of 24 /24
MEDIJI U KRIZAMA I MEDIJI U KRIZAMA I KATASTROFAMA KATASTROFAMA Zabranjeno je daljnje kopiranje i prikazivanje bez znanja DUZS-a SIGTUR2014 Dr. sc. Jadran Perinić [email protected] Državna uprava za zaštitu i spašavanje Ravnatelj Rovinj, 13.-14. studenog 2014.

MEDIJI U KRIZAMA I KATASTROFAMA - zastita.info

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MEDIJI U KRIZAMA I KATASTROFAMA - zastita.info

Microsoft PowerPoint - 6.Jadran_Pernic.pptKATASTROFAMAKATASTROFAMA
SIGTUR2014
Dravna uprava za zaštitu i spašavanje
Ravnatelj
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
KRIZA – prijetnja koja moe imati negativne uinke na organizaciju, industriju ili dionike. /Coombs, T./
Svim krizama zajednika su svojstva: iznenadnost, nesigurnost i vremenski tjesnac. /Novak, B./
KATASTROFA – svaki prirodni ili tehniko tehnološki dogaaj koji opsegom, intenzitetom i neoekivanošu ugrozi zdravlje i ivote veeg broja ljudi ili imovinu vee vriiednosti ili okoliš…/Zakon o zaštit i spašavanju/
Od 1980. više od 80% katastrofa u Hrvatskoj izazvano je meteorološkim imbenicima – procijenjene štete više od 600 milijuna eura
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
POPLAVEPOPLAVE POTRESIPOTRESI KLIMATSKE KLIMATSKE
TERORIZAM TERORIZAM
DRUDRUŠŠTVENA TVENA PREVIRANJA I PREVIRANJA I PROSVJEDIPROSVJEDI
EPIDEMIJEEPIDEMIJE SVAKI DOGAAJ NE MORA PRERASTI U KRIZUSVAKI DOGAAJ NE MORA PRERASTI U KRIZU!!!!!!
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Zanemariv broj ljudi ima neki osobni kontakt, tj. dobiva informacije iz prve ruke, a i u tim sluajevima, kad se informacije dobivaju iz društvene skupine, one opet dolaze iz medija.
Jergovi, B.:
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Prva 24 sata
Malo injenica (informacija)
Mediji zahtijevaju trenutane informacije
DruDrušštvene mretvene mreee
Slike u našim glavama potjeu uglavnom od onoga što vidimo i ujemo u masovnim medijima, pri emu se stvarno postojei svijet razlikuje od pseudosredine i subjektivnog zapaanja tog svijeta (novinarsko zapaanje)
Lippmann
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Mediji o/i u katastrofama
dogaaja koji sainjavaju “dobru novinarsku priu”. Takve
novosti se dobro “prodaju”.
javnosti o sustavu i time sudbonosno utjeu na njegov ugled.
/Novak, B./
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Proces medijskog komuniciranja krize
„Masovni mediji vrlo su utjecajni za vrijeme trajanja kriznih situacija, filtrirajui i uobliavajui slike moguih rješenja nastalog stanja, s tendencijom da pojaaju ve prisutne pristranosti (stereotipi, predrasude i
sl.) koje postoje u javnosti /Nelkin, D/
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Utjecaj medija na javno mnijenje Mediji su odluujue vani za formiranje javnog mnijenja
Javnost lako pada pod utjecaj medija
Javnost uglavnom misli ono što sugeriraju mediji
Mediji ne odreuju što ljudi misle, ali stvaraju platformu za
diskusiju i mogu pojaati javno mnijenje ako neka tema
potakne maštu
Kriza nije ono što se uistinu dogodilo, ve ono što ljudi misle da se dogodilo!
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Tradicionalno
Informacija
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Neoekivanost
Veza s elitnim osobama – dogaaji u kojima sudjeluju poznate osobe
Veza s konkretnim osobama (personalizacija)
Prag/veliina dogaaja –Što je ubojstvo nasilnije, naslov e biti vei.
Negativnost – loše vijesti su dobre vijesti
Galtung, J.; Ruge, M. H..
imbenici bitni za selekciju vijesti
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Svaka osoba ima pravo na zaštitu privatnosti, dostojanstva, ugleda i asti.
( l.6.)
www.24sata.hrwww.24sata.hr
“Šok je postao vodei poticaj potrošnje” “Susan Sontag”
Koji je interes javnosti da se objavi Koji je interes javnosti da se objavi pougljenjeno tijelo nastradalog u popougljenjeno tijelo nastradalog u poaru?aru?
Gordana ViloviGordana Vilovi -- http://ns1.vjesnik.comhttp://ns1.vjesnik.com
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
www.jutarnji.hrwww.jutarnji.hr
www.javno.comwww.javno.com
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Masovni mediji ne odraavaju istinitu stvarnost, ve s
obavijesnom strukturom vrše njenu rekonstrukciju”.
/Vreg, F./
Mediji griješe!?
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Masovni mediji vrve pogreškama kao što su, izmeu
ostalih, objavljivanje krivih podataka i netonosti. /Malovi-Ricchiardi-Vilovi/
Senzacionalizam
Slobodna Dalmacija, 31. 8. `07. str. 1
Jutarnji list 31.8.`07. str 2. Slobodna Dalmacija, 31.8.`07 str. 4.
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Smrtno stradaliSmrtno stradali OzlijeeniOzlijeeni UKUPNOUKUPNO
"24 Sata""24 Sata" 55 1414 1919
"Jutarnji list""Jutarnji list" 55 1414 1919
"Slobodna Dalmacija""Slobodna Dalmacija" 55
Stvarni broj stradalihStvarni broj stradalih 66 77 1313
Broj stradalih, 31. kolovoza 2007.
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
U procesu medijske konstrukcije, izmeu ostalih, koristi se i strategija personifikacije informacije.
Medijska konstrukcija stvarnosti
2007., str.13.
Strategija interpretira dogaaj kroz osobe koje u njemu imaju pojedinanu ulogu ( lanovi obitelji, protagonisti, svjedoci sl.).
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
Izvor: http://www.rtl.hr- 5.6.2014
Izvor: http://www.indexl.hr- 4.6.2014
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
DruDrušštveno neodgovornotveno neodgovorno
ponaponaššanje medijaanje medija
• Neposredne i posredne štetne posljedice:
• trenutno napuštanje gostiju turistike destinacije
• negativan image destinacije - “nesigurna destinacija” koja se ne preporua za odmor
Veernji list veernje izdanje ( Dalmacija), 21.9.2008, str. 10
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
• U pojedinim turistikim destinacijama mediji su odigrali kljunu ulogu u padu prodaje turistikog proizvoda.
•Smanjena potranja za hotelskim kapacitetima, ak za 50%. /Boon, I. & Rundle-Thiele, S./
•Na Tajvanu, nakon pojave SARS-
a, nepripremljeni novinari iznosili su razliite neutemeljene podatke.
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
•Nakon tsunamija u jugoistonoj Aziji, kao odgovor na izvještavanje zapadnih medija, opala je turistika potranja, što je utjecalo posebno na turizam Tajlanda
•Slian efekat osjetila je egipatska turistika industrija nakon napada na strane turiste od strane islamskih terorista 2004. godine
Izvor: http://www.ladylaila.net/blog/archives/000665.
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
•Nakon nestanka i smrti mlade Australke Britt Lapthorne (2008) zanimanja stanovnika Australije i Novog Zelanda za ljetovanje u Hrvatskoj, odnosno Dubrovniku gotovo da je nestalo
•Vrlo loš publicitet i slika Hrvatske kao nesigurne destinacije proširili su se poput poara Facebookom tijekom potrage za djevojkom
Izvor: http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2009,2,23,,153321.jl
Druga meunarodna konferencija o sigurnosti u turizmu SIGTUR 2014 – 13.-14. studenog
•Svaki iznenadni dogaaj ne mora prerasti u krizu i
katastrofu.
pria“.
krize.
javnog mnijenja.
potranje.