Teknik menjawab upsr bm kertas 1

 • View
  75

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Teknik menjawab upsr bm kertas 1

 • Pemahaman

 • EXIT

  TERUSKAN

  MENU

 • Aneka Pilihan

  4 pilihan jawapan (A, B, C, D)

  EXIT

  TERUSKAN

  MENU

 • PEMAHAMAN : 40 SOALAN
  (50 minit)

  SOALAN 1 - 30 (30 item aneka pilihan) (Kemahiran Bahasa)

  SOALAN 31- 40 (10 item aneka pilihan) (Kemahiran Membaca dan Memahami)

  EXIT

  TERUSKAN

  MENU

 • PEMARKAHAN

  Satu soalan mewakili 2.5 markah.

  Untuk mendapat cemerlang mesti betul 32 soalan.

  Untuk lulus mesti betul 16 soalan.

  EXIT

  TERUSKAN

  MENU

 • 1.Isi tempat kosong.

  2.Isi tempat kosong berdasarkan gambar.

  3.Aneka pilihan.

  4.Aneka pilihan kompleks.

  EXIT

  TERUSKAN

  MENU

 • BAGAIMANA???
  HENDAK CEMERLANG PEMAHAMAN

  Murid perlu kuasai 4B

  Bacaan berkesan

  Bijak menjawab

  Boleh berfikir

  Bersikap matang

  EXIT

  TERUSKAN

  MENU

 • Langkah menjawab kemahiran bahasa

  EXIT

  TERUSKAN

  MENU

 • 3. a) Saya belajar demi untuk masa depan.

  b) Saya belajar demi masa depan.

  c) Saya belajar untuk masa depan.

  1. a) Ani melukis dengan menggunakan cat merah.

  b) Ani melukis dengan cat merah.

  C) Ani melukis menggunakan cat merah.

  2. a) Ayah ke pasar bersama-sama dengan ibu.

  b) Ayah ke pasar bersama-sama ibu.

  c) Ayah ke pasar dengan ibu.

  salah

  salah

  salah

  betul

  betul

  betul

  betul

  betul

  betul

  AYAT CONTOH :

  KESALAHAN AYAT

 • AYAT LEWAH

  betul

  a) Rumah itu amat cantik sekali.

  Rumah itu amat cantik.

  Rumah itu cantik sekali.

  Rumah itu cantik amat.

  b) Sungai itu sangat dalam sekali.

  Sungai itu sangat dalam.

  Sungai itu dalam sekali.

  betul

  betul

  betul

  AYAT CONTOH :

  Sungai itu tersangat dalam.

  betul

  Rumah itu teramat cantik.

  Rumah itu teramat cantik sekali.

  Sungai itu tersangat dalam sekali.

  salah

  betul

  betul

  betul

  betul

  salah

  * Hanya kata penguat : amat, sungguh, sangat

  hadir sekali gus dengan sekali

  *

 • (SALAH)

  (BETUL)

  (BETUL)

  (BETUL)

  (BETUL)

  (SALAH)

  (SALAH)

  (SALAH)

  (SALAH)

  (SALAH)

  Contoh:

  1. Warna kereta bapa saya ialah merah.

  2. Warna kereta bapa saya adalah merah.

  1. Nama adik saya adalah Murni.

  2. Nama adik saya ialah Murni.

  1. Khabar angin itu adalah tidak benar.

  2. Khabar angin itu ialah tidak benar.

  3. Khabar angin itu tidak benar.

  1. Kegemarannya adalah membaca buku.

  2. Kegemarannya ialah membaca buku.

  3. Kegemarannya membaca buku.

  PENGGUNAAN KATA ADALAH :

  - Mesti diikuti oleh kata adjektif

  PENGGUNAAN KATA IALAH :

  -Mesti diikuti oleh kata nama

  **Kedua-dua ialah dan adalah tidak boleh diikuti oleh :

  KATA NAFI dan KATA KERJA

  KATA PEMERI

 • Bahagian kemahiran bahasa (soalan 1-30)

  -Baca arahan, bulatkan kata kunci

  -Baca soalan, bulatkan kata kunci

  -Fahami mengikut konteks

  -Pilih jawapan yang terbaik.

  -Tandakan jawapan

  -Semak jawapan selagi ada masa

 • B

  Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

  Setiap tahun sebelum menjelang Hari Raya Puasa, Siti Sarimah akan membantu ibunya ________ lemang.

  A

  memanggang

  C

  membakar

  mengukus

  D

  menyalai

  MENU

  EXIT

  TERUSKAN

 • A

  B

  C

  D

  hamba

  tuan hamba

  beta

  patik

  Mengapakah tuanku tersenyum?

  Khabarkan kepada ________ .kata Bendahara Tun Tuah kepada Sultan Muzafar Shah.

  KATA GANTI NAMA DIRI

  Menu

  Undur

  Teruskan

  Tamat

 • A

  B

  C

  D

  manja

  garau

  lunak

  nyaring

  Suara Abdul Jamil sungguh _______ sehingga mengganggu adik perempuan-nya yang sedang tidur lena.

  KATA ADJEKTIF

  Menu

  Undur

  Teruskan

  Tamat

 • C

  B

  A

  D

  segulung...seberkas

  segulung...serumpun

  selembar...sebatang

  Haziq membawa ________tikar manakala

  ayahnya memikul __________ kayu.

  segumpal...sebatang

  PENJODOH BILANGAN

  Menu

  Undur

  Teruskan

  Tamat

 • Rosnah memberikan hadiah itu ________

  rakannya, Salwati.

  A

  dari

  B

  pada

  C

  kepada

  D

  daripada

  KATA SENDI NAMA

  Menu

  Undur

  Teruskan

  Tamat

 • Para pekerja Majlis Perbandaran Teluk Intan sedang ________ jalan menuju ke kawasan taman rekreasi itu.

  A

  melebar

  B

  memperlebar

  C

  memperlebari

  D

  memperlebarkan

  PENGIMBUHAN

  Menu

  Undur

  Teruskan

  Tamat

 • A

  B

  C

  D

  segelintir

  sebilangan

  sebahagian

  kesemua

  Pencapaian kamu sungguh cemerlang kerana _________nya mendapat pangkat A.

  KATA BILANGAN

  Menu

  Undur

  Teruskan

  Tamat

 • 15 Kata Majmuk Mantap

  Antarabangsa

  Pesuruhjaya Setiausaha

  Beritahu Bumiputera

  Sukarela Tanggungjawab

  Jawatankuasa Suruhanjaya

  Kakitangan Tandatangan

  Kerjasama Matahari

  Olahraga Warganegara

 • TENTUKAN KATA KUNCI DALAM JAWAPAN YANG DIBERI.TENTUKAN KATA SOAL YANG SESUAI.

  MENENTUKAN JAWAPAN DAN

  SOALAN

  CMengapa untuk, kerana, sebab

 • MENENTUKAN JAWAPAN DAN SOALAN

  Doktor menasihati pesakitnya supaya mengamalkan

  gaya hidup sihat.

  Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.

  A Mengapakah doktor menasihati pesakitnya?

  D Siapakah yang perlu mengamalkan gaya hidup sihat?

  B Apakah nasihat doktor kepada pesakitnya?

  C Bagaimanakah cara mengamalkan gaya hidup sihat?

 • AYAT SAMA MAKSUD

  Tentukan jenis ayat cakap ajuk/cakap pindah/ayat

  pasif/aktif

  Tentukan semua perkataan dalam soalan membawa

  maksud yang sama yang terdapat dalam jawapan

  walaupun berlainan perkataan.

  Tentukan watak dalam ayat soalan sama dengan

  watak dalam jawapan.

 • AYAT SAMA MAKSUD

  Contoh soalan:

  Pihak berkuasa telah mengarahkan supaya kilang itu ditutup

  kerana telah menyebabkan sungai dan persekitaran Kampung

  Pedas tercemar.

  A Kilang itu telah diarah supaya ditutup kerana telah

  menyebabkan berlakunya pencemaran sungai dan

  persekitarannya.

  C Kampung Pedas telah diarahkan ditutup oleh pihak

  berkuasa kerana mengalami pencemaran akibat kilang itu.

  B Kilang yang menyebabkan sungai dan Kampung Pedas

  tercemar itu telah ditutup atas arahan pihak berkuasa.

  D Kilang yang menyebabkan sungai dan persekitaran

  Kampung Pedas tercemar itu telah ditutup oleh pihak

  berkuasa.

 • KATA BANYAK MAKNA

  Contoh soalan:

  IV Dia sudah berfikir dengan masak sebelum

  memulakan perniagaan itu.

  I Ubi kayu yang direbus itu belum masak lagi.

  II Pak Harun masak benar dengan perangai

  cucunya itu.

  III Ibu Alia mengikuti kelas masak yang diadakan

  di dewan itu.

  A I dan II sahaja

  D II, III, dan IV sahaja

  B I, II, dan III sahaja

  C I,II, dan IV sahaja

 • KATA BANYAK MAKNA

  Bulatkan jawapan yang tidak pastiPastikan perkataan tersebut sesuai dalam ayat.Pastikan sama ada perkataan itu perlu imbuhan/

  tidak

  Pastikan ejaannya betul/tidakPotong pilihan jawapan yang mempunyai

  jawapan yang anda pasti salah

  Soalan aneka pilihan 1, 11, 111, 1V

 • STRUKTUR AYAT

  Contoh soalan:

  I Saya mengucapkan terima kasih di atas

  sokongan kalian kepada saya.

  A IV sahaja

  II Pemandu kereta hendaklah mematuhi.

  III Ibu sering doa untuk kebahagiaan kami

  sekeluarga.

  IV Dari semasa ke semasa ayah menyuruh kami

  membaca buku.

  C II, III, dan IV sahja

  B I, II, dan III sahaja

  D I, II, III dan IV

 • Langkah menjawab kemahiran membaca dan memahami (petikan)

  EXIT

  TERUSKAN

  MENU

 • Bahagian membaca dan memahami (petikan)

  -Baca soalan, bulatkan klu

  -Baca petikan, bulatkan klu

  -Teliti soalan, pilih jawapan yang terbaik.

  -Tandakan jawapan

  -Semak jawapan selagi ada masa

 • CUBA FIKIRKAN SEJENAK

  BETUL ATAU SALAH?

 • INFO EJAAN YANG BETUL

 • A

  Semasa melawat kilang minuman itu, kami _______ dengan baik oleh pengurus kilang tersebut.

  B

  dilayan

  dijamu

  C

  dijaga

  ISI TEMPAT KOSONG

 • B

  ISI TEMPAT KOSONG BERDASARKAN GAMBAR

  Setiap tahun sebelum menjelang Hari Raya Puasa, Siti Sarimah akan membantu ibunya ________ lemang.

  A

  memanggang

  C

  membakar

  mengukus

  D

  menyalai

 • ANEKA PILIHAN MUDAH

  Soalan 26 hingga Soalan 30

  Pilih ayat yang betul.

  ABaju kurung itu cantik nian.

  BPerhiasan itu palin