Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

Embed Size (px)

Text of Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  1/64

  REPROGRAFIA UNIVERSITII "TRANSILVANIA" DIN BRAOV

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  2/64

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  3/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -2-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  4/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -3-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  5/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -4-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  6/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -5-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  7/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -6-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  8/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -7-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  9/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -8-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  10/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -9-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  11/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -10-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  12/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -11-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  13/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -12-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  14/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -13-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  15/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -14-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  16/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -15-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  17/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -16-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  18/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -17-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  19/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -18-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  20/64

  // primul program in C++

  #include

  using namespace std;

  int main ()

  {

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  21/64

  // primul program in C++

  #include

  using namespace std;

  int main ()

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  22/64

  return 0;

  int main () { cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  23/64

  int i,j;

  float a,b;

  //declararea variabilelor

  float a,b;

  //afisarea unui mesaj pentru introducerea unui numar:

  cout > a;

  a = a+b;

  //adunare - rezultatul este stocat n variabila a

  a += b;

  //adunare - acelasi efect ca n instructiunea de mai

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -22-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  24/64

  sus

  b = b-a;

  //scadere - rezultatul este stocat n variabila b

  b -= a;

  //scadere - acelasi efect ca n instructiunea de maisus

  c = a*b;

  //nmultire

  c = a/b;

  //mpartire

  a = a+b/(b+1);

  //efectul executiei instructiunii de mai sus estesimilar cu secventa:

  c = b+1;

  b = b/c;

  a = a+b;

  asm, auto, bool, break, case, catch, char, class,const, const_cast, continue, default, delete, do,double, dynamic_cast, else, enum, explicit, export,extern, false, float, for, friend, goto, if, inline,

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -23-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  25/64

  int, long, mutable, namespace, new, operator, private,protected, public, register, reinterpret_cast, return,short, signed, sizeof, static, static_cast, struct,switch, template, this, throw, true, try, typedef,typeid, typename, union, unsigned, using, virtual,

  void, volatile, wchar_t, while

  and, and_eq, bitand, bitor, compl, not, not_eq, or,or_eq, xor, xor_eq

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -24-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  26/64

  #include

  //variabile globale

  int a, b;char c;

  char sir[20];

  int read_vars()

  {

  //citirea valorilor variabilelor a si b

  cout > a;

  cout > b;

  }

  int main ()

  {

  //variabile locale

  int result;

  //citirea variabilelor

  read_vars();

  // procesare:

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -25-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  27/64

  result = a - b;

  // afisarea rezultatului:

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  28/64

  int result;

  // valoarea initiala nedeterminata

  a = a + 3;

  result = a - b;

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  29/64

  string mystring = "Acesta este un sir";

  string mystring("Acesta este un sir");

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -28-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  30/64

  a = 5 ;

  75

  // zecimal

  0113

  // octal

  0x4b

  // hexazecimal

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -29-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  31/64

  75

  // int

  75u// unsigned int

  75l

  // long

  75ul

  // unsigned long

  3.14159

  6.02e23

  1.6e-19

  3.0

  3.14159L

  // long double

  6.02e23f

  // float

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -30-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  32/64

  'z'

  'p'

  "Hello world""Introduceti o valoare:"

  x

  'x'

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -31-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  33/64

  "sir scris pe \

  doua linii de cod"

  "aceste subsiruri" "formeaza" "un singur" "sir decaractere"

  L"Acesta este un sir format din caractere wide"

  #define identificator valoare

  #define PI 3.14159265

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -32-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  34/64

  #define NEWLINE '\n'

  // constante definite: calculul circumferintei

  #include

  using namespace std;

  #define PI 3.14159

  #define NEWLINE '\n';

  int main ()

  {

  double r=5.0; // raza

  double circle;

  circle = 2 * PI * r;

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  35/64

  a = 5 ;

  a = b ;

  // operatorul de asignare

  #include

  using namespace std;

  int main ()

  {

  int a, b;

  // a:?, b:?

  a = 10;

  // a:10, b:?

  b = 4 ;

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -34-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  36/64

  // a:10, b:4

  a = b ;

  // a:4, b:4

  b = 7 ;

  // a:4, b:7

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  37/64

  a = 1 1 % 3 ;

  // asignarea compusa

  #include

  using namespace std;

  int main ()

  {

  int a, b=3;

  a = b ;

  a+=2;

  // echivalent cu a=a+2

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  38/64

  a+=1;

  a=a+1;

  b=3;

  a=++b;

  //a contine 4, b contine 4

  b=3;

  a=b++;

  //a contine 3, b contine 4

  a=++a;

  a=a++;

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -37-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  39/64

  (7 == 5)

  // evaluat ca false(5 > 4)

  // true

  (3 != 2)

  // true

  (6 >= 6)

  // true

  (5 < 5)

  // false

  a=2; b=3; c=6;

  (a == 5)

  // evaluat ca false deoarece a nu este egal cu 5

  (a*b >= c)

  // true deoarece (2*3 >= 6) este adev#rat

  (b+4 > a*c)

  // false deoarece (3+4 > 2*6) este fals

  ((b=2) == a)

  // true

  !(5 == 5)

  // evaluat ca false deoarece expresia din dreapta (5 ==5) este true

  !(6

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  40/64

  // evaluat ca true deoarece (6 6 ) )

  // evaluat ca false ( true && false )

  ( ( 5 = = 5 ) | | ( 3 > 6 ) )

  // evaluat ca true ( true || false )

  conditie ? rezultat1 : rezultat2

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -39-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  41/64

  7 = = 5 ? 4 : 3

  // ntoarce 3, deoarece 7 nu este egal cu 5

  7==5+2 ? 4 : 3

  // ntoarce 4, deoarece 7 este egal cu 5+2

  5 > 3 ? a : b

  // ntoarce valoarea lui a, deoarece 5 este mai maredect 3

  a > b ? a : b

  // ntoarce valoarea cea mai mare, a sau b

  // operatorul conditional

  #include

  using namespace std;

  int main ()

  {

  int a,b,c;

  a=2;

  b=7;c = ( a > b ) ? a : b ;

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  42/64

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  43/64

  // exemplu I/O

  #include

  using namespace std;

  int main ()

  {int i;

  cout > i;

  cout " iar dublul acesteia este " a >> b;

  cin >> a;

  cin >> b;

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -42-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  44/64

  if (conditie) instructiune;

  if (x == 100)

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  45/64

  if (x == 100)cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  46/64

  //exemplu switch

  switch (x)

  {case 1:cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  47/64

  while (conditie) instructiune

  // numaratoare inversa cu while

  #include

  using namespace std;

  int main ()

  {int n;

  cout > n;

  while (n>0) {cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  48/64

  do instructiune while (conditie);

  #include

  using namespace std;

  int main ()

  {

  unsigned long n;do {cout > n;

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  49/64

  // numaratoare inversa ntr-o bucla for:

  #include

  using namespace std;

  int main ()

  {for (int n=10; n>0; n--) {cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  50/64

  {// instructiuni...

  }

  // exemplu de ntrerupere a unei bucle

  #include

  using namespace std;

  int main ()

  {int n;

  for (n=10; n>0; n--)

  {cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  51/64

  // exemplu de salt peste un pas al buclei

  #include

  using namespace std;

  int main ()

  {for (int n=10; n>0; n--) {if (n==5) continue;

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  52/64

  void exit (int exitcode);

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -51-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  53/64

  tip nume ( parametru1, parametru2, ...) { instruc#iuni}

  #include

  using namespace std;

  int suma (int a, int b)

  {int r;

  r=a+b;

  return (r);

  }

  int main ()

  {int z;

  z = suma (5,3);

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  54/64

  // exemplu de utilizare a functiilor

  #include

  using namespace std;

  int diferenta (int a, int b) {

  int r;

  r=a-b;

  return (r);

  }

  int main ()

  {int x=5, y=3, z;

  z = diferenta (7,2);

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  55/64

  tip nume ( parametru1, parametru2, ...) { instruc#iuni}

  // exemplu de functie void

  #include

  using namespace std;

  void afisare_mesaj ()

  {cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  56/64

  afisare_mesaj ();

  afisare_mesaj;

  int x=5, y=3, z;

  z = addition ( x , y );

  // transmiterea parametrilor prin referinte

  #include

  using namespace std;

  void duplicate (int& a, int& b, int& c)

  {a*=2;

  b*=2;

  c*=2;

  }

  int main ()

  {

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -55-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  57/64

  int x=1, y=3, z=7;

  duplicate (x, y, z);

  cout

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  58/64

  tip nume [elemente];

  char sir [20];

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -57-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  59/64

  struct nume_structura {tip_membru1 nume_membru1;

  tip_membru2 nume_membru2;

  tip_membru3 nume_membru3;

  .

  .

  } nume_obiecte;

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -58-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  60/64

  class nume_clas# {specificator_acces_1:membru_1;

  specificator_acces_2:membru_2;

  ...

  } nume_obiecte;

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -59-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  61/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -60-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  62/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -61-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  63/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++

  -62-

 • 7/24/2019 Programarea Calculatoarelor Si Limbaje de Programare-libre

  64/64

  Programarea calculatoarelor n limbajul C++