YO‍UN BAKIM œN°TELER°N°N DœZENLENMES° ve Y–NET°M°

 • View
  78

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN DÜZENLENMESİ ve YÖNETİMİ. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi 22 Nisan 2006. - PowerPoint PPT Presentation

Text of YO‍UN BAKIM œN°TELER°N°N DœZENLENMES° ve Y–NET°M°

 • *YOUN BAKIM NTELERNN DZENLENMES ve YNETMDr. Arzu TOPEL SKTHacettepe niversitesi Tp Fakltesi Hastalklar Youn Bakm nitesi

  22 Nisan 2006

 • *YBler fizyolojik dengesini yitirmi hastalara youn izlem, monitrizasyon ve organ destek tedavileri uygulanabilen gnn 24 saati, haftann 7 gn ve yln 365 gn srekli ve ayn standartta hasta bakm veren zel birimlerdir.

 • *Fiziksel YaplanmaGuidelines for intensive care unit design, 1992 www.sccm.org; Crit Care Med 1995;23:582-8.Recommendations on minimal requirements for intensive care departments TASK FORCE of the ESICM. Intensive Care Med 1997;23:226-32.Intensive care unit design and environmental factors in the acquisition of infection J Hosp Infect 2000;45:255-62.Guidelines on critical care services and personnel: Recommendations based on a system of categorization of three levels of care Crit Care Med 2003;31:2677-83. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities, 2003. Recommendations of CDC and HICPAC. www.cdc.gov

 • *Fiziksel YaplanmaYB inaatinde bulunmas gereken yelerYB tbbi yneticisiHastane yneticisiYB ynetici hemiresiHastane mimar mhendisiYB ile birlikte alan dier departmanlarGz nne alnmas gereken faktrlerTahmini arz-talep oranHasta poplasyonuYat-k kriterleriTahmini doluluk oranDier hastaneler tarafndan bu konuda verilen hizmetVerilecek hizmet dzeyiPersonel ve ziyareti trafiiDier destek birimlere olan ihtiya (depolar, sekreterlik, ariv, eitim, pozitif ve negatif basn izolasyon odalar )

 • *DZEY I: Tm kritik hasta grubuna bakabilecek dzeyde personel, teknolojik donanm, sistem ve yaplanmaya sahip olan nitelerDZEY II: Kritik hastalara tam bir bakm verebilen ancak baz konularda (rnein, beyin cerrahisi, transplantasyon, vb.) yeterli personel ve donanma sahip olmayan ve bu hastalarn uygun merkezlere nakli iin protokollerin bulunduu nitelerDZEY III: Kritik hastalarn ilk stabilizasyonunu gerekletirebilen ancak bu hastalara tam bir bakm veremeyecek dzeyde olan ve bu hastalarn uygun merkezlere nakli iin protokollerin bulunduu niteler Hizmet Dzeyi Guidelines on critical care services and personnel: Recommendations based on a system of categorization of three levels of care Crit Care Med 2003;31:2677-83.

 • *Hizmet Dzeyi Recommendations on minimal requirements for intensive care departments TASK FORCE of the ESICM. Intensive Care Med 1997;23:226-32.

  Hizmet dzeyiHemire/hastaToplam hemire says/yatakIII1/16II1/1.64I1/32

 • *Hizmet DzeyiRecommendations on minimal requirements for intensive care departments TASK FORCE of the ESICM. Intensive Care Med 1997;23:226-32.G: Gerekli: stenenO: Opsiyonel

  IIIIIIToplam doktor says/6-8 yatak543En az 6 yatakGGzolasyon odalarnda n blmenin (2.5 m2) bulunmasGO...

 • *Fiziksel YaplanmaYB oluumu: SPESFK veya GENEL (Multi-disipliner)ntrakraniel kanama, kafa travmasnda nrolojik YBde izlem sa kalm artryor.Tm YBler mmknse yan yana olmal; hastane trafiinden uzak olmal; acil servis, ameliyathane, laboratuarlar, radyoloji niteleri ve asansrlere yakn olmalHastane yataklarnn yaklak %5-10udeal yatak says 8-12

 • *Fiziksel YaplanmaAIK (KOU) veya AYRI (ZOLE) ODALAR veya MODLERYatak says = Toplam alan / 40Depolar ve dier birimler = yatak alanAk sistem 20 m2/yatak; izole odalar 25 m2/yatak Ak sistemde yataklar aras 2.5 m mesafe Merkezi (direkt veya indirekt) monitrizasyon (modler yaplanmada birden fazla hemire deski gerekebilir)

 • *Fiziksel YaplanmaYatakl blmler dndaki birimler:Personel iin odalar (tbbi ynetici, dier doktorlar, hemireler, sekreterler, dier personel; yemek ihtiyalar, du, alarm, haberleme, vb.) Depolar (malzeme ve cihaz, ilalar; buzdolab, lavabo, gvenlik)Temiz malzeme odas (10-15 m2)Kirli malzeme odas (20 m2, ayr giri-k, havalandrma, lavabo, temizlik malzeme odas, vb.) Toplant odas (eitim)Ziyareti bekleme salonu (1-1.5 koltuk/yatak; aile grme odas)

 • *Fiziksel YaplanmaYatak balarnda en az 2er adet O2 (5 bar), hava kayna (5 bar); vakum sistemi (500 mmHg); aydnlatma sistemi; 16ar adet priz; arrest alarm Hasta banda diyaliz yaplmasna olanak verecek ekilde su sistemiSaat, televizyon, radyoHasta yataklar, monitrlerDoal aydnlatma (pencere)Ziyareti koltuklarPersonel, malzeme girileri ile ziyareti girileri ayr olmal (hasta nakli de ayr koridorlardan yaplmal; yeterli genilikte)Vizitlerde < 8 kiiZemin ve duvarlar iin kullanlan malzeme kullanl, dayankl ve temizlii kolay olmal; grlty emebilmeli (gndz 45 dB(A), gece 20 dB(A))

 • *

 • *

 • *Fiziksel Yaplanma - nfeksiyonYoun bakm hastasnn infeksiyon riski fazlaBirok oklu antibiyotik direnli mikroorganizma ortamda bulunabilirEn az 1-2/10 yatak izolasyon odas (en az 25 m2) El ykama ve giyinme iin bir n blmeLavabo ve tuvaletAk sistem 1 lavabo/2 yatak; izole odalar 1 lavabo/oda; 2 lavabo/birim (modler yap) Dirsek veya ayak ile almal, sramay nleyecek ekilde derin ve geni yaplmal, ulam kolay olmalHasta balarnda alkol-bazl el dezenfektanlarHastane temizlik ve izolasyon standartlar

 • *Fiziksel Yaplanma - nfeksiyonUygun havalandrmaOda ile nite arasndaki basn fark (pozitif, negatif)Filtrasyon: 5 m partikl, %99 etkinliktezolasyon odalarnda s 16-27C, nem oran %30-60, pozitif/negatif, ve 6-15 hava deiimi/saat olarak ayarlanabilmelidirKirli birimler (20 m2)Kirli odann hava dolam ayr olmaldrpler ayr bir koridorda tanmaldrTemizlik malzemelerinin bulunduu ayr bir blme olmaldr

 • *SREKLLK

 • *3.5 yl; 18 YB; ~ 23,000 yatAyarlanm mortalite:Hafta sonu yat (hafta ii yata gre): 1.20 (1.01 1.43)Mesai saati d yat (mesai saati iine gre): 6.89 (5.96 7.96)

 • *7 yl; tek merkez (USA); ~ 29,000 yatAyarlanm mortalite:Cerrahi YBde hafta sonu yat (hafta ii yata gre: 1.23 (1.03 1.48)Dahiliye ve karma YBde fark yok

  Chest 2004;126:1292-8

 • *YOUN BAKIM NTESNE YATI ZAMANI, NCEK YATI YER VE YATI SRELERNN SONUCA ETKLERArzu Topeli, N. Defne Altnta, Melda Aybar. Toraks Dergisi 2004;5 (Ek 1):83 20 aylk dnem, tek merkez, prospektif; >24 saat yatan 331 hastaAyarlanm mortaliteTatil dnemi yat (hafta sonu + tatiller): 2.0 (1.0 4.1)

 • *EKP KAVRAMI

 • *Youn BakmcYneticiDoktorlarHemirelerSolunumTerapistleriKlinikEczacDierYoun Bakm Ekibi

 • * yk doluluk + hemirelik bakm (1.3 hemire / hasta)Ayarlanm mortalite yk fazlal: 3.1 (1.9 5.0)Lancet 2000;356:185-9

 • *TISS-28 (Therapeutic Intervention Scoring System-28 ) Standart monitrizasyonLaboratuar incelemesila uygulamalarPansuman deiimleriDren bakmlarVazoaktif ila uygulamasSv tedavisiPeriferik arter kateterizasyonuSantral ven kateterizasyonuPulmoner arter kateterizasyonuCPRzel giriimlerMekanik ventilasyonSolunum destei

  Havayolu bakmFizyoterapiHemofiltrasyon/hemodiyalizAktif direzKantitatif idrar k izlemintrakraniel basn izlemiKomplike metabolik asidoz tedavisiTPNEnteral beslenme1 TISS skoru = 10.6 dk/ift

 • *HTF DYB30.3 5.4.2006 (1 hafta); 9 yatak%100 dolulukTISS 28 ortalama: 25 (11-39)40 saat/ift5 hemire (4-6) /ift gerekli

 • *Randomize prospektif almaAkut hiperkapnik solunum yetmezlii + NIMV17 hasta Fizyoterapi yok: NIMV sresi 6.7 gn17 hasta Fizyoterapi var: NIMV sresi 5.0 gnAust J Physioth 2004;50:67-73p=0.03

 • *DYB + KBKlinik eczac hergn vizite katlyor, sabah YBde konsltasyon iin kalyor, dier zamanlarda ise gerektiinde telefon ile konsltasyon yaplyorla hatas %66 (10.4/1000 hasta gn 3.5/1000 hasta gn, p
 • *YOUN BAKIM NTESNDE DAR TERAPTK ARALIKLI LALARIN KAN DZEY ZLEM: ETMN KATKISI VE SONULARIN FARMAKOEKONOMK AIDAN NCELENMES.

  Deniz Ylmaz, Arzu Topeli skit, Kutay Demirkan. YBD 2005;5 (Ek 1)Dar teraptik aralkl ilalarn kan dzey izlemi ve buna gre ila uygulamas ile ilgili seminerEitim ncesi 110 (30 hasta), eitim sonras 90 (21 hasta) kan dzeyi izlemi Eitim ncesi 39 (%35.5) rneklemede, eitim sonras 15 (%16.7) rneklemede kan dzeyi baklmas iin ngrlen kriterler olmadan kan dzeyi bakld gzlenmitir (p

 • *Youn Bakmcnn TanmTemel Anabilim Dalnda ve sonrasnda Youn Bakm Bilim Dalnda eitim alm olmakToplam i zamannn %50 - %75ini YBde geirmek [SCCM 1992][ICM 1997]

 • *YounBakm(1-3 yl)GenelCerrahiPediatriHastalklarAnesteziyolojiPulmonerAMERKA BRLEK DEVLETLER

 • *YounBakm(1-2 yl)GenelCerrahiPediatriHastalklarAnesteziyolojiAVRUPA

 • *Yneticinin GrevleriGncel bilgi ve becerileri kullanarak ve branlar aras koordinasyonu salayarak hasta bakmn salamak ve/veya ynlendirmek Hastalarn primer sorumlusu olmakHasta yat k ve triajdan sorumlu olmak veya belirledii kii veya kiilere bu konularda yetki vermekYBnn fiziksel yaplanmas, cihaz-malzeme temini gibi konulardan sorumlu olmakHekim ve yardmc personelin srekli eitimini salamak

 • *YB Yat-k KriterleriCrit Care Med 1999;27:633YBye geri dnml bir tbbi tabloda olan ve makul bir yaam srmesi beklenen hastalar yatrlr.Son dnem hastal olan hastalar (metastatik kanser, son dnem kronik hastalk, vb.), makul bir yaam srme beklentisi olmayan hastalar (hipoksik-iskemik ensefalopati tablosu, vb.) veya normal bir serviste de izlemi mmkn olan hastalar yatrlmamaldr. YBye bir hasta yatrldktan sonra son dnem hastal olduu veya makul bir yaam srmeyecei anlalrsa, bu hasta hastane iinde baka bir birime veya baka bir hastaneye nakil edilmelidir, veya yaam destei ekilmelidir.

 • *Yat endikasyonu olan her hastann eit yat ans vardr. Eer yatak says veya YB koullar (ventilatr says, enfeksiyon durumu, vb.) talebe yetiemiyorsa eit yat endikasyonu olan hastalar iinden ilk bavuran hastaya ncelik tannr ve aciliyet durumuna gre triaj uygulanr. ncelik sras u ekildedir: 1. ncelik: YBde uygulanacak tedavilerden yarar grecek, YB dnda izlem ve tedavisi mmkn olmayan kritik durumdaki hastalar2. ncelik: YBde uygulanacak tedavilerden yarar grecek, srekli monitrizasyon gerektiren ve her an durumu bozulabilecek hastalardr. 3. ncelik: Altta yatan hastalk veya akut tablonun cin