LLIBRET INICI DE CURS

 • Published on
  11-Mar-2016

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DOCUMENT EDUCATIU

Transcript

 • 1

  Escola Municipal Pau Vila

  Joan Manel Imbert, 39 Telf: 935621203 - 691368512 Fax: 935731287

  A/e : a8022720@xtec.cat Url: http://www.xtec.cat/escola-municipal-pau-vila

  Parets del Valls

  Benvinguts al nou curs 11/12!!!

  Aquest llibret que teniu a les mans pretn ser una eina dinformaci perqu tots i totes (pares, alumnes i mestres) coneguem el funcionament del centre. Una actitud de collaboraci entre pares i mestres garanteix una millor educaci dels vostres fills/es. Aquesta collaboraci passa per fer un seguiment escolar, responsabilitzant-los de les seves tasques, aix com mantenir una actitud de respecte envers lescola.

 • 2

  INTRODUCCI

  Els alumnes dinfantil i primria acaben la sessi matinal a les 12:30 h. i la de tarda a les 16:30 h.

  Els alumnes tenen 25 hores lectives a la setmana (incloses les hores desbarjo). Els mestres en tenen 24 de lectives i 6 de permanncia obligatria al centre.

  A les hores dentrar i sortir del centre els alumnes no estan sempre amb la tutora.

  Ajuts per a ladquisici de llibres de text i material didctic

  Poden sollicitar els ajuts els alumnes que compleixin els requisits que s'especifiquen en la convocatria; per fer-ho, cal que presentin al centre educatiu en qu s'han matriculat per al curs 2011-2012 la documentaci i la sollicitud segons el model oficial. El termini de presentaci sestendr fins el 30 de setembre de 2011.

  Els alumnes sollicitants han de disposar de DNI / NIE per tal que puguin rebre limport de lajut en un compte bancari on siguin cotitulars, en cas contrari la famlia haur dautoritzar lescola a rebre directament limport corresponent.

  Els impresos de sollicitud es poden obtenir a la pgina web del Departament dEducaci a Serveis i trmits > Beques > Ajuts per a ladquisici de llibres de text i material didctic complementari i informtic. Tamb els podeu obtenir a la Consergeria del Centre. Lhorari de recollida i lliurament de la sollicitud i de la documentaci que es requereix s el segent:

  De 9 a 9:30 de dilluns a divendres i de 16:30 a 17:15 h. els dilluns

 • 3

  1. CARACTERSTIQUES GENERALS DE LESCOLA

  A. LLENGUA BASE

  La llengua base daprenentatge s el catal. Els alumnes inicien lescolaritzaci en llengua catalana. A partir de primer curs de Primria sintrodueix el castell.

  B. IDIOMA ESTRANGER

  A P3 sinicia laprenentatge de langls com a llengua estrangera. Es treballen diferents projectes, i centres dinters adaptats al nivell maduratiu de lalumnat i fonamenta el procs densenyament/aprenentatge en les necessitats, motivacions i caracterstiques dels alumnes, respectant la seva prpia diversitat.

  C. ATENCI A LA DIVERSITAT

  Per atendre les necessitats educatives diverses dels nostres alumnes es fan atencions individuals, en petit grup i intervencions a laula de les/dels mestres de refor i deducaci especial. Comptem tamb amb el suport de lEAP de la zona de Mollet, amb latenci dun/a psicopedagog/a. A ms a ms, els Serveis Socials de lAjuntament de Parets del Valls collaboren directament amb lescola. Altres serveis externs: CDIAP, CREDA, CSMIJ.

  D. COMPOSICI I ORGANITZACI DEL CENTRE (ESPAIS).

  Lescola es compon de 27 aules que van des dEducaci Infantil de 3 anys fins a sis dEducaci Primria. En total hi ha 3 aules datenci individual o desdoblament, 6 dEducaci Infantil i 13 dEducaci Primria (de primer a sis) i aules dinformtica, biblioteca, msica (polivalent), psicomotricitat i usos mltiples, amb un equip de 32 mestres (5 mestres a 2/3 de jornada i 2 mestres al 83 % de la jornada). Lescola disposa, a ms a ms, de menjador escolar i dun espai que sutilitza com a gimns.

 • 4

  2. CALENDARI

  A. DIES LECTIUS 1r. trimestre, del 12 de setembre al 22 de desembre de

  2011. 2n. trimestre, del 9 de gener al 30 de mar de 2012. 3r. trimestre, del 10 dabril al 22 de juny de 2012.

  B. HORARI LECTIU Dues sessions diries, de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 hores. Una sessi diria, pel mat el 22 de desembre de 2011 i els matins de l11 al 22 de juny de 2012.

  C. DIES FESTIUS 1. Festes locals: 23 de gener del 2012 (Festa major dhivern). 2. Festes de lliure elecci: Cada escola disposa de cinc dies festius

  de lliure elecci, tal com disposa la normativa del calendari escolar pel curs 11/12. Per aquest curs els dies seran:

  31 doctubre de 2011. 9 de desembre de 2011. 20 de febrer de 2012. 30 dabril de 2012. 28 de maig de 2012.

 • 5

  3. ASSISTNCIA I PUNTUALITAT. ENTRADES. SORTIDES.

  Lescola obre 10 minuts abans de les 9 h. del mat i 10 minuts abans de les 3 h. de la tarda. Els alumnes dEducaci Infantil entren per la porta de ledifici dInfantil i els alumnes de Primria entren per la porta que dna directament a la pista poliesportiva. Les entrades i sortides fora de les hores establertes es faran per la porta de la rampa, carrer Joan Manuel Imbert nm. 39. Els familiars que acompanyin els seus fills, tant en les entrades com en les sortides ho faran fins a la pista de lescola, els de Primria, i fins al pati del Parvulari els dInfantil. Si un alumne ha de sortir de lescola dins de lhorari escolar, ha dsser recollit per un familiar o persona responsable, que en cap cas pujar personalment a la classe. Ser el conserge lencarregat davisar la mestra/e. Si lalumne s dInfantil, el pare/la mare haur danar a la porta per on entra els seu fill/a a lescola i tocar el timbre, aleshores ser la mateixa mestra qui li lliurar el fill/a.

  A les sortides, aquells alumnes que hagin desperar el germ/na o amic/ga, ho han de fer al pati de lescola, fora de ledifici. Les portes de lescola es tancaran 10 minuts desprs de les 9 h. del mat i 10 minuts desprs de les 3 h. de la tarda. Els pares han de procurar que els seus fills entrin puntualment a lescola per afavorir la bona marxa del treball escolar. Els alumnes que arribin tard hauran de justificar el seu retard, i en el cas que no puguin, el tutor/a ho comunicar als pares amb una nota a lagenda. Lassistncia a classe s obligatria per a tots els alumnes. Quan un alumne no pot venir ha de portar un justificant dels pares explicant els motius de labsncia.

  4. PATIS

  Els horaris de pati sn els segents: P-3, horari flexible. P-4 i P-5, de les 1030 a les 11 h. Educaci Primria, d11 a 1130 h.

 • 6

  5. TUTORIES I INFORMES

  A. Quadre pedaggic del centre:

  ETAPA NIVELL GRUP A GRUP B GRUP C

  P-3 Susanna Mora Ortiz Montserrat Ruiz Agustn

  P-4 Montse Morote Milln Glria Farrs Cervera

  P-5 Maite Prez Caas Jlia Bertoln Duran

  ALTRES MESTRES DEL CICLE Elisenda Comas Porto i M del Mar Lpez Gonzlez

  INFA

  NTI

  L

  TCNICA EDUCACI INFANTIL Glria Gonzlez Pons

  1r. Nria Dur Albert Ingrid Brutau Cubells

  2n. Isabel Hernndez Rocabert M del Mar Valle Tato / Pilar Piernau Ventura

  3r. Jlia Gimeno Cla Anna Camps Collet

  4t. Merc Arimon Arqus Mireia Snchez Durn

  5. Carmen Martn Trillo Maria Moya Estudillo

  6. Elisenda Valls Monjorn Judit Samn Guash Mayka Jurez Casals

  PRIM

  RIA

  VETLLADORA (3r B) Isabel Alcaraz Puertas

  E.E. Mireia Bach Segu / Meritxell Lpez Navarro

  Angls Susanna Garca Pons / Slvia Vidal Gimnez

  Msica Flix de Blas Lorenzo

  E. F. Albert Vicente Teixidor/ Miquel Pascual Daz

  Reforos Jaume Espona Casals / Pilar Piernau Ventura / Eva Vila Martnez

  Biblioteca Merc Arimon Arqus

  ViP (CS) Eduard Allende Alonso

  ALT

  RES

  Inform-tica Elisenda Comas Porto / Albert Vicente Teixidor / M del Mar Lpez Gonzlez / Miquel Pascual Daz

 • 7

  B. Composici de lEquip directiu: Director: Jaume Espona Casals Cap dEstudis: Mireia Snchez Durn Secretari: Eduard Allende Alonso

  C. Coordinaci: Educaci Infantil: Montse Morote Millan Educaci Primria:

  Cicle inicial: Nria Dur Albert Cicle mig: Slvia Vidal Gimnez Cicle Superior: Mayka Jurez Casals

  TIC: Albert Vicente Teixidor LICS: Pilar Piernau Ventura Prevenci i Riscos: Mireia Bach Segu

  D. Personal no docent: Conserge: Juan Jorquera Rodrguez Administrativa: Julia Jimnez Garca

  E. Lliurament dinformes: De 3r. a 6. es lliurar als pares un informe escrit, al final de cada trimestre. A Ed. Infantil i Cicle inicial de Primria es lliuraran dos informes anuals, un pel gener i laltre a final de curs.

  F. Horaris dentrevistes: s important la relaci dels pares amb els mestres per afavorir leducaci dels alumnes. Els canals de comunicaci sn les reunions de pares i les entrevistes que es poden fer al llarg del curs. Els tutors/es i els pares sentrevistaran sempre que una de les parts ho desitgi concertant prviament lhora i el dia. El dia de visita dels pares el concretar cada mestre/a en funci de la disponibilitat del seu horari. Fora daquest horari les comunicacions puntuals de primria amb els mestres es faran a travs de lagenda, evitant interrompre el desenvolupament normal de les classes.

 • 8

  6. FESTES POPULARS

  A lescola els mestres treballem amb els alumnes aquelles festes que millor sintegren en la programaci dels continguts curriculars. Aquest curs 11-12 celebrarem les segents:

  BENVINGUDA: El dijous, 15 de setembre de 2011. CASTANYADA: El divendres, 28 doctubre de 2011. NADAL: Setmana del 19 al 22 de desembre 2011. SANT JORDI: Setmana de 23 al 27 dabril de 2012. FINAL DE CURS:

  o Famlies: El dijous, 21 de juny de 2012. o Alumnes: El divendres, 22 de juny de 2011.

  7. SORTIDES

  Aquest curs es programaran les sortides que encaixin en lhorari lectiu i, per tant, entenem que sn activitats lectives. Seran degudament comunicades als pares i explicades en les reunions de comenament de curs i, si cal, en daltres que es convocaran explcitament.

  8. EDUCACI FSICA

  Tots els alumnes han de portar, obligatriament, lequip adient els dies corresponents, i es recomana comprar el xandall de lescola. Els alumnes de cicle mig (3r. i 4t.) han de dur roba de recanvi i una tovallola; els alumnes de cicle superior (5. i 6.) es dutxaran i canviaran amb la finalitat de fomentar la higiene i autonomia personals. Els alumnes de 3r. de Primria dediquen una hora setmanal deducaci fsica a la realitzaci dun curset de nataci a Can Butjosa. s una activitat obligatria, cal que tots els dimarts al mat els alumnes portin la bossa per anar a la piscina, en cas de no poder-hi anar cal que portin un justificant del metge. Aquesta activitat est subvencionada per lAjuntament i est previst que comenci a partir del dia 4 doctubre denguany.

 • 9

  9. ALTRES SERVEIS

  Lescola collabora amb el CAP de Parets del Valls en les tasques sanitries que corresponen a cada edat:

  Vacunacions dels alumnes de 6. Revisions dentals de 1r. a 6.

  10. MENJADOR

  El menjador s un servei que gestiona lempresa Alifres-Ms que lleure. La direcci fa el seguiment del seu funcionament ja que entn que s tamb una activitat educativa. Els alumnes que es queden, fixes o espordics, a dinar han de domiciliar el pagament de les quotes. El preu per als fixes s de 620 . diaris i per als espordics de 685 dia.

  Els alumnes que es queden a dinar al centre, a partir de les 12:30, estan sota la responsabilitat de les monitores del menjador fins a les 15 hores.

  Lhorari de gesti de les comandes diries de mens s de 9 a 2/4 de 10 del mat, per tant, dintre daquesta franja horria, els alumnes fixes que un dia determinat no faran s del servei han davisar i aix no es far comanda de men per a ells i els alumnes espordics que es quedin tamb han davisar perqu sels faci la comanda corresponent.

  Tfons. 935621203 691368511 - 639937840 menjadorpauvila@gmail.com

 • 10

  11. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

  LAMPA ofereix el servei de guarderia (matiners) de 730 a 9 h. del mat, tamb organitza les activitats segents: piscina, angls, patinatge, teatre, futbol sala, bsquet, escacs, esports i reps. Lrea dEsports de lAjuntament de Parets organitza lEscola Esportiva pels alumnes de P5 a 4t.

  12. MATERIAL ALUMNES

  Tots els alumnes de lescola paguen una quota en concepte de material, una part a comenament de curs i laltra el 2n. trimestre, la qual cobreix tot el material fungible que necessita lalumne, les activitats per a les escoles que es fan a Can Rajoler i pels alumnes de cicle mig una part de la socialitzaci dels llibres de Medi, Matemtiques i Llengua.

  13. HORARIS DATENCI A LES FAMLIES

  Tutories: Cada tutora programar com a mnim una reuni amb cadascuna de les famlies. Durant el curs, per es poden sollicitar ms reunions si es creu convenient amb concertaci prvia de dia i hora.

  Especialistes, equip directiu i serveis externs: Cal concertar dia i hora amb antelaci per tal de poder oferir la millor atenci possible i evitar inconvenincies a les famlies.

  Pagament dels rebuts de material no domiciliat: Per evitar interrupcions de les tasques prpies del centre i agilitar aquesta gesti, els pagaments a les oficines del centre es podran fer dintre de les franges horries segents:

  De 9 a 9:30 tots els dies de la setmana I de 16:30 a 17 noms els dilluns.

 • 11

 • 12

  Escola Municipal Pau Vila

  Joan Manel Imbert, 39 Telf. 935621203 - 691368512 Fax: 935731287

  Email: a8022720@xtec.cat Web: www.xtec.cat/escola-municipal-pau-vila

  Parets del valls