of 7 /7
Programarea Calculatoarelor (limbajul C) Curs 7 Fun cŃ ii şi R ecur sivitate Univer sitate a Politehnicadin Bucu reşti Facultatea de Electronică, Te lecomunicaŃii şi Tehnologia InformaŃiei Ş.l. B ogdan IONESCU Prof. Dr agoş BURILEANU Prof. Claudius DAN 2010-2011 2 Cuprins 7.1. FuncŃii 7.2. Recursivitate Curs Programarea C alculatoarelor, Ş.l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 1/36 Curs ProgramareaCa lculatoarelor, Ş.l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 2/36 7.1. FuncŃii Curs Programarea C alculatoarelor, Ş.l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 3/36 Definirea funcŃiilor > Pentru rezolvarea uno r probleme complexe de calcul, acestea tr ebuie descompuse în sub-probleme mai simple. > Descompunerea fizică a codului în porŃiuni, ce realizează anumite sub-pro bleme de calcul, se face cu ajutorul funcŃiilor . “divide et imper a” ar spune romanii. modulareprogram (fiecaremodul se ocup ă de anumi te ope raŃii ). > Pe lângă structurarea programului, funcŃia are avantajul de a fi scrisă o singură dată, dar folosită de câte ori este nevoie, evitând astfel rescrierea codului aferent de fiecare dată. 5 Curs ProgramareaCa lculatoarelor, Ş.l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 4/36 Subprograme – funcŃii (continuare ) > Ce înseamnă o funcŃie ? > Din punct de vedere matematic: f(x,y) = sin(x*y) numele funcŃiei argumente funcŃie (variabile) corpul funcŃiei (calculul realizat) valoarea returnată > Din punct de vedere al programării  în C, funcŃia îşi păstrează sensul matematic (programare funcŃională) . 6 Curs Programarea C alculatoarelor, Ş.l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 5/36 Definirea funcŃiilor (continuare ) > Astfel, în limbajul C, funcŃiile îşi păstrează sensul matematic: Formă generală: <tip_dată> <nume>(<var1>,...,<varN> ) { <secvenŃă instrucŃiuni 1>; <secvenŃă instrucŃiuni 2>; ... <secvenŃă instrucŃiuni M>; [return <expresie>;] } [ ] = o pŃional <tip_dată>: reprezintă tipul datelor returnate de funcŃie, AtenŃie: o funcŃie nu poate returna decât o singură valoare .

Programarea Calculatoarelor M7

 • Author
  adriana

 • View
  239

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Programarea Calculatoarelor M7

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M7

  1/7

  Programarea Calculatoarelor(limbajul C)

  Curs 7 Funcii i Recursivitate

  Universitatea Politehnica din BucuretiFacultatea de Electronic, Telecomunicaii i

  Tehnologia Informaiei

  .l. Bogdan IONESCUProf. Drago BURILEANUProf. Claudius DAN

  2010-20112

  Cuprins

  7.1. Funcii

  7.2. Recursivitate

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 1/36

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 2/36

  7.1. Funcii

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 3/36

  Definirea funciilor

  > Pentru rezolvarea unor probleme complexe de calcul,acestea trebuie descompuse n sub-probleme mai simple.

  > Descompunerea fizic a codului n poriuni, ce realizeazanumite sub-probleme de calcul, se face cu ajutorul funciilor.

  divide et impera ar spune romanii.

  modulare program (fiecare modul se ocup deanumite operaii).

  > Pe lng structurarea programului, funcia are avantajul de afi scris o singur dat, dar folosit de cte ori este nevoie,evitnd astfel rescrierea codului aferent de fiecare dat.

  5Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 4/36

  Subprograme funcii (continuare)

  > Ce nseamn o funcie ?

  > Din punct de vedere matematic:

  f(x,y) = sin(x*y)

  numelefunciei

  argumentefuncie (variabile)

  corpul funciei(calculul realizat)valoarea

  returnat

  > Din punct de vedere al programriin C, funcia ipstreaz sensul matematic (programare funcional).

  6Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 5/36

  Definirea funciilor (continuare)

  > Astfel, n limbajul C, funciile i pstreaz sensulmatematic:

  Form general:

  (,...,){;;...;[return ;]

  } [ ] = opional

  : reprezint tipul datelor returnate de funcie,Atenie: o funcie nu poate returna dect o singur valoare.

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M7

  2/7

  7Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 6/36

  Definirea funciilor

  (continuare)

  (,...,){;;...;[return ;]

  }

  : reprezint identificatorul funciei pe baza cruiaaceasta va fi apelat pe parcursul rulrii programului.

  (var1,...,varN): reprezint variabilele de intrare, pe care leprimete funcia din programul, sau sub-programul n care esteapelat. Este posibil ca funcia s nu primeasc date de intrare,caz n care lista este vid: (), sau se poate folositipul void: (void).

  : dac funcianu returneaz nici o valoare

  atunci se specific tipulvoid procedur.

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 7/36

  > Observaie: o funcie chiardac nu primete variabile,

  aceasta poate interacionacu programul pe bazavariabilelor globale din program (vizibile pentru orice funcie)

  Definirea funciilor

  (continuare)

  (,...,){;;...;[return ;]

  }

  de evitat, deoarece funcia nu mai este independentde program, portabilitatea ntr-un alt program fiind redus.

  { secvene instruciuni }: corpul funciei (ceea ce se execut)este specificat ntre { i }. Acesta poate fi vzut, el nsui caun program.

  9Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 8/36

  return :funcia return este folositpentru a returna valoareadorit.

  Definirea funciilor

  (continuare)

  (,...,){;;...;[return ;]

  }

  > Efect: funcia se ncheie n momentul n care se executcomanda return, iar specificat este returnat cadat de ieire a funciei.

  dac aceasta nu corespunde tipului specificat (),conversie la acesta, dac nu este posibil, atunci eroare.

  > Observaie: folosirea funciei return este opional chiar dacs-a specificat c funcia trebuie s returneze ceva (warning).

  10Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 9/36

  Definirea funciilor (continuare)

  Exemplu de funcie:

  int adunare((((int a,a,a,a, int b)b)b)b){{{{

  int r;r=a+b;

  return r;}}}}

  -am definit funcia adunare careprimete dou numere ntregi ireturneaz un numr ntreg,

  -calculeaz suma n variabila ri returneaz valoarea lui r.

  Optimizare:int adunare((((int a,a,a,a, int b)b)b)b){{{{

  return a+b;}}}}

  -funcia return poate primi oexpresie i nu neaprat o singurvariabil.

  > Cum se poate rescrie funcia mai eficient ???

  11Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 10/36

  Definirea funciilor (continuare)

  > Unde se definesc funciile.

  Form general program:

  #include...

  int main(){

  }

  comenzi depreprocesare

  programulprincipal (main)

  int adunare((((int a,a,a,a, int b)b)b)b){{{{

  return a+b;}}}}

  Varianta 1: funciile pot fi definitenaintea funciei main, acesteafiind scrise integral.

  12Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 11/36

  Definirea funciilor (continuare)

  > Unde se definesc funciile (continuare).

  Form general program:

  #include...

  int main(){

  }

  comenzi depreprocesare

  programulprincipal (main)

  Varianta 2: funciile pot fianunate naintea funciei main,(prototip), acestea fiind descriseintegral dup funcia main.

  int adunare((((int a,a,a,a, int b)b)b)b){{{{

  return a+b;}}}}

  int adunare((((int a,a,a,a, int b)b)b)b);

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M7

  3/7

  13Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 12/36

  Definirea funciilor (continuare)> Unde se definesc funciile (continuare).

  Exemplu:

  #include#include

  double factorial(int n){int i; double fact=n;for(i=n-1; i>0; i--)fact=fact*i;

  return fact;}

  int main(){

  printf(20!=%lf, factorial(20) );}

  -am definit funcia factorial carecalculeaz factorialul unui numrntreg n i returneaz aceast

  valoare sub forma unui double ?

  -funciile se apeleaz n modidentic cu modul de apelare alfunciilor disponibile n C.

  factorial(20)-n=20,-se efectueaz calculele,-factorial(20) devine val.specificat de return.

  14Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 13/36

  Definirea funciilor (continuare)> Unde se definesc funciile (continuare).

  Alt variant:

  #include#include

  double factorial(int n);int main(){

  printf(20!=%lf, factorial(20) );}

  double factorial(int n){int i; double fact=n;for(i=n-1; i>0; i--)fact=fact*i;

  return fact;}

  -am anunat funcia i amspecificat prototipul acesteia.

  -corpul funciei este detaliat dupprogramul principal.

  -n cazul n care funciile nu suntevidente (complexe), iarconceperea lor necesit un timpsemnificativ, putem scrie mainti programul principal, ca icum funciile exist deja.

  15Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 14/36

  Definirea funciilor (continuare)

  > Vizibilitatea variabilelor n cadrul funciilor

  double factorial(int n){int i; double fact=n;for(i=n-1; i>0; i--)fact=fact*i;

  return fact;}

  int main(){

  printf(%d, %lf, i, factorial(20) );}

  Exemplu:

  variabilele declarate n corpul unei funcii sunt valabile doarn acesta, i doar pe parcursul execuiei funciei respective.

  -variabila i este o variabil locala funciei factorial ce va fialocat n memorie doar cndfuncia este apelat.

  - variabila i i fact nu exist ncadrul celorlalte funcii, inclusivmain().

  eroare!

  16Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 15/36

  Definirea funciilor (continuare)

  > Vizibilitatea variabilelor n cadrul funciilor

  variabilele declarate n afara programului principal main(),n seciunea de variabile globale, sunt vizibile peste tot nprogram: n funcia main(), n toate funciile definite, etc.

  #include

  int offset=3;

  float produs(float a, float b){

  return a*b+offset;}

  int main(){

  printf(%d, %f, offset, produs(5,6) );}

  Exemplu: -variabila offset este definitdup comenzile de preprocesare,dar naintea definirii funciilorprogramului,

  -aceasta este astfel vizibil attn procedura produs ct i nmain.

  >3, 5*6+3=33

  17Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 16/36

  Definirea funciilor (continuare)

  > Vizibilitatea variabilelor n cadrul funciilor

  #include

  float produs(float a, float b){return a*b+offset;

  }int offset=3;

  int main(){

  printf(%d, %f, offset, produs(5,6) );}

  Exemplu: -variabila offset este definitdup definirea proceduriiprodus, ce se ntmpl ???

  eroare!

  > Principiu: o declaraie de variabile sau de funcii este vizibilpentru toate funciile ce sunt definite dup aceasta.

  variabila offset este vizibil deaici n jos.

  18Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 17/36

  Definirea funciilor (continuare)

  > Vizibilitatea variabilelor n cadrul funciilor

  #includefloat produs(float a, float b){int offset=4;return a*b+offset;

  }int offset=3;

  int main(){

  printf(%d, %f, offset, produs(5,6) );}

  Exemplu:-ce valoare va returna funciaprodus ???

  >3, 30+4=34.00

  -n funcie, variabila offset estedefinit local i are valoarea 4.

  -n main(), variabila offset estecea definit global, cea dinfuncie neexistnd dect ninteriorul fc. produs (execuie).

  offsetoffset

  offset

  offset

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M7

  4/7

  19Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 18/36

  Definirea funciilor (continuare)

  > Vizibilitatea variabilelor n cadrul funciilor

  #include

  int offset=3;float produs(float a, float b){int offset=4;return a*b+offset;

  }

  int main(){

  printf(%d, %f, %d, offset, produs(2,3), offset );}

  Exemplu: -ce valoare va returna funciaprodus ???

  >3, 2*3+4=10.00, 3

  -cu toate c variabila offseteste definit global i estevizibil i n funcia produs,redefinirea ei local, duce laignorarea variabilei globale .

  offsetoffset

  offset

  offset offset

  20Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 19/36

  Definirea funciilor (continuare)

  PEnun: s se realizeze o funcie care permiteafiarea pe ecran a unei matrice ptratice de numerentregi. Matricea se va afia pe linii i coloane.

  Variabile de intrare/lucru:

  int M[100][100];

  Variabile de ieire:

  nu

  int dim;int i, j;voidAfisareM(int dim, int M[100][100]);

  program principalmain()

  definiie funcieAfisareM()

  21Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 20/36

  Definirea funciilor (continuare)

  #include#include/* procedura este definita inaintea funciei main */void AfisareM(int dim, int M[100][100]){int i,j;

  printf("\n");for(i=0; i

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M7

  5/7

  25Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 24/36

  Funcii recursive (continuare)

  > Astfel, un obiect sau un fenomen se definete n modrecursiv dac n definiia sa exist o referire la el nsui.

  Exemple:

  definirea numerelor ntregi:0Ndac iN atunci i+1N

  definirea funciei factorial:

  >

  ==

  0)!1(

  01!

  ndacnn

  ndacn

  definirea irului Fibonacci:

  >+

  =

  =

  =

  1)2()1(

  11

  00

  )(

  ndacnfibnfib

  ndac

  ndac

  nfib

  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

  26Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 25/36

  Funcii recursive (continuare)

  > O funcie recursiv trebuie s fie bine format:

  - o funcie nu se poate defini doar n funcie de sinensi,

  - o funcie recursiv se poate folosi numai de noiuni deja

  definite anterior,

  - orice ir de apeluri de funcii recursive trebuie s seopreasc (nu va genera un calcul infinit).

  exemplu: f(n) =2+f(n) greit, se execut la

  exemplu: f(n)=f(n+1)-2 greit (valoare inexistent f(n+1)),

  exemplu: f(0)=1, f(n)=f(n-1)+3,f(3)=f(2)+3=f(1)+3+3=f(0)+3+3+3=1+3+3+3=10

  27Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 26/36

  Funcii recursive (continuare)

  > n general distingem:

  - un caz de baz: pentru care funcia este definit direct,de exemplu: f(0)=1

  - un pas inductiv (recursivitatea propriu-zis): funciaeste definit folosind aceeai funcie, dar pe un caz maisimplu, de exemplu: f(n+1)=f(n)*PI

  > n limbajul C crearea de funcii recursive nu necesit oanumit sintax sau folosirea unui anumit cuvnt cheie,aceasta reiese automat din modul de definire al funciei.

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 27/36

  Funcii recursive (continuare)

  int Factorial(int n){if(n==0)

  return 1;else

  return n*Factorial(n-1);}

  - funcia primete valoarea n ireturneaz valoarea calculat afactorialului.

  Exemplu: funcia factorial

  - condiia de oprire a recursivitii:dac n a ajuns la valoarea 0, sereturneaz 1 (0!)

  - pasul inductiv: relaia de calculrecursiv ce depinde de valorilede rang inferior ale funciei:Factorial(n-1), Factorial(n-2)

  n=11==0 Falsreturn 1*Factorial(1-1)

  iteraia 2

  Factorial(1)

  int main(){

  printf(%d, Factorial(2) );}

  iteraia 1

  n=22==0 Falsreturn 2*Factorial(2-1)

  Factorial(2)

  Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 28/36

  Funcii recursive (continuare)

  Modul de execuie

  int Factorial(int n)

  { if(n==0)return 1;

  elsereturn n*Factorial(n-1);

  }

  > Funcia returneaz valoarea: 1*1*2

  n=00==0 Adevratreturn 1

  iteraia 3

  Factorial(0)

  30Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 29/36

  Funcii recursive (continuare)

  Exemplu: o funcie recursiv care numr de la a la b n senscresctor, i invers.

  void printnum(int a, int b){printf("%d ",a);if(a

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M7

  6/7

  31Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 30/36

  Funcii recursive (continuare)

  Mod de execuie:

  void printnum(int a, int b){printf("%d ",a);if(a

 • 8/8/2019 Programarea Calculatoarelor M7

  7/7

  37Curs Programarea C alculatoarelor, .l. Bogdan I ONESCU, 2010-2011 36/36

  Sfritul Cursului 7