PolitiCke Institucije Pod Diktaturom

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

presentation on Jenifer Ghandi case studies

Text of PolitiCke Institucije Pod Diktaturom

politike institucije pod diktaturom

politike institucije pod diktaturom:tri studije sluajaKarla korjancUvod u komparativnu politiku dr. sc. Dario Niki akar

KUWAITmoderni Kuwait: 18. st. Al-SabahOtomansko Carstvo Mubarak - britanski protekorat 1899.veliki trgovci i trgovina biserimanacionalizam

KUWAITSavjetodavno vijeeobrazovno vijee i gradska opina KuwaitZakonodavna skuptinaNacionalni blok1936. NAFTA

MAROKOeuropski interesi1912. francuski protektoratopozicija: 1944. Muhamed V. + stranka NezavisnostVojska osloboenja1956. nezavisnost

MAROKO

apsolutna ili parlamentarna monarhija? Nacionalna Savjetodavna Skuptina interpelacijaHasan referendumizvanredno stanje1972. USTAV - parlamentarna monarhijaEKVADORkonzervativna i kozmopolitska elitadravni udar Lige mladih asnika 1925.dravni udar 1960.predsjednik IbarraBucaran, NAFTA Za godinu dana svaki dan e biti Boi i Ekvador e postati Kuwait zapadne hemisfere

EKVADORdravni udar gen. Larareformevanjski i unutarnji ustupci1979. demokracija

ZAKLJUAKResursi, sudjelovanje i ustupci