Reunió Inici de Curs P4

 • View
  1.244

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Reunió Inici de Curs P4

 1. 1. NNDDEEXX1. Equip pedaggic2. Normativa descola: Entrades i sortides Esmorzars Beure aigua Visites al WC Faltes dassistncia Retards Material Material psicomotricitat3. Salut i higiene: normes bsiques4. Com aprenen els vostres fills i les vostres filles5. Reunions, entrevistes, avaluacions e informes6. Activitats i sortides7. Comunicaci i participaci famlia-escola8. Serveis extraescolars i menjador
 2. 2. EEQQUUIIPP PPEEDDAAGGGGIICCEDUCACI INFANTIL:Tutora de P3 A Clia CanetTutora de P3 B Encarna ChillnTutora de P4 A Neus CidTutora de P4 B Montse AlbacarTutora de P5 A Sandra CastellTutora de P5 B Saida CasanovaEDUCACI PRIMRIA:Tutora de 1r A Anna Beln MasiTutora de 1r B Francesca LamarcaTutora de 2n A Carme CabanesTutor de 2nB Juanjo RubioTutora de 2nC Carmina TalarnTutor de 3r A Josep VallsTutora de 3r B Eva VazquezTutor de 4t A Joan VallsTutora de 4t B ngela ArrufatTutor de 5t A Emilio MirallesTutora de 5t B ngels CasadoTutor de 6t Guillem Riba
 3. 3. ESPECIALISTES:Educaci especial Melisa Martnez / Desire Fibla/ Cinta DazEducaci Fsica Josep Valls / Anna Nieto/ Joan VallsEducaci Musical Camil Burato/ngels CasadoAngls Vianney Luis / Cristina QuerolReligi Imma FolchCastell Francesca Valldeprez, Tere Margalef / Nria Encinas / Cinta DazAula d'acollida Eva VzquezEQUIP DIRECTIU:Directora Francesca ValldeprezCap d'estudis Tere MargalefSecretaria Carmina Talarn
 4. 4. NORMATIVA DESCOLAEntrades Les entrades cinc minuts abans de lhora lesaules estaran obertes i lalumnat podr entrartranquilament a la classe.Sortides A Educaci Infantil seran des de les aules i 5minuts abans de lhora.Esmorzars A Infantil esmorzen dins laula, asseguts iamb el tovall. Es procurar posar esmorzars saludables, esrecomana posar algun dia a la setmana fruita.
 5. 5. Beure aigua: pel mat beuen aigua a lesmorzar i en entrar del pati, per latarda a les quatre i en casos excepcionals sempre que convingui. No calportar aigua bevem la de lescola.Visites al WC: abans de sortir al pati i a meitat de la tarda i sempre queconvingui. Lalumne abans de sortir de casa que vaigi al wc.Faltes dassistncia: shan de comunicar a lescola i portar els justificants encas de ser de llarga durada, sin es posar en marxa el protocoldabsentisme.Retards: sha de ser puntuals en les entrades i en les sortides a les 12 h i ales 17 hMaterialPortar-ho cada dilluns a lescola, divendres ho trauran per netejar-ho:Tovall per esmorzarGot 2 BatesTovalloletes humides (2 paquets)Material per psicomotricitat:Xandall o roba esportiva, sabatilles fcils de posar.
 6. 6. SALUT I HIGIENE: NNOORRMMEESS BBSSIIQQUUEESSQuan lalumnat tingui febre sha de quedar acasa.Quan pateixi alguna malaltia infecciosa no potvenir a lescola.Si el vostre fill o filla es fa mal, no es troba b ustrucarem per a qu el vingueu a buscar.En el cas dhaver dadministrar alguna medicacisha de signar autoritzaci i presentar laprescripci i la pauta mdica a secretaria.En el cas que la vostra criatura sinfecti de polls,no podr vindre a lescola fins que el cabell estiguicompletament net de polls i llmenes.
 7. 7. NNOOVVEETTAATTSS DDAAUULLAAComunicaci famlia-escola:Es passar informaci del treball a les aules mitjanant el bloc.El llibre de lectura que a P3 era de treball del nom aquest any el farem servirper que aneu fent un seguiment sobre el ms rellevant que anem treballant alaula.No hi hauran lbums al final de cada trimestre, ser a final de cursper es podr veure el treball fet durant les entrevistes individuals.Llibreta dapunts: des de P3 fins a 6.Integrar la veu de les famlies en els projectes.Tindrem alumnat en prctiques de la URV a infantil i primria.
 8. 8. CCOOMM AAPPRREENNEENNEELLSS VVOOSSTTRREESS FFIILLLLSS II LLEESS VVOOSSTTRREESS FFIILLLLEESSTALLERS
 9. 9. Rutines: passar llista, posar la data, el temps, entendre el calendari.Constructivisme: a partir del seu nom, duna manera globalitzada i dinsdun context.Tipologies textuals: recepta, carta, cmic, notcia, llistes, peus de foto,contes, dites, endevinalles.Lectura sistemtica individual, collectiva i model lector.Importncia de la biblioteca daula i descola.Ressoluci de problemes quotidians i significatius.Clcul mental contextualitzat i verbalitzat.
 10. 10. Cada curs fem un projecte diferent, lalumnat decideix quin projectevol fer segons els seus interessos i motivacions, qu sap, qu volsaber, on ho buscar.Amb el projecte han de llegir, escriure, buscar i comprendre textos,mesurar, calcular, construir maquetes, simulacions,enriquir-se a partir de coneixements de medi natural i social, etc.Tot aix compartint, pactant, empatitzant, argumentant i comunicant.Obrint lescola a les famlies, mestres, companys i companyes i almn real per a que ens facin aportaci de coneixements.Aquest curs a ms a ms del projecte de la classe continuaremun Projecte entre tota lescola que li direm Fem un llibre.
 11. 11. Per preparar les festes de lescola:CastanyadaNadalDia de la pauCarnavalSant JordiPasquaFesta de fi de cursFomenta lorganitzaci de la prpia acci.Es fa plstica, recerca histrica, contestradicionals, matemtiques, cartells, trptics, dansesActivitats plstiques de lartista que treballem cada curs.
 12. 12. Assessora de plsticaDesiree Infantil P3, P4, P5
 13. 13. Potencien un aprenentatge compartit.Agrupament de diverses edats i nivells en petit grup.Lliure elecci de lactivitat segons el seu inters imotivaci.Oferta de diverses possibles activitats.Aprenentatge a travs del joc i la manipulaci.Racons P3 i P4 ResponsableRac dangls CristinaRac de jocs iconstruccions Montse A.Rac de jocsimblic DesireRac de dansa EncarnaRac cientfic NeusRac creatiu CliaRacpsicomotricitat Melisa
 14. 14. BIBLIOTECA: totes les setmanes mig grup va a la bibliotecaTAC: laltre mig grup va a informtica
 15. 15. SSOORRTTIIDDEESSSaproven totes en consell escolar i sinforma prviament a les famliesSortidesdins lapoblaciEXEMPLES: biblioteca municipal, supermercat, sal de la infncia, museu comarcal, a lajuntament a la bstia relacionades ambl'hort, pel voltant de lescola teatre: La Lira Altres: mercat, castell...
 16. 16. SSOORRTTIIDDEESS PPEEDDAAGGGGIIQQUUEESSEDUCACI INFANTILTeatre en catal P3 P4 P5Roda de teatre a Masdenverge P5Teatre en angls P3 P4 P5Penscola Can Joan P3Rasquera Can Manxol P4Sortida per determinar P5Cantata a la Filha P3 P4 P5
 17. 17. REUNIONS, ENTREVISTES, AVALUACIONS EE IINNFFOORRMMEESS Reunions, horaris datenci: Caldr concertar dia de visita prviament Horari de direcci: divendres de 12 a 13 hores Horari del professorat / tutories : divendres de 12 a 13hores (si no es pot fer en aquest tram es buscar algunaaltra opci que vagi b a les dos parts). Entrevistes:Com a mnim sen far 1 per curs acadmic (normalment esfan al 2n trimestre). Informes:Sen donaran al 1r i 3r trimestre.Lavaluaci sempre es far en funci del punt de partida delalumnat i del seu desenvolupament en laprenentatge.
 18. 18. COMUNICACI I PARTICIPACI DDEE LLAA FFAAMMLLIIAA AAMMBBLLEESSCCOOLLAA
 19. 19. Experts i expertes
 20. 20. Amb i per a les famlies:Marat de TV3: Imatges de laiguaContacontes: Sant JordiDecorats del teatre i vestuarisSuport en conferncies daulaRepresentaci del teatre a les famliesRealitzaci de la jornada de portesobertesPintura de xarranquesComiat alumnat de 6tFesta multicultural Fem un tastetReunions daulaComissions mixtes....
 21. 21. PROGRAMACI AACCTTIIVVIITTAATTSSEEXXTTRRAAEESSCCOOLLAARRSS-Servei dacollida matinal de 7:45 a 9:00 o de 8:30a 9:00 h-Servei de guarderia migdia de 12:00 a 13:00h-Servei de menjador-Servei extraescolars tarda de 17:00 a 19:00h
 22. 22. PLANIFICACI AACCTTIIVVIITTAATTSS
 23. 23. MENJADORo Menjar elaborat per un servei de ctering.o Avisar de ls del servei a les 9 hores.
 24. 24. GRCIES PER LAVOSTRA ATENCI.Ms informaci a la web:http://www.xtec.cat/ceipconsolferre