ANÀLISI MUSICAL (Batxillerat) ANÀLISI MUSICAL ?· ANÀLISI MUSICAL (Batxillerat) ANÀLISI MUSICAL…

  • Published on
    27-Aug-2018

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ANLISI MUSICAL (Batxillerat)</p><p>ANLISI MUSICAL II</p><p>BLOC 1. COMContingutsAdquisici dhbits descolta i respecte cap als altres durant la interpretaci i/olaudici dobres musicals.Expressi escrita de les impressions produdes per laudici dobres i valoraci deles caracterstiques constructives.Elaboraci de treballs, individuals o en grup, danlisi i contextualitzaci dobresmusicals.Estudi analtic de les caracterstiques sonores i estilstiques (acords, procedimentsharmnics, cadncies, ornamentaci, sonoritats, etc.), formes i gneres delsprincipals perodes de la histria de la msica.Principals compositors de cada poca histrica i les seves tcniques compositives,inclosos els compositors de les Illes Balears.</p><p>BLOC 2. LA MSICA MEDIEVALContingutsCaracterstiques sonores i estilstiques del cant gregori, els cants litrgics, la msicaprofana i la polifonia de lars antiqua i lars nova.Formes i gneres de ledat mitjana.Els modes eclesistics: caracterstiques.</p><p>BLOC 3. EL RENAIXEMENTContingutsCaracterstiques sonores i estilstiques de la msica del Renaixement.Formes, escoles i gneres de la msica renaixentista.</p><p>BLOC 4. EL BARROCContingutsCaracterstiques sonores i estilstiques de la msica vocal i instrumental barroca.Formes i gneres de la msica vocal instrumental barroca.</p><p>Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 PalmaTel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es</p><p>1/3</p></li><li><p>BLOC 5. LESTIL GALANT I EL CLASSICISMEContingutsCaracterstiques sonores i estilstiques de lestil galant i del classicisme.Formes i gneres de la msica vocal i religiosa de lestil galant i del classicisme.Formes i gneres de la msica instrumental de lestil galant i del classicisme.La transici al classicisme, el classicisme viens.</p><p>BLOC 6. EL ROMANTICISMEContingutsCaracterstiques sonores i estilstiques de la msica romntica.Formes i gneres de la msica romntica.Nou tractament de lorquestra i de ls del timbre orquestral.</p><p>BLOC 7. EL POSTROMANTICISME I ELS NACIONALISMESContingutsCaracterstiques sonores i estilstiques de la msica postromntica.Formes i gneres de la msica postromntica.Caracterstiques sonores, formes i gneres de les diferents escoles nacionalistes.Tractament de lorquestra i s del timbre orquestral.</p><p>BLOC 8. LIMPRESSIONISMEContingutsCaracterstiques sonores i estilstiques, formes i gneres de la msica impressionista.Tcniques compositives.Tractament de lorquestra i s del timbre orquestral.</p><p>BLOC 9. LA MSICA DEL SEGLE XXContingutsPrincipals sistemes musicals i compositors ms importants: dodecafonisme,serialisme, msica aleatria, atonalisme, etc.Nou concepte del tempo i el timbre.El ritme.</p><p>Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 PalmaTel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es</p><p>2/3</p></li><li><p>BLOC 10. LA MSICA ELECTROACSTICAContingutsLa msica electroacstica i la msica electrnica: estudi des dels orgens i evoluci.Nous instruments i noves sonoritats.Msica pura i msica mixta.</p><p>BLOC 11. EL JAZZ. LA MSICA URBANA: POP I ROCK. EL FLAMENC.LA MSICA A LES ILLES BALEARSContingutsEl jazz: estudi dels orgens i evoluci. Anlisi musical i sociolgica.La msica urbana: pop, rock, etc. Anlisi musical i sociolgica.La msica a les Illes Balears, principals compositors.</p><p>BLOC 12. LES MSIQUES NO OCCIDENTALSContingutsLes msiques no occidentals: apropament a la msica tradicional daltres cultures. Tractament del tempo, el ritme, els sistemes dafinaci, les escales, la finalitat o lamanera de ser de la msica i la influncia en els compositors occidentals.</p><p>Carrer dAlfons el Magnnim, 29 07004 PalmaTel.: 971 17 65 00 Web: http://educacioicultura.caib.es</p><p>3/3</p></li></ul>