Click here to load reader

Glina Hrvati

  • View
    133

  • Download
    22

Embed Size (px)

Text of Glina Hrvati

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

Rije uredniceNeete vjerovati! Ove retke piem daleko od naeg zaviaja. Sastavila sam neto dana godinjeg odmora pa put pod noge i novim cestama prema moru. Ali, prije toga, grafikoj sam pripremi ostavila veinu lanaka za ovaj broj Matice. Iako ba nisam od onih koji se vole cjelodnevno priti na plai, drim da je dobro pobjei od svakodnevice, promijeniti sredinu, upoznati nove krajeve i ljude, okusiti drugaiji i moda, bolji ivot. Za mene je to smisao odmora. No, duboko sam svjesna da si mnogi nai sugra ani to ne mogu priutiti jer se sve tee ivi, a potrebe su velike. Pa onda uvijek osjetim kvrgu pod rebrima kad se to vrijeme bijega od stvarnosti blii pa opet privodi kraju. Jer, ni na odmoru uvijek budni promatra u meni ne spava - vrijedno snima oko sebe, biljei, postavlja pitanja, a ne nalazi odgovora. Ali, nema, nema koristi. Dva smo svijeta koje dijeli mnogo vie od velebitskih, kapelskih i dinarskih visova. Suze mi navru na oi kad siemo s plitvike ceste u Tuiloviu. E, tu kao da poinje naa zona sumraka - ruevine, pusto, njive obrasle korovom, nekoene livade I dok na obali buja divlja i svakakva gradnja, a cijene kvadrata vrtoglavo rastu, ovdje je i ono novo i useljivo prazno jer nema nas i bit e nas sve manje. Iako je prolo ve pola godine od izlaska zadnjeg broja, malo u se osvrnuti na njega. Razgrabljen je u trenu, a zaradio je mnoge pohvale i dobio najvie ocjene od mnogih koji su za te stvari mjerodavni. lanci su bili pristojni, ali su najvie pozornosti ipak privukle slike Gline i okolice iz ptije perspektive. Eto, za to, ipak nesvakidanje iskustvo, zahvalnost dugujemo pilotu Ivanu Galjeviu iz D.Viduevca (Kosovom) koji je Matici na uporabu darovao svoje fotografije zaviaja snimljene prole jeseni iz sportskog zrakoplova. Hvala svima koji su nas na bilo koji nain poduprli i potakli da se potrudimo oko jo jedne Matice. Dakle, ba u vrijeme godinjih odmora nastajao je ovaj broj. Kapnuli su prilozi jedan po jedan ba poput srameljivih kapi kie iz kojih se iznenada prolije topli ljetni pljusak. I eto ti 40-tak stranica za novi list! Na alost, jo uvijek se nije dogodilo nita jako poticajno za stanovnitvo ovog kraja pa da bismo to velikim slovima zapisali. I ovaj smo put zabiljeili dogaanja u naem kraju i nekad i danas. Kao i svake godine tu su sveanosti, ali i tune obljetnice kroz koje se prisjeamo dogaaja vezanih za poetak i kraj Domovinskog rata. Da li ste zamijetili uglavnom preuenu istinu: ovdje je napadom na PP Glina 26. lipnja 1991. poeo Domovinski rat, a potpisivanjem predaje 21. kordunskog korpusa 08. kolovoza 1995. na Brionima zavrio. Rei e zlobnici - tko vam je kriv! A to je najgore, ini se da su u pravu. To vie malo koga zanima. Vrijeme neumitno tee. Na krhkost i kratkou ljudskog trajanja na ovoj zemlji opet su nas podsjetile iznenadne smrti naih sugraana, prijatelja ili blinjih koji su ostavili neizbrisiv trag u naim ivotima. Naeg matiara gospodina dr. ure terka i najstarijeg Glinjanina Stjepana Kriania sjeamo se s pijetetom na stranicama ovog broja jer su svojim djelovanjem u ovom Gradu ispisali mnoge stranice njegove povijesti. I u nedostatku aktualnih zbivanja koje bi bilo vrijedno zabiljeiti, vratili smo se opet u bliu i dalju prolost naeg naroda - od dolaska iz dalekih krajeva, preko stoljea pod tuinskom vlau do progonstva i krinog puta. to su naratajima pretrpjeli nebrojeni pripadnici hrvatskog naroda da bismo danas bili svoji na svome, samo Bog zna. Ali, trebali bismo znati i mi. I kad bismo si posvijestili samo dio tie patnje, ne bi se danas guili u neslozi I besmislenim raspravama. Prionuli bi zajedno stavarati bolje I pristojnije ivotne uvjete za sve. Zar ne vidimo da je na kocki straan ulog- sudbina hrvatskog naroda ?! More se igra oko mojih nogu i tako e biti jo dan-dva.Priznajem, nisu ovo ozbiljne I teke misli za odmor urmo trebam recap kako od njih pobjei. Ali eto me skoro doma pa ponovo u koloteinu. Iskusni kau da se tee izvui iz nje , nego joj se prepustiti. Treba mi vjerovati. A vi-vi uivajte u ovom broju kao u svim dosada. I Pazite ne izlazite nespremni na cestu. Svaki pogrean korak kota makar 300 kuna.

IZDAVA: UDRUGA MATICE HRVATSKE GLINA UREDNICA: KATICA GALJEVI TOMI ZA TISAK PRIPREMIO: ZLATKO TRLEK TISAK: TISKARA KAZNIONICE U GLINI TISKANO U RUJNU 2004. NAKLADA: 500 komadaSVAKI AUTOR ODGOVARA ZA SVOJ TEKST IRO: 2407000 1188011018 NOVA BANKA d.d.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

KRONIKA . . .sveanim mimohodom vatrogasne postrojbe od Vatrogasnog doma u Glini do crkve Sv. Ivana Nepomuka te koncertom glinskog Vatrogasnog puhakog orkestra sveano je 09. svibnja 2004. zapoelo obiljeavanje blagdana sv. Florijana zatitnika vatrogasaca i grada Gline. U upnoj je crkvi sluena sv. misa za sve umrle i poginule vatrogasce. Okupljenim su graanima glinski vatrogasci izveli pokaznu vatrogasnu vjebu, a sveanost je nastavljena prigodnim domjenkom u prostorijama Vatrogasnog doma za slavljenike i goste. *** Dana 17. lipnja 2004. godine odran je osnivaki sastanak, uz nazonost gospodina Drage Vruinia, voditelja Ureda Centra za civilne inicijative Sisakomoslavake upanije u Petrinji, a na kojem je utemeljen Savjet graana Gline na elu s predsjednikom Vladom otariem. Savjet graana je utemeljen na prijedlogu projekta Novi demokratski principi u razvoju zajednice na podruju Banovine financiranom od strane EU, CARDS programa stabilizacije demokratskih procesa, a kojeg provodi Centar za civilne inicijative (CCI) iz Zagreba. Svoj rad Savjet e temeljiti na Etikim principima i Pravilniku rada Savjeta graana vodei rauna o slijedeim naelima; - promicati postignua prema najviim standardima demokratskog drutva, - tititi duh tolerancije i raditi na jaanju timskog rada, - svojim znanjem doprinositi razvoju zajednice u kojoj djeluje Savjet graana, - pomagati na promicanju ideja Savjeta graana prema svim lanovima zajednice bez diskriminacije prema drugoj nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti, spolu ili drugim razliitostima, - kritiki a ne kritizerski doprinositi suradnji sa lokalnom upravom i samoupravom, - nee zlorabiti planove i dogovore Savjeta graana u privatne svrhe, - predstavljati emo interese lanova zajednice djelujui kroz Savjet graana, - nee iriti u javnost dezinformacije koje bi mogle tetiti Savjetu graana. Jedan od osnovnih ciljeva Savjeta graana je razviti svijest o potrebi sudjelovanja graana u procesima odluivanja bitnih za zajednicu i pojedinca u njoj. elimo naglasiti da osim lokalne samouprave, obvezu i pravo na odluivanje o drutvenoekonomskom, kulturnom, portskom i dr. razvoju imaju i svi lanovi zajednice. Jednako naprijed reenom rad Savjeta graana odvijat e se kroz timove i to: 1.Tim za ekonomski razvoj 2.Tim za drutveni razvoj 3.Tim za civilno drutvo Za to bolju i neposredniju komunikaciju s graanima Savjet e postaviti za poetak jedan, a po potrebi i vie potanskih sanduia iskljuivo za njegovu namjenu. Da bi se potaknulo to kvalitetnije sudjelovanje graana u razvoju i rjeavanje problema u zajednici ( Grad Glina) na ovaj nain otvorili smo

Glinski vatrogasci obiljeili svoj dan

kanal za komunikaciju putem kojeg graani mogu svojim primjedbama, prijedlozima ili zahtjevima traiti rjeenja koja bi zadovoljila njihove osobne potrebe, ili grada kao cjeline. O svom radu Savjet graana e informirati lanove zajednice putem sredstava javnog priopavanja ili organiziranjem javnih tribina s graanima kako bi se rad Savjeta odvijao na obostrano zadovoljstvo, a ponajvie u interesu graana i samog grada. Ovim putem pozivamo i potiemo svekoliko graanstvo da se aktivno ukljui putem svojih prijedloga i pitanja Savjetu graana Gline, kako bi zajedniki postigli to bolje rezultate kako u osobnom tako i u zajednikom interesu Grada Gline na korist cjelokupne drutvene zajednice Republike Hrvatske.

Prijateljski susret gradova Krapine i Gline

***

dana 17. travnja 2004. Glinu i okolicu su posjetili prijatelji iz Krapine predvoeni gradonaelnikom Alojzom Malogorskim, lanovima gradske uprave te kulturnim i drugim udrugama koje u tom kraju djeluju. U selu Marin Brod doekali su ih predstavnici Gradskog poglavarstva Gline i Zaviajnog kluba Marinbrod. Uz malu okrepu, gosti su razgledali Etno muzej Hrvatska korablja. Kasnije su obili selo Viduevac gdje su predstavnici obaju gradova poloili vijence i zapalili svijee na spomen obiljeju masovnih grobnica i razgledali ruevine crkve sv. Franje Ksaverskog. Posjetili su i spomen obiljeje predaje 21. korpusa neprijateljske vojske pobjednikim hrvatskim oruanim snagama. Tijekom boravka u Glini , izaslanstvo grada Krapine primijo je gradonaelnik Marko Sremi. Gosti iz Krapine proetali su glinskim ulicama , razgledali upnu crkvu sv. Ivana Nepomuka te dio povijesnih znamenitosti Gline. U programu koji je izveden I na otvorenom I u dvorani Hrvatskog doma i domaini i gosti su pokazali to znaju i maoretkinje , i pjevai, i puhai, i pjesnici. Posebno efektan bio je nastup kuburaa Sv. Juraj Hlevnica . ***

Prizor iz glinskog parka dan nakon olujnog nevremena

Olujno nevrijeme poharalo glinski kraj uveernjim satima 28. lipnja 2004. glinski je kraj zahvatilo snano nevrijeme. Nakon vrueg I sparnog dana, naalost, ispunila se prognozao kratkotrajnom ali jakom pogoranju vremena s pljuskovima I grmljavinom. Sunce nagnuto prema zapadu i nebo iza viduevakog brda prekrili su crni oblaci koji su se brzo pribliavali sakrivajui svoj opasni teret. Zapuhao

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

je snaan vjetar nosei krupne kapi kie, ali to je bio samo poetak. Kiu je ubrzo zamijenila tua veliine oraha. U 20-tak minuta uniten je mnogi trud ljudskih ruku - ljetina, oteta ionako looj i kinoj godini, u koju su bile poloene mnoge nade, vonjaci, vinova loza, ume, gospodarski, stambeni i infrastrukturni objekti. Vei dio Grada i okolice ostao je bez struje, a nestalo je