Revista AGRIMEDIA - August 2010 / AGRIMEDIA Magazine - August 2010

 • View
  224

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Romanian Agriculture Magazine

Text of Revista AGRIMEDIA - August 2010 / AGRIMEDIA Magazine - August 2010

 • August 2010

  Dup` dobndirea calit`]ii de membru al Comunit`]ii Europene, ca urmare a unor \ndelungate [i nu rareori stngace negocieri la anumite capitole din domeniul agriculturii, \n special la nivelul cotelor [i subven]iilor alocate, ]`rii noastre i se ofer` [ansa s` beneficieze logistic [i financiar de un sprijin f`r` precedent.Cerin]a prioritar` a partenerilor comunitari este \ns` rigoarea deciziilor na]ionale [i corectitudinea folosirii sprijinului financiar nerambursabil acordat, pentru realizarea unor proiecte eligibile de interes local sau na]ional.S` ne gndim pu]in la proiectele sau programele de sprijin [i dezvoltare a agriculturii SAPARD, la cele derulate prin APDRP, APIA, prin Direc]ia General` de Dezvoltare Rural` sau la cele din domeniul pisciculturii [i acvaculturii, care se vor realiza prin Direc]ia General` AM-POP, din cadrul MADR.Din p`cate, multe dintre proiectele derulate pe M`sura 1.1 prin SAPARD sunt verificate de OLAF, existnd suspiciunea c` nu s-au respectat condi]iile de alocare a finan]`rii [i riscul ca beneficiarii fondurilor respective s` returneze Comisiei Europene peste 12,7 milioane de euro. De asemenea, APDRP, de[i are un important aport \n dezvoltarea economic` a spa]iului rural, \nregistrnd numai \n ultima period` peste 1.780 de cereri de finan]are, \n valoare de peste 300 de milioane de euro, prin achizi]iile derulate, cheltuie[te totu[i pe materiale de informare [i birotic` sume excesive.Revenind la proiectele care se pot realiza pentru dezvoltarea pisciculturii [i acvaculturii, Comunitatea European` avea disponibilitatea s` aloce suma de 307 milioane de euro pentru perioada 2007-2013. Structura central` [i regional` care va coordona realizarea acestor proiecte are toate instrumentele necesare bunei desf`[ur`ri a activit`]ilor, inclusiv Manualele de proceduri, ce au fost \n sfr[it definitivate [i validate de Bruxelles. Deschiderea oficial` a programului s-a realizat \nc` din toamna anului 2008, primele contracte cu beneficiarii de sprijin financiar au fost semnate, deci este de a[teptat ca o persoan` din conducerea agen]iei s` ne comunice [i rezultate legate de finan]`rile efective sau despre realizarea proiectelor eligibile. Altfel, poate fi banuit` de o modest` promovare a Programului AM-POP, de[i Comunitatea European` a recomandat promovarea acestuia, alocnd [i resurse financiare \n acest scop. Consider`m important` asigurarea transparen]ei decizionale, dar mai ales o modalitate de evitare a unor eventuale conflicte de interese \n procesul de realizare a acestor proiecte. Excesul de modestie nu este \n orice \mprejurare o virtute! Dac` Guvernul a decis s` contracteze \mprumuturi rambursabile de la organisme financiare externe pentru sus]inerea unor programe de dezvoltare, nu ne putem permite s` nu acces`m \n procent ct mai mare cele peste 35 de miliarde de euro acordate de Comisia European`, mai ales ca anul 2013 bate la u[`. M`car \n al 12-lea ceas s` fim pragmatici, dar mai ales corec]i cu [ansa care ni se ofer`, c`ci Dumnezeu ne d`, dar nu ne bag` [i-n traist`!

  S` ne valorific`m [ansa!

  Simona MUNTEANU

  www.agrimedia.ro

 • August 2010

  Editorial3

  ISSN 1844 3176

  SUMAR:SC AGRI MEDIA INVEST SRL

  Str. R\ul Sadului nr. 8,Bl. R22, Sc. B, Et. 9, Ap. 77

  Sector 4, Bucure[ti

  Tel. 021 / 637.02.99Tel. / Fax: 021 / 317.05.87

  redactie@agrimedia.ro

  Anul IV, Nr. 8 / 2010 (1)August 2010

  REDACTOR-{EFSimona Munteanu

  simona@agrimedia.ro0752.24.25.35031.439.97.46

  REDACTORIAna Must`]ea

  ana@agrimedia.ro0752.24.25.32

  Nicoleta Burtannicoleta@agrimedia.ro

  Victor V`t`manuvictor@agrimedia.ro

  0757.11.09.99

  Ionu] V\n`toruionut@agrimedia.ro

  0724.35.36.98

  CORECTORGabriela Din]`

  MARKETINGGabriela St`nculescugabriela@agrimedia.ro

  0752.24.25.29

  ABONAMENTE {I DIFUZAREOana Neagu0752.24.25.31

  oana@agrimedia.ro

  CONCEPT GRAFIC & DTPAndrei Araboleadtp@agrimedia.ro

  Ajutoarele de stat de care pot beneficia produc`torii agricoli

  Energie inteligent` pentru Europa Proiectul FARMAGAS

  De ce a \ncol]it grul [i care sunt consecin]ele?

  Verigi importante ale tehnologiei de cultivare a rapi]ei de toamn`

  Produc]ia francez` de semin]e de porumb: un succes care nu se dezminte!

  Pia]a \ngr`[`mintelor - pre]ul va cre[te pe termen mediu

  Un d`un`tor pentru cultura fasolei: g`rg`ri]a fasolei

  Agenda legumicultorului

  Vom mai pune pe mas` produse romne[ti?

  Combinele Fendt cu rotor axial

  Reglarea plugului

  New Holland CR9090 - Combina cu cea mai mare capacitate din lume

  Demonstra]ie organizat` de John Deere

  Lucr`rile apicole din luna august

  Sprijin financiar pentru fermele aflate \n perioada de conversie

  Statistici [i prognoze de pia]` pentru cereale, oleaginoase [i uleiuri vegetale

  Legisla]ie agricol`

  8

  12

  34

  46

  50

  52

  54

  56

  58

  16

  20

  26

  32

  36

  38

  40

  44

  |n dialog cu fermierii6

  www.agrimedia.ro www.agrimedia.ro

  Proiect European - transferul tehnologiei [i inov`rii \n sectorul cre[terii suinelor10

  Adevarat sau fals!24

 • August 2010 www.agrimedia.ro www.agrimedia.ro

 • August 2010

  |n dialog cu fermierii Considera]i c` activitatea din a gricultur` va fi stimulat` \n urma

  recentului pachet de sprijin lans at de Ministerul Agriculturii?

  Ilie Van, pre[edintele Uniunii Cresc`torilor de P`s`ri (UCPR)Sprijinul pentru asigurarea bun`st`rii p`s`rilor este unul foarte binevenit. Produc`torii care vor s` beneficieze de acest ajutor trebuie s` respecte anumite m`suri tehno-logice [i trebuie s` fac` investi]ii. Prin aplicarea m`surilor de bun`stare a animalelor, produc`torii trebuie s` [tie c` vor avea cheltuielisuplimentare [i chiar pierderi de venit, \ns` m`sura de sprijin este f`cut` s` acopere aceste cheltuieli.Suma maxim` de ajutor care se acord`, de pn` la 500 euro/UVM/an, este reglementat` la nivel european [i consider c` este suficient` pentru aceast` m`sur`.Este o form` de ajutor viabil`, deoarece ne va ajuta s` fim mai competitivi [i ne pune pe acela[i picior de egalitate cu produc`torii din celelalte state. Acum a[tept`m s` apar` \n Monitorul Oficial [i, dup` ce vom avea o situa]ie clar`, vom [ti c]i produc`tori au intrat \n program [i care sunt m`surile pe care s-au angajat s` le respecte.

  Gheorghe Caruz, pre[edintele Patronatului Cresc`torilor de Porci|n sectorul suin, sprijinul se aloc` pentru asigurarea bun`st`rii animalelor. |n principiu, este o m`sur` bun`, \ns`, din p`cate, ea vine prea trziu. Din aceast` cauz`, suntem \n permanen]` \n urma celorlalte state membre care aplic` de mult aceste m`suri [i beneficieaz` de sprijin financiar. |nc` de la \nceputul anului trebuia s` fie lansat acest pachet, pentru c` acum s-ar putea s` fie cam trziu, mai ales pentru acele ferme zootehnice care nu [tiu dac` vor rezista pn` la sfr[itul anului.

  |ntmpin`m mari greut`]i, \n special \n asigurarea hranei necesare. Orzul s-a scuturat, pre]ul la gru a crescut, iar aceste lucruri conduc la cre[terea pre]ului de cost pn` la 10 lei/kg. |n condi]iile \n care un kilogram de carne de porc se vinde cu 7 lei, nu [tiu dac` mai po]i fi rentabil, din contr`, e[ti \n pierdere. Pl`]ile directe pe care le-am primit pn` anul trecut ne-au ajutat s` supravie]uim [i nu \n]eleg de ce Uniunea European` nu are o politic` coerent`, pentru c`, dac` ar fi acceptat acordarea lor \n continuare, am fi fost capabili s` asigur`m hran` popula]iei.|n unit`]ile specializate, num`rul animalelor a sc`zut, de la 2 milioane pn` la 1,6 milioane de porci, iar situa]ia continu` s` se \nr`ut`]easc`. A[a cum am spus, vom \ncerca s` respect`m m`surile tehnologice, pentru a ben-eficia de sprijinul acordat pentru bun`starea suinelor, dar, din p`cate, vine prea trziu pentru a ne face performan]i.

  sunt m`surile pe care s-au angajat s` le respecte.

  www.agrimedia.ro www.agrimedia.ro

 • August 2010

  Considera]i c` activitatea din a gricultur` va fi stimulat` \n urma recentului pachet de sprijin lans at de Ministerul Agriculturii?

  Ana

  MU

  ST~

  }EA

  Nicolae Sitaru, pre[edinte Ligii Asocia]iilor Produc`torilor Agricoli din Romnia |n acest an beneficiem de dou` forme de ajutor de stat, una pentru motorin` [i cealalt` pentru prima de asigurare. Ambele sunt bune pentru activitatea pe care o desf`[ur`m. M`sura de subven]ionare a primelor de asigurare func]ioneaz` dup` reguli europene [i va avea succes. |nc` nu [tim dac` societ`]ile de asigurare vor prelua riscurile cauzate de secet` [i \nghe], pentru c` acum suntem abia \n faza de discu]ii.De asemenea, subven]ia pentru motorin` este foarte bun` pentru agricultori. Totu[i, a[tept`m s` vedem cnd se va aloca acest sprijin. Noi ne lupt`m s` ob]inem mai multe beneficii, \n special pentru acordarea pl`]ilor na]ionale pe suprafa]`.

  Sorin Moise, administrator Sorifan SRL, localitatea Tufe[ti, jude]ul Br`ilaAjutorul de stat pe care-l primim const` \n subven]ionarea motorinei utilizate \n agricultur`. Este un sprijin bun, \ns`, din p`cate, nu am putut s` beneficiez de aceast` m`sur` cnd am efectuat lucr`rile de prim`var`, cnd am avut cheltuieli mari cu achizi]ia de motorin`. Pot s` spun c` \n perioada 15.04-25.05, cnd a trebuit s` ar, s` discuiesc etc., am avut cheltuieli chiar [i de 400 lei/zi. Voi beneficia de sprijin pentru motorina utilizat` la recoltarea cerealelor p`ioase [i la lucr`rile specifice din toamn`. |n privin]a ajutorului de stat privind plata primelor de asigurare, consider c` este o m`sur` binevenit`, pentru c` va \ncuraja fermierii s`-[i asigure culturile agricole. Dintre agricultorii mari, doar 70% se asigur`,