35
Teorija dizajna

Teorija dizajna

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Za web dizajnere

Citation preview

Page 1: Teorija dizajna

Teorija dizajna

Page 2: Teorija dizajna

Kako da ostvarimo što bolji vizuelni kontakt sa posetiocem sajta?

ONismo ni svesni da razlika u boji, razmeri, kontrastu, blizini igra veliku ulogu u pogledu posetioca sajta.

OOve karakteristike nam omogućavaju da se naprave razlike između elemenata i daju im jedinstveno značenje.

Page 3: Teorija dizajna
Page 4: Teorija dizajna

Informacija u ova dva teksta je ista, ali drugi tekst izgleda zanimljivije i sam pogled posetioca se menja. Blizina i razmera je veoma bitna u

tipografiji.

Page 5: Teorija dizajna

Razmera:O Objekti koji su veći zahtevaju više pažnje.

O Razmera je jedna od glavnih oblika organizovanja, odnosno isticanja važnosti elemenata na sajtu u pogledu posetioca sajta. Najveći elementi trebalo bi da budu i najvažniji, a manji elementi manje važni.

Page 6: Teorija dizajna
Page 7: Teorija dizajna

Kontrast:O Dramatične promene u tekstu, razmeri ili

boji saopštiće korisniku(posetiocu) da je nesto drugačije i da zahteva pažnju.

O Prelazak iz svetle boje na tamnu deli sajt na dva dela, odnosno od osnovnog dela sadrzaja, deli na opšti.

Page 8: Teorija dizajna
Page 9: Teorija dizajna

Poravnanje:

O Poravnanje stvara red između elemenata.

O Bitno je da uredimo na jedinstven način red između elemenata, tada poravnanje može da izazove interesovanje.

Page 10: Teorija dizajna
Page 11: Teorija dizajna
Page 12: Teorija dizajna

Blizina:

O Blizina odvaja elemente jedne od drugih.

O Blizina je najbrži način da se povežete sa sličnim sadržajem, odnosno lakše je naći određene vrste sadržaja na osnovu blizine.

Page 13: Teorija dizajna
Page 14: Teorija dizajna

Gustina i razmak:

O Ako su isuviše gusto postavljeni elementi na sajtu, posetilac stvara utisak da je prenatrpano.

O Sa druge strane preveliki razmak čini sajt „praznim“ i odaje utisak da sajt ne poseduje dovoljno informacija.

Page 15: Teorija dizajna
Page 16: Teorija dizajna

Teorija boja

Page 17: Teorija dizajna

Komplementacija:

O Odnosi se na način na koji vidimo boje u smislu njihovog odnosa sa drugim bojama.

O Uglavnom je to uklapanje suprotnih krajeva spektra boja, oni navode posetioca da se zadrži na sajtu, razmatrajući vizuelan privlačan dizajn.

Page 18: Teorija dizajna

Kontrast:

O Kontrast smanjuje zamor očiju i fokusira pažnju korisnika na deo koji jasno deli elemente. Najočigledniji primer kontrasta je efikasan izbor pozadine i boje teksta.

Page 19: Teorija dizajna
Page 20: Teorija dizajna

O Ako je veoma svetla pozadina, onda se podrazumeva da boja teksta bude tamna, ali da veličina teksta i boja omoguće laku čitljivost.

O Ako želite da skrenete pogled na važnost jednog dela teksta, to ćete najbolje uraditi promenom boje, odnosno stvaranjem kontrasta, tako fokusirate pogled posmatrača na određeni element.

Page 21: Teorija dizajna

Ako vaš sajt ima tamnu pozadinu i taman tekst, posmatrač će fokusirati pogled na glavni sadržaj, sa svetlijom bojom i tamnijim

tekstom.

Page 22: Teorija dizajna

Živost:O Živopisnost sajta diktira emocije dizajna.

O Svetlije boje vode korisnika da se oseća energičnije, što je efikasno kod reklamiranja .

O Tamnije nijanse, opuštaju i omogućavaju umu da se usresredi na neke druge stvari.

Page 23: Teorija dizajna
Page 24: Teorija dizajna
Page 25: Teorija dizajna

Odabir boja za sajt

Page 26: Teorija dizajna

Trougao:O Sastoji se od tri boje na različitim krajevima

spektra boja.

O Kako da kreirate šemu:

O Uzmite točak boja i izaberite svoju baznu boju.O Nacrtajte jednakostranični trougao.O Tri tačke trougla će obrazovati tri boje koje

koristite za sajt.

O Ovim smo osigurali komplementaciju i živost.

Page 27: Teorija dizajna
Page 28: Teorija dizajna

Dijagonala:O Izaberite jednu boju i povucite dijagonalu.

O Izabrali ste dve boje na različitim krajevima spektra.

O Na taj način dizajner sebi dozvoljava više slobode ne narašuvajući komplementaciju.

Page 29: Teorija dizajna
Page 30: Teorija dizajna

Analogno:O Zasniva se na pažljivom odabiru boja u

istom delu spektra.

O Analogne šeme boja su:

O Nijanse žute i narandžaste.O Nijanse osnovnih boja.

Page 31: Teorija dizajna
Page 32: Teorija dizajna

Sajtovi:

O Postoje i alati na internetu koji nam omogućavaju biranje šema boja za sajt, što je najvažniji ne rušeći teoriju o bojama i samim tim su nam olakšali odabir šema.

O http://kuler.adobe.com/O http://colorschemedesigner.com/

Page 33: Teorija dizajna

Analiza sajta:

Page 34: Teorija dizajna

O Siva pozadina sa sadržajem bele stranice usmerava pažnju korisnika ka centru sajta.

O Tamna traka preko stranice rezervirasana za reklamiranje i uokviruje sajt.

O Upotreba narandžasto-crvene skreće pažnju na važne poruke.

O Neutralne boje vizuelno stimulišu.

Page 35: Teorija dizajna

Rezime:O Izbor boja na suprotnim krejevima spektra

stvara vizuelnu harmoniju za oči.

O Veliki kontrast između elemenata čini tekst lako čitljivim i fokusira pažnju čitaoca.

O Svetlije boje izazivaju više emocija.