of 22 /22
Prof. dr. sc. Branko Dmitrović Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Osobni podaci: Datum roñenja: 14. svibnja 1961. Mjesto roñenja: Osijek, Hrvatska Državljanstvo: hrvatsko Bračno stanje: oženjen Poznavanje jezika: engleski Obrazovanje: Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 1984. godine. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine završio poslijediplomski studij iz Kliničke neurologije, 1989. godine obranio magistarski rad pod naslovom "Oštećenje tele horioideje i horioidnog pleksusa kod unutrašnje traume mozga", a 1997. godine doktorsku disertaciju pod naslovom "Raspodjela aksonskih ozljeda u zatvorenih povreda mozga". Specijalizaciju iz patološke anatomije završio 1991. godine (Klinička bolnica Osijek, Onkološki institut u Ljubljani, Klinički bolnički centar Zagreb). Zaposlenje: Pripravnički staž obavio u Domu zdravlja Osijek. Od 1987. godine zaposlen na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek. Od 1987. zaposlen u Katedri za Patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu za potrebe Studija medicine u Osijeku u zvanjima stručnog suradnika i asistenta. Od 1998. zaposlen u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u zvanju docenta, od 2004. u zvanju izvanrednog profesora, a od 2007. u zvanju redovitog profesora. Akademski stupnjevi, napredovanja i funkcije u službi: Magistar znanosti 1989. godine, rukovoditelj Odjela od 1991. godine, predstojnik Zavoda od 2007. godine, znanstveni asistent 1993. godine, doktor znanosti 1997. godine, docent 1998. godine, predstojnik Katedre za patologiju od 1998. do 2008. i 2010. do 2012. godine, izvanredni profesor od 2004. godine, redoviti profesor od 2007. godine. Znanstveno i stručno usavršavanje: Stručno usavršavanje u području neuropatologije na Zavoda za neuropatologiju u Zagrebu 1988. godine, u području patologije gastrointestinalnog sustava, Institut za patologiju Klinike Bayreuth, Njemačka, 1995. godine, usavršavanje u području molekularne dijagnostike, Institut za patologiju Bonn- Duisdorf, Njemačka, 1999. i 2000. godine. Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima: Član je: Hrvatskog liječničkog zbora od 1985. godine, Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca domovinskog rata 1990-91, Hrvatskog gastroenterološkog društva od 1993, Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu od 1994, Europske udruge patologa od 1996, Hrvatske liječničke komore od 1996. Predsjednik je Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora u razdoblju od 2005. do 2008. godine. Nositelj Zahvalnice Zbora liječnika Hrvatske 2011. godine.

Prof. dr. sc. Branko Dmitrovićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1307_2.2.pdfProf. dr. sc. Branko Dmitrović Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Osobni podaci:

 • Author
  others

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prof. dr. sc. Branko Dmitrovićrektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1307_2.2.pdfProf. dr. sc. Branko...

 • Prof. dr. sc. Branko Dmitrović Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Osobni podaci: Datum roñenja: 14. svibnja 1961. Mjesto roñenja: Osijek, Hrvatska Državljanstvo: hrvatsko Bračno stanje: oženjen Poznavanje jezika: engleski Obrazovanje: Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 1984. godine. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine završio poslijediplomski studij iz Kliničke neurologije, 1989. godine obranio magistarski rad pod naslovom "Oštećenje tele horioideje i horioidnog pleksusa kod unutrašnje traume mozga", a 1997. godine doktorsku disertaciju pod naslovom "Raspodjela aksonskih ozljeda u zatvorenih povreda mozga". Specijalizaciju iz patološke anatomije završio 1991. godine (Klinička bolnica Osijek, Onkološki institut u Ljubljani, Klinički bolnički centar Zagreb). Zaposlenje: Pripravnički staž obavio u Domu zdravlja Osijek. Od 1987. godine zaposlen na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek. Od 1987. zaposlen u Katedri za Patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu za potrebe Studija medicine u Osijeku u zvanjima stručnog suradnika i asistenta. Od 1998. zaposlen u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u zvanju docenta, od 2004. u zvanju izvanrednog profesora, a od 2007. u zvanju redovitog profesora. Akademski stupnjevi, napredovanja i funkcije u službi: Magistar znanosti 1989. godine, rukovoditelj Odjela od 1991. godine, predstojnik Zavoda od 2007. godine, znanstveni asistent 1993. godine, doktor znanosti 1997. godine, docent 1998. godine, predstojnik Katedre za patologiju od 1998. do 2008. i 2010. do 2012. godine, izvanredni profesor od 2004. godine, redoviti profesor od 2007. godine. Znanstveno i stručno usavršavanje: Stručno usavršavanje u području neuropatologije na Zavoda za neuropatologiju u Zagrebu 1988. godine, u području patologije gastrointestinalnog sustava, Institut za patologiju Klinike Bayreuth, Njemačka, 1995. godine, usavršavanje u području molekularne dijagnostike, Institut za patologiju Bonn-Duisdorf, Njemačka, 1999. i 2000. godine. Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima: Član je: Hrvatskog liječničkog zbora od 1985. godine, Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca domovinskog rata 1990-91, Hrvatskog gastroenterološkog društva od 1993, Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu od 1994, Europske udruge patologa od 1996, Hrvatske liječničke komore od 1996. Predsjednik je Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora u razdoblju od 2005. do 2008. godine. Nositelj Zahvalnice Zbora liječnika Hrvatske 2011. godine.

 • PPOOPPIISS PPUUBBLLIICCIIRRAANNIIHH RRAADDOOVVAA::

  1. Dmitrović B, Kurbel S, Prpić I, Trtica Lj. Proteinski status u uzorku hospitaliziranih bolesnika. Med Vjesn 1983;15(1): 30-32.

  2. Marcikić M, Milić S, Dmitrović B, Perić M. Papilloma plexus choroidei. Med Vjesn 1988;20(2):83-85. 3. Dmitrović B, Trošić A. Tumor granularis. Liječ Vjesn 1990;112 (1-2):26-30. 4. Marjanović K, Dmitrović B. A Misdiagnosed Case of neurinoma of the 8th Cranial Nerve and Adult

  Respiratory Distres Syndrome. Neurol Croat 1990;39(4):305-308. 5. Goll S, Dmitrović B. Tumori bubrega - zastupljenost u bioptičkom materijalu. Med Vjesn

  1990;22(3):83-7. 6. Dmitrović B, Jadro-Šantel D, Žarković K. The Occurence of Rosenthal Fibres in the Brain Tissue

  around Meningioma. Neurol Croat 1991;40(3):181-6. 7. Dmitrović B. Trošić A. Congenital Rhabdomyoma of the Heart. Case Report, Immunohistochemical

  Observations and Review of Literature. Med Vjesn 1991;23(1-2):39-43. 8. Dmitrović B, Trošić A. Desmoplastic Malignant Melanoma. Case Report, Immunohistochemical

  Observations and Review of Literature. Med Vjesn 1991;23(1-2):45-49. 9. Marcikić M, Kraus Z, Dmitrović B, Mošunjac M, Marušić A. Pokolji civila blizu Podravske Slatine 3.

  rujna 1991. Liječ Vjesn 1991;113(7-8):208-10. 10. Marcikić M, Kraus Z, Dmitrović B, Marušić A, Mošunjac M. Masakr civila pokraj Podravske Slatine.

  Med Vjesn 1991;23(3-4):135-40. 11. Marcikić M, Kraus Z, Dmitrović B, Mošunjac M, Marušić A. Civilian Massacre near Podravska

  Slatina. Croatian Med J 1992;33(War Suppl 1):49-54. 12. Marcikić M, Kraus Z, Dmitrović B, Fjačko V, Hećimović I, Marušić A. Heavy Artillery Attack on the

  Pulmonary Ward of the Osijek General Hospital. Croatian Med J 1992;33(War Suppl 2):70-74. 13. Marcikić M, Kraus Z, Dmitrović B, Zibar L, Matković S, Kuna K, Marušić A. War Victims in Eastern

  Slavonia. Croatian Med J 1992;33(War Suppl 2):75-77. 14. Vranković Dj, Hećimović I, Splavski B, Dmitrović B. Management of Missile Wounds of the Cerebral

  Dura Mater: Experience with 69 Cases. Neurochirurgia 1992;35:150-155. 15. Šajin B, Šestan N, Dmitrović B. Compartmentalization of NADPH-Diaphorase Staining in the

  Developing Human Striatum. Neuroscience Letters 1992;140:117-120. 16. Dmitrović B. Usporedba kliničkih i obdukcijskih dijagnoza oboljelih od raka u dva razdoblja: od 1969.

  do 1972. i od 1986. do 1988. Med Vesn 1992;24(3-4):279-284. 17. Dmitrović B, Trošić A. Sinus Histiocytosis with Massive Lymphadenopathy. A report of a case with

  severe Articular Involvement. Med Vjesn 1992;24(3-4):337-341. 18. Včev A, Lung D, Vegar A, Čandrlić I, Božić D, Pospihalj B, Dmitrović B, Plažanin M, Volarić M,

  Mićunović N, Čandrlić I ml. Vrijednosti bazalne gastrinemije u bolesnika s tumorima debelog crijeva. Med Vjesn 1992;24(3-4):269-272.

  19. Včev A, Čandrlić I, Dmitrović B, Rubinić M, Štimac D. Kretanje bazalne gastrinemije u bolesnika s duodenalnim ulkusom tijekom liječenja omeprazolom i famotidinom. Med Vjesn 1992:24(3-4);273-278.

  20. Marcikić M, Kraus Z, Dmitrović B, Zibar L, Matković S, Marušić A. View of a war from a Pathology Department: Croatian Experience. Medicine and War 1993;9(1):33-9.

  21. Dmitrović B, Grćević N, Jadro-Šantel D. Post-Traumatic Hydrocephalus: The Role of Tears of the Choroid Tela and Plexus as a Source of Intraventricular Bleeding. Neurol Croat 1993;42(4):337-48.

  22. Včev A, Čandrlić I, Včeva-Vegar A, Kovačić D, Ivaniš N, Jakić M, Plažanin M, Pospihalj B, Dmitrović B, Volarić M, Horvat D, Paulini D, Čandrlić I jr, Žulj M. Gastric Tumours and Levels of Basal Gastrin in Serum. Exp Clin Gastroenterol 1993;3(1):67-71.

 • 23. Včev A, Čandrlić I, Včeva-Vegar A, Kovačić D, Jakić M, Plažanin M, Pospihalj B, Dmitrović B, Volarić M, Horvat D, Paulini D, Čandrlić I jr, Žulj M. Colorectal Tumors and the Levels of Basal Gastrin in Serum. Exp Clin Gastroenterol 1993;3(1):13-16.

  24. Včev A, Čandrlić I, Včeva-Vegar A, Božić D, Zidar A, Dmitrović B, Pospihalj B, Venžera Z, Kozmar D, Žulj M, Biljan Ž, Plažanin M. Patomorphological and Biochemical Changes of the Kidney and Liver in the Rats during Extrahepatic Cholestasis. Exp Clin Gastroenterol 1993;3(3):172-183.

  25. Sinčić V, Kurbel S, Krnić I, Kristek J, Dmitrović B, Margaretić D. Prikaz iskustva u otkrivanju i liječenju raka dojke. Med Vjesn 1995;27(3-4):225-229.

  26. Marcikić M, Dmitrović B, Kraus Z, Mrčela M. Sigurnosni pojas i fatalna ozljeda. Med Vjesn 1993;25(3-4):183-7.

  27. Dmitrović B, Jovanović S, Orlić D, Wertheimer B. Pathohistologic Changes of the Femoral Head in Coxarthrosis: a Study of 37 Patients. Croatian Med J 1996;37(4):254-8.

  28. Vrankovic Dj, Splavski B, Hecimovic I, Glavina K, Dmitrovic B, Mursic B. Analysis of 127 war inflicted missile brain injuries sustained in North-Eastern Croatia. J Neurosurg Sci 1996;40:107-14.

  29. Včev A, Včeva A, Ivandić A, Mihaljević S, Mičunović N, Dmitrović B, Vuković D, Takač B, Gardašanić J, Horonitz M, Karner I. Omeprazol i azitromicin s metronidazolom ili bez njega za eradikaciju Helicobactera pylori u duodenalnoj ulkusnoj bolesti. Liječ Vjesn 1997;119:210-3.

  30. Včev A, Vuković D, Ivandić A, Včeva A, Dmitrović B, Kovačić D, Volarić M, Paulini D, Mičunović N, Horvat D, Mihaljević S. Another therapeutic schedule in eradication of Helicobacter pylori. Acta Med Croatica 1997;51:95-99.

  31. Včev A, Ivandić A, Včeva A, Štimac D, Takač B, Mikolašević I, Jovanović S, Dmitrović B, Vuković D, Egić B. Infection with Helicobacter pylori and long-term use of non-steroidal antiinflammatory drugs. Acta Med Croatica 1998;52:27-31.

  32. Včev A, Včeva A, Takač B, Dmitrović B, Štimac D, Štimac T, Kovač D, Pezerović D, Blažanović A, Ivandić A, Karner I. Omeprazole, Azithromycin and Amoxicillin or Amoxicillin plus Clavulanic Acid in eradication of Helicobacter Pylori in duodenal ulcer disease. Acta Med Croatica 1998;52:209-214.

  33. Včev A, Horvat D, Rubinić M, Štimac D, Včeva A, Uravić M, Al Salloum H, Dmitrović B, Volarić M, Ivandić A, Kovačić D, Vuković D. Eradikacija Helicobacter pylori smanjuje vjerojatnost ponovnog krvarenja iz duodenalnog ulkusa. Acta Fac med Flum 1996;21(2):59-65.

  34. Včev A, Ivandić A, Včeva A, Štimac D, Rubinić M, Uravić M, Kovačić D, Vegar M, Dmitrović B, Marcikić M, Vuković D, Mrčela M, Dumić D. Famotidin, Metronidazol i Amoksicilin ili Oksitetraciklin u eradikaciji Helicobacter pylori u bolesnika s duodenalnim ulkusom. Acta Fac med Flum 1996;21(2):67-74.

  35. Vranković Dj, Splavski B, Hećimović I, Glavina K, Muršić B, Blagus G, Dmitrović B. Self-inflicted gunshot wounds to the head during the war and post-war period. Injury 1998;29:369-73.

  36. Hećimović I, Dmitrović B, Rubin O, Rukovanjski M, Vranković D. Skull osteolysis after mild head trauma: case report. Surg Neurol 1999;51:43-6.

  37. Vranković Dj, Mrčela T, Muršić B, Splavski B, Dmitrović B, Mrčela M, Blagus G. Physical and histologic properties of substitutes used for the anterior fossa region dural repair. Scull Base Surg 1999;9(1):9-13.

  38. Kurbel S, Kurbel B, Kovačić D, Sulava D, Krajina Z, Dmitrović B, Šokčević M. Endothelin-secretin tumors and the idea of the pseudoectopic hormone secretion in tumors. Medical Hypotheses 1999;52(4):329-33.

  39. Jovanović S, Dmitrović B, Orlić D, Wertheimer B, Rubin O. Patohistologic Changes of the Femoral Head and the Joint Capsule in Coxarthrosis. Medical & Biological Engineering & Computing 1999;37(Suppl 1):208-9.

  40. Jovanović S, Jovanović I, Dmitrović B. Cortical Area in Evaluation of the Functional Adaptability of the Bone. Medical & Biological Engineering & Computing 1999;37(Suppl 1):408-9.

 • 41. Jovanović S, Dmitrović B, Rubin O, Jovanović I. The Biomechanical Influence of Colodiaphysar Angle on Morphometrical Characteristics of Femur Body. Medical & Biological Engineering & Computing 1999;37(Suppl 1):206-7.

  42. Radanović B, Jušić A, Dmitrović B. Foot Nerve Sensory Potentials Evoked by Surface or Subcutaneous Stimulation. Neurol Croat 1999;48(1):3-12.

  43. Ivandić A, Prpić-Križevac I, Dmitrović B, Včev A, Kurbel S, Peljhan V, Bačun T. Histochemical changes in the rectal mucosa of diabetic patients with and without diarrhea or constipation. Wien Klin Wochenschr 2000;112/1:21-6.

  44. Mimica S, Dmitrović B, Marcikić M, Mrčela M, Kraus Z, Dumić D, Blažičević V. Uzroci smrti obduciranih u Kliničkoj bolnici Osijek tijekom petogodišnjeg razdoblja. Med Vjesn 1999;31(1-4):33-40.

  45. Marcikić M, Dmitrović B, Kraus Z, Dumić D, Mrčela M. Pregled smrtonosnih ratnih strijelnih rana i ozljeda nastalih djelovanjem eksplozivnih sredstava u istočnoj Slavoniji. Med Vjesn 1999;31(1-4):41-7.

  46. Vrankovic DJ Splavski B, Hecimovic I, Kristek B, Dmitrovic B, Rukovanjski M, Blagus G, Kovacic D. Anatomical cerebellar protection of contrecoup hematoma development. Analysis of the mechanism of 30 posterior fossa coup hematomas. Neurosurg Rev 2000;23:156-60.

  47. Hećimović I, Dmitrović B, Kurbel S, Blagus G, Vraneš J, Rukovanjski M. Intracranial infection after missile brain wound: 15 war cases. Zentralbl Neurochir 2000;61:95-102.

  48. Mihaljevic S, Katicic M, Karner I, Vuksic-Mihaljevic Z, Dmitrovic B, Ivandic A. The influence of Helicobacter pylori infection on gastrin and somatostatin values present in serum. Hepato-Gastroenterology 2000;47:1482-4.

  49. Rusić A, Topuzović N, Karner I, Krnić I, Dmitrović B, Sinčić V. Scintimamografija pomoću Tc-99m metilen difosfonata (Tc-99m-MDP) u dijagnostici primarnog karcinoma dojke. Med Vjesn 1998;30(1-2):61-62.

  50. Dmitrović B, Otmar R, Marcikić M, Šarić G, Mrčela M, Mišević T, Dumić D, Blažičević V. Vrednovanje punkcijskih biopsija voñenih ultrazvukom ili CT-om. Med Vjesn 1998;30(1-2):125-128.

  5511.. IIvvaannddiićć AA,, BBoožžiićć DD,, DDmmiittrroovviićć BB,, VVččeevv AA,, CCaanneecckkii SS.. GGaassttrrooppaatthhyy aanndd ddiiaarrrrhheeaa iinn ddiiaabbeettiicc ppaattiieennttss:: TThhee pprreesseennccee ooff hheelliiccoobbaacctteerriioossiiss aanndd PPAASS--ppoossiittiivvee vvaassccuullaarr ddeeppoossiittss iinn ggaassttrriicc aanndd dduuooddeennaall mmuuccoossaa.. WWiieenn KKlliinn WWoocchheennsscchhrr 22000011;;111133//55--66::119999--220033..

  52. Kurbel S, Kurbel B, Dmitrovic B, Wagner J, Čavčić J. A model of hydraulic interactions in liver parenchyma as forces behind the intrahepatic bile flow. Medical Hypotheses 2001;56(5):599-603.

  53. Kurbel S, Kurbel B, Dmitrović B, Včev A. A Model of the Gastric Gland Ejection Cycle: Low Ejection Fractions Require Reduction of the Glandular Dead Space. J Theor Biol 2001;210:337-343.

  54. Krčmar S, Durbešić P, Dmitrović B. Research of the gonotrophic cycle of the species Tabanus sudeticus Zeller 1842 (Diptera: Tabanidae) in Eastern Croatia. Ekologia 2002;21:113-118.

  55. Margaretic D, Faj D, Tomas I, Dmitrovic B, Krajina Z. Total skin electron treatment of extensive cutaneous lesions in Kaposi sarcoma. Croatian Medical Journal 2002;43(3):342-345.

  56. Mihaljević S, Karner I, Dmitrović B, Benšić M, Mićunović N, Včev A, Škurla B, Katičić M. Hormonska regulacija želučane sekrecije i Helicobacter pylori. Liječ Vjesn 2002;124(supl. 1):13-16.

  57. Staklenac B, Pauzar B, Pajtler M, Lončar B, Dmitrović B. An unusual tumour of the breast: cytological findings. Cytopathology 2004;15:160-162.

  58. Jakic-Razumovic J, Bozikov J, Sarcevic B, Separovic V, Kosanovic S, Jonjic N, Mustac E, Tomic S, Bezic J, Kruslin B, Vucic M, Tomas D, Dmitrovic B, Blazicevic V, Jakovina T, Svagelj D, Boric I, Njiric Z, Stitic V, Mlinac-Lucijanic M, Restek-Samarzija N, Predrijevac H, Gosev M. HER-2/neu overexpression in Croatian breast cancer patients: results of one-year multicentric prospective study. Cancer Therapy 2005;3:167-76.

  59. Horvat D, Včev A, Soldo I, Timarac J, Dmitrović B, Mišević T, Ivezić Z, Kraljik N. The results of Helicobacter pylori eradication on repeated bleeding in patients with stomach ulcer. Coll Antropol 2005;29(1):139-42.

 • 60. Kristek J, Marjanovic K, Dmitrovic B, Krajinovic Z, Šakić K. Trichinella spiralis and breast carcinoma – A case report. Coll Antropol 2005;29(2):315-7.

  61. Dmitrović B, Kurbel S, Margaretić D, Blažičević V, Vuletić T. Utjecaj ratnih zbivanja na pobol od zloćudnih tumora. Medicinski Glasnik 2006;3(1):20-3.

  62. Habek D, Dmitrović B, Popović Z, Karša M, Blažičević V, Rupčić B, Erman Vlahović M, Marjanović K. Giant paraovarian myxoma. J Obstet Gynaecol Res 2006;32(2):212-5.

  63. Kurbel S, Dmitrovic B, Golcic G, Dovhanj J. Preservation of HER2/neu gene during evolution: possible physiological role and survival advantages. Medical Hypotheses 2006;66(5):1039-40.

  64. Kristek J, Dmitrović B, Kurbel S, Šakić K, Krajinović Z, Blažičević V, Has B, Marjanović K. Tumor growth fraction, expression of estrogen and progesterone receptors, p53, bcl-2 and cathepsin D activity in primary ductal invasive breast carcinoma and their axillary lymph node metastases. Coll Antropol 2007;31(4):1043-7.

  65. Dovhanj J, Kljaić K, Včev A, Marjanović K, Dmitrović B, Pulanić R, Drmić S, Ilakovac V. Complex relation of blood cell antioxidant enzymes in symptomatic chronic gastritis and peptic ulcer disease. Period Biol 2007;109(2):147-51.

  66. Kurbel S, Dmitrovic B, Kristek J, Tomas I, Bozac M. Is cancer self-seeding linked to IHC similarities between primary & metastatic tumors? (e-letter to The Oncologist, published on 6 March 2009; available at: http://theoncologist.alphamedpress.org/cgi/eletters/10/6/370?ck=nck).

  67. Nikolić V, Radić R, Selthofer R, Mišević T, Dmitrović B, Šnajder D, Šišljagić V, Belovari T, Sučić Z. Vasculometry of Upper and Lower Extremities in Correlation with Development of Pathologic Conditions like the Diabetic Foot. Coll Antropol 2010;34(Suppl. 1):77-81.

  68. Mihaljević S, Katičić M, Krznarić Ž, Dmitrović B, Karner I, Štefanić M, Pinotić LJ, Samardžija M, Benšić M. The Influence of the Different Morphological Changes of Gastric Mucosa on Somatostatin Cell Number in Antrum Mucosa and Serum Somatostatin. Coll Antropol 2011;35:5-8.

  69. Gulam D, Dmitrović B, Kvolik S, Barbić J, Zibar L, Kovacic D. Integrity of Gut Mucosa during Anaesthesia in Major Abdominal Surgery. Coll Antropol 2011;35:445-451.

  70. Dumartin L, Whiteman HJ, Weeks ME, Hariharan D, Dmitrovic B, Iacobuzio-Donahue CA, Brentnall TA, Bronner MP, Feakins RM, Timms JF, Brennan C, Lemoine NR, Crnogorac-Jurcevic T. AGR2 Is a Novel Surface Antigen That Promotes the Dissemination of Pancreatic Cancer Cells through Regulation of Cathepsins B and D. Cancer Res 2011;71;7091-7102.

  71. Pigac B, Dmitrović B, Marić S, Mašić S. Cathepsin D and its Prognostic Value in Neuroepithelial Brain Tumors. Coll Antropol 2012;36:227-233.

  72. Lines KE, Chelala C, Dmitrovic B, Wijesuriya N, Kocher HM, Marshall JF, Crnogorac-Jurcevic T. S100P-Binding Protein, S100PBP, Mediates Adhesion through Regulation of Cathepsin Z in Pancreatic Cancer Cells. Am J Pathol 2012;180:1485-1494.

  73. Naidoo K, Jones R, Dmitrovic B, Wijesuriya N, Kocher H, Hart IR, Crnogorac-Jurcevic T. Proteome of formalin-fixed paraffin-embedded pancreatic ductal adenocarcinoma and lymph node metastases. J Pathol 2012;226:756-63.

  PPOOPPIISS KKNNJJIIGGAA II UUDDŽŽBBEENNIIKKAA::

  1. Dmitrović B, Mrčela M. Patohistologija urogenitalnih tumora. U: Novak R, Tucak A i sur. Urološka onkologija. Zagreb: Medicinska naklada, 1994:38-84.

  2. Dmitrović B. Razvojne i genetske bolesti. U: Jukić S, Damjanov I (ur): Opća patologija, 1. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2002. 163-95.

  3. Dmitrović B. Novi pogledi na patogenezu ateroskleroze i tromboze u oboljelih od dijabetesa. U: Hančević J, Coce F, Božikov V (ur): Dijabetičko stopalo. Zagreb: Medicinska naklada, 2002:49-52.

 • 4. Žarković K, Dmitrović B, Jurić G. Bolesti živčanog sustava. U: Jukić S, Damjanov I (ur): Specijalna patologija, 1. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2004. 619-96.

  5. Dmitrović B. Razvojne i genetske bolesti. Bolesti živčanoga sustava. U: Damjanov I, Jukić S, Nola M (ur): Patologija, 2. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2008. 169-96. 721-76.

  6. Gašparov S, Dmitrović B, Anñelinović Š. Bolesti perifernoga živca i skeletnog mišića. U: Nola M, Damjanov I (ur): Patologija – priručnik za pripremu ispita. Zagreb: Medicinska naklada, 2009.

  7. Dmitrović B. Razvojne i genske bolesti. Bolesti živčanoga sustava. U: Damjanov I, Jukić S, Nola M (ur): Patologija, 3. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2011. 221-56. 937-1008

  PPOOPPIISS KKOONNGGRREESSNNIIHH SSAAŽŽEETTAAKKAA::

  1. Šajin B, Šestan N, Dmitrović B. Clumping of NADPH-Diaphorase Staining in the Developing Human Striatum: Comparisons to AChE Histochemistry. International Journal of Developmental Neuroscience 1992;10(Suppl 1):89.

  2. Pospihalj B, Golouh R, Trošić A, Dmitrović B. Melanin-Producing Medullary Carcinoma of the Thyroid Gland (MP MCTG). Il Friuli Medico 1994:49(3/4):830.

  3. Dmitrović B, Kovačić D, Rubin O. Epithelioid Leiomyosarcoma of the Stomach with Large Abdominal Metastasis. A Case Report. Il Friuli Medico 1994;49(3/4):823.

  4. Dičić M, Sinčić V, Dmitrović B, Kristek J, Krnić I, Belaj N. Dijagnostika i liječenje raka dojke stadija I-II. Zbornik radova Četvrtog znanstvenog sastanka bolesti dojke, HAZU, Zagreb, 1994.

  5. Vranković ð, Dmitrović B, Splavski B. Mechanism of Acute Traumatic Posterior Fossa Hematomas Following Closed Head Injury. J Neurotrauma 1995;12(3):447.

  6. Sinčić V, Dičić M, Vidović M, Dmitrović B, Kristek J, Belaj N. Protokol liječenja raka dojke starijih žena. Zbornik radova Petog znanstvenog sastanka bolesti dojke, HAZU, Zagreb, 1995.

  7. Včev A, Včeva A, Pezerović D, Štimac D, Rubinić M, Ivandić A, Dmitrović B, Vuković D, Mićunović N. Evaluation of the Combination of Omeprazole and Azithromycin with and without Metronidazole in Eradicating Helicobacter Pylori. Gut 1996;39 (Suppl 3):A143.

  8. Dmitrović B. Distribution of the Axonal Lesions in the Closed Head Injury. Pathol Res Pract 1997;193(5-6):368.

  9. Dmitrović B, Kurbel S, Jadro-Šantel D, Hlavka V. Distribution of the Axonal Lesions in the Closed Head Injury. Neurol Croat 1997;46(Suppl 3):40.

  10. Hećimović I, Dmitrović B, Blagus G, Rukovanjski M. Intracranial infection after missile brain wound: war experience based on 15 cases. Zentralbl Neurochir 1998;59:201.

  11. Dmitrović B, Kurbel S, Hećimović I. Distribution of the axonal injuries in the blunt head trauma – the coexistence of the “focal” and the “diffuse” axonal injury. Zentralbl Neurochir 1998;59:207.

  12. Mihaljević S, Katičić M, Karner I, Včev A, Dmitrović B, Vuković D. The influence of Helicobacter pylori infection on somatostatin values present in serum. Abstract. Digestion 1998;59(suppl 3):386.

  13. Palić J, Jančuljak D, Barac B, Rukovanjski M, Dmitrović B, Šerić V. Stroke-like syndrome as the first clinical presentation of brain tumors. Abstract of the Meeting of the European Federation of Neurological Societies, Sevilla. Boller F, ed. European Journal of Neurology 1998;5(Suppl 3):S160.

  14. Jovanović S, Orlić D, Dmitrović B, Rubin O, Zelić Z. Essential characteristics of the proximal femur part in patients with advanced degenerative changes of the hip joint. In: Magjarević R, ed. Proceedings of the 8 th International IMEKO conference on measurement in clinical medicine. Biomedical measurement and instrumentation. Zagreb: KoREMA, 1998:8-64-67.

  15. Dmitrović B, Jovanović S, Orlić D, Wertheimer B, Rubin O. Pathohistologic changes of the femoral head and the joint capsule in coxarthrosis. A study of 35 cases. In: Magjarević R, ed. Proceedings of the 8 th International IMEKO conference on measurement in clinical medicine. Biomedical measurement and instrumentation. Zagreb: KoREMA, 1998:8-53-55.

 • 16. Margaretić D, Krnić I, Dmitrović B, Staklenac B, Kristek J, Belaj N, Gugić D, Kotromanović Z. Usporedba kliničkog, galaktografskog, citološkog, kirurgijskog i patohistološkog nalaza secernirajuće dojke. In: Book of Abstracts, The Second Congress of the Croatian Society of Radiology. Osijek: KB Osijek, 1998:138.

  17. Rubin O, Kovačić D, Dmitrović B. Embolije krvnih žila uzrokovane projektilima. In: Book of Abstracts, The Second Congress of the Croatian Society of Radiology. Osijek: KB Osijek, 1998:187.

  18. Dmitrović B, Rubin O, Šarić G, Mišević T, Marcikić M, Mrčela M, Dumić D, Blažičević V. The Analysis of Ultrasound or CT Guided Punctional Biopsies. In: Book of Abstracts, The Second Congress of the Croatian Society of Radiology. Osijek: KB Osijek, 1998:194.

  19. Staklenac B, Trutin Ostovic K, Hihlik Babic I, Pajtler M, Margaretic D, Dmitrovic B. Simultaneous appearance of breast cancer in a pregnant woman and her elder sister. Cytopathology 1998;9:50-1.

  20. Dmitrović B, Kurbel S, Jadro-Šantel D, Hlavka V. “Focal” vs. “Diffuse” brain injury: Does it really matter? In: Talan-Hranilović J, Krušlin B, eds. Book of Abstracts, The 10th “Ljudevit Jurak” International Symposium on Comparative Pathology. Zagreb, 1999:33.

  21. Dmitrović B, Golouh R, Jovanović S. Follicular thyroid carcinoma metastatic to iliac bone – diagnostic procedures and problems. A case report. In: Bračko M, Golouh R, eds. Book of Abstracts, Adriatic Society of Pathology, 14th International Meeting, Portorož, June 25-27, 1999. Ljubljana, Institute of Oncology, 1999:36.

  22. Dmitrović B, Grčević N, Hećimović I. Post-traumatic hydrocephalus as a consequence of intraventricular bleeding: The role of tears of the choroid tela and plexus. In: Abstract book, 11th European Congress of Neurosurgery, Copenhagen, September 19-24, 1999:250.

  23. Hećimović I, Dmitrović B, Muršić B, Blagus G, Reljac G. Posttraumatic hydrocephalus in posterior fossa injury. In: Abstract book, 11th European Congress of Neurosurgery, Copenhagen, September 19-24, 1999:156.

  24. Marcikić M, Dumenčić B, Dmitrović B. Murderer who mislead medical examiner and succesfully concealed crime for three years. In: Talan-Hranilović J, Krušlin B, eds. Book of Abstracts, 11th “Ljudevit Jurak” International Symposium on Comparative Pathology. Zagreb, 2000:33.

  25. Staklenac B, Hihlik-Babić I, Margaretić D, Dmitrović B. Značaj citodijagnostike u timskom radu. U: Knjiga sažetaka, Drugi Hrvatski kongres kliničke citologije. Zagreb, 2000.

  26. Hihlik-Babić I, Dmitrović B, Staklenac B. Citomorfologija malignog mezotelioma u pleuralnom punktatu. U: Knjiga sažetaka, Drugi Hrvatski kongres kliničke citologije. Zagreb, 2000.

  27. Lončar B, Staklenac B, Dmitrović B, Marcikić M. Pilomatrixoma – prikaz 2 slučaja. U: Knjiga sažetaka, Drugi Hrvatski kongres kliničke citologije. Zagreb, 2000.

  28. Kurbel S, Kurbel B, Dmitrović B, Včev A. A model of the gastric gland ejection cycle: Low ejection fractions require reduction of the glandular dead space. In: Vitale B, et al, eds. Book of Abstracts, The 1st Kongress of the Croatian Physiological Society. Osijek, 2000:P-10.

  29. Mimica S, Dmitrović B, Marcikić M, Mrčela M, Kraus Z, Dumić D, Blažičević V, Pigac B, Dumenčić B. The causes of death in five-year period in the Osijek Clinical Hospital. Anñelinović Š, ed. The Book of Abstracts, 2nd Croatian Congress on Pathology and Forensic Medicine. Split, 2000:33.

  30. Bollmann M, Speich N, Bollmann R, Dmitrović B. Hereditary non-Polyposis Colorectal Carcinoma: Molecular Diagnosis of mismatch Repair Defects. The Book of Abstracts, 2nd Croatian Congress on Pathology and Forensic Medicine. Split, 2000:21.

  31. Hećimović I, Dmitrović B, Kristek B, Žarković K, Rukovanjski M. Extraosseous extradural chordoma of the lumbar spine – a case report. Abstract Book, 3rd Congress of the Croatian Neurosurgical Society. Zagreb, 2002:29.

  32. Hećimović I, Dmitrović B, Kristek B, Takač I, Reljac G, Rukovanjski M. Meningeomatosis of the cauda equina – a case report. Abstract Book, 3rd Congress of the Croatian Neurosurgical Society. Zagreb, 2002:30.

 • 33. Hećimović I, Dmitrović B, Kristek B, Takač I, Reljac G. Low back pain and fibromatosis of the lumbar spinous processes. Abstract Book, 3rd Congress of the Croatian Neurosurgical Society. Zagreb, 2002:75.

  34. Hećimović I, Marcikić M, Dmitrović B, Blagus G, Takač I, Rukovanjski M. Removal of retained handgun bullet in the brain after attempted suicide with residual capacity. Abstract Book, 3rd Congress of the Croatian Neurosurgical Society. Zagreb, 2002:116.

  35. Dmitrovic B, Kristek J, Kurbel S. Comparison of mitotic indeks, growth fraction (evaluated by Ki-67), ER, PR, cathepsin D, p53, and Bcl-2 status between primary breast cancer and corresponding axillary metastatic sites. Abstracts, 19th European Congress of Pathology. Virchows Archiv 2003;443(3):304-5.

  36. Marjanović K, Kralj M, Soldo-Butković S, Gmajnić R, Marjanović M, Dmitrović B, Ivanović M. Stroke lethality in Emergency Unit in Baranya (East Croatia). Abstract Book, 2nd Mediterranean Emergency Medicine Congress. Barcelona, 2003:200.

  37. Mihaljević S, Katičić M, Dmitrović B, Karner I, Včev A, Borzan V, Canecki S, Vranješ Z, Prus V, Barbić J, Benšić M. The influence of stomach mucosa morphological changes od somatostain cell number in antrum mucosa. In: Sikiric P, Seiwerth S, Mozsik G, Arakawa T, Takeuchi K, eds. 11th International Conference on Ulcer Research. Bologna: Medimond, 2003:307-12.

  38. Selthofer R, Nikolić V, Mrčela T, Radić R, Dmitrović B, Rudež I. Problem of structure and strength of the sternum in cardiac surgery median sternotomy. 1st Joint Meeting of EACA & AACA. Bonnel F, ed. Graz: 2003;271-2.

  39. Blažičević V, Marjanović K, Dmitrović B, Manojlović S. Oncocytic Mucoepidermoid carcinoma of the parotid gland. Conference papers, 15th “Ljudevit Jurak” International Symposium on Comparative Pathology. Acta clin Croat 2004;43(2):88-9.

  40. Marjanović K, Dumenčić B, Marcikić M, Dmitrović B, Vuković D, Matuzalem E. Neglected infant or infective disease. Conference papers, 15th “Ljudevit Jurak” International Symposium on Comparative Pathology. Acta clin Croat 2004;43(2):101.

  41. Dmitrović B. Pathological view of breast diseases. Abstract book, XVI European congress of ultrasound in medicine and biology. Liječ Vjesn 2004;126(Suppl. 2):7-8.

  42. Dumencic B, Marjanovic K, Marcikic M, Dmitrovic B, Dubravka V, Elizabeta M. Neglected infant or infectious disease. Abstract Book, 13th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia, Graz 2004;45-6.

  43. Blažičević V, Marijanović K, Dmitrović B, Kokeza J. Patologija posteljice u prenatalnoj smrti. XXI. perinatalni dani "Ante Dražančić", Bizovačke Toplice – Osijek, 2004. Gynaecol Perinatol 2004;13(Suppl 2):140.

  44. Marjanović K, Dmitrović B, Blažičević V, Dumenčić B, Bartolić K. Perinatalni uzroci smrti u Kliničkoj bolnici Osijek. XXI. perinatalni dani "Ante Dražančić", Bizovačke Toplice – Osijek, 2004. Gynaecol Perinatol 2004;13(Suppl 2):141.

  45. Nikolić V, Radić R, Selthofer R, Mišević T, Dmitrović B. Vasculometry and biomechanics of the foot. Verhandlungen der Anatomische Gessellschaft. Anatomische Anzeigers – Annals of Anatomy. Kuhnel W, ed. Lübeck: Elsevier, 2004;186(Suppl):143.

  46. Radić R, Nikolić V, Selthofer R, Mišević T, Dmitrović B. Vasculometry and biodynamics of the foot. Verhandlungen der Anatomische Gessellschaft. Anatomische Anzeigers – Annals of Anatomy. Kuhnel W, ed. Lübeck: Elsevier, 2004;186(Suppl):151.

  47. Nikolić V, Radić R, Selthofer R, Mišević T, Dmitrović B. Vasculometry and biomechanics of the foot. Verhandlungen der Anatomische Gessellschaft. Anatomische Anzeigers – Annals of Anatomy. Kuhnel W, ed. Lübeck: Elsevier, 2004;186(Suppl):143.

  48. Marjanović K, Vajn K, Dmitrovic B, Heffer-Lauc M, Soldo Butković S, Lauc G. Mouse is not a good animal model for autoimmune diseases characterized by anti-ganglioside antibodies. Problems in understanding cause and recovery after autoimmune disease. Prvi hrvatski kongres iz

 • neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s meñunarodnim sudjelovanjem. Zbornik radova. Osijek 18-20. studeni 2004. Med Vjesn 2004;(suppl 1):26.

  49. Dmitrović B, Marjanović K, Blažičević V, Bartolić K, Ivanović M, Dumenčić B. Causes of perinatal death at Osijek Clinical Hospital, 2001-2003. Book of Abstracts, 3rd Croatian Congress of Pathology and Forensic Medicine. Opatija May 8-11, 2005:105.

  50. Pauzar B, Staklenac B, Lončar B, Pajtler M, Dmitrović B, Marić S. The value and diagnostic problems in fine needle aspiration cytology of thyroid nodule. Book of Abstracts, 3rd Croatian Congress of Pathology and Forensic Medicine. Opatija May 8-11, 2005:152.

  51. Staklenac B, Dmitrović B, Pajtler M, Lončar B, Pauzar B, Miličić-Juhas V. High grade malignant phyllodes tumor recidivans after lobular carcinoma of the same breast. A case report. Book of Abstracts, 3rd Croatian Congress of Pathology and Forensic Medicine. Opatija May 8-11, 2005:169.

  52. Pigac B, Vuković J, Plazanić D, Dmitrović B. Cathepsin D in some meuroepithelial brain tumors. Book of Abstracts, 3rd Croatian Congress of Pathology and Forensic Medicine. Opatija May 8-11, 2005:90.

  53. Jakic-Razumović J, Šarčević B, Šeparović V, Kosanović S, Božikov J, Jonjić N, Mustać E, Tomić S, Bezić J, Krušlin B, Vučić M, Tomas D, Dmitrović B, Blažičević V, Jakovina T, Švagelj D, Borić I, Njirić Z, Štitić V, Mlinac-Lucijanić M, Restek-Samaržija N, Predrijevac H, Gošev M. HER-2/neu expression in Croatian breast cancer patients (results of one-year multicentric prospective study). Book of Abstracts, 3rd Croatian Congress of Pathology and Forensic Medicine. Opatija May 8-11, 2005:48.

  54. Kristek J, Marjanovic K, Dmitrovic B, Krajinovic Z, Horvat V, Dumencic B. Trichinella spiralis and breast cancer. Case report. Conference Papers, 16th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology. Zagreb June 3-4, 2005. Acta Clin Croat 2005;44(Suppl. 1):40.

  55. Marjanović K, Dmitrović B, Blažičević V, Bartolić K, Ivanović M, Marjanović M. Causes of perinatal death at Osijek Clinical Hospital, 1995-2004. Abstracts, 20th European Congress of Pathology. Paris September 3-8, 2005. Virchows Archiv 2005;447:276.

  56. Marjanovic K, Dmitrovic B, Blazekovic R, Divkovic D, Sipl M, Arambasic J, Berecki I, Pinotic K. Thrombosis of abdominal aorta as a consequence of Takayasu arteritis in 3,5-month-old infant. Book of Articles, XII Congress of the Association of Serbia and Montenegro Pathologists. Palić May 31-June 3, 2006. Materia Medica 2006;22(2 – suppl. 1):92.

  57. Staklenac B, Gall-Troselj K, Margaretic D, Kristek J, Dmitrovic B, Pajtler M, Loncar B, Pauzar B, Milicic-Juhas V, Peric M. Medullary carcinoma of the breast. Primary diagnosis by FNAB. A case report. 32. European Congress of Cytology. Venice October 1-4, 2006. Pathologica 2006;98(5):397.

  58. Dmitrovic B. Uloga patologa po primitku materijala uzetog iz jetrenog fokusa. Knjiga sažetaka. Drugi kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a s meñunarodnim sudjelovanjem. Osijek, 29. 03. – 01. 04. 2007. 29-30.

  59. Dmitrović B, Gulam D, Kovačić D, Kovačić B, Zibar L. HHHiiissstttooopppaaattthhhooolllooogggyyy CCChhhaaannngggeeesss ooofff GGGuuuttt MMMuuucccooosssaaa ddduuurrr iiinnnggg AAAnnneeesssttthhheeesssiiiaaa aaannnddd AAAbbbdddooommmiiinnnaaalll SSSuuurrrgggiiicccaaalll PPPrrroooccceeeddduuurrreeesss... Abstracts, 21st European Congress of Pathology. Istanbul September 08-13, 2007. WWWiiirrrccchhhooowww AAArrrccchhh 222000000777;;;444555111(((222))):::333111777...

  60. Dmitrović B. Novosti u patohistološkoj dijagnostici raka štitnjače. Knjiga sažetaka, 40 godina nuklearne medicine u Osijeku. Osijek November 15-17, 2007. Acta Clin Croat 2007;46(Suppl. 3):62.

  61. Vranešić ð, Dmitrović B. Kvantitativna kompjutorska analiza ekspresije estrogenih receptora u karcinomu dojke. Knjiga sažetaka. IV. Hrvatski kongres patologa i sudskih medicinara s meñunarodnim sudjelovanjem. Osijek, 25. – 28. 09. 2008. 88.

  62. Hećimović I, Dmitrović B, Kčira-Fideršek V. Proliferative activity of spinal meningiomas estimated by Ki-67; Comparison among patients younger than 50 years of age and older patients. Knjiga

 • sažetaka. IV. Hrvatski kongres patologa i sudskih medicinara s meñunarodnim sudjelovanjem. Osijek, 25. – 28. 09. 2008. 89.

  63. Dmitrović B, Kurbel S. Tumor cell's immunofenotype differences in ductal invasive breast carcinoma and axillary lymph node metastases. Knjiga sažetaka. XIII kongres Udruženja patologa i citologa Srbije sa meñunarodnim učešćem. Vršac, 27. – 30. maj 2009. Materia Medica 2009;25(2):17-8.

  64. Dmitrovic B, Kurbel S, Horvat D. Ito cells in liver lesions and liver cirrhosis. Abstracts. 22nd European Congress of Pathology. Florence, 4 – 9 September 2009. Virchows Archiv 2009;455(Suppl. 1):200.

  65. Kurbel S, Dmitrović B. Mikrometastaze i model tumorskog rasta samosijanjem L. Nortona i J. Massague. Knjiga sažetaka. 3. godišnji sastanak Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a. Opatija, 06. – 08. studenog 2009.

  66. Kurbel S, Dmitrović B. Pojavnost tumora s pojačanom ekspresijom HER2/neu u različitim organizmima kao pokazatelj epigenetske patogeneze. U: Knjiga sažetaka. 4. simpozij i godišnji sastanak Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a. Poreč, 13. – 16. listopada 2011. Str. 8.

  67. Trogrlić B, Dmitrović B. Immunohistochemical Features of Invasive Breast Cancer Cases: a 2,5 Year Survey with 501 Patients. In: 11th ZIMS Abstract Book. Zagreb, November 2011. Liječ Vjesn 2011;133(Suppl. 6):46.

 • MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja

  Osijek, 24. svibnja 2012.

  FAKULTETSKOM VIJEĆU

  MEDICINSKOG FAKULTETA U OSIJEKU

  I Z V J E Š Ć E

  o provjeri ispunjavanja uvjeta za izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za predloženika prof. dr. sc. Branka Dmitrovića

  Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, klasa: 112-02/12-02/2 Ur.broj:2158-60-01-12-86 od 13. travnja 2012. godine Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 7. redovitoj sjednici od 24. travnja 2012. godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 50% radnog vremena u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek.

  Natječaj je objavljen u „Glasu Slavonije“, Narodnim novinama i Internet stranici Fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 09. svibnja 2012. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 50% radnog vremena za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, za znanstvenu granu patologija u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

  Na natječaj se prijavio prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek.

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta utvrdilo je da je pristupnik izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti iznanstvenom polju temeljne medicinske znanosti i da je upisan u Upisnik znanstvenika temeljem u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik.

 • Slijedom navedenog, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u skladu s člankom 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i sukladno članku 118. i 119. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek izvršilo je uvid u dokumentaciju pristupnika i provjerilo ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora te utvrdilo sljedeće:

  ŽIVOTOPIS

  Osobni podaci:

  Ime: Branko Dmitrović

  Datum rođenja: 14. svibnja 1961.

  Mjesto rođenja: Osijek, Hrvatska

  Državljanstvo: hrvatsko

  Bračno stanje: oženjen

  Poznavanje jezika: engleski

  Obrazovanje:

  Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 1984. godine. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine završio poslijediplomski studij iz Kliničke neurologije, 1989. godine obranio magistarski rad pod naslovom "Oštećenje tele horioideje i horioidnog pleksusa kod unutrašnje traume mozga", a 1997. godine doktorsku disertaciju pod naslovom "Raspodjela aksonskih ozljeda u zatvorenih povreda mozga". Specijalizaciju iz patološke anatomije završio 1991. godine (Klinička bolnica Osijek, Onkološki institut u Ljubljani, Klinički bolnički centar Zagreb).

  Zaposlenje:

  Pripravnički staž obavio u Domu zdravlja Osijek. Od 1987. godine zaposlen na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek. Od 1987. zaposlen u Katedri za Patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu za potrebe Studija medicine u Osijeku u zvanjima stručnog suradnika i asistenta. Od 1998. zaposlen u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u zvanju docenta, od 2004. u zvanju izvanrednog profesora, a od 2007. u zvanju redovitog profesora.

  Akademski stupnjevi, napredovanja i funkcije u službi:

  Magistar znanosti 1989. godine, rukovoditelj Odjela od 1991. godine, predstojnik Zavoda od 2007. godine, znanstveni asistent 1993. godine, doktor znanosti 1997. godine, docent 1998. godine, predstojnik Katedre za patologiju od 1998. do 2008. i 2010. do 2012. godine, izvanredni profesor od 2004. godine, redoviti profesor od 2007. godine.

  Znanstveno i stručno usavršavanje:

  Stručno usavršavanje u području neuropatologije na Zavoda za neuropatologiju u Zagrebu 1988. godine, u području patologije gastrointestinalnog sustava, Institut za patologiju Klinike Bayreuth,

 • Njemačka, 1995. godine, usavršavanje u području molekularne dijagnostike, Institut za patologiju Bonn-Duisdorf, Njemačka, 1999. i 2000. godine.

  Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima:

  Član je: Hrvatskog liječničkog zbora od 1985. godine, Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca domovinskog rata 1990-91, Hrvatskog gastroenterološkog društva od 1993, Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu od 1994, Europske udruge patologa od 1996, Hrvatske liječničke komore od 1996. Predsjednik je Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora u razdoblju od 2005. do 2008. godine. Nositelj Zahvalnice Zbora liječnika Hrvatske 2011. godine.

  NASTAVNA DJELATNOST PRISTUPNIKA

  A. OPĆI UVJETI – SUDJELOVANJE U NASTAVI

  a) Dodiplomska nastava

  Predavanja i seminari u nastavi Patologije u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku u zvanju redovitog profesora od 2007. godine. U nastavi iz patologije sudjeluje od 1987. kao voditelj vježbi u Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu za potrebe Studija medicine u Osijeku u zvanju stručnog suradnika (1987.) i asistenta (1993.), a kasnije i kao docent (1998.) i izvanredni profesor (2004.) u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku.

  Predavanja i seminari u nastavi Patologije na Preddiplomskom studiju sestrinstva u Osijeku i Pregradi i na Preddiplomskom Studiju biokemijsko laboratorijskih tehnologija Medicinskog fakulteta u Osijeku.

  b) Poslijediplomska nastava

  Predavač na 9 kolegija u Znanstvenom poslijediplomskom studiju u području biomedicine i zdravstva na Medicinskom Fakultetu u Osijeku, od toga voditelj dva kolegija:

  Imunohistokemijske značajke tumora (voditelj: prof. dr. sc. Branko Dmitrović);

  Elektronska mikroskopija u patološkoj dijagnostici (voditelj: prof. dr. sc. Branko Dmitrović);

  Suvremeni postupci proučavanja građe stanica i tkiva u biomedicini (voditelj: prof. dr. sc. Ljiljana Kostović Knežević);

  Dijagnoza i liječenje bolesti perifernih i visceralnih arterija (voditelj: prof. dr. sc. Z. Sučić);

  Molekularna biologija mijelina i plastičnost mozga (voditelj: prof. dr. sc. Marija Heffer Lauc);

  Glutenska enteropatija – bolest djece i odraslih (voditelj: prof. dr. sc. Mladen Peršić);

  Fetalna neurologija (voditelj: prof. dr. sc. Snježana Škrablin Kučić);

  Suvremeni postupci u dijagnostici i liječenju tumora dojke (voditelj: doc. dr. sc. Josip Fajdić);

  Kronične upalne bolesti jetre (voditelj: doc. dr. sc. Silvio Mihaljević).

 • Pristupnik ima pet godina nastavnog i stručnog iskustva u zvanju redovitog profesora u znanstvenoj grani za koju se bira, a u svojstvu stalnog nastavnika na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera izvodio je nastavu više od potrebitih šesto (600) norma sati, u dodiplomskoj ili poslijediplomskoj nastavi.

  B. POSEBNI UVJETI

  1) Nastavni tekstovi – koautor 6 sveučilišnih udžbenika i 1 znanstvene knjige:

  Dmitrović B, Mrčela M. Patohistologija urogenitalnih tumora. U: Novak R, Tucak A i sur. Urološka onkologija. Zagreb: Medicinska naklada; 1994, str. 38-84. Sveučilišni udžbenik, dodiplomska i poslijediplomska nastava.

  Dmitrović B. Razvojne i genetske bolesti. U: Jukić S, Damjanov I (ur): Opća patologija, 1. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada; 2002, str. 163-95. Sveučilišni udžbenik, dodiplomska nastava.

  Dmitrović B. Novi pogledi na patogenezu ateroskleroze i tromboze u oboljelih od dijabetesa. U: Hančević J, Coce F, Božikov V (ur): Dijabetičko stopalo. Zagreb: Medicinska naklada; 2002, str. 49-52. Trajna edukacija.

  Žarković K, Dmitrović B, Jurić G. Bolesti živčanog sustava. U: Jukić S, Damjanov I (ur): Specijalna patologija, 1. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2004. 619-96.

  Dmitrović B. Razvojne i genetske bolesti. Bolesti živčanoga sustava. U: Damjanov I, Jukić S, Nola M (ur): Patologija, 2. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2008. 169-96. 721-76.

  Gašparov S, Dmitrović B, Anđelinović Š. Bolesti perifernoga živca i skeletnog mišića. U: Nola M, Damjanov I (ur): Patologija – priručnik za pripremu ispita. Zagreb: Medicinska naklada, 2009.

  Dmitrović B. Razvojne i genske bolesti. Bolesti živčanoga sustava. U: Damjanov I, Jukić S, Nola M (ur): Patologija, 3. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2011. 221-56. 937-1008.

  2) Mentorstvo publiciranih doktorskih disertacija:

  Kristek J, Dmitrović B, Kurbel S, Šakić K, Krajinović Z, Blažičević V, Has B, Marjanović K. Tumor growth fraction, expression of estrogen and progesterone receptors, p53, bcl-2 and cathepsin D activity in primary ductal invasive breast carcinoma and their axillary lymph node metastases. Coll Antropol 2007;31(4):1043-7.

  Pigac B, Dmitrović B, Marić S, Mašić S. Cathepsin D and its Prognostic Value in Neuroepithelial Brain Tumors. Coll Antropol 2012;36:227-233.

  3) Najmanje sedam priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje 4 na međunarodnim znanstvenim skupovima:

  Dmitrović B, Jovanović S, Orlić D, Wertheimer B, Rubin O. Pathohistologic changes of the femoral head and the joint capsule in coxarthrosis. A study of 35 cases. In: Magjarević R, ed. Proceedings of the 8 th International IMEKO conference on measurement in clinical medicine. Biomedical measurement and instrumentation. Zagreb: KoREMA, 1998:8-53-55.

 • Dmitrović B, Rubin O, Šarić G, Mišević T, Marcikić M, Mrčela M, Dumić D, Blažičević V. The Analysis of Ultrasound or CT Guided Punctional Biopsies. In: Book of Abstracts, The Second Congress of the Croatian Society of Radiology. Osijek: KB Osijek, 1998:194.

  Dmitrović B, Kurbel S, Jadro-Šantel D, Hlavka V. “Focal” vs. “Diffuse” brain injury: Does it really matter? In: Talan-Hranilović J, Krušlin B, eds. Book of Abstracts, The 10th “Ljudevit Jurak” International Symposium on Comparative Pathology. Zagreb, 1999:33.

  Dmitrović B, Golouh R, Jovanović S. Follicular thyroid carcinoma metastatic to iliac bone – diagnostic procedures and problems. In: Bračko M, Golouh R, eds. Book of Abstracts, Adriatic Society of Pathology, 14th International Meeting, Portorož, June 25-27, 1999. Ljubljana, Institute of Oncology, 1999:36.

  Dmitrović B, Grčević N, Hećimović I. Post-traumatic hydrocephalus as a consequence of intraventricular bleeding: The role of tears of the choroid tela and plexus. In: Abstract book, 11th European Congress of Neurosurgery, Copenhagen, September 19-24, 1999:250.

  Bollmann M, Speich N, Bollmann R, Dmitrović B. Hereditary non-Polyposis Colorectal Carcinoma: Molecular Diagnosis of mismatch Repair Defects. The Book of Abstracts, 2nd Croatian Congress on Pathology and Forensic Medicine. Split, 2000:21.

  Dmitrovic B, Kristek J, Kurbel S. Comparison of mitotic indeks, growth fraction (evaluated by Ki-67), ER, PR, cathepsin D, p53, and Bcl-2 status between primary breast cancer and corresponding axillary metastatic sites. Abstracts, 19th European Congress of Pathology. Virchows Archiv 2003;443(3):304-5.

  Dmitrović B, Marjanović K, Blažičević V, Bartolić K, Ivanović M, Dumenčić B. Causes of perinatal death at Osijek Clinical Hospital, 2001-2003. Book of Abstracts, 3rd Croatian Congress of Pathology and Forensic Medicine. Opatija May 8-11, 2005:105.

  Dmitrović B, Gulam D, Kovačić D, Kovačić B, Zibar L. Histopathology Changes of Gut Mucosa during Anesthesia and Abdominal Surgical Procedures. Abstracts, 21st European Congress of Pathology. Istanbul September 08-13, 2007. Wirchow Arch 2007;451(2):317.

  Dmitrović B. Novosti u patohistološkoj dijagnostici raka štitnjače. Knjiga sažetaka, 40 godina nuklearne medicine u Osijeku. Osijek November 15-17, 2007. Acta Clin Croat 2007;46(Suppl. 3):62.

  4) Član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa:

  Pristupnik je 9 godina (od 2003. godine) jedan od urednika Medicinskog Glasnika, glasila Medicinskog društva Zeničko-Dobojskog kantona, Bosna i Hercegovina, koji je u navedenom razdoblju postigao citiranost u Excerpta Medica (EMBASE i Scopus).

  5) Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta

  Voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH br. 219-2192382-2009 "Procjena učinka višesatne abdominalne kirurgije na perfuziju tankog crijeva".

  6) Pozvana predavanja na međunarodnom znanstvenom skupu:

 • "Distribution of the axonal lesions in the closed brain injury" i "Post-traumatic hydrocephalus", Institut za Neuropatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Otto-von-Guericke u Magdeburgu, Njemačka, 1999.

  "Pathological view of breast diseases", XVI. europski kongres ultrazvuka u medicini i biologiji, Zagreb 2004., publicirano kao sažetak: Dmitrović B. Pathological view of breast diseases. Abstract book, XVI European congress of ultrasound in medicine and biology, Zagreb. Liječ Vjesn 2004;126(Suppl. 2):7-8.

  "Patologija sarkoma", I. sastanak Hrvatskog društva za internističku onkologiju s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek 2005.

  "Residency program for Pathology in Croatia – problems and perspectives", XXIV Saltykowljev memorijalni sastanak, Zagreb 2006.

  “Uloga patologa po primitku materijala uzetog iz jetrenog fokusa”. Drugi kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem. Osijek 2007.

  “Tumor cell's immunofenotype differences in ductal invasive breast carcinoma and axillary lymph node metastases”. Knjiga sažetaka. XIII kongres Udruženja patologa i citologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Vršac. Materia Medica 2009;25(2):17-8.

  7) Recenzentska aktivnost

  Član prosudbene skupine 3-02: istraživanja mozga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; recenzent 11 predloženih znanstvenih projekata.

  Recenzent studijskih programa MZOŠ RH.

  Recenzent sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija iz patologije Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

  Recenzent sveučilišnog udžbenika: Belicza M, Tomas D. Obdukcijska dijagnostika. 4. izdanje. Zagreb, 2011.

  8) Čelne dužnosti u strukovnoj asocijaciji iz svojeg znanstvenog područja:

  Predsjednik Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora u razdoblju 2005. do 2008. godine.

  STRUČNA DJELATNOST PRISTUPNIKA

  A. KVALIFIKACIJSKI RADOVI

  Dmitrović B. "Oštećenje tele horioideje i horioidnog pleksusa kod unutrašnje traume mozga". Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1989. Magistarski rad.

  Dmitrović B. "Raspodjela aksonskih ozljeda u zatvorenih povreda mozga", Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997. Doktorska disertacija.

  B. OBJAVLJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI

  a) Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu: 25

  – od posljednjeg izbora: 8

 • b) Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama (Science Citation Indexu, Index Medicus, Excerpta Medica, Scopus): 15

  – od posljednjeg izbora: 0

  c) Ostali članci: 33

  d) Sažeci kongresnih priopćenja koja su objavljena u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu: 9

  e) Ostala kongresna priopćenja: 58

  f) Broj citata (SCI ili SSCI): Prema ispisu iz baze podataka Web of Science, radovi prof. dr. sc. Branka Dmitrovića citirani su 151 puta.

  C. ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI

  a) Znanstveni projekti:

  1986-90. "Klinička patologija traume živčanog sustava" – istraživač na znanstvenom projektnom zadatku Samoupravne interesne zajednice za znanost Republike Hrvatske voditelja prof. dr. sc. Dubravke Jadro-Šantel

  1986-90. "Klinička evaluacija akutnih kraniocerebralnih ozljeda"– istraživač na znanstvenom projektnom zadatku Samoupravne interesne zajednice za znanost Republike Hrvatske voditelja prof. dr. sc. Stanka Milića

  1991-96. "Biomehanička analiza osteogeneze (apofizijalnog koštanog rasta) u koksartroze" – istraživač na znanstvenom projektnom zadatku Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske voditelja prof. dr. sc. Save Jovanovića

  1996-98. "Prije i poslijeratni pobol od zloćudnih bolesti u Slavoniji" – istraživač na znanstvenom projektnom zadatku Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske voditelja prof. dr. sc. Viktora Šeparovića

  2002-06. "Matematska analiza vs. subjektivna prosudba radioloških i histopatoloških prikaza" – istraživač na znanstvenom projektnom zadatku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH voditelja prof. dr. sc. Svena Kurbela

  od 2007. istraživač, a od 2009. voditelj projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH br. 219-2192382-2009 "Procjena učinka višesatne abdominalne kirurgije na perfuziju tankog crijeva"

  D. ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA

  Pristupnik je bio član znanstvenog ili stručnog odbora svih do sada organiziranih Hrvatskih kongresa patologa i sudskih medicinara, u Zagrebu 1996, Splitu 2000 i Rijeci 2005.

  Glavni je organizator IV. Hrvatskog kongresa patologa i sudskih medicinara s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu održanog u Osijeku od 25. do 28. rujna 2008. godine.

 • E. ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA

  Član je: Hrvatskog liječničkog zbora od 1985. godine, Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca domovinskog rata 1990-91, Hrvatskog gastroenterološkog društva od 1993, Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu od 1994, Europske udruge patologa od 1996, Hrvatske liječničke komore od 1996. Predsjednik je Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora u razdoblju od 2005. do 2008. godine.

  F. RAD U ODBORIMA I POVJERENSTVIMA FAKULTETA

  Član je Povjerenstva za sudsko-medicinska vještačenja, Povjerenstva za stjecanje doktorata izvan doktorskog studija i Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  SAŽETAK

  Pristupnik ima 5 godina nastavnog i stručnog iskustva u zvanju redovitog profesora u znanstvenoj grani za koju se bira, s više od potrebitih šesto (600) norma sati u dodiplomskoj ili poslijediplomskoj nastavi. Koautor je 6 sveučilišnih udžbenika i 1 znanstvene knjige. Mentor je dvije obranjene i publicirane doktorske disertacije. Održao je više od 7 priopćenja na znanstvenim skupovima, od toga na više od 4 međunarodna znanstvena skupa, član je uređivačkog odbora citiranog znanstvenog časopisa, voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta, održao je 6 pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Recenzent je znanstvenih projekata i studijskih programa MZOŠ RH. Obnašao je dužnost predsjednika Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu HLZ u razdoblju od 2005. do 2008. godine.

  Osnovno znanstveno i stručno područje interesa pristupnika je kirurška patologija i neuropatologija. Objavio je 73 izvornih znanstvenih ili stručnih radova, od kojih je 25 indeksirano u Current Contentsu. Autor je ili koautor i 67 publiciranih kongresnih sažetaka. Radovi su mu citirani u 151 publikaciji. Sudjelovao je kao istraživač u 5 projektnih zadataka i voditelj je projekta Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Predstojnik je Kliničkog zavoda za patologiju i sudsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek od 1991. godine. Predsjednik je Katedre za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku. U nastavi patologije sudjeluje od 1987. godine, a od 2007. u zvanju redovitog profesora.

  KONAČNO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG POVJERENSTVA

  Na temelju provedene analize i ocjene nastavne i stručne djelatnosti predloženika prof. dr. sc. Branka Dmitrovića – redovitog profesora u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, jednoglasno je mišljenje Povjerenstva da predloženik u cijelosti ispunjava sve uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i to:

  I. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović ima pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja svoga nastavnog rada i pozivitno ocijenjene rezultate studentske ankete.

  II. U svojstvu nastavnika izvodio je nastavu na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine i Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo u punom nastavnom opterećenju, kontinuirano od 1998. godine.

 • III. ispunjava i sljedeće uvjete:

  1. Autor je i koautor 6 sveučilišnih udžbenika i 1 znanstvene knjige,

  2. Mentor je dvije obranjene i publicirane doktorske disertacije,

  3. održao je velik broj priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima

  4. Pristupnik je 9 godina (od 2003. godine) jedan od urednika Medicinskog Glasnika,

  glasila Medicinskog društva Zeničko-Dobojskog kantona, Bosna i Hercegovina, koji je

  u navedenom razdoblju postigao citiranost u Excerpta Medica (EMBASE i Scopus).

  5. Voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i

  športa RH br. 219-2192382-2009 "Procjena učinka višesatne abdominalne kirurgije na

  perfuziju tankog crijeva"

  6. bio pozvani predavač na 6 međunarodnih znanstvenih skupova,

  7. bio recenzent a) Član prosudbene skupine 3-02: istraživanja mozga Ministarstvo

  znanosti, obrazovanja i športa; recenzent 11 predloženih znanstvenih projekata; b)

  Recenzent studijskih programa MZOŠ RH; c) Recenzent sveučilišnog

  poslijediplomskog specijalističkog studija iz patologije Medicinskog fakulteta u

  Zagrebu; d) Recenzent sveučilišnog udžbenika: Belicza M, Tomas D. Obdukcijska

  dijagnostika. 4. izdanje. Zagreb, 2011. jednog studijskog programa i recenzent dva

  sveučilišna udžbenika,

  8. obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji - Predsjednik Hrvatskog društva za

  patologiju i sudsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora u razdoblju 2005. do 2008.

  godine

  Z A K L J U Č A K:

  Na temelju svega izloženog, članovi Povjerenstva jednoglasni su u ocjeni da predloženik prof. dr. sc. Branko Dmitrović udovoljava svim uvjetima za izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju sukladno važećim zakonskim propisima i uvjetima utvrđenim od strane Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.

  Povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta Osijek da izabere prof. dr. sc. Branka Dmitrovića u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 50% radnog vremena iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medeicinske znanosti, znanstvene grane

 • patologija na Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  Predsjednik Povjerenstva

  Prof. dr. sc. Savo Jovanović

  Članovi Povjerenstva:

  1. Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo

  2. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev

 • Na temelju članka 93. stavka 2. podstavka 3. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04. i 46/07) i sukladno članku 47. stavku 1. podstavku 6. i članku 118. i 119. Statuta Medicinskog fakulteta Osijeku i članku 19. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju pozitivnog Izvješća Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek o ispunjavanju uvjeta za izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 24. svibnja 2012. god., Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 8. redovitoj sjednici u akademskoj 2011/2012. godini održanoj 28. svibnja 2012. godine pod točkom 6.1.1. dnevnog reda donijelo je sljedeću

  O D L U K U

  1. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, dr.med., redoviti profesor, bira se u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 50% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane patologija u Katedri za patol. anatomiju i sudsku medicinu na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2. Redoviti profesor iz točke 1. ove Odluke bira se u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s člankom 102. stavkom 2. Zakona o znanastvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07 ) . 3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u trajno znanstveno- nastavno zvanje redovitog profesora od strane Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07 ).

  Obrazloženje

  Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, klasa: 112-02/12-02/2 Ur.broj:2158-60-01-12-86 od 13. travnja 2012. godine Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 7. redovitoj sjednici od 24. travnja 2012. godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 50% radnog vremena u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek.

  Natječaj je objavljen u „Glasu Slavonije“, Narodnim novinama i Internet stranici Fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 09. svibnja 2012. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 50% radnog vremena za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, za znanstvenu granu patologija u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

 • Na natječaj se prijavio prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek.

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta utvrdilo je da je pristupnik izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti iznanstvenom polju temeljne medicinske znanosti i da je upisan u Upisnik znanstvenika temeljem u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik.

  U daljnjem postupku izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek izvršilo je uvid u dokumentaciju pristupnika i dostavilo pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora prof. dr. sc. Branka dmitrovića u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 50% radnog vremena za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, za znanstvenu granu patologija u Katedri za patološku anstomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek.

  Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće prihvatilo je izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja i utvrdilo da prof. dr. sc. Branko Dmitrović ispunjava uvjete za izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je odlučilo kao u izreci.

  Pouka o pravnom lijeku

  Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Fakultetskom vijeću u roku od petnaest (15) dana od dana primitka ove Odluke.

  DEKAN

  Prof. dr. sc. Aleksandar Včev

  Dostavljeno:

  1. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović

  2. Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  3. Predsjedniku Katedre za patološku anatomiju i

  sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek

  4. Tajništvu Medicinskog fakulteta Osijek

  5. Pismohrana Fakultetskog vijeća

  6. Pismohrana Medicinskog fakulteta