Koma Hastasına Yaklaşım

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Koma Hastasına Yaklaşım

 • Dr. Nazire AFAR,
  Nroloji Anabilim Dal

  Koma ve Nbet
  Hastasna Yaklam

 • Ak:

  Bilin: mekanizmalarTanmlarBilin deiiklikleri:Koma Akut konfzyonel durum Nbet:Primer / epilepsi?Sekonder: altta yatan nedir?SE?
 • Bilin Deiiklii

  Bilin deiiklikleri acil servis ve youn bakm nitelerinde en sk nroloji konsltasyonu nedenidir.

  % 85 metabolik ve sistemik neden% 15 SSS ait neden
 • Bilin Mekanizmalar

  ve

  Tanmlar

 • Bilin

  Asendan retikler aktive edici sistem (ARAS)Sentral tegmental fasiklDirekt afferent sistemler(raphe nucleus, locus ceruleus, parabrachialis)
 • Uyanklk ve Uyarlabilirlik

  Normal uyku-uyanklk ve uyarlabilirlik;

  Rostral pons ve mezensefalondaki santral gri cevherden kan eksitatr aktivitenin (ARAS);

  Talamusun IL ve CM nkleuslarBazal n beyin, Hipotalamus,Serebral korteksle balant btnlne baldr.

  Bilateral cerebral hemisphere

  - Diencephalon (hypothalamus, thalamus)

  - Paramedian tegmentum (pons-midbrain

  ARAS Cerebral hemispheres

 • Bilin Bozukluklar: Tanmlar

  KomaStuporLetarji KonfzyonDeliryumBitkisel yaamAkinetik mutizmHiperkinetik mutizmBeyin lmDemans
 • Bilin Bozukluklar: Tanmlar

  KomaStuporLetarji KonfzyonDeliryumBitkisel yaamAkinetik mutizmHiperkinetik mutizmBeyin lmDemans
 • Bilin Deiiklii

  Bilin ak: uyank ve farknda

  Somnolan: abuk uyandrlabilir ve farknda

  Stupor: zorlukla uyandrlabiliyor ve farkndalk azalm

  Koma: uyandrlamyor ve farknda deil

  Vejetatif durum: uyandrlyor ancak farknda deil

 • Bilin Kapal: Yanl Tan

  Koma sanlan durumlar: locked-in, vejetatif durum ve afazi

  Locked-in: BA trombozu ve yaygn pons infarkt sonras geliir, gnlerce koma olarak tan alabilir, otonomik ve pupiller yant ve vertikal gz hareket varl nemli
 • Bilin Kapal: Yanl Tan

  Vejetatif durum: nadiren kartrlr, uyku uyanklk dngsnn varl yeterliAfazi: motor tip daha ok kartrlabilir, ancak hasta ile iletiim varl ayrt edicidir
 • Etyolojide neler dnmeliyiz?

 • lk Aamada:

  Primer Ama:Fokal yapsal SSS lezyonlarnn, global metabolik problemlerden ayrmn yapmakMuayene ile birlikte stabilizasyon, laboratuar, grntleme ve tedavi e zamanl planlanmal O2, iki geni IV yol, EKG, kardiak monitorizasyon
 • lk Aamada:

  Hzl nrolojik deerlendirmeFokal nroloji defisit nemliStick Kan ekeri (hipoglisemi gerek bir acildir)Opioid overdozu ?
 • Etiyoloji: Sistemik Neden SSS Difz Etkilenimi

  HipoksiHiperkapniHipoglisemiHiperglisemiElektrolit anormallikleriHiponatremiWernicke ensefalopatisiremik ensefalopatiSepsisHepatik ensefalopatiHipertansif ensefalopati
 • Etiyoloji: Sistemik Neden SSS Difz Etkilenimi

  Endokrin hipo/ hiperfonksiyonu

  Dk kardiyak debi,

  Yaygn hipoperfzyon

  Hipovolemi,

  Anemi,

  Toksik madde maruziyeti la veya alkol geri ekilmesi la etkileimi Serotonin sendromu Nroleptik malign sendromu
 • Etiyoloji: SSS Ait Nedenler

  SSS travmasntrakranial kanama - SAKskemik inmeYer-kaplayan oluumSSS enfeksiyonuNbetler (status epileptikus / postiktal periyod)Demans
 • Muayene

 • Fizik Muayene

  Vital bulgular:Solunum: hiper- veya hipoventilasyonKB: hiper- veya hipotansitonKan gaz: hipoksi veya hiperkarbiAte sistemik enfeksiyonHipotermi?
 • Fizik Muayene

  Hastann bilin dzeyi ?Pupilleri ?Uyaranlara cevab ?Travma belirtileri var m?Koma skalasnn belirlenmesi (AVPU, glaskow koma skalas v.b.)
 • *

  Koma Fizik Muayene
  Anahtar Noktalar

  Konfze hastada postiktal durumdan pheleniliyorsa: Dilde srk ? NBET !!!Skalp ayrntl muayene edilmeli !!! Sklkla kk-gizli travmalar atlanr (posttravma!) Koma nedeni alkol ? (altta baka etyoloji varm ?) SAK SUBDURAL ?
 • Koma skorlar

  Glasgow koma skoru

  Drtl test

  Hepatik koma skalas

 • Lokalizan deeri olan klinik bulgular

  skelet kas motor yantlar

  Pupillerin ap ve reaktivitesi

  Gz hareketleri ve oklovestibler yantlar

  Solunum ekli

 • Koma skorlar

  Glasgow koma skoru

  Drtl test

  Hepatik koma skalas

 • GLASGOW KOMA SKALASI

  Eye

  4

 • GLASGOW KOMA SKALASI

  Eye

  4

  4- Spontan ak

  3- Verbal uyaranla

  2- Arl uyaranla

  1- Amyor

 • GLASGOW KOMA SKALASI

  Eye

  Movement

  4

  6

  4- Spontan ak

  3- Verbal uyaranla

  2- Arl uyaranla

  1- Amyor

 • GLASGOW KOMA SKALASI

  Eye

  Movement

  4

  6

  4- Spontan ak

  3- Verbal uyaranla

  2- Arl uyaranla

  1- Amyor

  6-Emre uyma

  5-Ary lokalize

  4-Fleksr Yant

  3-Dekortike

  2-Deserebe

  1-Yant yok

 • GLASGOW KOMA SKALASI

  Eye

  Movement

  4

  6

  4- Spontan ak

  3- Verbal uyaranla

  2- Arl uyaranla

  1- Amyor

  6-Emre uyma

  5-Ary lokalize

  4-Fleksr Yant

  3-Dekortike

  2-Deserebe

  1-Yant yok

 • GLASGOW KOMA SKALASI

  Eye

  Movement

  4

  6

  4- Spontan ak

  3- Verbal uyaranla

  2- Arl uyaranla

  1- Amyor

  6-Emre uyma

  5-Ary lokalize

  4-Fleksr Yant

  3-Dekortike

  2-Deserebe

  1-Yant yok

 • GLASGOW KOMA SKALASI

  Eye

  Movement

  4

  6

  4- Spontan ak

  3- Verbal uyaranla

  2- Arl uyaranla

  1- Amyor

  6-Emre uyma

  5-Ary lokalize

  4-Fleksr Yant

  3-Dekortike

  2-Deserebe

  1-Yant yok

 • Motor yantlar: Lezyon Lokalizasyonu

  Hemisferik Lezyon

  st Mezensefalon Hasar

  st Pontin Hasar

 • GLASGOW KOMA SKALASI

  Eye

  Movement

  Verbal

  4

  6

  5

  4- Spontan ak

  3- Verbal uyaranla

  2- Arl uyaranla

  1- Amyor

  6-Emre uyma

  5-Ary lokalize

  4-Fleksr Yant

  3-Dekortike

  2-Deserebre

  1-Yant yok

 • GLASGOW KOMA SKALASI

  Eye

  Movement

  Verbal

  4

  6

  5

  4- Spontan ak

  3- Verbal uyaranla

  2- Arl uyaranla

  1- Amyor

  6-Emre uyma

  5-Ary lokalize

  4-Fleksr Yant

  3-Dekortike

  2-Deserebe

  1-Yant yok

  5-Oriente

  4-Dezoriente

  3-Uygunsuz cevap

  2-Homurtu

  1-Yant yok

 • Komada Kullanlan Balca Beyin sap Refleksleri

 • Pupiller

  metabolik ansefalopati:

  kk, reaktif

  diensefalik:

  kk, reaktif

  pretektal:

  byk, fikse,hippus

  III KS(unkal):

  dilate, fikse,

  mezansefalik:

  orta byklk, fikse

  pons:

  pinpoint

 • Pupiller

  Midriyatik, a yantsz pupil

  Atropin, skopolamin, glutetimid, barbiturat

  Hipoksi

  Hipotermi

  leri miyotik pupil

  Opiate intoksikasyonu

 • Gz hareketleri

  Hemisferik;Horizontal konjuge bak bozukluklarGezici gz hareketleri rowing
 • Gz hareketleri

  st beyin sap;Vertikal konjge bak parezileriKonverjans retraksiyon nistagmus3.KS nkleer, fasikler tutuluuNO, disosiye vertikal nistagmusSuperior oblique myokimi
 • Gz hareketleri

  Pons;Horizontal konjge bak bozukluklarNO, BNOOkler bobbingSkew deviyasyon (lokalizan deeri yok)6.KS tutuluu
 • Gz hareketleri

  Meduller;Pozisyonel/horizontal/rotatuvar/upbeat nistagmusTorsiyonel/seesaw nistagmusSakkadik dismetriOkuler lateropulsiyon
 • Gz Hareketleri: Oklosefalik R

  Ba 30 derecede: her iki tarafa evrilir ve gz hareketleri gzlenir

  Bilin kapal

  Beyin sap salam

 • Gz Hareketleri: Oklosefalik R

  Ba 30 derecede: her iki tarafa evrilir ve gz hareketleri gzlenir

  Bilin kapal

  Beyin sap HASARLI

 • Kalorik testler

 • Vestiblo-okler refleksler

  Bilin kapal

  Beyin sap salam

  Souk Su

  Souk Su

 • Vestiblo-okler refleksler

  Bilin kapal

  Beyin sap HASARLI

  Souk Su

  Souk Su

 • Komada solunum

 • Beyin Sap Bulgularnn zeti

 • Kardiyak Arrest Sonras Komada Prognoz

  Koma

  Wijdicks EFM, Neurology 2006;67:203-210

  Beyin sap refleksleri yok

  1. gn: status myoklonikus

  1-3. gn: SEP elde edilemiyor

  1-3.gn: Serum NSE>33g/l

  3. gn: Pupil ve kornea refleksi yok

  Beyin lm testleri

  Kt prognoz

 • *

  Koma Psdokoma Ayrm

  Pupiller cevap, ekstraokuler hareketler, kas tonusu ve reflekslerStick Kan ekeri baklrken ekstremitelerde srama?Manuel gz ama: gerek komada diren yok!Direk bakta pupillerin tam grlememesi,
 • *

  Koma Psdokoma Ayrm

  Gzlerin yukar deviye olmas ve sadece skleralarn grlmesiGerek koma: Gz kapaklar aldnda, kendiliinden yavaa kapanr ve tam kapanmazSol eli yze drme testi ?Psdokomada: Souk kalorik vestibuler testte kar tarafa nistagmus
 • *

  Koma - Tan

  Laboratuvar testleri :

  Kan ekeri (Hipoglisemiyi atlama)zellikle DM ve Kr. Alkolizmde etiyoloji hipoglisemi Elektrolitler (en sk Na)Hiponatremi sk neden, tmr olanlarda kalsiyum metabolizma bozukluu sk
 • *

  Koma - Tan

  Laboratuvar testleri :

  Arteryal Kan Gaz (asidoz nemli)pH: (salisilat zehirlenmesi, methanol) COHbg: (CO, Duman zehirlenmesi) Tam Kan Saym (uzam kanama zaman nemli)Trombositopeni; Kanama, sepsis Kanama profili
 • Algoritma

 • Yant alnamayan hasta

  Bilinci Kapal Hastaya Yaklam

  ABC ve oksijenasyon

 • Yant alnamayan hasta

  Bilin kapal

  Bilinci Kapal Hastaya Yaklam

  ABC ve oksijenasyon

 • Yant alnamayan hasta

  Bilin kapal

  Bilinci Kapal Hastaya Yaklam

  hayr

  ABC ve oksijenasyon

 • Yant alnamayan hasta

  Bilin kapal

  Bilinci Kapal Hastaya Yaklam

  hayr

  ABC ve oksijenasyon

  Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

  ri