39
PAPIR Zgodovina

PAPIR - zgodovina

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PAPIR - zgodovina

PAPIR

Zgodovina

Page 2: PAPIR - zgodovina

Zgodovinski pregled

Pred iznajdbo papirja so na različnih koncih sveta za posredovanje pisnih informacij uporabljali raznovrstne materiale za posredovanje pisnih informacij.

Page 3: PAPIR - zgodovina

Vrste materialov

Vlogo prenašalcev inf. so takrat imeli:

• glina

• papirus

• pergament

• papir iz rastlinskih vlaken

• papir iz ostankov svilenih krp

Page 4: PAPIR - zgodovina

GLINA

Potreba po prenašanju sporočil ima za

posledico izum pisave oziroma znakov za

zapis govora. Znake so vrezovali v še svežo

glino, ko pa se je strdila je zapis ostal.

Poseben zapis, ki so ga uporabljali v za

Zapisovanje zalog v svetiščih imenujemo

KLINOPIS.

Page 5: PAPIR - zgodovina

Nekaj primerov KLINOPISA

Page 6: PAPIR - zgodovina

PAPIRUS

Je imel pomembno

vlogo v zgodovini.

Izvira iz Egipta v

času od 3500 p.n.š.

in 1000 n.š.

Kdo ga je prvi

Izdelal ni znano.

Page 7: PAPIR - zgodovina

Osnovna surovina

Papirus so izdelovali

iz stebel več metrov

visoke trstike papyrus

(Cyperus papirus), ki jo

je bilo dovolj ob bregovih

reke Nil.

Page 8: PAPIR - zgodovina

Izdelava papirusa

Iz stržena so narezali trakove, ki so jih

namakali v vodi, da so postali lepljivi,

nato pa ji polagali pravokotno, z ozirom

na smer rasti vlaken. Preložene plasti

so potolkli s tolkačem, da so povečali

iztis soka, ki je bilo v bistvu lepilo in

polnilo. Površino so gladili s kamni.

Page 9: PAPIR - zgodovina

Slika izdelave papirusa

Page 10: PAPIR - zgodovina

PERGAMENT

Izvira iz mesta Pergamon

v Mali Aziji od koder se je

razširil ob Sredozemlju v

ostale dele Evrope.

Uporabljal se je od leta

263 p.n.š. pa tja do

15. stoletja n.š.

Page 11: PAPIR - zgodovina

Osnovne surovine

Osnovne surovine za

izdelavo pergamenta

so bile:

ovčje, kozje, telečje

in druge kože.

Page 12: PAPIR - zgodovina

Zakaj pergament?

Pergament je bil trši kot papirus

in imel je to prednost, da se je

dalo pisati na obe strani.

V začetku so ga hranili v zvitkih

šele pozneje so izrezali

posamezne liste in jih

sestavili v knjigo.

Page 13: PAPIR - zgodovina

Izdelava pergamenta

Kože so namakali v

pepelikinem lugu ali

apnenem mleku, potem

so jih napeli na okvir,

očistili vlaken in

Maščobnega tkiva, jih

ostrgali sušili in gladili.

Page 14: PAPIR - zgodovina

PAPIR IZ RASTLINSKIH VLAKEN

Tudi tukaj je tehnolog neznan. Ve pa se, da

prihaja iz Kitajske od dinastije Han. Takšen

papir so prvič

izdelali okrog

leta 180 p.n.š.

Page 15: PAPIR - zgodovina

Osnovne surovine

Osnovne surovine za

izdelavo tega papirja so

bila rastlinska vlakna,

trstika slama žitaric in

najpogosteje bambus.

Page 16: PAPIR - zgodovina

Izdelava papirja iz rastlinskih vlaken

Izdelava papirja je zelo

podobna izdelavi

papirusa. Le osnovna

sestavina je drugačna.

Page 17: PAPIR - zgodovina

Postopek izdelave

Page 18: PAPIR - zgodovina

Pridobivanje vlaken

Page 19: PAPIR - zgodovina

Nanašanje na sita

Page 20: PAPIR - zgodovina

Sušenje in glajenje

Page 21: PAPIR - zgodovina

Zanimivo o bambusu

Ali bi pomislili, da utegne trava zrasti tako visoko

kot zvonik ali da je njeno steblo debelo kot kako

drevo in še trdo kakor opeka?! Toda tako je; na

območjih tropskega ali subtropskega pasu

zemeljske površine, kakor na primer na Kitajskem,

Malaji in v Indoneziji raste vrsta trave, ki ima

takšne mere. Ta trava se imenuje bambus.

Page 22: PAPIR - zgodovina

Še o bambusu

Kakor navadna trava tudi bambus prikuka na dan

iz podzemne korenine. Zraste do višine 36 metrov,

obseg stebla pa je mogoče primerjati z deblom

srednje debele breze. Njegovo rast so pozorno

opazovali in dognali, da v enem dnevu zraste tudi

do 40cm. Čeprav na Kitajskem bambus zvečine

raste divje, ga tudi gojijo, saj je uporaben za

marsikaj.

Page 23: PAPIR - zgodovina

PAPIR IZ OSTANKOV SVILENIH KRP

Tudi ta papir je najprej

nastal na Kitajskem.

Postopek je izumil

Cau Lin leta 105 p.n.š.

Page 24: PAPIR - zgodovina

Osnovne surovine

Ostanki svilenega snutka, ter razcefrani,

obrezani ostanki svile, ki je pisalna

osnova za pisanje s čopičem ter tušem

Page 25: PAPIR - zgodovina

Postopek izdelave

Namakanje vlaken omogoča boljše cefranje

in s tem manjša delce. Na bambusovih sitih

zbirajo vlaknino, s stresanjem sita pospešijo

odtekanje vode ter plastenje vlaken na situ.

Rezultat takšnega tehnološkega postopka je

bil papir, po izdelavi in po izgledu najbolj

podoben današnjemu.

Page 26: PAPIR - zgodovina

Slike postopka izdelave

Page 27: PAPIR - zgodovina

Pridobivanje vlaken

Page 28: PAPIR - zgodovina

Sušenje in glajenje

Page 29: PAPIR - zgodovina

Zanimivo o svili

Potniki, ki so se nekoč vračali s Kitajske,

so večkrat prinesli s seboj dragoceno

tkanino. Bila je tako nežna in mehka, da

so jo mnogi primerjali

s cvetnimi listi. Trgovci

pa niso znali pojasniti,

Kako Kitajci to blago

izdelujejo.

Page 30: PAPIR - zgodovina

Še o svili

Skoraj 2500 let so Kitajci skrivnost izdelovanja

svile skrbno skrivali. Dežela pa je bogatela na

račun prodaje svile Perzijcem, Egipčanom in

Rimljanom. Ljudje v

Evropi so se nemalo

začudili, ko so izvedeli,

da je vsa skrivnost svile

v mali živalci - sviloprejki.

Page 31: PAPIR - zgodovina

RAZVOJ PAPIRJA

• Kitajci so prvi odkrili izdelavo papirja že okrog leta 100 n.š. in jo dobro skrivila celih 500 let.

• Leta 610 je informacija prišla v Korejo in nato na Japonsko. Surovine za izdelavo so postala tudi konopljina vlakna in riževa slama

• Poenostavil se je tudi postopek!!!

Page 32: PAPIR - zgodovina

• Okoli leta 751 so postopek prenesli tudi v arabske dežele, kjer si tehnologijo še izboljšali. Vlaknom dodajajo polnila in lepila. Bambusova sita zamenjajo z drobnimi kovinskimi siti.

• Po arabskem zavzetju Španije, se način izdelave papirja prenese tudi na evropska tla.

• Od tu naprej se je začela tehnologija hitro izboljševati in izpopolnjevati.

Page 33: PAPIR - zgodovina

• Leta 1144 v Xatini, tkaninsko kašo prvič meljejo na

stopah, kar pomeni

skrajšanje celotnega

postopka.

• 1267 papirnica v

Fabrijanu (Italija)

• 1338 papirnica

La Pielle (Francija)

Page 34: PAPIR - zgodovina

• 1388 papirnica

Gleissmüler (Nemčija)

• 1585 papirnica

Dartford (Anglija)

• 1665 takratna Rusija

• 1671 prvi mlin za

mletje osnovne

mase, imenovan

Holandec

Page 35: PAPIR - zgodovina

• 1774 beljenje barvnih krp s klorom (nemški kemik Scheler), s tem se zelo razširi surovinska baza.

• 1799 prvi papirni stroj, izumitelj Louis Robert (Francija). Bil je na ročni pogon in izdelal trak dolžine 15 metrov. Sušenje in rezanje traku je potekalo izven stroja.

• 1850 mehanski pogon stroja, z večjim dotokom mase in povečano hitrostjo. Izdelal 2000kg papirja v 24 urah. Širina traku 1,5m. (Anglija)

Page 36: PAPIR - zgodovina

• 1844 pričnejo z uporabo nove surovine – lesovine, kar pomeni znatno povečanje surovinske baze (F.G.Keller)

• 1874 nemški kemik Mitscherlich po kemičnem postopku izloči čisto celulozo iz rastlinskih vlaken

• 20 stoletje, avtomatizirano merjenje in mešanje surovin, avtomatska izdelava.

Širina traku 8 metrov, 64 tekočih

metrov traku na uro!!!

Page 37: PAPIR - zgodovina

Razvoj na slovenskem

• Pri nas je večja potreba po papirju nastala v dobi reformacije, v drugi polovici 16. stoletja. Iz Italije prepeljane količine niso več zadoščale, zato je nastala prva domača delavnica papirja. Leta 1579 jo je na Fužinah ob Ljubljanici postavil Janž Kisl.

Page 38: PAPIR - zgodovina

• V omenjeni papirnici je mojster

Pankrac izdelal prvi list papirja pri nas.

• 1716 mlin za mletje papirne snovi (Žužemberk)

• 1750 Sv. Duh pri Škofji Loki, Škofja Riža pri Radečah, Zidani Most

• 1767 Ajdovščina

• 1832 Lobnica pri Rušah, Goričane

• 1843 papirnica na desnem bregu Ljubljanice – 24 junija prvi papir

Page 39: PAPIR - zgodovina

• 1851 papirnica na levem bregu Ljubljanice – Vevče pri Ljubljani

• 1861 Medvode

• 1869 industrijski koncern (Terpinc, Zeschko) – Goričane, Medvode, Vevče

• 1871 gradnja tovarne papirja Sladki Vrh

• 1881 tovarna papirja v Tržiču

• 1920 tovarna papirja v Količevem

Toliko o zgodovini, zdaj pa naprej!!!