Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

Embed Size (px)

Text of Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  1/53

  ]YDBQAYL_]Q [email protected]_]@[email protected] 9=]C9?41 - EDAKQGB VQ [email protected] - AJGQLBN

  [email protected]]Q MD\ 4 -

  ***Irl! _!l"#

  $]#% &'r( %!)%r% )#% +,'r)r,, ) 4?.1? //

  ]#% A,'r)/Kdtc`rlb` Edaksgb v`rsus [email protected] jlv`, IA ==00. Nggm hgrblbn, `v`r!gm.

  $Q%%r +,%!)" , 0,, ,r!l!0 6%r% #%r/

  ]#% +,'r)/Agubs`j, "ljj gu hdk` gur d##`drdba`s$

  Hr/ _!l"#/% s. Nggm hgrblbn. Irldb &dblsc 'gr tc` #jdlbtl''s.

  Hr/ K,">,/(lacd`j Kgskg'' 'gr tc` #jdlbtl''s.

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  2/53

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  3/53

  adjj`m, dbm tc` klbn "gujm m`alm`. Dbm tc` "gujm cdv` lt gut lb tc` agurtdrm, dbm tc` #`g#j`

  sdlm, `jj, tcdt)s bgt 'dlr. ` "dbt tg !` tc` gb` tg m`alm` tcls. ` scgujm !` tc` agbsalgusb`ss

  g' tc` aghhublt. sg d't`r tlh`, acdbn`s lb tc` hgbdrac, tc` klbn "ds gut, tc` :ur "ds lb, dbm

  tc` ads`s "`r` hgv`m 'rgh tc` agurtdrm, mu` tg tc` `j`h`bts dbm gtc`r r`dsgbs, tg tc`

  agurtrggh "c`r` "` dr` c`r` tgmd. Dbm jdml`s dbm n`btj`h`b, tcls 22 gu nus adb)t !` tdjklbn.

  1c`s` adh`rd nus dr` tdjklbn.

  ]#% +,'r)/&j`ds` k``# lt mg"b.

  Hr/ _!l"#/Djj rlnct. c`r` "ds +$

  lbdj drnuh`bt. +t)s bgt r`djj db drnuh`bt, !`adus` lb d r`nujdr drnuh`bt, + "gujm drnu`, dbm

  gu "gujm drnu` !dak, dbm "` "gujm m`!dt`. cdt tcls ls, ls r`djj d r`dsgblbn #rga`ss. Dbm lb

  tc` !ggk g' `;gmus lb tc` gjm t`stdh`bt, lt tdjks d!gut, agh`, j`t us r`dsgb tgn`tc`r. dbm "cdt+)h nglbn tg mg tgmd ls tr tg r`dsgb "ltc gu tcrgunc tc` 'dats, tc` `vlm`ba`, dbm tc` jd", dbm

  tg c`j# gu, ds gu r`dsgb "ltc gb` dbgtc`r, ds gu !`agh` tc` agbsalgusb`ss g' tc` aghhublt,

  dbm gu m`alm` tcls ads`. Dbm + #rd`m jdst blnct tcdt + "gujm !` d!j` tg `;#jdlb tg gu 'ujj tc`

  :ur v`rmlat 'grh, tc` jd", dbm tc` `vlm`ba`, tg djjg" gu tg slt lb :ustla` dbm r`turb d v`rmlat 'gr

  agh#j`t` dbm 'dlr :ustla` 'gr Kdtc`rlb` Edaksgb, #rlba` Edaksgb, !jdbk`t Edaksgb dbm &drls

  Edaksgb. ?g !`'gr` + n`t tg tc`s` sjlm`s tcdt "`)v` #r`#dr`m, ds gu)v` s``b sg hdb tcrguncgut

  tc` trldj, + "dbt tg tdjk d jlttj` !lt d!gut "cdt "`)r` c`r` 'gr. (lacd`j Edaksgb mdba`m, "djk`m, dbm

  hggb"djk`m gb tcls `drtc 'gr b`drj 08 `drs, dbm "` b`v`r kb`" ubtlj c` "ds ngb` tcdt

  sgh`gb` jlk` tcdt gbj agh`s djgbn `v`r sg g't`b.

  Dbm "` hd b`v`r s`` tc` jlk`s g' (lacd`j Edaksgb dndlb. Dbm c` !`jl`v`m tcdt cls husla "ds d

  nl't 'rgh ngm tcdt c` "dbt`m tg scdr` tcdt nl't tg c`dj tc` "grjm, !ut tcdt nl't adh` "ltc d cun`

  #rla`. @v`b tcgunc c` daagh#jlsc`m hgr` tcdb db gtc`r huslaldb !`'gr` clh, c` djsg `bmur`m

  hgr` #csladj, h`btdj dbm `hgtlgbdj #dlb tcdb db g' us agujm `v`r cdv` lhdnlb`m. Dbm ds #drt

  g' "cdt c` tdunct us, tg mdr` tg "djk lb dbgtc`r)s scg`s !`'gr` gu agh` slt lb :umnh`bt gb tcdt

  #`rsgb. 7` adh` 'rgh cuh!j` !`nlbblbns. D t"g2rggh 22 bgt d t"g2!`mrggh, d t"g2rggh cgus`

  gb Edaksgb str``t lb Ndr, +bmldbd. 7` !`adh` tc` klbn g' #g#. 7` h`t #r`slm`bts, c` h`t #g#`s,

  c` h`t Mu``bs, dbm c` h`t klbns, dbm c` "`bt djj gv`r tc` "grjm, !ut lb cls c`drt, c` "ds r`djj d

  r`dj2jl'` #`t`r #db, dbm sgh`gb` "cg ar`dt`m 3`v`rjdbm rdbac tg !rlbn :g dbm cd##lb`ss tggtc`rs. Dbm c` !`jl`v`m lb tc` nggm g' gtc`rs, `v`b tcgunc #`g#j` mlmb)t !`jl`v` lb tc` nggm g'

  (lacd`j.

  Dbm c` r`dac`m jg't ngdjs, dbm 'dh` dbm c`lncts dbm daagh#jlsch`bts, !ut c` "ds db `ds

  tdrn`t. 3g gb` lb tcls "grjm cdm `v`r !``b "rltt`b d!gut hgr` lb b`"s#d#`rs, td!jglms, lbt`rb`t,

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  4/53

  t`j`vlslgb. 3g gb` "ds `v`r scgt dt dbm dttdak`m hgr` tcdb (lacd`j, !ut c` b`v`r ndv` u#. 7`

  dj"ds adh` !dak. 7` "ds dj"ds 22 cdm d aj`dr vlslgb g' "cg c` "ds dbm "cdt c` "dbt`m tg mg.

  Dbm gu)v` s``b tc` `vlm`ba` d!gut tcdt lb tcls trldj. Dbm "c`b (lacd`j ml`m, tc`r`)s d 'dhgus

  #g`t "cg ls djsg adjj`m d r`bdlssdba` "ghdb, datr`ss, d "rlt`r, s"grb lb #r`slm`bts, (dd

  Dbn`jgu. Dbm sc` "rgt` d #g`h d!gut (lacd`j Edaksgb, dbm + "dbt tg :ust scdr` "ltc gu d !lt

  d!gut tcdt #g`h, dbm lt)s adjj`m. "` cdm clh. lb tcdt #g`h, sc` sdlm bg" "` kbg" tcdt "`

  kbg" bgtclbn, bg" tcdt gur !rlnct dbm sclblbn stdr adb sjl# d"d 'rgh gur 'lbn`rtl#s jlk` d #u''

  g' suhh`r "lbm. dbm tcdt)s #drt g' cg" sc` m`sarl!`m (lacd`j, dbm gb Eub` 0tc, 88

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  5/53

  str`ss. + tgjm gu tcdt dt tc` !`nlbblbn g' tc` trldj, +)h t`jjlbn gu tcdt c`r` dndlb. 3g", "` sd" d

  jgt g' t`stlhgb d!gut tcdt, !ut lt)s r`djj bgt tcdt mls#ut`m. Dbm lt)s bgt mls#ut`m tcdt `v`rgb`

  r`djj kb`" tcdt. Iut [email protected] sgunct, "c`b tc` !rgunct r. (urrd lb, tg dssuh` tc`

  r`s#gbsl!ljlt 'gr tdklbn tcdt rlsk. 1cdt)s "cdt tc` mlm lb tcls ads`. 3g", (r. Ngbnd"dr` "grk`m

  "ltc @jvls &r`sj` gb tc` tgur "c`r` @jvls &r`sj` ml`m. @v`rgb` kbg"s d!gut tc`s` #rg!j`hs

  "ltc tc`s` mgatgrs tcdt ng dbm #r`sarl!` h`mladtlgbs "ltc d #r`sarl#tlgb #dm dbm d #`b 'gr

  `;gr!ltdbt suhs g' hgb`. Dbm `v`rgb` kbg"s "cdt tc` "ljj mg, tc` rlsks tc` "ljj tdk`, dbm lt

  ng`s djj tc` "d !dak tg tc` !`nlbblbn lb tc` `bt`rtdlbh`bt lbmustr. 1c` scg" hust ng gb. `

  hust #usc 'gr"drm. Iut, jdml`s dbm n`btj`h`b, tcdt)s bgt tc` rlnct tclbn tg mg, dbm tcdt "dsb)t tc`

  rlnct tclbn tg mg lb tcls ads`. 3g", "` c`drm d!gut tc` mdbn`rgus tgur. ` c`drm d!gut r.

  dvlm 'gr`adst "cg "ds nlvlbn #r`sarl#tlgb h`mladtlgb tg (r. Edaksgb. (r. Ngbnd"dr` "ds gb

  tc` tgur.

  ` c`drm d!gut cg" c` djhgst strdbnj`m Kdr`b d` "c`b sc` trl`m tg stg# tc` #`r'grhdba`. `

  c`drm d!gut `!!l` Fg"` nglbn tg (`;lag Alt, "dbtlbn tg s`` r. gr`adst, dbm tc`

  hdbdn`h`bt g' tc` tgur bgt djjg"lbn c`r, dbm cg" sc` m`sarl!`m (lacd`j ds d cgt h`ss. Dbm

  d't`r tcdt lt "ds, "ltc @jl6d!`tc 1djgr dbm gtc`rs, c` trdv`j`m 'rgh (`;lag Alt (lacd`j

  ac`ak`m lbtg r`cd!ljltdtlgb dbm hdm` cls #u!jla dbbguba`h`bt. Iut, r`djj, tcdt "dsb)t tc` `bm g'

  lt. (r. Ngbnd"dr` s#gk` 22 gr, `;aus` h` 22 r. lbk`jst`lb. 7` sdlm, gbt !` d r. lak. c`

  kb`" tcdt #rg!j`hs `;lst`m c` kb`" "cdt cd##`bs c` kb`" tgurs cdm tg !` adba`jj`m !`adus`

  g' (lacd`j)s us` g' #r`sarl#tlgb h`mladtlgbs, "clac +)h nglbn tg n`t lbtg lb d hlbut`. Iut tc`

  kb`" djj d!gut lt, dbm tc` acgs` bgt tg ac`ak dbtclbn d!gut r. (urrd)s !daknrgubm, dbtclbn

  d!gut r. (urrd. 1cls ls d jdrn` agh#db "ltc sg#clstladt`m jd"`rs, #`g#j` lb tc` agba`rt

  !uslb`ss. +' tc` "dbt tg "rlt` d agbtrdat tcdt sds, r` bgt r`s#gbsl!j` 'gr dbtclbn r.(urrd mg`s, tc` agujm cdv` mgb` lt. Iut tc` acgs` tg rub tc` rlsk tg hdk` d cun` #rg'lt, dbm

  tc` jgst, dbm tc`)r` r`s#gbsl!j`, dbm +)h nglbn tg t`jj gu d!gut tcdt ds "` ng gb lb tcls ads`.

  3g", tc`r`)s bg Mu`stlgb tcdt [email protected] "dbt`m tc` klbn g' #g# lb tc`lr dr`bd lb 5gbmgb. 1c` "dbt`m

  lt sg !dmj tcdt, m`s#lt` tc`s` aghh`bts tc` hdm` d!gut (lacd`j Edaksgb dbm tc` td!jglms dbm

  `v`rtclbn, tc` "dbt`m clh sg !dmj tcdt tc` "gujm mg "cdt`v`r lt tggk tg n`t clh gb stdn`,

  dbm tc` tgjm tcdt tg r. (urrd. 1c` tgjm r. (urrd, ` "dbt gu tg cdv` `v`rtclbn gu adb

  cdv`. tc` kb`" `;datj "cdt c` g''`r`m ubjlhlt`m su##j g' #r`sarl#tlgb h`mladtlgbs murlbn

  tc` tlh` g' tc` #dlb, str`ss dbm db;l`t tg n`t (lacd`j Edaksgb gb stdn`. 1c` kb`" tcdt. 1c`kb`" "cdt tc` "`r` n`ttlbn. 3g" tc` "dbt tg agh` lb dbm m`b lt, dbm +)jj tdjk d!gut tcdt. Iut

  ds g' D#rlj 88

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  6/53

  Dbm, daagrmlbn tg Fdbm, mrubk dbm m`s#gbm`bt. (r. &cljjl#s sdlm lt "ds tc` sadrl`st tclbn c` cdm

  `v`r s``b. (lacd`j "ds hgstj #drdj6`m, rlmmj`m "ltc s`j'2jgdtclbn dbm mgu!t, dbm lb grm`r tg

  n`t clh gut g' tc` rggh, (r. &cljjl#s cdm tg sar`dh sg jgum tcdt tc` "djjs lb tc` rggh scggk, c`

  tcr`" (lacd`j lb tc` scg"`r, dbm c` sjd##`m clh tg n`t clh tg tc` #r`ss agb'`r`ba` t"g cgurs

  jdt`. Dbm ds d r`sujt g' tcdt #r`ss agb'`r`ba`, [email protected] `;`autlv`s sdlm, ` adb)t !dak g'' bg". +t

  "gujm !` d mlsdst`r 'gr tc` agh#db !`adus` "`)r` cgjmlbn djj tc` rlsk. bg gb` kb`" "c`tc`r

  (lacd`j agujm #d !dak tc` C0 hljjlgb tcdt [email protected] "ds gut. ` kbg", !ds`m gb tc` `vlm`ba`, tcdt

  [email protected] mlmb)t cdv` d##rg#rldt` lbsurdba` tg agv`r tc` jgss. Dbm "` djsg kbg" tcdt [email protected] `;`autlv`s

  "rgt` tg (r. &cljjl#s dbm sdlm, -c, (lacd`j "ds klbm g' ubm`r"c`jhlbn lb tc` #r`ss

  agb'`r`ba`. dbm c` mlm bgt nlv` [email protected] `;`autlv`s tc` '``jlbn tcdt c` agujm n`t `bgunc tgn`tc`r tg

  `v`b mg C8 scg"s. 1cdt)s "cdt c` "rgt`. Iut "cdt cd##`b`m$ 1lak`ts "`bt gb sdj`, dbm, ds gu)jj

  s``, d aujturdj #c`bgh`bgb gaaurr`m. 1c` sgjm gut sg hdb tlak`ts sg 'dst, tc` "`r` sg `;alt`m

  d!gut cg" huac hgb` "ds nglbn tg !` hdm`, dbm tc`b l' (lacd`j agujmb)t #`r'grh, tc` cdm tg

  nlv` tc` hgb` !dak, dbm djj tc`s` #rgmuatlgb agsts, tc` mlmb)t cdv` d##rg#rldt` lbsurdba` tg

  agv`r lt djj, dbm tc` "`r` nglbn tg !` gut tc` hgb`.

  Dbm tc` b`v`r jgst C8 hljjlgb !`'gr`. 3g", r`h`h!`r Fdbm &cljjl#s$ -mms + agujm `v`b n`t

  (lacd`j tg mg 08 scg"s dt tc` 8. tcls "ds !`'gr` dbtclbn !`ndb lb (drac. 3g", "c`b tc`

  scg"s sgjm gut, tc` stljj cdm d cun` #rg!j`h. 1c` mlmb)t cdv` lbsurdba`. 1c` cdm adba`jdtlgb

  dbm daalm`bt lbsurdba` lb tc` dhgubt g' O>.0 hljjlgb. 1c` cdm bg slakb`ss lbsurdba` ubtlj

  (lacd`j "`bt tg 5gbmgb, "ds `;dhlb`m ! d mgatgr 'gr tc` lbsurdba` agh#db dbm "ds aj`dr`m.

  3g", [email protected] sdlm tc`r`)s bg #rg!j`h. `jj, tc`s` lbsurdba` agh#db #`g#j` a`rtdlbj tcgunct

  tc`r` "ds db lssu`, !`adus` tc` "gujmb)t lbsur` clh.

  3g", tc` hdm` tc` m`alslgb tg mg sgh`tclbn tcdt)s ubc`drm g' lb tc` `bt`rtdlbh`bt lbmustr.

  1c` st`##`m lb !`t"``b tc` mgatgrL#dtl`bt r`jdtlgbscl#, dbm tc` stdrt`m tg mrd't, dbm dnr``m

  u#gb db dnr``h`bt "ltc r. (urrd, dbm tc` mrd't`m d "rltt`b dnr``h`bt. Dbm tc` m`'`bmdbts

  acgs` tg mg huac hgr` tcdb dnr`` tg #d r. (urrd O08,888 d hgbtc. 1c` dsk`m r. (urrd

  tg c`j# tc`h "ltc tc` lbsurdba` tc` cdm buh`rgus h``tlbns "ltc r. (urrd tc` adjj`m clh

  gb tc` #cgb` tc` adjj`m clh dt (r. Edaksgb)s cgh`, dbm tc` sdlm, ?td lb gur jdb`, r.

  (urrd. ?td lb gur jdb`. !ut `t bg" tc` "dbt tg sd, `jj, "` agujmb)t clr` (lacd`j

  Edaksgb d mgatgr. ` agujmb)t 'lr` (lacd`j Edaksgb)s mgatgr. sur`, tc` agujm. Dt db tlh`

  tc` agujm cdv` mgb` tcdt, !ut tc` acgs` bgt tg. 1c` hdm` d agbsalgus m`alslgb, "c`b tc`clr`m r. (urrd, tg tdk` tc` r`s#gbsl!ljlt "c`b tc` r`tdlb`m clh dbm 'dlj`m tg su#`rvls` clh.

  cdt`v`r lt tggk, tc` mlm. Dbm tc` "dbt`m r. (urrd tg cdv` `v`rtclbn, lbajumlbn d agr#grdj

  a# 22 gr, `;aus` h`, A&F., sdjlb`, b``mj`s, nurb`, dbm db dsslstdbt, djj "clac cdm tg !` d##rgv`m

  ! [email protected] jlv`. Iut tc` turb`m d !jlbm `` tg tcdt.

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  7/53

  1c` agbtlbu`m tg hdbl#ujdt` tc` r`jdtlgbscl# "ltc r. (urrd ! "rltlbn db `2hdlj dbm t`jjlbn

  gtc`r `;`autlv`s, "` b``m tg r`hlbm r. (urrd lt)s [email protected], bgt (E tcdt)s #dlbn clh, dbm "cdt

  ls `;#`at`m g' clh. "cdt)s [email protected] "rltlbn db `2hdlj jlk` tcdt 'gr$ 1c`r`)s !``b bg `;#jdbdtlgb 'gr

  tcdt lb tcls ads`. `s#lt` (lacd`j)s g!vlgus m`t`rlgrdtlgb gv`r 8 mds, m`s#lt` tc` djdrhs tcdt

  K`bb -rt`nd "ds sgubmlbn dbm Iun6 7gunmdcj, dbm djj tc` `2hdljs, [email protected] 'djs`j tgjm K`bb

  -rt`nd tcdt tc` cdm ac`ak`m gut r. (urrd tcdt c` "ds v`r suaa`ss'uj tcdt c` mlmb)t b``m tc`

  hgb`, c` "ds ub!lds`m dbm `tcladj, "c`b lb 'dat tc` b`v`r mlm tcdt. Iut tc` mlm tcdt tg adjj

  K`bb -rt`nd g''. Dbm tc` tgjm K`bb, gbt !` db dhdt`ur #sacldtrlst gr #cslaldb. r.

  (urrd "ljj tdk` adr` g' lt. (r. -rt`nd, c` "ds slj`ba`m. Dbm lb 'dat, !`'gr` tc` jdst h``tlbn gb

  Eub` 8tc dt (lacd`j)s cgh`, !`'gr` tc` h``tlbn,

  r. (urrd tdjk`m tg (r. &cljjl#s. Dbm (r. &cljjl#s tc`b r`jd`m tcdt lb'grhdtlgb tg r. (urrd

  d!gut tc` `2hdljs, dbm r. (urrd "`bt dbm sdlm (r. -rt`nd "ds daausdtgr dbm dttdaklbn g' clh

  dt tc` h``tlbn dbm tgjm K`bb, gu std lb gur jdb`, K`bb. !ut !`adus` g' r. (urrd)s

  'lbdbaldjj #r`adrlgus sltudtlgb, c` !rgk` cls 7l##gardtla gdtc, dbm tc` `vlm`ba` cds scg"b tcdt

  tcdt)s jlk`j tg gaaur "c`b gu #ut d #cslaldb lb tcls #gsltlgb. Dbm tcdt)s "cdt c` mlm. Dbm

  [email protected])s r`s#gbsl!j` 'gr !rlbnlbn lb r. (urrd "cg cdm db ublbt`btlgbdj gv`rmgs` g' &rg#g'gj

  tcdt j`m tg tc` m`dtc g' (lacd`j Edaksgb gb Eub` 0tc, 88

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  8/53

  Hr/ _!l"#/Dbm +)h nglbn tg nlv` gu tc` v`rmlat 'grh, dbm tcls ls "cdt gu)r` nglbn tg tdk`.

  1cls ls tc` 'grh 4lbmladtlbn9. gb)t '`dr tc` 'grh. Dbm tc`s` dr` tc` Mu`stlgbs tcdt gu)r` nglbn tg

  cdv` tg dbs"`r tgn`tc`r. %gu gbj b``m blb` #`g#j` gb db Mu`stlgb. ?g j`t h` :ust ng tcrgunc

  tcls, dbm tc`b +)jj dsk tc` m`#ut tg #dss tcgs` gut. 1c`b b`njln`bt r`t`btlgb gr b`njln`bt

  su#`rvlslgb. Db g' tcgs` gb` ajdlhs, l' "` #rgv` tcdt, "` "lb. 3g", cg" mg "` ng d!gut

  #rgvlbn tcdt$ cdt ls tc` !urm`b g' #rgg' lb d ads` jlk` tcls$ F`h`h!`r, tcls ls d alvlj ads`. +b d

  alvlj ads`, ajdlhs cdv` tg !` #rgv`m ! d nr`dt`r "`lnct g' tc` `vlm`ba` gr "cdt)s adjj`m d

  #r`#gbm`rdba`. 5`t h` `;#jdlb lt tg gu. ?gh` #`g#j` adjj lt 08.O tg =< #`ra`bt, d##rg;lhdt`j.

  +b d arlhlbdj ads`, "c`b sgh`!gm ls nglbn tg ng tg :dlj, gu cdv` tg #rgv` lt !`gbm d

  r`dsgbd!j` mgu!t tg d hgrdj a`rtdlbt. Iut lb d alvlj ads`, djj "` cdv` tg #rgv` ls tcdt sgh`tclbn

  ls hgr` jlk`j tru` tcdb bgt tru`. Dbm tc` "d gu mg tcdt, j`t)s sd jdm :ustla` ls gut lb 'rgbt g'

  tc` agurt.

  ?c`)s !jlbm'gjm`m !`adus` sc` adb)t s`` agjgr, rda`, grlnlb, s`;udj grl`btdtlgb, dbtclbn. 1cdt)s bgt

  lh#grtdbt. 1cdt)s bgt r`j`vdbt. Iut "c`b gu tdk` tc` sadj`s g' :ustla`, dbm gu #ut djj g' tc`

  `vlm`ba` gb gb` slm`, dbm djj tc` `vlm`ba` gb tc` gtc`r, dbm l' tc` sadj` tl#s `v`r sg sjlnctj, tc`b

  "` cdv` hdm` tc` !urm`b g' #rgg', hgr` jlk`j tru` tcdb bgt tru`. tcdt)s djj "` cdv` tg #rgv` lb

  tcls ads`. Dbm "` cdv` tg #rgv` b`njln`bt clrlbn gr su#`rvlslgb gr r`t`btlgb, dbm tc` m`'`bmdbt

  cds tg #rgv` tcdt (lacd`j Edaksgb agbtrl!ut`m tg cls m`dtc ! tc` sdh` !urm`b tcdt "` cdv`. Dbm

  ds tc` sadj`s g' :ustla`, l' gu jggk dt tcgs`, dbm :ust d '`dtc`r, :ust d '`dtc`r tcdt tl#s tc` sadj` ls

  `bgunc tg h``t tc` !urm`b g' #rgg'. ?g "c`b gu)r` lb tc`r`, gu kbg", sgh` #`g#j` sd, `jj,

  + mgb)t kbg". 1c` mlmb)t r`djj #rgv` !`gbm d r`dsgbd!j` mgu!t. 1c` mlmb)t #rgv` lt aj`drj.

  djj "` cdv` tg mg ls #rgv` tcdt lt)s hgr` jlk`j tru` tcdb bgt tru`.

  ?g `dac Mu`stlgb tcdt gu jggk dt, tcdt)s tc` stdbmdrm tcdt gu hust 'gjjg". Djj rlnct. 3g", + tclbk

  tcls 22 l' "` agujm 22 m`#ut Ful6$ ?g +)h nglbn tg nlv` gu tc` 'grhs, "djk tcrgunc tc` 'grh, l'

  gu "dbt tg tdk` bgt`s gr "cdt`v`r. Dbm +)h nglbn tg r`'`r tg `vlm`ba` lb tcls ads`, mgauh`bts.

  +)h nglbn tg nlv` gu tc` trldj `;cl!lt buh!`r dbm trdbsarl#ts, dbm +)h nglbn tg nlv` gu tc` #dn`

  dbm jlb` "c`r` tc` "ltb`ss sdlm lt gkd$ ?g tc` "d tcls "grks ls, gu ng lb tc` :ur rggh, gu

  djj slt mg"b, dbm gu m`alm` "cg)s nglbn tg !` tc` #r`slmlbn :urgr. s`m tg !` adjj`m d 'gr`hdb,

  !ut lt)s adjj`m tc` #r`slmlbn :urgr.

  Dbm gu m`alm` "cg ls tc` #`rsgb tcdt gu tclbk "ljj !`st c`j# us tg "grk tgn`tc`r dbm r`dsgb

  tgn`tc`r tcrgunc tc`s` Mu`stlgbs. ?g ds gu agh`, gu jggk dt tc` v`rmlat 'grh, dbm tc` 'lrst

  Mu`stlgb gb tc` v`rmlat 'grh ls 22 tcls ls "cdt "` cdv` tg #rgv`. 1c`s` dr` tc` 'lv` `j`h`bts tcdt

  [email protected] jlv` clr`m r. (urrd tcdt r. (urrd "ds ub'lt gr lbagh#`t`bt tg #`r'grh tc` "grk c`

  "ds clr`m 'gr tcdt [email protected] kb`" gr scgujm cdv` kbg"b tcdt r. (urrd "ds ub'lt gr lbagh#`t`bt

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  9/53

  tcdt r. (urrd "ds ub'lt dbm agujm cdrh tc` #jdlbtl'' dbm tcdt [email protected] jlv`)s b`njln`ba` "ds d

  su!stdbtldj 'datgr. ?g j`t)s jggk dt tc` 'lrst Mu`stlgb d!gut tcls, "clac "ljj !`, l' gu)r` gb Mu`stlgb

  O mlm [email protected] jlv` clr` r. (urrd$ db lh#grtdbt :ur lbstruatlgb, !`'gr` "` n`t tg tcdt, ls j`ndj

  r`jdtlgbscl#. dbm "cdt gu s`` c`r` ls tc`s` #`g#j`, (r. 1r`jj, "cg cds !``b c`r` djhgst `v`r

  md, (r. Ngbnd"dr`, (s. 7gjjdbm`r, (`nj`b, &cljjl#s, Egrrl`, ggjj`, tc` "`r` dn`bts gr

  `h#jg``s g' [email protected] jlv`, dbm dbtclbn tc` mlm lb tc` agurs` g' tc`lr `h#jgh`bt, [email protected] ls

  r`s#gbsl!j` 'gr. ?g dbtclbn tcdt tc` mlm, [email protected] ls r`s#gbsl!j` 'gr, dbm tcdt)s "cdt lt h`dbs, j`ndj

  r`jdtlgbscl#. 1c`)r` dutcgrl6`m tg mg tcdt, dbm +)h nglbn tg `;#jdlb tcdt tg gu. Dbm c`r` dr` djj

  tc` #`g#j` 4lbmladtlbn9. %gu r`h`h!`r tc`h. 1c` adh` `ltc`r jlv` gr ! vlm`gtd#` tcdt dr`

  `ltc`r dn`bts 22 tc` jdst t"g dr` dn`bts, ggjj` dbm Egrrl`, dbm tc` tg# 'lv` dr` `h#jg``s g'

  [email protected] jlv`. ?g j`t)s jggk bg" dt tc` 'lrst Mu`stlgb. [email protected] jlv` clr`m r. (urrd dbm + tclbk tc`

  `vlm`ba` ls gv`r"c`jhlbn, !ut aj`drj hgr` jlk`j tru` tcdb bgt tru`. Dbm tcls ls db lh#grtdbt

  :ur lbstruatlgb.

  c`b gu ng lb tc`r`, tc` agurt ls nglbn tg nlv` gu tc` :ur lbstruatlgbs, sg, gu kbg", l' gu

  cdv` d Mu`stlgb dbm sd, "cdt :ur lbstruatlgb d##jl`s tg Mu`stlgb O$ "`jj, tcls ls Mu`stlgb O,

  "clac gu djj cdv`, dbm + !`jl`v` "` #rgv`m lt. Dbm + "dbt tg scg" gu c`r` cg" "` mlm lt. -b`,

  ! db grdj dnr``h`bt t"g, ! db lh#jl`m2lb2'dat dnr``h`bt dbm, tcr``, ! "rltt`b dnr``h`bt.

  3g", tc`s` dr` djj j`ndj tc`grl`s gkd$ Iut + "dbt tg `;#jdlb tg gu cg" tc` `vlm`ba` #rgv`s

  `;datj "cdt +)h sdlbn. 3g", "` mlmb)t cdv` tg s#`bm djj tcls tlh` l' tc` "gujm :ust dmhlt "cdt

  "ds tru`, !ut "` cdm tg #rgv` `dac gb` g' tc`s`. Dbm r`h`h!`r bg" tc` dnr``h`bt slnb`m gb

  Edbudr tc, 88

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  10/53

  "cdt c` sdlm gb 1. 5`t h` ng !dak tg tcls 'grhdtlgb g' tc` agbtrdat. 3g. O, tc` ubm`rstggm 22

  "` ajdlh tcdt tc`r` "ds d agbtrdat gr dnr``h`bt gkd$ ` cdv` tg ajdlh tcdt. Dbm tcdt `dac

  kb`" "cdt tc` "`r` su##gs`m tg mg (urrd, #rgvlm` h`mladj adr` [email protected] #d (urrd. (urrd

  dnr``m tg nlv` sgh`tclbn g' vdju`. 7` ndv` u# cls #rdatla` lb 5ds nds dbm "ds nglbn tg tr`dt

  (lacd`j. Dbm tcdt tc` !gtc dnr``m tg tc` t`rhs. 3g", b`;t, tc`s` +)h scg"lbn gu, tc`s` dr` tc`

  :ur lbstruatlgbs tcdt gu)r` nglbn tg cdv`, sg l' gu "dbt tg :ust bgt` mg"b 22 + mgb)t cdv` tc`

  buh!`rs, !ut 22 dbm "c`b gu `;dhlb` tc` agbmuat g' tc` #drtl`s, [email protected] jlv` dbm r. (urrd, gu

  cdv` tg m`t`rhlb` "c`tc`r d r`dsgbd!j` #`rsgb 22 d r`dsgbd!j` #`rsgb ls gu 22 "gujm dnr`` gr

  agbajum` 'rgh tc` "grms dbm tc` agbmuat tcdt tc`r` "ds db dnr``h`bt. Dbm gu adb)t agba`rb

  gurs`j' "ltc dbgb`)s clmm`b lbt`btlgbs jlk`, "`)r` nglbn tg stdjj clh, gr dbtclbn jlk` tcdt.

  cdt "ds `vlm`ba`$ lm tc` g''`r tg #d (urrd d suh$ lm tc` dnr`` 22 mlm tc` g''`r tg

  #rgvlm` h`mladj adr`$ lm c` dnr``$ +t)s tcdt slh#j`. +t)s jlk` d cdbmscdk`. %gu mgb)t `v`b cdv` tg

  h``t tc` #`rsgb tg cdv` db dnr``h`bt.

  $ l%, +l3 , Hr/ _#ll3" 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/+ h`db, agh` gb rlnct$ "` clr`m clh gkd$ -kd, gu mlm, (r. &cljjl#s. -"b u#

  tg lt. -kd, "` mlm. ``ks dbm "``ks. 7g" hdb Mu`stlgbs c` "gujmb)t dbs"`r, 'grn`t tcls

  slh#j` tclbn tcdt c` sdlm gb sk !rgdmadst, "grjm"lm`, !`'gr` tc` ads` "ds `v`b 'lj`m. I`'gr`

  tc`r` "ds dbtclbn nglbn gb. ?g, + h`db, lt)s r`dj slh#j`. 7`)s tc` [email protected] -' tc` agh#db. 1cdt)s ds

  clnc ds lt n`ts. 7` dmhltt`m lt, !ut tc`b + dsk`m clh dt tc` trldj mlm gu sd tcdt lb tc` lbt`rvl`",

  )"` clr`m clh)$ Dhgbnst gtc`r tclbns, `s. bg", tcdt "ds !`'gr` db jd"sults, db lssu`s d!gut

  r. (urrd lb tcls ads`$ dbs"`r agrr`at. c` mg`sb)t sd c` b`v`r sdlm tcdt. 7` mlmb)t sd c`mlmb)t h`db lt. 7` sdlm 22 lt)s a`rtdlbj hgr` jlk`j tru` tcdb bgt tru` tcdt c` hlnct cdv` !``b

  t`jjlbn tc` trutc !`'gr` tcls ads` "ds 'lj`m. 1c`b "` adjj`m (s. 7gjjdbm`r, dbm + dsk`m c`r dbm

  r. (urrd "ds r`tdlb`m, cls s`rvla`s, ! [email protected], "dsb)t c`$ Jtc` agbtrdat ls "ltc [email protected] jlv`

  #rgmuatlgbs, `s. (s. 7gjjdbm`r, sc` dmhltt`m lt, dbm tc`s` dr` 22 LLL

  $ l%, +l3 , H"/ C,!%r 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/3g klmmlbn. +t "ds #r`tt d##dr`bt. %gu)r` nglbn tg r`h`h!`r tc` gbj tlh` gu

  `v`r mlm. 5`t)s sd 08, dbm 8 tlh`s gu clr`m tc`h, dbm 8 tlh`s gu mlmb)t, dbm C8 tlh`s 22 tcls

  ls tc` gbj tlh` lb clstgr. %gu tclbk gu hlnct r`h`h!`r "c`tc`r gu clr`m sgh`gb` gr bgt$

  (s. d`. K`bb, (r. -rt`nd)s tgjm c`)s gb` g' tc` tg# t`b mgatgrs lb tc` "grjm. `)jj n`t tg tcdt.

  "ds lt gur ubm`rstdbmlbn lt "ds Agbrdm (urrd$ + adh` tg j`drb tcdt. sg r`h`h!`r, + sdlm,

  "c`b sgh`gb`)s !`lbn clr`m, tc`r`)s tcr`` "ds tcdt gu adb clr` tc`h buh!`r gb`, gu adb

  cdv` d "rltt`b gr grdj agbtrdat buh!`r t"g, gu adb cdv` d agbtrdat tcdt)s #drtldjj "rltt`b gr

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  11/53

  #drtldjj grdj. F`h`h!`r, tcls ls djj 'gr Mu`stlgb bg. O. Dbm buh!`r tcr``, grdj agbtrdats dr` :ust

  ds vdjlm ds "rltt`b agbtrdats. +t hdk`s bg ml''`r`ba`. Dbm "` c`drm djj tcls t`stlhgb, "` mlmb)t

  slnb, (lacd`j mlmb)t slnb. "`jj, cg" tc` c`ak ls (lacd`j nglbn tg slnb "c`b tc` b`v`r ndv` lt

  tg clh$ `)jj n`t tg tcdt. -rdj agbtrdat, "c`tc`r lt)s ! "grms gr agbmuat, ls :ust ds vdjlm ds d

  "rltt`b, slnb`m agbtrdat. 1cdt)s tc` jd" 'gr Mu`stlgb bg. O lb tcls ads`. 3g", j`t)s tdjk d!gut tc`

  grdj dnr``h`bt. ` cdv` (r. Ngbnd"dr` c`r` 22 lbt`r`stlbn. (r. Ngbnd"dr` r`jl`s d jgt u#gb

  (lacd`j Edaksgb dbm rdbk lj`g.

  7` hdk`s d jgt g' stdt`h`bts gb "cdt tc` sd. +bt`r`stlbn `bgunc, !gtc g' tc`h dr` m`dm dbm

  adbbgt r`s#gbm. Iut tc` gbj gb` tcdt sdlm tc` mlm lt dt tc` !`c`st g' (lacd`j "`r` (r. ggjj`

  22 dbm r. (urrd, c`)s bgt c`r`, `ltc`r 22 dbm (r. Ngbnd"dr` gkd$ ?g (r. Ngbnd"dr` cds

  s`v`rdj agbv`rsdtlgbs "ltc r. (urrd, sds, gb` dt O08. c` sds, #`r (E, mg`sb)t hdtt`r.

  1c` adb !gtc clr`. Iut c` b``ms O8 mds tg "lbm mg"b cls #rdatla`, tc`b c` "ljj !` 'ujj tlh`.

  dbm c`)s "rltlbn tcdt `2hdlj tg (lacd`j Dhlr ljjldhs, "cg ls db dsslstdbt 'gr (lacd`j Edaksgb.

  1c`r`)s d "rltt`b 22 !ut mg`sb)t b``m tg !` "rltt`b, r`h`h!`r, lt adb !` grdj. (r. ggjj` tc`b

  'gjjg"s u# t"g mds jdt`r "ltc (r. 22 `;aus` h` 22 "ltc r. (urrd, dbm tc` ng tcrgunc djj tc`s`

  t`rhs. cg ls tc` agbtrdatlbn `btlt$ c`r` ls tc` agbtrdat$ 7g" dr` gu nglbn tg trdv`j$ 7g"

  dr` gu nglbn tg n`t lbsurdba`$ [email protected] "gujm agv`r bg hgr` tcdb d hgbtc lb jl`u g' aurtdljh`bt gr

  a`ssdtlgb 22 tcdt h`dbs stg##lbn tc` tgur. ?g tcdt "ds kbg"b rlnct d"d "ltclb t"g mds. Dbm

  jgss g' #rg'lts dbm O08 #dd!j` hlm2hgbtc.

  r. (urrd tc`b "rlt`s !dak gb tc` O0tc, "clac ls d!gut O8 mds jdt`r "c`b c`)s nglbn tg cdv`

  cls "cgj` #rdatla` scut mg"b, tg ggjj`, `;cl!lt O

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  12/53

  1c` mlmb)t cdv` tg mg tcls. 3g!gm sdlm, gkd, gu cdv` tg clr` r. (urrd. tc` agujm cdv`

  sdlm bg. Dbm "` kbg" tc` agbtdat`m r. lbk`jst`lb dbm gtc`rs. 3g", tcls ls tc` b`;t "d d!gut

  `bt`rlbn lbtg d agbtrdat. [email protected] sds tc` mlmb)t cdv` db agbtrdat "ltc (urrd !`adus` c` mlmb)t

  slnb d 'lbdj "rltt`b dnr``h`bt. -kd. 3g", c` mlm slnb db dnr``h`bt, !ut tcdt)s tc`lr m`'`bs` tg

  tc` agbtrdat. 3g", tc` mgb)t cdv` d m`'`bs` tg tc` lh#jl`m2lb2'dat agbtrdat gr grdj. 1c` cdv` bg

  "rltt`b 22 r`Mulr`s (lacd`j 22 s#`bt djj klbms g' tlh` gb tcdt. (lacd`j mlmb)t slnb, sds,

  )d##rgv`m ! tc` drtlst.) gu)v` c`drm lt djj. Djj "` cdv` tg scg" ls tcdt (urrd dbm [email protected] jlv`

  ubm`rstggm dbm dnr``m tg t`rhs dbm tcdt tc` dnr``m tg !` !gubm !`'gr` d "rltt`b dnr``h`bt "ds

  agh#j`t`m dbm slnb`m. 1cdt)s djj "` b``m tg scg". b'grhdjl6`m dnr``h`bt, :ust jlk` d "rltt`b

  dnr``h`bt. (dk`s s`bs`. 1cdt)s tc` jd" lb tcls stdt`. 3g", dndlb, lb tc` ub'grhdjl6`m dnr``h`bt,

  O08, 'ujj tlh` lb O8 mds. 1c` ng !dak, tc` ng tcrgunc djj tc` t`rhs. 3g Mu`stlgbs. 1c` cdv`

  db ub'grhdjl6`m dnr``h`bt. g`sb)t b``m tg !` lb "rltlbn. 7lrlbn (urrd tg mg lt, dbm (urrd

  stdrts "grklbn. 3g Mu`stlgb. g`sb)t hdtt`r l' (lacd`j sdlm, clr` clh gr bgt.

  3g", "` cdv`b)t c`drm tcdt 'rgh (lacd`j gr dbgb` !ut Ngbnd"dr` dbm ggjj`, !ut ggjj`

  b`v`r tdjk`m tg (lacd`j. Egrrl` b`v`r tdjk`m tg (lacd`j. 1c` gbj gb` tcdt sds c` tdjk`m tg

  (lacd`j d!gut tcls ls (r. Ngbnd"dr`, dbm +)h nglbn tg n`t tg clh. Dbm tc`b (r. 1r`jj, tc` jd"`r

  'gr tc` agh#db "cg cds !``b c`r` b`drj `v`r md, + dsk`m clh (r. Ngbnd"dr` dnr``m "ltc

  (urrd tg tc`s` t`rhs, O08 d hgbtc, c`)jj !` 'ujj tlh` lb O8 mds rlnct$ -kd. g gu dnr``

  "ltc tcdt$ %`s. Dbm c` "ds dutcgrl6`m tg mg tcdt, "dsb)t c`$ `s. sg r`h`h!`r tcdt

  lbstruatlgb gb j`ndj r`jdtlgbscl#$ +' gu)r` dutcgrl6`m tg mg sgh`tclbn, dbm gu mg lt, lt !lbms tc`

  agh#db$ 1cdt)s "cdt c` mlm. 7` "ds dutcgrl6`m tg mg lt. 1r`jj kb`" lt. 3g", dbm "` cdv` tc`s`

  `2hdljs. 7` dnr``s, !dsladjj, lb dnr``h`bt 22 c` mg`sb)t cdv` tg dnr`` tg `v`r slbnj` tclbn, jlk`

  "c`r` ls c` nglbn tg std, gr dbtclbn jlk` tcdt. Dbm tc`b c` s`bms clh tc` rgutlbn buh!`r tg n`tcls hgb` sg c` adb n`t #dlm. r. (urrd s`bt clh tc` rgutlbn lbstruatlgbs + "dbt h O08,888 d

  hgbtc. Dbm tcls ls lb 22 (d bm, d't`r tc` O8 mds "c`b c` ls nglbn tg !` 'ujj tlh` gkd$

  1cdt)s tc` `vlm`ba`.

  3g", tc`b "` cdv` tc`s` `2hdljs. Irlnltt` ?l`n`j, "cg ls gb` g' (r. Ngbnd"dr`)s dsslstdbts, dbm

  (r. ggjj` sd, 7`s #lbnlbn us 'gr #dh`bt. + dssuh` tcdt h`dbs c` ls !unnlbn tc`h, jlk`,

  "c`r` ls h hgb`$ &lbnlbn, +)h bgt 'dhljldr "ltc tcdt. Iut tcls ls ggjj`. gujm jlk` tg

  stdjj clh "ltc sgh`tclbn 'gr clh tg jggk dt dbm hujj gv`r. "c dr` tc` tdjklbn tg clh$ lrst g'

  djj, clmm`b lbt`btlgbs, r. (urrd mlmb)t kbg" dbtclbn d!gut tcls. 7`, r. (urrd, "`)r`stdjjlbn gu, r. (urrd. `)r` stdjjlbn gu. !`adus` tc` mgb)t "dbt tg #d 22 !`adus` tcdt)s d

  jgt g' hgb` tc` cdv` tg #d gut. F`h`h!`r, tc`)r` tc` gb`s #dlbn tc` hgb`. Dbm tc`b r.

  (urrd sds gb tc` tc, t"g mds jdt`r h agbtrdat ls tdklbn d jlttj` hgr` tlh` tg m`v`jg#. +b

  tc` h`db"clj`, + cdv` #`r'grh`m dbm agbtlbu` tg 'uj'ljj h s`rvla`s tg tc` ajl`bt lb nggm 'dltc. +

  dh dsklbn gu tg m`#gslt h '`` 'gr (d lb r`al#rgalt g' nggm 'dltc gb gur #drt g' tcls

  dnr``h`bt. (r. ggjj` +)h sgrr lt)s tdklbn sg jgbn, !ut cg#` tcdt, "ltc gur lb#ut dbm

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  13/53

  aghh`bts, "` adb mls#gs` g' tc` dnr``h`bt Mulakj dbm drrdbn` 'gr #dh`bt lb (d dbm Eub`.

  tcdt)s tcls. 1c` djr`dm cdv` db grdj dnr``h`bt. 1c`)r` djr`dm "grklbn. 1c` djr`dm dnr``m tg

  d suh dbm #dh`bt dbm gtc`r t`rhs g' tc` dnr``h`bt. 1cdt)s djj "` b``m. Iut jdt`r gu c`drm

  [email protected] sd, ` adb b`v`r #d dbgb` ubtlj tc`r`)s d "rltt`b dnr``h`bt. !ut tcdt mg`sb)t h`db

  tc` adb)t "grk. Dbm lb 'dat, (s. Egrrl` s`bt tcls "rltt`b h`hg gv`r, tc` 'lbdj dnr``h`bt, sds gb

  tc`r`, 'lbdj (lacd`j Edaksgb s`bt tg (urrd. Aj`db #m'.

  +' gu d##rgv`, slnb. (urrd slnb`m dbm s`bt tc`h !dak Eub` =tc gkd$ 3g", tcls ls "cdt tc`

  dnr``h`bt sds, tcdt tcls dnr``h`bt tcls "rltt`b lbm`#`bm`bt agbtrdatgr dnr``h`bt su#`rs`m`s

  dbm r`#jda`s db dnr``h`bt, "c`tc`r grdj gr "rltt`b. sg lb tc` `bt`rtdlbh`bt lbmustr, #`g#j` dr`

  hdklbn m`djs djj tc` tlh`. %gu c`drm (r. &cljjl#s sd, +)h lb lt 'gr tc` m`dj. tc` hdk` db

  dnr``h`bt, #`g#j` stdrt "grklbn, dbm jdt`r tc` jd"`rs n`t lbvgjv`m c`r`. r. (urrd mlmb)t cdv`

  db, daagrmlbn tg tc` `vlm`ba`. 1c`r`)s bg jd"`r "` c`drm g', `v`b tcgunc c` sdlm c`)m jlk` tg

  cdv` clh s`` lt. ` mlmb)t s`` db `vlm`ba`. 1c`b tc` 22 `v`btudjj, tc` n`t tc` dnr``h`bt. (r.

  -rt`nd "ds hgbtcs "grklbn !`'gr` c` cdm db dnr``h`bt. Dbm c`r` tc` dbtlal#dt`m tcdt tc`

  kb`" tc`r` "ds d "rltt`b dnr``h`bt gr 22 `;aus` h` 22 tc` kb`" tc`r` "ds db grdj dnr``h`bt,

  dbm tc` "`r` tc`b nglbn tg n`t lt 'grhdjl6`m, dbm lt cd##`bs djj tc` tlh`. Dbm lb 'dat, tc` drtlst)s

  dnr``h`bt "ds gbj r`Mulr`m 'gr tc` "rltt`b dnr``h`bt. 1c`r` "ds bg r`Mulr`h`bt tcdt (lacd`j

  nlv` grdj d##rgvdj, `v`b tcgunc tc` sdlm tc` "gujm clr` clh !`adus` g' clh, sg tcdt a`rtdlbj

  "gujm !` d##rgvdj, !ut tcdt)s "cdt cd##`b`m. Dbm tc` t`rhs, tc` agbmuat, tc` t`rhs g' tcls

  dnr``h`bt dr` ds g' (d Ost, !`adus` "` kb`" r. (urrd)s "grklbn ds g' (d Ost, dbm tc`)r`

  nglbn tg #d clh.

  g gu tclbk [email protected] 22 lb jlnct g' djj tc` `vlm`ba` tcdt gu)v` s``b lb tcls ads`, gu tclbk [email protected]

  #ds #`g#j` 'gr "grk tc` mgb)t mg$ cdt mg gu tclbk$ `r` nglbn tg vgjubtdrlj #d r.

  (urrd !`adus` c` "dsb)t "grklbn 'gr us lb (d. + mgu!t lt. ?g c`)s "grklbn !`'gr` tc` mrd't ls

  alraujdt`m. F`h`h!`r "c`b + tdjk`m d!gut tc` b`;t "d ls db lh#jl`m2lb2'dat agbtrdat$ Db

  lh#jl`m2lb2'dat agbtrdat h`dbs tcdt gu scgujm agbslm`r tc` agbmuat dbm r`jdtlgbscl# g' tc`

  #drtl`s, ds "`jj ds djj tc` alrauhstdba`s. JAgbtrdats adb !` ar`dt`m ! tc` agbmuat g' #drtl`s

  "ltcgut s#gk`b gr "rltt`b "grms. gu mg bgt cdv` tg sd dbtclbn tg cdv` d agbtrdat !ds`m gb

  agbmuat. +h#jl`m2lb2'dat h`dbs !ds`m gb agbmuat. Dbm lt sds tc` adb !` ar`dt`m ! "grms, l'

  tc` agbmuat g' !gtc #drtl`s ls lbt`btlgbdj, `dac kbg"s gr cds r`dsgb tg kbg" tcdt tc` gtc`r #drt

  "ljj lbt`r#r`t tc` agbmuat ds db dnr``h`bt. A`rtdlbj, (urrd s`bmlbn cls !dbk lb'grhdtlgb tg n`t#dlm, dbm (urrd #rgvlmlbn s`rvla`s, dbm tc`b dnr``lbn tg #d clh, a`rtdlbj tcgs` 22 tc` cdv`

  db dnr``h`bt. F`h`h!`r, tcls ls gbj gb tc` clrlbn Mu`stlgb. 1c`)r` tcrg"lbn u# `v`r j`ndj

  curmj` tc` adb, !ut tc` kbg". F`h`h!`r, dt tc` v`r !`nlbblbn, (r. &cljjl#s dmhltt`m lt. Iut

  "` cdv` tg ng tcrgunc djj tcls. Dbm (r. 1r jj, c`)s d jd"`r, "`bt tg N`grn`tg"b jd" sacggj "ltc

  (r. &utbdh 22 "` c`drm tcdt "c`b c` argss2`;dhlb`m @rla N`grn` 22 dbm lt sds gu ngt tg

  agbslm`r djj tc` alrauhstdba`s, agbmuat g' tc` #drtl`s, dbm agbtrdats adb !` ar`dt`m "ltcgut d

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  14/53

  "rltt`b gr 22 "ltcgut s#gk`b gr "rltt`b "grms. @;datj 22 (r. 1r`jj kbg"s tcdt. 7`)s d jd"`r. ?g

  tc` acl`' j`ndj g''la`r g' [email protected] jlv` kb`" tcls, dbm `v`r!gm kb`". 1cdt)s tc` jd".

  1c`r`)s bg n`ttlbn drgubm lt. Dbm aj`drj, tc`)r` datlbn ds l' tc` agbtrdat "ds lb `;lst`ba`,

  !`adus`, jggk, (urrd scut mg"b cls #rdatla`, hgv`m tg 5D., tr`dts (E, (d tg Eub`. 1 jjs [email protected]`)s #`r'grhlbn lb nggm 'dltc. 1djks dbm h``ts "ltc -rt`nd, &cljjl#s, Ngbnd"dr`. grks "ltc

  &cljjl#s dbm -rt`nd gb tc` r`c`drsdj dtt`bmdba` sac`muj` dbm dsks tg !` #dlm. 1cgs` dr` djj tc`

  'dats g' tc` agbmuat g' (urrd. cdt d!gut [email protected] jlv`$ Fdbm &cljjl#s, Ngbnd"dr`, -rt`nd adjj

  dbm h``t "ltc r. (urrd. 1c` "rlt` db `2hdlj, "` "dbt tg r`hlbm clh tcdt lt)s [email protected], bgt (E

  "cg ls #dlbn cls sdjdr. "c "gujm gu "dbt tg mg tcdt l' gu cdmb)t clr`m sgh`gb`$ lm tc`

  ng drgubm t`jjlbn tcdt "` mlmb)t clr` gu, !ut gu !`tt`r r`h`h!`r "cg ls #dlbn gu. (urrd

  #ut 22 "ds lb tc` !umn`ts `v`b d't`r tc` m`dtc. 1c` ngt cguslbn 'gr r. (urrd. 1c` hdm` r.

  (urrd r`s#gbsl!j` 'gr (E)s r`c`drsdj sac`muj` dbm dtt`bmdba`. Djgbn "ltc (r. &cljjl#s, tc`

  [email protected] c "gujm gu mg tcdt 'gr sgh`!gm gu mlmb)t clr`$ 1c` dsk`m (urrd tg #rgvlm`

  dsslstdba` 'gr lbsurdba`, dbm tc`b tc` dsk`m rdbk lj`g dbm 1gch` tg d##rgv` tc` C0 hljjlgb

  tc` "`r` gut, d't`r (E ml`m, dbm jg dbm !`cgjm, nu`ss "cg ls gb tc`r`$ r. (urrd. ?g tc` tclbk

  lt)s nggm 'gr tc`h, tc` adb mg tcdt tg n`t tc` C0 hljjlgb. c`b tc` "dbt tg !` c`jm tg clrlbn, lt)s

  bgt nggm `bgunc. Dbm Fdbm &cljjl#s sdlm c` clr`m clh, !ut "` cdv` tg s#`bm d jgt g' tlh` gb

  tcls.

  $ l%, +l3 , Hr/ C, 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/1cls ls (r. 7gh "cg ls m`'`bmdbts) `;#`rt "cg "` #jd`m tc` vlm`gtd#`. 7` "dsb)t

  adjj`m tg t`stl'. (r. 7gh, "cg tc` r`tdlb`m. 3g", tc`r`)s tc` `2hdlj tcdt tdjks d!gut 22 tcls ls

  (r. 1djgr K`bb -rt`nd dbm ggjj` cds r`s#gbsl!ljlt 'gr tc` scg" agbt`bt dbm agbsujtdtlgb.

  &cljjl#s dbm (urrd, r`s#gbsl!j` 'gr (E)s r`c`drsdj dbm dtt`bmdba` sac`muj`. "c "gujm d

  mgatgr tcdt gu cdv`b)t clr`m !` r`s#gbsl!j` 'gr sgh`gb` tcdt)s "grklbn 'gr gu tg ng tg #rdatla`

  gr r`c`drsdjs$ c$ I`adus` gu clr`m clh. 1cdt)s "c. Dbm Fdbm 22 `;aus` h` 22 K`bb

  -rt`nd, "` dsk`m clh gu ubm`rstggm tcdt d!gut, d't`r agba`rbs tcdt gu cdm rdls`m, tcdt Fdbm

  &cljjl#s dbm r. (urrd "`r` nglbn tg !` r`s#gbsl!j` 'gr (E)s r`c`drsdj dbm dtt`bmdba`

  sac`muj`$ `s. gkd. Dbm cdv` gu `v`r s``b d sltudtlgb "c`r` d [email protected] -' d #rghgt`r dbm

  #rgmua`r "`r` r`s#gbsl!j` 'gr db drtlst)s r`c`drsdj sac`muj` dbm dtt`bmdba`$ bg. gu kbg""c$ I`adus` "c`b (r. 1r jj sdlm tcdt "` mgb)t ac`ak gut lbm`#`bm`bt agbtrdatgrs, tcdt)s lb d

  bgrhdj sltudtlgb. 7`r` gu cdv` (lacd`j Edaksgb, tc` klbn g' #g#, aghlbn tg "grk, gu "dbt tg

  n`t tcls nglbn, gu clr` d mgatgr, dbm gu hdk` tc` mgatgr !` lb acdrn` g' tc` sac`muj`, dbm tc`b

  gu agh` lbtg agurt dbm sd, "` mlmb)t clr` clh. lt)s d!gut tc` s`drac 'gr tc` trutc, jdml`s dbm

  n`btj`h`b. 7g" adb sgh`gb` sd, ` clr`m clh dbm tc`b agh` lbtg agurt 'gr 'lv` hgbtcs dbm

  m`b lt, dbm m`b lt ubm`r gdtc, dbm +)jj n`t tg tcdt. Dbm tc`b "` dsk`m (r. -rt`nd mlm gu cdv`

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  15/53

  cls a`jj #cgb` #rgnrdhh`m lbtg gur #cgb`$ %`s. ds c` ar`dtlbn tc` sac`muj` 'gr r`c`drsdjs$

  `s. sg "c "gujm tc` mlr`atgr g' tc` scg" cdv` tc` mgatgr)s buh!`r #rgnrdhh`m lb dbm adjj

  clh djj tc` tlh` 'gr tc` r`c`drsdj sac`muj` l' c` "dsb)t clr`m ! [email protected]$ c$ Dbm c`r`)s d jlst g'

  tc` adjjs tcdt "gujm !` nglbn gb, dbm tc` mdt`s, tc` Otc dbm O

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  16/53

  dbm "` djsg kbg" tcdt tc` cdm 1gch` dbm lj`g slnb sg tc` agujm n`t #dlm tc`lr hgb`.

  F`h`h!`r tcdt$ `jj, (urrd "ds gb tc`r`. c "dsb)t tcdt d##rgvdj 'gr (urrd$ +' (E mlmb)t

  cdv` tg slnb "c`b c` "ds m`dm, tc`b "c agujmb)t tcgs` nus slnb 'gr clh jlk` tc` mlm$ ?g tc`

  "dbt`m lt !gtc "ds. 7` "dsb)t clr`m !`adus` "` mlmb)t cdv` d "rltt`b agbtrdat, !ut "` mlmb)t

  cdv` d "rltt`b agbtrdat d##rgvlbn `;#`bs`s, !ut tc` slnb`m d't`r cls m`dtc. Alraujdr. Dbm (r.

  Ngbnd"dr`, + dsk`m clh mlm (lacd`j `v`r dsk gu tg `bt`r lbtg d "rltt`b agbtrdat$ J3g. ds lt

  sdlm lb agbv`rsdtlgb tcdt gu "`r` tg n`t d "rltt`b agbtrdat "ltc (urrd$ J3g. ?g lt "ds [email protected]

  "cg m`alm`m tg cdv` d "rltt`b dnr``h`bt "ltc r. (urrd, "dsb)t lt, slr$H+ sus#`at sg, `dc. bg

  klmmlbn. 1c` "dbt`m lt !`adus` tc` "dbt`m agbtrgj. Dbm "c`b tc` ngt tcdt, tc` cdm 22 tc`

  dssuh`m r`s#gbsl!ljlt "ltc (urrd. 1c` mlmb)t cdv` tg mg tcdt, !ut tc` acgs` tg mg lt. (lacd`j

  b`v`r dsk`m 'gr lt. 7` mlmb)t "dbt d "rltt`b dnr``h`bt. ?g tc` "`bt dbm clr`m (urrd, dbm bg"

  tc` "dbt tg sd tc` mlmb)t clr` (urrd, dbm lt)s djj (lacd`j. Dbm tc`b "` dsk`m dndlb (r. 7gh,

  7dv` gu `v`r s``b d agbtrdat jlk` tcls "ltc tc`s` tcr`` #`g#j`$

  $ l%, +l3 , Hr/ C, 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/I`adus` lt mg`sb)t cd##`b `;a`#t 'gr c`r` "c`b tc` "dbt`m agbtrgj. Dbm tc`b r.

  (dtc`sgb, tc` s#grts h`mlalb` m`#gsltlgb 'rgh ?tdb'grm sdlm mg`s lt hdk` db ml''`r`ba`

  "c`tc`r lt)s slnb`m 'gr gur g#lblgb$ bg. "c$ !`adus` lb `''`at tc` agbtrdat "ds b`ngtldt`m,

  mlsausslgbs tggk #jda`, dbm lb 'dat + tclbk (urrd `;acdbn`m cls !dbk lb'grhdtlgb, tc`r` "`r`

  #cgb` adjjs, c` g#`rdt`m ubm`r tc` su#`rvlslgb, tc` agbtrdat "ds lb 'gra`. Dbm lb gb` `2hdlj, c`

  !`jl`v`s c` sdlm c` "ds 'ujj `bndn`m. + h`db, db r`dsgbd!j` #`rsgb jggklbn dt tcls "gujm

  !`jl`v` tcdt (urrd "ds clr`m. + h`db, lt)s bgt d !ln m`dj, `t "` s#`bt sg huac tlh` nglbn gv`rlt !`adus` tc` 'gunct `v`r "d. Dbm cg" d!gut "c`tc`r (lacd`j slnb`m$ 3g, mg`sb)t hdtt`r.

  c$ I`adus` lt "ds #ut lb #jda`, dbm tc` mgatgr "ds `bndn`m, "c`tc`r (lacd`j slnb`m gr bgt.

  3g Mu`stlgb c` "ds "grklbn. 3g Mu`stlgb (lacd`j ml`m "clj` c` "ds tr`dtlbn clh. 3g lssu`.

  Dbm tc`b dndlb *

  $ l%, +l3 , Hr/ _#ll3" 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/+ h`db, + mgb)t kbg" "cdt `js` "` adb sd gtc`r tcdb tcdt tc`)v` dmhltt`m lt, "`)v`

  #rgv`m lt tcr`` "ds. ?g gu cdv` tg dbs"`r Mu`stlgb O `s. lt)s lh#`rdtlv` tcdt gu mg tcdt

  !ds`m gb tc` `vlm`ba`, !`adus` dbtclbn `js` "gujm !` agbtrdr tg tc` `vlm`ba` lb tcls ads`. Dbm

  + kbg" gu)r` nglbn tg !ds` gur m`alslgb gb tc` `vlm`ba` lb tcls ads`. ?g tc` s`agbm Mu`stlgb

  bg" gb tc` v`rmlat 'grh "ds "ds Agbrdm (urrd ub'lt gr lbagh#`t`bt tg #`r'grh tc` "grk 'gr

  "clac c` "ds clr`m$ -kd. lrst gu cdv` tg 'lbm tc` clrlbn, tc`b gu cdv` tg dmmr`ss tcls lssu`.

  Dbm + !`jl`v` tc` dbs"`r tg tcdt ls `s, dbm +)h nglbn tg t`jj gu "c rlnct bg". -b Mu`stlgb ,

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  17/53

  gu adb :ust "rlt` lt mg"b. 3g. O. 7` "ds ub'lt, ubstd!j`, ubsultd!j`, ubdaa`#td!j`, ub`tcladj dbm

  ubhgrdj. Dbm tc` agb'jlat hdm` r. (urrd ub'lt ! #uttlbn tcls tcr``2#rgbn`m r`jdtlgbscl#

  lbagh#`t`bt. 7` mlmb)t cdv` tc` skljjs tg tr`dt sj``# mlsgrm`rs, tr`dt dmmlatlgb gr dmhlblst`r

  db`stc`sld. 7` cdm bg trdlblbn gr skljjs lb db g' tcdt, r. (urrd. Dbm g!vlgusj c` "ds

  lbagh#`t`bt dbm ub'lt. 7` adus`m tc` m`dtc g' (lacd`j Edaksgb. 1c`r`)s bg mls#ut`. ?g,

  r`h`h!`r, tc` clr`m tc` mgatgr tcdt adus`m tc` m`dtc. 1c`)r` r`s#gbsl!j`, l' gu 'lbm tcdt tc`

  "`r` b`njln`bt, dbm tc` mlmb)t dat ds d r`dsgbd!j` #`rsgb scgujm cdv`, dbm +)h nglbn tg t`jj gu

  d!gut tcdt rlnct bg". lrst g' djj, lt)s bgt "ds r. (urrd ub'lt, lt)s dt db tlh` murlbn cls

  tr`dth`bt. ds c` ub'lt tc` 'lrst md$ %`s. ds c` ub'lt djj tc` "d u# tg tc` 0tc "c`b c`

  dmhlblst`rs tc` db`stc`sld$ ?g lt)s 22 ubm`r bg. , lt)s dt db tlh` "ds c` ub'lt$ g`sb)t cdv` tg !`

  djj tc` tlh`, gu kbg", "ds c` ub'lt. Dbm, g!vlgusj, c` "ds ub'lt. 7` adus`m tc` m`dtc. D 'lt

  mgatgr "gujmb)t mg tcdt, dbm c`r`)s "cdt tc` `vlm`ba` scg"s c`r` ubm`r bg. , c`r` dr` tc` 'gur

  #glbts + tclbk dr` hgst lh#grtdbt bg. O, "ds (urrd ub'lt gr lbagh#`t`bt$ g`sb)t cdv` tg #rgv`

  !gtc, `ltc`r gb` gr tc` gtc`r.

  ds c` ub'lt gr lbagh#`t`bt$ 3g. O, cun` agb'jlat g' lbt`r`st. + h`db, agh` gb. 3g. , m`s#`rdt`

  'lbdbaldj strdlts. 3g. C, c` "ds bgt tc` rlnct t#` g' mgatgr dbm bg. =, c` sdlm, `s, c` "gujm nlv`

  &rg#g'gj "c`b bg gb` `js` "gujm mg lt. 1cdt)s #r`tt strgbn `vlm`ba`. 3g", j`t)s tdk` d jggk dt

  tcdt. 3g", "` cdv` (lacd`j, "` cdv` [email protected], dbm "` cdv` r. (urrd, tc` adrmlgjgnlst 'rgh 5ds

  nds. Dbm "` cdv` tc` tcr``2#drt agbtrdat tcdt ar`dt`s tc` agb'jlat g' lbt`r`st dbm r`bm`rs r.

  (urrd ub'lt dbm lbagh#`t`bt. 3g", j`t)s tdjk d jlttj` !lt d!gut tcdt. lrst g' djj, (lacd`j)s tc`

  #dtl`bt. 1c`)r` nglbn tg t`jj gu, gc, r. (urrd cdm tcls gdtc, dbm djj mgatgrs tdk` tcls

  7l##gardtla -dtc "ltc tc` sbdk` dbm s`r#`bt, dbm tc`)r` su##gs`m tg mg bg cdrh tg tc` #dtl`bt.

  dbm tcdt)s tru`. Iut tcdt mg`sb)t dj"ds cd##`b, dbm `v`r!gm kbg"s tcdt. Dbm "c mg`s tcdtcd##`b$ + h`db, "c mg`s d #cslaldb vlgjdt` cls gdtc$ cdt adus`s sgh`gb` tg mg tclbns, gu

  kbg", m`s#`rdt` #`g#j` mg m`s#`rdt` tclbns. Dbm "c`b gu #ut d m`s#`rdt` #`rsgb lb d sltudtlgb,

  tc`)r` nglbn tg mg sgh`tclbn m`s#`rdt`j, hgr` jlk`j tcdb bgt. `)r` nglbn tg ng !dak tg tcdt.

  F`h`h!`r, r. (urrd ls db lbt`rv`btlgbdj adrmlgjgnlst. Db lbt`rv`btlgbdj adrmlgjgnlst, tc` mg

  #rga`mur`s gb tc` c`drt. (lacd`j "ds c`djtc dbm 'lt, tc` sd.

  7` cdm bg c`drt #rg!j`hs. 7` cdm lbsghbld dbm d clstgr "ltc #dlb h`ms dbm tgur mgatgrs

  gkd$ `)r` bgt mls#utlbn tcdt. Iut "c "gujm gu !rlbn d adrmlgjgnlst$ -c, lt)s (lacd`j)s

  mgatgr, c` "dbt`m clh. "`jj, `dc, mg`sb)t tcdt rdls` d Mu`stlgb tcdt db lbt`rv`btlgbdjadrmlgjgnlst 'gr d nu "cg cds bg c`drt #rg!j`hs 'rgh 5ds `nds$ -kd. 1cls ls tc` jd" dbm

  "cdt gu cdv` tg us` lb m`t`rhlblbn "c`tc`r sgh`!gm dat`m lh#rg#`rj. -kd. d #`rsgb

  clrlbn, su#`rvlslbn gr r`tdlblbn dbgtc`r #`rsgb cds d mut 22 tcdt h`dbs d j`ndj g!jlndtlgb 22 tg

  us` r`dsgbd!j` adr` lb mglbn sg. D #`rsgb hd !` b`njln`bt ! datlbn gr 'dljlbn tg dat. lt)s `ltc`r

  tc` dat g' mglbn sgh`tclbn gr bgt mglbn sgh`tclbn. dbm d #`rsgb ls b`njln`bt l' c` gr sc` mg`s

  sgh`tclbn tcdt d r`dsgbd!j adr`'uj #`rsgb 22 gu c`dr djj d!gut tc`s` r`dsgbd!j` #`g#j`, !ut

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  18/53

  "cdt ls r`dsgbd!j`$ `)r` bgt dsklbn 'gr gu tg mg dbtclbn 22 r`dsgbd!j`. cdt "ds r`dsgbd!j

  adr`'uj$ F`dsgbd!j adr`'uj, bgt r`dsgbd!j r`akj`ss. r`dsgbd!j adr`'uj #`rsgb "gujm bgt mg lb

  tc` sdh` sltudtlgb gr 'dljs tg mg sgh`tclbn tcdt d r`dsgbd!j` #`rsgb "gujm mg. sg "cdt "gujm d

  r`dsgbd!j` #rghgt`r gr #rgmua`r lb tc` agba`rt !uslb`ss mg ubm`r tc` sdh` gr slhljdr sltudtlgbs

  "ltc (lacd`j Edaksgb$

  1cdt)s tc` t`st. Dbm lbt`r`stlbnj, lt sds, r`dsgbd!j adr`'uj. "c mg`s lt sd tcdt$ I`adus` tc`

  jd", lb lts lb'lblt` "lsmgh, lh#gs`s mutl`s gb #`g#j`. +' gu)r` nglbn tg clr` sgh`!gm, gu cdv`

  tg mg lt sd'`j, dbm gu cdv` tg mg lt r`dsgbd!j, adr`'ujj, dbm tcdt)s "cdt tc` jd" r`Mulr`s. ?g

  "c mg`s tc` jd" r`Mulr` tcdt$ gr `v`rgb`)s #rgt`atlgb. gr `v`rgb`)s #rgt`atlgb. 1c` jd"

  hdk`s s`bs`. 1c` jd" s``ks tg #rgt`at `v`rgb`. Dbm tc` jd" r`Mulr`s d #`rsgb tcdt)s ubm`rtdklbn

  suac db dat, tg mg lt r`dsgbd!j dbm adr`'ujj, bgt !`gbm "cdt dbgb` 22 !ut lb tcls ads`, bg gb`

  `v`r mlm lt. 3g gb`. 1c`)v` b`v`r mgb` lt. 3g gb` mlm lt. ?g tc`)r` nglbn tg !` r`djj adr`'uj l'

  tc`)r` nglbn tg mg tcdt. D r`dsgbd!j adr`'uj #`rsgb "gujm b`v`r clr` d mgatgr "ltc d tclrm2#drt

  agbtrdat, dbm bg!gm cds `v`r s``b lt. Dbm gu kbg" "c tc`)v` b`v`r s``b lt$ I`adus` d

  r`dsgbd!j adr`'uj #`rsgb "gujm b`v`r mg lt. 1c` "gujm b`v`r mg lt. 1cdt)s "c gu mgb)t s`` lt

  !`adus` lt)s bgt tc` r`dsgbd!j adr`'uj tclbn tg mg. d #`rsgb ls bgt b`njln`bt :ust !`adus` c` gr

  sc` 'dljs tg dat d''lrhdtlv`j tg dsslst sgh`gb` gr 'dljs tg #rgt`at dbgtc`r #`rsgb 'rgh cdrh dt tc`

  cdbms g' d tclrm #drt. adr ng`s g'' tc` rgdm, sgh`gb` ls lb:ur`m. 1c` jd" mg`sb)t lh#gs` d mut

  tg :uh# lbtg d !urblbn adr tg #rgt`at tc`h.

  1c` jd" ls r`dsgbd!j`. Iut lb tcls ads`, gu cdv` tg `vdjudt` "c`tc`r [email protected] dat`m b`njln`btj gbj

  lb agbb`atlgb "ltc tc` ajdlhs g' clrlbn, r`t`btlgb dbm su#`rvlslgb. Ds + tgjm gu dt tc` !`nlbblbn,tcdt)s tc` ads`. 1cgs` tcr`` lssu`s. Db gb` g' tcgs` tcr``. +' tc` dat`m ubr`dsgbd!j gr

  ubr`dsgbd!j` lb db g' tcgs` tcr``, "` "lb gkd$ 1cdt)s djj gu cdv` tg mg. (r. I`rhdb,

  r`h`h!`r (r. I`rhdb$ 1c` mlmb)t cdv` db `;#`rt tg agubt`r clh. Dbm c` sds, "ltcgut

  drtlsts, gu mgb)t cdv` d agba`rt tg #rghgt` 'gr, sg "` mg d jgt 'gr gur drtlsts. tc` mg tclbns 'gr

  a`j`!rlt drtlsts. 1c` !lnn`r tc` drtlst, tc` hgr` j``"d. Iut tc`r` dr` a`rtdlb tclbns "` mgb)t mg,

  a`rtdlb tclbns tcdt dr` bgt d##rg#rldt`. -kd. +' gu "dbt tg cdv` d ac`' dbm d hdss`us`, dbm gu

  "dbt tg cdv` d 22 djj tc`s` tclbns tcdt tc` mg gkd$ (dk`u# drtlsts, dbm cdlr, dbm sult`s dt

  cgt`js, dbm #rlvdt` dlr#jdb` trdv`j, djj tcgs` tclbns dr` aghhgb. 3gt 'gr d r`dsgbd!j` #`rsgb, !ut

  'gr tc`s` drtlsts, !`adus` tcdt)s "cdt gu)r` jggklbn dt. Db drtlst ls lb tc` sdh` sltudtlgb. Iut

  "c`b dsk`m "c`tc`r d r`dsgbd!j` #rghgt`r dbm #rgmua`r lb tc` husla lbmustr "gujm clr` d#cslaldb tg #rgvlm` #`rsgbdj s`rvla`s 'gr db drtlst dt tc` !`c`st g' tc` drtlst, c` t`stl'l`m lt "gujm

  !` clncj lbd##rg#rldt`, clncj ubusudj.

  3`v`r s``b lt mgb`. +)v` b`v`r mgb` lt. 3`v`r c`drm g' lt !`lbn mgb`, dbm h ubm`rstdbmlbn, u#

  tg tcls tlh`, [email protected] b`v`r mlm lt. 1c` 'ubmdh`btdj #rg!j`h ls lt ar`dt`s db lbc`r`bt agb'jlat g'

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  19/53

  lbt`r`st gb tc` #drt g' tc` #cslaldb. %gu cdv` d sltudtlgb "c`r` tc` #cslaldb cds d mudj

  g!jlndtlgb tg tc` #dtl`bt dbm tc` `btlt tcdt `bndn`m clh. mlm tc` adjj dbgb` 'rgh tc`

  `bt`rtdlbh`bt lbmustr tcdt sdlm lt "ds r`dsgbd!j` tg mg tcls$ + mlmb)t s`` dbgb` tg sd tcdt. 1c`

  b`v`r mlm lt !`'gr`. g`sb)t tcdt #rgv` ubr`dsgbd!j`$ Ngbnd"dr`, r`h`h!`r c` tgjm d!gut `v`r

  agba`rt c`)s !``b gb, (`nj`b, &cljjl#s, !rdnnlbn d!gut agba`rts djj gv`r tc` "grjm, sd" tc`

  stgb`s, dbm tcls gb` dbm tcdt gb`. Iut tc` b`v`r mlm tcls !`'gr`. +t)s bgt r`dsgbd!j`. 1cdt)s "c

  tc` mgb)t mg lt. r. (dtc`sgb sdlm d agb'jlat g' lbt`r`st ls d s`t g' alrauhstdba`s tcdt ar`dt`s d

  rlsk 22 r`h`h!`r tc` #drtlaujdr rlsk + tdjk`m d!gut 22 #rg'`sslgbdj m`alslgbs hdm` gb !`cdj' g' tc`

  #rlhdr lbt`r`sts, tc` #dtl`bt)s c`djtc nlv`s "d, gr hd !` ubmuj lb'ju`ba`m ! tc` s`agbmdr

  lbt`r`st, 'lbdbaldj ndlb. &rlhdr lbt`r`st, tg tdk` adr` g' tc` #dtl`bt.

  ?`agbmdr lbt`r`st, hgb`, mgb)t adba`j tc` agbtrdat, h cgus` ls !`lbn 'gr`ajgs`m, + b``m`m tc`

  mgunc. `jj, "`)jj :ust mg tcls jlttj` !lt. +t "ljj !` gkd. +' "` mlmb)t n`t clh tg mg tcls, c` mg`sb)t

  #`r'grh, + mgb)t n`t #dlm. ?g tc`r`)s db lbc`r`bt agb'jlat g' lbt`r`st. 7` "`bt gb, (r. I`rhdb, tg

  sd tc` #rg!j`h ls tc` lbc`r`bt agb'jlat g' lbt`r`st. ` cdv` d sltudtlgb "c`r` d #cslaldb cds

  mudj g!jlndtlgbs. -b` tg tc` #`rsgb tcdt tc`)r` `bndnlbn clh dbm #dlbn clh, dbm tc` gtc`r gb`,

  tc` #dtl`bt. +t)s d hgr` `nr`nlgus agb'jlat, nlv`b tc` 'dats dbm alrauhstdba`s g' tc` ads`. tc`

  sd, gc, (r. Edaksgb, "` "`r` :ust dmvdbalbn tc` hgb`. !ut tc`b tc` sd c` mg`sb)t cdv` db

  hgb`. 1c` "`r` nlvlbn tc` hgb` tg r. (urrd. 1c`)r` tc` gb`s sdlbn, "`)r` #dlbn clh,

  c` !`tt`r kbg" "cdt ls `;#`at`m g' clh. "c$ I`adus` tc` clr`m clh, tc` "`r` agbtrgjjlbn

  r. (urrd, dbm tc` #ut clh lb tc` agb'jlat g' lbt`r`st. 1c` mlmb)t b``m d "rltt`b agbtrdat.

  (lacd`j mlmb)t dsk 'gr d "rltt`b agbtrdat. 1c` "dbt`m d "rltt`b agbtrdat, !`adus` tc` "dbt`m tg

  cdv` tc` #g"`r tg agbtrgj r. (urrd. Dbm "c`b tc` mlm tcdt, tc` dssuh`m r`s#gbsl!ljlt. Dbm

  tc` cdv` djj tc`s` sg#clstladt`m jd"`rs l' tc` sd 22 tc` agujm cdv` "rltt`b lt lb tc` agbtrdat,` dssuh` bg r`s#gbsl!ljlt 'gr r. (urrd. r. (urrd 22 "`)r` bgt t`jjlbn r. (urrd "cdt tg

  mg. !ut lbst`dm, lt sds, ds tc` #rghgt`r, "` mg tcls, gu mg tcdt, "` adb t`rhlbdt`.

  Djj tcdt. 1c` mlmb)t mg tcdt. 1c` ngt tc` !`st jd"`rs tc` agujm n`t. 1c` r`s`drac dbm h`mladj

  jlt`rdtur` lbmladt`s "c`b sgh`gb` stdbms tg ndlb, lt hd 22 d''`ats tc`lr m`alslgb2hdklbn. +t

  !lds`s tc`h lb d "d "c`r` tc` jgs` g!:`atlvlt dbm hdk`s d m`alslgb tc` hd bgt bgrhdjj

  hdk`. 1cdt hdk`s s`bs`. 1clbk d!gut lt. +b gur sgal`t, mg #`g#j` mg tclbns tc` scgujmb)t$ %`s.

  g #`g#j` mg tclbns tc` scgujmb)t 'gr hgb`$ % s. c mg tc` mg tcdt$ I`adus` tc`)r` #ut lb

  d #gsltlgb, scgujm + ng 'gr tc` hgb`$ ?cgujm + mg tcls, l' + mgb)t n`t tcdt$ Dbm tc` mg lt `v`rmd. djj ?tr``t #`g#j` dr` mglbn lt `v`r md. 1c`)r` bgt su##gs`m tg mg tcls lbslm`r trdmlbn, gr

  tcdt tc` cdv` tc` ajl`bts, tc` hgb`. &`g#j` hdk` m`alslgbs !ds`m gb hgb` djj tc` tlh`. Dbm

  "c`b gu #ut sgh`!gm lb tcdt #gsltlgb "ltc tc` agbtrdat "c`r` tc`)r` djr`dm lb d m`s#`rdt`

  'lbdbaldj sltudtlgb, tc` gmms dr` v`r clnc tcdt tc`)r` nglbn tg mg `;datj "cdt r. (urrd mlm.

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  20/53

  3g", r. (dtc`sgb dndlb lt adb #rgmua` d !lds tclbklbn "c`r` tc` mgatgr "dbts tg #r`s`rv` tcdt

  lbagh` dt djj agsts dbm k``# tc` #`rsgb #dlbn tcdt lbagh` cd##, ds g##gs`m tg #dlbn 'ujj

  dtt`btlgb tg h`mladj b``ms. 1cdt)s cg" lt agujm #jd gut. :ust tclbk, l' K`bb -rt`nd agh`s gb

  tc` 8tc, dbm tc`)r` dt tc` h``tlbn, (r. &cljjl#s ls tc`r`, dbm (lacd`j, dbm K`bb sds, gu

  kbg", + mgb)t tclbk gu adb mg lt. dbm r. (urrd sds, gkd, K`bb. c mg gu tclbk tcdt$

  dbm c` sds, djj tc` tclbns tcdt cd##`b`m. dbm tc`b r. (urrd sds, gkd. %gu kbg", Fdbm,

  c` !rgunct u# sgh` nggm #glbts. gu tclbk Fdbm &cljjl#s "gujm sd, d tg ng, mga. %gu)r`

  mglbn d nr`dt :g!. gr gu tclbk Fdbm &cljjl#s "gujm cdv` !``b u#s`t "ltc r. (urrd l' r.

  (urrd mlm tcdt$

  g gu tclbk r. (urrd r`djj "ds hdklbn db ub!lds`m m`alslgb, gr "ds r. (urrd s"d`m !

  tc` agb'jlat g' tc` hgb` v`rsus tc` #dtl`bt$ Dbm + tclbk lt)s hgr` jlk`j tcdb bgt, hgr` #rg!d!j

  tru` tcdb bgt, dbm + tclbk lt)s gv`r"c`jhlbn, tcdt)s `;datj "c c` mlm tcdt. Dbm ds c` sdlm, lt

  ar`dt`m d agb'jlat sgh`tclbn !dm agujm cd##`b, dbm lt mlm. + h`db, tcdt)s tc` tclbn d!gut lt. ?gh`

  #`g#j` sd, l' gu mg tcdt, lt agujm cd##`b. +' gu mg tcdt, tcls agujm cd##`b. +t mlm cd##`b. +t mlm

  cd##`b. +t)s bgt d c#gtc`tladj. 3g hdtt`r cg" huac #r`ssur` c`)s ubm`r, c` stljj cds db

  g!jlndtlgb tg 'gjjg" cls 7l##gardtla -dtc tg tr`dt cls #dtl`bts `tcladjj. `jj, tc` `vlm`ba` adb

  scg" gu adb)t "ltcstdbm db ubjlhlt`m dhgubt g' #r`ssur`. +t)s v`r ml''laujt. r. (urrd "ds lb d

  s`v`r` #r`ssurl6`m sltudtlgb. Dbm, `dc, c` s"gr` bgt tg mg cdrh, !ut c` mlm. Dbm "c mlm c` mg

  lt$

  gr tc` hgb`. Dbm ds r. (dtc`sgb sdlm, tc` agb'jlat "ds jlk`j tg j`dm tg #ggr h`mladj

  m`alslgbs, dbm lt mlm. + h`db, tc`r`)s bg Mu`stlgb tcdt d mgatgr ls bgt su##gs`m tg mg lt, !ut "c lslt tcdt r. (urrd mlm lt$ -' djj tc` mgatgrs lb tc` "grjm, "c ls lt tcdt tc` mgatgr tcdt cds s`rlgus

  'lbdbaldj #rg!j`hs, cls !gdrm a`rtl'ladtlgb cds jd#s`m c` hdk`s tc`s` hlsr`#r`s`btdtlgbs, "c

  mlm c` mg lt, g' djj tc` #`g#j`$ I`adus` c`)s tc` gb` "ltc [email protected] tcdt cdm d agbtrdat tcdt l' dbtclbn

  stg##`m gr "ds adba`jj`m, c` "dsb)t n`ttlbn #dlm. Dbm j`t)s tdjk d!gut tcdt. r. (urrd, (r.

  -rt`nd "rgt` tcls `2hdlj gb Eub` O=tc. c 22 'lrst g' djj, c`)s "rltlbn tg (r. Ngbnd"dr`, tc`

  [email protected] -' agba`rts "`st, [email protected], c` "rgt` "`r` gu d"dr` (E)s mgatgr mlmb)t #`rhlt clh tg

  dtt`bm r`c`drsdjs$ "cdt)s "rgbn "ltc tcdt$ 1c` nu "dsb)t '``jlbn nggm, sg c` mlmb)t ng tg

  r`c`drsdjs. c dr` gu r`#grtlbn tcdt$ 1c`b c` sds dr` Fdbm dbm 'rdbk d"dr` g' tcls$ &j`ds`

  cdv` tc`h std gb tg# g' tcls. (lnct !` d nggm lm`d tg tdjk "ltc tc` mgatgr, hdk` sur` `v`rtclbn

  (E r`Mulr`s ls lb #jda`. 1c` m`hdbms dr` #csladjj dbm h`btdjj `;trdgrmlbdr. sg K`bb-rt`nd ls tdjklbn tg tc`h d!gut tc` mgatgr, dbm + !`jl`v` c` cdm nggm lbt`btlgbs, dbm c` "ds

  sgubmlbn tc` djdrh, c`, "cdt)s nglbn gb c`r`$ Iut "cdt cd##`b`m$

  lm r. (urrd sd, gu kbg", c` b``ms r`st, "`)r` bgt nglbn tg mg dbtclbn$ cdt cd##`b`m$

  (r. Ngbnd"dr` "rlt`s !dak dbm sds 'rdbk dbm + mlsauss`m tcls. F`Mu`st`m d 'da`2tg2'da`

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  21/53

  h``tlbn, cg#`'ujj (gbmd. Dbm "` "dbt tg r`hlbm clh lt)s [email protected], bgt (E tcdt)s #dlbn cls

  sdjdr. bg", l' tc`r`)s bg "rltt`b dnr``h`bt gr bg grdj dnr``h`bt !`t"``b [email protected] dbm r. (urrd,

  mg`s tcls `2hdlj n`t s`bt$ 3g. +' [email protected] nlv`s tc` hgb` tg (lacd`j dbm sds, gu #d tc`

  mgatgr, mg`s tcls `2hdlj n`t s`bt$ 3g. Iut tcdt "dsb)t tc` `bm g' lt. Dbm +)h bgt nglbn tg #jd d

  jgt g' vlm`gs, !ut, + h`db, tcls gb` rlnct c`r` ls ub!`jl`vd!j` gkd$ 7`r`)s d nu tcdt)s nglbn tg

  agh` lb c`r` dbm ajdlh c`)s mgb` djj tc`s` agba`rts, cg" huac "grk c`)s mgb`, jl'` ls lb tc`

  husla !uslb`ss, c`r`)s tc` ads`, tc` klbn g' #g#, nr`dt`st `bt`rtdlb`r g' tc` "grjm, ml`s gb cls

  "dtac, dbm tcls ls "cdt c`)s nglbn tg sd ubm`r gdtc d!gut tcdt `2hdlj tcdt c` :ust r`dm gkd$

  $ l%, +l3 , Hr/ N,!06r% 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/-kd. %gu kbg", + h`db, lt "gujm !` 'ubb, !ut 'gr sgh`gb` "cg jgst tc`lr jl'`, dbm

  "`)v` djj s``b lt !`'gr` dbm c`drm lt lb tc` trldj, + mgb)t tclbk tcdt lt)s 'ubb tcdt sgh`!gm "gujm

  agh` lbtg d agurt g' jd" dbm tdk` tc`s` #gsltlgbs d't`r sgh`!gm cds ml`m. Dbm tcdt ls :ust

  mlsr`s#`at'uj tg tc` sst`h, dbm lt)s bgt cgb`st, dbm lt)s bgt trutc'uj. Dbm tcls ls tc` #`rsgb tcdt

  "ds lbvgjv`m "ltc clrlbn r. (urrd. Dbm, + h`db, lt r`djj ls lbar`ml!j` tcdt sgh`!gm agujm mg

  tcdt. Dbm lb d ads` jlk` tcls, "c`r`, gu kbg" 22 db"d, +)h bgt nglbn tg m"`jj gb tcdt. (r.

  Ngbnd"dr`, gu sd" clh t`stl' ds d "ltb`ss, sg... Iut "cdt "` mg kbg", "c`b (r. I`rhdb "ds

  dsk`m cg" tc` agb'jlat agujm !` dvglm`m, c` sdlm tcdt [email protected] agujm bgt clr` d mgatgr, tc` agujm

  cdv` (lacd`j clr` cls g"b #cslaldb "ltcgut [email protected] !`lbn lbvgjv`m. +t)s r`dj slh#j`. (lacd`j, "`

  clr` #`g#j`, !ut tcls ls bgt gur m`dj. ` mgb)t clr` mgatgrs. ` mgb)t kbg" "cdt "` "rlt` lb tc`

  agbtrdat. 1c` cdv` tg mg a`rtdlb stdbmdrms. ` mgb)t kbg" "cdt tc` dr` gr dr` bgt. 1cdt)s bgt

  "cdt "` mg, hdb. ` #rghgt` dbm #rgmua` agba`rts. ?g l' gu "dbt tcls mgatgr sg !dmj, c`r`)stc` hgb`, gu ng mg tcdt. !ut lbst`dm, "ltcgut (lacd`j dsklbn, tc` mrd't`m tc` agbtrdat, dbm

  tc` b`v`r scg"`m lt tg clh gr db g' cls r`#r`s`btdtlv`s. c mg gu tclbk tc` "gujm mg tcdt$

  1c` "dbt`m agbtrgj. 3g", `v`b tc`lr g"b r. Nr``b sdlm tcdt c`, lb cls hdb `drs g' #rdatla`,

  cds b`v`r s``b dbtclbn jlk` tcls tcr``2"d r`jdtlgbscl# !`t"``b d #cslaldb, #dtl`bt dbm tclrm

  #drt.

  3g" 22 dbm c` "`bt gb tg dnr`` tcdt r. (urrd cdm d slnbl'ladbt 'lbdbaldj lbt`r`st dt rlsk c`r`.

  3g Mu`stlgb. Dbm "` djj kbg" lb gur jl'`, ds + sdlm, tcdt #`g#j` mg tclbns 'gr hgb` tcdt tc`

  bgrhdjj scgujmb)t mg, gr sgh`!gm tcdt mg`sb)t cdv` d 'lbdbaldj #rg!j`h "gujmb)t mg. ` kbg"tcdt. +t)s aghhgb s`bs`. Dbm ds d :urgr, gu mgb)t j`dv` gur aghhgb s`bs` !`clbm. %gu djj, ds +

  sdlm, cdv` 0882#jus `drs g' r`dj2jl'` `;#`rl`ba`s, gu)v` djj s``b tclbns, gu kbg" cg" #`g#j`

  dr`, dbm gu b``m tg !rlbn tcdt "ltc gu tg tc` m`jl!`rdtlgbs. -kd. ?g "ds r. (urrd ub'lt

  !`adus` 'lbdbaldj #r`ssur`s hdm` clh susa`#tl!j`$ lrst g' djj, c` dsk`m (r. Ngbnd"dr`,

  r`h`h!`r, dbm c`)s ubaj`dr gb tc` tlh`, t"g, tcr`` "``ks, "cdt`v`r, !`'gr` hdrac , "cdt mg

  gu "dbt$ "c`b gu)r` clrlbn sgh`gb`, bgrhdjj l' gu)r` nglbn tg mg lt lb d r`dsgbd!j` "d,

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  22/53

  gu :ust mgb)t sd "cdt mg gu "dbt$ l' gu)r` b`ngtldtlbn d agbtrdat, gu "dbt tg slnb 1gh

  Irdm, "cdt mg gu "dbt$ tc`r`)s d b`ngtldtlgb !dak dbm 'grtc, dbm gu "grk gb "cdt)s 'dlr dbm

  r`dsgbd!j` gkd$ ?g c`r` gu)v` ngt d nu tcdt agh`s gut dbm sds, 0 hljjlgb !uaks, + "dbt. +

  h`db, agh` gb. gb)t gu tclbk, "g", tcls mgatgr "dbts 0 hljjlgb. 7` hust !` #r`tt nggm.

  %gu)r` `ltc`r nglbn tg ac`ak clh gut gr sd, tcls nu ls trlbn tg cgjm us u# c`r` 'gr 0 hljjlgb

  !uaks. 1cls ls rlmlaujgus. `)r` b`v`r clrlbn tcls mgatgr. Aj`drj d r`m 'jdn, dbm lt "ds gutrdn`gus,

  dbm "` mgb)t cdv` tg ng db 'urtc`r tcdb tc` `;#`rt tcdt [email protected] clr`m lb tcls ads`, (r. 7gh.

  Dbgb` tcdt dsks 'gr 0 hljjlgb ls ub'lt, lbagh#`t`bt dbm gutrdn`gus.

  $ l%, +l3 , Hr/ C, 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/Dbgb` "gujm sd tcdt. Iut tc` :ust sdlm, "`jj, (E tgjm h` tg g''`r clh O08.

  "`jj, "`)r` bgt m`djlbn "ltc tcls nu. 7` "dbts 0 hljjlgb. %gu m`dj "ltc clh. mlm tc`$ 3g.

  Dbm r`h`h!`r tc` s`agbm 22 + tclbk lt "ds tc` s`agbm "ltb`ss, mgatgr 22 m`t`atlv` -rjdbmg

  (drtlb`6. 7`r`)s d nu lb tc` s#`aldj rg!!`rLcghlalm` mlvlslgb g' 5D& mg`sbt kbg" dbgb`

  lb tcls ads`. g`sb)t kbg" dbtclbn d!gut (lacd`j Edaksgb. 7` n`ts adjj`m ds #drt g' cls :g!. 7`

  ng`s gut tg tc` sa`b`. Dbm c`)s gb tc` sa`b`, dbm c`)s tclbklbn, ds d m`t`atlv` ls trdlb`m, j`t)s

  'lnur` gut "c mlm tcls cd##`b$ 7`)s d trdlb`m 5gs Dbn`j`s #gjla` m`#drth`bt m`t`atlv`. 7`)s gut

  tc`r` trlbn tg 'lnur` gut "cdt cd##`b`m. ?g c` ng`s gut tc`r`, dbm c` n`ts d s`drac "drrdbt. 7`

  mg`sb)t :ust !r`dk lbtg (urrd)s adr. 7` 'gjjg"s tc` #rgtgagj. F`h`h!`r, lt)s d m`dtc lbv`stlndtlgb

  dt tcdt tlh`. Ng`s lbtg (urrd)s adr dbm 'lbms t"g tclbns. Eust t"g tclbns lb (urrd)s adr tc`

  agbtrdat dbm (r. &cljjl#s)s adrm. +t mlmb)t tdk` clh jgbn tg #ut lt tgn`tc`r dbm sd, 7`, +)h

  'gaus`m gb tcls hgtlv` g' tc` 'lbdbaldj ds#`at g' r. (urrd)s "ljjlbnb`ss tg mlsr`ndrm cls7l##gardtla -dtc 'gr 'lbdbaldj ndlb. "ltclb mds, tc` 5D& "ds gb lt lhh`mldt`j.

  + h`db, c`)s bgt gb gb` slm` gr tc` gtc`r. 7`)s bgt trlbn tg c`j# us gr c`j# [email protected] jlv`. 7`)s

  lbm`#`bm`btj "grklbn 'gr djj g' us tg #rgt`at us lb tc` alt g' 5gs Dbn`j`s. 7` adjj`m gut 22 c`)s,

  jlk`, gb lt lhh`mldt`j. Iut c` "dsb)t tc` gbj gb`. 7` sds 22 + dsk`m clh cg" mlm gu

  m`t`rhlb` tcdt :ust ! jggklbn dt tc` agbtrdat$ `jj, tc` agbtrdat stdt`m c` "ds nglbn tg n`t

  O08,888 d hgbtc. 1cdt)s d jgt g' hgb` 'gr dbgb`. dbm lb tcls ads`, mlm gu tclbk tc`r` "gujm

  cdv` #gt`btldjj !``b d hgtlv` ds tg "c r. (urrd mlm "cdt c` mlm tcdt gu "dbt`m tg

  lbv`stlndt`$ %`s. gr cls g"b 'lbdbaldj ndlb. dbm tc`b c` ng`s gb tg sd, "c`b + dsk`m clhcg" "gujm gu ajdssl' r. (urrd)s 'lbdbaldj agbmltlgb$ ?`v`r`j mlstr`ss`m. 7ls cgh` "ds

  d!gut tg !` tdk`b d"d, cls g''la` "ds !`lbn ajgs`m. 1gtdj "ds jlk` 088 nrdbm. I`t tc`r` "ds "d

  hgr`. 3gtla` u# 'gr 'gr`ajgsur`, jl`bs, j`dmlbn h` tg g#lb` tcdt c` hd 22 'gr tcls `ds hgb`,

  O08,888 d hgbtc, c` hd !r`dk tc` ruj`s, !`bm tc` ruj`s, mg "cdt`v`r c` b``m`m tg mg tg n`t #dlm

  dbm hlnct sgjv` cls hgb` #rg!j`hs. gu mgb)t b``m tg !` lak 1rda tg 'lnur` tcdt gut. 7`

  'lbms t"g tclbns, dbm c`)s rlnct gb lt lhh`mldt`j. Dbm jdml`s dbm n`btj`h`b, [email protected], "ltc tc`

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  23/53

  sg#clstladt`m jd"`rs dbm djj tc`lr #`g#j`, tc` mlmb)t kbg" tcdt$ Agh` gb. Dbm tc`b m`t`atlv`

  shltc sdlm c` "ds jgslbn cls cgus`, cdm d jl`b dndlbst cls #ggj, drr`drs lb acljm su##grt, hujtl#j`

  acljmr`b, c` 'lbdbaldjj "ds d h`ss. agh` gb, tcdt)s `dslj m`t`rhlb`m. Dbm tc`b + dsk`m clh l'

  c` cdm s`rlgus agba`rbs tcdt tc` agbtrdat lb (urrd)s lbt`r`st 22 'lbdbaldj sltudtlgb, "gujm c`

  vlgjdt` cls gdtc$ % s, slr. dbm lt "ds gur m`t`rhlbdtlgb tcdt tcdt)s "c c` mlm lt$ %`s, slr. sg

  c`r` "` cdv` tc` 5D&.

  `t`rhlblbn "c (urrd mlm "cdt c` mlm !`adus` g' tc` agb'jlat g' lbt`r`st. 1cdt)s bgt db `;#`rt

  clr`m ! us, lt)s bgt db `;#`rt clr`m ! tc`h. +t)s db lbm`#`bm`bt 5gs Dbn`j`s m`#drth`bt #gjla`

  m`t`atlv` "ltc 8 22 + 'grngt 22 `drs gb tc` 'gra`. 7`)s lb tcls `jlt` rg!!`rLcghlalm` mlvlslgb.

  (dk`s tcdt m`t`rhlbdtlgb tcdt r. (urrd, 'gr 'lbdbaldj ndlb, !ds`m gb tc` agbtrdat, vlgjdt`m cls

  gdtc. Dbm + tclbk tcdt)s aj`drj "cdt cd##`b`m c`r`. 1c`r`)s bg gtc`r r`dsgb tg `;#jdlb "c c`

  "gujm mg tcls. -c, "ds c` `bdhgr`m "ltc (lacd`j Edaksgb$ ?ur`. Iut djj tc`s` gtc`r mgatgrs

  b`v`r mlm lt. +b 'dat, (r. Nr``b 22 "c`b "` dsk`m d!gut tc` D(D h`mladj 22

  ]#% +,'r)/Agubs`j, lts 'lv` hlbut`s tg bggb.

  Hr/ _!l"#/5lk` d vgla` aghlbn 'rgh tc` sk. -kd. 1cdbk gu, gur cgbgr. r. Nr``b tdjk`m

  d!gut tc` h`mladj g#lblgb, D(D, tcdt)s tc` Dh`rladb (`mladj Dssgaldtlgb, tcdt sds tcdt "c`b

  gu)r` jggklbn dt jdrn` lba`btlv`s tcdt ar`dt` d agb'jlat g' lbt`r`st, tcdt adb d''`at ajlbladj

  :umnh`bt$ tcdt)s agrr`at. dbm O08 d hgbtc, "gujm gu agbslm`r tcdt d jdrn` suh$ lb n`b`rdj,

  `s. g' agurs` gu "gujm. + h`db, agh` gb. ?g r`h`h!`r, r. (urrd ls d adrmlgjgnlst. 1c`)r`

  nglbn tg sd lbt`rblst. 7ls !gdrms cdm jd#s`m dbm "ds r`djj #rdatlalbn adrmlgjgn. (lacd`j cdm

  bg adrmlgjgn #rg!j`h. r. gcn`j`rbt`r, c` adh` lb `drjl`r lb tc` ads`, c`)s db lbt`rv`btlgbdjadrmlgjgnlst, dbm c` t`stl'l`m tcdt db lbt`rv`btlgbdj adrmlgjgnlst trdlb`m lb lbt`rbdj h`mlalb`,

  adrmlgjgn, dbm lbt`rv`btlgbdj adrmlgjgn ls bgt trdlb`m lb su!stdba` d!us`, dmmlatlgb tg

  h`mladtlgb gr sj``#, "gujm bgt !` db d##rg#rldt` adbmlmdt` tg !` d #cslaldb 'gr (lacd`j Edaksgb

  gb tc` tcls ls lt tgur. Dbm tcdt hdk`s s`bs`. + h`db, lt)s bgt dbtclbn !ln. Dbm c` djsg sdlm,

  slba` (lacd`j cdm bg clstgr g' c`drt mls`ds`, bg #rg!j`h "ltc clnc acgj`st`rgj, !jggm #r`ssur`,

  adrmlgjgnlst)s `;#`rl`ba` dbm skljjs "gujmb)t !` d##rg#rldt`. +t)s d hlshdtac. 3gt "cdt c` b``m`m.

  7` mlmb)t b``m d adrmlgjgnlst.

  Dbm c` djsg sdlm tcdt (urrd "ds bgt 'lt dbm agh#`t`bt, dbm ds 'dr ds c` dmhlblst`r`mh`mladtlgbs c`)s bgt trdlb`m gr ar`m`btldj`m tg dmhlblst`r, #rgvlm`m tcgs` h`mladtlgbs lb db

  ubsdtls'datgr `bvlrgbh`bt, dbm c` "ds agbvlat`m 'gr lt. @v`r!gm kbg"s tcdt. 1cdt)s bgt d

  str`tac tcdt c` "ds ub'lt dbm lbagh#`t`bt. Agh` gb. Djj rlnct. ?g "cdt mlm tc` 'lbm lb (lacd`j)s

  sst`h$ Djj tc`s` #r`sarl#tlgb h`ms &rg#g'gj, 5lmgadlb`, 5grd6`#dh, mld6`#dh, hlmd6gjdh,

  `v`rtclbn r. (urrd ndv` clh. Dbm gb Eub` 0tc, "c`b c` ndv` tc` 'dtdj mgs` dt 0=0 lb tc`

  hgrblbn, c`)s `2hdljlbn (r. 1djgr. F`h`h!`r, tcdt)s tc` n`btj`hdb, lbsurdba` !rgk`r, lb

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  24/53

  @bnjdbm gb !`cdj' g' [email protected] jlv`. Nlv`s tc` &rg#g'gj, tc`b c`)s `2hdljlbn !dak dndlb "ltc Fg!`rt

  1djgr lb @bnjdbm dt OOO>. Dbm dt O tc` 'lr` m`#drth`bt ls adjj`m, dbm (lacd`j)s ubd!j` tg !`

  r`susaltdt`m, ml`s, dbm r. (urrd ls tdjklbn gb tc` #cgb` dbm mglbn `v`rtclbn `js` tcdt md

  lbst`dm g' #rgvlmlbn 'lt dbm agh#`t`bt tr`dth`bt tg (lacd`j. Dbm + "dbt tg 'lblsc gb tcls.

  (r. ?`b`'', tc` 'lrst "ltb`ss lb tc` ads`, tc` #drdh`mla 22 dndlb, lbm`#`bm`bt, bgt gb `ltc`r slm`

  mlm gu '``j (urrd "ds agh#`t`bt dbm 'lt tg #`r'grh `v`b A&F.$ c` mlmb)t tclbk c` "ds. 7`

  "ds gb tc` !`m. -b tc` 'jggr. 7` agujmb)t `v`b #`r'grh A&F Agh` gb. Dbm djj g' tc`s` gtc`r

  mgatgrs, r. Bulbb, r`h`h!`r tc` "dbt`m tg hdk` d !ln m`dj, djj tc`s` mgatgrs, (lacd`j sdlm, +

  b``m sgh` klbm g' sj``# h`mlalb`, bgb` g' tc`h `v`r ndv` &rg#g'gj jlk` tcls. Iut r. (urrd,

  tc` gb` tcdt)s agbtrdat`m "ltc [email protected] jlv`, O08,888 d hgbtc, c` mlm lt. 7`)s tc` gbj gb`. 7` mlm lt.

  Dbm "c mg gu tclbk$ I`adus` bg!gm `js` ls n`ttlbn #dlm tcdt t#` g' hgb`. ?g + tclbk lb

  dbs"`r tg tcls Mu`stlgb, gu b``m tg #ut `s. tcls ls Mu`stlgb bg. . Dbm + tclbk 22 gur cgbgr,

  "gujm tcls !` db gkd tlh` tg stg#$

  ]#% +,'r)/1cls "gujm !` d nggm tlh`. 5`t)s !r`dk 'gr jubac. Agh` !dak dt OC8.

  $]#% &'r( % 6" )>%! '!)l 4.1? 3// G )#% "% (/

  $]#% ,,6l!0 3r,+%%l!0" 6%r% #% l! ,3%! +,'r)8 l! )#% 3r%"%!+% , )#% &'r,r".

  ]#% +,'r)/Kdtc`rlb` Edaksgb v`rsus [email protected] jlv`, !a==00. Nggm d't`rbggb, `v`r!gm. Agubs`j,

  gu hd agbtlbu` "ltc gur ajgslbn drnuh`bt.

  Hr/ _!l"#/Nggm d't`rbggb, `v`rgb`. + "dbt tg #lak u# "c`r` "` j`'t g''. ?g "`)r` gb tc` b`;t

  Mu`stlgb gb tc` v`rmlat 'grh, [email protected] kb`" gr scgujm cdv` kbg"b tcdt r. (urrd "ds ub'lt gr

  lbagh#`t`bt. Dbm tcdt)s Mu`stlgb buh!`r C, "clac + !`jl`v` tc` `vlm`ba` scg"s tcdt scgujm !`

  dbs"`r`m `s. +)h nglbn tg scg" gu "c. lrst g' djj, mlm [email protected] kbg" gr scgujm lt cdv` kbg"b

  tcdt r. (urrd "ds ub'lt dt db tlh`$ +t mg`sb)t cdv` tg !` dt tc` tlh` tcdt tc` clr`m clh. +b

  'dat, tc` mgb)t `v`b cdv` tg !` b`njln`bt "c`b tc` clr`m r. (urrd. Iut 'rgh tc` tlh` tcdt r.

  (urrd "ds clr`m ubtlj Eub` 0tc, 88

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  25/53

  lbagh#`t`ba` r`sujt`m lb db rlsk 22 db rlsk 22 'gr h`mladj tr`dth`bt. +t mg`sb)t cdv` tg !` d

  s#`al'la rlsk, lt)s d #drtlaujdr rlsk. ?g, 'gr `;dh#j`, r. (urrd, tc` scgujm cdv` kbg"b c` "ds

  ub'lt. Dbm c`r`)s r`djj tc` suhhdr dbm + "gujm "rlt` tcls mg"b. 1c`s` dr` gur r`dsgbs "c +

  !`jl`v` tcdt 22 tcdt Mu`stlgb buh!`r 0 22 lt)s Mu`stlgb buh!`r C, datudjj.

  5`t h` :ust n`t h v`rmlat 'grh. -kd. Bu`stlgb buh!`r C. 3uh!`r O, tcdt `v`rgb` kbg"s tcdt

  tc`r`)s d rlsk g' mgatgrs dbm #r`sarl#tlgb mruns lb tc` lbmustr. 3uh!`r , tcdt bg #rghgt`r gr

  #rgmua`r cdm `v`r clr`m d #cslaldb 'gr db drtlst. 3uh!`r C, tcdt (lacd`j Edaksgb b``m`m

  tr`dth`bt 'gr lbsghbld. 3uh!`r =, tcdt tc`r` "ds db g!vlgus m`t`rlgrdtlgb g' (lacd`j Edaksgb.

  Dbm tcdt "ds r`djj sdlm lb djj tc` `2hdljs. + tclbk r. A6`lsj`r, tc` sj``# `;#`rt 'rgh 7drvdrm,

  sdlm lt !`st, "ds lt "ds mgauh`bt`m !`tt`r tcdb #`g#j` tcdt cdm !``b mglbn stuml`s, lt "ds

  mgauh`bt`m sg "`jj. 3uh!`r 0, tc` mdbn`r lb tc` agb'jlat dbm buh!`r , tcdt [email protected], l' tc`

  m`alm`m bgt tg ac`ak r. (urrd)s !daknrgubm, tc`b tc` rdb tcdt rlsk, dbm tc`)r` r`s#gbsl!j`.

  Dbm tcdt)s "cdt tc` acgs` tg mg, dbm tc` adb)t bg" agh` c`r` dbm tr tg sclrk tc`lr

  r`s#gbsl!ljlt. ?g j`t)s tdjk d!gut tc` `vlm`ba`. lrst, tc` `vlm`ba` agh`s lb lb t"g 'grhs. -b`,

  "ltb`ss`s t"g, mgauh`bts. Dbm lb tcls ads`, tc`r`)s !``b d jgt g' "ltb`ss`s, b`drj 8 dbm ds tc`

  :umn` r`dm gu `st`rmd, tcls ls db lh#grtdbt lbstruatlgb. %gu cdv` tg m`alm` "c`tc`r db

  "ltb`ss ls !`jl`vd!j`. %gu hd !`jl`v` djj, #drt gr bgb` g' tc` "ltb`ss)s t`stlhgb. Dbm c`r`)s

  "cdt gu b``m tg jggk dt.

  lm tc` "ltb`ss r`h`h!`r dbm m`sarl!` "cdt cd##`b`m$ lm tc` "ltb`ss dat, jggk gr s#`dk 22

  cg" mlm tc` jggk, dat gr s#`dk "clj` t`stl'lbn$ 3uh!`r C, mlm tc` cdv` db r`dsgb tg sd

  sgh`tclbn tcdt "ds bgt tru`$ lm tc` cdv` d !lds gr #r`:umla`, dr` tc` gb gb` slm` gr tc` gtc`r$Dbm 'lbdjj, "cdt "ds tc` "ltb`ss)s dttltum`. cdt klbm g' m`h`dbgr, cg" mlm tc` agh` dargss

  "ltc tc`lr t`stlhgb$ Dbm + tclbk tcdt 22 j`t h` ng !dak. +)h nglbn tg scg" gu bg" sgh` g' tc`

  t`stlhgb. 1c`r` "`r` tcr`` [email protected] #`g#j` lbvgjv`m c`r`, dbm + "dbt tg dsk `v`rgb` tcdt)s

  "dtaclbn #j`ds` mgb)t jdunc. + h`db, + mgb)t tclbk lt)s 'ubb. +t hd d##`dr tg !` 'ubb. Iut gu)r`

  nglbn tg s`` tc`s` "ltb`ss`s, tc` bdtur` g' tc`lr t`stlhgb, tc` acdrdat`r g' tc`lr t`stlhgb, tc`lr

  m`h`dbgr "c`b t`stl'lbn, dbm gu cdv` tg m`t`rhlb` "c`tc`r tc`s` "ltb`ss`s dr` "grtc g'

  !`jl`'. +' "` adb rub tcdt.

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/5dml`s dbm n`btj`h`b, tc`s` dr` :ust sgh` g' 22 tc` acl`' `;`autlv` g''la`r g' [email protected],

  [email protected] jlv`, dbm (r. Ngbnd"dr` dbm (r. &cljjl#s. Dbm, gu kbg", h #dr`bts dr` 'rgh 3`" %grk,

  dbm + mlmb)t h`db 22 gu tcgunct + "ds hdklbn 'ub g' (r. &cljjl#s, !ut (r. &cljjl#s "ds v`r

  agh!dtlv`. 7` mlmb)t "dbt tg dbs"`r tc` Mu`stlgbs, dbm + r`dm 22 #jd`m cls m`#gsltlgb sg hdb

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  26/53

  tlh`s "c`r` c` "ds s`v`r`j lh#`dac`m dbm cdm bg r`agjj`atlgb. 1c` hdm` d j`ndj strdt`n lb

  tcls ads` tg r`h`h!`r bgtclbn "c`b tc` t`stl'l`m ubm`r gdtc, dbm tc` agurt cds lbstruat`m gu

  tcdt d m`#gsltlgb ls tc` sdh` ds t`stlhgb c`r`, `t "c`b tc` agh` c`r` d't`r djj tc`s` h``tlbns,

  tc` cdv` d b`" v`rslgb g' tc` 'dats. ?g j`t)s tdk` d jggk dt (r. Ngbnd"dr`, (r. &cljjl#s.

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/5dml`s dbm n`btj`h`b, lt tggk d cdrm tlh` tg tr tg n`t dbs"`rs gut g' tc`s`

  "ltb`ss`s, dbm gu adb s`` "c, !`adus` tc` m`alm`m tcdt tc`)r` bgt nglbn tg r`h`h!`r

  dbtclbn, dbm tc`b tr tg cdv` d b`" stgr. Dbm gu adb)t mg tcdt ubm`r gdtc. 1c`)r` bgt

  ar`ml!j`, dbm tc`)r` bgt "grtc g' !`jl`'. Iut tcdt)s :ust (r. Ngbnd"dr`. 5`t)s ng gb. Fdbm

  &cljjl#s, [email protected]

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/5dml`s dbm n`btj`h`b, gu c`drm djj tcls 22 tc`r` "ds tcgusdbms g' `2hdljs. 1c`s`

  dr` `2hdljs tc` "rgt`. -kd$ 1c` "rgt` tc` `2hdlj "ltc tc` klbn g' #g#, tc` !lnn`st tclbn tc`

  cdm nglbn, dbm tc` mgb)t r`h`h!`r dbtclbn !`adus` tc`)v` tdk`b tc` D.I.A. `'`bs`, dbgb`

  !ut tc` agh#db. Dbm tcdt)s "cdt tc`)r` mglbn c`r`. 3g" j`t)s ng jggk dt (r. 5`l"`k`, tc` !ln

  !gss.

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/1cdt)s "cdt "`)v` !``b m`djlbn "ltc c`r`, jdml`s dbm n`btj`h`b. Dbm lt)s tdk`b d

  "clj`, dbm "`)v` !``b 'rustrdt`m, dbm + d#gjgnl6` l' + n`t 'rustrdt`m "ltc tc` "ltb`ss`s. Iut lt)s

  su##gs`m tg !` d agurt g' jd" "c`r` #`g#j` dr` adjj`m tg tc` "ltb`ss stdbm tg dbs"`r Mu`stlgbs,

  dbm tc` mgb)t "dbt tg dbs"`r tc` Mu`stlgbs, dbm tc` "dbt tg #ut u# `v`r j`ndj curmj`, dbm tc`

  "dbt tg !jdh` `v`rgb`, dbm tc` mgb)t "dbt tg daa`#t db r`s#gbsl!ljlt "cdtsg`v`r. 1c`)r`

  nglbn tg sd, gc, lt)s djj (lacd`j Edaksgb. 7` "ds d 082`dr2gjm hdb. +t "ds cls mgatgr. tc`

  mgb)t "dbt tg daa`#t bg r`s#gbsl!ljlt "cdtsg`v`r, dbm tcdt)s "cdt tc`)jj t`jj gu tghgrrg". ?gj`t)s s`` 22 "c`b + dsk (r. &cljjl#s, c` sds mg gu "dbt tc` trutc gr "cdt + t`stl'l`m tg$ bg",

  jdml`s dbm n`btj`h`b, + h`db, tcdt 22 tcdt ls :ust tgtdjj lbd##rg#rldt`. +s c` bg" dmhlttlbn tcdt

  c`)s t`stl'l`m 'djs`j dbm bg" c`)s nglbn tg t`jj tc` trutc$ cdt ls lt$ Djj rlnct. -v`rus` g'

  #r`sarl#tlgb mruns ! `dn`r mgatgrs ls kbg"b. @jvls &r`sj`, "` kbg" d!gut clh. r. 3lak, "`

  c`drm d!gut clh. (r. Ngbnd"dr`, dbm c` kb`" 22 sg [email protected] kb`" tc` clstgr g' (E)s tgurs$

  %`s, + !`jl`v` sg. [email protected] kb`" tc` #rg!j`hs, mlmb)t tc`, slr$ %`s. 1c` #rg!j`hs, "` kbg"

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  27/53

  tc` #rg!j`hs lbajum` #rlgr us` g' #dlb h`ms dbm g#ldt` dmmlatlgb, agrr`at, slr$ + mgb)t kbg"

  cg" tg ajdssl' g#ldt`s, !ut c` mlm dmhlt c` cdm d #rg!j`h "ltc #dlbkljj`rs. tc`r`)s bg mls#ut` lb

  tcls ads`. (r. Ngbnd"dr`, c` "gujmb)t `v`b dmhlt tcdt gb` g' cls !`st 'rl`bms, r. lbk`jst lb,

  "cg c` trl`m tg g''`r tc` :g! 'gr =8,888 22 adjj`m clh gb tc` #cgb` dbm tgjm clh murlbn tc` #rlgr

  tgur. 7` "gujmb)t dmhlt tcdt, dbm cls !`st 'rl`bm cdm tg agh` sd tcdt c` cdm. r. (`t6n`r, tc`

  tdjk`m d!gut tc` #jdb gb tc` mdbn`rgus tgur, dbm c` tdjk`m d!gut tc` #jdb "ds bgt d nggm #jdb

  dbm "cdt cd##`b`m "ds tc`)r` hl;lbn tc` #dlb h`ms, tc` sj``# h`ms lb d vlalgus aaj`, dbm tc`

  tgur "ds adba`j`m lb (`;lag alt dbm (lacd`j "`bt lbtg r`cd!ljltdtlgb dbm hdm` d #u!jla

  dbbguba`h`bt. +t "dsb)t "grklbn. 7`r`)s r. lbk`jst`lb, d v`r nggm 'rl`bm g' (r. Ngbnd"dr`)s.

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/7` dbs"`r`m tc` Mu`stlgbs. 7` mlmb)t sd, + mgb)t r`h`h!`r, + adb)t r`adjj. c`

  dbs"`r`m.

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/(r. Ngbnd"dr` kb`" tcdt jgbn !`'gr` (lacd`j Edaksgb "ds agbtrdat`m.

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/r. lbk`jst`lb ls db dmmlatlgb s#`aldjlst. (r. Ngbnd"dr` adjj`m clh tg ng gb tc`

  tgur, c` dsk`m clh, "cdt mg gu acdrn`$ c` sdlm =8,888, dbm c` b`v`r c`drm !dak d't`r 'lv`

  adjjs. `!!l` Fg"` tdjk`m d!gut r. gr`adst, cg" sc` "dbt`m tg agb'rgbt r. gr`adst, dbm tc`

  hdbdn`h`bt #`g#j` 'rgh tc` tgur "gujmb)t j`t c`r. Dbm "` dsk`m (r. Ngbnd"dr` l' (lacd`j cds

  d mgatgr tcdt)s nlvlbn clh h`mladtlgbs dbm mglbn tclbns tcdt agujm :`g#drml6` cls c`djtc, tcdt)s

  !dm, lsb)t lt$ +t)s !dm l' dbgb` ls nlvlbn clh mruns. ?g c` kb`" gr scgujm cdv` kbg"b d!gut tcls

  #gt`btldj #rg!j`h. (r. 1r`jj, c` dnr``m tcdt [email protected] "gujm bgt "dbt tg clr` d mgatgr "cgs` rgj` lt ls

  tg su##j mruns "ltcgut r`ndrm tg h`mladj stdbmdrms. +t)s g!vlgus, g' agurs` (r. 1r`jj "gujm sd

  tcdt. 3g r`dsgbd!j` agba`rt #rghgt`r gr #rgmua`r "gujm clr` d #`rsgbdj #cslaldb 'gr d 22 tc`)r`bgt lb tcdt #gsltlgb. 3g gb` mg`s lt. 1cdt)s bgt d r`dsgbd!j adr`'uj #rgmua`r gr #rghgt`r. 1c`

  :ust mgb)t mg tcdt. Dbm `v`b r. @drj`, "cg 22 "` "`bt drgubm dbm drgubm gb r. @drj` dbm

  agb'jlats g' lbt`r`st dbm 'dljur` tg mlsajgs` dbm cls #rlgr arlhlbdj clstgr dbm tc` mgatgr tcdt c` 22

  tc` 'grh`r mgatgr "ltc clh "cg cdm cls jla`bs` sus#`bm`m gb tc` stum tcdt "ds 'ubm`m ! [email protected]

  r`h`h!`r djj tcdt$

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  28/53

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/r. @drj` dmhltt`m lt. + h`db, lt)s g!vlgus. gb)t j`dv` gur aghhgb s`bs` !`clbm.

  +t)s g!vlgus lt)s d s`rlgus #rg!j`h. -' agurs`, (r. I`rhdb sdlm c`)s b`v`r c`drm g' dbgb` mglbn

  tcls, "c`tc`r db drtlst sds lt gr bgt, clr` tc` mgatgr. 3g!gm mg`s lt. (r. 1r`jj, c`)s b`v`r 22 ds d#rgmua`r dt [email protected] jlv` cds b`v`r dnr``m tg r`tdlb d mgatgr 'gr db drtlst, b`v`r. (s. 7gjjdbm`r,

  b`v`r. (r. Ngbnd"dr`.

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/1cdt)s bgt !`lbn r`dsgbd!j adr`'uj. Dbm (r. &cljjl#s, tc` sdh` tclbn, c`)s b`v`r

  !``b lbvgjv`m lb d sltudtlgb jlk` tcls. Dbm tc` kb`" gr scgujm cdv` kbg"b tcdt (lacd`j b``m`m

  tr`dth`bt 'gr lbsghbld. 3gt 'gr d adrmlda 22 dbm, lb 'dat, r. (`t6n`r tdjk`m d!gut cg" c` cdms#gk`b tg (r. Ngbnd"dr` lb tc` 'lrst j`n g' tc` #rlgr tgur dbm mlsauss`m tc` sj``# #rg!j`hs "ltc

  clh, !ut tcdt)s bgt tc` gbj gb`. +b 'dat, (r. 22 r. (`t6n`r #r`#dr`m d sj``# #rgtgagj, sg tg s#`dk,

  'gr (r. Edaksgb. @v`r!gm kb`" tcdt c` cdm #rg!j`hs sj``#lbn, c` b``m`m sj``#. +b 'dat, c` 22

  c` sdlm tc`r` "`r` hdb #rg!j`hs "ltc mdbn`rgus tcdt c` "ds agba`rb`m d!gut. Dbm tc`b

  1rdvls &db`. F`h`h!`r 1rdvls &db`, tc` mdba`r tcdt tc` adjj`m gut g' grm`r !`adus` c` "ds

  nglbn tg !` gut g' agubtr$ Dbm c` adh` u#, dbm c` cdm tc` (E 22 "cdt mg gu adjj lt$ 22 `&duj`t

  gb cls 22 gb cls sj``v`. Dbm c` sdlm tcdt c` kb`" (lacd`j cdm d #rg!j`h sj``#lbn 'gr hdb `drs.

  Dbm (r. -rt`nd, c` tcgunct, kb`" tcdt, tgg. Dbm c` 22 lt)s cls ubm`rstdbmlbn tcdt (urrd "ds

  tc`r` tg tr`dt clh 'gr sj``#, dbm c` mlmb)t kbg" "cdt klbm g' h`mlalb` c` "gujm !` nlvlbn 22 c`)s

  :ust tc` acgr`gnrd#c`r, !ut c` "ds lbvgjv`m 22 r`h`h!`r c` sdlm c` "`bt tg (E)s cgus` dt tlh`s

  tg "grk "ltc clh. 7` kb`" "cdt "ds nglbn gb.

  Dbm (r. &cljjl#s tgjm us 22 + dsk`m clh, gu tgjm us "c`b gu t`stl'l`m ubm`r gdtc tcdt (r.

  -rt`nd "ds agba`rb`m dbm rdls`m lt "ltc gu dbm r. (urrd tcdt (lacd`j "dsb)t n`ttlbn `bgunc

  sj``#. ds tcdt trutc'uj t`stlhgb$ `s. sg (r. &cljjl#s kb`" tcdt dbm (r. &db` kb`" tcdt

  dbm (r. -rt`nd kb`" tcdt. +t)s bgt sgh` !ln sur#rls`. Dbm r. A6`lsj`r, tc` sj``# h`mlalb` 22 gr

  sj``# s#`aldjlst, sdlm, ! tc` "d, `v`b l' gu aj`db sgh`!gm u# dbm gu cdv` tc`h, gu kbg",

  #ut gb hdk`u#, mg `v`rtclbn `js`, tc` dv`rdn` #`rsgb adb r`agnbl6` l' sgh`!gm cds !``b sj``#

  m`#rlv`m gr bgt :ust "ltc d 22 lb t"g gr tcr`` s`agbms ! d #cgtgnrd#c g' tc`h, `v`b l' tc`)v`

  tdk`b d scg"`r dbm aj`db`m u#, !`adus` "` adb :ust t`jj 'rgh tc` d##`drdba`. gu mgb)t b``m d

  mgatgr tg t`jj gu tcls. (lacd`j m`t`rlgrdt`m 'gr 8 mds, `v`rgb` sd" lt, lt "ds mgauh`bt`m, dbm

  lt)s g!vlgus. +b tc`lr g"b vlm`gs, lt scg"s cg" c` cds db g!vlgus m`t`rlgrdtlgb. F`h`h!`r, c`

  "ds tc` nr`dt`st 22 dbm +)h bgt gb` tg :umn` tcdt, !ut tc` t`stlhgb ls c` "ds tc` nr`dt`st g' djj

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  29/53

  tlh`, dbm `v`b clh lb d !dm stdt` "gujm jggk nggm. Iut tc` kb`" tcdt c` "ds cdvlbn #rg!j`hs.

  1c` kb`" lt. +b 'dat, (r. 1r`jj 22

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/+ tclbk "cdt (r. 1r`jj ls trlbn tg sd ls tcdt sgh`!gm ls su##gs`m tg !` "dtaclbn

  gut cg" tc`)r` mglbn. Dbm tcdt #`rsgb, "cg "ds lt$ `jj, daagrmlbn tg (r. Ngbnd"dr`, lt "ds

  K`bb -rt`nd. 7` sdlm K`bb -rt`nd "ds tc`r` tg hgbltgr (lacd`j)s c`djtc, `v`rtclbn. 7` "ds

  tc` mlr`atgr c` "ds su##gs`m tg hgbltgr `v`rtclbn, lbajumlbn (lacd`j)s c`djtc. -kd$ ?g ds

  (r. 1r`jj sdlm, sgh`!gm "ds tc`r` tg mg lt. ?g "cdt mlm (r. -rt`nd mg "c`b c` sd" tc`

  #rg!j`h$ 7` "ds tc`r` `v`r md, c` "ds lb d nggm #gsltlgb tg dss`ss (lacd`j, c` "ds ajgs`st tg

  tc` hdb. 1cdts rlnct. tcdt)s "cdt (r. -rt`nd "ds, daagrmlbn tg (r. Ngbnd"dr`. Dbm tc`b 22 sg

  "cdt mg`s (r. -rt`nd mg$ 7` sds std gb tg# g' tc` c`djtc sltudtlgb, tdjk "ltc tc` mgatgr, hdk`

  sur` (E +s n`ttlbn `v`rtclbn c` b``ms. Dbm tc`b "` n`t tg tc` LO0. (lacd`j mlmb)t agh`, cdm d

  !dm md gb rlmd, mlmb)t agh` gb ?ubmd, c` b``ms dtt`btlgb dbm hdbdn`h`bt. 7`)s sgubmlbn

  tc` djdrhs. 7` h`btlgb`m tcdt c` !`jl`v`s c` b``ms bgurlsch`bt dbm nulmdba` 22 tcls ls K`bb

  sdlbn tcls 22 'gr cls 'dtlnu`m husaj`s, cls scd#`, c`)s curtlbn, "` b``m d c`djtc, r`st`m (E tc`

  #r`ssur` ls !uljmlbn u#.

  (r. -rt`nd tgjm tc`h tc` #r`ssur` ls !uljmlbn u#, tc`)r` j`dvlbn 'gr 5gbmgb lb tcr`` gr 'gur

  "``ks, tc` #r`ssur` ls gb. 1c`r` cdm !``b mlsausslgbs 22 tc` #r`ssur` "ds gb (lacd`j, lt "ds gb

  (r. -rt`nd, dbm tc`, [email protected] jlv`, #ut lt gb r. (urrd. Dbm cg" mlm tc` gu mg tcdt$ `jj, 'lrst

  g' djj, (r. 7gunmdcj, "cg "grks bg" 'gr ?cdbld 1"dlb lb 5ds `nds 22 + !`jl`v` lt)s db [email protected]

  #rgmuatlgb. +)h bgt #gsltlv`. Iut (r. 7gunmdcj, c` mlmb)t agh` tg t`stl'. (r. 7gunmdcj "rgt`

  tcls `2hdlj sdlbn (E ds s`bt cgh` "ltcgut st`##lbn 'ggt gbstdn`. 7` "ds d !dsk`t ads`. 1cdt

  "ds `;#jdlb`m ! tc` mgatgr, "cdt d !dsk`t ads` ls. Dbm K`bb "ds agba`rb`m c` "gujm

  `h!drrdss clhs`j'. Dbm `v`r!gm "ds r`c`drslbn, !ut mgu!t "ds #`rvdslv`. @v`r!gm kb`"

  tcdt tc`r` "ds d #rg!j`h. Dbm Fdbm &cljjl#s s`bms tcdt `2hdlj mlr`atj tg (r. 5`l"`k`, tc` [email protected]

  -' [email protected] #dr`bt agh#db, tc` hdb "cg agujmb)t r`h`h!`r dbtclbn. Dbm c` "rlt`s "` cdv` d

  r`dj #rg!j`h c`r`. lt)s bgt (lacd`j hlnct cdv` d '`v`r, "` cdv` d r`dj #rg!j`h. "`. bgt

  (lacd`j. 3gt 22 "`, [email protected], cds d r`dj #rg!j`h. Dbm, g' agurs`, tc`b (r. 5`l"`lk` "rgt` !dak

  dbm "dbt`m tg kbg" l' tc` "dbt`m tg ng tg sgh` !djj tcdt blnct. (r. Ngbnd"dr` sds tcdt (r.7gunmdcj "ds tc`r` vl`"lbn (lacd`j `v`r md, trust"grtc dbm cgb`st, dbm c` "dsb)t d mrdhd

  Mu``b.

  ?g c`r`)s d hdb "cg)s tc`r` `v`r md, r`#grts tg (r. Ngbnd"dr` dbm &cljjl#s tcdt tc`r`)s d

  #rg!j`h. `r` tc` r`dsgbd!j adr`'uj lb tc` su#`rvlslgb dbm r`t`btlgb g' r. (urrd dt tcls

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  30/53

  tlh`$ 3g. D r`dsgbd!j` 22 tc` mlmb)t mg dbtclbn r`dsgbd!j` dt tcdt tlh`. 1c`b K`bb sds 22

  tcls ls gb tc` O

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  31/53

  d` sdlm c` "ds nglbn tg ml`. ?c` "ds rlnct. Dbm K`bb sdlm, + mgb)t kbg" l' c`)s nglbn tg

  hdk` lt. + mgb)t tclbk c`)s r`dm. c` "ds rlnct. Iut "cdt cd##`b`m$ K`bb sds, + mgb)t tclbk

  c`)s r`dm, r`hlblsa`bt g' tc` #rg!j`h "ltc 22 n`t clh tg tc` #sacldtrlst, "` b``m #rg'`sslgbdj

  nulmdba`. sg "c`b (r. &cljjl#s r`a`lv`s tcdt `2hdlj 'gr tc` klbn g' #g#, sgh`gb` tcdt tc`)v`

  #ut gut djj tcls hgb`, djj tc`s` scg"s, tc`)v` sgjm gut lb r`agrm tlh`, "cdt mg`s c` mg$ `jj,

  (r. 1r`jj sdlm tcls "gujm !` sgh`tclbn tcdt gu scgujm m`jv` lbtg 'gr sur`.

  1cdt)s r`dsgbd!j`. 1cdt)s "cdt d r`dsgbd!j adr`'uj #`rsgb "gujm mg dbm l' (r. 1r`jj cdm !``b

  tc`r`, c` 2 hlnct cdv` mgb` tcdt. Iut c` "dsb)t. 7` "dsb)t lbvgjv`m lb tcls. Iut tc` #`g#j` lb

  acdrn`, tc` mlmb)t m`jv` lbtg lt. cdt mlm tc` mg$ `jj, tcls ls tc` sh#tghs tcdt "` kb`".

  1rdvls &db`, (lacd`j "ds tgg tclb, bgt `dtlbn `bgunc, agba`rb`m d!gut "`lnct acdbn`

  agba`rb`m c` "ds 'dtlnu`m, j`tcdrnla murlbn r`c`drsdjs. Djl' ?dbk`, acgr`gnrd#c`r, sc` "ds

  agba`rb`m dt tc` `bm g' (d, sc` arl`m !`adus` (lacd`j mlmb)t jggk nggm dbm sdlm ngm "ds

  tdjklbn tg clh. (lacd`j ls mlbn, c`)s mlbn. 7` b``ms tg !` #ut lb tc` cgs#ltdj. K`bb sdlm

  c`)jj jggk lbtg lt, c`)jj cdbmj` lt. Kdr`b d` !`jl`v`m tcdt tc`r` "ds d rlsk g' (E lbn, sc` "ds

  `;tr`h`j agba`rb`m "ltc cls #sacgjgnladj "`jj2!`lbn dbm !`lbn #drdbglm. Dbm (lacd`j !usc

  sdlm tcdt "c`b (lacd`j "ds lb tc` !dak, c` sdlm, gc, h ngm, + agujm s`` cls c`drt !`dtlbn

  tcrgunc cls ac`st, c` "ds sg tclb. dbm (r. Iun6`` 7gunmdcj "dtac`m (lacd`j m`t`rlgrdt` 'gr

  `lnct "``ks lb 'rgbt g' cls v`r ``s, dbm (r. I`drm`b sdlm c` "dsb)t #r`#dr`m tg slbn dbm mdba`

  `v`rtclbn dt tc` sdh` tlh`, jdt`r tlh`. Dbm "cdt cd##`bs$

  K`bb s``s clh agjm, `hdaldt`m, d'rdlm, djj tc`s` agh#jdlbts, dbm "cdt cd##`bs$ K`bb -rt`nd

  cdm d agba`rb d!gut r. (urrd. K`bb sdlm, + r`djj mlmb)t kbg" "cdt r. (urrd mlm, !ut(lacd`j "ds scg"lbn u# lb tcls agbmltlgb. + cdm d agba`rb. Dbm gu cdm d r`dj agba`rb d!gut

  r. (urrd dt tcls tlh` dbm cls "grk ds d #rg'`sslgbdj 'gr (lacd`j$ `s. c` 22 r`h`h!`r, bg",

  tcdt j`ndj r`jdtlgbscl#. 7`)s tc` dn`bt g' [email protected] l' c` kbg"s, tc` kbg". 7` kb`" 22 c` cdm d

  agba`rb, dbm c`)s bgt d mgatgr, !ut c`r`)s tcls nu tcdt)s djj`n`mj tr`dtlbn (lacd`j, dbm c`)s

  jggklbn jlk` tcls. +t)s bgt "grklbn. -kd$ 1cdt)s bgt !`lbn r`dsgbd!j adr`'uj. +t)s bgt "grklbn. ?g

  "cdt cd##`bs$ K`bb sds c` mlmb)t tclbk tcdt r. (urrd "ds #rgvlmlbn nggm adr` tg (lacd`j.

  Dbm, lb 'dat, c` tcgunct r. (urrd 22 tcdt d ml''`r`bt mgatgr scgujm cdv` !``b !rgunct lb tg

  ac`ak lt gut. 1cdt)s "cdt c` !`jl`v`m, tc` #`rsgb lb acdrn` g' tc` md2tg2md g#`rdtlgbs. Dbm c`

  r`jd`m tcdt tg tc` [email protected] g' [email protected] jlv`.

  Dbm tc`b (r. &cljjl#s n`ts lbvgjv`m dndlb. Dbm "cdt mg`s (r. &cljjl#s mg$ 7` "rlt`s !dak tg djj

  tc`s` #`g#j` dbm sds, gc, "` cdm d v`r #rgmuatlv` sgjlm h``tlbn "ltc K`bb, (urrd, (E,

  hs`j'. 1c` mgatgr "ds 'dbtdstla. + tclbk K`bb)s cst`rld "ljj !` lb ac`ak. clj` (E ds dj`rt

  dbm dtt`btlv`, "` djj dnr``m gb d sac`muj` tcdt "grks 'gr K- Dbm (E + #rghls`m K`bb 22 + "ljj

  !` lb tc` g''la` b`;t "``k dt std#j`s. 5`t)s #rd tcdt K`bb `bndn`s dbm stdrts tg "grk gut dbm

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  32/53

  `dt, (E tclbns dr`b)t ds !j`dk ds "cdt K`bb sds. sg K`bb "rlt`s tc`s` `2hdljs, tc`s` gtc`r

  22 7gunmdcj dbm `v`r!gm ls "`lnclbn lb, dbm (r. &cljjl#s n`ts lbvgjv`m, dbm "cdt mg`s c` mg$

  7` #gurs "dt`r gb `v`rtclbn. -c, lt)s bgt ds !j`dk ds K`bb sds. 1c` mgatgr ls 'dbtdstla.

  r`djj$ 7g" mg gu kbg" tcdt$ `jj, j`t)s jggk dt lt. 1cdt)s "cdt (lacd`j jggk`m jlk` lb tc`lr g"b

  vlm`g. 5ggk dt cls Dmdhs d##j` c`r`. 1cdt)s "cdt (lacd`j jggk`m jlk`. ?g tc`b tc` hgh`bt g'

  tc` trldj. (r. &cljjl#s ls u# tc`r`, + scg" clh tcls #latur`, `;cl!lt , mdsc, 0= dbm + sdlm, Eub`

  8tc, (lacd`j jggk`m nr`dt, c` "ds 'lb`.

  `jj, tc`b, c`r` c` ls gb Eub` O

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  33/53

  tcr`` tlh`s c` mg`sb)t r`h`h!`r "rltlbn lt, "` scg" clh gtc`r `vlm`ba`. Dbm "` kbg" tcdt tc`

  adb adba`j gr #gst#gb` tc` tgur dt db tlh`.

  `)v` ngt (r. -rt`nd sgubmlbn djj tc`s` djdrhs, tc` !ln h``tlbn adjj`m u# dt Adrgj"ggm,

  &cljjl#s, tc` mgatgr, K`bb ls suhhgb`m u# tc`r`, gu kbg", n`t u# c`r`. dbm "cdt cd##`bs$(urrd ls nglbn tg k``# tc` scg" nglbn gb. Dbm sg "cdt mg`s (r. &cljjl#s "rlt 22 datudjj, +

  skl##`m gb` c`r`. 1cls ls tc` sdh` `2hdlj. 5`t h` ng !dak. ?g c` "rlt`s tc`b, dt OC hlbut`s jdt`r

  22 c` "rlt`s tg Ngbnd"dr` dbm 7gunmdcj dbm 5`l"`k`, dbm Ngbnd"dr`, tc` [email protected] -' [email protected] 22 c`

  "rlt`s tg tc`h dbm sds c`)s bgt d #sacldtrlst sg +)h bgt sur` cg" `''`atlv` c` adb !`.

  -!vlgusj, n`ttlbn clh tc`r` ls bgt tc` lssu`. +t)s huac m``#`r. sg c` t`jjs (r. -rt`nd tcdt c`)s

  ac`ak`m clh gut, `v`rtclbn ls 'lb`, dbm OC hlbut`s jdt`r, c` t`jjs tc` [email protected] -' tc` #`g#j`, +)h

  bgt sur` cg" `''`atlv` c` adb !`. bg", "cdt ls lt, (r. &cljjl#s$ +s lt gu)r` bgt sur` cg" `''`atlv`

  c` adb !`, "cdt gu)r` t`jjlbn tc` #`g#j` gu "grk "ltc, gr ls lt c`)s 'dbtdstla, mg`sb)t b``m tc`

  nln, tgtdjj ub!lds`m dbm `tcladj, jlk` gu)r` t`jjlbn tc` #`rsgb tcdt)s trlbn tg !` r`dsgbd!j

  adr`'uj$ cdt ls lt$ `jj, "cdt lt ls d agb'jlat. 1c` "dbt`m tc` scg" tg k``# nglbn. Dbm, g'

  agurs`, c` sds tcls dhdt`ur #cslaldb 22 c` cds lhh`bs` r`s#`at. %gu)v` #rg!d!j s``b tcdt sg

  hdb tlh`s. cdt mg`s tc`lr `;#`rt sd d!gut lt, (r. 7gh$

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/I`adus` d r`dsgbd!j adr`'uj #`rsgb "gujm b`v`r mg tcdt. +t)s d 'jdt2gut jl`,

  hlsr`#r`s`btdtlgb, agv`r2u#. 1cdt)s "cdt lt ls. c mlm c` mg tcdt$ I`adus` c` mlmb)t adr`. 1c`b,

  !`'gr` tc` h``tlbn, tc`r`)s d adjj !`t"``b (r. &cljjl#s dbm r. (urrd. Dbm r`h`h!`r lb cls

  m`#gsltlgb c` sdlm lt "ds v`r scgrt, t"g hlbut`s. 1c`b "` !r`dk gut tc` r`agrms dbm "`

  m`t`rhlb` tcdt lt "ds 8 sgh` hlbut`s, dbm c` "ds tdjklbn d!gut "cdt lb'grhdtlgb 'gr tc`

  r`c`drsdjs tc` blnct !`'gr`, sg c`)s #r`##lbn u# r. (urrd 'gr tc` h``tlbn "ltc -rt`nd. Dbm

  tc`b c` "rlt`s tg -rt`nd tc` `2hdlj sdlbn `v`rtclbn ls 'lb` d't`r c` tdjks tg clh, dbm tc`b tc`

  cdv` tc` h``tlbn. Dbm "cdt cd##`bs dt tc` h``tlbn$ 1cls ls tc` h``tlbn "c`r`, gu kbg", r.

  (urrd ls nglbn tg sd, jggk, "`)r` tcls 22 bg. cdt cd##`b`m dt tc` h``tlbn "ds tcdt K`bb

  "ds tgjm tcdt `v`rtclbn "ds 'lb`.

  Dbm tc`b + sdlm, 7g" mlm gu r`dat tg tcdt$ + "ds 'jd!!`rndst`m. + mlmb)t !`jl`v` lt "ds

  #gssl!j`. tcdt)s d r`dsgbd!j adr`'uj #`rsgb. Iut tc`b (r. &cljjl#s sdlm, -c, c`)s 22 gr r.

  (urrd "ds daauslbn clh g' !`lbn db dhdt`ur #sacldtrlst, dbm lt "ds `v`rtclbn tcdt "ds lb tc`

  `2hdlj d't`r c` s#gk` tg r. (urrd. Dbm lbt`r`stlbnj `bgunc, tc` kb`" gr scgujm cdv` kbg"b

  tc` 'lbdbaldj agbmltlgb. (s. ?`d"rlnct tdjk`m d!gut "c`b gu)r` nlvlbn h`mladj adr` lb tc` cgh`

  gu cdv` daa`ss tg agb'lm`btldj lb'grhdtlgb, lt)s d clnc`r2rlsk #gsltlgb. c`b gu `j`vdt` tc`

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  34/53

  rlsk, gu scgujm mg hgr` d!gut lt. Dbm tc` kb`" 22 tc` kb`", !ut tc` b`v`r mlm dbtclbn ubtlj

  (lacd`j "ds m`dm, dbm tc`b c` stljj 22 tc` clr`m clh dbm tc`b djj g' d summ`b `v`rtclbn stdrt`m

  "ltc tc` jd"`rs. 3g", sc` djsg tdjk`m d!gut 'lbdbaldj str`ss adb lh#dat `tcladj :umnh`bts dbm

  m`alslgb hdklbn. ?g "cdt ls lt, (r. 1r jj, "` mgb)t mg !daknrgubm ac`aks gb lbm`#`bm`bt

  agbtrdatgrs, gr (r. &cljjl#s, "` ac`ak `v`rgb` gut$ "clac gb` ls lt$

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/Djj tc` cdm tg mg "ds cdv` clh slnb tc` dutcgrl6dtlgb, "clac tc` cdm. (r.

  Ngbnd"dr`.

  $D l%, r%+,rl!0 6" 3(%/

  Hr/ _!l"#/3g. Dt db tlh` u# ubtlj tc` md !`'gr`, bg gb` mlm dbtclbn gv`r tcls `lnct2hgbtc

  22 `;aus` h` 22 `lnct2"``k m`ajlb`. 1c` mlm bgtclbn. 1c` acgs` tg ndh!j` dbm tc` jgst. 3g",

  tc` dbs"`r tg tcdt Mu`stlgb buh!`r C scgujm !` `s. 3uh!`r =, mlm r. (urrd)s ub'ltb`ss cdrh

  (lacd`j Edaksgb$ + h`db, agh` gb. -!vlgusj, !ut 22 tc` dbs"`r tg tcdt ls aj`drj `s. Aj`drj

  tc` m`dtc "ds bgt mu` tg bdturdj adus` gr mls`ds`, ds r. Fgn`rs sdlm. 1c` dhgubt g' &rg#g'gj

  "ds `;a`sslv`, !`b6gmld6`#lb`s.

  Djj tcdt r. (urrd cdm nlv`b "ds tc` adus` g' (lacd`j Edaksgb)s m`dtc. +t scgujm b`v`r cdv`!``b mgb` tcdt "d. 7` aj`drj adus`m (lacd`j Edaksgb)s m`dtc datlbn lbagh#`t`btj. Dbm, lb

  'dat, tcdt)s "cdt r. 5dkschdbdb sdlm, dbm r. gcjn`j`rbt`r sdlm, tcdt tc` m`#drtur`s 'rgh tc`

  stdbmdrm g' adr` g' r. (urrd "`r` d su!stdbtldj 'datgr lb aduslbn (lacd`j Edaksgb)s m`dtc, dbm

  tc`r`)s !``b bg `vlm`ba` lb tcls ads` tg tc` agbtrdr. 3g gb` cds sdlm lt ml''`r`btj !`adus` lt)s

  g!vlgus tcdt lt mlm. + mgb)t b``m tg s#`bm d jgt g' tlh` gb tcdt. +t)s `ds, buh!`r =. 3uh!`r 0 ls,

  "ds [email protected])s b`njln`ba` lb clrlbn gr su#`rvlslbn gr r`tdlblbn Agbrdm (urrd d su!stdbtldj 'datgr lb

  aduslbn (lacd`j Edaksgb dbm tc` #jdlbtl''s cdrh$ 1c` dbs"`r tg tcdt ls `s. c$ lrst jggk dt

  tc` lbstruatlgb.

  Dndlb, "`)r` !dak tg tcdt r`dsgbd!j` #`rsgb, lt)s cdrh tcdt d r`dsgbd!j` #`rsgb "gujm agbslm`r tg

  cdv` agbtrl!ut`m. +t mg`sb)t cdv` tg !` tc` gbj cdrh. +t)s bgt tc` sgj` cdrh, lt)s bgt tc` `;ajuslv`

  cdrh, lt)s bgt tc` gb` dbm gbj. +' gu tclbk (lacd`j Edaksgb agbtrl!ut`m, tcdt agujm !` #drt g' lt.

  r. (urrd, tcdt)s #drt g' lt. r. (urrd, l' gu 'lbm c` "ds clr`m dbm tc` "`r` b`njln`bt cls

  'dujt ls dttrl!ut`m tg tc`h, [email protected] jlv`. (lacd`j)s 'dujt, l' db, gu cdv` tg dss`ss s`#drdt`j. Eust

  !`adus` gb` #`rsgb ls dt 'dujt mg`sb)t h`db gtc`rs adbbgt !`. + cg#` + sdlm tcdt rlnct. 7`r`)s tc`

 • 7/27/2019 Transcripts September 24th 2013 JACKSON VS AEG - CLOSING ARGUMENTS DAY 1 - ***Brian Panish

  35/53

  lbstruatlgb tcdt sds lt. D #`rsgb)s b`njln`ba` hd agh!lb` "ltc dbgtc`r 'datgr tg adus` cdrh. +'

  gu 'lbm [email protected])s b`njln`bt su#`rvlslbn, clrlbn dbm r`tdlblbn (urrd "ds d su!stdbtldj 'datgr, tc`b

  [email protected] ls r`s#gbsl!j`. [email protected] jlv` adbbgt dvglm r`s#gbsl!ljlt :ust !`adus` sgh` gtc`r #`rsgb,

  agbmltlgb gr `v`bt "ds d su!stdbtldj 'datgr, jlk` (lacd`j Edaksgb uslbn #dlb h`mladtlgbs, jlk` r.

  (urrd vlgjdtlbn tc` stdbmdrm g' a