Llengua i Literatura Catalana. 1r de Batxillerat

  • View
    960

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Llengua i Literatura Catalana. 1r de Batxillerat

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

LLENGUA CATALANA I LITERATURA1r de Batxillerat

ORGANITZACI DE LASSIGNATURA 2 h setmanalsDimecres: 9.00-10.00 hDijous: 9.00-10.00 h

Si hi ha deures, es posaran per la setmana segent.

Al final del trimestre es lliurar un dossier:Han de constar-hi totes les activitatsOrdenades per temesEnunciat en blau i resposta en negre (ordinador en negreta).Ttol dels apartats i data

Les activitats han destar corregides

CONTINGUTS1r TRIMESTRE2n TRIMESTRE3r TRIMESTRETema 1. La comunicaci i els textosTema 2. Classes de paraules ITema 3. Classes de paraules II.Tema 6. La literatura i lanlisi de textos literaris.

Tema 7. El naixement duna cultura.Tema 8. La prosa medieval.Tema 9. El s.XVTema 10. Del Renaixement a la Renaixena.

Lectura: Tirant lo BlancTema 4. Loraci simpleTema 5. La formaci del lxic: paraules tab, eufemismes

Lectura: Antologia de la poesia catalana.

CRITERIS DAVALUACILlegir, analitzar, comprendre, interpretar i comentar els aspectes contextuals, referencials i vivencials d'obres escrites.

Identificar els diversos generes literaris i les seves caracteristiques, i tambe els grans temes de la literatura.

Elaborar textos escrits amb finalitat estetica, a partir de l'analisi, o inspira-ci en models dels escriptors estudiats.

Conversar de manera raonada, fent us dels elements verbals i no verbals adequats a cada situaci.

Realitzar treballs sobre temes literaris.

Llegir durant el curs les obres programades.

Cooperar amb els companys en la realitzaci de tasques d'aprenentatge.

Aplicar els coneixements linguistics, pragmatics, discursius (adequaci, coherencia i cohesi) i de correcci en l'elaboraci de textos.

AVALUACIEXMENS 60 %ACTIVITATS 30%ACTITUD 10%Exmens parcials20 %Examen global40 %Redaccions, comentaris de texts, exposicions oralsActitud a laula,Dossier (sites),Ipad carregat

Les faltes dortografia descomptaran -0,1 punts (mxim 2 punts)

LLIBRES DE LECTURANova antologia de la poesia catalana

Tirant lo Blanc (episodis amorosos)

Ser una eina daula, ja que shi penjar la informaci necessria de la matria.

Els comentaris seran valorats positivament.

http://www.llenguailiteratura-1batx.blogspot.com.es

DUBTESSi teniu qualsevol dubte de lassignatura, podeu enviar un correu electrnic a: silviamontals@escolapiessantmarti.org