Click here to load reader

Bölüm 3: Sunum Materyallerinin Hazırlanması

 • View
  49

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bölüm 3: Sunum Materyallerinin Hazırlanması. Tepegöz projektörü metin, çizim, grafik ve resim gibi önceden saydam bir materyal üzerine renkli ya da siyah-beyaz olarak hazırlanmış bilgileri duvara veya perdeye büyüterek yansıtır. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bölüm 3: Sunum Materyallerinin Hazırlanması

 • Blm 3: Sunum Materyallerinin Hazrlanmas

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Tepegz projektr metin, izim, grafik ve resim gibi nceden saydam bir materyal zerine renkli ya da siyah-beyaz olarak hazrlanm bilgileri duvara veya perdeye byterek yanstr.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Tepegz malzemesi, ders srasnda dorudan zerine yazlp izilerek ve gerektiinde silinerek saydam bir yaz tahtas gibi de kullanlabilir.Bunlarn zel kalemleri ve silgileri, saydamlarn fotokopiye ve lazer yazcya dayankl olanlar vardr.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Tepegzler byk, parlak ve net grnt saladklarndan; tepegz saydamlarn hazrlamak olduka kolay olduundan, yaklak btn konularda byk gruplara kavramlarn, ilemlerin ve dier bilgilerin grsel olarak sunulmasn salar.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Tepegz projektrlerinin temel yaps

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Tepegzlerin Avantajlar

  1) Yz yze iletiim: retmen dersini snf karartmadan, yz rencilere dnk olarak ileyebilir. Bu durum, rencilere kolayca not tutma; retmene de retim srasnda rencileri gzlemleme, rencilerle gz temas ya da sorular yoluyla dorudan etkileim kurma, rencilerin dikkatlerini ve retim akn kontrol altnda tutma olana salar.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • 2) Kullanm Kolayl: Tepegz, kullanm nceden renilmi teknik bilgi ve beceri gerektirmeyen basit bir aratr. Her retmen rahatlkla ve her yerde kullanabilir.

  3) Kullanlabilen materyal okluu: Tepegz zerinden ok deiik materyaller yanstlabilir. Btn saydam gerelerin yannda, yeni tepegz modellerinde kk gerek eyalar, modeller, ekiller gibi saydam olmayan materyaller net grnt olarak yanstlabilir.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • 4) Kullanlan ortam zenginlii: Tepegz hemen hemen her trl ortamda kullanlabilir. Perde olmayan yerlerde beyaz duvarlardan da yararlanlabilir. Gl , karartlm ortamlar gerektirmez.

  5) Hazrlanma kolayl: retmenler kendi saydamlarn kolayca hazrlayabilirler. Malzeme olarak herhangi bir saydam naylon olabilir. Kitaplardan fotokopi ekilebilir. Bilgisayarda hazrlanabilir.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • 6) Esneklik: Sunu srasnda baz saydamlara yaz yazlp ekil izilebilir ve gerektiinde silinerek deitirilebilir; saydam zerindeki nemli noktalar alt izilerek ya da renklendirilerek vurgulanabilir; saydamlarn yanstlma sras sunu akna gre nceden ya da sunu esnasnda yeniden dzenlenebilirler. Bilgisayarda da eklemeler yaplabilir.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • 7) retmene ve renciye kolaylk: Ders esnasnda yaz tahtasna yerletirilmek zorunda olan bilgiler sunu iin nceden hazrlanabilir. retmenler notlarn unutmadan izleyip anlatabilir, renciler doru ve tam not alma olanan bulurlar.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Tepegzlerin Snrlklar

  1) Programlanamama: Klasik tepegz projektrleri kendi kendine sunma biiminde programlanamazlar. Ancak bilgisayar destekli olanlar programlanabilir.

  2) retim sreci gerektirmesi: Resim, izim, metin, grafik v.b bilgileri her tepegzde annda yanstmak mmkn deildir. Bu tr bilgilerin nceden saydamlar zerine hazrlanmalar gerekmektedir.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Tepegzlerin Snrlklar

  3) Tepegze bal kalma: Tepegz ok ynl ve etkili bir ara olmakla birlikte, sunuyu yapan kiilerin genellikle saydam zerindeki bilgiye bal kalmalar ve tekdze (monoton) sunum tekniklerini tercih etmeleri tepegz bazen skc bir eitim arac durumuna getirebilir.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Tepegz Saydamlarnn Hazrlanmas

  Tepegz saydamlar, fotokopi makineleri, bilgisayar veya dorudan elle hazrlanrlar.

  Elle saydam hazrlama ynteminde eitli yaz ve boya kalemleri ile yapkan renkli saydam materyaller kullanlr. Tepegz saydamlarSaydam kalemleri (keeli, mumlu, yal ve suda zlmeyen zel renkli kalemler)zel silgiler

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Tepegz saydamlar termal kopya ve fotokopi makineleri ile de retilebilir. Bu makineler sya dayankl zel saydamlara kopyalanr.

  Gnmzde saydamlar genelde bilgisayarlardan yararlanarak hazrlanmaktadr. Herhangi bir kelime ilemci ya da grafik program veya bu i iin zel PowerPoint program ile orijinal hazrlanarak dorudan yazcdan saydam zerine kts alnr ya da bir kada bastrlarak fotokopisi alnr.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Tepegz Saydamlarnn TasarmEer bir kavram ya da fikirle ilgili ok miktarda bilgi vermek gerekiyorsa bu bilgilerin hepsini tek bir saydamda vermek yerine, iki, ya da daha fazla saydam kullanlmaldr. Karmak bir resim, ekil ve grafik tr grsel, bir temel saydam zerine aamal olarak yeni saydamlar ekleyerek sunulmaldr.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Fazla ey anlatlmak veya gsterilmek isteniyorsa katlama teknii kullanlabilir.

  Sabit sral katlama tekniinde ereve zerine sabitletirilmi transparanlar st ste getirilerek kullanlr. Semeli katlama tekniinde ise, erevenin drt kenarna yaptrlan saydamlar anlatm srasna gre tek tek ya da st ste getirilerek kullanlr.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Mmknse szel ve saysal bilgiler tablo, grafik, ekil gibi grsel formlara dntrlerek basitletirilmelidir.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • zleyenlerin dikkatlerini ekmek asndan renkli grseller kullanlabilir. Ancak grseller dikkatli kullanlmaldr.Yazlar normal okuma biimine uygun -soldan saa- yerletirilmelidir. Birbiri stne ylm gibi grnen karmak, dikey ve ssl yazlar okumas zordur.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Saydamda ssl kenarlar, gereksiz detaylar ve genel olarak zerinde durulan kavramn akla kavumasna yardmc olmayan eler bulundurulmamaldr. Her bir saydamda tek bir kavram ya da fikir verilmelidir.Yanstlan bilgiler, okunabilir byklkte olmaldr.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Tepegz projektr, ok ynl bir ara olmakla birlikte, retmene yardmc bir aratr. Ar kullanlarak retmenin yerini almamaldr. Bundan dolay, tepegz saydamlar zellikle, konuulan kelimeler iletilmek istenen mesajn anlalmas iin yeterli olmad zaman kullanlmaldr.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Saydamlar deitirirken projektr ak braklmamaldr. Ekrana yansyan n parlakl, izleyenleri rahatsz ederek sununuzun akn olumsuz etkileyebilir.Dier yandan, grntye getirilen saydamlar arasnda projektrn kapatlmas dikkatlerin tekrar sizin zerinize ekilmesini salar. Ayrca, projektrn kapal olmas, saydam projektr zerine yerletirirken bir problemle karlaldnda, bunun ekrana yansyarak herkes tarafndan grlmesini engeller.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Yznz ekran yerine izleyenlere dnn. Grnt zerinde iaret edilmek istenen noktalar perde zerinde deil, bir kalem ya da iaret ubuu ile saydam zerinde gsterilmelidir.Tepegzden sadece anahtar bilgiler iin yararlann. Bir konu ile ilgili daha fazla bilginin yanstlmas gerekiyorsa seri saydamlar kullann.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • Tepegz alr durumda iken sarslmamal, temizlik yaplmamal, ok ksa mesafeye de olsa tanmamaldr.Saydam zerindeki bilgileri dorudan okumayn. Mesaj zetleyin ya da farkl cmlelerle aklayn.

  Yanstlan materyal, izleyenlerin en az iki kere gzden geirebilecei kadar kalmaldr.

  Prof.Dr. Mustafa Ergn

 • DJTAL PROJEKTRLER

  Prof.Dr. Mustafa Ergn