Anamneza in Afectiunile

  • Published on
    17-Jul-2015

  • View
    153

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>ANAMNEZA IN AFECTIUNILE APARATULUI RESPIRATORVrsta pacientului Sugar [i copilul mic -infec]iile c\ilor respiratorii superioare (rinofaringite, traheobron[ite) -se complica frecvent cu bronhopneumonia Adultul tn\r -pneumonii, tuberculoza pulmonara, astm alergic. Decada V-VI: -bron[ita cronic\, emfizemul pulmonar, astmul bron[ic infec]ios, cancerul bronhopulmonar Vrsta a treia (peste 65 ani): -cordul pulmonar cronic este specific</p> <p>ANAMNEZA IN AFECTIUNILE APARATULUI RESPIRATORInciden]a diferit\ a afec]iunilor legat\ de sex -b\rba]i - cancer bronhopulmonar, emfizem, pneumotorax, bron[ita cronica, TBC, bron[iectazie [i silicoza</p> <p>-femei -domina astmul bron[ic.</p> <p>ANAMNEZA IN AFECTIUNILE APARATULUI RESPIRATORIstoricul bolii ofer\ date legate de modalitatea de debut a afec]iunii respiratorii: brusc `n virozele respiratorii, pneumonii, abces pulmonar, embolie pulmonar\ [i pneumotorax, insidios `n bron[ita cronic\, bron[iectazii, tuberculoz\ pulmonar\, cancer bronhopulmonar inaparent `n emfizemul pulmonar, fibrozele pulmonare, chistul hidatic</p> <p>ANAMNEZA IN AFECTIUNILE APARATULUI RESPIRATOR~n ceea ce prive[te posibilit\]ile evolutive ale afec]iunilor pulmonare remarc\m : evolu]ia acut\ cu recuren]e, caracteristic\ astmului bron[ic, cronic\ cu recuren]e, specific\ bron[itelor cronice, bronhopneumopatiei cronice obstructive, bron[iectaziei</p> <p>ANAMNEZA IN AFECTIUNILE APARATULUI RESPIRATORAntecedentele heredocolaterale -astmul bron[ic, -tuberculoza pulmonar\ Antecedentele personale patologice - alergice precum rinita, rinoconjunctivita, urticaria, edemul Quincke,astm bron[ic alergic. -bolile infectocontagioase ale copil\riei se complic\ frecvent cu bronhopneumonia [i ulterior chiar cu bron[iectazia, iar virozele pulmonare recurente favorizeaz\ apari]ia pneumoniilor [i a astmului bron[ic, -infec]iile pulmonare cu germeni oportuni[ti sunt frecvent `ntlnite `n rndul persoanelor anemice, ca[ectice, la diabetici, guto[i, etilici cronici, la bolnavii cu neoplazii [i SIDA, cu boli hepatice cronice sau insuficien]\ renal\ cronic\. -modific\rile cutiei toracice, congenitale sau dobndite, direct implicate `n apari]ia insuficien]ei respiratorii [i a cordului pulmonar cronic.</p> <p>ANAMNEZA IN AFECTIUNILE APARATULUI RESPIRATOR Condi]iile de via]\ [i munc\ -fumatul, ca cel mai important factor de risc pentru bron[ita cronic\,cancerul bronhopulmonar [i emfizemul pulmonar. -etilismul cronic [i/sau condi]iile precare de locuit sau de la locul de munc\ - infec]iile respiratorii acute [i cronice, al\turi de tuberculoza pulmonar\</p> <p>ANAMNEZA IN AFECTIUNILE APARATULUI RESPIRATORProfesii-boli profesionale (pneumoconioze): - silicoza generat\ prin inhalarea de c\tre mineri a pulberilor de siliciu, -antracoza prin inhalare de pulberi de c\rbune -sideroza care implic\ inhalarea particulelor de fier.</p> <p>SIMPTOMELE MAJORE ALE APARATULUI RESPIRATORDurerea toracic\ -simptom major al bolilor toraco-pleuro-pulmonare, -poate surveni izolat -poate fi acompaniat\ de alte simptome pleuropulmonare [i manifest\ri de ordin general. Etiologic : -afec]iunile aparatului respirator (junghiului toracic [i a durerii toracice difuze) - afec]iuni extrapulmonare de natur\ vertebral\, muscular\, osteocartilaginoas\, cardiac\, vascular\, mamar\, subdiafragmatic\</p> <p>DUREREA TORACICAJunghiul toracic, -o durere toracic\ violent\ [i circumscris\, cu debut brusc [i durat\ variabil\ de la cteva ore pn\ la cteva zile. -pneumonie, pleurezie, pneumotorax spontan, abces pulmonar, infarct pulmonar, cancer bronhopulmonar. Pneumonie- junghiul toracic este frecvent localizat submamelonar, fiind precedat de frison, febr\ [i tuse, dureaz\ ore sau zile [i scade ulterior progresiv `n intensitate. Pleurezie -junghiul toracic survine brusc la debut, fiind `nso]it de frison, febr\, tuse seac\ [i este exacerbat de tuse sau mi[c\rile toracelui. Pneumotoraxul spontan este sugerat de instalarea junghiului toracic `nso]it de dispnee paroxistic\, Infarctul pulmonar - asocierea junghi toracic, dispnee, tuse cu expectora]ie hemoptoic\,</p> <p>DUREREA TORACICADurerea toracic\ difuz\: -tuberculoz\ pulmonar\, pleurezii, pahipleurit\ cu simfiz\ pleural\ [i neoplasmul bronhopulmonar. Lipsa durerii toracice: -bron[ita cronic\, emfizemul pulmonar, bron[iectazia sau astmul bron[ic.</p> <p>DISPNEEADispneea produs\ de afec]iunile aparatului respirator Dispneea obstructiv\: la nivelul c\ilor aeriene superioare - edemului glotic, corpi str\ini, la nivelul c\ilor aeriene inferioare - criza de astm bron[ic, cancerul bronhopulmonar dipneea este prezent\ `n repaus, iar respira]ia este prelungit\, dificil\, de tip bradipnee,</p> <p>DISPNEEADispneea restrictiv\ : pneumonii, bronhopneumonii, cancer bronopulmonar, tuberculoz\ pulmonar\, fibroze pulmonare -limit\rii expansiunii cutiei toracice din pleurezii, pneumotorax sau deform\ri congenitale ori dobndite ale cutiei toracice. -dispneea lipse[te `n repaus [i apare la efort datorit\ limit\rii capacit\]ii vitale.</p> <p>DISPNEEADispneea cu origine extrapulmonara: -afec]iuni cardiace: valvulopatii, miocardite, pericardite, -de afec]iuni hematologice : anemiile sau hemoglobinopatiile, caracterizate prin afectarea func]iei de transport a oxigenului, -fie de boli nervoase sau de alt\ natur\, care afecteaz\ centrul respirator precum psihozele, intoxica]iile exogene, boli vasculo-cerebrale</p> <p>DISPNEEAFrecven]a normal\ a respira]iilor - 14-18/minut, -tahipnee - pneumonia, pleurezia, infarctul pulmonar, pneumotoraxul, al\turi de boli extrapulmonare precum boli febrile, anemii, fracturi costale, valvulopatii. -bradipnee - obstruc]iile c\ilor aeriene superioare produse de edemul glotic, corpii str\ini, tumorile laringiene si astm bronsic.</p> <p>DISPNEEADup\ modalitatea de evolu]ie: -dispneea cu caracter acut sau dispneea paroxistic\, `ntlnit\ `n criza de astm bron[ic -dispneea cronic\, caracteristic\ emfizemului pulmonar sau bronhopneumopatiei cronice obstructive(BPOC).</p> <p>TUSEA -reflex de ap\rare, generat de iritarea c\ilor respiratorii, ce are ca rezultat expulzarea con]inutului aerian, lichid (secre]ii) sau solid al c\ilor aeriene (corpi str\ini). -laringite, traheo-bron[ite, pleurezii, pneumonii,TBC, abces pulmonar, pleurezii, etc - stimuli de natur\ mecanic\ (fum, praf, pulberi, compresii de vecin\tate), -chimic\ (vapori de acid sulfuric, acid nitric sau nitros), -psihogen\ (tusea voluntar\, simulat\, `ntotdeauna cu scop [i public) -fizic\ (varia]ii ale temperaturii aerului inspirat).</p> <p>TUSEA Tusea uscat\ - laringite, faringite, debut crizei de astm bron[ic [i traheobron[ita acute, afec]iuni pleura (pleurezii, pneumotorax), cancer bronhopulmonar, tuberculoza pulmonare infiltrative, adenopatii; Tusea umed\ sau productiv\, gras\, `nso]indu-se de expectora]ie apare `n bron[ite acute sau cronice acutizate, acutiz\ri ale BPOC, bron[iectazii, pneumonii, bronhopneumonii, supura]ii pulmonare, tuberculoz\ pulmonar\ cavitar\, neoplasm bron[ic.</p> <p>TUSEA -TIMBRU Tusea l\tr\toare sau sonor\ - compresiunilor mediastinale prin adenopatii, forma]iuni tumorale, anevrisme ale aortei, dilat\ri semnificative ale atriului stng. Tusea r\gu[it\ -laringite sau laringotraheite. Tusea voalat\ - edemului laringian de natur\ viral\ sau alergic\. Tusea chintoas\ survine paroxistic `n tusea convulsiv\, `n cancerul bronhopulmonar, `n compresiunile pe c\ile respiratorii inferioare Tusea stins\ este cauzat\ de distrugerea corzilor vocale prin procese neoplazice sau de natur\ tuberculoas\. Tusea metalic\ sau cavitar\ este caracteristic\ cavernelor tuberculoase de mari dimensiuni dar [i pneumotoraxului.</p> <p>TUSEA -ORAR -tuse matinal\, a[a numita toalet\ a bronhiilor, caracteristic\ tu[itorilor cronici cu bron[ite cronice sau bron[iectazie, -o tuse vesperal\, - tuberculoz\ pulmonar\ -tuse nocturn\, - staza pulmonare din insuficien]a ventriculului stng, dar [i refluxului gastroesofagian - tusea continu\ ce survine `n bronhopneumonii, metastaze pulmonare, compresiuni traheobron[ice.</p> <p>EXPECTORATIA eliminarea secre]iilor patologice din c\ile aeriene printr-un efort de tuse - este rezultatul dep\[irii cantit\]ii normale de 30 ml/24 ore a secre]iilor fiziologice ale c\ilor aeriene, -sputa - macroscopic, microscopic, bacteriologic, cantitate, miros</p> <p>EXPECTORATIAMacroscopic: -Sputa mucoas\ este transparent\, incolor\, are consisten]\ gelatinoas\ fiind aderent\ la pere]ii vasului [i este caracteristic\ perioadelor de debut ale traheobron[itelor dar [i astmului bron[ic, -Sputa seroas\, spumoas\ ca un albu[ de ou b\tut, abundent\, alb-rozat\ este expresia edemului pulmonar acut generat de cele mai multe ori de insuficien]a cardiac\ stng\ acut\. -Sputa muco-purulent\, con]ine mucus [i puroi, este opac\, alb-g\lbuie sau verzuie, fiind consecin]a hipersecre]iei de mucus din bron[itele acute (faza de coc]iune) sau cronice acutizate, bron[iectazii, pneumonie [i bronhopneumonie</p> <p>EXPECTORATIAMacroscopic: -Sputa purulent\, constituit\ din puroi de culoare galben-verzui, urt mirositor sau fetid, uneori [i f\r\ miros, cu aspect cremos, este expresia abcesului pulmonar, bron[iectaziei, tuberculozei cavitare [i colec]iilor purulente pleurale sau subdiafragmatice deschise `n bronhii. -Sputa sero-muco-purulent\, de culoare alb-galben-verzuie, ce sedimenteaz\ `n patru straturi `n vasul `n care a fost recoltat\, respectiv stratul spumos, seros, mucos [i purulent cu aspect grunjos la fundul vasului, este apanajul bron[iectaziei. -Sputa hemoptoic\ sau sanguinolent\, este oricare din tipurile de sput\ mai sus amintite, care con]ine `n cantitate variabil\ snge [i apare `n tuberculoza pulmonar\, cancerul bronhopulmonar, infarctul [i abcesul pulmonar.</p> <p>EXPECTORATIAMacroscopic: Sputa ruginie, aderent\ la pere]ii vasului, aerat\, este caracteristic\ pneumoniei pneumococice. Sputa rozat\ sau `n peltea de coac\ze este markerul cancerului bronhopulmonar. Sputa neagr\, con]innd particule de c\rbune, se `ntlne[te la mineri.</p> <p>EXPECTORATIAMicroscopic -polimorfonucleare alterate - infec]ii sau supura]ii pulmonare, -num\rul crescut de limfocite se coreleaz\ cu tuberculoza pulmonar\, -eozinofilia este caracteristic\ astmului bron[ic alergic. -hematiile `n sput\, (sputele hemoptoice) `ntlnite mai frecvent `n tuberculoz\ pulmonar\ [i cancerul bronhopulmonar. -celulele mari, atipice, cu vacuole [i nuclei `n mitoz\, sunt diagnostice pentru cancerul bronhopulmonar.</p> <p>EXAMENUL BACTERIOLOGIC AL SPUTEIBacteriologic -colora]ia Gram - Pneumococ, Streptococ [i Hemofilus, mai rar se pot eviden]ia Klebsiella, Enterococul sau Stafilococul. -colora]ia Ziehl-Nielssen - bacilii Koch, -cultura este util\ pentru izolarea germenilor [i efectuarea antibiogramei</p> <p>HEMOPTIZIA exteriorizarea de snge pe gur\, printr-un efot de tuse, ce provine din c\ile aeriene inferioare, respectiv de sub glot\. -expectora]ia este aerat\, spumoas\, de culoare ro[ie-aprins -tuberculoza pulmonar\, stenoza mitral\, cancerul bronhopulmonar, bron[iectazia, infarctul pulmonar, gangrena pulmonar\, traumatismele toracice, inhalare de corpi str\ini sau gaze toxice, sindroame hemoragipare, leucoze, boli infec]ioase, tratamente cu anticoagulante</p> <p>HEMOPTIZIA Stomatoragia sau eliminarea pe gur\ de snge provenit de la nivelul cavit\]ii bucale, se caracterizeaz\ prin expulzia sngelui f\r\ efort de tuse, acesta fiind intim amestecat cu saliv\ [i neaerat. Hemoragia faringian\ const\ `n eliminarea sngelui neaerat, provenit de la nivelul faringelui, f\r\ efort de tuse, Hematemeza sau exteriorizarea de snge negru, digerat sub ac]iunea secre]iilor acide gastrice, amestecat cu resturi alimentare, neaerat, prin efort de v\rs\tur\, precedat\ de grea]\,</p> <p>INSPECTIA toracele fiziologic este simetric, cu fosele supraclaviculare u[or schi]ate, cu claviculele orizontale [i vag proeminente, diametrul anteroposterior fiind inferior celui transversal. Num\rul normal al respira]iilor este cuprins `ntre 16-18/minut, cu un inspir prelungit astfel `nct raportul inspir/expir s\ fie de 3/1. Modific\rile cutiei toracice: -globale, simetrice [i -unilaterale, asimetrice.</p> <p>INSPECTIA-Modific\rile globaleToracele emfizematos sau `n butoi, este rezultatul hiperinfla]iei pulmonare cre[terea diametrului antero-posterior, cu tendin]a de egalizare a diametrului transvers al toracelui, orizontalizarea coastelor [i [tergerea foselor supraclaviculare, cu gtul ce pare scurt, iar unghiul xifoidian obtuz, cu cre[terea distan]elor dintre coaste [i reducerea amplitudinii mi[c\rilor respiratorii.</p> <p>INSPECTIA- Modific\rile globaleToracele astenic este un torace cu diametrul antero-posterior redus, ce pare strmt [i alungit, cu fose supra [i subclaviculare evidente, cu coaste `nclinate [i reducerea spa]iilor dintre acestea, unghiul xifoidian ascu]it, clavicule proeminente [i omopla]i ce par deta[a]i de torace. cancerul bronhopulmonar [i tuberculoza pulmonar\ Toracele rahitic modific\rilor costale, respectiv nodozit\]i bilaterale ale articula]iilor condrosternale (m\t\nii costale), modific\ri ale coloanei vertebrale respectiv cifoza modific\ri ale sternului, care `nregistreaz\ diferite deform\ri, de unde [i denumirea de stern `n caren\ sau proeminent, stern sub form\ de cioc de luntre sau piept de g\in\. in por]iunea inferioar\ a toracelui apare ridicarea rebordului costal</p> <p>INSPECTIA- Modific\rile globaleToracele conoid -torace cu baza larg\, ca un clopot, consecin]a unor afec]iuni ce evolueaz\ cu ascit\, sau a tumorilor epigastrice de mari dimensiuni. Toracele adenopatic prezint\ -dilatarea extremit\]ii superioare, cu aspect de plnie -dup\ afec]iuni ale copil\riei `nso]ite de adenopatii traheobron[ice cronice sau tumori mediastinale. Toracele infundibuliform -de cauz\ frecvent congenital\, -rar profesional\ (la cizmari), -de cauz\ posttraumatic\,</p> <p>INSPECTIA-Modific\rile unilaterale toracice -dilatarea unilateral\ a unui hemitoracepleurezie sau a unei tumori masive, fie a unor valvulopatii congenitale. -retrac]ia unui hemitorace este cauzat\ de pahipleurite, de simfize pleuro-pericardice sau atelectazie, -toracelui cifoscoliotic, rezultatul modific\rilor de coloan\ vertebrala</p> <p>PALPAREA TORACELUI Palparea structurilor osoase ale cutiei toracice Palparea grupurilor ganglionare superficiale Prezen]a de aer `n ]esutul celular subcutanat, define[te emfizemul subcutanat [i este perceput ca o crepita]ie superficial\, senza]ie similar\ cu c\lcarea pe z\pada proasp\t\ (pneumotoraxul spontan) -Palparea toracelui permite [i aprecierea expansiunii inspiratorii a vrfurilor toracelui [i a bazelor pl\mnilor.</p> <p>PALPAREA TORACELUI Transmiterea vibra]iilor vocale se percepe tot prin palpare, furniznd informa]ii importante privind modificarea densit\]ii parenchimului pulmonar sau a structurii peretelui toracic. Amplificarea transmiterii vibra]iilor vocale procese de condensare pulmonar\ cu condi]ia p\str\rii permeabilit\]ii c\ilor respiratorii, (pneumonie, tumori, infarct pulmonar, tuberculoz\ pulmonar\)</p> <p>PALPAREA TORACELUIDiminuarea transmiterii vibra]iilor vocale: -obstruc]ia par]ial...</p>