Click here to load reader

Water Safety Plan Tan Hiep

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A research and suggest for Water safety plan in Tan Hiep Water supply

Text of Water Safety Plan Tan Hiep

 • TP CH PHT TRIN KH&CN, TP 12, S 02 - 2009

  Bn quyn thuc HQG-HCM Trang 85

  XUT K HOCH CP NC AN TON CHO NH MY NC TN HIP

  ng Vit Hng, L Th Hng Trn, Trn Tun Khanh Trng i hc Bch khoa, HQG-HCM

  (Bi nhn ngy 13 thng 11 nm 2008, hon chnh sa cha ngy 27 thng 02 nm 2009)

  TM TT: Nc sch l nhu cu c bn cn thit trong i sng hng ngy ca con ngi trong vic bo v sc khe, ci thin iu kin sinh hot, cng nh trong s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc. Nghin cu v trin khai k hoch cp nc an ton cho cc nh my nc l cn thit v cp bch thc hin nhm gii quyt cho vn v cp nc an ton. Li ch ca vic trin khai k hach cp nc an ton nhm cc mc tiu:

  - Kim sot v ngn nga s nhim bn ca ngun nc; - X l trit cc cht nhim trong ngun nc; - Ngn nga s ti nhim trong sut qu trnh lu tr, phn phi v qun l nc cp;

  v - m bo nc cp t cc mc tiu v cht lng nc ti tt c cc giai an v qu

  trnh trong dy chuyn cp nc Mc tiu ca bi bo l xut k hoch cp nc an ton, t chc nhn s thc hin,

  vit ti liu v m t h thng, nh gi cc ri ro. D bo ri ro, p dng s liu quan trc mu nc nh gi, phn tch cc ri ro; ra cc gii php phng nga, khc phc, hn ch cc ri ro ny. Vi nhng kt qu nghin cu cho thy k hoch cp nc an ton l mt hng i ng nng cao trch nhim ca Tng Cng ty Cp nc Si Gn trong vic cung cp ngun nc sch, ngun nc an ton cho nhn dn. Bn cnh cn gip cho Tng Cng ty c bin php phng nga, i ph vi nhng s c, nhng mi nguy hi v nhng nguy c gy bnh t ngun nc khng hp v sinh.

  T kha: K hoch cp nc an tan (WSP), nh gi ri ro mi trng, cy s kin, cy sai lm

  1. T VN

  Nhng nm gn y, cht lng nc sng v nc ngm khu vc Thnh ph H Ch Minh (TPHCM) ang din bin theo chiu hng xu, hm lng mt s cht nhim trong ngun nc tng cao do hot ng sinh hot v sn xut ca con ngi cng nh nh hng ca cc loi nc thi th v cng nghip. Cht lng nc cp ti cc nh my nc khu vc TPHCM trong thi gian va qua nhn chung l p ng c tiu chun 1329/2002/BYT/Q, tiu chun nc dng cho n ung v sinh hot ca B Y t. Tuy nhin trong mt s thi im nht nh khi cht lng nc ngun thay i xu hn, cht lng nc cp c bin ng khi mt vi ch tiu khng t c theo tiu chun nu. T thng 9 nm 2005 n thng 3 nm 2006, mng li cp nc TPHCM xy ra hin tng nc c vng hoc nu trn din rng lm cho ngi dn thiu nc sch s dng. Hin nay vn cn xy ra hin tng nc c ti mt s khu vc, c bit l ti cc qun 11, qun Tn Ph v qun Tn Bnh. c mt s nghin cu kt lun v vn ny trong cht lng nc cp sau x l ca Nh my nc Tn Hip vi nhiu bin ng nh nng mangan, c cn kh cao cng l mt trong nhng nguyn nhn gy ra tnh trng nc c (Tng Cng ty Cp nc Si Gn, 2008). Lm th no m bo nc sch lun m bo tiu chun cht lng,

 • Science & Technology Development, Vol 12, No.02 - 2009

  Trang 86 Bn quyn thuc HQG-HCM

  c bit v kha cnh sc khe, khi ti tay ngi s dng l mt vn cn phi gii quyt trit .

  Vi nhu cu cp bch trn, Tng Cng ty Cp nc Si Gn ang tin hnh nghin cu, xy dng v trin khai trn ton h thng cp nc. K hoch ny c phc tho da trn hng dn v cht lng nc an ton do WHO a ra vo nm 2004. y l mt k hoch mang tnh ch ng phng nga v gim thiu ri ro nhm m bo kh nng lun lun cung cp nc sch cho ngi s dng, ang c p dng rng ri trn th gii nh Trung Quc, Lo, Cambodia, Myanma, Bangladesh, Srilanka, Hn Quc v Vit Nam nh Cng ty trch nhim hu hn (TNHH) Mt thnh vin Cp nc Hi Dng v Cng ty TNHH Mt thnh vin Xy dng v Cp nc Tha Thin Hu Cng ty TNHH Mt thnh vin Xy dng v Cp nc Tha Thin Hu, Ti liu K hach cp nc an ton, 2006). Nghin cu trin khai k hach cp nc an tan cho nh my nc Tn Hip l rt cp bch v cn thit v k hach ny cng. l mt phn trong k hoch tng th ca Tng Cng ty Cp nc Si Gn.

  2. PHNG PHP NGHIN CU

  2.1. Nh my nc Tn Hip Nh my nc Tn Hip l mt n v sn xut trc thuc Tng Cng ty Cp nc Si

  Gn c thnh lp vo thng 1 nm 2004. Nh my bao gm Trm bm nc th Ha Ph ti khu vc Bn Than, x Ha Ph, huyn C Chi v Khu x l nc Tn Hip ti p Thi Ty I, x Tn Hip, huyn Hc Mn. Hin nay nh my ang sn xut 300.000 m3 nc sch/ngy vi qui trnh cng ngh x l nh sau: nc sng Si Gn c trm bm Ha Ph a v khu x l nc Tn Hip theo tuyn ng 1800 mm. Nc th c chm thm vi v clo nhm hn ch v loi b rong to v cc loi vi sinh vt ng thi kh mu, amonia v cc hp cht hu c c trong ngun nc. Sau nc t b phn chia lu lng s chy sang b trn. Ti y, vi v phn c trch thm vo thc hin qu trnh keo t to bng nhm loi b c v nng cao cht lng nc. Tip tc nc c lng v lc t c trong sut cn thit trc khi c kh trng bng clo. Nc cp t b cha nc sch c trm bm cp 2 a vo mng li cp nc ca thnh ph (Hnh 1).

  Hnh 1.S cng ngh x l Nh my nc Tn Hip

  Nc sng Si Gn Trm bm Ha Ph B phn chia lu lng

  B cha nc sch

  B lc ct nhanh B lng trong c tng cn l lng B trn

  Trm bm cp 2 Mng li cp nc

  Vi + Clo Clo

  Clo kh trng

  Phn Vi

 • TP CH PHT TRIN KH&CN, TP 12, S 02 - 2009

  Bn quyn thuc HQG-HCM Trang 87

  2.2. K hoch cp nc an ton K hoch cp nc an ton l mt chng trnh nhm m bo nc sch lun an ton v

  kha cnh sc khe con ngi cung cp cho khch hng tiu th. Theo WHO, (2006) th k hoch cp nc an ton l mt khi nim v vic qun l v nh gi ri ro xuyn sut chu trnh ca nc t vic thu nc x l n cc im tiu th nc (ngun nc th nh my x l b cha nc sch mng li phn phi ngi s dng). N bao gm vic xc nh cc mi nguy him v gii thiu tnh hiu qu ca s hng dn nhm mc ch gim thiu n mc thp nht tim nng ca cc mi nguy him ny p ng cho vic kim sot hiu qu cht lng nc cp. y l mt cch tip cn mi theo kiu phng bnh hn cha bnh khc vi cch lm truyn thng l ch i kt qu phn tch kim tra cht lng nc hoc phn nh ca khch hng v mt sc khe hay m quan ca nc cp trc khi thc hin cc bip php sa cha khc phc mang tnh phn ng i ph. K hoch cp nc an ton c thc hin thng qua 10 bc Hnh 2 nh sau:

  K hoch cp nc an ton c thc hin ti nh my nc Tn Hip vi i ng cn b qun l k thut v s liu o c kho st ti ch. Cc phng php phn tch s liu, phn tch tuyn tip xc v phn tch ri ro bn nh lng c p dng.

  Ngai ra, vic ng dng phn tch cy s kin (event tree) v cy sai lm (fault tree) nhn bit cc mi nguy hi trong sut cc qu trnh vn hnh nh my nc Tn Hip v phng php ma trn nh gi ri ro mi trng cng c ng dng trong trin khai k hach cp nc an tan.

  Ngun: Trn,(2008 a v b).

  Hnh 2.Cc bc thc hin k hoch cp nc an ton

  Thnh lp nhm thc hin k hoch cp nc an ton

  Tng quan ti liu v lit k m t h thng cp nc

  Phn tch nh gi hin trng hot ng h thng cp nc

  Xc nh tc nhn gy nguy hi v nh gi ri ro

  Trin khai cc bin php ngn nga gim thiu ri ro

  Gim st vic thc hin cc bin php c ra

  Kim tra nh gi kt qu ca vic thc hin k hoch

  B sung cc chng trnh h tr vic thc hin k hoch

  Xy dng qui trnh qun l k hoch cp nc an ton

  Ri ro = tn sut xy ra (frequency) x mc thit hi (Severity or consequence)

  Duy tr h thng cc h s ti liu v vn bn giy t

 • Science & Technology Development, Vol 12, No.02 - 2009

  Trang 88 Bn quyn thuc HQG-HCM

  Bng 1.Ma trn nh gi ri ro mi trng s dng trong k hach cp nc an tan

  Mc nghim trng v hu qu

  Khng quan trng Nh Trung bnh Ln

  Thm ha tn khc

  Khng c tc ng Tc ng ng

  Tc ng v mt m hc

  Tc ng thng xuyn

  T sc khe cng ng

  Ma trn h s ri ro

  1 im 2 im 3 im 4 im 5 im Rt chc chn

  1 ngy mt ln 5 im 5 10 15 20 25

  C kh nng 1 tun mt ln

  4 im 4 8 12 16 20

  Trung bnh 1 ln mt thng

  3 im 3 6 9 12 15

  Khng c kh nng 1 nm mt ln

  2 im 2 4 6 8 10

  Tn

  xut

  xy

  ra

  Him c 5 nm mt ln

  1 im 1 2 3 4 5

  Ngun: Annette Davison v Deere, WHO, 2006

  Sau khi chm im ly s ln kh nng ca mi nguy hi c th xy ra nhn vi mc nghim trng ca mi nguy hi (Bng 1). Nu tch hai i lng t 6 im tr ln th xc nh l mi nguy hi cn phi c kim sot. Cng on c cc mi nguy c xc nh l im kim sot. ng thi xc nh gii hn cn kim sot i vi tng ch tiu c th thi im . Cc nhm ca ban WSP s xem xt kt qu phn tch v a ra cc kin ngh, bin php kim sot cc mi nguy hi (Bng 2).

 • TP CH PHT TRIN KH&CN, TP 12, S 02 - 2009

  Bn quyn thuc HQG-HCM Trang 89

  Ngun: Asia Development Bank, 1991

 • Science & Technology Development, Vol 12, No.02 - 2009

  Trang 90 Bn quyn thuc HQG-HCM

  Ghi ch: Thang nh gi ri ro 0 5 im : Chp nhn ri ro 6 16 im : Chp nhn ri ro v phi c bin php gim thiu ri ro 16 25 im : Khng chp nhn ri ro 3. KT QU V BN LUN

  Kt qua cc nguyn nhn v hu qu ca cc ri ro tim tng ti Nh my nc Tn Hip s dng cc phn tch cy sai lm v cy hin tng c trnh by Hnh 3.

  Hnh 3. Phn tch cy sai lm v s kin nhn bit cc mi nguy hi ca nh my nc Tn Hip

  c cao , BOD, COD qu cao

  Cp in

  S dng d nguyn liu ha cht x l

  nhim t nng nghip, nui trng thu sn, khai

  thc ct pha thng ngun nh hng n cht lng nc trm bm nc th

  HTXL nc cc b khng hiu qu

  mn cao

  nhim ngun nc mt do cht thi rn sinh hat

  v cng nghip

  Qun l ni b khng tt

  H thng x l nc cp ca nh my nc

  Tn Hip

  Qu ti h thng x l

  Nc cp khng t cht lng

  nh hng n sc khe ngi dn

  Cc cng trnh x l b n mn

  Gy hi cho ng thc vt thy sinh

  H thng x l khng t hiu qu

  Pht sinh cht c hi mi

  Tng chi ph x l nc

  Cy sai lm Cy s kin

  S dng d Cl2 kh trng, nc c nhiu

  hp cht hu c

  To thnh Trihalomethanes

  THMs ( gy ung th)

 • TP CH PHT TRIN KH&CN, TP 12, S 02 - 2009

  Bn quyn thuc HQG-HCM Trang 91

  Cc ri ro c nh gi v mt s bip php kim sot c ra bt u t ngun nc sng Si Gn; trm bm nc th Ha Ph bao gm cng trnh thu, song chn rc, my co rc, h thng chm ha cht, b phn cp nc k thut cho trm, trm bm cp 1 v khu x l; tuyn ng nc th 1800 mm cho n khu x l nh my nc Tn Hip bao gm ng h o nc th, b phn chia lu lng; mng dn sang b trn, b trn cht keo t, b lng trong c tng cn l lng, b lc ct nhanh, b cha nc sch, h thng chm ha cht, ng h o nc sch v tuyn ng nc sch trong phm vi qun l ca nh my. Tng cng c 108 tnh hung nguy him c lit k. Nhng tnh hung nguy him vi im ri ro cao c cho trong Bng 3.

  Bng 3. Nhng tnh hung nguy hi vi im ri ro cao v xut cc bin php kim sot ca nh my nc Tn Hip

  STT

  Tnh hung nguy him

  Loi nguy hi

  (M,C,P)

  F= Tn Sut

  (Nm)

  S= Mc nghim trng

  Ri ro (im) =

  F x S C s nhn bit

  xut bin php

  kim sot

  A - Ngun nc sng Si Gn:

  1 Mangan cao C 4 4 16

  Mangan trong nc th cao hn tiu chun 1329/2002/BYT/Q (> 0.1 mg/l) Bm cn trong ng ng cp nc

  Quan trc nh k Tng ha cht x l clo, vi Bo co UBNDTP, S Ti nguyn v Mi trng, Chi cc Bo v Mi trng c bin php kim sot Phi hp vi Tng cng ty v cc n v nghin cu khc tm ra hng khc phc v mt cng ngh

  2 NH3 cao

  C

  4 4 16

  Hm lng ammonia cao vt tiu chun 1329/2002/BYT/Q ( > 0.05 mg/l )

  Quan trc nh k Tng ha cht x l clo Bo co UBNDTP, S Ti nguyn v Mi trng, Chi cc Bo v Mi trng c bin php kim sot Phi hp vi Tng cng ty v cc n v nghin cu khc tm ra hng khc phc v mt cng ngh

  3 Du m C 4 4 16

  Do hot ng ca tu b trn sng gy nn nhim C trm xng du hot ng gn im thu nc

  Quan st Quan trc nh k Tuyn truyn cho ngi dn c thc hn ch gy nhim dng sng Bo co UBNDTP, S Ti nguyn v Mi trng, Chi cc Bo v Mi trng c bin php kim sot

  4 mn cao P, C 4 4 16

  Thay i theo ma Xm nhp mn

  Quan trc nh k Cc gii php di hn nh vic thay i ngun nc th, di trm bm

 • Science & Technology Development, Vol 12, No.02 - 2009

  Trang 92 Bn quyn thuc HQG-HCM

  nc th (nc th ly t H Du Ting), m rng lu vc bo v cp nc an ton

  5

  Cht thi cng

  nghip

  M.C.P 4 4 16

  Mt s ch tiu vt ra khi gii hn ca tiu chun ngun nc mt dng cho x l nc: kim loi nng, pH, DO, COD, BOD5, NH3....(TCVN 5942-2005)

  Cc gii php ngn hn nh : kho st dc sng Si Gn; quan trc nh k xc nh ch tiu nhim a ra bin php kim sot thch hp; bo co UBNDTP, S Ti nguyn v Mi trng, Chi cc Bo v Mi trng c bin php kim sot bo m cc cht thi cng nghip, phi c x l trc khi thi ra mi trng; thnh lp Ban bo v ngun nc gm cc thnh vin thuc nhiu tnh thnh c cng sng Si Gn chy qua; bo cho Cnh st Mi trng Cc gii php di hn nh vic thay i ngun nc th, di trm bm nc th (nc th ly t H Du Ting), m rng lu vc bo v cp nc an ton, v tng gi nc cp..

  6 Cht

  thi sinh hot

  M.C 4 4 16

  Mt s ch tiu vt ra khi gii hn ca tiu chun ngun nc mt dng cho x l nc: pH, DO, COD, BOD5, NH3, vi sinh (TCVN 5942-2005)

  - Quan trc nh k Bo co UBNDTP, S Ti nguyn v Mi trng, Chi cc Bo v Mi trng c bin php kim sot bo m cc cht thi sinh hot phi c x l trc khi thi ra mi trng

  B Trm bm Ho Ph:

  I. Cng trnh thu

  7

  Phao chn rc t mc lin kt

  P 3 3 9

  Cc mc lin kt b t, rc bm vo khu vc hng thu

  Tng ca kim tra Thay th mi kp thi

  II. H thng chm ha cht, vi phn

  8

  Nght ng ng dn

  clo

  C.M 3 3 9 Gim nh lng chm clo

  Vn hnh ng qui trnh, khng hi nc lt vo trong ng ng

  III. Trm cp nc k thut cho ni b trm bm Ha Ph

  IV. Trm bm nc th

  9

  Bm chnh b s c, b

  h

  P

  1 8 8

  Bm b gim lu lng hoc khng hot ng ng c h

  Kim tra, bo tr bo dng nh k (1 thng 1 ln) Vn hnh ng thao tc

 • TP CH PHT TRIN KH&CN, TP 12, S 02 - 2009

  Bn quyn thuc HQG-HCM Trang 93

  Bm rung vut ngng cho php

  C vt t d phng, Xc nh hiu sut thit b bm, my thi kh Mua my mi

  C - Tuyn ng nc th .1500 mm :

  10

  ng b lng

  cn, b n mn

  P 2 3 6 Lng ng b n mn, ng cn

  Vn hnh vi pH bo ha trnh gy lng cn hay xm thc (pH= 7,1-7,2).

  D Khu x l Tn Hip :

  I. B trn

  11

  Chm phn

  khng ng liu

  lng

  C

  5 3 15

  pH sau trn thp lp cn l lng bung ln c sau lng, sau lc tng cao

  Gn b nh lng cho bm phn Pha chnh xc nng phn C dng c th nng phn Th nghim phi lm cc Jartest khi cht lng nc thay i

  12

  Trn phn

  khng u

  C 4 3 12

  pH u lng khng ng u c, tng cn l lng mi b lng khc nhau

  Kim tra lu lng, p lc phn c u Kim tra ng ng phn phi phn vo b trn u cha

  II. Mng phn phi

  13 C rong ru

  bm trn mng

  C

  3 2 6

  Rong ru bm vo mng dn

  Kim tra v v sinh thng k ( 1 thng 2 ln) Thc hin chm clo ti b phn chia lu lng Nng chlorine 1 mg/lt kim sat bn ni)

  III. B lng trong c tng cn l lng

  14

  Tng cn l lng b ph v

  C 4 3 12

  Thiu clo, phn, vi D chm vi Cht lng nc xu

  Kim sot cc thng s: clo, phn, vi, lu lng nc, cht lng nc ngun

  15

  Cn l lng

  bung ln tng mng khng u

  C.M 4 3 12

  Tng mng bn mi ln do vi sinh vt pht trin

  V sinh b nh k Chm clo b phn chia lu lng

  IV. B lc:

  16

  Cc bm nc ra

  ngc khng hot ng

  C.P 3 3 9

  Bm ra ngc khng chy do nhiu nguyn nhn

  Kim tra, bo tr bo dng nh k C k hoch sa cha, thay th khi c s c Mua my bm mi

  V. B cha nc sch

  17 Cc ng

  v h

  C 4 2 8

  Ht bnh clo H thng clo b s

  Quan trc nh k C k hoch khc phc

 • Science & Technology Development, Vol 12, No.02 - 2009

  Trang 94 Bn quyn thuc HQG-HCM

  thng chm

  clo b h

  c Clo d ra nh my thp hoc khng c

  kp thi khi c s c Mua cc ng ng mi

  VI. Trm bm cp II

  18

  H thng chm

  clo trc trc

  C.M

  4 3 12

  Ht bnh clo H thng clo b s c, Clo d ra khi nh my thp hoc khng c

  Quan trc nh k C k hoch khc phc kp thi khi c s c

  19

  H thng chm

  vi trc trc

  C.M

  4 4 16

  Ngt ng ng Bm h

  Quan trc nh k C k hoch khc phc kp thi khi c s c

  VII. H thng in trung th h th

  20

  H thng in trung

  th, h th h hng

  P

  1 8 8 Khng c in cung cp

  Kim tra, bo tr bo dng nh k Vn hnh ng thao tc C vt t d phng

  VIII. Thp chng va :

  21

  Khng tch

  nc

  P 3 2 6

  Khng c nc, thiu nc tch trong thp Cc van cp nc, van mt chiu cp nc ln thp khng hot ng p lc khng tch nc ln thp

  Kim tra, bo tr bo dng nh k cc van u vo, van mt chiu tch nc ln thp

  22

  Cng trnh x l bn thi t b lng v nc ra lc

  P, C 3 3 9

  Qun l v lu tr cc nguyn vt liu ha cht khng tt

  Cc gii php qun l tt v lu tr ho cht c hi nh nh chm chlorine, tr bnh chlorine, nh cha phn hoc vi

  E - Tuyn ng nc sch .

  23

  ng b lng cn,

  b n mn

  C.P 3 2 6

  Lng ng b n mn, ng cn dy ln

  Vn hnh vi pH bo ha trnh gy lng cn hay xm thc. Quan trc cc ch tiu TOC, THMs

  Ghi ch: Trong : P: Vt l, C: Ha hc , M: Vi sinh vt

  Nhn chung, sau 6 thng (t thng 8-2008 n nay) trin khai k hoch cp nc an ton vi kinh ph khang 100 triu, nh my nc Tn Hip thu c mt s kt qu ban u nh sau:

  - Cht lng nc mt vi cc ch tiu dao ng bt li cho qu trnh x l c kim sot phn no theo TCVN 5942-2005.

  - Cht lng nc cp sau x l lun t tiu chun 1329/2002/BYT/Q.

 • TP CH PHT TRIN KH&CN, TP 12, S 02 - 2009

  Bn quyn thuc HQG-HCM Trang 95

  - Nng mangan trong nc cp c x l xung di 0,05 mg/l gp phn khc phc c tnh trng nc c trong mng li.

  - Trnh nhn thc v cp nc an ton ca cn b qun l vn hnh trong nh my tng cao.

  - Xy dng c qui trnh qun l cht lng nc cp mang tnh cht ch v h thng

  4. KT LUN KIN NGH

  Vic nghin cu v trin khai k hoch cp nc an ton cho Tng Cng ty Cp nc Si Gn ni chung v Nh my nc Tn Hip ni ring gp phn quan trng trong vic t c mc tiu m bo cung cp nc sch an ton cho ngi dn. V th, trin khai p dng v nhn rng m hnh ny trong tan b h thng cp nc ti TPHCM v cc tnh l rt cn thit. Tuy nhin vic trin khai k hoch ny cng cho thy rng cn mt s kh khn ro cn khi thc hin. Nhng ro cn ny chnh l s mi m ca khi nim ny trong cp nc, tm l ngi s thay i hay s tht bi, thi tc trch ca mt s cn b nhn vin, s liu sn xut c khi chp cha y , h thng qun l iu hnh sn xut cha hiu qu, trnh ca i ng cn b k thut cn hn ch, s phi hp ng b gia cc c quan nh nc cha hiu qu, s lng thng c quan tm nhiu hn cht lng, cc chnh sch u t c bit trong cp nc cn thiu, khch hng vn cha thc r rng v quyn c cung cp nc sch, vic cp nc khng t tiu chun v sinh an ton cha b bi thng hoc x pht tha ng. k hoch cp nc an ton c th c trin khai rng ri trong lnh vc cp nc Vit Nam, cn c nhng bip php khc phc c phi hp ng thi t pha nh nc, doanh nghip v ngi dn trong vic nng cao nhn thc, tng cng nng lc, h tr ti chnh, khuyn khch u t, trao i thng tin v hp tc quc t.

  IMPLEMENTATION OF WATER SAFETY PLAN FOR TAN HIEP WATER PLANT

  Dang Viet Hung, Le Thi Hong Tran, Tran Tuan Khanh University of Technology, VNU-HCM

  ABSTRACT:Water is the essential need in human daily life for health safety, living conditions improvement, national industrialization and modernization. Research and development of the water safety plan for Tan Hiep water treatment plant is necessary and urgent to solve this problems. The aims of water safety plan (WSP) include:

  To prevent and control the contamination of the source of its raw water; To treat efficiency of contamination pollutants in water; To prevent from re-contamination during storage, distribution and handling; and Ensure to meet target quality at all processes of the water treatment chain. The aim of this paper was to develop the WSP, personnel organization; writing

  documents, describing system, calculating, assessing, and forecasting risks through data on water quality, then proposing risk mitigation and protection of technical problems overcome. The results showed that water safety plan has been the correct direction to improve responsibilities of SAWACO in supply clean water from safe, water resource for human.

 • Science & Technology Development, Vol 12, No.02 - 2009

  Trang 96 Bn quyn thuc HQG-HCM

  Besides that, this research can provide SAWACO the good measures for prevention from the pathogenous risks raw water resoures.

  Key notes: Water safety plan (WSP), environmental risk assessment, event tree, fault tree

  TI LIU THAM KHO

  [1]. ADB- Environmnetal Risk Assessment, Dealing with uncertainty in Environmental Impact Assessment, ADB - No.7, (1991).

  [2]. Annette Davison, Deere, S tay hng dn v chng trnh nc an ton Ti liu o to chng trnh nc an ton, WHO VWSA, (2006).

  [3]. Cng ty TNHH Mt thnh vin Cp nc Hi Dng, Ti liu K hach cp nc an ton, (2006).

  [4]. Tng Cng ty Cp nc Si Gn, Bo co quan trc mu nc Sng Si Gn ca Nh My Nc Tn Hip, (2008).

  [5]. Cng ty TNHH Mt thnh vin Xy dng v Cp nc Tha Thin Hu, Ti liu K hach cp nc an ton, 2006.

  [6]. L Th Hng Trn, nh gi ri ro mi trng, NXB, khoa hc v k thut, (2008a).

  [7]. L Th Hng Trn, nh gi ri ro sc khe v nh gi ri ro sinh thi, Nh xut bn khoa hc v k thut, (2008b)

  [8]. World Health Organization (WHO), Guidelines for drinking-water quality, (2004). [9]. World Health Organization (WHO), Guidelines for drinking-water quality, third

  edition. Volume 1 Recommendations, (2006).