Buletin Sejarah Edisi 1_2013

 • View
  728

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contoh Tajuk Kertas 3 SPM sejarah

Text of Buletin Sejarah Edisi 1_2013

 • Sejarah adalah umpama bilik kuliah yang besar dan sesiapa yang tidak belajar daripada sejarah akan didera dengan mengulangi kesalahan yang serupa.

  Tun Dr. Mahathir Mohamad,Perdana Menteri Malaysia Keempat

  SEGMEN LPG

  Kemunculan Tamadun Awal Manusia

  Peningkatan Tamadun

  Tamadun Awal Asia TenggaraKemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara

  Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia KeduaKesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

  EDIS I : 1 /2013

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • Bismillahirrahmanirrahim.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam 1Malaysia.

  Guru-guru yang saya hormati serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah dengan izin serta limpah kurnia-Nya, buat pertama kali, Buletin Sejarah berjaya diterbitkan. Syabas dan tahniah kepada Bahagian Buku Teks (BBT) sebagai peneraju dan semua individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung mengambil inisiatif menerbitkan Buletin Sejarah ini. Buletin Sejarah diterbitkan untuk Edisi 1, 2 dan 3 bagi tahun 2013 serta 2014 sebagai rujukan tambahan untuk murid Tingkatan 4 dan 5. Tumpuan kandungan diberikan kepada bahan yang menjurus kepada Kemahiran Berkir Aras Tinggi (KBAT). Semoga bahan yang disediakan ini relevan dan dapat memupuk minat murid terhadap mata pelajaran Sejarah, menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan murid serta membugarkan penghayatan murid terhadap mata pelajaran Sejarah. Penerbitan buletin ini juga diharap dapat mempertingkat empati murid untuk mengenali tokoh-tokoh, daya pemikiran dan kemahiran pemikiran sejarah. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya.

  TAN SRI ABDUL GHAFAR B. MAHMUD

  Bismillahirrahmanirrahim.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam 1Malaysia.

  Syukur Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia-Nya, maka Buletin Sejarah Edisi 1/2013 berjaya diterbitkan. Pada kesempatan ini, saya mewakili warga Bahagian Buku Teks (BBT ) ingin merakamkan ucapansyabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Kerja Sidang Redaksi KPM dan Panel Penulis Guru Cemerlang Sejarah yang telah terpilih menjayakan penerbitan buletin ini. Buletin ini adalah satu wahana untuk memberikan maklumat dan percambahan idea daripada pelbagai sumber bahan sejarah bagi membantu murid Tingkatan 4 dan 5. Segmen berbentuk ilmiah yang dimuatkan dalam buletin ini adalah lebih berbentuk santai namun diadun dengan unsur Kemahiran Berkir, Kritis, Kreatif dan Inovasi (KBKKI), menyelitkan elemenKemahiran Berkir Aras Tinggi (KBAT) dan Lembaran Pengurusan Grak (LPG). Bahan buletin ini mempunyai sedikit kelainan daripada bahan yang terkandung dalam buku teks, namun masih dengan harapan mampu menjadi medan menjana potensi murid ke arah membina jati diri dan menyemarakkan semangat patriotisme.

  Sekian, terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahitauk walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

  ABDUL GHANI B. MOHAMAD NIZA PMP, AMP

  Selembar Bicara Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

  Sekapur Sirih Seulas Pinang Pengarah Bahagian Buku Teks

  SIDANG REDAKSI

  PENAUNGYBhg. Tan Sri Abdul Ghafar b. Mahmud

  Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

  PENASIHATYBhg. Datuk Dr. Amin b. Senin

  Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia(Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan)

  PENGERUSIEn. Abdul Ghani b. Mohamad Niza PMP, AMP

  PengarahBahagian Buku Teks

  TIMBALAN PENGERUSI Hj. Paridin b. Jais

  KETUA EDITORHj. Che Noh b. Muda K.M.W

  KETUA TEKNIKAL PENERBITANHarizan b. Hamzah

  SIDANG EDITORNoriza bt. Hj. Asmuni

  Yusri Amir b. Hj. BahasaMuhamad Zuraidi b. Abdul Jalal

  SIDANG TEKNIKAL PENERBITANAzhar b. Mohd ShariAli Hanaah b. Kassim

  Hj. Ab. Rashid b. Md. Yasin

  PENULISMasariah bt. Mispari

  Nor Mastura bt. Bahrum SakmorMat Zaid b. ManLim Chin Guan

  Ridzuan b. HassanMohd Rozi b. Ibrahim

  Azalan b. DaudIshak b. Saidoo

  Mohd Saleh b. IbrahimAbdul Rahim b. Ali

  Abdul Halim b. PendekNorhayati bt. Mat ZainSohaidie b. Mohd ZainMuhammad b. Abduhu

  Edwin ApokNor Azan b. Alias

  Abang Kussaini b. Abang MasaedHarvinder Kaur a/p Ranjit Singh

  PENGHARGAAN

  BBT merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada panel penulis, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Lembaga Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Bahagian Teknologi Pendidikan, Bahagian Pengurusan Maklumat serta kepada semua pihak yang terlibat dalam pelbagai aspek sehingga Buletin Sejarah ini dapat diterbitkan.

  HAK CIPTA

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buletin ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bagi tujuan komersial.

  Tamadun Mesir Purba telah meninggalkan warisan berharga bagi tamadun masa depan dari segi idea, ciptaan dan kreativiti. Bincangkan warisan tamadun Mesir Purba tersebut dan kaitannya dengan kemajuan tamadun Malaysia hari ini.

  1. PENGENALAN (5 markah) Jelaskan latar belakang tamadun Mesir Purba * Rujuk buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s. 18

  2. MEMAHAMI (30 markah) i. Jelaskan proses pembentukan tamadun Mesir Purba (10 markah) * Rujuk buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s. 18 ii. Terangkan ciri-ciri tamadun Mesir Purba (20 markah) * Rujuk buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s. 18 & 19

  3. MENGANALISIS (15 markah) Terangkan sumbangan tamadun Mesir Purba kepada peradaban dunia * Rujuk buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s. 21 & 22

  Pengenalan - Lokasi*

  Memahami/Menganalisis - Fakta - Huraian - Contoh

  Kenal pasti tugasan soalan Contoh:Tugasan soalan ini

  memerlukan anda mengenal pasti warisan tamadun Mesir Purba yang masih digunakan di negara kita

  Ayat permulaan jawapan hendaklah menjawab tugasan soalan

  Contoh: Warisan tamadun Mesir Purba yang masih kekal digunakan di negara kita seperti

  Rangka jawapan dengan menulis kata kunci jawapan

  Contoh: nombor, geometri,

  Bina ayat lengkap Aplikasi pernomboran, ilmu geometri, dan kimia daripada tamadun Mesir diterap dalam ilmu matematik dan sains di sekolah

  Kaitkan setiap isi dalam jawapan Menggunakan penanda wacana seperti selain itu, di samping itu, tambahan pula

  JUMLAH ISI JAWAPAN

  mengikut atau melebihi jumlah peruntukan markah

  4. MENGAPLIKASI (15 markah ) Malaysia banyak mempelajari ilmu dan warisan daripada tamadun lain. Apakah warisan tamadun Mesir Purba yang masih kekal digunakan di negara kita?

  Warisan tamadun Mesir Purba yang masih kekal digunakan di negara kita

  seperti dalam bidang perubatan contohnya pembedahan dan ubatan.

  Sistem pernomboran, ilmu geometri, zik dan kimia daripada

  tamadun Mesir Purba telah dijadikan asas pembelajaran matematik

  dan sains di sekolah.

  Ilmu astronomi dan sistem kalendar berdasarkan 12 bulan dan 365 hari dalam setahun kekal digunakan. Teknologi pengairan juga diadaptasi dalam sistem pengairan di negara kita contohnya Rancangan PengairanMuda, Kedah dan Rancangan Pengairan Kemubu di Kelantan.

  Selain itu, batu bata masih digunakan sebagai asas dalam sektor pembinaan. Begitu juga teknologi membuat kertas daripada pokok kekal digunakan hingga kini.

  Negara kita seperti tamadun Mesir Purba turut mempunyai pusat pentadbiran. Pusat pentadbiran negara kita terletak di Putrajaya. Mesir pernah diperintah oleh Firaun Wanita bernama Firaun Hatshepsutyang membina kegemilangan tamadunnya. Di negara kita, kaum wanitaturut terlibat dalam bidang pentadbiran negara.

  19 isi = maksimum 15m1 isi = 1mOleh itu 15 isi sudah memadai

  AYAT PERMULAAN

  MENGAITKAN ISI

  TUGASAN SOALAN

  SAINS & MATEMATIK SISTEM PENGAIRAN

  TEKNIK LUKISANPEMBEDAHANTULISAN HIEROGLIFKERTASPIRAMIDKALENDAR

  PEMBEDAHAN PUSAT SAINS NEGARA

  HERBA HOSPITAL

  KALENDAR MASIHI RANCANGANPENGAIRAN MUDA

  Masariah bt. MispariGuru Cemerlang

  SEK. SULTAN ALAM SHAH, PUTRAJAYA

  OH,SENANGNYA!

  BAB1

  Kemunculan Tamadun AwalManusia

  TINGKATAN 4

  AMBIL DARIPADABUKU TEKSSEJARAH

  BEGINI CARANYA...

  BULETIN

  SEJARAH - ED

  ISI 1/2013

  2

 • Tamadun Mesir Purba telah meninggalkan warisan berharga bagi tamadun masa depan dari segi idea, ciptaan dan kreativiti. Bincangkan warisan tamadun Mesir Purba tersebut dan kaitannya dengan kemajuan tamadun Malaysia hari ini.

  1. PENGENALAN (5 markah) Jelaskan latar belakang tamadun Mesir Purba * Rujuk buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s. 18

  2. MEMAHAMI (30 markah) i. Jelaskan proses pembentukan tamadun Mesir Purba (10 markah) * Rujuk buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s. 18 ii. Terangkan ciri-ciri tamadun Mesir Purba (20 markah) * Rujuk buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s. 18 & 19

  3. MENGANALISIS (15 markah) Terangkan sumbangan tamadun Mesir Purba kepada peradaban dunia * Rujuk buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s. 21 & 22

  Pengenalan - Lokasi*

  Memahami/Menganalisis - Fakta - Huraian - Contoh

  Kenal pasti tugasan soalan Contoh:Tugasan soalan ini

  memerlukan anda mengenal pasti warisan tamadun Mesir Purba yang masih digunakan di negara kita

  Ayat permulaan jawapan hendaklah menjawab