P Point La MatèRia

Embed Size (px)

Text of P Point La MatèRia

1. LA MATRIA La matria s all que forma tots els cossos 2. ELS TOMS

 • La matria est formada per toms, que sn partcules molt petites
 • La paraula tom vol dir indivisible
 • Ltom tamb cont partcules ms petites

3. ESTRUCTURA DE LTOM TOM NUCLI ESCORA PROTONS NEUTRONS ELECTRONS Crrega elctricapositiva Sense crregaelctrica Crrega elctricanegativa 4. ESTRUCTURA DE LTOM 5. ELS TOMS SAGRUPEN

 • ELEMENTS , si suneixen toms iguals.Exemple: loxgen o el ferro
 • COMPOSTOS , si suneixen toms diferents, formant molcules. Exemple: la molcula daigua est formada per dos toms dhidrgen i un doxgen

Quan els toms sagrupen per formar la matria, poden fer-ho de diferents formes, donant origen a diversos tipus de substncies: 6. MOLCULA DAIGUA 7. PROPIETATS DE LA MATRIA

 • Les propietats sn qualitats prpies dels cossos
 • Depenen de lestructura que tinguin
 • Algunes propietats es poden mesurar, utilitzantinstruments de mesuraisistemes dunitats
 • Les propietats poden sercomunesicaracterstiques

8. PROPIETATS COMUNES

 • Es manifesten de la mateixa manera a tots els cossos

ALGUNES PROPIETATS COMUNES MASSA PESVOLUM 9. LA MASSA

 • s la quantitat de matria que t un cos
 • Per mesurar-la es fa servir la balana
 • La unitat corresponent s el quilogram (Kg), amb els seus mltiples i submltiples

10. ALGUNES MASSES APROXIMADES

 • 3g

400g 1 t = 1.000Kg 48 Kg 9 g 11. EL PES

 • El pes dun cos s la fora amb que la Terra l atrau
 • Pesar en Tintn el mateix a la Terra que a la Lluna?Per qu?

12. EL VOLUM

 • El volum dun cos s la quantitat despai que ocupa aquest cos
 • Es pot mesurar amb una proveta, recipient dotat duna escala graduada
 • La unitat de mesura de volum s el m 3, amb els seus mltiples i submltiples

13. PROPIETATS CARACTERSTIQUES

 • Sn les que identifiquen duna manera particular cada cos

ALGUNES PROPIETATS CARACTERSTIQUES DENSITAT CONDUCTIVITATCALORFICA CONDUCTIVITATELCTRICA 14. LA DENSITAT

 • La densitat dun cos s la relaci que hi ha entre la seva massa i el volum que ocupa
 • massa del cos
 • Densitat dun cos=--------------------
 • volum que ocupa
 • La densitat es mesura en grams / cm 3

15. COMPAREM DENSITATS Si totes dues galledes tenen el mateix volum, la de metallt ms densitat, perqu t ms massa 16. CONDUCTIVITAT CALORFICA

 • s la capacitat que tenen els cossos per transmetre la calor
 • Els metalls transmeten b la calor, la fusta o el plstic, no

17. CONDUCTIVITAT ELCTRICA

 • s la capacitat que tenen els cossos de deixar passar el corrent elctric a travs seu

18. ELS ESTATS DE LA MATRIA

 • Lestat en que es troba un cos en la natura depn de les condicions ambientals existents

19. LESTAT SLID

 • Els cossos en estat slid tenen una estructura interna molt cohesionada, amb els toms fortament units

CARACTERSTIQUES DELESTAT SLID FORMA PRPIA VOLUMCONSTANT (NO SN COMPRIMIBLES ) NO FLUEIXEN 20. QU PASSA QUAN APLIQUEM UNA FORA A UN SLID?

 • Alguns varien de forma (es deformen), com la plastilina o el fang
 • Alguns es deformen, per desprs recuperen la forma inicial (sn elstics), com la goma
 • Alguns no cambien la seva fora (sn rgids), per al final es trenquen (sn frgils)

21. La plastilina es deforma La pedra s rgida El globus s elstic 22. PROPIETATS DELS SLIDS

 • Duresa : resistncia a ser ratllats
 • Fragilita t: facilitat per trencar-se quan shi exerceix una fora
 • Ductilitat : facilitat per estirar-se en fils
 • Malleabilitat : Facilitat per extendres en lmines sense trencar-se

23. LESTAT LQUID

 • No tenen forma prpia, sadapten a la del recipient que els cont
 • No sn comprimibles (tenen volum constant)
 • Flueixen

Els cossos en estat lquid no tenen una estructura interna tan cohesionada com els slids, per aix: 24. PROPIETATS PER DIFERENCIAR ELS LQUIDS

 • Viscositat : s la resintncia que ofereix un lquid a fluir
 • Volatilidat : s la facilitat que t un lquid per evaporar-se

25. LESTAT GASS

 • Els cossos en estat gass tenen una estructura interna molt poc cohesionada, les molcules dels gasos tendeixen a ocupar el major espai possible i a moures en totes direccions, per aix:
 • No tenen forma prpia
 • Sn comprimibles (no tenen volum constant)

26. Noms olorem els gasos!

 • Per poder percebre lolor duna substncia, aquesta ha darribar a la nostra pituitaria en estat gass