Xxxxx Tulburƒri Ale Comportamentului Alimentar

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Xxxxx Tulburƒri Ale Comportamentului Alimentar

 • 7/23/2019 Xxxxx Tulburri Ale Comportamentului Alimentar

  1/15

  TULBURRI ALECOMPORTAMENTULUI

  ALIMENTAR: ANOERXIE,BULIMIE, ANXIETATE, OBEZITATE

  INTRODUCERE

  Alimentaia este unul dinte !ele mai im"#tante as"e!te ale $ieii, %ns&, intim", au %n!e"ut sa a"a& di'eite tul(u&i ale !#m"#tamentului alimenta)A!este tul(u&i e"e*int& # "#(lema t#t mai &s"+ndit&, mai ales ins#!ietatea m#dena) A!este tul(u&i nu in d#a de *i!, da si de "si-i!,de#ae!e dint#tdeauna s#!ietatea a im"us anumite standade ale 'umuseii,de !ele mai multe #i le.ate de .eutatea !#"#ala a unei "es#ane, ele"ut+nd !#ndu!e la .a$e a'e!iuni si (#li, multe a$+nd e'e!te "e temen%ndelun.at)

  M#ti$ul "entu !ae ne/am ales a!easta tema este 'a"tul !a un num&

  alamant de tinei si mai ales tinee !ad in !a"!ana a!est# (#li !ae ledistu. s&n&tatea, $iaa si ima.inea des"e sine) In a!ela0i tim", d#im saata.em atenia asu"a a!est# lu!ui "entu a le "utea "e$eni)

  A!este lu!ui se %nt+m"l& !u "e!&dee in se.mentul n#stu de $+st&,de#ae!e ad#les!enii se !#n'unta 'e!$ent !u "#(leme le.ate de as"e!tule1tei#) A0ada, din !au*a a!est#a si a elaiil# nu t#!mai eu0ite !u !ei din2uul l#, ei ale. sa se e'u.ie*e in m+n!ae, in m#d a(u*i$, a!eastaa!i#n+nd !a un antide"esi$) Pe de alta "ate, alii ale. !ealalt& e1tema: dea enuna la m+n!ae "entu a !&"&ta *i!ul mult d#it, sau "entu a/i

  im"esi#na "e !ei din 2u)

  3tudiind a!easta tema, "utem e!un#a0te mai (ine semnele !e denes! #"#(lema de alimentaie, dis"un+nd de asemenea si de in'#maiile ne!esae"entu a "utea a2uta "es#anele !ae su'e& de ele)

 • 7/23/2019 Xxxxx Tulburri Ale Comportamentului Alimentar

  2/15

  ANOREXIA

  Desi sunt atat de damati! le.ate de alimentatie, a!este (#li sunt in ealitatesu'einte "si-i!e, le.ate de ina(ilitatea de a 4"#!esa4 anumite sentimente: 'i!a dematui*ae, an1ietatea deteminata de "#(leme !u 'amilia, "#(leme !u !ei din 2u,li"sa de !#nt#l asu"a "#"iei $ieti)

  Alt'el s"us, "es#anele !ae se in'#metea*a !u (una stiinta, # 'a! "entu !aima.inea #.lindita le aata # "es#ana .asa, in l#! de una s!-eleti!a, asa !um estein ealitate)

  In mintea l# se !#nsidea .ase, a!este "es#ane te!and la amele .ele: sein'#metea*a, !#nsuma la1ati$e, diueti!e sau "astile de sla(it, "a!ti!a s"#t ine1!es 5#i!um, mai mult de!at le "emite #.ansimul sla(it6 si isi aut#/"#$#a!a$#ma)

  Desi is!ul de de!es este '#ate mae, nu an#e1ia in sine este !ea !ae u!ide, !ia$a.iile "e !ae le "#du!e in !#", "in de"i$aea de -ana esentiala de !ae aene$#ie)

  Tul(uaile de dis"#*itie, an1i#ase %n !#"ilaie si a"aitia "e!#!e a tasatuil# de"es#nalitate de ti" "e'e!ti#nist "a sa e 'a!t#i de $ulnea(ilitate ma2#i inde*$#ltaea tul(uail# de !#m"#tament alimenta, in s"e!ial a an#e1ieine$#ase)

  La tineele 'emei !u # stima de sine nu '#ate inalta, ta!-inaea de !ate 'amiliilel#, de "ieteni, sau in7uentaea l# de !ate niste "es#ane aut#itae 5medi!i,asistenti medi!ali, "#'es#i, anten#i6 le.at de ne$#ia de a/si m#di!a '#ma si.eutatea !#nti(uie la $ulnea(ilitate)

  Cum se mani'esta in $iata de *i !u *i # "es#ana !u an#e1ie mentala:

  Numaa !al#iile 3e !antaeste *ilni! Nu se !#nsidea ni!i#data indea2uns de sla(a 8a!e s"#t e1!esi$ de mult, desi e sla(a

 • 7/23/2019 Xxxxx Tulburri Ale Comportamentului Alimentar

  3/15

  Mani'esta # e"ulsie ma!ata 'ata de #i!e 'el de .asimi, 'ata de alimentele!u un !#ntinut de !al#ii mai mae de!at !el 4a!!e"tat4

  Ia masa du"a un itual anume, de e1em"lu taie man!aea in (u!atele mi!i,'#l#seste 'a'uii mi!i, ast'el in!at man!aea sa "aa mai multa, manan!anumai la #e 1e, et!)

  Manan!a !u "e"#ndeenta alimente $#lumin#ase, li!-ide sau e1"andate,"line de ae, da !u !#ntinut !al#i! s!a*ut 5su"e, "u'uleti, iaut69 s!#"ul este#(tineea a"aentei de man!ae multa, da 4si.ua4 5!ae nu in.asa6

  3e eta.e in sine si nu mai !#muni!a (ine !u !ei din 2u, !u "ietenii si 'amilia Nu manan!a la mesele !#mune, !u 'amilia sau "ietenii Ae un intees '#ate mae 'ata de man!ae: $#(este des"e man!ae,

  !iteste !ati de (u!ate, e$entual .ateste !u "la!ee "entu !eilalti, da nu.usta ni!i#data si e'u*a sa manan!e !u !eilalti

  Unul dinte !iteiile de dia.n#sti! "entu an#e1ia ne$#sa este tul(uaeaima.inii !#"#ale) Tul(uaea ima.inii !#"#ale se e'e la tul(uaeam#dului %n !ae este "e!e"ut dimensiunea sau '#ma !#"#al, dee1em"lu, "es#ana "etinde ! este .as !-ia da! este sla(, !ede ! #"ate a !#"ului este 4"ea .as4 !-ia da! este e$ident ema!iat)

  Simptome:

  3!adee semni!ati$a in .eutate

  O(sesia asu"a '#mei !#"ului si .eutatii

  Cadeea "aului, "iele us!ata, un.-ii !asante

  8uni!atui in e1temitati / maini si "i!i#ae

  Ameteala, !-ia si lesin

  Pal"itatii / itm !adia! nee.ulat

  ;eutati in mem#ae

  C#nsti"atie, duei de st#ma!

  Dis"aitia !i!lului menstual la 'emei

  In!etaea de*$#ltaii *i!e la !#"ii si ad#les!enti / !esteea in inaltime este

  st#"ata

  Tensiune mi!a

  Anemie, disli"idemie

 • 7/23/2019 Xxxxx Tulburri Ale Comportamentului Alimentar

  4/15

  Du"a !e "#diumuile 'usesea intesate de m#delele size zero5in tadu!ee li(ea,s!-eleti!e6, un si de e$enimente ta.i!e "aea sa "#mita # s!-im(ae in a!estsens)In n#iem(ie =>>?, un model de succes brazilian, Ana Carolina Restona muit

  din !au*a an#e1iei, du"a !e ad#"tase # dieta sti!ta "e (a*a de mee si #sii) A$ead#a =@ de ani si la m#mentul de!esului !antaea d#a > de il#.ame la # inaltimede @,=)

  Anii =>>? si =>> au '#st '#ate .ei "entu 'amilia Ram#s din Uu.ua) In de!us ded#a ? luni, "aintii si/au "iedut am(ele i!e, Luisel si Eliana) Amand#ua intaseain lumea m#dellin./ului !u s"eante '#ate mai si usile "aeau sa se des!-ida in'ata l#, insa "entu !a dumul s"e su!!es sa e !at mai lin, te(uiau sa e !at maisla(e)

  Pesiunea in a!este medii este en#ma, ia "entu d#ua'ete a(ia iesite din ad#les!enta mia2ul 'aimei si (anil#ea "ea "uteni!) P#(a(il !a in'#metaea li s/a "autun "et "ea mi! de "latit) Insa "etul eal a '#st altul)

  Luisel, in $asta de == de ani a de!edat !-ia "e!atal 5ima.inea sa!i!iului su"em "e altaul m#dei6in tim"ul unui showdin M#nte$ide# din anul =>>?)

  A!ea "e*entae ea de(utul su#ii mai mi!i, Eliana sit#t#data, "ima data !and !ele d#ua su#i au "asitim"euna "e "asaela) A$ea sa e si ultima)

  Tatal ei a de!laat ultei# !a Luisel se in'#metadeli(eat) Meniul ei *ilni! ea '#mat din salata $ede si!#la dieteti!a)Desi a!easta ta.edie a te(uit sa insemne # le!tiede $iata "entu s#a mai mi!a in $asta de @F ani,

  Eliana a s'asit "in a 'a!e a!eeasi .eseala !a si s#asa) Pentu !a "imise niste !#nta!te '#ate (une, insa!u !eei destul de idi!ate, Eliana a inceput sa seinfometeze"entu a se "#ti$i standadelel#)Re*ultatulG 3ase luni du"a m#atea su#ii sale, a '#st .asita 'aa su7ae de !ate(uni!a sa) Cau*a de!esului: atac de cord

 • 7/23/2019 Xxxxx Tulburri Ale Comportamentului Alimentar

  5/15

  Imediat du"a a!est lant de e$enimente ne'ei!ite, lumea m#dei 5!ulmeaH6 a !eut !am#dele size zero5!a idee, si*e *e# "esu"une # talie aid#ma unei 'etite #(isnuitede F aniH6 sa e inte*ise "e "#diumuile de m#da)Desi!nerii de topau e!un#s!ut !a lu!uile au mes !am de"ate) Pentum#ment, # 4!estee in il#.ame4 a '#st ema!ata "e "#diumuile de m#da, da

  !at !edeti !a a tinut minuneaG Nu !-ia tei *ile, !i "ana la umat#ul se*#n)

  "#$I%IAAn#e1ia i (ulimia sunt !#nsideate tul(u&i em#Ji#nale) Dei # mae "ate dinsim"t#me i din !#nse!inJele a!est#a se #(se$& la ni$el *i#l#.i!, %n s"e!ial %nan#e1ie, i dei la "ima im"esie (ulimia i an#e1ia "a # "#(lem& le.at& de !#"i .eutate !#"#al&, tul(u&ile !#m"#tamentului alimenta Jin de 'a"t de em#Jii,de elaJii, de .+ndie i de !#m"#tament / %nt/un !u$+nt de "si-i!)

 • 7/23/2019 Xxxxx Tulburri Ale Comportamentului Alimentar

  6/15

  3im"t#mele %nt+lnite %n (ulimie "a a m#dalit&Ji de a !#nt#la .eutatea !#"#al&,"e!um $&s&tuile aut#"#$#!ate, dietele dasti!e, '#l#siea la1ati$el# sau s"#tul

  %n e1!es) Kns& sunt mai mult de!+t at+t) 3unt m#dalit&Ji de a 'a!e 'aJ& un# em#Jiine.ati$e intense, "e!um teama, ne"utinJa, $in#$&Jia, !#n'u*ia, )a)m)d)

  Pes#anele !ae su'e& de (ulimie des!iu, de e1em"lu, $&s&tuile aut#"#$#!ate !a"e # m#dalitate de 4!u&Jae4 de em#Jii, !a "e # eli(eae de sentimente ne.ati$e,de team&, $in#$&Jie sau uine, e1"imat& at+t de !#n!et "in !#")

  Care sunt simptomele bulimiei ner&oase'

  Bulimia este # tul(uae de !#m"#tament alimenta) Knainte de a"aiJia "#"iu/*is&a sim"t#mel#, dese#i "es#an& %n!e"e "in a Jine !ue de sl&(ie dasti!e, "in a/inum&a !al#iile i mai ales "int/# "e#!u"ae e1!esi$& 'aJ& de '#ma i .eutatea!#"#al&, %ns#Jite de # 'i!& intens& de %n.&ae sau de a .as&)

  Bulimia se mani'est& "in:

  e"is#ade de m+n!at !#m"ulsi$, %n tim"ul !a "es#ana "#ate!#nsuma # !antitate mae de alimente i simte !& %i "iede !#nt#lul!u "i$ie la !e!+t m&n+n!&

  !#m"#tamente de !#m"ensae, !ae "#t : $&s&tui aut#"#$#!ate,

  s"#t "a!ti!at %n e1!es, la1ati$e, !eaiui "entu sl&(it, diueti!e,!lisme, "#st ne.u, et!)

  Kn s'ea "si-i!& sim"t#mele "#t iita(ilitate, ne$#*itate, tisteJe, nelinite,an1ietate)

 • 7/23/2019 Xxxxx Tulburri Ale Comportamentului Alimentar

  7/15

  A!est !#m"#tament alimenta, !u !i!lul m+n!at !#m"ulsi$ / !#m"#tamente!#m"ensat#ae, se des'a& de #(i!ei %n se!et, dese#i te!+nd mult tim" "+n&!+nd !ine$a a"#"iat #(se$& !& a "utea e1ista # "#(lem&)

  Care sunt efectele simptomelor (nt)lnite (n bulimie asupra or!anismului'

  E'e!tele !#m"#tamentel# !#m"ensat#ae 5$&s&tui, la1ati$e, diueti!e, !lisme,et!)6 asu"a #.anismului sunt '#ate .a$e9 $&s&tuile aut#"#$#!ate !au*ea*ade*e