of 15 /15
PERKEMBANGAN PERSONALITI

11722582 personaliti

Embed Size (px)

Text of 11722582 personaliti

  • 1. PERKEMBANGAN PERSONALITI

2. KONSEP PERSONALITI 1. Alder(1948)-gaya hidup seseorang 2. Gordon Allport(1961)-organisasi sistem psikologikal yg dinamik di dalam jiwa individu. Sistem ini akan menentukan ciri-ciri tingkah laku dan penyesuaiannya dgn alam persekitaran. 3. Crow dan Crow(1983)-perwatakann fizikal, corak pertuturan dan daya penarik yg dimiliki seseorang 3. KONSEP PERSONALITI 4. Gage & Berliner(1984)-segala aspek tingkah laku manusia kerana ia merupakan intergrasi tret-tret, keupayaan, motif, sikap, pendapat, kepercayaan, pemikiran kognitif, emosi dan ciri-ciri seseorang. 4. DEFINISI PERSONALITI Personaliti ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yg tetap pada seseorang individu, tetapi berlainan dengan orang lain. Ia mewakili perwatakan seseorang individu dan dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah lakunya di dalam situasi pada suatu ketika. 5. KONSEP LAIN BERKAITAN DENGAN PERSONALITI TEMPERAMEN Pembawaan yang lahir dalam diri seseorang yang berkait rapat dengan pembawaan emosi. PERWATAKAN Kualiti yang ditentukan oleh pembentukan sikap dan nilai, samada diterima atau Ditolak oleh masyarakat. 6. KLASIFIKASI PERSONALITI 1. BODILY FLUID (AHLI FALSAFAH YUNANI) SANGUINE-org yg mudah bercampur gaul, sangat berminat dan puas hati dgn apa yg dimiliki MELANCHOLIC-org yg sedih, resah, bimbang dan serious CHOLERIC org yg mudah panas baran PHLEGMATIC-org yg pasif, tenang dan terkawal 7. KLASIFIKASI PERSONALITI 2. DIGMAN (1989) Surgency Mudah Bersetuju Kestabilan emosi Ketekunan Intelek 8. PERKEMBANGAN PERSONALITI (CARL JUNG) Introvert Ambivert Ekstrovert 9. JENIS PERSONALITI EKSTROVERT (persekitaran) INTROVERT (Diri sendiri) Bebas dpd perasaanmalu Konservatif Dikuasai oleh data yg objektif Mudah lentur & blh diubah Tidak menghiraukan penyakit & barang kepunyaan diri Peramah Berminat dgn sukan Lancar pertuturan Mudah bimbang Condong menjadi radikal Dipengaruhi oleh perasaan subjektif Suka bekerja sendirian Kurang kemudahlenturan Berhati-hati dgn penyakit& cermat dgn barang kepunyaan sendiri Sukar bergaul /mudah rasa malu Suka majalah & buku Lebih baik dlm penulisan 10. JENIS PERSONALITI AMBIVERT Gabungan personaliti ekstrovert dan introvert 11. PERUBAHAN PERSONALITI 1. GENETIK Bentuk badan Kecerdasan Emosi 2. PERSEKITARAN 12. MEMAHAMI PERSONALITI PELAJAR Memahami Pelajar Bermasalah Pendekatan Menangani Pelajar Bermasalah Strategi Mewujudkan Perkembangan Konsep Diri Yang Positif Dalam Darjah 13. PERSONALITI DARI PELBAGAI PERSPEKTIF 1. Perspektif Psikodinamik Id Ego Superego 2. Perspektif Tret dan Sosial Behvioristik 3. Perspektif Kognitif dan Humanistik 14. KONSEP KENDIRI KONSEP: Cara seseorang memandang diri sendiri dan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori : Konsep kendiri fizikal Konsep kendiri sosial Konsep kendiri akademik 15. CARA MENINGKATKAN KONSEP KENDIRI KK Diterima oleh orang lain Sebagai boleh melakukan sesuatu Lebih yakin Selamat Disayangi Disanjung tinggi Boleh berdikari Rujuk Teori Keperluan Maslow