Click here to load reader

Epistemologija kognitivne psihologije

  • View
    1.576

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Epistemologija kognitivne psihologije

KOGNITIVNA PSIHOLOGIJABIOPSIHOLOGIJA, 2. LETNIK 2011/2012

FILOZOFIJA IN EPISTEMOLOGIJA KOGNITIVNE PSIHOLOGIJEBIOPSIHOLOGIJA, 2. LETNIK 2011/2012

UMEENOSTSocialna PSY Psihologija izobraevanja Razvojna PSY Kognitivna PSY Psihologija oglaevanja

Klinina PSYBiopsihologija

Psihologija osebnostiEvolucijska PSY Pozitivna PSY

O EM BO GOVORA?Zaznavanje Uenje Pomnenje & spomin

MiljenjeJezik Reevanje problemov In e(CSR)

KAKNA SO VPRAANJA?Primer 1: Koga bo ubil lovec?

Kaj: Naelo konstantne velikosti Podroje: Zaznava

KAKNA SO VPRAANJA?Primer 2: Kdo bo zmagal partijo aha?

Kaj: Razvoj umetne inteligenca Podroje: loveka in umetna inteligenca

KAKNA SO VPRAANJA?Primer 3: Neutemeljen strah pred letalskimi nesreamiMonost letalske nesree v primerjavi z avtomobilsko nesreo (2010): 1: 750.000

Kaj: Hevristika razpololjivosti informacij Podroje: Uporaba pridobljenih informacij

KAKNA SO VPRAANJA?Primer 3: Razlaga Raomonovega uinka

Kaj: Konstruktivni spomin Podroje: Spomin in pomnenje

Rashomon Akira Kurosava 1950

KAKNA SO VPRAANJA?Primer 4: Araknofobija v 21. stoletjuStatistika (razviti svet): 55 % ensk 18% mokih

Kaj: Evolucijsko pogojeni bioloki avtomatizmi Podroje: Biopsiholoko raziskovanje

KAKNA SO VPRAANJA?Primer 5: Divji otrok Kaspar Hauser

Kaj: Prirojenost in priuenost jezika Podroje: Razvoj in uporaba jezika

KAKNA SO VPRAANJA?Primer 6: Nevroteologija

Kaj: Nevroloki korelati religijskega doivljanja Podroje: Kognitivne tudije religije

HEGEL: DIALEKTINI RAZVOJ IDEJ

Georg W.F. Hegel 1770 - 1831

HEBB: KO-EVOLUCIJA BIOLOGIJE IN KULTURE

Donald O. Hebb 1904 - 1985

SINTEZA: INTELIGENCABiologijaKultura loveka inteligenca loveka inteligenca = biologija x kultura

ZAETKI KOGNITIVNE PSIHOLOGIJEPascal Boyer: Hipertrofina socialna inteligenca

DVA PRISTOPA K RAZISKOVANJUFilozofijaKAJ? Iskanje splonih zakonitosti sveta

Fiziologija

KAJ? Razumevanje ivljenjsko pomembnih procesov ivih bitij

KAKO? Introspekcija

KAKO? Empirino opazovanje

Mislec Avguste Rodin 1902

B.F. Skinner 1904 - 1990

DVA KLJUNA FILOZOFAPlaton 424 348 pr.n.ONTOLOGIJA 1. Dualistino pojmovanje sveta 2. Teorija form 3. Realnost kot reprezentacija stvarnih idej

Aristotel 384 322 pr.n.ONTOLOGIJA 1. Realnost kot manifestacija resnice 2. loveka utila zaznavajo resnico 3. Pridobivanje empirinih podatkov

EPISTEMOLOGIJA1. Opazovanje reprezentacij je korak od resnice 2. Potreben je racionalistini pristop 3. Pot do resnice je logina analiza 1. Opazovanje stvarnosti je pot do resnice 2. Potreben je empirini pristop 3. Pot do pridobivanje podatkov, izkunje in opazovanje stvarnosti

STOLETJA KASNEJERene Descartes 1596 - 1650 Francoski racionalizem John Locke 1632 - 1704 Angleki empiricizem

1. Sledi Platonu 2. Introspekcija kot superiorna oblika raziskovanja duevnosti 3. Pomemben za filozofijo uma predhodnico psihologije 4. Vpeljal pojem Kartezijanski dualizem.

1. Sledi Aristotelu 2. Opazovanje kot superiorna oblika raziskovanja duevnosti 3.Najpomembneje je razumeti proces uenja 3. Vpeljal pojem Tabula rasa (prazen list).

DESCARTES: RAZUMEVANJE KOGNICIJEDescartesov model zaznavanja sveta Epifiza moganska leza, kjer prihaja do interakcije telesa in duha

Epifiza

KJE SO SINTEZE?E.O. Wilson (1929 - )Delo: Sociobiologija nova sinteza Leto: 1975

Neposreen poizkus sinteze druboslovja in naravoslovja: SOCIOBIOLOGIJA

NATURAL BORN DUALIST?Video : Natural borndualist

Paul Bloom, razvojni psiholog(1963 - )

loveka duevnost je bioloko naravnana tako, da svet zaznava dualistino

ZAETEK ZNANSTVENE PSIHOLOGIJEOe eksperimentalne psihologije: Wilhelm Maximilian Wundt (1832 1920) Prvi psiholoki laboratorij: Univerza v Leipzigu 1879 Prva psiholoka ola: Strukturalizem Uinek: Psihologija kot znanstvena disciplina se osamosvoji filozofije in biologije kot avtonomen znanstveni prostor razmiljanja.

STRUKTURALIZEMKAJ?Osredotoenost na vsebino. Razumevanje konfiguracije elementov uma strukture uma.Barva tevilo listov

Video: iek o tulipanih

KAKO?Analiza utnih izkuenj s pomojo introspekcije. Introspekcija po Wundtu je analiza informacij, ki jih imamo v zavesti ob doloenem draljaju iz okolja.

Geometrija Dolina stebla Razmerje elementov

Wilhelm Wundt (1832 1920)

ALTERNATIVA: FUNKCIONALIZEMKAJ?Osredotoenost na procese. Funkcionalista zanima kako deluje um in zakaj deluje tako kot deluje.

PRAGMATIZEMUporabnost Kognitivno-psiholokih raziskav v vsakdanjem ivljenju. PRIMER: John Dewey (1890 1970) Psihologija izobraevanja.

KAKO?Zanimanje za draljaje iz okolja (stimulusi) in reakcijo na draljaje (odziv). Ni hegemonske metode raziskovanja. Cilj (razlaga procesa) opraviuje kakrnokoli metodo raziskovanja.

OD KJE?Charles Darvin naravna selekcija

William James (1842 1910)

INTEGRACIJA: ASOCIACIONIZEMKAJ?Raziskovanje odnosov med duevnimi pojavi (kontrastna razmerja, podobnosti, sinhroniciteta itd.)

Edward Lee Thorndike Ugodje kot utrjevalec fiksnih asociacij.

KAKO?Sistematina eksperimentalna introspekcija beleenje in analiza napak pri pomnenju vsebine

Svoje odkritje je imenoval zakon uinka (1905):Doloenemu draljaju bo sledil doloen odziv, e bo organizem (posameznik) zaradi tega dejanja nagrajen!

KLJUNO ODKRITJEKrivulja pozabljanja vekrat ponavlja, manj pozabi.

Hermann Ebbinghaus (1850 1909)

KRIVULJA POZABLJANJA 1Pozabljanje brez ponovitev

KRIVULJA POZABLJANJA 2

1 2

3

4

5

6 Pozabljanje s ponovitvami

EBBINGHAUS ILLUSION

Edward THORNDIKE: ZAKON UINKA (1905)DEFINICIJA X draljaju bo sledil Y odziv, e bo organizem (posameznik) zaradi tega dejanja obutil ugodje

TRIJE KORAKI OD ASOCIACIONIZMA DO BEHAVIORIZMAEdvard ThorndikeRaziritev raziskovanja na ivali. Prvi psiholog, ki je izvedel sistematino psiholoko raziskavo na ivalih (dizertacija: ivalska inteligenca).

Prostovoljno - prisilnoPremik od prostovoljnega uenja (puzzle box) k neprostovoljnemu uenju (dog bell experiment).

Klasino pogojevanjeIvan Pavlov tlakuje pot behaviorizmu s svojim raziskovanjem klasinega pogojevanja. Slavni Pes/zvonec eksperiment iz leta 1927.

IVAN PAVLOV: KLASINO POGOJEVANJEPES/ZVONEC EKSPERIMENTPavlov leta 1927 izvede slavni eksperiment o fiziologiji prebave pri psih. Pavlov opazi slinjenje psa tudi ob odsotnosti mesa in ob prisotnosti tehnika, ki mu prinaa hrano.

KLASINO POGOJEVANJEMed izvirnim draljajem (meso) in draljajem, ki je povezan z izvirnim draljajem (zvonec) se vzpostavi razmerje, ki v organizmu izzove enake odzive kot izvirni draljaj.Ivan Pavlov 1849 - 1936

4 FAZNI PROCES KLASINEGA POGOJEVANJA

KLASINO POGOJEVANJE V LETU 2011

1 PRODUKT + GLASBA (USTVENA)Zdruevanje ustvene glasbe in produkta prodaje. Primer SIOL PLANET SVET NA KLIK, SVET NA DOTIK:

Video: reklama za SIOL

KLASINO POGOJEVANJE V LETU 2011

2 NAKUPOVANJE + BOINO VZDUJEPredvajanje boinih pesmi v nakupovalnih srediih decembra:

Video: reklama za Coca Colo

KLASINO POGOJEVANJE V LETU 2011

3 POLITIKI + PATRIOTIZEMZdruevanje splone pripadnosti naroda svoji domovini in konkretnega politinega obraza

KLASINO POGOJEVANJE V LETU 2011

4 ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA MED NAPETO TEKMOUsklajevanje ugodnega razpoloenja gledalcev z oglasnim prostorom (ciljno oglaevanje).

KLASINO POGOJEVANJE V LETU 2011

5 SLABOST PO TRETMAJU KEMOTERAPIJEZdruevanje obutka slabosti po kemoterapiji in vizualna zaznava stavbe, v kateri se kemoterapija opravlja.

BEHAVIORIZEMpsihologija filozofija

psihologija Vedenje

Draljaj

UM

Duevnost je znanstveno nedosegljiva, zato se osredotoimo na draljaje iz okolja (input) in vedenje (output)

B.F. Skinner 1904 - 1990

J.B. Watson 1878 - 1958

5 UDARCEV BEHAVIORIZMU1932 Edvard ToldmanKritika behaviorizma zaradi preziranja intrinzine motivacije.

1949 Donald HebbKritika behaviorizma zaradi preziranja sinaptinih povezav v moganih.

1948 Karl Spencer LashleyKritika behaviorizma zaradi preziranja upotevanja pomena organiziranja informacij v duevnosti.

1959 Noam ChomskyKritika behaviorizma zaradi preziranja bioloke osnove kompleksnosti jezika.

1977 Albert BanduraKritika behaviorizma zaradi preziranja socialnega uenja z imitacijo.

NAELNA KRITIKA BEHAVIORIZMA: GESTALT PSIHOLOGIJA

GETALT PSIHOLOGIJA

NAELNA KRITIKA BEHAVIORIZMA Celota je ve kot vsota posameznih delovCelota je ve kot samo vsota posameznih delov

RNA SKRINJA = PANDORINA SKRINJICALashley

Hebb

Chomsky

DRUGA STRAN KOVANCA: RAZVOJ TEHNOLOGIJ

1 TURINGOV TESTKmalu ne bomo ve sposobni loiti raunalnikega programa od loveke inteligence (Turing, 1950).

2 UMETNA INTELIGENCAV besedie kognitivne psihologije se umesti nov pojem umetna inteligenca (1956).

SINTEZA TEORIJE IN TEHNOLOGIJEAPLIKATIVNA KOGNITIVNA PSIHOLOGIJASodelovanje z vojakim letalstvom (Broadbent in izboljave letala AT6) Oglaevanje (Watson kot kreativni direktor) Objavljanje preglednih del s podroja kognitivne psihologije (Neisser, 1967)

MODULARNOST UMA (FODOR)Osredotoenost na strukturo duevnosti Jerry Fodor popularizira koncept modularnega uma loveka duevnost deluje s pomojo specializiranih a povezanih duevnih modulov (1973). Vzporednice s frenologijo Franz Gall |19. stoletje

KONKURENNOST: KOGNITIVNE ZNANOSTINAMEN?Interdisciplinarno povezovanje v elji postati nova, trans-disciplinarna znanost o lovekem delovanju. KDAJ?Za rojstno leto kognitivne znanosti veina priznava leto 1956, ko sta n