Nieruchomości dla Ciebie nr 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biuletyn "Czerkawski Nieruchomości", nieruchomości z Gliwic, Zabrza

Text of Nieruchomości dla Ciebie nr 1

 • n r 1 / 2 0 1 2 w w w.nieruchomoscidlaciebie .com egzemplarz bezpatny, nakad 20 tys. egz.

  g l i w i c e - z a b r z e

  Czerkawskinieruchomoci

  www.czerkawski-nieruchomosci.com.plwww.komercyjne.silesia.pl

  44-100 Gliwiceul. Dolnych Waw 1tel. fax (32)301 14 82tel. (32) 231 03 90

  44-100 Gliwice ul. Kozielska 5 tel. (32) 232 20 42 fax. (32) 232 22 9344-100 Gliwice ul. Zwycistwa 20 tel. (32) 332 42 72 fax. (32) 232 34 7041-800 Zabrze Centum Handlowe M1 stoisko obok empiku tel. 509 755 68341-800 Zabrze ul. Wolnoci tel. (32) 278 67 90 fax. (32) 278 67 91

  Do/303 Gliwice, Podlesie 2.700.000 z Dom wolnostojcy 444m2 7 pokoi; sauna; niezaleny agregat prdotwrczy; wideo domofon; pena automatyka bramy wjazdowej i bram garaowych; kli-matyzacja; alarm dziaka 2627m2; idealny na siedzib firmy 500-149-935

  Dz/202 Rudno ok. 180.000 z Cena zawiera udzia w drodze i koszty doprowadzenia wszelkich me-diw. Dziaki na osiedlu strzeonym ok. 1000m2 w peni uzbrojone (woda, prd, kanalizacja) do-prowadzone na dziak, wyczno. Tel. 602-702-109

  Czerkawskin i eruchomoc i

  Nieruchomocid l a c i e b i e

  www.nieRuchomosciDlaciebie.com

  ReDakcja: Biuro oBsugi Nieruchomoci Jerzy czerkawski, gliwice ul. zwycistwa 20/2, tel. 32/332-42-72, fax. 32/232-34-70

  Reklama: Przemysaw Borkowski tel. 504-229-670

  dtP: wydawNictwo PressPekt

  ZapasZamy do naszych oddziaw i na ston www

  6 - 9 strony z najnowszymi ofertami domw s.11 dZiaki inWestyCyjne i budoWlane

  mi/1401 Gliwice, centrum 398.000 z m4 98 m2, na drugim pitrze w kamienicy, do niewielkiego od-wieenia. Ogrzewanie gazowe (piec 2-funkcyjny). Klatka schodowa po remoncie. Atrakcyjna lokaliza-cja duo zieleni, cisza, spokj wyczno 504-229-670

  2 - 6 strony pene ofert mieszka

  ob/85 gliwice, erniki 2.400.000 z. Czynsz najmu: 15.000 z. Obiekt uytk. wielofunkcyjny 340 m2, na siedzib firmy, wraz czci magazynow, warsztatow lub zapleczem technicznym. Dz. 1540m2, ogro-dzonej, monitorowanej i dozorowanej. 500-124-686

  10 strona z ofertami obiektw

  oferty biura

  Nieruchomocid l a c i e b i e

 • aktualne CiekaWe nieruCHoMoCi Z reGionu: www.czerkawski-nieruchomosci.CoM.pl aktualne CiekaWe nieruCHoMoCi Z reGionu: www.czerkawski-nieruchomosci.CoM.pl

  Nieruchomoci dla cieBie nR 1 / 2012 2 zoBacz BiuletyN oN-liNewww.nieRuchomosciDlaciebie.com

  mi/600 centrum 99.000 z m2 25m2, parter, kamienica, do od-wieenia, niski czynsz. C.o. elek-tryczne 515-669-509

  mi/655 centrum 95.000 z m2 29 m2, pitro 1 w niskiej kamie-nicy. Ogrzewanie gazowe. C.wo-da z bojlera elektr. 602-676-259

  mi/1166 centrum 247.000 z m2 54 m2, na poddaszu - po re-moncie, mieszkanie typu studio c.o. miejskie 511-750-617

  mi/1371 centrum 110.000 z m2 39 m2, na 2 pitrze w kamienicy. Niski czynsz. Ogrzewanie akumu-lacyjne. 515-669-509

  mi/1175 sonica 115.000 z m2 34 m2, p. 1/2, w kamienicy, do zamieszkania. C.o. wglowe 514-094-185

  mi/1309 os. millenium 140.000 z m2 34 m2, p. 1/3, w bloku, do zamieszkania. C.o. elektryczne 798-775-395

  mi/1315 sonica 90.000 z m2 30 m2, na 1 pitrze w niskiej ka-mienicy, po remoncie. Ogrzewa-nie kominek 511-983-412

  mi/1384 sonica 93.000 z m2 27 m2, pitro 1 w kamienicy, do uytku. C.o. wglowe. Cena do ne-gocjacji. 515-669-509

  mi/928 rdmiecie 150.000 z m2 38m2, pitro 2 w nowym bu-dynku. C.o. piec gazowy 2-obieg. Superinwestycja 500-124-686

  mi/946 rdmiecie 140.000 z m2 37 m2, p. 4/5, w kamienicy, po remoncie. Ogrzewanie elek-tryczne 511-983-412

  mi/966 rdmiecie 133.000 z m2 37 m2, deweloperskie na 1 pitrze, w kamienicy. C.o. gazowe 505-059-966

  mi/1005 rdmiecie 110.000 z m2 40 m2, p. 1 w bloku. Bal-kon. Ogrzewanie elektr. wy-czno 605-622-344

  mi/1105 os. kopernika 125.000 z m2 31 m2, pitro 6/11, blok, do odwieenia. C.o. miejskie. Balkon. 511-983-412

  mi/816 os. sikornik 95.000 z m2 28 m2, po remoncie, na par-terze w niskim bloku. C.o. miej-skie, cw - junkers 506-223-415

  mi/1366 os. zubrzyckiego 127.000 z m2 28 m2, pitro 1/10, w bloku, do odwieenia. azienka po remoncie. 602-676-259

  mi/1262 trynek 120.000 z m2 38 m2, na 2 pitrze w niskim bloku, do remontu. C.o. miejskie. 506-223-415

  mi/1225 al. majowa 169.000 z m3 46m2, pitro 2/4 w bloku, do odwieenia. C.o. z sieci podo-ga parkiet. Loggia 500-124-686

  mi/428 centrum sprzeda w cenie developera !!! m3-m4 Nowe, 39 m2-77 m2. Standard podwyszo-ny develop 514-094-185

  mi/591 centrum. 193.0000 z m3 44m2, pitro 4/7, w bloku. Stan dobry. Meble kuchenne. C.o. miejskie. Balkon. 515-669-509

  mi/632 centrum 199.000 z m3 43 m2, pitro 4/4, kamienica. C.o. miejskie, po remoncie. Moliwo zaadopt. strychu 500-124-686

  mi/687 centrum 199.000 z m3 69 m2, pitro 1 w kamienicy. Ogrzewanie elektr. grzaki, przej-ciowy pokj 513-160-918

  mi/698 centrum 163.000 z m3 43 m2, pitro 2/8, w bloku, do odnowienia. Balkon. C.o. miej-skie, c.w. junkers 511-983-412

  mi/717 centrum 165.000 z m3 44m2, na I pitrze/8, w bloku, do remontu. C.o. miejskie, c.w. junkers 515-669-509

  mi/750 centrum 169.000 z m3 57 m2, p. 4/4, w kamienicy, do adaptacji. C.o. elektryczne, moli-wo kupna strychu 602-676-259

  mi/763 centrum 175.000 z m3 50 m2, p. 2 w niskim bloku. Ogrzewanie piece z grzak elek-tryczn 508-870-561

  mi/872 centrum 180.000 z m3 48 m2, na pitrze 4 niskiego bloku. Balkon. C.o. miejskie. Ga-ra blaszak. 504-094-021

  mi/927 centrum 275.000 z m3 81 m2, rozkadowe, pitro 4, w kamienicy, do odwieenia. Ogrze-wanie gazowe 511-983-412

  mi/964 centrum 309.000 z m3 75m2, p. 2/3, w kamienicy, do odnowienia, do wasnej aranacji. C.o. gazowe 509-755-683

  mi/974 centrum 205.000 z m3 54m2, pitro 2/4, w budynku z cegy, wysoki standard. C.o. miej-skie 509-755-683

  mi/1003 centrum 189.000 z m3 54 m2, pitro 1/4, w bloku, rozkadowe, do odnowienia. C.o. miejskie 602-676-259

  mi/1004 centrum 166.000 z m3 45 m2, 2 pitro w kamienicy. Ogrzewanie akumulacyjne II-ta-ryfa 511-983-412

  mi/1030 centrum 150.000 z m3 41 m2, rozkadowe, parter w niskim bloku. Stan dobry. Ogrze-wanie elektryczne 506-223-415

  mi/1074 centrum 160.000 z m3 44m2, pitro 3/6, w bloku, do remontu. Balkon. C.o. miej-skie, c.w. junkers. 605-622-344

  mi/1161 centrum 185.000 z m3 43 m2, pitro 1, w kamieni-cy, rozkadowe, do odwieenia. C.o. elektryczne 798-775-395

  mi/1194 centrum 155.000 z m3 52m2, pitro 10/10, do ka-pitalnego remontu, balkon. C.o. miejskie 605-622-344

  mi/1305 centrum 329.000 z m3 80 m2, po remoncie, wysoki standard, w kamienicy, pitro 1, c.o. gazowe 506-223-415

  mi/1327 centrum 139.000 z m3 50 m2, p. 2, w kamieni-cy. Ogrzewanie akumulacyjne. wyczno 602-676-259

  mi/1348 centrum 265.000 z m3 53m2, na 1 pitrze, w kamie-nicy, wysoki standard. C.o. miej-skie, cw. junkers 508-870-561

  mi/1388 centrum 249.000 z m3 67m2, na 1 pitrze w kamienicy. Pokoje due, przestronne. Ogrze-wanie elektryczne. 798-775-395

  mi/808 abdy 195.000 z m3 52m2, parter niski w bloku, po remoncie. Niski czynsz, c.o. gazo-we 504-649-804

  mi/811 abdy 190.000 z m3 adne 63 m2, rozkadowe, pi-tro 1, w bloku, po remoncie. C.o. miejskie 509-755-683

  mi/825 abdy 190.000 z m3 bardzo adne 50 m2, pitro 3/4, w bloku, po remoncie. C.o. miej-skie 505-059-966

  mi/891 abdy 168.000 z m3 48 m2, pietro 1/3, w bloku, do uytku. C.o. gazowe. Moliwo kupna garau 515-669-509

  mi/1024 abdy 130.000 z m3 47m2, parter w niskim bloku, do remontu. Ogrzewanie elektryczne. Cicha okolica 508-870-561

  mi/1110 abdy 180.000 z m3 53m2, pitro 4/5, nowy blok, wysoki standard. C.o. miejskie. 504-649-804

  mi/1141 abdy 179.000 z m3 50 m2, pitro 2/4, w bloku, rozka-dowe, adne, balkon z widokiem na las, c.o. miejskie 798-775-395

  mi/1190 abdy 145.000 z m3 40 m2, rozkadowe, pitro 4/4, w bloku, do odwieenia. C.o. miejskie. Balkon 509-755-683

  mi/1328 abdy 149.000 z m3 36m2, parter/4, w bloku, przytulne, ciepe i soneczne. C.o. miejskie 504-649-804

  mi/1086 ok. lasu abdzkiego 150.000 z m3 49 m2, p. 2/5, w bloku, czciowo po remoncie. C.o. miejskie. Balkon 500-149-935

  mi/1252 os. gwardii ludowej 175.000 z m3 52 m2, rozkado-we, na 2-gim pitrze, w lboku. C.o. miejskie 508-870-561

  mi/945 os. kopernika 179.000 z m3 53m2, pitro 3/4, do uyt-ku, balkon. C.o. sie, cw. sie 509-755-683

  mi/958 os. kopernika 179.000 z m3 51m2, pitro 3/10, do od-nowienia. C.o. miejskie, c.w. sie 607-030-993

  mi/619 os. millenium 130.000 z m3 41 m2, pitro 2 w niskiej kamienicy, zadbane. Ogrzewanie wglowe koza 511-983-412

  mi/1062 os. millenium 140.000 z m3 39 m2, na parterze 3 pi-trowej kamienicy, do remontu, c.o. wglowe 602-676-259

  mi/1353 os. millenium 185.000 z m3 37 m2, komfortowe, na parterze w budynku z cegy. C.o. elektryczne. 509-755-683

  mi/669 os. sikornik. 174.000 z m3 49m2, na 8 pitrze w wy-sokim bloku, stan do uytku. C.o. miejskie. Balkon. 515-669-509

  mi/859 os. sikornik 175.000 z m3 44 m2, rozkadowe, pitro 1 w niskim bloku, balkon, c.o. miej-skie 515-669-509

  mi/923 os. sikornik 175.000 z m3 48m2, p. 10, po remoncie, soneczne, ciepe, rodkowe. Bal-kon. C.o. miejskie 504-094-018

  mi/947 os. sikornik 145.000 z m3 46 m2, p. 2/4, w bloku, cie-pe, soneczne, do odnowienia. C.o. miejskie 511-983-412

  mi/990 os. sikornik 128.000 z m3 38m2, rozkadowe, do od-wieenia, parter w niskim bloku. C.o. miejskie 500-124-686

  mi/1013 os. sikornik 180.000 z m3 47 m2, rozkadowe, 10 pitro, po remoncie, z wyposae-niem. C.o. miejskie 515-669-509

  mi/1135 os. sikornik 125.000 z m3 38 m2, pitro 1/5, w bloku, d