of 7/7
Međunarodna Naučna konferencija XV DANI KRIMINALISTIČKIH NAUKA „Kriminologija i kriminalistika u funkciji upravljanja kvalitetom sistema sigurnosti” 02.10.2015. godine AGENDA KONFERENCIJE www.fkn.unsa.ba

Međunarodna Naučna konferencija XV DANI ... - ceps.edu.ba i kriminalistika u funkciji upravljanja... · Međunarodna Naučna konferencija XV DANI KRIMINALISTIČKIH NAUKA „Kriminologija

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Međunarodna Naučna konferencija XV DANI ... - ceps.edu.ba i kriminalistika u funkciji...

 • Međunarodna Naučna konferencija

  XV DANI KRIMINALISTIČKIH NAUKA

  „Kriminologija i kriminalistika u funkciji upravljanja kvalitetom sistema sigurnosti”

  02.10.2015. godine

  AGENDA KONFERENCIJE

  www.fkn.unsa.ba

  http://www.fkn.unsa.b/

 • 02.10.2015

  Vijećnica

  08:30 – 09:30 Registracija učesnika

  09:30 – 10:00 Obilazak Vijećnice

  10:00 – 10:30 Pozdravni govori i dodjela zahvalnica partnerima Konferencije

  PLENARNA SESIJA

  Moderira: Prof.dr. Elmedin Muratbegović

  10:30 – 10:45

  Nedžad Korajlić

  Nužnost usklađenosti kriminalističkih procedura u istragama krivičnih djela

  10:50 – 11:05

  Mladen Bajagić & Dijana Hrkalović

  Obaveštajna analiza, kritičko mišljenje i strukturne analitičke tehnike u funkciji

  obaveštajno-bezbednosnog menadžmenta

  11:10 – 11:25

  Deljkić Irma & Fazlić Adnan

  Istražna psihologija kao okvir za primjenu psihologijskih znanja i vještina u procesu

  kriminalističkog istraživanja

  11:30 – 11:45

  Josip Pavliček & Robert Prpić

  Neki aspekti strategije kriminalističkog istraživanja osumnjičenika za kaznena djela

  ubojstava

  11:50 – 12:05

  Elmedin Muratbegović

  Specifičnosti kriminalističkih strategija u planiranju istraživanja slučajeva djece u

  kontaktu sa zakonom

  12:05 – 12:30 Kafe pauza

 • SESIJA 1

  Moderiranje: Prof.dr. Irma Deljkić

  12:30 – 12:45

  Eldan Mujanović & Samir Rizvo

  Subregionalna policijska saradnja Evropske unije sa "trećim državama"- dostignuća

  saradnje Evropskog policijskog ureda sa Bosnom i Hercegovinom

  12:50 – 13:05

  Kostadina Klechkaroska

  Kriminalistička obavještajna djelatnost i njena uloga u modernim modelima policijskih

  aktivnosti

  13:10 – 13:25

  Jasmin Ahić

  Bliska zaštita VIP ličnosti na skupovima visokog rizika- direktna linija komadovanja -

  DA, koordinacija- NE

  13:30 – 13:45

  Milan Žarković & Ana Borović & Nataša Pavlica

  Pravno organizacioni aspekti vršenja uviđaja mesta događaja u Republici Srbiji

  13:50 – 14:05

  Petar Veić

  Neki faktori koji utječu na vjerodostojnosti iskaza vještaka

  14:10 – 14:25

  Matija Mandić

  Napredni integracijski koncepti sustava tehničke zaštite

  14:30 – 14:45 Diskusija

  14:45 – 16:00 RUČAK

 • Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, (Univerzitetski kampus)

  Amfitetar 3

  Moderiranje: Doc dr Muamer Kavazović

  17:00 – 17:15

  Kebir Avziu

  Zakonitost i dopustenost primena posebne istraznje mjere u Republici Makedoniji i Afera

  Puc u 2015

  17:15 – 17:30

  Denis Pjetlović

  Kriminalistička trasologija u otkrivanju fingiranih saobraćajnih nezgoda i utvrđivanje

  identiteta vozača u saobraćajnim nezgodama

  17:30 – 17:45

  Mladen Vuković

  Kriminalističko-forenzička sredstva i metode u obezbjeđivanju dokaza u istrazi

  17:45 – 18:00

  Rrahman Sylejmani

  Upotreba narkotika među mladima na Kosovu

  18:00 – 18:15

  Almir Pustahija & Mustafa Šuvalija

  Praćenje sigurnosnih prijetnji i unaprjeđenje usluga privatne sigurnosti prilikom

  obezbjeđivanja javnih manifestacija

  18:15 – 18:30

  Mensut Ademi

  Funkcionalna ovisnost Sudskog policije

 • Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, (Univerzitetski kampus)

  Amfitetar PDS

  Moderiranje: Doc dr Marija Lučić Ćatić

  17:00 – 17:15

  Tatjana Vujović

  Strukturalna obilježja psihopatologije roditelja u porodicama maloljetnih delinkvenata

  17:15 – 17:30

  Zlatan Bajramović

  Upravljanje ljudskim resursima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA)

  17:30 – 17:45

  Hazir Lushaj

  Značaj kvantiteta i kvaliteta prikupljenih činjenica koje mogu poslužiti kao dokaz u

  toku kriminalističke obrade ubistva

  17:45 – 18:00

  Fatmir Qollakaj

  Značaj edukacije u oblasti kriminalistike i kriminologije kao faktor uspjeha u

  sigurnosnom sistemu na Kosovu

  18:00 – 18:15

  Reshat Maliqi

  Korupcija, izazov za institucije Kosova

  18:15 – 18:30

  Fidair Berisha

  Krivično djelo ubistva sa kriminalističkog i krivičnopravnog aspekta

  18:30 – 18:45

  Sedin Lakača

  Historijski razvoj privatnog detektivstva u BiH i neki specifični poslovi koje obavljaju

  danas

 • Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, (Univerzitetski kampus)

  Amfitetar A1

  Moderiranje: Doc dr Dina Bajraktarević

  17:00 – 17:15

  Slobodan Simović & Vojo Laković

  Industrijska špijunaža u savremenim uslovima-karakteristike i predmet interesovanja

  17:15 – 17:30

  Kemail Shaqiri

  Kriminalistika i suvremeni trendovi u sigurnosnom menadžmentu

  17:30 – 17:45

  Goran Blagojević

  Istraživanje bezbjednosnih pojava u nebezbjednim uslovima

  17:45 – 18:00

  Omer Gabela

  Istraživanje ratnih zločina sa aspekta značaja izbora ljudskih resursa Državne agencije

  za istrage i zaštitu

  18:00 – 18:15

  Zoran Kovačević

  Implementacija i unapređenje rada Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u

  okviru Ministarstva bezbjednosti BiH

  18:15 – 18:30

  Fuad Džaka

  Ljudski resursi u policijskim strukturama Bosne i Hercegovine

 • Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, (Univerzitetski kampus)

  AMFITEATAR PDS

  Moderiranje: Prof.dr. Elmedin Muratbegović

  19:00 – 19:45 Diskusija i zaključci Konferencije

  21:00 Svečana večera za učesnike konferencije i goste

  03.10.2015

  9:00 – 16:00 Izlet u prirodu za učesnike i goste Konferencije