Click here to load reader

HRVATI ISLAMSKE VJERE

 • View
  230

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of HRVATI ISLAMSKE VJERE

 • 7/29/2019 HRVATI ISLAMSKE VJERE

  1/6

  pdfcrowd comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

  HRVATSKA NACIONALNA UZDANICA

  krinja hrvatske misli Otac Domovine Poetna Piite nam Forum

  PODRIJETLO I NARODNOSTNA PRIPADNOST BOSANSKO-HERCEGOVAKIH MUSLIMANA

  HRVATI ISLAMSKE VJERE

  pie: Mato Marinko

  Otac domovine i hrvatstva dr. Ante Starevi ovako govori o bosansko-hercegovakimMuslimanima:

  "U Bosni je najoholije plemstvo to ga je Europa ikada imala. To plemstvo,muhamedovci, takovu ima ud za gospodovati, da je ono u XV. vieku istu vjeru rtvovalosvojemu gospodstvu. Ovaj duh ive i danas u tom plemstvu: i najsiromaniji balijaBosne dri do sebe barem koliko i najprvi lord englezki. Makar i ne bilo Turina ni

  http://shp.bizhat.com/hrvatska.htmlhttp://shp.bizhat.com/otacdomovine.htmlhttp://shp.bizhat.com/index.htmlmailto:[email protected]://pdfcrowd.com/http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fshp.bizhat.com%2fM.Marcinko.html&id=ma-130924144842-f603ad56http://pdfcrowd.com/customize/http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdfhttp://shp.bizhat.com/hrvatska.htmlhttp://shp.bizhat.com/otacdomovine.htmlhttp://shp.bizhat.com/index.htmlmailto:[email protected]://uzdanica.forums-free.com/
 • 7/29/2019 HRVATI ISLAMSKE VJERE

  2/6

  pdfcrowd comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

  drugoga nikoga izvana, misliti da bi dananji Srbijanci, kakovi su, to plemstvo moglinadvladati i drati, to misliti bila bi skrajna ludost, to pokuati bilo bi grieh smrtni protipuanstvu Srbije, o tomu raditi, na to troiti bilo bi u vodu bacati novac i praznu slamumlatiti.

  Muhamedovci Bosne i Hercegovine, s turskom, s muhamedanskom pasminom neimaju nita; oni su hrvatske pasmine, oni su najstarije i najistije plemstvo, to gaEuropa ima.- Kakovi Turci, vlastelini u Bosni? Ono je hrvatsko, najstarije i najistije plemstvo sabljeu svoj Europi.

  Muhamedovci Bosne, izuzev pojedine dolace, nisu turske pasmine; oni su pravihrvatski plemii; oni su najstarije i najistije plemstvo Europe; meu njimi su riedki,kojim mnoge europejske dinastije nisu premlade; proslavljeni na sablji, samo ako im seprilika prui, oni e se proslaviti u svakoj grani znanja i umiea; ne bude li te prilike, i onimoraju postati pripuzi, kako su drugi hotice postali i ostali" (Ante Starevi: Izabranispisi, priredio dr. Bla Jurii, HIBZ, Zagreb, 1945.).Nas pak zanima, to o svomu podrijetlu i narodnostnoj pripadnosti govore samibosansko-hercegovaki Muslimani. Najprije ujmo, to o tomu kau turski pisci iputopisci.

  Povjestnik Aali i putopisac Evlija elebija

  Osmanskoturski povjestnik Aali (1542.-1599.), rodom iz Galipolja, trideset je godinaivio u Bosni na dvoru bosanskih valija (namjestnika). On je prvi u turskoj povijestibosansko-hercegovake Muslimane nazvao Hrvatima. U svomu djelu Tarihi Aali on pie(prijevod dr. Safvet-bega Baagia):

  "to se tie plemena Hrvata, koji se pripisuje rijeci Bosni, njihov se znaaj odrazuje uveseloj naravi; oni su po Bosni poznati i po tekuoj rijeci prozvati. Dua im je ista, a

  http://pdfcrowd.com/http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fshp.bizhat.com%2fM.Marcinko.html&id=ma-130924144842-f603ad56http://pdfcrowd.com/customize/http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
 • 7/29/2019 HRVATI ISLAMSKE VJERE

  3/6

  pdfcrowd comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

  lice svijetlo; veinom su stasiti i prostoduni; njihovi likovi kao znaajevi naginjupravednosti. Golobradi mladii i lijepi momci poznati su (na daleko) po pokrajinamaradi naoitosti i ponositosti, a daroviti spisatelji kao umni i misaoni ljudi.

  Uzrok je ovo, to je Bog - koji se uzvisuje i uzdie - u osmanlijskoj dravi podigaovrijednost tomu hvaljenom narodu dostojanstvom i ast njihove sree uzvisio kao visokiuzrast i poletnu duu, jer se meu njima nasilnika malo nalazi.

  Veina onih, koji su doli do visokih poloaja (u dravi) odlikuje se velikodujem to jestau i ponosom; malo ih je, koji su tjesnogrudni, zavidni i pohlepni. Neustraivi su uboju i na mejdanu, a u drutvu, gdje se uiva i pije, prostuduni. Obino su prijazni,dobroudni i ljubazni. Osobito se odlikuje ovo odlino pleme vanrednom ljepotom iiznimnim uzrastom...

  Bez sumnje Bonjaci, koji se pribrajaju hrvatskom narodu, odlikuju se kao prosti vojnici

  dobrotom i pobonosti, kao age i zapovjednici obrazovanou i vrlinom; ako dou doasti velikih vezira u upravi su dobroudni, ponosni i pravedni, da ih velikai hvale iodlini umnici slave" (Krunoslav Draganovi - O. Dominik Mandi, Herceg-Bosna iHrvatska, Laus, Split, 1991.).

  Evlija elebi (elebija), glasoviti turski putopisac XVII. st., putovao je Bosnom 1660. i1661. U svomu putopisu vie puta spominje Hrvate u Bosni. Tako kae, da je "jezikbosanskog i hrvatskog naroda" ist. Njemu je dakle jezik Bonjaka i Hrvata jedan te isti,

  hrvatski. Livno i Biha su mu hrvatski gradovi. Hrvate on nalazi i u Boki Kotorskoj.Navodi, da su stanovnici Herceg-Novoga Arnauti, Bonjaci i Hrvati. elebija dva putaspominje muslimane u Bosni, koje naziva Hrvatima. U neposrednoj blizini Foe naDrini, u starom gradu Prai, njemu (elebiji) "dadoe 50 hrvatskih momaka podorujem za pratioce". Na Gatakomu polju "dobi 300 lijepih po izbor hrvatskih gazija(junaka)". Pridjevak gazija (junak) mogao se dati jedino muslimanima. Fehim ef. Spaho,reis-ul-ulema (vrhovni vjerski poglavar) svih muslimana u kraljevskoj Jugoslaviji, u svomu

  http://pdfcrowd.com/http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fshp.bizhat.com%2fM.Marcinko.html&id=ma-130924144842-f603ad56http://pdfcrowd.com/customize/http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
 • 7/29/2019 HRVATI ISLAMSKE VJERE

  4/6

  pdfcrowd comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

  lanku Hrvati u Evlija elebijinu putopisu kae: "Za prouavanje nae hrvatske prolostiosobito je znaenje, da nam se otvore i uine pristupnim turski izvori" (Hrvatsko koloXIII., Draganovi-Mandi).

  Bosansko-hercegovaki Muslimani XVI. i XVII. st. o svomu podrijetlu ipripadnosti

  Mehmed-paa Sokolovi, veliki vezir Osmanskoga Carstva, izdaje 1566. naredbu upovodu harzaula (obtubi) grkoga patriarha, u kojoj kae: "Car daj eferman, da rimskifratri po Budimu, Temiavaru i Dubrovniku i uope od naroda hrvatskoga ne pitajumilostinju, ako taj narod spada na grkog patrijara... Nu ako pak narod pod patrijara nespada, zabranjeno mu je napastovati fratre i njihov puk" (Draganovi-Mandi).Sokolovi sve Slavene u turskomu Budimu, Temivaru i Dubrovniku smatra Hrvatima.Takoer Hrvatima smatra i narod, koji od Budima do Dubrovnika - dakle i u Bosni - poturskoj zemlji stanuje.

  Hodavendija, au (pobonik) bosanskoga pae Sofi Mehmeda, musliman iz Bosne,pie 20. rujna 1589. mletakomu providuru (poglavaru) u Zadar po dva pisma turskom

  jazijom (pismom) i bosanicom. Na kraju pisma veli: "Zato mi, reeni Hodavendi au,hotismo uiniti viru od toga posla i dvoje knjige pisati turske, a dvoje hrvatske, rukom Aliehaja" (Draganovi-Mandi; dr. Ferdo pl. ii, Herceg-Bosna prigodom aneksije,Zagreb, 1908.). Hodavendija, dakle, jezik bosansko-hercegovakih muslimana nazivahrvatskim.

  Muslihudin bin Ali, banjaluki muderiz (profesor medrese), u predgovoru svoga spisanapisana 1609. kae i ovo: "Sva dosadanja djela i knjige dole su od Arapa iPerzijanaca iz raznih pokrajina i Herata, a ovaj je sastavak nikao u pokrajini Hrvata"(Draganovi-Mandi). To znai, da on svoju domovinu Herceg-Bosnu smatra zemljomHrvata.

  http://pdfcrowd.com/http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fshp.bizhat.com%2fM.Marcinko.html&id=ma-130924144842-f603ad56http://pdfcrowd.com/customize/http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
 • 7/29/2019 HRVATI ISLAMSKE VJERE

  5/6

  pdfcrowd comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

  Ivan Zovko u svojoj knjiici Hrvatstvo Herceg-Bosne po narodnoj predaji i obiajima(Mostar, 1899.) spominje jo dvojicu Muslimana, koji bosansko-hercegovakeMuslimane smatraju Hrvatima. To su:

  ejh Sudi - "Kako se openito dri, on je rogjen u selu Sudii, koje spada podsarajevski kotar. Od toga sela potjee mu i samo ime. Megju muslomanima Herceg-Bosne on je glasovit, kao muverrih (povjesniar), od kojega se sauvao i dan danas

  tevarih (povijest) u rukopisu, gdje se izrino spominje Hrvatstvo Bosne i Hercegovine ikako su Bonjaci i hercegovci Hrvati."

  ejh Jujo (1650.-1707.) - "Bio je na daleko poznat u islamskom svijetu po narodnomtevatru (predaji), kao evlija (dobri). On je poznat i pod imenom Hadi Juja efendija. I ovajdakle islamski muverihh, koji je cijeloga svoga vijeka ibadet (bogosluenje) Bogu inio,izrino nazivlje u svojim spisima Hercegovce i Bonjake Nam-Hrvatima, dakleporijeklom, koljenom Hrvatima. Mezar (grob) ovog uvenog evlije nalazi se u Mostaru."

  Slino kao i putopisac Evlija elebija, naziva i znameniti turski povjestnik Ibrahim ef.Peevija (Alajbegovi), pisac XVII. st., jezik Hrvata bosanskim i hrvatskim. (Draganovi-Mandi)

  Mnogi se glasoviti turski pae i veziri nisu stidjeli svoga hrvatskoga podrijetla, pa su uzasvoja imena stavljali pridjevak Hrvat. O njima pie dr. Safvetbeg Baagi u svomu djeluZnameniti Hrvati Bonjaci i Hercegovci u Turskoj carevini (Zagreb, 1931.). Evo ih

  nekoliko: Mahmutpaa Hrvat, koji "stoji na elu svim vezirima, uenjacima i pjesnicimaiz naih krajeva", vezirom je postao nakon zauzea Carigrada 1453.; Memipaa Hrvatiz Gradaca; Rustempaa Hrvat, rodom iz Sarajeva (kako misli HamdijaKreevljakovi); Sijavupaa Hrvat; Tahvilpaa Kulenovi Hrvat, sadrazam (veliki vezir)sultana Selima II.

  Iz carskih fermana (naredbi, zapovijedi) osmanskoturskih sultana i starih pisama jasno

  http://pdfcrowd.com/http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fshp.bizhat.com%2fM.Marcinko.html&id=ma-130924144842-f603ad56http://pdfcrowd.com/c