MAJANDUSAASTA ARUANNE P£¤rnu kontserdimaja Schnittke, P£¤rt T£µnu Kaljuste 338 28.04.2017 P£¤rnu kontserdimaja

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MAJANDUSAASTA ARUANNE P£¤rnu kontserdimaja Schnittke, P£¤rt...

 • MAJANDUSAASTA ARUANNE

  aruandeaasta algus: 01.01.2017

  aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

  sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor

  registrikood: 90012933

  tänava/talu nimi,

  maja ja korteri number:

  Toompuiestee 20

  linn: Tallinn

  maakond: Harju maakond

  postisihtnumber: 10149

  telefon: +372 6609604

  e-posti aadress: epcc@epcc.ee

  veebilehe aadress: www.epcc.ee

 • 2

  Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor 2017. a. majandusaasta aruanne

  Sisukord

  Tegevusaruanne 3

  Raamatupidamise aastaaruanne 10

  Bilanss 10

  Tulemiaruanne 11

  Rahavoogude aruanne 12

  Netovara muutuste aruanne 13

  Raamatupidamise aastaaruande lisad 14

  Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 14

  Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed 16

  Lisa 3 Varud 16

  Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 17

  Lisa 5 Materiaalsed põhivarad 17

  Lisa 6 Kasutusrent 18

  Lisa 7 Võlad ja ettemaksed 18

  Lisa 8 Võlad töövõtjatele 18

  Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 18

  Lisa 10 Tulu ettevõtlusest 19

  Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud 20

  Lisa 12 Tööjõukulud 20

  Lisa 13 Seotud osapooled 21

  Aruande allkirjad 22

  Vandeaudiitori aruanne 23

 • 3

  Eesti Filharmoonia Kammerkoori (EFK) lühiiseloomustus

  EFK on kõrgprofessionaalne ja omanäoline muusikakollektiiv, kes tegutseb Eesti kultuuri ja muusika

  tutvustamise ning jäädvustamisega, osaleb aktiivselt Eesti, Euroopa ning teiste maade muusikaelus.

  EFK on nii Eesti kui kogu maailma kultuuriruumis olulist rolli kandev kollektiiv, kes pakub

  maailmatasemel kvaliteediga kontserdielamusi erinevates žanrites varajasest muusikast kaasajani.

  EFK lähtub oma tegevuses avatuse ja paindlikkuse printsiibist, et koos erinevate muusikaasutuste ja

  efektiivse kontserdikorraldusega aidata kaasa läbipaistvama ning kõrgetasemelisema kontserdielu

  kujundamisele Eestis.

  EFK soovib leida erinevaid koostöövõimalusi kohalikus haridussüsteemis, et saavutada ühiskonnas

  suuremat tähelepanu muusikahariduse ja klassikalise muusika valdkonnale.

  EFK VÄÄRTUSED:

  Ainulaadsus – EFK on Eesti professionaalse klassikalise muusikaorganisatsioonide ajaloos ainus

  kõrgetasemelist koorikultuuri pakkuv kollektiiv. EFK on maailma klassikalise muusikakultuuri

  täisväärtuslik liige.

  Professionaalsus – Alates loomisest 1981. aastal on EFK esitanud ja salvestanud Eesti muusikat ning

  tutvustanud Eesti kultuuri väga kõrgel tasemel kogu maailmas.

  Kompetentsus ja usaldusväärsus – EFK usaldusväärsus tugineb oma ala pädevatele ja ennast pidevalt

  arendavatele töötajatele nii kooris kui administratiivmeeskonnas.

  Paindlikkus – EFK on pidevalt arenev kollektiiv, kes vastavalt võimalustele ja vajadustele

  kontserdielus reageerib paindlikult nii žanrilises, vormilises kui korralduslikus plaanis.

  Traditsioonide hoidmine – EFK osaleb Eesti koorikultuuri kõrgetasemelises säilitamises ja

  arendamises.

  Avatus – EFK on koostööaldis ja mobiilne organisatsioon, kes soovib aktiivselt suhteid arendada nii

  Eestis kui välismaal erinevate sihtgruppidega – muusikutega, kontserdikülastajatega, muusika-,

  kultuuri- ja haridusasutustega, kultuurikorraldajatega, meediakanalite, agentuuride,

  plaadistusfirmade jt-ga.

 • 4

  TEGEVUSARUANNE KONTSERDITEGEVUSE JA PUBLIKUKÜLASTUSE STATISTIKA

  Kontserte kokku: 67 külastajaid kokku: 35 574

  EFK kontserdid Eestis: 40 külastajaid: 15 288

  EFK väliskontserdid: 27 külastajaid: 20 286

  Eestis esineti Tallinnas (23 kontserti), Tartus (5), Pärnus (3), Viljandis (3), Jõhvis (2), Raplas (1),

  Rakveres (1), Paides (1), Narvas (1).

  Väliskontserdid toimusid 8 erinevas riigis: USAs (16), Itaalias (3), Lätis (2), Belgias (2), Maltal (1),

  Venemaal (1), Soomes (1), Austrias (1).

  Kuupäev Koht Kava Dirigent Kuulajaid

  7.01.2017 GORS, Rezekne, Läti Schnittke, Pärt, Rahmaninov Kaspars Putniņš 483

  8.01.2017 Aluksne, Läti Schnittke, Pärt, Rahmaninov Kaspars Putniņš 137

  1.02.2017 New York, USA, Church of St. Ignatius

  Loyola Pärt Kaspars Putniņš 800

  2.02.2017 Toronto, Canada, St. Paul's Basilica Pärt, Rachmaninov, Maimets, Daniel Kaspars Putniņš 800

  3.02.2017 Ann Arbor, USA, St. Francis of Assisi

  Church Program 2 Kaspars Putniņš 800

  4.02.2017 Columbus, Ohio, Southern Theatre Program 1 Kaspars Putniņš 550

  6.02.2017 Valparaiso, Chapel of the Resurrection of

  the Valparaiso University Program 2 Kaspars Putniņš 275

  9.02.2017 Princeton University Chapel, NJ Program 1 Kaspars Putniņš 900

  10.02.2017 Duke Chapel, Durham, NC Program 1 Kaspars Putniņš 1000

  11.02.2017 Wright Aditorium, Eastern Carolina

  Univesity, Greenville, NC Program 2 Kaspars Putniņš 600

  12.02.2017 Cathedral of the Sacred Heart, Richmond,

  VA Program 1 Kaspars Putniņš 600

  14.02.2017 Camelback Bible Church, Tuscon, AZ Program 1 Kaspars Putniņš 250

  15.02.2017 Berger Performing Arts Center, Scottsdale, AZ

  Program 1 Kaspars Putniņš 350

  18.02.2017 Royce Hall, UCLA, LA Pärt Kaspars Putniņš 600

  23.02.-26.02.2017 4 kontserti, Neel Perf Arts Center & Van Wezel PAH, Sarasota, FL Mozart Requiem, Pärt Credo

  Anu Tali 5500

  12.03.2017 Estonia kontserdisaal Veljo Tormise mälestuskontsert Tõnu Kaljuste 800

  24.03.2017 Tartu Jaani kirik

  Panufnik, Grigorjeva, Jangjava,

  Auerbach Paul Hillier 141

  25.03.2017 Niguliste kirik

  Panufnik, Groigorjeva, Jangjava,

  Auerbach Paul Hillier 228

  8.04.2017 Niguliste kirik, EMP Kozlova-Johannes, Tally, Seppar Kaspars Putniņš 153

  13.04.2017 Tartu Pauluse kirik Schnittke, Pärt Tõnu Kaljuste 487

  14.04.2017 Tallinna Jaani kirik Schnittke, Pärt Tõnu Kaljuste 820

  15.04.2017 Pärnu kontserdimaja

  Schnittke, Pärt Tõnu Kaljuste 338

  28.04.2017 Pärnu kontserdimaja Mozart -c-moll missa Jüri Alperten 262

  29.04.2017 Estonia kontserdisaal Mozart -c-moll missa Jüri Alperten 312

  9.05.2017 Mediterranean Conference Centre,

  Valetta, Malta Beethoven, Symphony 9 Brian Schmebri 1400

  12.05.2017 Sint-Romoutskathedraal Mechelenis

  Pärt, Ligeti, Tormis Kaspars Putniņš 250

  13.05.2017 Sint-Romoutskathedraal Mechelenis Dirk Brossé Ebony Oratorio Klaas Stok 400

 • 5

  24.05.2017

  Jõhvi Mihkli kirik

  Tüür, Schnittke, Escher, Sweelink,

  Pärt, Martin Daniel Reuss 127

  25.05.2017

  Niguliste kirik

  Tüür, Schnittke, Escher, Sweelink,

  Pärt, Martin Daniel Reuss 198

  5.06.2017 Rootsi-Mihkli kirik

  Mansurjan - Reekviem Tõnu Kaljuste 300

  11.07.2017

  Tartu Jaani kirik, Klaaspärlimäng festival

  Pärt - Summa, Magnificat, Woman

  With Alabaster Box, Zwei Beter,

  Nunc Dimittis

  Kaspars Putniņš 410

  12.07.2017 Viljandi Vanamuusikafestival, Jaani kirik

  Bach - Komm, Jesu, komm; Jesu, meine Freude; Ich lasse dich nicht

  Kaspars Putniņš 320

  23.07.2017

  Salzburg, Mozart Matinee, Austria

  Bruckner Missa nr 2; Mozart Ave

  Verum corpus; Schubert Mater f-

  moll

  Mirga Gražinyte-Tyla 800

  2.,3.,4., 5.,7., 8.08.

  2017 Noblessneri Valukoda Sünnisõnad Tõnu Kaljuste 3217

  11.08.2017 Pirita klooster, Birgitta Festival Puccini Tosca Risto Joost 1066

  2.09.2017

  Pärdi päevad, Jaani kirik, Tallinn

  Pärt B-A-C-H, Kui Bach oleks mesilasi

  pidanud, Aadma itk, Bach avakoor

  kantaadist BWV39, Uusberg Armastuse ülemlaul

  Tõnu Kaljuste 701

  3.09.2017

  Pärdi päevad, Paide kirik

  Pärt B-A-C-H, Cantus Benjamin

  Britteni mälestuseks, Summa, Pärt

  Uusberg - Armastuse ülemlaul

  Tõnu Kaljuste 163

  3.09.2017 Pärdi päevad, Rapla kirik Pärt, Uusberg Tõnu Kaljuste 288

  5.09.2017 Pärdi päevad, Tõnismäe Reaalkool Pärt Kanon Pokajanen Tõnu Kaljuste 168

  6.09.2017 Pärdi päevad, Rakvere gümnaasium Pärt, Uusberg Tõnu Kaljuste 237

  7.09.2017 Pärdi päevad, Viljandi Pauluse kirik Pärt, Uusberg Tõnu Kaljuste 295

  13.09.2017 Milano, Itaalia

  Pärt - Salve Regina, Kõrvits - Lageda

  laulud Risto Joost 450

  14.09.2017 Torino konservatooriumi saal, Itaalia

  Pärt - Salve Regina, Kõrvits - Lageda laulud

  Risto Joost 650

  17.09.2017 Perugia San Pietro katedraal, Itaalia

  Pärt - Berliini missa, Magnificat;

  Bach - Magnificat BWV 243

  Filippo Maria

  Bressan 700

  24.09.2017

  Musiikkitalo, Helsinki Barokkorkester 20

  Bach - Herr, gehe nicht ins Gericht, BWV 105, Schumann - Vom Pagen

  und der Königstochter,