Bokmأ¥l KRISTUSKRANSEN ... Hأ¥ps-perlen En hvit perle. Dette er Hأ¥ps-perlen, som ogsأ¥ kalles for Oppstandelses-perlen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bokmأ¥l KRISTUSKRANSEN ... Hأ¥ps-perlen En hvit perle. Dette er Hأ¥ps-perlen, som ogsأ¥...

 • KRISTUSKRANSEN

  G ud

  St ill

  he t

  Stillhet

  Stillhet

  Stillhet

  Stillhet

  Stillhet

  Jeg

  Dåp – O

  mve ndel

  se

  Ørken

  Glede – Bekymringsløshet

  K jæ

  rlighet

  G od

  he t –

  O ffe

  r

  He mm

  eli gh

  ete r

  Natt

  Håp – Oppstandelse

  med perler for

  Bokmål

 • G ud

  St ill

  e

  Stille

  Stille

  Stille

  Stille

  Stille

  Eg

  Dåp – O

  mve ndin

  g

  Ørken

  Glede – Sorgløyse

  K jæ

  rleik

  G od

  le ik

  – O

  ffe rLø

  yn do

  ma r

  Natt

  Håp – Oppstode

  med perler for KRISTUSKRANSEN Nynorsk

 • KRISTUSKRANSEN

  Guds-perlen

  En gullperle. Dette er Guds-perlen. Den hjelper oss til å tenke på at Gud er stor. Han er større enn alt vi kan tenke oss. Han er over oss og under oss, usynlig, men helt nær. Han har skapt alle ting.

  Bokmål

 • KRISTUSKRANSEN

  Guds-perla

  Ei gullperle. Dette er Guds-perla. Ho hjelper oss til å tenkje på at Gud er stor. Han er større enn alt vi kan tenkje oss. Han er over oss og under oss, usynleg, men heilt nær. Han har skapt alle ting.

  Nynorsk

 • KRISTUSKRANSEN

  Stillhets-perlene

  Disse avlange perlene er litt annerledes enn de andre. De skal minne oss om at det er godt og viktig at vi av og til er helt stille. Når vi er helt stille, er det lettere å tenke på Gud, lytte til Ham og be til Ham.

  Bokmål

 • KRISTUSKRANSEN

  Stille-perlene

  Stilleperlene. Desse avlange perlene er litt annleis enn dei andre. Dei skal minne oss om at det er godt og viktig at vi av og til er heilt stille. Når vi er heilt stille, er det lettare å tenkje på Gud, lytte til Han og be til Han.

  Nynorsk

 • KRISTUSKRANSEN

  Jeg-perlen

  En liten hvit perle. Dette er Jeg-perlen. Jeg er skapt av Gud. Jeg er en nydelig perle. Jeg er fantastisk! Det er bare jeg som er jeg. Gud elsker meg.

  Bokmål

 • KRISTUSKRANSEN

  Eg-perla

  Ei lita kvit perle. Dette er Eg-perla. Eg er skapt av Gud. Eg er ei fager perle. Eg er fantastisk! Det er berre eg som er eg. Gud elskar meg.

  Nynorsk

 • KRISTUSKRANSEN

  Dåps-perlen

  En hvit perle. Dette er Dåps-perlen. Hvitt er en ren farge. Som snøen. Den hjelper oss å tenke på dåpen vår. Og den hjelper oss å tenke på at akkurat som Gud er skinnende og uten feil, slik regner han oss som feilfrie når vi får tilhøre ham.

  Bokmål

 • KRISTUSKRANSEN

  Dåps-perla

  Ei kvit perle. Dette er Dåps-perla. Kvitt er ei rein farge. Som snøen. Ho hjelper oss å tenkje på dåpen vår. Og ho hjelper oss å tenkje på at akkurat som Gud er skinande og utan feil, slik reknar han oss som feilfrie når vi får tilhøyre han.

  Nynorsk

 • KRISTUSKRANSEN

  Ørken-perlen

  En sandfarget perle. Dette er Ørken-perlen. I ørkenen kan det være litt tungt og kjedelig å gå. Perlen minner oss om at noen ting i livet kan være tungt og kjedelig å gjøre, men likevel viktig.

  Bokmål

 • KRISTUSKRANSEN

  Ørken-perla

  Ei sandfarga perle. Dette er Ørken-perla. I ørkenen kan det vere litt tungt og trøyttande å gå. Perla minner oss om at somt i livet kan vere tungt og keisamt å gjere, men likevel viktig.

  Nynorsk

 • KRISTUSKRANSEN

  Gledes-perlen

  En blå perle. Denne skal minne oss om at vi som er Guds barn, ikke trenger å være bekymret eller urolige. Isteden kan vi glede oss og takke Gud. Gleden er fra Gud.

  Bokmål

 • KRISTUSKRANSEN

  Sorgløyse-/Gledes-perla

  Ei blå perle. Denne skal minne oss om at vi som er Guds barn, ikkje treng å vere ottefulle eller urolege. I staden kan vi glede oss og takke Gud. Gleda er frå Gud.

  Nynorsk

 • KRISTUSKRANSEN

  Kjærlighets-perlene

  To røde perler. Dette er Kjærlighets-perlene. Den ene skal minne oss om at Gud er glad i oss. Han elsker oss. Den andre, som også kalles for Godhets-perlen, skal minne oss om at vi kan gi godhet og kjærlighet videre til andre. Jesus viste oss den største kjærligheten da han kom til jorden og gav sitt liv for oss.

  Bokmål

 • KRISTUSKRANSEN

  Kjærleiks-perlene

  To raude perler. Dette er Kjærleiks-perlene. Den eine skal minne oss om at Gud er glad i oss. Han elskar oss. Den andre, som også blir kalla Godleiks-perla, skal minne oss om at vi kan gje godleik og kjærleik vidare til andre. Jesus viste oss den største kjærleiken då han kom til jorda og gav livet sitt for oss.

  Nynorsk

 • KRISTUSKRANSEN

  Hemmelighets- perlene

  Tre små hvite perler. Dette er Hemmelighets-perlene. Noen hemmeligheter er spennende og fine. Noen er vonde og vanskelige. Alle hemmeligheter kan vi snakke med Gud om – fordi han vet og forstår.

  Bokmål

 • KRISTUSKRANSEN

  Løyndoms- perlene

  Tre små kvite perler. Dette er Løyndoms-perlene. Somme løyndomar er spennande og fine. Andre er vonde og vanskelege. Alle løyndomar kan vi snakke med Gud om – fordi han veit og forstår.

  Nynorsk

 • KRISTUSKRANSEN

  Natt-perlen

  En svart perle. Dette er Natt-perlen. Den minner oss om at noen ganger er livet vondt og fylt av sorg. Alle vil en gang oppleve å miste noen de er glad i. Gud er hos alle som sørger.

  Bokmål

 • KRISTUSKRANSEN

  Natt-perla

  Ei svart perle. Dette er Natt-perla. Den minner oss om at livet er vondt og fylt av sorg somme tider. Alle vil ein gong oppleve å misse nokon dei er glade i. Gud er hos alle som sørgjer.

  Nynorsk

 • KRISTUSKRANSEN

  Håps-perlen

  En hvit perle. Dette er Håps-perlen, som også kalles for Oppstandelses-perlen. Den minner oss om at Jesus har vunnet over døden. En gang vil Gud skape en ny himmel og en ny jord, hvor alt skal være bare godt.

  Bokmål

 • KRISTUSKRANSEN

  Håps-perla

  Ei kvit perle. Dette er Håps-perla, som også kallast for Oppstode-perla. Den minner oss om at Jesus har vunne over døden. Ein gong vil Gud skape ein ny himmel og ei ny jord, der alt skal vere berre godt.

  Nynorsk