Monitorering - .§ Neuropati (ulnarispares mm) § Compartmentsyndrom § Undvik vid tidigare neuropati

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Monitorering - .§ Neuropati (ulnarispares mm) § Compartmentsyndrom § Undvik vid tidigare...

 • Monitorering

  Fredrik berg

  Spec lk

  Anestesikliniken

  Karolinska Solna

  fredrik.oberg@karolinska.se

 • Monitorering

  Fredrik berg

  Spec lk

  Anestesikliniken

  Karolinska Solna

  fredrik.oberg@karolinska.se

  Fysikalisk princip

  Teknisk design

  Normalvrden

  Felkllor

  Komplikationer

 • Monitorering

  Fredrik berg

  Spec lk

  Anestesikliniken

  Karolinska Solna

  fredrik.oberg@karolinska.se

  Allmn teori

  Temperatur Pulsoximetri NIBP Invasiva blodtryck O2, CO2, Narkosgaser

  Spirometri per op

 • 4

  Noggrannhet och precision (mm)

  Noggrannhet eng Accuracy r summan av

  Precision eng Precision och

  Riktighet eng Trueness (motsats: Bias)

 • 5

  Noggrannhet och precision

 • 6

  Noggrannhet och precision

 • 7

  Trumpetkurvan

  Gller mtinstrument, infusionspumpar, mm

  Mtoskerhet anges som % av max utslag (inf hastighet)

  Mkt smre prestanda vid sm utslag (inf hastigheter)

  Allra smst d pumpen startas p lg hastighet

 • 8

  Transducer

  Transducer = givare

  Artrtrycksgivare, temperaturprobe,

  Output ofta i form av variabel elektrisk resistens

  Ofta icke-linjr output

 • 9

  Drift

  Uppmtta vrdet ndrar sig ver tiden trots att verkliga vrdet r konstant

  Uppmtt vrde

  Verkligt vrde

  Kan bero p temperatur- frndringar, ldrande hos mtutrustning, mm

  Vanligt problem som krver kalibrering

  Drift kan ha olika utseende, och krva olika typer av kalibrering (1-punkts, 2-punkts, )

 • 10

  Hysteres

  Skillnad mellan uppmtt vrde och sant vrde, dr skillnaden beror p om vrdet kar eller minskar

  Oftast i form av efterslpning

  Vanligt problem i teknisk mtteknik

  Sllan problem vid medicinska mtningar och monitorering

  Uppmtt vrde

  Verkligt vrde

 • 11

  Temperatur Vanlig termometer (sprit, kvicksilver)

  Bimetall remsa av tv metaller med olika vrmeutvidgningskoefficient bjer sig med temperaturen

  Tryckmtare med utvidgande material i prob + slang

 • 12

  Temperatur Variabel resistens platinatrd

  Resistens kar med kande temp (resistensen mts mha en Wheatstonebrygga)

  Termistor

  Halvledare vars resistens minskar med kande temp

  Thermocouple

  Krets av tv metaller Olika temp i olika metall- interface ger en spnning

 • 13

  Temperatur

  Mtning av IR-strlning rontermometer Ofta problem ty mter i hrselgngen i stllet fr trumhinnan

  Kristaller som ndrar frg med temperaturen

 • 14

  Wheatstonebrygga

  r ett tekniskt trick fr att kunna mta en resistens

  Omvandlar en resistens till en spnning (som enkelt kan avlsas p ett mtinstrument)

  V = output (spnning)

  Rx = oknd resistens

  Om R2/R1 = Rx/Rs s blir V = 0

  Nr Rx varierar uppstr en mtbar spnning V

 • 15

  Central temperatur var mta?

  Arteria pulmonalis Distala esofagus Nasofarynx (intuberad patient) Trumhinna

  men svrt komma dit, och mnga rontermometrar mter i hrselgngen

  Urinblsa Rectum

  Mun Armhla

  Hud

  Bst

  Bra utom vid snabba frndringar / ppen buk

  OK

  Kass

 • Pulsoximetri

  SaO2 arteriell saturation

  SpO2 saturation uppmtt med pulsoximeter (=det pulsoximetern visar)

  SvO2 blandvens saturation (a pulmonalis)

  ScvO2 centralvens saturation (v cava sup / inf / h frmak)

 • 17

  Pulsoximetri

  660 nm: Deoxy-Hb absorberar mest

  940 nm: Oxy-Hb absorberar mest

  Isobestisk punkt = lika absorption

 • 18

  Pulsoximetri

  Tv lysdioder en fr varje vglngd

  En detektor

  Lysdioderna tnds omvxlande flera hundra ggr per sekund.

  Signalen separeras till tv kurvor, en fr varje vglngd:

  660 nm 940 nm

 • 19

  Pulsoximetri algoritm (frenklad)

  660 nm 940 nm

  Endast artrblod pulserar separera ut den pulsatila komponenten!

  x

  x0

  y

  y0

  Jmfr den pulsatila komponenten mellan de bda vglngderna!

  y/y0x/x0

  K =

  K

  SpO2

  Olika K-vrden motsvarar olika SpO2

 • 20

  Pulsoximetri falskt hgt SpO2 (dvs SpO2 > SaO2)

  Kolmonoxid falskt hgt SpO2 8% kning av COHb ger endast 1% snkning av SpO2.

  Omgivande ljus falskt hgt SpO2 Starkt ljus, med frekvens nra pulsoximeterns. Gller vissa datorskrmar.

 • 21

  Pulsoximetri falskt lgt SpO2

  Lg perfusion falskt lgt SpO2 Hypotension, hypotermi, vasokonstriktion. Kan frbttras av EMLA (rat) eller nervblockad (fingret).

  Rrelse, shivering falskt lgt SpO2

  Dlig kontakt med fingret falskt lgt SpO2 Lckage av ljus frbi fingret

  Anemi Korrekt vid normalt saturation Falskt lgt vid lg saturation

  Lg saturation (< 70%) oftast falskt lgt SpO2

 • 22

  Pulsoximetri falskt lgt SpO2

  Bltt nagellack falskt lgt SpO2

  Met-Hb SpO2 gr mot 85% Dvs falskt lgt om SaO2>85% och falskt hgt vid SaO2

 • 23

  Pulsoximetri vriga felkllor

  Snabba frndringar frdrjning

  Uselt mtt p ventilation, srskilt vid hgt FiO2

 • 24

  Pulsoximetri vrigt

  Komplikationer Hudskada vid lng tids anvndning

  Normalvrden

  90-100% Starkt beroende av patientgrupp

 • 25

  NIBP - manuell

  Korotkoff-toner

  Uppkommer d sammanpressad artr ppnar sig

  Kuff > systoliskt tryck alltid stngt inget ljud

  Kuff < diastoliskt tryck alltid ppet inget ljud

  Kuffbredd 20% bredare n armdiameter

 • 26

  NIBP - automatisk

  Oscillometri

  Kan ven tillmpas manuellt titta p nlens rrelser!

 • 27

  NIBP - felkllor

  Muskelspnning, shivering falskt hga vrden

  Stela krl (ateroskleros mm) falskt hga vrden

  Lg perfusion (chock, vasopressor) falskt lga vrden

  Fr smal cuff falskt hga vrden

  Fr bred cuff falskt lga vrden (men bara lite)

 • 28

  NIBP - komplikationer

  Smrta Petechier, ecchymoser dem Tromboflebit Havererad AV-fistel Neuropati (ulnarispares mm) Compartmentsyndrom

  Undvik vid tidigare neuropati Undvik vid lngvarig kirurgi

  Artrnl i stllet

 • 29

  Invasiv artrtrycksmtning

  Radialis - komplikationsfrekvens < 0,1%

  Ulnaris Brachialis

  - end-artr, men nd sker Axillaris

  - cave luftemboli till CNS - anvnd helst vnster sida

  Temporalis superficialis Femoralis Dorsalis pedis, tibialis posterior

 • 30

  Artrnl Allens test

  Komprimera radialis o ulnaris Knyt handen hrt ppna handen Slpp den ena artren Handen rodnar snabbt >10 s till rodnad = kraftigt nedsatt kollateralflde

  MEN:

  Inga komplikationer trots patol Allens test (425 pat) Ischemiska komplikationer frekommer trots normalt Allens test

  Rekommenderas av vissa mest av medikolegala skl (men grs aldrig nd.)

 • 31

  Artrnl - kanyleringsteknik

  Kanylen mste riktas mot fldet, annars falskt lga vrden

 • 32

  Artrnl mtsystemet

  Transducer

  Mtslang med vtskepelare

  Monitor

  Vtskan rr sig med artrtrycket

  Transducer registrerar vtskans rrelse

 • 33

  Artrnl mtsystemet

  Output(monitor)

  Input

  Fjder!

 • 34

  Artrnl mtsystemet

  Lg frekvens

  Bra tergivning

 • 35

  Artrnl mtsystemet

  Resonans

  Lite hgre frekvens

 • 36

  Artrnl mtsystemet

  Utslcktsignal

  Lgpassfilter

  nnu hgre frekvens

 • 37

  Artrnl mtsystemet

  Dmpning

  Lg frekvens ingen skillnad

  Friktion mellan vtska och slangsystem

  Luftbubblor Signalbehandling i

  monitorn

 • 38

  Artrnl mtsystemet

  Lite hgre frekvens:Mindre resonans

  Dmpning

  Friktion mellan vtska och slangsystem

  Luftbubblor Signalbehandling i

  monitorn

 • 39

  Artrnl mtsystemet

  nnu hgre frekvens:nnu mer dmpad

  Dmpning

  Friktion mellan vtska och slangsystem

  Luftbubblor Signalbehandling i

  monitorn

 • 40

  Artrnl frekvensberoende

  Lg frekvens: Output = input Resonans: Output > input Hg frekvens Output 0

 • 41

  Artrnl mtsystemet

  verdmpning

  Alla frekvenserdmpas

  Mera dmpning

 • 42

  Fourieranalys

  f(t) r en periodisk funktion

  t (sek)

  f(t)

  1 2 3 4

  f(t) har en grundfrekvens, i detta fall 1 Hz

  D kan f(t) skrivas som en summa av sinuskurvor, med frekvenser som r multipler av grundfrekvensen:

  f(t) = a1sin(t) + a2sin(2t) + a3sin(3t) + a4sin(4t) +

 • 43

  Fourieranalys

  f(t) = a1sin(t) + a2sin(2t) + a3sin(3t) + a4sin(4t) +

  F(t) innehller olika frekvenser

  Hur mnga termer behvs?Hur hg r den hgsta frekvensen?

  t (sek)

  f(t)

  1 2 3 4

  Frekvens-spektrum

 • 44

  Fourieranalys

  Grundfrekvens = 1 Hz

  Spektrum 1 4 Hz

  y = 50 sin (t)

  y = 25 sin (2t)

  y = 12 sin (4t)

  y = f (t)

  1s 2s 2s

 • 45

  Mtsystemet:

  fn Resonansfrekvens eng natural frequency

  D Dmpningskoefficient

  Artrnl resonans och dmpning