68
1. predavanje

1. Istorija dizajna

  • Upload
    others

  • View
    39

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1. Istorija dizajna

1. predavanje

Page 2: 1. Istorija dizajna

2

Page 3: 1. Istorija dizajna

Period od 30.000-3.000 godina p.n.e. umetnost paleolita(15.000-10.000 godina p.n.e.) umetnost neolita(9.000 godina p.n.e.). Lepenski vir i Vinča

3Lepenski vir:Praroditeljka Figura iz Vinče

Page 4: 1. Istorija dizajna

Period od 3.000-323. godine p.n.e.

Umetnost Egipta je skoro sva bila namenjena kultu

mrtvih.

Ostaci kulture starog Egipta su brojne piramide, hramovi, kao iegipatska skulptura i slikarstvo koji su bili namenjeni hramovima igrobnicama.

4

Page 5: 1. Istorija dizajna

Period od 1.100-323. godine p.n.e.

Svi vidovi života starih Grka bili su prožeti mitskomtradicijom i religioznošću.

Vodeći ideali grčke umetnosti bili su saglasnost izmeđuljudskog i božanskog, harmonija, kao jedinstvo iizmirenje suprotnosti.

5Partenon, Atina

Vrhovni bog Zevs

Page 6: 1. Istorija dizajna

Umetnost helenizma razvijala se od smrtiAleksandra Makedonskog do rimskihosvajanja helenističkih zemalja.

Mešavina grčke umetnosti i umetnostikulture starog Istoka.

Snažno izraženi kontrasti svetlo-tamnog, dijagonalna usmerenost oblika, njihovasloženost i realistički obrađeni detalji glavnesu osobine ove umetnosti. U perioduhelenizma znatno se razvio i urbanizam.

6

Luvr:Nike sa Samotrake

Page 7: 1. Istorija dizajna

Period od 510. p.n.e.- 574. n.e.Najveći uticaj na rimsku umetnost imale su helenistička ietrurska umetnost ali su bile prisutne i mnoge originalnetekovine.

7

Page 8: 1. Istorija dizajna

Doba vere, kako je s pravom nazvan srednji vek, dovelo je do toga da skoro sva stvaralačka delatnost bude podređenapotrebama crkve. Romanski i gotski stil.

8

Notr Dam,Pariz,gotika

Romanski stil

Page 9: 1. Istorija dizajna

Period renesanse traje od 1400.-1520. godineDoveo do preokreta u nauci, filozofiji, književnosti ilikovnim umetnostima. Italija je kolevka renesanse, a njeni nosioci bili su humanistikoji su se sve više interesovali za antičku umetnost.

9

Rođenje VenereBotičeli

MonalizaLeonardo

Stvaranje AdamaMikelanđelo

Page 10: 1. Istorija dizajna

Period od 1600.-1750. godine i to je poslednji veliki evropski stil.

Razvio se iz umetnosti visoke renesanse, nastavljajući da razvijanjene vrednosti.

Glavne odlike barokne umetnosti jesu: asimetrija, dijagonalnousmerenje, jaki kontrasti, svetlost i boja u vidu mrlje.

Poznati slikari: Goja i Velaskez (Španija) Rubens i Rembrant (Holandija) Karavađo (Italija)

10

Page 11: 1. Istorija dizajna

Francuska revolucija označila je početak brzih promena u svimoblastima života tog vremena- društvenom, ekonomskom, naučnom iumetničkom.

U XIX veku se umetnost, a naročito slikarstvo brže razvija.

Nastaju stilovi: neoklasicizam, romantizam, realizam i impresionizam.

11Uroš Predić, realizam Paja Jovanović, realizamSava Šumanović

Page 12: 1. Istorija dizajna

U poslednjim decenijama XIX veka slikari Pol Sezan, Van Gog i Pol Gogen udaljili su se od impresionizma i stvoriliumetnost koja čini izvorište likovne problematike u prvojpolovini XX veka.

12

Page 13: 1. Istorija dizajna

Umetničko delo ima jednu jedinstvenu funkciju, a to je dekoracija.

Dizajn je nastao onoga trenutka kada je umetničkom delu data svrha.

Umetičko delo dobija funkciju upotrebljivosti (prevazilaziestetičnost) i tada umetnost postaje dizajn, a umetnik dizajner.

13

Page 14: 1. Istorija dizajna

Google kaže: umetnost ili veština kombinovanja teksta i slika u reklamama, časopisima ili knjigama (engl.the art or skill of combining text and pictures in advertisements, magazines, or books)

Postupak koji spaja dizajnera, klijenta, programera, itd. da bi se prenela određena poruka određenomtržištu.

Ta poruka je vizuelno osmišljena i preneta publici.

Koriste se razne tipografske i umetničke tehnike ivodi se računa o grafičkom rasporedu dizajna.

14

Page 15: 1. Istorija dizajna

Dizajn se u pravom smislu reči razvija s razvojem industrije i masovne potrošnje. Dizajnerska dela se umnožavaju i uspešnost dizajnera se meri brojem kopija njegovog dela koji je ostvaren. Umetnička dela se rade u samo jednom jedinstvenom i neponovljivom primerku. U cvatu industrijalizacije, dizajneri stvaraju pokrete koji se suprotstavljaju omasovljavanju proizvodnje.

15

Page 16: 1. Istorija dizajna

Za stvarni početak dizajna smatra se XIX vek, vek industrije. Velikipronalasci su uslovili razvoj dizajna (sijalica, mikrofon, mehaničkinameštaj: stolice na okretanje, nameštaj koji se pirlagođavarazličitoj upotrebi…, električni automobil).

Nameštaju se posvećuje više pažnje nego ikad, jer je navelikomoguće manipulisati njegovim dizajnom i proizvodnjom.

Osnovni simboli arhitekture industrijske epohe su Ajfelova kula u Parizu i Kristalna palata u Londonu.

16

S1S3

Page 17: 1. Istorija dizajna

Slide 16

S1 Kristalna palata ili Staklena palata (engl. The Crystal Palace) bila je zgrada napravljena od livenog gvožđa i staklakoja se nalazila u Hajd Parku, u predrgrađu Londona. Napravljena je za Veliku izložbu 1851. godine. Korišćen je novi metod izlivanja stakla, što je omogućilo vezivanje velikih komada čvrstog stakla. Predstavljala je konstrukciju sa najvećom količinom stakla ikada ugrađenom u jednu zgradu. Svi eksponati na izložbi su se nalazili upravo u njenoj unutrašnjosti, a posetioci su bili impresionirani do koje mere je unutrašnjost jasna i svetla. Razlog tome jeste sunčeva svetlost koja je dopirala iz zidova i plafona, da u potpunosti nije bilo potrebnounutrašnje osvetljenje. Zbog odraza svetlosti u staklenim površinama izvan zgrada je dobila i naziv Kristalna palata.Ova konstrukcija je stajala samo šest meseci da bi nakon toga bila uspešno demontirana i sledeće godine opet sastavljena na drugom mestu, u južnom Londonu.Novembra 1936. zgradu je zahvatio veliki požar i ona je bespovratno izgorela do temelja.Suzana; 26.2.2021.

S3 Metalni toranj sagrađen na Marsovim poljima u Parizu sagrađena je 1889. kao eksponat za Svetsku izložbu povodom proslave stogodišnjice francuske revolucije. Do 1930. godine je bila najveće zdanje na svetu sa svojih 300 metara visine. Ime je dobio po inženjeru koji ga je projektovao Gustavu Ajfelu.Konstrukcija od livenog gvožđa, do vrha ima 1.665 stepenica.Zavisno od vremenskih uslova vrh tornja može da odstupi od vertikale do 8 santimetara u stranu od Sunca. Pomeranje nastaje zbog neravnomernog zagrevanja metala na sunčanoj i na strani u senci.Suzana; 26.2.2021.

Page 18: 1. Istorija dizajna

Kraj XIX veka obeležio je organski Arts en Krafts.Početak XX veka, pre Prvog svetskog rata, razvija se novi stilArt Nuvo.Doba Prvog svetskog rata proizvodi bogatstvo propagandnih plakata, plakata podrške nacističkoj vladi i plakata parodijena istu. Ruska socijalistička revolucija 1919. rađa avangardneumetnike.

Istorijat dizajna

17

Page 19: 1. Istorija dizajna

Pokret, začetnik dizajna jeste Arts’n’Crafts (Umetnost i zanati) pokret.

Žestoko kritikuje tadašnje britansko društvo, a njegov predstavnikVilijam Moris primećuje povezanost estetike i socijalnih problema.

Zalaže se za stvaranje upotrebljivih predmeta visokog kvaliteta i estetike. On koristi čiste forme i prirodne materijale (drvo, glina), koje dekoriše organskom (biljnom) ornametikom.

Moris pokreće časopis Kelmskot pres u kojem iznosi svojastanovišta po pitanju umetnosti i dekoracije.

Iz industrijskog dizajna i kreiranja tapiserija i tapeta rađaju se uslovi za grafički dizajn.

18

Page 20: 1. Istorija dizajna

Tapete

Tapiserije

Kelmskot časopis

19

Page 21: 1. Istorija dizajna

Pre Prvog svetskog rata, razvija se novi stil Art Nuvu, koji je dobio ime po grupibelgijskih umetnika iz 1884.i koji prerasta u novu umetničku formu.

U Nemačkoj je to jungend stil, a u Beču secesija.

Osnovni materijali ovog stila jesu gvožđe i staklo. Kovano gvožđe je dozvoljavaloeleganciju pokreta, a staklo prozračnost i igru svetla i boja.

Stil je pun vijugavih mekih i elegantnih elemenata i organskih formi.

Deli se na organski u Francuskoj, Belgiji, Španiji, Českoj, Italiji, SAD i geometrijski u Škotskoji i Austriji.

Art Nuvu

20

Page 22: 1. Istorija dizajna

Plakat postaje sredstvo masovnog informisanja i rade ga veliki majstori. Javljaju se revolucionarna rešenja slaganja slova.

21

Minsk Barcelona Porto

Page 23: 1. Istorija dizajna

Beč Budimpešta

22

Page 24: 1. Istorija dizajna

Španski i katalonski arhitekta, poznat po svom jedinstvenomstilu i izuzetno individualističkom dizajnu, prikazanim u višezdanja u prestonici Katalonije, Barseloni. Sedam njegovih dela je proglašeno svetskom kulturnom baštinomUneska. Gradske kuće Batljo i Mila; Park Guelj, naselje zatvorenog tipa u predgrađu Barselone, gde arhitekta

koristi maštovite organske oblike, prirodne materijale i višebojnu lomljenu keramiku (trenkadis); Sagrada familia (Sveta porodica) je rimokatolička crkva u Barseloni,

najveća turistička atrakcija u Španiji. Crkvu nije dovršio, a njen gotski stil pretvorio je u složenu šumu glatkih oblika i raskošnih detalja, sa stubovima spiralnog oblika, svodovima, tornjevima i paraboloidnim krovom, stvarajući celine na kojima se svesno izbegavaju prave linije, ravne površine i simetrija.

23

SM3

Page 25: 1. Istorija dizajna

Slide 23

SM3 Dok je išao ka crkvi, u svoju svakodnevnu šetnju, udario ga je tramvaj i on je izgubio svest. Zbog zapuštenog izgleda i praznih džepova niko ga nije prepoznao i zato su ga poslali u bolnicu za siromašne. Prijatelji su ga pronašli sledećeg dana i želeli su da ga premeste u neku bolju bolnicu ali je on to odbio. Umro je dva dana kasnije 10. juna 1926. u 74. godini.Suzana Marković; 20.2.2019.

Page 26: 1. Istorija dizajna

24

Page 27: 1. Istorija dizajna

25

Page 28: 1. Istorija dizajna

U Beču je pokret art nuvo bio poznat pod imenom secesija. Grupa umetnika pod ovim imenom se izdvojila iztradicionalne bečke škole. Veliki umetnik, poštovalac ovog stila bio je Gustav Klimt. Secesionisti su štampali svoje radove u časopisu Svetoproleće, koji je razbijao tadašnje poimanje umetnosti isimbolično je to prikazivao i na koricama.

26

Page 29: 1. Istorija dizajna

27

Žena u zlatu –Portret Adele Bloh-Bauer I

Poljubac

Drvo života

SM4

Page 30: 1. Istorija dizajna

Slide 27

SM4 Portret Adele Bloh-Bauer I – (donja slika), Film "Žena u zlatu", koja je 2006, godine u Njujorku prodata za rekordnih 135 miliona američkih dolara.Slika desno – Poljubac, slika levo – Drvo životaSuzana Marković; 20.2.2019.

Page 31: 1. Istorija dizajna

Prvi svetski rat donosi velike propagandne kampanje, koje se ogledaju u mnoštvu plakata, ali i vojnih oznaka, simbola, mapi. Poruke su svuda slične, kao i grafička rešenja.

Doba drugog svetskog rata proizvodi bogatstvo propagandnh plakata, plakata podrške nacističkoj vladi i plakata parodije na istu.

Propagandni plakati koji podržavaju nacističku vladu su dalekokompoziciono i idejno napredniji.

Njihovo majstorstvo je u jednostavnosti i direktnosti ilustracije.

28

Page 32: 1. Istorija dizajna

29

SM5

Page 33: 1. Istorija dizajna

Slide 29

SM5 Plakat "Your country needs You" na kome je marinac uperenog prsta poziva na  mobilizaciju. Kasnije ovaj motiv koriste i Amerikanci pod sloganom "I Want you for US army", na koji dodaju elemente američkog patriotizma.Suzana Marković; 20.2.2019.

Page 34: 1. Istorija dizajna

30

SM6

Page 35: 1. Istorija dizajna

Slide 30

SM6 1. Ratne 1915.godine, sile koje su ratovale protiv Srbije su verovale da će ona uskoro biti na kolenima. U tu svrhu su napravili i propagandni poster na kome se vide austrijski, nemački i bugarski car, a ispod je naslikan orao koji gazi po srpskoj zastavi i oružju. Uz jasnu poruku: "Kraj Srbije".2.Jedan od zapaženijih i po poruci a i po umetničkoj vrednosti je plakat koji je izradio Teofil Aleksandar Štajlen. Ovaj Švajcarac je ceo svoj životni vek proveo u Francuskoj i bio rodonačelnik izrade plakata u tri boje, što je tadau štampi bilo revolucionarno otkriće. Štajlen je svoj plakat poslao u Ameriku pod naslovom "SPASIMO SRBIJU NAŠEG SAVEZNIKA" (SAVE SERBIA OUR ALLEY).3.Sve je krenulo od fotografije koju je ratni izveštač Miloje Igrutinović snimio na ostrvu Vido, fotografije čamca sa preminulim vojnicima koje voze da ih bace u more. Fotografija je dospela na izložbu u Njujorku posvećenu stradanjima srpskog naroda u Prvom svetskom ratu i lik jednog vojnika je ostavio poseban utisak na američku umetnicu Malvinu Hofman. Ona ga je potom pretočila u crtež, koji je kasnije dospeo na naslovnu stranu publikacije kojom je u SAD 1918. u hotelu "Valdorf Astorija" u Njujorku promovisano obeležavanje Kosovskog dana (i prikupljanje pomoći za Srbiju), zatim ga je iskoristila za plakat "Srbiji je potrebna vaša pomoć"Suzana Marković; 20.2.2019.

Page 36: 1. Istorija dizajna

Jedan od prvih modernih globalnih umetničkih pokreta 20. veka.

Nastaje u Cirihu 1916, ali se ubrzo širi na sve tadašnje umetničke centresveta.

Dadaisti su otvoreno antiburžujski nastrojeni, daju prednost neracionalnomnad racionalnim i deklarišu se kao anarhisti.

Izražavaju se u više različitih umetničkih disciplina negirajući u isto vreme samkoncept umetnosti, a svoja dela svrstavaju u kontekst antiumetnosti.

Zbog nezadovoljstva nastalog nakon I sv. rata, dadaisti koriste „radikalni oblik avangardne pobune protiv tradicije i aktuelne kulture“, a kao načine izražavanja koriste se satirom i ironijom.

Dadaisti oštro protestuju protiv društva, prave parodije na njega i iskrivljujupostojeću umetnost koristeći se, između ostalog, i fotomontažom. 31

SM7

Page 37: 1. Istorija dizajna

Slide 31

SM7 Pojam „dada“ (dadá) dolazi od francuske reči, koja u prevodu znači „drveni konjić“. Samo ime je nastalo u Cirihu 1916. godine, kada su Rihard Hulsenbek i Ugo Bal, tražeći ime za svoje pozorište u Cirihu, procesom slučajnog otvaranja francusko-nemačkog rečnika, došli do njega.Suzana Marković; 20.2.2019.

Page 38: 1. Istorija dizajna

32

Dadaistički kolaž

Dadaistički plakat

Fotomontaža

SM8

Page 39: 1. Istorija dizajna

Slide 32

SM8 Dadaistički plakati su ubrzo postali edukacija narodnih masa. Masovna sredstva komunikacije kroz jasne poruke upućuju narod u hitlerovsku stvarnost. Plakatom "Značenje Hitlerovog pozdrava" Hartfeld je predstavio korumpiranost nacističkog režima. On pokazuje Hitlera koji otpozdravlja, a u stvari prima mito.Suzana Marković; 20.2.2019.

Page 40: 1. Istorija dizajna

33

SM9

Page 41: 1. Istorija dizajna

Slide 33

SM9 Ovaj poster pokazuje Japanca u japanskoj uniformi koji podlo trlja ruke i prezirnim osmehom čitaocu govori: "Samo napred, molim te - uzmi slobodan dan!" To znači da ako ne radite naporno, onda pomažete neprijateljima da uzmu dobit od vaše zemlje - SADa. Namera postera bila je da prosečnog Amerikanca natera da veruju da su Japanci zli.Ovaj poster pokazuje ujka Sama (personifikacija američke vlade) koji drži ključ i kaže: "Jap ... ti si sledeći!“ On izgleda veoma plemenito, a ključ ga povezuje sa ljudima iz niže klase. Ovaj poster je naveo ljude da misle da Japanci zaslužuju da budu izbrisani. Poruka "Kupi dodatne obveznice" govori ljudima da investiraju u ratne obveznice i pomognu zemlji.Suzana Marković; 20.2.2019.

Page 42: 1. Istorija dizajna

Umetnost i dizajn prate tehnologiju i politiku. Umetnostpostaje konstrukcija izražena pravilnim geometrijskim oblicima i pravim uglovima. Dizajnerska dela se svode na njihovu upotrebljivost, a dekorativna estetika se svodi na proste i minimalističke forme. Po ovim načelima, javlja se škola Bauhaus, ruski pokret konstruktivizam i holandski pokret De Stejl.

34

Page 43: 1. Istorija dizajna

Ritfildova stolica je sastavljena od nekoliko dasaka i drvenih gredica. Odiše jednostavnošću i jasno ispoljava ideje pokreta o geometrijskojpravilnosti. Obojena je u tri osnovne boje, a kompozicijski predstavlja harmonijuuspravnih i vertikalnih linija. Ova stolica pokazuje kako umetnička dela mogu imati i svoju funkcijui istovremeno biti estetski nadahnuta. Ovo načelo je i osnovno načelo današnjeg dizajna, umetnost safunkcionalnošću. Zato ovu grupu možemo proglasiti i začetnikom dizajna u današnjemsmislu te reči.

35

Page 44: 1. Istorija dizajna

Pit Cvart je odbijaotradicionalna, tipografskapravila, koristeći destejlovskikonstruktivizam. Njegovi radovisu rađeni u osnovnim bojama, geometrijskim oblicima, ponavljanjem reči ifotomontažom.

36

Page 45: 1. Istorija dizajna

Bauhaus je prva dizajnerska škola osnovana 1919. u Vajmaru u Nemačkoj, a koja i danas važi za uglednu. Osnovana u cilju prelaska na čiste forme kroz objedinjenjeindustrijske i manuelne umetnosti. Vizija škole je da primeni svurukom oblikovanu umetnost u smislu gradnje i arhitektonskihelemenata, spajanje svih grana umetnosti i arhitekture u ‘totalno’ umetničko delo. Škola je počinjala šestomesečnim kursom slikanja i eksperimentisanjaformom. Po završetku ovog kursa, započinjale su se trogodišnjestudije. Arhitektura se sastojala od teorije i praktičnog izvođenjaradova na gradilištu. Bauhaus je postao simbol alternativnog života.

37

Page 46: 1. Istorija dizajna

Stil čine ravni i pravi uglovi. Svi oblicise zasnivaju na savršenstvu kvadrata. Ovo se odražava i u samom logotipuškole. Prvobitni logotip je predstavljaomasonski simbol, a deceniju kasnije je redizajniran uz pomoć pravilnihštamparskih klišea i u punoj boji. Ovajlogo zadovoljava i današnja načeladizajna. Bauhaus eksperimentiše staklom ičelikom, u pravilnim geometrijskimoblicima.

38

Page 47: 1. Istorija dizajna

39

SM10

Page 48: 1. Istorija dizajna

Slide 39

SM10 Bauhasovi fontovi su nastavili da prate jednostovnost i čistoću. Naglašavali su se bojom, a umetnost škole je bila uklapanje fonta sa slikama. Bajer je razvio teoriju Bauhaus fontova, po kojoj su serifni nepotrebni.Johanes Iten je veliki majstor boje, koji piše knjige i teorije na ovu temu. On je jedan od prvih dizajnera koji je postavio teorije kombinacije boja. On boje kombinuje na osnovu nijansi, svetlosti i kontrasta. Ipak, Iten se bavi i tipografijom.Suzana Marković; 20.2.2019.

Page 49: 1. Istorija dizajna

Konstruktivisti svode svoja dela na osnovne apstraktne geometrjskeoblike; zastupljene crvene i crneboje i prikaz alata (radnička klasa). Konstruktivisti ne priznaju

unikatnost umetničkog dela –smatraju ga buržoaskim. Po njima je sva umetnost

buržoaska, osim filma i plakata. Unoseći apstraktnost u svoja dela

prate moderne tehnologije i izjednačavaju umetnost sa fizičkimradom.

40

Page 50: 1. Istorija dizajna

Dvadesete godine XX veka su okrenute eliti u društvu. Koko Šanel sasvojim modnim dizajnom postavlja standarde. Dizajn prelazi u luksuz. Istančani ukus suprotstavlja se dizajnu narodnih masa. Počinje masovna upotreba radio aparata, televizora, telefona, lampi. Raskoš i luksuz nasuprot ekonomskoj krizi. Erik Žil - teorija slaganja slova po levoj strani pobija dotadašnjuteoriju o centralnom justify poravnanju. Nemoguće je složiti redoverazličitog sadržaja u istu dužinu, a da se ne naruše proporcije slova i slovnih belina.Mehmed Fekmija Aga je uređivao tada najuticajniji časopis, Vogue, u kojem je objavljivao i svoje fotografije i radove. Uvodirevolucionarne promene u slaganje stranica. On postavlja fotografijepod različitim uglovima i marginama stranice, preklapa ih i time postiže igru i dinamiku.

Istorijat dizajna – Art deco

41

Page 51: 1. Istorija dizajna

42

SM11

Page 52: 1. Istorija dizajna

Slide 42

SM11 Cipe Pines je bila prva žena art direktor, koju je obučio i uposlio Mehmed Fekija Aga, a ona je i prvi art direktor koji unajmljuje dizajnere za dizajniranje časopisa u svrhu masovne komunikacije i mas media.Suzana Marković; 20.2.2019.

Page 53: 1. Istorija dizajna

Pedesetih godina Amerikapreuzima vodeću ulogu u svetu, jer je pretrpela rat bez mnogoposledica.Postaje ekonomski najstabilnija i najmoćnija zemlja sveta. Kreira se iluzija američkog sna i svi Evropljani streme njoj. Mnogi dizajneru su već tamo emigrirali (Bauhaus).Rađa se jedno hiper-potrošačkodruštvo, koje podstiče naglirazvoj reklame.

Istorijat dizajna – 50-te

43

Page 54: 1. Istorija dizajna

44

Page 55: 1. Istorija dizajna

Šezdesete godine donose uprošćene forme i stvara se vrlofunkcionalan i svedeni dizajn. Nasuprot njega, javljaju se i razna eksperimentalna dizajnerska rešenja. Svetpreplavljuju anti-ratne i studentske revolucije i rađa se jedan veoma prost, radikalan i direktan dizajnerski stil.60-te se pamte po velikom broju revolucija u svetu. Ove revolucije su iznele novu vrstu angažovanog dizajna, pre svega grafičkog, jer su plakati obaveštavali o protestima, događanjima, kulturnim dešavanjima, filmovima.

Istorijat dizajna – 60-te

45

Page 56: 1. Istorija dizajna

46

SM12

Page 57: 1. Istorija dizajna

Slide 46

SM12 1959. je izbila revolucija na Kubi. Dizajneri sa Kube su jasno i direktno izražavali svoje ideje, ali nisu marili ni za kakva estetska načela. Plakati su se štampali sito štampom, a šablone su sami dizajneri ručno sekli. Ilustracija glave Če Ge Vare koja asocira na Hrista, kao i plakat na kojem se Če nalazi u koncentričnim kvadratima oko južne Amerike, simboliše tako širenje revolucije po celom kontinentu. Motivi koji su se ponavljali na protestnim plakatima asociraju na rat u Vijetnamu i ubistvo Če Ge Vare.Suzana Marković; 20.2.2019.

Page 58: 1. Istorija dizajna

Alternativa stupa na pozornicu kao odgovor na rigidniinterancionalni stil. Dizajneri alternativnih pokretakoriste metafore i simbole, koje ispoljavaju kroz jakepovršinske boje i teksture koje koriste kako u grafici, tako i u arhitekturi. Psihodeličan dizajn je proizvod alternative u dizajnu’60. Kalifornija je prestonica hipi pokreta i prestonica hipinačina života. U ovoj državi su halucinogene droge, u to vreme legalne, i njihove manifestacije se dostaprimećuju u stvaralaštvu.

47

Page 59: 1. Istorija dizajna

48

Page 60: 1. Istorija dizajna

Sedamdesete godine obeležava ekspanzija plastike. Hipikultura je još uvek prisutna, izleti i kampovanja su veomamoderni i sva oprema za život van kuće je livena odplastike.

Istorijat dizajna – 70-te

49

SM13

Page 61: 1. Istorija dizajna

Slide 49

SM13 Sa druge strane, javlja se i pank pokret. Ovaj pokret je opšta kritika društva i revolt. Pank je nastao u Britaniji, a raširio se na ceo svet. Pokazuje se kroz teatralnu muziku i modu, ironiju, apsurdni humor i “uradi sam” tehnologiju. Najznačajniji dizajner ovog pokreta je Džejmi Reid koji je uradio koricu albuma Sex Pistols na kojoj simbolično zatvara usta i oči kraljici, simbolu monarhije.Suzana Marković; 20.2.2019.

Page 62: 1. Istorija dizajna

Osamdeste godine zrače jarkim bojama i svetlosnim efektima. Nova estetska načela karakterišu osamdesete divljim, a rešenjapostaju sve provokativnija. Dizajn postaje deo biznisa i džet seta, čitav kulturni događaj. Kompanije potpisuju svojeproizvode dizajnerskim imenima, a dizajneri stvaraju imidžkompanija.

Istorijat dizajna – 80-te

50

Page 63: 1. Istorija dizajna

Devedesete godine su prekretnica iz elektrotehničkog u informatičko društvo. Dizajneri se gube u eripredinformatičkog društva i česta su veoma nespretnarešenja. Masovna potrošnja i masovna proizvodnja utrkujuse najviše u primetljivosti proizvoda. Pojava Photoshopa.

Istorijat dizajna – 90-te

51

Page 64: 1. Istorija dizajna

Grafički dizajn postaje sredstvo u kreiranju muzičkih spotova, multimedijalnih prezentacija, reklama i veb-sajtova.

Savremeni dizajn rasplamsava eru brenda kreiranjem korporativnih identiteta.

Tržište je prezasićeno konkurencijom, a kompanije žele da se istaknu u odnosu na konkurenciju i obezbede prepoznatljivost, a time i lojalne klijente. Svrha dizajna je u pridobijanju klijenata i prodaji proizvoda.

52

Page 65: 1. Istorija dizajna

Dizajneri mešaju različite tehnike, kombinuju se mediji, a sve pod digitalnim signalom. Analogno, iako osetljivije i preciznije biva prevaziđeno digitalnimsignalom, koji je razvijen do velike osetljivosti, a daleko ga je jednostavnije obraditi. U digitalnoj eri, proširuju se mogućnosti kombinovanja medija. Dizajnerska rešenja su puna interakcija, štampani mediji su preseljeni na ekran. Masovna upotreba CD-a, kompjutera i prenos digitalnog zapisa značajno umanjuje troškove masovne komunikacije. Eksperimentiše se sa svetlošću, projekcijama slika i zvukom.

53

Page 66: 1. Istorija dizajna

54

Page 67: 1. Istorija dizajna

Savremeni dizajn trpi dosta uticaja prethodnih stilova, od flower-powera, preko stila pedesetih, pop arta, do osamdesetih i neo panka. Povratak ovih stilova objašnjava se setnošću generacija koje su sedamdesetih i osamdesetih bile mlade i na vrhuncu svog života, a danas su na mestima menadžera i ljudi koji upravljaju svetom. Upravo oni kreiraju dizajnerske tendencije.

55

Page 68: 1. Istorija dizajna

56

Savremeni dizajneri koriste već kreirane, gotove dekorativne elemente koje ubacuju u svoje radove. Razlog ovome je velika brzina života i razvoja posla, pa i marketinga, tako da se rešenja završavaju u malim rokovima, osim ako nije reč o velikim kompanijama.