pràctiques 2n ESO

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

practiques 2n ESO

Text of pràctiques 2n ESO

 • DOSSIER DE PRCTIQUES 2n ESO

  DEPARTAMENT DE CINCIES

  Collegi Mare de Du de la Merc

  Nom:_______________________

  Safata num._______________

 • 2

  PRCTIQUES DE CINCIES NATURALS

  SEGON DESO

  Collegi Mare de Du de la Merc

 • 3

  NORMES DE SEGURETAT

  1. Cal portar bata per evitar el possible contacte dels reactius amb la pell o la roba. 2. No es pot menjar ni beure al laboratori. 3. Mai no tasteu cap producte qumic. 4. Cal llegir les etiquetes abans demprar qualsevol reactiu i seguir-ne les

  indicacions. 5. Procureu evitar el contacte dels productes qumics amb la pell, ulls i qualsevol

  mucosa. No es poden tocar els reactius amb els dits, sin amb una esptula ben neta.

  6. Mai no pipetegeu aspirant amb la boca. 7. No shan densumar els reactius. Si sn inflamables cal manipular-los lluny de

  qualsevol flama. Per olorar no hem de posar el nas al tub on es desprenen gasos, s suficient ventar el gas cap al nas.

  8. La manipulaci de qualsevol producte que pugui despendre vapors txics i/o corrosius caldr fer-la amb molta cura en un lloc ventilat. Latmosfera del laboratori cal que estigui el ms neta possible.

  9. No retornar mai lexcs de reactiu al recipient originari. 10. Gaireb tot el material del laboratori s de vidre i, per tant, es trenca fcilment.

  Vs amb compte quan hi treballis. 11. Per escalfar un tub dassaig cal agafar-lo amb unes pinces de fusta i mantenir-lo

  inclinat, passant-lo sobre la flama, de manera que no estigui fix. 12. Per pesar substncies sutilitza la balana. Els reactius no han de posar-se mai

  directament sobre els plats, sin en un vidre de rellotge prviament tarat, en el cas dels slids, o en un vas, en el cas de lquids.

  13. Els residus semmagatzemaran en els llocs disposats a tal efecte i no es llanaran a les piques o papereres del laboratori sense el perms del professor.

  14. Leliminaci de residus lquids es fa a laigera, per cal obrir prviament laixeta i deixar que ragi mentre saboca el lquid.

  15. En cap cas es llenaran materials slids a les piques del laboratori. Les restes de slids i daltres materials inservibles es llencen a la paperera.

  16. Les restes de vidre trencat es llencen en una capsa destinada precisament a aquesta finalitat, ja que cal evitar riscs innecessaris al personal de la neteja.

  17. No han de modificar-se en cap cas les quantitats de reactius indicades pel professor/a.

  18. No feu mai cap experiment que no hagi estat autoritzat per un professor ni utilitzeu un aparell si abans no sabeu com funciona.

  19. Treure material o productes fora del laboratori ser sancionat severament. 20. Quan sigui necessari, abans de sortir del laboratori, renteu-vos les mans amb

  sab i aigua. 21. Un cop acabat el treball, cal deixar les taules i el material ben net, ordenat i

  collocat a la seva safata corresponent.

 • 4

  Collegi Mare de Du de la Merc

  Departament de Cincies

  LABORATORI D ASTRONOMIA

  PRCTICA 1. MOVIMENTS DE LA TERRA

  Objectiu

  Simular els efectes que t lorientaci de la Terra amb el Sol per fi dentendre com, quan i per qu tenim diferents estacions.

  Material

  Material descriure Paper quadriculat Lot Bales de vidre Regle Aro

  Introducci terica

  La reflexi dun cos en xocar amb una superfcie llisa rebota amb un angle (angle de reflexi). Aquest angle com indica el dibuix s el mateix per el dentrada com per al de sortida.

  Per tant si mesuro langle total i el divideixo entre dos tindr langle dentrada.

 • 5

  Metodologia

  EXPERINCIA 1 Per veure com influeix la inclinaci de la Terra amb el Sol, fes la simulaci del Sol amb un lot de manera que des de la mateixa distncia al full marquis la zona ms illuminada i comptis els quadrats que fa aquesta circumferncia. Has de fer dues experincies: a. amb el lot perpendicular al full b. amb el lot amb una certa inclinaci (entre 30 i 60 )

  EXPERINCIA 2 En aquest punt intentem veure com a partir de lequador (on el Sol arriba perpendicular a la superfcie) fins als pols (on el Sol arriba parallel a la superfcie), el Sol incideix en el nostre planeta

  1. Colloca laro en una superfcie molt llisa (de manera que una bala de vidre pugui corre b sense pertorbacions)

  2. Colloca el regle (mnim 50 cm.) tocant laro 3. Tira la bala de vidre ( 3 vegades per posici) 4. Calcula langle que fa la bala al sortir en relaci amb el regle 5. Repeteix aquests passos per 4 posicions ms

 • 6

  Resultats

  Per a cada posici calcula langle de rebot, fes la mitjana i per conixer langle dentrada de la bola, divideix la mitjana entre dos .

  POSICIO ANGLE MITJA MITJA /2 1

  1 1 2

  2 2 3

  3 3 4

  4 4 5

  5 5

  Qestions

  1. On creus que el Sol ser ms fort quan incideix de manera perpendicular o b amb angle respecte de la superficie?

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  2. Relaciona els resultats que has obtingut en lexperincia 2 i digues On el Sol tindr ms energia per unitat de superficie (radiaci solar)?

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  3. De qu depn la radiaci solar?

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

 • 7

  Collegi Mare de Du de la Merc

  Departament de Cincies

  LABORATORI D ASTRONOMIA

  PRCTICA 2. LA TERRA I LA LLUNA

  Objectiu

  Lobjectiu daquesta prctica s conixer les diferents fases de la lluna i les causes daquests i dels eclipsis.

  Material

  Figures esfriques, per a representar la Lluna i La Terra Llum artificial (Lot) Material descriure

  Metodologia

  1. Per on surt el Sol? Sabem que el Sol surt per lest, es a dir a Catalunya per a mar. En aquest punt de la prctica i grcies al model que pots fer amb una esfera i una llum direccional (lot), fes el moviment que ha de tenir la Terra per que el sol ens surti per lest?

  2. Quines fases t la Lluna? Abans dexplicar com ho has de fer farem referncia a que la Lluna t quatre fases :

  Lluna plena : quan est totalment illuminada Lluna nova : quan est sense illuminar Quart creixent : Perode en que augmenta la part illuminada Quart minvant: Perode en el que disminueix la part illuminada.

  En aquest punt de la prctica us heu de collocar com si fssiu la Terra. Feu un dibuix esquemtic de la posici del Sol, la Lluna i La Terra entre si, per esbrinar com han destar collocats per que La Terra vegi el tipus de lluna.

 • 8

  3. Eclipsis de Sol Amb dos models esfric, un per la Lluna (petit ) i un gran (La Terra), fes un model que representi un eclipsi de Sol

  Resultats

  1. Fes un dibuix duna esfera del La Terra i indica mitjanant una fletxa com s el gir de la Terra.

  2. Fes 4 esquemes de la disposici de la lluna, el Sol i La Terra per cada un tipus de fase lunar.

 • 9

  3. Dibuixa com s lesquema de leclipsi, noms de la part de la Terra . Indica la part dombra i penombra.

  Qestions

  1. Mira en un mapamundi on estan situats Espanya i les Illes canries. Per qu creus que a les illes Canries se li resta una hora respecte a nosaltres? Per el mateix motiu a Egipte se li suma o se li resta 1 hora?

  2. Com s possible una lluna plena sense que hi hagi un eclipsi? Sempre que hi ha Lluna nova tenim un eclipsi?

  3. Com ha destar la Lluna respecte a la Terra per que sigui capa de tapar tot el Sol, e comptes de deixar un anell molt ampli?

  4. Quan hi ha un eclipsi sempre el veiem a tot el mn?

 • 10

  Collegi Mare de Du de la Merc

  Departament de Cincies

  LABORATORI D ASTRONOMIA

  PRCTICA 3. EFECTE DE LA INCLINACI DE LEIX DE ROTACI

  Objectiu Lobjectiu de la prctica davui s observar i treure conclusions de lefecte que produeix la inclinaci de La Terra envers al raigs solar que arriben al planeta.

  Material

  Full quadriculat Llapis Lot Cinta denganxar Barra llarga o regle Transportador dangles

  Metodologia

  1. Enganxa la barra amb lajuda de la cinta denganxar a la llanterna a fi de comptes de deixar sempre la mateixa distncia sobre el paper. Abans assegurat que la llum que dona a aquesta distncia no es surt del paper

  2. Agafa la llanterna i el full quadriculat. Posa la llanterna damunt la taula i encn-la 3. Apaga el llum de lhabitaci, de manera que el feix de llum illumini al paper

  perpendicularment al paper ( formant 90 amb la superfcie) 4. Marca amb el llapis el contorn de la part illuminada del paper 5. Compta els quadres de lrea marcada al full 6. Repeteix loperaci feta abans ( passos 3,4 i 5) amb els angles de 20, 30 i 45.

 • 11

  Resultats

  Omple el quadre que tens a continuaci

  Ne. experincia

  Angle rea pintada

  Qestions

  1. Suposant que la lot escalfa el paper que illumina, la calor sha repartit per tota la zona illuminada. Per tant, quan rep ms calor cada quadrat de paper?

  2. Amb quin fenomen observable cada any t relaci aquesta experincia ?

  3. Si les quatre experincies fetes mostressin el que passa en quatre punts del planeta en un mateix moment, marca a la circumferncia a on pertany cada una daquestes experincies.

  H.nord

  H. sud

 • 12

  4. Quin s el percentatge de radiaci respecte de la zona on dona amb major intensitat la radiaci solar?

  Adjunta al dossier tots els fulls quadr