TECNOLOGIA EXERCICIS

 • View
  233

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TECNOLOGIA EXERCICIS GES II

Transcript

 • Mdul com

  mbit de les Matemtiques, de la Cinciai de la Tecnologia

  Graduat en Educaci Secundria

  7

  1

  Tecnologia

  QU

  AD

  ERN

  DE

  TREB

  ALL

  EXERCICIS

 • Tecnologia

  INDEX

  EL DIBUIX TCNIC...............................................................................................

  INSTALLACIONS DE LA LLAR...........................................................................

  EL CORRENT ELCTRIC.....................................................................................

  ELS ELECTRODOMSTICS.................................................................................

  1

  17

  2 3

  3

  3

  EXERCICIS

 • 139

  QU

  H

  AS

  TR

  EB

  AL

  LA

  T?

  Mat

  emt

  iqu

  es, C

  in

  cia

  i Tec

  no

  log

  ia7

  . TE

  CN

  OLO

  GIA

  I H

  AB

  ITA

  TG

  E

  "# "# $ "#

  $

  1

  EXERCICIS TEMA 1: EL DIBUIX TCNIC

 • 132

  AC

  TIV

  ITA

  TS

  DA

  PR

  EN

  EN

  TAT

  GE

  Mat

  emt

  iqu

  es, C

  in

  cia

  i Tec

  no

  log

  ia7

  . TE

  CN

  OLO

  GIA

  I H

  AB

  ITA

  TG

  E

  ACTIVITATS DAPRENENTATGE

  Activitat 1Quin avantatge tenen els portamines respecte dels llapis?

  Activitat 2Completa la taula segent.

  Nom de la lnia Funci DibuixLnia de contorn

  Lnia auxiliar

  Indica els eixos de simetria de lobjecte

  Activitat 3Dibuixa el perfil, lalat i la planta del segent dibuix.

  Activitat 4Dibuixa lobjecte en una trama triangular, a partir del seu alat, planta iperfil.

  31

  EXERCICIS TEMA 1: EL DIBUIX TCNIC

  2

 • 133

  Mat

  emt

  iqu

  es, C

  in

  cia

  i Tec

  no

  log

  ia7

  . TE

  CN

  OLO

  GIA

  I H

  AB

  ITA

  TG

  E

  Activitat 5Relaciona els diferents tipus daparells amb la seva apreciaci.

  Regle Dcima de millmetre

  Metre de fuster Mig centmetre

  Peu de rei Centsima de millmetre

  Plmer Millmetre

  Activitat 6En un croquis dun objecte quadrangular, dibuixat a escala 1 : 1, la llargadade lobjecte s de 7 cm. Quina ser la llargada real de lobjecte?

  Activitat 7Lescala dun objecte s de 5 : 1. Qu ser ms gran, la representaci delobjecte o lobjecte real?

  32

  3

 • 134

  UN

  ITA

  T 4

  AC

  TIV

  ITA

  TS

  DA

  VA

  LU

  AC

  IM

  atem

  tiq

  ues

  , Ci

  nci

  a i T

  ecn

  olo

  gia

  7. T

  EC

  NO

  LOG

  IA I

  HA

  BIT

  AT

  GE

  ACTIVITATS DAVALUACI

  Activitat 1Explica les diferncies entre dibuix tcnic i dibuix artstic.

  Activitat 2Situa els segents estris de dibuix en la casella corresponent: portamines,regle graduat, retoladors, escaire i cartab, llapis, paper millimetrat, im-pressores, escnners, paper vegetal, plantilla de lletres.

  Instrument per fer Instrument per Suport per fer Equipsels traos dirigir els traos el dibuix informtics

  Activitat 3Quina diferncia hi ha entre un esbs i un croquis?

  Activitat 4Dibuixa el perfil, lalat i la planta del segent dibuix.

  Activitat 5Una habitaci que mesura 2 metres damplada, en un plnol mesura 4 cm.Quant mesurar de llargada si en el plnol fa 7,2 cm?

  33

  4

 • 34

  5

 • 35

  6

 • 37

  7

 • Vistas 2

  23

  8

 • Vistas 1

  24

  9

 • Cuestionario sobre la escala de reduccin

  29

  10

 • Cuestionario sobre la escala de ampliacin

  30

  11

 • Cuestionario sobre acotacin

  27

  12

  JoanRectangle

  JoanSticky Note

 • 19

  13

 • 26

  14

 • 21

  15

 • Mat

  emt

  iqu

  es, C

  in

  cia

  i Tec

  no

  log

  ia7

  . TE

  CN

  OLO

  GIA

  I H

  AB

  ITA

  TG

  E

  64

  16

  TEMA 2: INSTALLACIONS DE LA LLAR

 • 29

  Mat

  emt

  iqu

  es, C

  in

  cia

  i Tec

  no

  log

  ia7

  . TE

  CN

  OLO

  GIA

  I H

  AB

  ITA

  TG

  E

  ACTIVITATS DAPRENENTATGE

  Activitat 1Digues, per ordre histric, els tipus denergia que shan utilitzat en lhabi-tatge al llarg del temps.

  Activitat 2Defineix qu sn les installacions de la llar i esmenta les ms habituals.

  Activitat 3Explica la funci dels interruptors magnetotrmics.

  Activitat 4Indica els perills que implica un malbaratament de lenergia elctrica.

  59

  17

 • 30

  UN

  ITA

  T 1

  AC

  TIV

  ITA

  TS

  DA

  PR

  EN

  EN

  TAT

  GE

  Mat

  emt

  iqu

  es, C

  in

  cia

  i Tec

  no

  log

  ia7

  . TE

  CN

  OLO

  GIA

  I H

  AB

  ITA

  TG

  E

  Activitat 5Quins sn els principals perills duna fuita de gas?

  Activitat 6Indica quina s la funci de la clau de pas general de les installacions degas i daigua.

  Activitat 7Explica les principals diferncies entre un escalfador elctric i un de com-busti.

  60

  18

 • 31

  UN

  ITA

  T 1

  AC

  TIV

  ITA

  TS

  DA

  PR

  EN

  EN

  TAT

  GE

  Mat

  emt

  iqu

  es, C

  in

  cia

  i Tec

  no

  log

  ia7

  . TE

  CN

  OLO

  GIA

  I H

  AB

  ITA

  TG

  E

  Activitat 8Descriu els elements que formen part dun sistema de calefacci central.

  Activitat 9Explica breument el funcionament dun telfon.

  Activitat 10Quina s la principal diferncia entre una antena tradicional i una antenaparablica?

  Activitat 11Digues si les segents afirmacions sn vertaderes o falses.1. Lelectricitat s fcil de transportar fins a la llar. 2. Lelectricitat, en ser consumida a la llar, no produeix residus. 3. Els interruptors de control de potncia i els petits interruptors autom-

  tics sn dos tipus dinterruptors magnetotrmics. 4. La installaci elctrica dun edifici es divideix en diferents circuits con-

  trolats cada un dells per un petit interruptor automtic. 5. Tant el gas natural com el gas but sobtenen del petroli. 6. Lnic perill de la installaci de gas s el perill dexplosi. 7. El gran avantatge de la calefacci central s que els radiadors es poden

  desplaar duna habitaci a una altra. 8. La installaci daigua serveix per distribuir aigua potable, tant calenta

  com freda, per linterior de lhabitatge i deliminar les aiges residuals. 9. Els escalfadors elctrics sn molt ms rpids que els de gas. 10. La xarxa de telefonia nicament permet transportar sons. 11. La diferncia entre una antena tradicional i una parablica s que la

  parablica nicament rep canals de pagament.

  61

  19

 • 32

  UN

  ITA

  T 1

  AC

  TIV

  ITA

  TS

  DA

  VA

  LU

  AC

  IM

  atem

  tiq

  ues

  , Ci

  nci

  a i T

  ecn

  olo

  gia

  7. T

  EC

  NO

  LOG

  IA I

  HA

  BIT

  AT

  GE

  ACTIVITATS DAVALUACI

  Activitat 1Digues si les afirmacions segents sn vertaderes o falses.

  1. El desenvolupament del ferrocarril va permetre estendre la llenya coma font denergia.

  2. Les xarxes dalta tensi condueixen lelectricitat a ms de 10.000 V finsa les nostres llars.

  3. Linterruptor diferencial permet obrir i tancar el llum des de dos puntsdiferents.

  4. Lenergia elctrica s un tipus denergia neta que no comporta cap pro-blema mediambiental.

  5. En general, la utilitzaci del gas com a font denergia a la llar s mseconmica que la utilitzaci delectricitat.

  6. Les installacions de gas mal conservades suposen un perill, ja que encas de fuita, a ms de produir intoxicacions, el gas s una substncia al-tament explosiva.

  7. Els acumuladors de calor sn ms econmics perqu consumeixenmenys energia.

  8. Els principals materials que sutilitzen per construir les canonades dai-gua potable sn el coure, el ferro galvanitzat i el PVC.

  9. Leliminaci de les aiges residuals es fa grcies a la fora de la grave-tat.

  10. Un amplificador de senyal s un aparell que ens permet connectar dos oms televisors a una antena individual sense perdre qualitat dimatge.

  Activitat 2En quines unitats es mesura lenergia consumida en els habitatges?

  Activitat 3Indica quina s la funci dels segents tipus delements de la installacielctrica:

  Commutador dencreuament Permet encendre i apagar el llum desdun sol punt

  Interruptor Permet encendre i apagar el llum desde dos punts diferents

  Commutador Permet encendre i apagar el llum desde tres punts diferents

  62

  20

 • 33

  UN

  ITA

  T 1

  AC

  TIV

  ITA

  TS

  DA

  VA

  LU

  AC

  IM

  atem

  tiq

  ues

  , Ci

  nci

  a i T

  ecn

  olo

  gia

  7. T

  EC

  NO

  LOG

  IA I

  HA

  BIT

  AT

  GE

  Activitat 4Explica el procs mitjanant el qual sobt lenergia que cont el gas. Di-gues si hi ha alguna diferncia en aquest procs depenent de si es tractade gas but o de gas natural.

  Activitat 5Per qu els acumuladors de calor sn ms econmics?

  Activitat 6Explica quina s la funci dels sifons en la xarxa deliminaci daiges resi-duals.

  Activitat 8Indica