN

Kerja kursus Sejarah ini dihasilkan untuk •Membolehkan saya mengetahui dengan lebih

mendalam berkenaan kegiatan ekonomi tradisional yang dijalankan di sini.

• Memberi kesedaran terhadap saya akan kepentingan kegiatan ekonomi tradisional sebagai satu sumber pendapatan dalam

masyarakat. • Mendedahkan saya kepada pengalaman berkaitan dengan persediaan sebelum membuat

kajian dan cara-cara memperoleh sumber dengan betul

Page 16: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

Contoh Objektif KajianTujuan Kerja Kursus ini dilaksanakan adalah

i. Untuk memberi pengetahuan kepada saya berkenaan jenis-jenis produk tempatan di negara

kitaii. Memberi pendedahan berkenaan cara dan

penghasilan produk tempatan dari segi tenaga kerja,senarai bahan dan senarai peralatan yang

diperlukaniii. Mendedahkan saya kepada pengalaman berkaitan

dengan persediaan sebelum membuat kajian dan cara-cara memperoleh sumber dengan betul

Page 17: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

KAEDAH KAJIAN • Calon mesti menyatakan serta menghuraikan

3 kaedah kajian dari segi dapatan atau proses kerja (ADA KAITAN DENGAN ELEMEN 1). Antaranya:

• Temu ramah • Lawatan • Pemerhatian • Analisis dokumen• Penyelidikan perpustakaan • Melayari internet

Page 18: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

Kaedah Kajian • Kaedah Temubual

Saya dan rakan-rakan yang lain telah menemuramah pengusaha Bahulu untuk mendapatkan maklumat asas dan latar belakang kegiatan ekonomi traidisional yang diusahakan

• Kaedah melayari internet Kaedah kedua ialah saya mendapatkan maklumat dengan melayari laman web berkenaan produk yang saya kaji

• Kaedah Pemerhatian Kaedah seterusnya ialah saya telah melakukan pemerhatian di tempat kajian untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan bagi melengkapkan kerja kursus Sejarah ini.

Page 19: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

Hasil Kajian • Dlm bentuk ESEI• Boleh masukkan bahan sokongan seperti :

- Ilustrasi - Carta -Pelan lokasi

Page 20: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

• 1. Institusi Pentadbiran Tempatan: - Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain - Lokasi - Matlamat / Objektif / Misi / Visi

penubuhan - Carta organisasi dan senarai pentadbir

Page 21: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

1. Institusi Pentadbiran Tempatan:

Nama institusi pentadbiran tempatan yang saya kaji ialah Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP )yang terletak di Jalan Perda Utama, Bandar Perda, 14000 Bukit Mertajam.

Objektif organisasi ini ialah ..( nyatakan satu persatu)

Masukkan carta organisasi ataupun senarai pentadbir

Nama rasmi

Page 22: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

2. Latar Belakang: - Sejarah penubuhan ( Asal usul / tarikh /

Pengasas ) - Undang-undang tubuh / Undang-undang

kecil / Garis panduan penubuhan - Perincian peranan / Tanggungjawab

bidang tugas pentadbir - Cara pelantikan pentadbir tempatan

Page 23: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

3. Peranan: - Ekonomi (cukai, saman, lesen) - Pendidikan - Keagamaan - Kemasyarakatan(sukan) - Kebudayaan (kumpulan tarian) - Perayaan - Pelancongan - Kebajikan (PUSPANITA)

( Pilih mana-mana empat aspek )

Page 24: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

4. Perkembangan (Pilih mana-mana empat aspek ) - Sumber kewangan - Pembangunan Prasarana / Fizikal (bangunan lama ke bangunan baru) - Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan - Kemajuan yang dicapai

(pertambahan jabatan-jabatan) - Pengiktirafan / Penghargaan

(ISO 9002/2000) - Cabaran yang dihadapi - Perancangan masa hadapan - Saranan dan harapan

(Pelajar nyatakan saranan dan harapan terhadap MPSP– Sediakan lebih banyak kemudahan sukan (gelanggang futsal)– Tempat riadah utk keluarga– Keceriaan ditingkatkan lagi – Beri perkhidmatan yang lebih baik

Page 25: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

RUMUSAN Calon menyatakan dan menghuraikan 3 unsur patriotisme berkaitan dengan tajuk / iktibar

kepada : Diri

Bangsa Negara

Calon tidak mestinya menghuraikan ketiga-tiga

pihak.

Page 26: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

RUMUSAN Kegiatan ekonomi tradisional yang diusahakan di negara kita merupakan satu sumber pendapatan terhadap rakyat tempatan. Ekonomi tradisional merupakan kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan sejak bertahun – tahun lamanya.

Negara memerlukan kerjasama daripada semua pihak tanpa mengira apa jua bangsa, agama dan budaya agar sama-sama berganding bahu dalam usaha membangunkan negara dan menyokong produk keluaran tempatanPelaksanaan kerja kursus ini telah memberi kesedaran kepada saya kerana perlu tabah menghadapi berbagai-bagai dugaan dan halangan. Selain itu, saya dapat menimba pelbagai pengalaman yang berharga dalam usaha saya mengumpulkan pelbagai sumber untuk Kerja Kursus ini. Kesimpulannya,setiap anggota masyarakat perlu bersama-sama melibatkan diri dalam usaha membangunkan bangsa dan negara.

Page 27: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

LAMPIRAN • GAMBAR – sama ada yang diambil sendiri

atau dari akhbar / internet • PETA/PELAN – Google maps • LAKARAN – Pelan yang dilukis sendiri ( Cth :

pelan dari rumah ke MPSP)- Lakaran bangunan MPSP (UTK MARKAH PENUH, MESTI BERI LAMPIRAN

DARI KETIGA-TIGA KUMPULAN DI ATAS)

Page 28: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

GAMBAR

GAMBAR BANGUNAN MPSP YANG BARU

Page 29: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

PETABoleh cetak keluar dari Google Maps

http://maps.google.com.my/

Page 30: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

LAKARAN

LAKARAN PETA DARI RUMAH SAYA KE MPSP

Page 31: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

LAKARAN

LAKARAN BILIK MESYUARAT DI MPSP

Page 32: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

RUJUKAN • MESTI BERDASARKAN SUMBER DALAM

ELEMEN 1- Jika hantar 3 sumber tulis rujukan utk 3 sumber tersebut sahaja

• IKUT CONTOH YANG TELAH DIBERI PADA KERTAS SOALAN , MUKA SURAT 8

Page 33: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

ELEMEN 3

• Esei mesti 100 p.p dan ke atas • Esei mesti mengandungi unsur patriotisme

dan menjawab soalan • Ada pendahuluan dan penutup (1 atau 2

ayat)

Page 34: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat

memperkukuh integrasi nasionaldi negara kita?

Page 35: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

Antara institusi pentadbiran tempatan yang wujud di negara kita termasuklah dewan bandar raya, majlis perbandaran dan rumah-rumah ibadat seperti masjid. Institusi pentadbiran tempatan bertanggungjawab melaksanakan pelbagai jenis peranan dan tanggungjawab terhadap masyarakat

Dengan kata lain , institusi pentadbiran tempatan ini memikul tanggungjawab kepada bangsa dan negara (UP2). Dalam pada itu , institusi pentadbiran tempatan melalui tanggungjawab terhadap pembinaan projek perumahan misalnya dapat menempatkan semua kaum dalam satu kawasan perumahan, dengan ini perasaan muhibah dan semangat bermasyarakat(UP3) akan wujud.

Selain itu, institusi pentadbiran tempatan turut terlibat dalam mempromosikan budaya semua kaum , maka peranan ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa (UP1)dalam kalangan masyarakat

Page 36: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

Aktiviti kemasyarakatan anjuran institusi pentadbiran tempatan yang melibatkan semua lapisan masyarakat seperti aktiviti gotong royong secara tidak langsung dapat mewujudkan sifat bekerjasama dan tolong menolong (UP3) .

Secara keseluruhannya , institusi pentadbiran tempatan sememangnya memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan perpaduan dalam masyarakat.

Page 37: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

SUSUNAN ELEMEN 1, ELEMEN 2, ELEMEN 3

Page 38: KERJA KURSUS SEJARAH PMR.pptx

CUBALAH JADI ORANG YANG BAHAGIA DAN

MEMBAHAGIAKAN ORANG LAIN