55
Osnovi grafičkog dizajna Uvod u tipografiju

Osnovi grafičkog dizajna

 • Upload
  jamil

 • View
  122

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnovi grafičkog dizajna. Uvod u tipografiju. Tipografija - etimologija. T ipografija potiče od grčkih reči typo= “udarat i “ graphia= pisati korene ima u prvim izbušotinama i kalupima koji su se koristil i za pravljenje pečata i valuta - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Osnovi grafičkog dizajna

Osnovi grafičkog dizajna

Uvod u tipografiju

Page 2: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija - etimologija

Tipografija potiče od grčkih reči typo= “udarati“

graphia= pisati

korene ima u prvim izbušotinama i kalupima koji su se koristili za pravljenje pečata i valuta

13-om veku se u Koreji pojavile knjige stampane tehnikom metalnih pokretnih slova

Johanes Gutenberg je sredinom 15-og veka razvio stamparsku presu

pomocu stampanja je omoguceno obrazovanje citavog sveta

Renesansa

Page 3: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija - počeci

Posle govora, najvažniji fenomen kulturne istorije čovečanstva svakako je pismo

odnosno, možemo reći da je istorija kulture - istorija pismenosti.

Sa Sumercima (4 hiljade god. p. n. e) počinje istorija pisma, knjige i biblioteka.

Pismo je omogućilo čoveku da sačuva svoje misli od zaborava, da zabeleži iskustva pojedinaca i generacija i da ih preda daljim pokolenjima.

Page 4: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija - počeci

Pismo je prolazilo kroz tri osnovne faze. Prvi stadijum pisma predstavlja tzv. slikovno ili piktografsko pismo. Ovo je pismo neka vrsta „priča u slikama”.

Page 5: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija - počeci

Tokom vremena, pojedine slike postaju konvencionalni opšte usvojeni znakovi. Ovo je druga faza u razvoju pisma - pojmovno ili ideografsko pismo. piktografsko i ideografsko pismo mogu čitati ljudi koji govore različitim jezicima

Page 6: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija - počeci

Ideogram vremenom postaje predstavnik grupe glasova tj. reči ili imena odnosnog predmeta: ideogram se pretvara u fonogram. Tako nastaje fonetsko ili fonografsko pismo, odnosno treća faza u razvoju pisma. Fenicansko pismo 1500 pne;

Page 7: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija - počeci

Poslednji i najsavršeniji oblik pisma nastaje kad znak postaje predstavnik pojedinog glasa - to je naše današnje pismo – azbuka

Page 8: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija – način čitanja

redosled citanja slova zavisi od nacije i od metode zapisa kinesko pismo se nanosi na papir cetkom kamen se urezuje dletom u cekicem

Page 9: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija – Boustrophedon

Reci se pisu sa desna na levo, i sa leva na desno Moderna upotreba ove tehnike:

Page 10: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija - definicija

Tipografija se bavi izborom i organizacijom oblika slova i drugih grafičkih karakteristika štampane strane. Ona se bavi svim pitanjima koja utiču na izgled strane i doprinose efikasnosti štampane poruke:

oblikom i veličinom slova, znacima interpunkcije, dijakritičkim znacima i specijalnim simbolima; razmakom između slova i reči; razmicanjem redova; dužinom redova; veličinom margina; količinom i mestom ilustracija; izborom naslova i podnaslova; korišćenjem boje i svim ostalim pitanjima prostorne

organizacije ili „konfiguracije“.

Page 11: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija - definicija

Pored toga, tipografi treba da se interesuju i za takve stvari kao što su:

vrsta štamparske boje, izbor papira i način štampanja.

Sve do digitalnog doba tipografija je bila vrsta posebnog zanimanja. Digitalizacija je toliko uznapredovala tipografiju da je sada sa lakoćom koriste kako nove generacije dizajnera tako i laici.

Tipografijom se bave slogoslagači, (typesetting)tipografi, kompozitori, grafičari,art dizajneri pisarski radnici.

Page 12: Osnovi grafičkog dizajna

Tekstualna tipografija

U tradicionalnoj tipografiji tekst se stvara tako da bude čitljiv, koherentan i vizuelno zadovoljavajuća celina koja funkcioniše „nevidljivo“ bez svesti čitalaca. Izbor fonta je možda primarni aspekt tipografskog teksta Tipografija je takođe predmet nekih kulturnih konvencija.

u Francuskoj je uobičajno da se ostavi prazno mesto pre dve tačke (:) ili tačke zareza (;) u rečenici dok u Engleskoj to nije slučaj.

U Kanadskim državnim službama se ostvalju dva razmaka posle tačke (. )

Page 13: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija – čitljivost i čitkost

Ova dva termina se često mešaju. Termin čitljivost se najčešće i najpravilnije koristi da opiše lakoću sa kojom je pisan jezik čitan i razumljiv - podrazumeva teškoću jezika samog po sebi, a ne njegovog izgleda. Faktori koji utiču na čitljivost uključuju rečeničnu dužinu, dužinu reči kao i učestalost neuobičajenih reči.

čitkost opisuje kako lako i ugodno kucan tekst može biti čitan. To nije povezano sa sadržajem ili jezikom, već je povezano sa veličinom i izgledom pisanog i prikazanog teksta.

Page 14: Osnovi grafičkog dizajna

Lorem Ipsum

Tekst koji se koristi od 16. veka da bi popunio prostor na stranici Provera izgleda zavrsnog formata

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Page 15: Osnovi grafičkog dizajna

Ispoljavanje tipografije

Tipografija je snažan element u grafičkom dizajnu, gde je manja briga oko čitljivosti već je potencijal usmeren na korišćenje slova u umetničke svrhe.

Slova su kombinovana sa grafičkim elementima i slikama formirajući odnos dijaloga između reči i slika.

Tipografija je svuda oko nas: na posterima, omotima knjiga, bilbordima, kutijama proizvoda, grafiti na zidovima, na monitorima kompjutera, mobilnih telefona...

Page 16: Osnovi grafičkog dizajna

Preporuka

“Tipografija je za tekst ono što je interpretacija za muzičko delo”

nepoznati autor

http://www.smashingphotoshop.com/2010/06/3d-typography/

Page 17: Osnovi grafičkog dizajna

Pravila tipografija

Koristite samo jedan razmak posle tacke (na ekranu) Pogresno:

Cras eu nunc vel tortor mattis commodo a nec lorem.  Phasellus elementum vel volutpat urna massa accumsan nisi.  Proin non est ante, quis cursus massa.  Sed sit amet massa enim.  Ut laoreet quam at metus ullamcorper ac fermentum diam bibendum.  Integer orci mi, porttitor id ornare non, faucibus vitae lacus.  Proin urna metus, vestibulum sed euismod nec, mollis vitae mi.  Nam ligula metus, accumsan id fringilla et egestas a nisl.

Tacno: Cras eu nunc vel tortor mattis commodo a nec lorem. Phasellus elementum,

tortor quis tempor pellentesque, augue dolor ullamcorper ligula, vel volutpat urna massa accumsan nisi. Proin non est ante, quis cursus massa. Sed sit amet massa enim. Ut laoreet quam at metus ullamcorper ac fermentum diam bibendum. Integer orci mi, porttitor id ornare non, faucibus vitae lacus. Proin urna metus, vestibulum sed euismod nec, mollis vitae mi. Nam ligula metus, accumsan id fringilla et, egestas a nisl.

Mogu dva razmaka posle tacke u stampanom materijalu

Page 18: Osnovi grafičkog dizajna

Pravila tipografija

Koristite najvise 3 fonta (za web stranice)

Page 19: Osnovi grafičkog dizajna

Pravila tipografija

Treba da postoji kontrast izmedju fontova ako se razliciti fontovi koriste

Jacina fonta odgovara tezini knjige ili casopisa Kontrast moze biti izrazen i po velicini slova

Page 20: Osnovi grafičkog dizajna

Pravila tipografija

Koristite do 2 fonta (za logo)

Page 21: Osnovi grafičkog dizajna

Adidas: Impossible is Nothing

2004, $50M 22 sporstke zvezde Pobednik: Cannes

International Advertising Festival, 2006

http://www.slideshare.net/grincha21/adidas-campaign-analysis

Page 22: Osnovi grafičkog dizajna

Adidas – Impossible is Nothing

Page 23: Osnovi grafičkog dizajna

Adidas – Impossible is Nothing

Page 24: Osnovi grafičkog dizajna

Parodija – Impossible is Nothing

Page 25: Osnovi grafičkog dizajna

Pravila tipografija

Pazite na variabilni razmak izmedju slova (kerning)

Page 26: Osnovi grafičkog dizajna

Pravila tipografija

Pazite na poruku koju prenosi font

Page 27: Osnovi grafičkog dizajna

Pravila tipografija

Format teksta Tekst koji je

poredjan po levoj ili desnoj strani se lakse cita od centriranog

Page 28: Osnovi grafičkog dizajna

Pravila tipografija

Fontovi so klasifikovani po porodicama (font family)

http://www.adobe.com/type/browser/classifications.html

Page 29: Osnovi grafičkog dizajna

Neke osnovne porodice

Serifna

Polugrotesk

Grotesk

Rukopis (klasični)

Page 30: Osnovi grafičkog dizajna

Neke osnovne porodice

Rukopis (neformalni)

Natpisna pisma Gotica i fraktura

Page 31: Osnovi grafičkog dizajna

Serif i Sans Serif font

Serif: Tipografija

Sans Serif: Tipografija

Serif font se lakse cita u stampi Sans Serif se lakse cita na ekranu Sans Serif fontovi se tipicno koriste za Naslove

Page 32: Osnovi grafičkog dizajna

Bezserifni fontovi

Bezserifni fontovi su nesumnjivo moderniji fontovi od serifnih i koriste se kod postera i novina/časopisa da „uhvate” oko.

Nisu dizajnirani za kontinuirano čitanje ali su na daljini jasniji i čitkiji od serifnih fontova. Skoro svi saobraćajni znaci koriste bezserifne fontove zbog jasnoće i jednoznačnosti.

Impact

Futura

Helvetica

Page 33: Osnovi grafičkog dizajna

Osnovni pojmovi tipografije

Slovo (slovni znak) - glavni element pisma. To su

svi znakovi koji dolaze u tipografskom pismu, a dele se na:

kurentna slova ("mala")

verzalna slova ("velika")

naglašena (akcentirana) slova

Brojke (cifre)

znakovi interpunkcije

ostali znakovi (razmak takođe)

Page 34: Osnovi grafičkog dizajna

Osnovni pojmovi tipografije

Page 35: Osnovi grafičkog dizajna

Elementi pisma i slovnih znakova

Osnovna pismovna linija - imaginarna linija na kojoj leže sva slova nekog pisma složena u redak teksta

MIsasdlfhaklsdhflkashdfklashdl;faf

MIsasdlfhaklsdhflkashdfklashdl;faf

Page 36: Osnovi grafičkog dizajna

Elementi pisma i slovnih znakova

Ascender (uzlazni potez) - deo na kurentnim slovima k, b, d, h, t koji se izdiže iznad gornje linije koju određuju slova a, c, e, m, n, o, r...

Descender (silazni potez) - deo slike slova ispod osnovne pismovne linije (slova g, j, p, q y)

Page 37: Osnovi grafičkog dizajna

Podešavanje razmaka

Razmak između slova potreba za prilagođavanjem određenih parova i

veličina slova

Page 38: Osnovi grafičkog dizajna

Podešavanje razmaka

Razmak među redovima razmak između

osnovnih pismovnih linija dva reda teksta

obično 120% vrednosti veličine korišćenog pisma

Page 39: Osnovi grafičkog dizajna

Podešavanje razmaka

Razmak između reči trebao bi biti veći od onog između slova, a

manji od onog između pojedinih redova teksta trebao bi biti jednak najčešćem slovnom znaku

u tekstu

Page 40: Osnovi grafičkog dizajna

Merni sistemi u tipografiji

koristi se mnoštvo mernih sistema od kojih su 2najpopularnija:

Anglosaksonski sistem (ATA) 1 point (ATA) = 0.3514598 mm =

0.0138366 inch 1 pica (ATA) = 4.2175176 mm = 12 points

(ATA) Didotov sistem (u Evropi)

1 point (Didot) = 0.3759 mm = 1/72 of a French Royal inch (27.07 mm) = cca 1/68 inch

1 Cicero = 4.531 mm = 12 points (Didot)

Page 41: Osnovi grafičkog dizajna

Uređivanje teksta – pojmovi, pravila, saveti

Čitkost teksta Najbolji odnos za čitanje je 1:100 (odnos

udaljenosti oka od teksta i veličine slova) Ljudsko oko najbolje vidi slova na udaljenosti

oko 25-30 cm Za idealnu čitkost slovnih znakova uzima

se 52 znaka po redu. Razmak između reči je slovni znak i ubraja se u tih 52 slova.

1 point (Didot) = 0.3759 mm

Page 42: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija – novine i časopisi

Tipografija je element svih štampanih materijala. Naslovi u novinama su najčešće napisani velikim slovima da bi privukli pažnju čitalaca. Na primer USAToday koristi zadebljana, šarena slova i moderan stil i to sve kroz različite fontove, boje i veličine slova; a ime novina smesteno je na šarenoj pozadini. Kao suprotnost imamo New York Times koji „koristi“ tradicionalniji pristup sa manje boja i manje varijacija u fontu.

Generalno svaki časopis ili dnevne novine standardizovale su se na malu kolekciju fontova da bi se čitaoci lakše „kretali“ kroz sadržaj, da bi imali osećaj familijarnosti, ili da bi stvorili dramatičan efekat. Neki izdavači kao The Gardian i The Economist imaju komisiju slovnih dizajnera i specijalizovanih tipografa koji dizajniraju izgled slova.

Page 43: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija – loš izbor

Fontovi neodgovarajući za biznis –Šalju lošu poruku

Page 44: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija – dobar izbor

Page 45: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija – loš izbor

Tipografija odiše neobaveznošću, opuštenošću –

stvara nepoverenje kod klijenata

Page 46: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija – dobar izbor

Ne deluje baš vizionarski ali uliva pouzdanost i poverenje

Page 47: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija – loš izbor

Da li za Vas ova boca šampanjca predstavlja prigodan poklon?

Page 48: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija – dobar izbor

Sada već deluje prihvatljivo

Page 49: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija – loš izbor

Da li biste poklonili poverenje ovom spreju?

Page 50: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija – dobar izbor

Složićete se, deluje pomalo preteće

Page 51: Osnovi grafičkog dizajna

Google Tipografija

Page 52: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija - Calligram

Page 53: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija - Calligram

Page 54: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija - Calligram

Page 55: Osnovi grafičkog dizajna

Tipografija - Vezbe

http://www.blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/create-a-grid-based-resume-layout-in-indesign

http://vector.tutsplus.com/tutorials/tools-tips/create-numbered-tickets-the-easy-way-in-indesign/