GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ FİNANSAL .gÜneŞ enerjİsİ santralİ projesİ fİnansal

 • View
  230

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ FİNANSAL .gÜneŞ enerjİsİ santralİ projesİ fİnansal

 • GNE ENERJS SANTRAL PROJES FNANSAL ANALZ VE SGORTA

  DYARBAKIR

  12-16 Ekim 2015

 • SUNUM ER

  PROJE MALYET KALEMLER VE GELRLER

  Yatrm Maliyetleri

  letme Giderleri

  Gelirler

  Projelerde Kredi Kullanm

  Destekler

  Sigorta

  rnek Finansal Analiz

 • Proje Maliyetleri

  Yatrm Maliyeti

  Projenin planlamasndan hayata geirilmesine kadarki giderler

  btndr.

  letme Gideri

  Projenin elektrik retimine devam edebilmesi ve projenin mrnn

  uzatlmas iin yaplan harcamalar btndr.

 • PV Sistemi Yatrm Kalemleri ve Yatrm Tutar inde Oran

  Yatrm Maaliyetleri

  Yatrm Kalemleri

  Yatrm Tutar iinde oran Aklamalar

  Arazi Tipi at Tipi

  1

  Anahtar Teslim PV Santral Sistem Kurulum Bedeli (Yedek Para ve invertr bedelleri dahil)

  %85-%90 %97-%99

  Ekipman tedarikileri ile yaplan grmelerde, kabilecek arzalara hazrlkl olmak ve retim kaybn engellemek zere, panel ve invertrlerden belli bir miktarn yedekte tutulmas gerektii belirtilmitir. Bu nedenle anahtar teslim bedelin %2si yedek panel ve invertr bedeli olarak dikkate alnmtr.

  2 Sistem Balant Bedeli %5 - Sistem balantsnn yatrmc tarafndan yaplaca dnlmektedir. at tipi uygulamalarda kendi elektrik tketiminin karlanaca dnlmtr bu yzden sistem balant bedeli gider olarak hesaba katlmamtr.

  3 Proje Gelitirme ve Arazi Bedeli

  %5-%10 %2-5 -

  4 ngrlmeyen Giderler %1-%3 %1-%3 Yukardaki bedeller dnda ngrlmeyen ancak projenin gerekletirilmesi iin gerekli olan bedeller ve giderler iin bu kalem hesaba katlmtr.

  5 KDV 0 0 Proje iin Yatrm Dnemi KDV stinas Teviki alnaca varsaylmtr.

  6 Sistem Kurulum Birim Bedeli

  0,95USD/W

  1,3USD/W Verilen birim fiyatta arazi tipi santrallerin 500 kw st, at tipi santrallerin de 50 kw altnda olduu varsaylmtr.

 • PV Sistemi Yatrm Kalemleri ve Yatrm Tutar inde Oran

  Yatrm Maaliyetleri

  PV Sistemi Yatrm Kalemleri Yatrm Tutar iinde oran

  Panel %45 - %50

  nvertr %5 - %10

  Elektrik sistemi malzemesi %10 - %15

  naat leri malzemesi %10 - %15

  ilik %5 - %15

 • letme Giderleri

  Yllk Iletme Gideri Bileenleri

  Oran Aklamalar

  Arazi Tipi at Tipi

  1 Bakm ve Onarm Gideri

  %35 - %40 %65-%70 Bakm ve onarm hizmetleri ekipman tedarikilerinden alnabilir. Bu

  oranlara temizlik bedeli de dahildir.

  2 Personel Gideri %35 - %40 at tipi iin personel gideri dnlmemitir. Arazi tipi iin de sadece

  santralin gvenliinden sorumlu kiiler olaca dnlmtr.

  3 Sistem Kullanm Gideri

  %25 - %30 retilecek elektriin sisteme aktarlmasna istinaden datm irketine

  denecek sistem kullanm bedelidir. Ancak at tipinde kendi tketimi

  karlayaca dnldnde byle bir gider olmayaca dnlmtr.

  4 Sigorta Gideri %5 - %10 %25-%30 Projelerin ekipman bedeli zerinden sigorta bedeli belirlenmektedir.

  5 Dier ve ngrlmeyen Giderler

  %0,5 - %1 %10 Yukardaki giderlerin dnda ve ngrlemeyen dier giderler ve

  masraflarn iin ilave edilmitir.

 • Gelirler

  Panellerin elektrik retim deerleri proje yerinin iklim koullarna gre yaplacak almalar sonucunda tahmin edilir. Aada verilen formlden panelin yllk elektrik retim deeri hesaplanabilir.

  Yllk Elektrik retim Deeri (kWh) = Panel Gc(kWe) x 365 gn x 24 saat x kapasite faktr*

  *Kapasite faktr, uzmanlar tarafndan yaplacak teknik fizibilite almas sonucunda ortaya kacaktr.

 • Projelerde Kredi Kullanm

  Kredi ihtiyac duyan yatrmclarn bankalara bavurular srasnda dikkat etmesi gereken hususlardan en nemlisi kredi bavurusunda teslim edilmesi gereken dokmanlar ve bunlarn kalitesidir.

  Bankalar kredi bavurusunda bulunan projeleri ekonomik, teknik ve evresel alardan incelemektedir. Bu incelemeyi yapabilmek iin de yatrmcdan fizibilite raporu istemektedir. Bu raporun ierii aada listelenmitir.

  Yatrmcnn tantm Projenin tantm ebekeye uzaklk ve

  hatlarn kalitesi Ekipman analizi Ekipman tedarik ve

  performans anlamalar evresel etki Projenin sosyal etkisi Gncel yatrm

  maliyetine ve gelire gre finans analizi, projenin geri dn sresi

  Fizibilite Raporu erii

 • Projelerde Kredi Kullanm Finans Kalemleri

  Kredi Koullar Kabulleri Degerler Aklamalar

  Faiz Oran 3,5%-%4,5 Yenilenebilir enerji projeleri finansmannda deneyimli ve aktif yerli bir bankadan sozlu olarak alnan bilgilere istinaden (USD cinsinden).

  z sermaye Oran 20%-%25

  Yatrmcnn ve bankann beklentisine gore degiiklik gostermektedir. Ancak genellikle bankalar proje maliyetinin en az %20-%25lik ksmnn yatrmc tarafndan karlanmasn beklemektedir.

  Kredi Anapara Geri Odeme Suresi

  7- 10 yl Yenilenebilir enerji projeleri finansmannda deneyimli ve aktif yerli bir bankadan sozlu olarak alnan bilgilere istinaden

  Kredi Anapara Geri Odemesiz Sure

  1-2 yl Kredi Anapara demesinin projenin devreye girmesinden sonra balayaca varsaylmtr.

 • Destekler

  Gne projeleri iin destek imknlar iki balk altnda toplanabilir. lki yerli ekipman retim destei, ikincisi ise kalknma ajanslar tarafndan salanan destek programlardr. Yerli retim destei tablosu yanda verilmitir.

  Ancak yandaki tabloda belirtilen ekipmanlarn ou yerli olarak retilmemektedir. Tevik alnabilme olasl en yksek olan ekipman santral kurulum aksamlar olabilir ve bu da 0,8 USDcent/kWh'lik ek bir katk salayabilir.

  Aksam Tipi laveTevik USD Cent (her kWs iin)

  Fotovoltaik Santral Kurulum Aksamlar

  0,8

  Fotovoltaik Modul Uretimi

  1,3

  Fotovoltaik Hucre Uretimi

  3,5

  Invertor Uretimi 0,6

  Yerel uretimden saglanan ilave tevik

  6,2

 • Sigorta

  Gne enerjisi projeleri yatrm maliyetinin yksek olmasndan tr yatrmclar riskleri minimize etmek iin projeleri kurulum aamasnda ve iletme sresince sigortalatmay tercih etmektedir. Sigortalar genellikle nakliyat, kurulum ve iletme aamas olarak e ayrlabilir.

  Nakliyat

  Sigortas

  retici deposundan montaj alanna kadar yaplacak tamaya teminat salar

  Kurulum

  Sigortas

  Montaja konu ekipmann sahaya inmesinden itibaren test dneminin bitmesine kadar teminat salar

  letme

  Sigortas

  Montaj biten ekipmann ve inai kymetlerin iletme srasnda bana gelebilecek fiziksel hasarlara kar teminat salar

 • Sigorta

  Gelir Kayb Sigortas

  Gelir kayb sigortas projenin teknik analizlerinde tahmin edilenden az elektrik retmesi sonucu daha az gelir elde edilmesi riskine kar yaplmaktadr. rnein iklim deiikliinden dolay gnelenme surelerinin azalmas (yamurlu gn arts vb.), ekipmanlarn istenilen verimde almamas, ebekeye balantnn kopmas sonucu satn sekteye uramas gibi birok nedenden dolay gelir kayb olabilir. Sigorta irketleri yaptklar anlamalarda gelir kayb tanmn genellikle %10dan daha fazla azalmalar iin yapmaktadr. Gelir kayb tanm iin bir ok zel madde de konulabilir.

 • Sigorta Gelir Garantisi

  Senelik retimin belirli sebeplerden tr azalmas sonucu gelirde beklenmedik dler iin teminat salar

  Aadaki sebeplerden gelirde azalma teminata dahil deildir:

  Her trl sava, i sava ve nkleer enerji ile alakal durum

  Sigortal tarafndan planl durdurmalar

  Aalar ya da etraftaki binalar sonucu oluacak glgeleme

  Ancak:

  Gne nmlarndaki azalma, kusurlar ve modllerin retim hatasndan kaynaklanan gelirde azalma teminata dahildir.

  * Bu blm Dr. zlem Derliolu IIKSUNGURun Hukuki Admlarla Gne Enerji Santralleri sunumundan alnmtr.

  http://www.solarexistanbul.com/sunum/sunumlar15/dogerlioglu-solarex15.pptx

 • Sigorta Gelir Garantisi

  All Risk Sigortas ile birlikte alnmaldr

  Gelirde belirtilen sebeplerden tr azalma sonucu

  Teminatn devreye girdii ksm beklenen gelirin %90 n altna dmesi

  5 yllk polie, iptal edilmeme art

  * Bu blm Dr. zlem Derliolu IIKSUNGURun Hukuki Admlarla Gne Enerji Santralleri sunumundan alnmtr.

  http://www.solarexistanbul.com/sunum/sunumlar15/dogerlioglu-solarex15.pptx

 • Sigorta

  GES Projelerinde Sk Grlen Sigorta Hasarlar*

  Dolu: Kuvvetlendirilmi camlar fizibiliteyi olumsuz etkiledii iin dolu hemen her zaman hasara yol amaktadr.

  Yangn Gvenlik nlemleri: Yangn iin gerekli su kaynaklarna ve itfaiyeye uzaklk sorun yaratmaktadr. Etraftaki kuru allardan kan yangnlarn sndrlmesinde ciddi zorluklar yaanmaktadr.

  Hrszlk/Vandalizm: Solar panellerin aynalar, zellikle monte edilmeden nce hrszlarn ilgisini ekmektedir. Vandalizm de sk grlmektedir.

  Elektrik oklar/Yksek voltaja kar yetersiz koruma: zellikle test ve devreye alma srecinde yksek elektrik oklarndan i kazalar grlmtr

  Aypl retim: Aypl dizayn, iilik ve aypl malzeme yznden sorunlar yaanmaktadr. Camlarda ayplar Hot spot cells hcre yzeylerinde renk deiimleri Yanan hcreler Bubble cells hcre ve cam arasnda kabarcklar

  * Bu blm Dr. zlem Derliolu IIKSUNGURun Hukuki Admlarla Gne Enerji Santralleri sunumundan alnmtr.

  http://www.solarexistanbul.com/sunum/sunumlar15/dogerlioglu-solarex15.pptx

 • Sigorta

  Performans Garantisi Sigortas-reticiler in

  Sigorta poliesi ekinde yer alan garanti sertifikasn takip eder ve PV modllerin reticisi tarafndan 25 yl boyunca garanti edilen performans salamamas halinde devreye girer.

  Bir polie yl boyunca retilen tm modller iin tek bir polie vardr. Polienin yllk bir limiti bulunur.

  Prim reticinin cirosu zerinden hesaplanr ve satn alnan limit, muafiyet ve firmann deneyimine bal olarak %1 ila %5 mertebelerinde deiir.

  Sigorta sadece modl reticilerine sunulur. nc tar