NETPRO 7 | YENİLİKLER

  • View
    871

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of NETPRO 7 | YENİLİKLER

NETPRO 7 | YENLKLERNetcad profesyonel yol, kanal ve baraj projelendirme zm olan Netpro 7, fonksiyonel ve grsel adan birok yeni ve gelitirilmi zellii daha yksek performans ile kullanclarnn hizmetine sunmaktadr. YENLKLERE HIZLI BR BAKI Netpro 7 uygulama gelitirmeye olanak salayan, kolay kullanlabilir Programlama Ara Yzlerine Sahiptir. Bu sayede uygulama gelitiricilere hazr ve gelimi bir platform sunar. Netpro 7 ile Profil lemleri ve Profil izim Fonksiyonlar Byk Oranda Yenilenmi ve Gelitirilmitir. o o Profil izimi zerindeki tm kontrollerin kullanc tanml olarak yaplabilmesi salanmtr. Tnel, kpr, viyadk ve dolguda kullanlmayacak yarma gibi zel aralklarn profil izimlerine dahil edilebilmesi salanmtr.

o

Profil alt ve st satrlarnda yer alacak verilerin, profilde izdirilmesi zorunluluu kaldrlmtr. Bu sayede, profil satrlarnda herhangi bir enkesit dosyasnn herhangi bir koduna ait ara mesafe ya da kot deerinin yazlabilmesi salanmtr. Enkesit ilemlerine eklenen Kesit kar fonksiyonu ile profil satrlarnda iki enkesit arasndaki ykseklik farknn yazdrlabilmesi artk ok daha pratik hale gelmitir.

o

o

Profil satrlarnda yazdrlacak bilgilerin skl artk tamamen kullanc kontrolndedir. Netpro 7 ile kullanc, istedii aralkta veri yazdrlmasn salayabilir. stenirse, veri yazdrlacak aralklar bir kilometre listesi olarak da verilebilir.

o

Profil iziminde oluan tabaka isimlendirmelerinde dzenlemeler yaplmtr. Bu sayede projelendirme srecinde tabakalar ok daha etkin olarak ynetilebilmektedir.

o

Profil iziminde kullancnn belirledii aralkta dikey izgiler izilebilmesi salanmtr.

o

Kullanc tanml kyas kotu ile istenilen kyas kotuna gre profil izimi yaplabilmektedir.

Netpro 7 ile Enkesit Oluturma, Dzenleme ve Enkesit izim ilemleri gelitirilmi, projelerinize deer katacak birok yenilik gelmitir. Modelden enkesit alnrken, kullanlan kilometre listesindeki verevlik asnn, platform oluturma ve plan izim aamalarnda dikkate alnmas salanmtr.

o

o

Netpro 7nin Enkesit Editrnde verevlikler grntlenebilir ve deitirilebilir yapdadr.

o

Enkesit editrne, iki enkesitin birbirinden karlmasn salayan Kesit kar ilemi eklenmitir. Bu ilem ile platform ve arazi arasnda her enkesit noktasndaki kot farkn hesaplamak mmkn hale gelmitir.

o

Netpro 7de enkesit izimlerinin kesit-kesit yaplabilmesi salanmtr. Her enkesitin bir sayfaya baslmas gibi kullanc etkileimi isteyen ilemler artk tek bir komut ile yaplabilmektedir. Tek bir yazc ayar ile binlerce enkesitin tek bir komutla ayr ayr yazdrlabilmesi mmkn hale gelmitir.

o

Modelden Enkesit Alma parametrelerin yklenip saklanabilmesi salanmtr. Bu sayede yaplan enkesit ayarlarnn paylalabilmesi ya da baka projelerde kolaylkla kullanlabilmesi salanmtr.

o

Enkesit tablolarnda Sanat Yaps bilgilerinin kullanlabilmesi de Netpro 7 ile gelen yenilikler arasndadr. Sanat yaplarna ait cins, boyut, a, genilik, ak kotu, uzunluk, eim gibi tm bilgilerin enkesit tablolarnda yer alabilmesi mmkndr.

o

Netpro 7 ile Modelden Enkesit Alma ilemlerinde gen modele bamllk ortadan kalkmtr. Enkesitler ykseklik deeri retebilen referanslar (rnein NCD) kullanarak oluturulabilirler. Bu sayede SRTM gibi veriler enkesit almnda kullanlabilmektedir.

o

Enkesitlerden Plankote ileminde, arazi modelinin dikkate alnp alnmamas, seilen kesitten bu deerlerin karlp izim yaplabilmesi gibi alternatifler salanmtr.

Netpro 7 ile Yatay ve Dey Gzergah Oluturmak Artk ok Daha Kolay. o Yatay gzergah some noktalar yerletirilirken dinamik olarak profilin ve enkesitlerin gsterilebilmesi salanmtr. Bu zellik sayesinde projelerinizde daha yatay gzergah olutururken, dey gzergah ve enkesitler hakknda detayl bilgilere sahip olabilecek ve akmalar kontrol altnda tutabileceksiniz. Bu zellii kullanabilmek iin gen model veya ykseklik deeri retebilen herhangi bir referans yeterli olacaktr.

Netpro 7 ile birlikte gelen en nemli yeteneklerden birisi de Senkronize Grnm zelliidir. o Senkronize Grnm ileminde; plan, profil, enkesit ve 3 boyut (Netcad 3D lisans gerektirir) ekranlar birlikte grntlenir ve senkronize edilirler. o Herhangi bir editrdeki aktif kilometre deitirildiinde plan, profil ve 3D ekranlar da aktif kilometreye gre dinamik olarak yenilenirler. o Yatay veya dey gzergahta bir deiiklik olduunda enkesitler otomatik olarak yenilenir ve evli kotlu plan, profil, enkesit ve 3D ekranlarndaki izimler deiiklie gre yeniden dzenlenirler.

Netpro 7 ile Otomatik Krmz Kot 3 Boyutlu Hesaplanyor o Eksendeki kot farknn optimize edilmesine ek olarak her enkesitte kbaj hesaplanarak boyutlu hesaba dayal otomatik krmz kot fonksiyonu gereklenmitir.

Netpro 7 ile Platform Tanmlar Gelitirilmi ve Yenilenmitir. o Tip kesit tanmlar iinde yer alan herhangi bir katmann herhangi bir noktas (Serbest Nokta) artk referans olarak kullanlabilmekte, st katmanlarn herhangi bir noktasna gre tanmlanan yatay ve dey sapma ile yeni noktalar annda oluturulabilmektedir.

o

st katmanlarn ya da olumakta olan katmann noktalarndan oluturulan 2 segmentin kesiimi ile nceden yaplamayan kark tanmlamalar artk mmkn ve ok kolay.

o

Kesite uzat biti kuralnda da yaplan bir deiiklik ile ana kesite uzatlmaz ise birden fazla koda dik kma olana saland. Bu sayede uzama kodunun yarma ve dolguya gre birden fazla olacak ekilde tanmlanabilmesi saland.

Netpro 7, Makro Yazanlar ve leri Dzey Kullanclar in Yenilikler ve Gelitirilmi Yap Bir Sunar o o Netpro 7, tm zellikleri ile dardan programlanabilmektedir. Tm Netro 7 zellikleri ve elemanlar, kullanclar tarafndan kod iinde yaratlabilmekte ve kullanlabilmektedir. o Tip kesit editr iinde de Netpro 7 programlama yetenekleri kullanlabilmektedir. Standart platform tanmlar ile oluturulamayan enkesitler Netpro 7 COM nesneleri ile rahatlkla oluturulabilmektedir.

o

Kullanclarn birok ilemi otomatikletirebilecekleri bir ara olarak tasarlanan Netcad Komut Satr zerinde de birok ilem kolaylkla yaplabilmektedir. Komutlar ieren toplu i dosyalar (batch) aracl ile proje iinde srekli tekrarlanan iler artk tek bir komut ile otomatik gerekletirilerek projeler ok daha hzl oluturulmakta ve kullanc kaynakl hatalar minimize olmaktadr.

o

Netpro 7de Kbaj ve Brkner lemlerinde Yaplan yiletirmeler ile kullanclarn tama hesaplar zerinde daha fazla sz hakk olmas saland. o o Kbaj ve brkner ilemlerinde gelimi grsel fonksiyonlar yer almaktadr. Depo ve ariyet kapasitelerinin tama hesaplarnda dikkate alnmas salanmtr. Bu sayede depo ve ariyetler gerek anlamda bilgiler arasndadr. tama hesaplarna dahil oldular. Kapasitelerinin ne kadarnn kullanld, alp almadklar bilgileri de kullancya sunulan

o

Yarmalarn nereye tanaca, dolgularn nereden getirilecei tamamen kullancnn kontrolndedir. Otomatik olarak mesafe ve kapasiteye dayal yaplan hesaplamalar kullanc tarafndan istenirse tamamen deitirilebilmektedir. Kullanclar farkl kaynaklardan temin edebilirler. tamamen otomatize yapda, bir yarma ya da dolguyu istedii kadar farkl kaynaa tayabilir ya da

o o

Tm tamalarn brkner izimi zerinde dinamik olarak gsterilebilmesi salanmtr. Tama verileri tek bir ekranda grntlenebilmektedir.

o

Dolguda kullanlmas istenmeyen yarma alanlar tanmlanabilmektedir. stenirse zel aralk editrnde uygulanan aralklarda kan yarmalar depo hesaplarna girmekte ancak dolguda kullanlmasna izin verilmemektedir. Benzer ekilde baka bir dolgu aralnda kullanlacak yarma tanmlar (seme malzeme) yaplabilmektedir. Bu sayede aratrma raporunda belirtilen tama kstlar brknere ve paral tama cetveline doru olarak aktarlabilmektedir. Kullanc, brkner ve kbaj editr pencereleri akken Netcad ekranna eriebilmekte, bu sayede brkner ile alrken baka verilere de bakmak mmkn olmaktadr.

o

o

Brkner ekrannda farenin konumu, Netcad ekranndaki profil zerinde de dinamik olarak takip edilebilmektedir. Bu yap ters tama kontrollerinde kullanclar iin byk kolaylk salamaktadr.

o

Artk zel aralklar da brkner ekrannda grntlenebilmektedir. Bu sayede dolguda kullanlmayacak yarma aralklar, kpr, tnel ve viyadkler de her an kullancnn gr alanndadr. zel aralklar ile kesien hatlar da brkner kontrollerinde raporlanabilmektedir.

Netpro 7 ile boyutlu izgi olutururken sonucun oklu doru olabilmesi seenei eklendi. Bu sayede kullanc isterse her bir segmenti istedii uzunlukta ayr bir izgi olarak, isterse tek bir oklu doru olarak elde edebiliyor.

Netpro 7 ile some tablolarnda some isimlerine n ek tanmlanabilmesi salanmtr.

Netpro 7 ile Yol Modelini genle ve Yol Modelini kart ilemlerinde balang ve biti kilometreleri seilebilmektedir. Bu sayede uzun gzergaha sahip projelerde, sadece deien kilometre aralklar verilerek daha hzl sonu alnabilmektedir.

Netpro 7 ile kilometre listesine sahip ekranlarda kilometre yazlarak istenilen kesite annda gidilebilmektedir. Aktif kilometre, ekranda ak olan dier editrlerde de dinamik olarak aktif hale gelmektedir. Bu sayede kullanc tm editrleri e zamanl ve senkronize ynetebilmektedir.

Netpro 7 ile Kod Katalouna eklenen Kopyalama zellii ile seilen kodun ayn zellikleri ile yeni bir kod yaratlmas mmkn hale gelmitir.