Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

 • View
  261

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  1/23

  TEKNIK MENJAWAB KERTAS

  PENULISAN UPSR

  Oleh : Cikgu Fizah,

  SK Setiawangsa, Kuala Lumpur

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  2/23

  TIGA BAHAGIAN YANG WAJIBDIJAWAB

  BAHAGIAN A- MEMBINA LIMA AYATBERDASARKAN GAMBAR

  -- 10 MARKAH

  - MASA :15 MINIT

  BAHAGIAN B-

  TIGA SOALAN ( JAWAB SATU SOALANSAHAJA)- 30 MARKAH

  - MASA : 40 MINIT

  BAHAGIAN C- MENULIS LIMA NILAI

  DALAM SATU PERENGGAN

  -20 MARKAH

  - MASA : 20 MINIT

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  3/23

  BAHAGIAN A

  1. Baca dan fahami kehendak atau arahan soalan- Baca soalan dan fahami arahannya.

  - Anda dikehendaki menulis lima ayat lengkap berdasarkansituasi atau keadaan / aktiviti dalam bahan ilustrasi yang

  diberi.

  2. Kenal pasti aktiviti atau kata kerja dalam gambar.

  - Bulatkan gambar yang menunjukkan aktiviti / kata kerja /perbuatan

  3.Teliti Bahan- Teliti gambar yang terdapat dalam soalan

  - Kenal pasti tema / tajuk yang diberi- Kesan aktiviti / perlakuan yang terdapat dalam soalan

  - Tulis aktiviti- aktiviti yang ada pada gambar

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  4/23

  4. Membina Ayat- Bina lima ayat (nomborkan 1-5).

  - Bina ayat-ayat tentang maklumat tersurat.

  - Kelima-lima ayat anda berdasarkan kepada maklumat yangada pada bahan grafik.

  - Boleh menamakan watak.- Susun ayat mengikut keutamaan isi.

  5. Menyemak Semula- Semak dengan membaca semula ayat.- Tulisan anda hendaklah jelas dan kemas.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  5/23

  CONTOH 1.

  Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan akitiviti dalamgambar di bawah.

  1

  2

  34

  5

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  6/23

  WATAK AKTIVITI KETERANGANKenapa? sebab

  Di mana? tempatApa? alat yang digunakan

  Dua orangmurid

  menggantung langsir tingkap yang baru.

  Aminah menyapu sampah supaya kelas menjadi bersih.

  Seorang murid menampal nota di bahagian hadapan kelas.

  Fatimah mencuci tingkap menggunakan sehelai kain.

  Siti menyusun kerusi danmeja

  supaya kemas dan teratur.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  7/23

  CONTOH 2.

  Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan akitiviti dalam

  gambar di bawah.

  3

  1

  2

  4 5

  1. _________________ menghulurkan ___________ kepada _____________________________

  2. Puan Ani _____________ wang daripada dompetnya untuk _____________________________

  3. __________________ memerhatikan ________________ yang sedang _____________________

  4. Encik Ali _____________ sebiji _______________ menggunakan __________________________

  5. _______________________________________________________________________________

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  8/23

  1

  2

  34

  5

  CONTOH 3.

  Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan akitiviti dalam gambar di

  bawah

  WATAK AKTIVITI KETERANGAN

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  9/23

  CONTOH JAWAPAN 3.

  Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan akitiviti dalam gambar di

  bawah1. Seorang murid lelaki membuang sampah ke dalam sebuah

  tong sampah.

  2. Abu makan di meja kantin pada waktu rehat bersama rakan-rakannya.

  3. Murid-murid beratur di kantin untuk membeli makanan pada waktu rehat.

  4. Stacy membeli makanan pada waktu rehat di sekolahnya.

  5. Mila berjalan sambil membawa makanan menuju ke arah meja makan.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  10/23

  PANDUAN MENJAWAB BAHAGIAN C

  Pengenalan

  Calon diminta untuk membuat rumusan berdasarkanbahan yang diberikan dalam bahagian ini. Calon adadiberikan rangsangan atau situasi dalam bentuk petikan,puisi, rencana dan sebagainya. Calon diminta untukmembuat rumusan dalam lingkungan 50 perkataan.Perkara yang perlu dicari daripada petikan ialahseperti Nilai Murni, Amalan Baik, Faedah dan jugaPengajaran daripada rangsangan atau situasi yangdiberikan tadi.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  11/23

  LANGKAH-LANGKAH MENJAWABBAHAGIAN C

  1. Baca arahan dan petikan yang diberi

  dengan teliti

  2. Gariskan perkataan / rangkai kata / ayatyang menunjukkan nilai murni, amalan baik,

  faedah atau pengajaran.

  3. Kenal pasti nilai / pengajaran yang terdapatdalam ayat yang telah digariskan.

  4. Tulis semula nilai murni / pengajaran /

  amalan baik dengan memberi huraianberdasarkan ayat yang terdapat dalam petikan.

  5. Tulis jawapan nilai / pengajaran / amalanbaik beserta

  huraian dalam SATU PERENGGAN.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  12/23

  Contoh Soalan.

  Tulis lima nilai murni yang kamu peroleh dalam petikan di bawah. Panjang jawapan

  kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu

  dalam satu perenggan.

  Hassan dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Ketika itu, dia terlihat seorang

  buta cuba hendak melintas jalan. Tanpa membuang masa, Hassan segera

  memimpin orang buta itu melintas jalan . Kemudian, Hassan ke seberang jalan

  untuk menaiki bas.

  Semasa hendak menaiki bas, Hassan rela beratur di belakang . Hal ini keranadia mahu memberi laluan kepada orang dewasa naik dahulu. Kemudian, barulah

  dia menaiki bas itu.

  Ketika berada di dalam bas, Hassan melihat seorang ibu tua berdiri terhuyung-

  hayang. Hassan kasihan melihat ibu tua itu lalu memberikan tempat duduknya . Ibu

  tua itu amat berbesar hati lantas mengucapkan terima kasih kepada Hassan.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  13/23

  Contoh Soalan 1.

  Tulis lima nilai murni yang kamu peroleh dalam petikan di bawah. Panjang jawapan

  kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu

  dalam satu perenggan.

  Hassan dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Ketika itu, dia terlihat seorang

  buta cuba hendak melintas jalan. Tanpa membuang masa, Hassan segera

  memimpin orang buta itu melintas jalan (1). Kemudian, Hassan ke seberang

  jalan untuk menaiki bas.

  Semasa hendak menaiki bas, Hassan rela beratur di belakang (2). Hal inikerana dia mahu memberi laluan kepada orang dewasa (3) naik dahulu.

  Kemudian, barulah dia menaiki bas itu.

  Ketika berada di dalam bas, Hassan melihat seorang ibu tua berdiri terhuyung-

  hayang. Hassan kasihan melihat ibu tua itu lalu memberikan tempat duduknya

  (4). Ibu tua itu amat berbesar hati lantas mengucapkan terima kasih kepada

  Hassan.(5)

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  14/23

  Nilai Keterangan

  prihatin memimpin / membantu orang buta melintas jalan

  penyabar / berdisiplin rela beratur di belakang

  menghormati memberi laluan kepada orang dewasa

  belas kasihan / baik hati memberikan tempat duduknya

  menghargai jasa mengucapkan terima kasih

  TULISKAN JAWAPAN NILAI YANG LENGKAP DENGAN MENGGUNAKAN KATA BANTUBERIKUT :

  M

  mestilah

  H

  hendaklah

  H

  haruslah

  P

  perlulah

  P

  patutlah

  Contoh jawapan.

  Antara nilai yang diperoleh ialah kita mestilah prihatin terhadap orang buta

  yang hendak melintas jalan. Kita hendaklah berdisiplin dengan beratur ketikamenaiki bas. Kita haruslah menghormati orang dewasa dengan memberikan

  laluan kepada mereka. Kita perlulah mempunyai sikap baik hati kepada ibu tua

  yang memerlukan tempat duduk. Kita patutlah menghargai jasa dengan

  mengucapkan terima kasih.

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  15/23

  Contoh jawapan yang mantap.

  Antara nilai yang diperoleh ialah kita mestilah prihatin terhadap orang buta

  dengan membantunya melintas jalan. Selain itu, kita hendaklah berdisiplin

  dengan beratur ketika menaiki bas . Seterusnya, kita haruslah menghormati

  orang dewasa dengan memberikan laluan kepada mereka untuk menaiki bas

  terlebih dahulu. Di samping itu, kita perlulah mempunyai sikap baik hati

  kepada ibu tua yang memerlukan tempat duduk seperti memberikan tempat duduk

  kepadanya. Akhir sekali, kita patutlah menghargai jasa dengan mengucapkan

  terima kasih kepada orang telah berbuat jasa kepada kita.

  PENGGUNAAN PENANDA WACANA

  A S S D A

  Antara Selain itu Seterusnya Di samping itu Akhir sekali

 • 7/30/2019 Teknik Menjawab Kertas Penulisan Upsr

  16/23

  Contoh Soalan 2.

  Tulis lima nilai murni yang kamu peroleh dalam petikan di bawah. Panjang jawapan kamu hendaklah tidak

  lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

  Sebaik sahaja tiba di tapak perkhemahan, Azman segera memasang khemah. Azim pula

  menguruskan aktiviti masakan. Kerja-kerja ini dilakukan dengan tolong-men