of 56 /56
Programarea calculatoarelor Universitatea Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu Lect.dr. Adrian Runceanu

Programarea şi utilizarea calculatoarelorrunceanu.utgjiu.ro/wiki/lib/exe/fetch.php?media=docs:cursuri:curs1-pc.pdf · Programarea calculatoarelor Universitatea “Constantin Brâncuşi”

 • Author
  others

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Programarea şi utilizarea...

 • Programarea calculatoarelor

  Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie

  Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu

  Lect.dr. Adrian Runceanu

 • Câteva precizări

  Structura cursului

  3 ore curs – titular curs: Lector dr. Adrian Runceanu

  3 ore laborator – titular aplicaţii practice:

  • Asist.ing. Constantin Cercel: Ingineria Sistemelor

  • Prep.ing. Alina Dinca: Termoenergetica / Managementul Energiei

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 2

 • Câteva precizări

  Bibliografia necesară cursului: 1. A. Runceanu, Programarea şi utilizarea calculatoarelor, Editura

  Academică Brâncuși Targu-Jiu, 2003 2. O. Dogaru, C++ - teorie şi practică, volumul I, Editura Mirton,

  Timişoara, 2004 3. O.Catrina, I.Cojocaru, Turbo C+, Editura Teora, Bucureşti, 1993 4. D.Costea, Iniţiere în limbajul C, Editura Teora, Bucureşti, 1996 5. K.Jamsa, C++, Editura Teora,1999 6. K.Jamsa & L.Klander, Totul despre C si C++, Teora, 2004 7. B.Kernighan, D.Ritchie, The C programming language, AT&T Bell

  Laboratories, Murray Hill, New Jersey 8. H.Schildt, C++ manual complet, Editura Teora, 2000

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 3

 • Câteva precizări Referinţele bibliografice nr. 1 şi 2 se pot împrumuta de la Biblioteca Facultăţii de Inginerie, Str. Geneva nr.3, Etaj I – lângă Decanat. 1. Suport curs - varianta electronică disponibilă pe site-ul Facultăţii de Inginerie:

  www.runceanu.ro/adrian 2. Îndrumar de laborator - varianta electronică disponibilă pe site pentru fiecare lucrare de laborator. Notă: Actualizarea site-ului se face săptămânal.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 4

  http://www.runceanu.ro/adrianhttp://www.runceanu.ro/adrianhttp://www.runceanu.ro/adrian

 • Câteva precizări

  Forme de examinare:

  Examen final = 60%

  Evaluare pe parcursul semestrului a activităţii de laborator = 30%

  Verificare finală lucrări de laborator = 10%

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 5

  30

  10 60

  Procentaje evaluare

  Evaluare pe parcursul semestruluiPrezenta curs si laboratorExamen final

 • Mod de lucru

  Curs: Se prezintă noţiuni teoretice şi exemple de

  aplicare practică a acestora Nu ezitaţi să puneţi întrebări

  Laborator: Se elaborează şi se depanează programe relativ

  simple sau se dezvoltă programe preexistente Se aplică ceea ce s-a predat la curs

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 6

 • Câteva recomandări

  Citiţi cu maximă atenţie enunţurile temelor şi respectaţi-le în totalitate.

  Analizaţi în detaliu problema de rezolvat. Identificaţi şi trataţi adecvat toate cazurile speciale care pot să apară.

  Notaţi-vă toate întrebările la care nu aţi găsit singuri răspunsul şi adresaţi-le cadrelor didactice, la curs sau laborator.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 7

 • Curs 1

  Algoritmi

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 8

 • 1. ALGORITMI

  1.1. Noţiunea de algoritm

  1.2. Reprezentarea unui algoritm

  1.3. Concepţia unui algoritm

  1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  1.5. Exemple de algoritmi elementari

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 9

 • 1.1. Noţiunea de algoritm

  În procesul de rezolvare a unei probleme folosind calculatorul există două etape:

  1. Definirea şi analiza problemei

  2. Proiectarea şi implementarea unui algoritm care rezolvă problema

  1. Definirea şi analiza problemei poate fi la rândul ei descompusă în: specificarea datelor de intrare

  specificarea datelor de ieşire

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 10

 • 1.1. Noţiunea de algoritm

  Specificarea datelor de intrare constă în: 1. Ce date vor fi primite la intrare 2. Care este formatul (forma lor de reprezentare) datelor

  de intrare 3. Care sunt valorile permise sau nepermise pentru

  datele de intrare 4. Există unele restricţii (altele decât la 3) privind valorile

  de intrare 5. Câte valori vor fi la intrare, sau dacă nu se poate

  specifica un număr fix de valori, cum se va şti când s-au terminat de introdus datele de intrare

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 11

 • 1.1. Noţiunea de algoritm

  Specificarea datelor de ieşire trebuie să ţină cont de următoarele aspecte:

  1. Care din valorile rezultate în cursul aplicării algoritmului de calcul, asupra datelor de intrare, vor fi afişate (necesare utilizatorului), în acest pas se face diferenţierea clară între date intermediare şi date de ieşire

  2. Care va fi formatul datelor de ieşire (de exemplu un număr real poate fi afişat cu trei sau cu cinci zecimale, sau un text poate fi afişat integral sau parţial)

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 12

 • 1.1. Noţiunea de algoritm

  3. Sunt sau nu necesare explicaţii suplimentare pentru utilizator în afara datelor de ieşire

  4. Care este numărul de date de ieşire care trebuie transmise către ieşire

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 13

 • 1.1. Noţiunea de algoritm

  O definiţie a noţiunii de algoritm poate fi: înlănţuirea de paşi simpli, operaţii distincte care descriu modul de prelucrare a unor date de intrare în scopul rezolvării unei probleme.

  Un exemplu simplu de algoritm ar fi suita de operaţii matematice făcută în rezolvarea unei ecuaţii matematice de gradul II:

  aX2+bX+c=0, coeficienţii a, b, c se schimbă dar modul de procesare a valorilor lor, nu.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 14

 • 1.1. Noţiunea de algoritm

  Proprietăţile unui algoritm sunt: 1. Este compus din instrucţiuni simple şi clare. 2. Operaţiunile specificate de instrucţiuni se

  execută într-o anumită secvenţă. 3. Soluţia trebuie obţinută într-un număr finit de

  paşi. Concluzia care rezultă este că: UN ALGORITM ESTE INDEPENDENT DE

  TIPUL DE LIMBAJ ÎN CARE ESTE TRANSPUS SAU DE TIPUL DE CALCULATOR PE CARE ESTE EXECUTAT.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 15

 • 1. ALGORITMI

  1.1. Noţiunea de algoritm

  1.2. Reprezentarea unui algoritm

  1.3. Concepţia unui algoritm

  1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  1.5. Exemple de algoritmi elementari

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 16

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  În general, un algoritm poate fi considerat ca o descriere a prelucrărilor efectuate asupra unui flux de date, prelucrări care are loc cu un scop bine determinat.

  Modul de descriere a unui algoritm, este independent de un limbaj de programare, existând două metode clasice:

  1. metoda schemei logice

  2. metoda pseudocod-ului

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 17

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  1. Metoda schemei logice În cadrul acestei metode se foloseşte un set

  de simboluri, prezentat în figura 1, pentru descrierea paşilor ce trebuie executaţi pentru ca algoritmul rezultat să ne rezolve o anumită problemă.

  Deşi a fost extrem de folosită, până nu de mult, această metodă a pierdut teren în faţa reprezentării de tip pseudocod, poate şi datorită timpului suplimentar pierdut de utilizator cu executarea simbolurilor grafice.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 18

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 19

  Start

  Bloc de atribuire

  Bloc citire variabile

  conditie

  Stop

  Bloc scriere variabile

  Nu Da

  Figura 1. Reprezentarea algoritmilor prin metoda schemei logice

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  Să analizăm un algoritm de calcul a mediei pentru trei note şi să vedem cum ar apărea descris prin această metodă.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 20

  Start

  Citire nota1, nota2, nota3

  media

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  2. Metoda pseudocod-ului Există mai multe variante de limbaje

  algoritmice, care însă nu diferă esenţial. Am ales forma în care cuvintele cheie sunt în

  limba română şi operatorii sunt cei uzuali din matematică.

  Pseudocod-ul are în componenţă mai multe comenzi standard care încep, în general cu un cuvânt cheie care defineşte operaţia de bază din algoritm şi care va fi evidenţiat prin utilizarea aldinelor (cuvintelor îngroşate).

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 21

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  Comenzilor standard ale pseudocod-ului le corespund instrucţiuni din limbajele de programare, fapt care uşurează implementarea algoritmului în limbaj.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 22

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  Comenzile standard de bază ale pseudocod-ului sunt:

  1) Comanda de atribuire

  - are forma:

  - este comanda care nu conţine cuvinte cheie şi corespunde unei operaţii de atribuire

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 23

  variabilă expresie

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  2) Comanda de citire

  - are forma:

  - este comanda care corespunde unei operaţii de citire

  3) Comanda de scriere

  - are forma:

  - este comanda care corespunde unei operaţii de scriere

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 24

  citeşte listă de variabile

  scrie listă de expresii

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  4) Structura de decizie

  - are două forme corespunzătoare celor două forme ale structurii alternative (structurii de decizie):

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 25

  dacă condiţie atunci instructiune1 … instructiunen

  altfel instructiune1 … instructiunen

  sfârşit dacă

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  A doua formă a structurii de decizie:

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 26

  dacă condiţie atunci instructiune1 … instructiunen

  sfârşit dacă

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  5) Structura cât timp

  - are forma:

  - corespunde ciclului repetitiv cu test iniţial

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 27

  cât timp condiţie execută instructiune1 … instructiunen

  sfârşit cât timp

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  6) Structura

  repetă până când

  - are forma:

  - corespunde ciclului repetitiv cu test final

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 28

  repetă instructiune1 … instructiunen

  până când condiţie

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  7) Structura pentru

  - are forma:

  - corespunde ciclului repetitiv cu numar cunoscut de pasi

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 29

  pentru variabila

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  8) Structura de oprire a algoritmului

  - are forma:

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 30

  stop

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  Reluăm exemplul cu media a trei note pe care îl vom scrie atât cu ajutorul schemelor logice, cât şi cu ajutorul pseudocod-ului.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 31

 • 1.2. Reprezentarea unui algoritm

  real nota1, nota2, nota3, media

  citeşte nota1, nota2, nota3

  media (nota1+nota2+nota3)/3

  scrie media

  stop

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 32

  Start

  Citire nota1, nota2, nota3

  media

 • 1. ALGORITMI

  1.1. Noţiunea de algoritm

  1.2. Reprezentarea unui algoritm

  1.3. Concepţia unui algoritm

  1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  1.5. Exemple de algoritmi elementari

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 33

 • 1.3. Conceptia unui algoritm

  Pași necesari:

  1. Problema care va fi rezolvată, trebuie citită cu atenţie.

  2. Apoi se stabilesc prelucrările care sunt necesare obţinerii rezultatelor dorite.

  Pentru a crea un algoritm eficient trebuie evidenţiate datele de intrare şi datele de ieşire.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 34

 • 1.3. Conceptia unui algoritm

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 35

  Date de intrare

  Date de ieșire

  ALGORITM

 • 1. ALGORITMI

  1.1. Noţiunea de algoritm

  1.2. Reprezentarea unui algoritm

  1.3. Concepţia unui algoritm

  1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  1.5. Exemple de algoritmi elementari

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 36

 • 1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  Obiectele cu care lucrează algoritmii sunt:

  a) Constante

  b) Variabile

  c) Operaţii

  d) Expresii

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 37

 • 1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  a) Constantele sunt date de un anumit tip care nu se modifică pe parcursul execuţiei unui algoritm.

  Pot fi:

  1. Constante numerice, adică numere întregi sau reale

  2. Constante nenumerice, adică şiruri de caractere cuprinse între apostrofuri

  3. Constante logice, adevărat şi fals

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 38

 • 1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  b) Variabilele sunt date ale căror valori se modifică pe parcursul execuţiei unui algoritm.

  Ele se utilizează pentru a păstra datele iniţiale, sau pentru a păstra rezultatele parţiale sau finale ale algoritmului.

  Fiecare variabilă va avea o locaţie de memorie asociată ei, unde i se păstrează valoarea.

  Variabilele pot: naturale, întregi, reale, logice sau şiruri de caractere.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 39

 • 1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  c) Operatorii sunt cei folosiţi uzuali în matematică:

  1. Operatori aritmetici

  2. Operatori relaţionali

  3. Operatori logici

  Operatori aritmetici

  Operator Semnificaţie

  + Adunare

  - Scădere

  * Înmulţire

  / Împărţire

  Operatori relaţionali

  < Mai mic

  Mai mare

  >= Mai mare sau egal

  = Egal

  Diferit

  Operatori logici

  not Negaţie

  si Şi (conjuncţie)

  sau Sau (disjuncţie)

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 40

 • 1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  d) Expresiile sunt formate din constante şi variabile legate între ele cu ajutorul operatorilor.

  Pot fi de mai multe tipuri, în funcţie de tipul operatorilor si a operanzilor:

  1. Expresii aritmetice

  2. Expresii relaţionale

  3. Expresii logice

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 41

 • 1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  O expresie aritmetică este o expresie care cuprinde:

  1. constante 2. variabile 3. sau funcţii aritmetice elementare legate,

  eventual, prin operatori aritmetici.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 42

 • 1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  O expresie relaţională poate fi formată din: - Două expresii aritmetice legate printr-un singur

  operator relaţional (de exemplu: b2>4*a*c); - Două variabile nenumerice legate printr-un

  operator relaţional (de exemplu: nume1nume2);

  - O variabilă şi o constantă nenumerice legate printr-un operator relaţional (de exemplu: raspuns=‘da’).

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 43

 • 1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  O expresie logică cuprinde: 1. constante 2. variabile 3. sau expresii relaţionale legate prin operatori

  logici a cărei valoare este fie adevărat, fie fals.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 44

 • 1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  Condiţiile care apar în algoritmi vor fi întotdeauna exprimate prin expresii relaţionale sau logice.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 45

 • 1. ALGORITMI

  1.1. Noţiunea de algoritm

  1.2. Reprezentarea unui algoritm

  1.3. Concepţia unui algoritm

  1.4. Obiectele cu care lucrează algoritmii

  1.5. Exemple de algoritmi elementari

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 46

 • 1.5. Exemple de algoritmi elementari

  Enunţ: Considerăm ecuaţia de gradul I de forma: ax + b = 0, unde a şi b sunt numere reale. Să se scrie un algoritm care să rezolve ecuaţia dată

  pentru orice două valori a şi b date. Pas 1: Stabilim care sunt datele de intrare si de iesire,

  adică cele care vor fi prelucrate cu ajutorul algoritmului.

  În cazul problemei date, avem: Date de intrare: a, b - numere reale Date de iesire: x - solutia ecuatiei

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 47

 • 1.5. Exemple de algoritmi elementari Pas 2: Analiza problemei Stabilim condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească

  datele de intrare pentru a fi prelucrate în cadrul algoritmului. Căutăm cazurile particulare.

  În cadrul problemei pe care o avem de rezolvat, cunoaştem următoarele:

  Ecuaţia ax+b=0, are solutii reale daca a si b sunt diferite de 0. Cazurile particulare sunt: 1) Daca a = 0, atunci ecuatia data are o infinitate de solutii. 2) Daca a = 0 si b = 0, atunci ecuatia este nedeterminata 3) Daca a ≠ 0 si b ≠ 0, atunci ecuatia are o singura solutie si

  anume:

  x = -b/a 24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 48

 • 1.5. Exemple de algoritmi elementari

  Pas 3:

  Scrierea algoritmului în pseudocod:

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 49

  real a, b, x

  citeşte a, b

  dacă a = 0 atunci

  scrie ‘Ecuaţia are o infinitate de soluţii’

  altfel

  dacă b = 0 atunci

  scrie ‘Ecuaţia este nedeterminată’

  altfel

  x - b / a

  scrie x

  sfârşit dacă

  sfarşit dacă

  stop

 • 1.5. Exemple de algoritmi elementari

  Pas 4: Implementarea algoritmului în limbajul de programare dorit - în cazul nostru vom utiliza limbajul C++.

  Pas 5: Testarea algoritmului pe date de intrare diferite şi verificarea rezultatelor.

  Ultimii doi paşi îi vom scrie după prezentarea limbajului C++.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 50

 • 1.5. Exemple de algoritmi elementari

  Enunţ:

  Să se calculeze perimetrul şi aria unui triunghi oarecare dacă se cunosc laturile triunghiului.

  Pas 1: Stabilim care sunt datele de intrare si datele de iesire, adică cele care vor fi prelucrate cu ajutorul algoritmului.

  În cazul problemei date, avem:

  Date de intrare: a, b, şi c numere reale ce reprezintă laturile triunghiului.

  Date de iesire: p = perimetrul si s = aria triunghiului

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 51

 • 1.5. Exemple de algoritmi elementari

  Pas 2: Analiza problemei Stabilim condiţiile pe care trebuie să le

  îndeplinească datele de intrare pentru a fi prelucrate în cadrul algoritmului.

  În cadrul problemei pe care o avem de rezolvat, cunoaştem formula lui Heron pentru calculul ariei unui triunghi dacă se cunosc laturile sale:

  unde p reprezintă semiperimetrul triunghiului.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 52

  ))()(( cpbpappS

 • 1.5. Exemple de algoritmi elementari

  Pas 3:

  Scrierea algoritmului în pseudocod:

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 53

  real a, b, c, p, S

  citeşte a, b, c

  p a + b + c

  Scrie ‘Perimetrul triunghiului este ‘, p

  p p / 2

  scrie ‘Aria triunghiului este’, S

  stop

  c)b)(pa)(pp(pS

 • Recapitulare

  1. Ce este un algoritm?

  2. Cum se pot reprezenta algoritmii?

  3. Folosind metoda pseudocod-ului de reprezentare a algoritmilor, cum se reprezintă structura de decizie?

  4. Folosind metoda pseudocod-ului de reprezentare a algoritmilor, cum se reprezintă structura repetitivă cu test iniţial?

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 54

 • Enunţuri de probleme ce pot fi rezolvate

  1. Să se calculeze perimetrul şi aria unui dreptunghi, ştiind laturile sale.

  2. Să se calculeze soluţiile reale ale ecuaţiei de gradul II: ax2 + bx + c = 0, ştiind valorile coeficienţilor săi a, b, c.

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 55

 • Întrebări?

  24.10.2012 Curs - Programarea Calculatoarelor 56