41
PRESENTACIÓ INFORMATIVA ESTUDIS DE BATXILLERAT A L’INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS Informacions referents al curs 2018-19 Informació a : www.asatorras.cat < estudis < batxillerat Informació i Orientació personal pel Batxillerat al Satorras: [email protected]

PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

PRESENTACIÓ INFORMATIVA

ESTUDIS DE BATXILLERAT A

L’INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS

Informacions referents al curs 2018-19

Informació a : www.asatorras.cat < estudis < batxillerat

Informació i Orientació personal pel Batxillerat al Satorras: [email protected]

Page 2: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

.

L’ALUMNE QUE DECIDEIX CURSAR

BATXILLERAT JA HA DE TENIR LA SEVA

PRÒPIA MOTIVACIÓ PERSONAL.

EL BATXILLERAT NO POT SER UNA

OPCIÓ ACCEPTADA PER ELIMINACIÓ

D’ALTRES OPCIONS.

HA DE SER UNA PREFERÈNCIA

CONSCIENT i CONSEQÜENT.

El BATXILLERAT

Page 3: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

El BATXILLERAT al SATORRAS

Al Satorras l’assistència és obligatòria. Existeix la

modalitat del batxillerat online (IOC), és l’opció

alternativa a la presencial.

Ningú pot aprovar el batxillerat solament superant les

matèries de modalitat.

Per aprovar el batxillerat s’han de superar TOTES les

matèries de 1r i de 2n curs, més el Treball de Recerca.

La quantitat d’esforç dedicat no implica

necessàriament l’aprovat.

Per aprovar qualsevol matèria s’ha d’obtenir una nota

mínima de 5 als exàmens.

A més, per poder aprovar, s’han de realitzar els

deures, els treballs, resoldre els problemes, assistir a

les sortides i realitzar totes les activitats proposades

pels professors

Page 4: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

OPCIONS de BATXILLERAT al SATORRAS

ARTÍSTIC PLÀSTIC

(NO TENIM L’ARTÍSTIC ESCÈNIC,

NI EL BATXILLERAT MUSICAL)

HUMANÍSTIC SOCIAL

CIENTÍFIC TECNOLÒGIC

Enguany els grups de 1r batxillerat són:

Grup A: Bat. Artístic...............................Tutora: Maria Rosa AlmansaGrup B: Bat. Artístic...............................Tutora: Eulàlia SalazarGrup C: Bat. Científic+Tecnològic........Tutor: Carles MarínGrup D: Bat. Humanístic+Social………Tutor: Lauro Delgado Grup E: Bat. Social.................................Tutora: Carme CostaGrup Batxibac.........................................Tutora: Maria Carme Tàpias

Page 5: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

HORARI 1rA ARTÍSTIC

Hora DL DM DC Dj DV

8 a 9 FACastillo

ANAlmansa

VL VL / DT AN

9 a 10 DAMoret

AU DA AU VL / DT

10 a 11 CMCTorras

FIDe la Torre

FA DA CT

11 a 11:30

11:30 a 12:30 AUSuñé

CSDíaz-Cano

AN DA CS

12:30 a 13:30EFRodríguez

CTTarridas

FI CMC TUTAlmansa

13:30 a 14:30 VL / DTSilva / Suñé

AU FA FA

Page 6: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

HORARI 1rB ARTÍSTIC

Hora DL DM DC Dj DV

8 a 9 ANBorja

FACastillo

FA AN VL

9 a 10 AUSuñé

CMCDíaz

AN VL TUTSalazar

10 a 11 CSPrat

AUSuñé

CMCDíaz

FI FA

11 a 11:30

11:30 a

12:30

VLSilva

FISalazar

VL FA CS

12:30 a

13:30 DAMoret

EF Albert

CTTarridas

AU CT

13:30 a

14:30

DA DA AU

Page 7: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

HORARI 1rC CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Hora DL DM DC Dj DV

8 a 9 TM / FSTorras / Magarzo

AN / FRDelgado / Tàpias

QI / DT QI / DT TI / BI / LF

9 a 10 CMCMarín

FI MA TI / BI / HF QI / DT

10 a

11

CSMorales

LF / TI / BIRebollo / R /C

CTBadia

MA AN / FR

11:30

12:30

MALlopis

TM / FS TM AN / FR CT

12:30

13:30

TI / HF / BIRafa Rodríguez /Rebollo / Costa

TUTMarín EF

José Ant. Rodríguez

CS MA

13:30

14:30

FISalazar

QI / DTReina /Suñé

FS / TM CMC

Page 8: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

HORARI 1rD HUMANÍSTIC-SOCIAL

Hora DL DM DC Dj DV

8 a 9 ANDelgado

CTTarridas

CS SF / PSC TUTDelgado

9 a 10 CMCDíaz

EC / HM FI LL / MS EC / HM

10 a

11GR / LU / EOSerra / Díaz-Cano / Farnós

CSMorales

LL / MS AN SF / PSC

11:30

12:30PSC / SFSalazar / Rebollo

LL / MSSerra /Muñoz

CMC LU /GR / EO CTTarridas

12:30

13:30FIDe la Torre

PSC / SF EC / HMEFRodríguez

GR / LU / EO

13:30

14:30HM / ECPeya / Farnós

AN LU / GR /EO LL / MS

Page 9: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

Hora DL DM DC Dj DV

8 a 9 MS Muñoz

AN / FRBayarri / Tàpies

CS FI PSC/ LF / MU

9 a 10 CSDíaz-Cano

EC / HM EO PSC / HF /MU EC / HM

10 a 11 CTTarridas

PSC /LF /MU FIDe la Torre

MS AN / FR

11:30

12:30EOFarnós

EOFarnós

MS AN / FR MS

12:30

13:30HF /PSC /MURebollo / Salazar / Ribera

TUTCosta

EC / HM CMCEFAlbert

13:30

14:30HM / ECPeya / Farnós

CMCCosta

CT EO

HORARI 1rE SOCIAL

Page 10: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

Matèries 1r Bat

LLENGUA CATALANA i LITERATURA 2h.

LLENGUA CASTELLANA i LITERATURA 2h.

FILOSOFIA 2h

LLENGUA ESTRANGERA 3h.

EDUCACIÓ FÍSICA 2h.

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI 2h.

TUTORIA 1h.

Matèria comuna d’opció 4h.

Matèria modalitat 4h.

Matèria modalitat 4h.

Modalitat o específiques 4h.

TREBALL DE RECERCA

TOTAL 30h.

HORES

SETMANALS

de MATÈRIES

COMUNES

Page 11: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

HORES SETMANALS de MATÈRIES MODALITAT d’ARTS

Modalitat d’Artístic 1r

CULTURA AUDIOVISUAL 4h.

DIBUIX ARTÍSTIC 4h.

DIBUIX TÈCNIC 4h.

HISTÒRIA DE L’ART 4h.

VOLUM 4h.

BATXIBACModalitat d’Artístic 1r

LITERATURA FRANCESA 2h

.

HISTÒRIA FRANCESA 2h

.

TOTAL (en comptes de VL) 4h

.

Page 12: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

HORES SETMANALS de MATÈRIES MODALITAT

del CIENTÍFIC i del TECNOLÒGICModalitat de Ciències i Tecnologia 1r

Biologia I. Científic 4h.

Ciències de la Terra. Científic 4h.

Dibuix Tècnic I. Tecnològic 4h.

Física I. Científic + Tecnològic 4h.

Matemàtiques I. Científic + Tecnològic 4h.

Química I. Científic 4h.

Tecnologia Industrial I. Tecnològic 4h.

Les matèries I

indiquen que a 2n

tindran la seva

continuïtat II i,

cap es podrà

cursar si no s’ha

fet a 1r.

Modalitat Científic i Tecnològic 1r

LITERATURA FRANCESA 2h.

HISTÒRIA FRANCESA 2h.

TOTAL (en comptes de Tecnologia-Tecnòlegs o Biologia-Científics) 4h.

BATXIBAC

Page 13: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

HORES SETMANALS de MATÈRIES MODALITAT de

l’HUMANÍSTIC i

del SOCIAL

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials 1r. Bat.

Economia. Social 4h.

Economia d’Empresa I. Social 4h.

Grec I. Humanístic 4h.

Història del Món Contemporani.

Humanístic + Social

4h.

Llatí I. Humanístic 4h.

Matemàtiques Socials I. Social 4h.

Literatura Universal. Humanístic 4h.

Literatura Catalana. Humanístic + Social 4h.

Literatura Castellana. Humanístic + Social 4h.

Les matèries I

indiquen que a

2n tindran la

seva continuïtat

II i, cap es podrà

cursar si no s’ha

fet a 1r.

BATXIBACModalitat Social (enguany no hi ha humanístics que cursin Batxibac) 1r

LITERATURA FRANCESA 2h.

HISTÒRIA FRANCESA 2h.

TOTAL (en comptes d’Economia-Social ) 4h.

Page 14: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

HORES SETMANALS de MATÈRIES

ESPECÍFIQUES Matèries Específiques de 1r

Una altra matèria de modalitat

*Francès 2n Idioma (solament Humanístic i Social)

*Psicologia i Sociologia (solament Humanístic i Social)

*Cant Coral (solament Humanístic i Social)

Batxibac: Literatura i Història de França

ATENCIÓ

Les matèries especifiques que no són de modalitat (*) estan excloses a les

PAU, per tant els alumnes que les cursin deixaran d’estudiar unes altres

matèries que podrien pujar-los la nota a la Selectivitat.

Com hi ha específiques que no poden ser cursades a 2n sense haver-les fet a

1r i que aquestes sí que són opcions de PAU, el Satorras descarta ofertar les

matèries * a les modalitats científica, tecnològica i artística de 1r per afavorir

les matèries amb opció a la Selectivitat.

Page 15: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

PROMOCIÓ Es passa de 1r a 2n de bat. havent

SUPERAT TOTES LES MATÈRIES

o amb avaluació negativa de dues com a màxim.

Si hi ha 3 matèries suspeses després dels exàmens de

setembre de 2019, l’alumne haurà de repetir 1r.

TOT 1r DE BATXILLERAT SENCER!!!!!!.

En aquest cas, recordeu que sempre es prioritzaran les

matrícules de les millors notes, malgrat siguin d’alumnes

que vinguin de fora, i es podria donar el cas, en un grup

molt ple, que algú es quedés sense plaça.

Si hi ha 2 matèries suspeses després dels exàmens de

setembre de 2019, podrà passar a 2n però haurà de

recuperar les pendents en la convocatòria corresponent

(abril o març) mentre cursa el 2n de batxillerat.

No obté el títol de batxillerat si li queden matèries

suspeses de 1r tot i que aprovi el 2n sencer

Page 16: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

PROMOCIÓ continuacióEl batxillerat consta de 2 cursos.

Administrativament cada alumne gaudeix d’un

termini màxim de 4 anys per cursar-los.

És a dir: es pot repetir fins a esgotar els 4 anys.

Si s’esgoten els 4 anys i no s’ha aconseguit el

títol de batxillerat, l’alumne es podrà matricular

a l’IOC (Institut Obert de Catalunya) on podrà

cursar les matèries suspeses online .

Quan les aprovi, el mateix IOC li donarà el títol

de batxillerat i tindrà exactament el mateix valor

acadèmic que el que s’obté a qualsevol centre

d’estudis presencials.

Page 17: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

Té caràcter individual

S’han d’aplicar els coneixements adquirits

S’han de posar en pràctica les capacitats d’investigació

S’ha d’elaborar una memòria escrita del treball:

. Introducció

. Desenvolupament de la recerca

. Conclusions

. Referència de les fonts d’informació

S’ha de realitzar una exposició oral del treball

Es prepara durant l’estiu i es presenta al gener

Es realitza fora de l’horari escolar i a casa

Val un 10% de la nota final del batxillerat

TREBALL de RECERCA

Page 18: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

TREBALL de RECERCA continuació

Al 2n trimestre han d’escollir el tema d’entre un llistat:1. El llistat està al web del Satorras

2. Han d’escollir un tema adient a la seva especialitat

3. S’adjudicarà departament amb preferència als que

tinguin millors notes a la 1a i 2a avaluació

4. Els punts del plantejament del treball també

estan penjats al web del Satorras

Al final de 1r de bat. s’imparteixen les Jornades

de Preparació del Treball de Recerca; enguany

el dc 12, dj 13, dv 14 i dll 17 de juny.

Page 19: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

Protocol d’absentisme pel

BatxilleratL’absentisme té dues conseqüències:

De caràcter acadèmic:

El/la professor/a de cada matèria aplica la següent

mesura decidida en Claustre. L’alumne/a que falti un

30% de les hores de la matèria perdrà el dret a

l’avaluació continuada. Ha de seguir assistint a classe

però se l’avaluarà amb una única prova a final de curs.

De caràcter pedagògic:

Des de l’equip directiu –i amb la col·laboració dels/les

tutors/es corresponents- es faran controls periòdics

aproximadament cada 15 dies. A la taula següent es

pot veure el detall d’aquesta mesura preventiva.

Page 20: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

ASSISTÈNCIA. Còmput general FALTES NO JUSTIFICADES

15 faltes injustificades 1r avís a les famílies

30 faltes injustificades 2n avís a les famílies

45 faltes injustificades 3r avís a les famílies i sanció amb expulsió de 3 dies

60 faltes injustificades 4t avís a les famílies i sanció amb expulsió de 5 dies

90 faltes injustificades 5é avís a les famílies i baixa d’ofici

•Una falta equival a una hora de classe.

•Faltar tot un matí equival a 6 faltes.

•Legalment, un alumne de 18 anys pot

signar ell mateix els justificants.

•Malgrat la firma, el tutor té potestat

d’acceptar o no la justificació.

El batxillerat al

Satorras és

presencial i, per

tant, l’assistència és

obligatòria.

L’administració

oferta el batxillerat

online (IOC) per als

qui no puguin

assistir.

Page 21: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

ASSISTÈNCIA . Còmput de cada matèria

El 30% de faltes a una mateixa matèria

comporta la pèrdua a l’avaluació

continuada d’aquella matèria

•La pèrdua de l’avaluació continuada implica que l’alumne NO

pot fer exàmens parcials, ni trimestrals, ni té dret a que se li

corregeixin treballs o tasques complementàries d’aquella

matèria de la qual hagi perdut el dret a l’avaluació continuada.

•Té dret, però, a assistir a classe (no està expulsat).

•Té dret a presentar-se a l’examen final d’aquella matèria

(no està donat de baixa d’ofici)

Page 22: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

Ab

sen

tism

e

Absentisme a un

número d’hores lectives

equivalent a la meitat

d’una setmana de

l’alumne/a.

Exemple:

15 hores

Absentisme a un número

d’hores lectives

equivalent a una setmana

de l’alumne/a.

Exemple:

30 hores

Absentisme a un número

d’hores lectives

equivalent a una

setmana i mitja de

l’alumne/a.

Exemple:

45 hores

Absentisme a un número

d’hores lectives

equivalent a dues

setmanes de l’alumne/a.

Exemple:

60 hores

Absentisme a un

número d’hores lectives

equivalent a 3

setmanes de

l’alumne/a.

Exemple:

90 hores

Carta Carta 1 Carta 2 Carta 3 Carta 4 Carta 5

AC

TU

AC

Entrevista amb

l’alumne/a

Entrevista amb l’alumne/a

i trucada a la família.

Expulsió de 3 dies. Expulsió de 5 dies. Baixa d’ofici.

Taula d’equivalències per calcular l’enviament de cartes en funció de les hores setmanals dels alumnes ( batxillerat, CF, alumnes amb ‘soltes’):

Page 23: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

Les faltes es justifiquen per hores.

Cal demanar el formulari a consergeria, reomplir els camps i lliurar-

lo a el/la tutor/a.

La justificació s’ha de lliurar en un màxim de 7 dies des de la rein-

corporació a classe després de la falta.

Després de cada avís o sanció les faltes NO s’esborren. Si l’alumne

continua faltant, s’acumulen a les anteriors.

Malgrat la signatura, el tutor pot acceptar o no la justificació. Té po-

testat per decidir si justifica o no les faltes.

ATENCIÓ:

1- Una citació mèdica no és un justificant acceptable,

la confirmació de la visita sí que ho és.

2- Assumptes personals no és una justificació vàlida

JUSTIFICACIONS

Page 24: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

PROTOCOL d’INCIDÈNCIES i

COMPORTAMENTTipus d’INCIDÈNCIA Tipus de SANCIÓ

1 incidència lleu Amonestació oral

5 faltes de deures 1 tarda a fer feines per a la comunitat escolar

5 incidències lleus 1 dia d’expulsió

10 i més incidències lleus

o falta greu

Càstig a decidir segons cada cas:

-Expulsió preventiva

-Expedient disciplinari

-Pèrdua del dret a l’avaluació continuada

-Exclusió d’assistència o participació a sortides , viatges

o altres activitats

-Inhabilitació

Page 25: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

ENTRADES i SORTIDES La porta de l’institut es tanca a l’hora en punt en que

comença la classe. Si algú arriba tard es quedarà al carrer.

Els alumnes de batxillerat i cicles amb el carnet del centre,

poden sortir del centre a cada hora (timbre) i poden entrar a

cada hora, però no entre mig.

Els alumnes de batxillerat o cicles de 16 anys i més,

podran sortir del centre a cada hora si lliuren una

autorització específica signada pels pares. En aquest cas,

se’ls farà un carnet que hauran de presentar als conserges

cada vegada. Si extravien el carnet o l’obliden, no podran

sortir. Per duplicar els carnets extraviats hauran de pagar i,

mentre està en tràmit, no podran ni entrar ni sortir entre

mig de l’horari, hauran de romandre a la biblioteca.

Page 26: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

PROTOCOL de RETARDS

Quantitat de retards Sancions

1 retards Amonestació oral

5 retards Venir 1 tarda a fer feines per a la comunitat escolar

Reiteració de retards Càstig a decidir segons cada cas:

-Expulsió preventiva

-Pèrdua del dret a l’avaluació continuada

-Exclusió d’assistència o participació a sortides , viatges o altres

activitats

-Inhabilitació

Page 27: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

El mòbil no es pot usar a les classes, ni tampoc a les aules

taller, ni a la biblioteca, ni al gimnàs, ni a les aules

d’informàtica, ni als laboratoris.

Solament en casos concrets, els alumnes poden usar el

mòbil a les aules si el professor els dona permís per fer-ho.

No es pot usar el mòbil al passadís però, sí al pati durant

l’esbarjo.

La sanció per ús de mòbil indegut és l’expulsió del centre.

Si el mal ús és reiteratiu, l’expulsió es repetirà i s’allargarà.

Les contínues expulsions poden provocar l’expulsió

definitiva.

ÚS del MÒBIL

ATENCIÓ

El centre no es fa responsables de les pèrdues, robatoris o

furts dels mòbils o d’altres objectes de valor, ni d’esbrinar

culpables, ni de recercar els objectes sostrets.

Page 28: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

L’EXPULSIÓ COM A CÀSTIGL’expulsió és un càstig, per tant, durant els dies que un

alumne està expulsat:

1.No pot entrar al centre ni per assistir a classes ni per

a cap altra activitat que esdevingui a l’institut

coincidint amb les mateixes dates de l’expulsió.

2.No te dret a exàmens. Així doncs, com l’alumne

expulsat no pot fer els exàmens que esdevinguin

durant aquells dies d’expulsió, inevitablement en

aquelles proves se li adjudica una nota de 0.

3. No te dret a lliurar exercicis, ni treballs, ni cap altre

requeriment que se’ls hi faci als seu companys i,

automàticament, la nota d’aquests treballs no lliurats

és de 0.

Page 29: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

TRIMESTRES1r Bat.

1T Del dll. 17 de set. al dv. 7 de des.

2T Del dll. 10 de des. al dv.15 de març

3T Del dll.18 de març al dc. 14 de juny

FESTIUS dv.12 d’octubre

dj.1 i dv.2 de novembre

dj. 6 i dv. 7 de desembre

dll. 4 de març

dc. 1 de maig

dll. 20 de maig

Page 30: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

INFORMES DE NOTES 1r Bat.

0* entre el dj. 1 i el dv. 9 de novembre

1 dv. 21 de desembre

2 entre el dj 21 i el dv. 29 de març

3 dc. 26 de juny

Extraordinària , a setembre de 2019

*Avaluació 0 ó Pre avaluació: L’informe és

orientatiu.

Els informes de notes de tots els trimestres

(excepte les notes finals) s’han de retornar

als tutors signats per la família

VACANCESVacances de NADAL:

del dll.24 de desembre

al dll.7 de gener

Vacances de

SETMANA SANTA:

del dll. 15 d’abril

al dll. 22 d’abril

Page 31: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

FINAL DE LES CLASSES

1r batxillerat

1. Final de classe i exàmens 3a avaluació,

el dm. 11 de juny

2. Jornades de preparació del treball de recerca

del dc. 12 al dll. 17 de juny

3. Recuperacions,

del dm. 18 al dj. 20 de juny (*)

4. Avaluació extraordinària a setembre (*)

* ATENCIÓ!!

Als exàmens de recuperació solament

es pot obtenir una nota màxima de 6

Page 32: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

Pla Individualitzat (PI) al BATXILLERAT

Un PI és una adaptació curricular de forma i de temps (mai de continguts) del

batxillerat per a alumnes amb un diagnòstic d’algun tipus d’incapacitació per

cursar estudis no obligatoris.

L’adaptació curricular no és

mai de continguts perquè el

nivell dels coneixements de les

matèries de batxillerat no podrà

ser inferior al nivell estàndard

oficial.

AIXÍ DONCS, L’ADAPTACIÓ CURRICULAR ESDEVÉ

SOLAMENT A NIVELL DE FORMA i/o DE TEMPS:

1. De forma: Minimització del descompte de nota per faltes d’ortografia

2. De temps: gaudir de 30 minuts més als exàmens.

Page 33: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

TIPUS de PI al BATXILLERAT Es poden fer 2 tipus de PI:

1. PI per dislèxia i/o TDH (Reconeguts a les Proves d’Accés a la Universitat)

2. PI per altres motius

ELS PI DEL TIPUS 1 ESTAN RECONEGUTS PER COORDINACIÓ DE

PAU SI COMPLEIX ELS SEGÜENTS REQUISITS:

a. El PI ha d’haver estat iniciat i aplicat ja a l’ESO (cal presentar la

documentació acreditativa procedent del centre on s’ha cursat l’ESO i

aplicat el PI)

b. Es presenti un informe actualitzat del diagnòstic de l’alumne

procedent d’una entitat professional externa on es renovi la

demanada d’un PI, abans del 14 d’octubre de 2016 (el mes que ve!).

Les facilitats que se’ls ofereixen durant el curs i durant els exàmens

de PAU són:

a. Mitja hora més per redactar els seus exàmens.

b. Minimització del descompte de nota per faltes d’ortografia.

ELS PI DEL TIPUS 2

NO ESTAN

RECONEGUTS PER

LES PAU

(següent diapositiva)

Page 34: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

TIPUS de PI al BATXILLERAT Es poden fer 2 tipus de PI:

1. PI per dislèxia i/o TDH (Reconeguts a les Proves d’Accés a la Universitat)

2. Pi per altres motius

ELS PI DEL TIPUS 1

ESTAN

RECONEGUTS PER

COORDINACIÓ DE

PAU SI COMPLEIX

ELS SEGÜENTS

REQUISITS

(anterior diapositiva)

ELS PI DEL TIPUS 2 NO ESTAN RECONEGUTS PER LES

PAU per tant s’apliquen solament a nivell de centre però no es

tindran en compte a la Selectivitat.

El centre els reconeix si:

a. Es presenta un informe actualitzat del diagnòstic de

l’alumne procedent d’una entitat professional externa on es

demani un PI.

Les facilitats que se’ls ofereixen durant el curs :

a. Mitja hora més per redactar els seus exàmens.

b. Minimització del descompte de nota per faltes d’ortografia.

Page 35: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

ORIENTACIÓ Amb PI o sense, quan un alumne mostri dubtes o malestar

respecte el seu estat acadèmic i/o personal, s’haurà de

dirigir sempre al tutor/a o bé a coordinació de batxillerat.

El Departament d’Orientació no ha de dedicar un seguiment

personalitzat a cap alumne de batxillerat perquè la seva

tasca està orientada als alumnes d’escolarització obligatòria,

ESO.

Ni els alumnes de batxillerat, ni les famílies, poden reclamar

teràpia psicopedagògica gratuïta i personal al centre.

Si hi ha dubtes per part dels pares o del propi alumne/a, els

tutors ho comunicaran a coordinació de batxillerat on,

juntament amb el tutor i la família, s’analitzarà i es buscarà la

millor solució per a cada cas particular.

Page 36: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

CELEBRACIÓ

a l’Institut

Sant Jordi, dm. 23 d’abril

Viatge a Madrid amb els alumnes

d’artístic i d’ humanístic

2n trimestre

Dates a concretar

Intercanvi amb alumnes d’un

institut de Suècia:

-Viatge dels alumnes del Satorras a

Suècia, dates a concretar

-Acollida dels suecs a Mataró,

dates a concretar

VIATGES

INTERCANVI amb alumnes

d’un institut Francés solament

per alumnes BATXIBAC

Dates per concretar

Page 37: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

OPCIONS després del Batxillerat

Page 38: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

LES PAU

Dues fases: general i específica

GENERAL: català+castellà+idioma+història +modalitat ESPECÍFICA: màxim de 3 matèries de modalitat

A la fase general es pot obtenir una nota màxima de 10 A la fase específica es pot obtenir una nota màxima de 4

La fase específica no és obligatòria

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/pau/info/normativa/index.html

Page 39: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

LES PAU

PAU BAT

Fase general

(mín. 4 màx. 10)

Llengua Catalana i Literatura

Totes les matèries de

Batxillerat tenen el mateix

pes (també TdR)

Lengua Castellana y Literatura

Llengua Estrangera

Filosofia i Ciutadania / Història

Matèria modalitat

Fase específica

(mín. 0 màx. 4)

2 millors aprovades

(+ Matèria modalitat)

(+ Matèria modalitat)

(+ Matèria modalitat)

Nota d'admissió = (0,4·FG) + (a·M1) + (b·M2) + (0,6·BAT)

Page 40: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

LES UNIVERSITATS DE CATALUNYAEl sistema universitari català està integrat per:

7 universitats públiques:. Universitat de Barcelona (UB). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Univesitat Politècnica de Catalunya (UPC). Universitat Pompeu Fabra (UPF). Universitat de Lleida (UdL). Universitat de Girona (UdG). Universitat Rovira i Virgili (URV)

1 universitat no presencial:. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

4 universitats privades:. Universitat Ramon Llull (URL). Universitat de Vic (Uvic). Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Universitat Abat Oliva CEU (UAO)

Page 41: PRESENTACIÓ INFORMATIVA › files › setembre_2018 › ...TUTORIA 1h. Matèria comuna d’opció 4h. Matèria modalitat 4h. Matèria modalitat 4h. Modalitat o específiques 4h. TREBALL

http://www.asatorras.cat