of 11 /11
1

Hiep dinh nong nghiep

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hệ thống ngắn gọn về WTO và các cam kết gia nhập của Việt Nam.Nguồn: http://chongbanphagia.vn/

Text of Hiep dinh nong nghiep

  • 1. 1

2. Hip nh nng nghipHip nh nng nghipHip nh nng nghip trong WTOMC LC1 Sn phm nng nghip bao gm 3nhng loi no2 Ti sao WTO li c mt hip nh 6ring v hng nng sn ?1 Sn phm nng nghip bao3 Hip nh Nng nghip a ra cc 8nguyn tc no m ca th trnggm nhng loi no?nng sn?Trong WTO, hng ho c chia lm hai (02) nhmchnh: nng sn v phi nng sn.4 Bin php Thu quan ho trong nng 10 Nng sn c xc nh trong Hip nh Nng nghipnghip l g? l tt c cc sn phm lit k t Chng I n XXIV(tr c v sn phm c) v mt s sn phm thuc ccCc bin php t v c bit i vi 12 chng khc trong H thng thu m HS (H thng hi5hng nng sn l g?ho ho m s thu).Vi cch hiu ny, nng sn bao gm mt phm vi khrng cc loi hng ho c ngun gc t hot ng6 Cc bin php bo h i vi hng14 nng nghip nh:nng sn cn da trn cn c no? Cc sn phm nng nghip c bn nh la go, la7 Tr cp trong nng nghip c quy 16m, bt m, sa, ng vt sng, c ph, h tiu, htnh nh th no?iu, ch, rau qu ti; Cc sn phm phi sinh nh bnh m, b, du n,8 Hip nh nng nghip c quy nh18tht;u tin cho cc nc ang pht trinkhng? Cc sn phm c ch bin t sn phm nng nghip nh bnh ko, sn phm t sa, xc xch, nc ngt, ru, bia, thuc l, bng x, da ng vt thTt c cc sn phm cn li trong H thng thu m HSc xem l sn phm phi nng nghip (cn c gil sn phm cng nghip).2 3 3. Hip nh nng nghipTrong thc tin thng mi th gii, nng snHp 1: Khc bit trong khi nim v hng nng sn thng c chia thnh 2 nhm, gm (i) nhm nng gia WTO v Vit Nam sn nhit i v (ii) nhm cn li.Theo s phn chia c tnh cht tng i ca Vit Nam,Cho n nay, cha c nh ngha thng nht th nonng nghip thng c hiu theo ngha rng l bao gm l nng sn nhit i nhng nhng loi ungnng nghip (trng trt, chn nui), thu sn, lm nghip (nh ch, c ph, ca cao), bng v nhm c si khcv dim nghip. Cc ngnh cng nghip ch bin nng lm (nh ay, lanh), nhng loi qu (nh chui, xoi, ithu sn li c gp vo lnh vc cng nghip. v mt s nng sn khc) c xp vo nhm nngsn nhit i. Trn thc t, nhm nng sn nhit iTheo WTO th nng sn li bao gm ton b sn phmc sn xut ch yu bi cc nc ang pht trin.thuc Chng 1 n 24 (tr c v sn phm t c) vmt s sn phm thuc cc chng khc trong Hi vi doanh nghip kinh doanh v xut khu, cnthng thu m HS ca Vit Nam v khng bao gmxc nh r sn phm ca mnh c thuc nhm nngcc sn phm thuc lnh vc thu sn, lm nghip v sn theo quy nh ca WTO hay khng. Vic xc nhdim nghip.ny l rt quan trng bi nhm nng sn s c/phi p dng nhng quy ch php l c th, khngXem thm ti Ph lc 1 - Hip nh Nng nghipging vi quy ch p dng chung cho cc loi hngho phi nng nghip.45 4. Hip nh nng nghip2 Ti sao WTO phi c mt Hipnh ring v hng nng sn?Hng nng sn vn l nhm mt hng nhy cm trongthng mi quc t. V vy, khng d t c thothun v m ca th trng v ct gim cc hnh thctr cp cho loi hng ho ny.Sau nhiu Vng m phn kh khn, cc nc thngnht mt c ch thng mi ring cho hng nng sn,th hin ti Hip nh Nng nghip.Tuy nhin, Hip nh ny cng ch gii hn vn m ca th trng lin quan n 02 cng c ch yu:Cc bin php ti ca khu kim sot nhpkhu nng sn;Tr cp nng nghip (tr cp xut khu v ccloi tr cp trong nc i vi nng nghip nhmHp 2: Ti sao nng sn li l loi hng ho nhyn nh thu nhp v i sng ca ngi lm nng cm trong thng mi?nghip).C rt nhiu l do v kinh t, chnh tr, vn ho, x hiT gc ca doanh nghip, mc m ca th trngkhin chnh sch i vi thng mi hng nng sn trnng sn c tc ng hai mt:nn c bit bo th so vi i vi cc loi hng hoi vi vic xut khu nng sn, m phn m cacng nghip, trong l do ch yu c nu ra l:cng thnh cng th doanh nghip cng d tip cnth trng nng sn nc ngoi (do mc thu gim,Thng mi hng nng sn ng chm n li cht cc bin php phi thu) v sc cnh tranh caca mt b phn dn c vn c thu nhp thp chng nng sn xut khu th trng xut khu cc nc pht trin v cc nc ang pht trin;cng v th tng ln. Mi nc u c nhu cu m bo ngun cungi vi th trng trong nc, m ca ng ngha lng thc n nh trong hon cnh th gii thngvi vic nng sn nc ngoi s vo d dng hn, xuyn c bin ng v thu hoch v cc nguy ccnh tranh mnh m hn v do c th lm nh nn i rnh rp.hng n th phn hng nng sn ni a trnchnh sn nh.6 7 5. Hip nh nng nghipHp 3: Cc nguyn tc m ca th trng trong Hip nh nng nghip: Thu quan ho cc bin php phi thu; Bi b cc hng ro phi thu (tr mt s trng hp nht nh);3 Tng thu quan c iu kin (ch p dng iHip nh Nng nghip a ra vi cc nc ang pht trin v chm pht trin);cc nguyn tc no m ca Gim dn thu quan theo l trnh (tnh ring mcth trng nng sn? gim v l trnh gim cho tng nhm nc ang pht trin, pht trin, chuyn i);M ca th trng c hiu l vic gim bt cc rocn v vt cht v th tc hng ho nc ngoi m bo vic tip cn th trng ti thiu (quy nhc th tip cn th trng nc nhp khu mt cch mc hn ngch nhp khu ti thiu m nc nhpthun li. khu phi cho php i vi nhng loi nng sn m trc hu nh ng caTrong WTO, m ca ng ngha vi vic: vi hng ho nc ngoi);Gim thu nhp khu (v khng c tng tr li), Cc bin php t v c bit.Gim v loi b cc hng ro phi thu quan i vihng ho nhp khu (nh hn ngch, quy nh ginhp khu ti thiu, cc loi thu-ph lin quanNhng yu cu m ca th trng nng sn v nguynn vic nhp khu, giy php nhp khu, cc bin tc l cc ngha v ca Chnh ph cc nc thnh vinphp mang tnh hn ch khc).WTO, khng phi l ngha v ca doanh nghip. Tuynhin, doanh nghip nng sn li l nhng i tngi vi Hip nh Nng nghip, nguyn tc m cachu tc ng trc tip t vic cc Chnh ph thc hinth trng cng bao gm cc cng c nu trn. Tuy nhng ngha v ny (c li v th trng m ca hocnhin, do m phn m ca th trng v nhmb nh hng do khng cn c bo h nh trc).hng ho c bit ny mi ch dng nhng ktqu ban u, v cha trit , nn cc nguyn tc V vy, doanh nghip cn bit v cc nguyn tc chungm ca th trng trong Hip nh ny cng mang v m ca th trng nng sn ny c k hoch kinhc trng ring vi nhiu hn ch so vi nguyn tc doanh ph hp, ng thi cng c cn c khiu ni,m ca th trng ni chung.khiu kin bo v li ch ca mnh khi cn thit.89 6. Hip nh nng nghip4 Bin php Thu quan ho trong nng nghip l g?Thu quan ho l vic chuyn cc bin php hn chnhp khu phi thu quan (v d hn ngch nhpkhu, giy php nhp khu) thnh thu quan. yl nguyn tc quan trng trong WTO bi thu quan lbin php minh bch, n nh v d d on hn nhiuso vi cc bin php phi thu quan.Theo quy nh ca WTO, hu ht cc bin php phithu quan i vi hng phi nng nghip b buc phichm dt.i vi doanh nghip, thu quan ho mc d c th lm tng thu nhp khu nhng s thun li v minhTuy nhin, i vi hng nng sn, cc bin php phibch hn rt nhiu v th tc so vi trc. Hn na,thu m cc nc thnh vin WTO trc ang p doanh nghip c th tit kim c nhng khon phdng vn c tha nhn nhng b buc phi quy i b sung hoc chi ph khng chnh thc (vn rt phthnh mt gi tr c th (tin) v chuyn ho thnhbin khi cc bin php phi thu c p dng).thu sut b sung vo mc thu quan ang p dng;sau mi nc thnh vin phi m phn v camHin ti, ch cn rt t cc bin php phi thu c phpkt thu mt mc nht nh v m bo rng trong p dng cc nc thnh vin WTO vi nhng iu kintng lai khng c tng thu cao hn mc cam kt c th; do nu b p dng bin php phi thu, doanh. Trng hp mun tng thu cao hn mc cam ktnghip cn tm hiu k quy nh c th khiu ni, khiuth nc phi m phn li v thng thng phi kin ti nc nhp khu hoc thng qua Chnh phn b cho cc nc lin quan do vic tng thu ny. khiu kin ti WTO bo v li ch chnh ng ca mnh.1011 7. Hip nh nng nghip5 Cc bin php t v c bit i vi hng nng sn l g? Trong WTO, cc nc thnh vin c php s dng cc bin php t v (tng thu, p dng li ch Hp 4 - Bin php t v c bit (SSG) hn ngch, duy tr c ch giy php nhp khu) i vi nng sn nhp khu i ph li vi tnh trng nhp khu t gy thit hi nghim trng cho ngnh sn xut trong nc. Cc iu i tng p dng SSG kin v cch thc tin hnh t v c quy nh trong Hip nh v T v.SSG ch p dng vi cc hng nng sn m cc binphp phi thu c thu quan ho v c ghi ch Tuy nhin, i vi mt s loi nng sn sau khi SSG trong Biu cam kt WTO v thu vi nng sn ca thu ho cc bin php phi thu, hnh ng t v stng nc. ch phi tun th mt s iu kin trong Hip nh nng nghip (gi l bin php t v c bit Special iu kin p dng SSG safeguard measures - SSG) m v c bn l d dng hn iu kin ti Hip nh v T v. Nhng loi nng sn l SSG ch c p dng khi c mt trong hai iu kin: i tng ca cc bin php t v c bit ny l nhng loi c nh du bng ch SSG trong Biu cam ktKhi khi lng nhp khu tng nhanh vt qu mt ca tng nc v l kt qu ca s m phn, tho mc quy nh (gi l SSG khi pht do khi lng); hoc thun ca cc thnh vin WTO. Khi gi nhp khu (theo tng chuyn giao hng) Nh vy, bin php t v p dng cho a phn nng sn thp hn mc gi tham kho quy nh (gi l SSG vn thc hin theo Hip nh v T v nhng c mt s khi pht do gi). sn phm (nng sn c nh du SSG) thc hin theo quy nh v t v c bit ti Hip nh Nng nghip.Cch thc p dng SSG Cc doanh nghip khi xut hng nng sn cn ch Hnh thc p dng: p thm mt mc thu b quy nh v thc tin v SSG ca tng th trng. Nu sung vo thu quan thng thng i vi nng hng ca doanh nghip thuc nhm c th p dng sn lin quan; SSG th cn rt thn trng khi tng lng xut khu bi Thi hn p dng: SSG khi pht do khi lng ch kh nng b p dng bin php t v, tc l b p thup dng trong nm lin quan; SSG khi pht theo b sung ngoi thu quan n nh trc, s cao hngi ch p dng vi chuyn giao hng lin quan. nhiu so vi cc hng ho khc.12 13 8. Hip nh nng nghip6 Cc bin php bo h i vi hng nng sn cn da trn cn c no?Mi nc u c nhng nhu cu c th lin quan nvic bo h nng sn, nhm mt hng c xem lnhy cm. Tuy nhin, vic a ra cc bin php khcnhau i vi thng mi hng nng sn khng cphp tu tin.C th, theo Hip nh Nng nghip th ngoi cc vn thng mi, cc quc gia ch c th a ra cc binphp bo h nng sn da trn cc l do sau: Nhng vn khng lin quan n thng Trn thc t, cc cn c ny l rt rng v nh vy nc mi (v d nh vn an ninh lng thc nhp khu nng sn c tng i nhiu c hi ban quc gia);hnh nhng quy nh khng i theo cc nguyn tc m ca th trng ni chung. H qu l chnh sch v Bo v mi trng;nng sn ca cc nc c th c cc ngoi l nht nh (thng l bt li cho hng nhp khu) m doanh Cc hnh thc i x c bit v khc bit i nghip Vit Nam khi xut khu cn d tnh trc x vi cc nc ang pht trin; l kp thi nu gp phi. Nhng tc ng c th xy ra khi thc hin Ngc li, ng t gc sn xut trong nc, doanh chng trnh ci cch m ca th trng nng nghip nng sn cn quan tm n ni dung ny c sn theo quy nh ti Hip nh (i vi cc th yu cu Chnh ph c bin php bo h hp l trc nc chm pht trin v nc thun tu nhp hng nng sn nc ngoi nhp khu vo Vit Nam m khu lng thc). vn tun th WTO.1415 9. Hip nh nng nghip7 Tr cp trong nng nghip c quy nh nh th no? Cc bin php tr cp thng l nguyn nhn dn ti s bp mo thng mi, khin cnh tranh khng bnh ng v khng lnh mnh (c bit gia hng nhp khu v hng ni a). V vy, WTO c mt Hip nh ring v Tr cp v cc bin php i khng. Tuy nhin, Hp 5 - Cc nhm tr cp nng nghip Hip nh ny ch p dng cho hng phi nng nghip.theo quy nh ca Hip nh Nng nghip i vi nng sn, do m phn m ca th trng trong Nhm tr cp trong nc: lnh vc ny kh hn ch, cc hnh thc tr cp c php cn rt a dng (v phm vi) v ln (v mc ) Tr cp Hp mu xanh l cy so vi tr cp i vi hng phi nng nghip. Hip nh (tr cp c php); Nng nghip c quy nh chi tit v cc loi tr cp v iu kin tr cp trong nng nghip. Tr cp Hp mu xanh da tri(tr cp khng phi ct gim, nu ang p dng); Cc quy nh v tr cp nng nghip kh phc tp, vi nhng iu kin chi tit m mi nc cn tnh ton Tr cp Hp mu h phch tn dng h tr cho nng dn v doanh nghip nng(tr cp gy bin dng thng mi, ch c php nghip ca mnh m khng vi phm WTO.nu di cc mc c th). Doanh nghip cn c bit ch n cc bin php hTr cp xut khu tr c php ch ng xut vi Chnh ph nu c iu kin v yu cu Chnh ph can thip nu phtV nguyn tc, WTO nghim cm cc hnh thc tr cp hin i th nc ngoi cnh tranh khng lnh mnhxut khu. i vi cc thnh vin p dng tr cp do c tr cp tri php.xut khu phi k khai v cam kt ct gim c v gi tr tr cp v khi lng nng sn c nhn tr cp. (Xem chi tit ti S tay v Tr cp Nng nghip)1617 10. Hip nh nng nghipMC LC BNG - HP8 Hip nh nng nghip quy Hp 1 Khc bit trong khi nim v hngnng sn gia WTO v Vit Nam04 nh u tin cho cc nc ang pht trin khng?Hp 2 Ti sao nng sn li l loi hng ho 07nhy cm trong thng mi? Cc nc ang pht trin thnh vin WTO (bao gm cc nc ang pht trin v chm pht trin) hu htHp 3: Cc nguyn tc m ca th l nhng nc ph thuc kh nhiu vo sn xut nngHp 309trng trong Hip nh nng nghip: nghip. y c xem l nhm ch th d b tn thng khi ccHp 4 Hp 4 - Bin php t v c bit (SSG) 13 nguyn tc m ca th trng trong nng nghip ci vi nng sn nhp khu thc thi. V vy, Hip nh Nng nghip ghi nhn nhng quy nh v bin php i x c bit, mangHp 5 - Cc nhm tr cp nngHp 517 tnh u tin cho cc nhm cc nc thnh vin ny. nghip theo quy nh ca Hip nhNng nghip C th, Hip nh Nng nghip cho php cc thnh vin l nc ang pht trin c hng nhng u tin sau i vi hng nng sn: Mc buc phi gim thu nhp khu v gim cc bin php tr cp t hn (ch bng khong 2/3 mc gim p dng cho nc thnh vin pht trin - thm ch nhm nc km pht trin nht cn c min ngha v gim thu v gim tr cp ny); Thi hn (l trnh) thc hin cc ngha v gimthu v tr cp di hn. L nc ang pht trin, Vit Nam cng c hng cc u tin ny. iu ny ng ngha vi th trng nng sn trong nc s c m ca theo cam kt trong WTO nhng l m dn dn. Doanh nghip Vit Nam hot ng trong lnh vc ny s c thi gian iu chnh dn kh nng cnh tranh ca mnh.18 19 11. Hip nh nng nghip20