Click here to load reader

Regionalna konferencija

  • View
    35

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Regionalna konferencija. PROJEKT „MOĆ PROMJENE MLADIH”. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OSIJEK CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VUKOVAR. ULAGANJE U BUDUĆNOST. PLAN RADA KONFERENCIJE. 9,40 Konferencija za medije 10,00 Predstavljanje projekta 10,30 Prijedlog članova koordinacijskog odbora – rasprava - PowerPoint PPT Presentation

Text of Regionalna konferencija

PowerPoint Presentation

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OSIJEKCENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VUKOVAR

ULAGANJE U BUDUNOSTPROJEKT MO PROMJENE MLADIHRegionalna konferencija1PLAN RADA KONFERENCIJE

9,40 Konferencija za medije10,00 Predstavljanje projekta10,30 Prijedlog lanova koordinacijskog odbora rasprava11,00 Preporuke13,00 Zajedniki ruak

MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA24.04.2014.2O PROJEKTUProjekt Mo promjene mladih podrava Europska unija kroz program OPHRD IPA 2007 irenje mree socijalnih usluga u zajednici (Faza II)Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapoljavanjeTrajanje projekta: 5. 3. 2014. 4. 9. 2015.Nositelj projekta: Udruga za rad s mladima BREZA OsijekPartner: Udruenje DJECA PRVA ZagrebSuradnici: Dom za odgoj djece i mladei Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek i Centar za socijalnu skrb VukovarPodruje provedbe: Istona Hrvatska, Vukovarsko-srijemska i Osjeko-baranjska upanijaCiljna skupina: djeca i mladi s poremeajima u ponaanjuUkupna vrijednost projekta: 184.252,80 EuraDoprinos EU: 164.998,38 Eura ili 89,55%

24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA3OPI CILJ: Podrati drutvenu ukljuenost djece i mladih s poremeajima u ponaanju kroz razvoj uinkovitih socijalnih usluga u lokalnog zajednici i cijeloj Istonoj Hrvatskoj

SPECIFINI CILJEVI:Osigurati sustavnu i koordiniranu podrku djeci i mladima koji izlaze iz institucionalnog tretmana za samostalan i neovisan ivot kroz razvoj njihovih znanja i vjetina nunih za zapoljavanje i bolju integraciju u drutvu Prevenirati moguu institucionalizaciju djece s izreenom mjerom pojaane brige i nadzora kroz pruanje redovite psihosocijalne podrke, razvijanjem kompetencija nunih za preuzimanje odgovornosti za vlastiti ivot i samostalan izlazak na trite rada te kroz rad s njihovim obiteljima.

24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA4UDRUGA BREZA SOCIJALNE USLUGE

24.04.2014.5MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA2002. Socijalno-terapijska zajednica2006. - Savjetovalite za obitelj i mlade2004. - Projekti za djecu i mlade koji potiu destigmatizaciju i razvoj kreativnosti stvaralatva i meusektorsku suradnju2010.- Djeja kua DOKKICA prevencija i korak prema deinstitucionalizaciji -pomo djeci u riziku,pomo roditeljstvu,poticanje kreativnih ideja i stvaralatva djece24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA6SOCIJALNO-TERAPIJSKA ZAJEDNICAProgram rada Socijalno-terapijske zajednice odobrilo je nadleno Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Prua usluge smjetaja djece i mladei od 12-21 godine kod kojih je izostala primjerena obiteljska podrka, a imaju razne potekoe u ponaanju, kolovanju i kvalitetnom razvoju. Smjetajni kapacitet je 8 korisnika.

24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA7

NAA PRVA PROMOCIJA!AKTIVNOSTIRegionalna konferencijaKoordinacijski odbor na razini upanijeMrea asistenata vrnjakaTrening za mlade iz Doma za odgoj djece i mladeiMentorstvo i praenje mladih u tri novoosnovane male zajednice, dvije u Osijeku i jedna u ZagrebuPsihosocijalna podrka i trening djece i mladih u riziku (PBIN, druge mjere)Grupe podrke roditeljima djece i mladih kojima je izreena odgojna mjera Edukacija za strune djelatnike (Dom za odgoj djece i mladei Osijek)

24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA8Koordinacijski odbor na razini upanije svibanj 2014.Na osnovu prijedloga s Regionalne konferencije, svaka od upanija formirat e Koordinacijski odbor od najmanje 8-10 lanova Koordinacijski odbor sastajat e se najmanje svaka tri mjeseca, poevi od svibnja 2014. Definiran Protokol o suradnji izmeu institucija i organizacija civilnog drutva za pruanje socijalnih uslugaDefiniran Program prevencije problema (poremeaja) u ponaanjuInformirana javnost o problemima socijalne integracije mladih putem medija i weba.

24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA9VRNJACI POMAGAI?Mlai ljudi koji su tijekom odrastanja bili smjeteni u djeje ili odgojne domove, a sada su uspjeni u brizi za sebe i svojim iskustvom ele pomoi drugim mladima.

ULOGA POMAGAAPoput starijeg brata ili sestre pruaju pomo mladima koji izlaze ili su tek izali iz domova. Znaju kako je njima bilo, s kojim se sve problemima mogu sresti, ali i kako na njih odgovoriti. Pomagai otvoreno razgovaraju s mladima o samostalnom ivotu, dijele svoja iskustva i bitne informacije.

24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA10TKO SU

PSIHOSOCIJALNA PODRKA DJECI I MLADIMA U RIZIKUUdruga BREZA, u suradnji s Centrima za socijalnu skrb Osijek i Vukovar, provodit e program psihosocijalne podrke djeci i mladimaTijekom 16 mjeseci od svibnja 2014. djeca i mladi u riziku, imat e priliku najmanje jednom mjeseno proi trening koji e biti osmiljen individualno za svako dijete.

24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA11Program treninga obuhvaa: organizacijske vjetine, uenje jezika, kuhanje, vrtlarenje, izrada suvenira, komunikacijske vjetine te administrativno-uredske vjetine.Prema izraenim individualnim planovima, svaki korisnik imat e osigurano praenje u razvojnom smislu.GRUPE PODRKE OBITELJIMA DJECE IMLADIH U RIZIKUUdruga BREZA, u suradnji s Udruenjem Djeca prva, organizirat e grupe podrke roditeljima djece i mladih u riziku, najmanje jednom mjeseno.Roditelji e na grupama podrke uiti kako postavljati granice, upoznati drugaije odgojne metode, kako odgovorno pristupati praenju kolskih postignua, te uiti na konkretnim primjerima dobre prakse podrke djeci u promjeni ponaanja. Roditelji e dobiti izravnu pomo u rjeavanju obiteljskih problema.24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA12EDUKACIJA STRUNIH DJELATNIKAUdruga Breza organizirat e trening za strune djelatnike Doma za odgoj djece i mladei Osijek za stjecanje dodatnih znanja i vjetina specifinih za rad s djecom i mladima s poremeajem u ponaanju u malim zajednicama.Ukljueno najmanje 30 strunih djelatnika

24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA13OEKIVANA POSTIGNUAOformljeni koordinacijski odbori na razini dvije upanije (OB i VS) Definiran Protokol o suradnji institucija i organizacija civilnog drutva za pruanje socijalnih uslugaDefiniran Program prevencije problema (poremeaja) u ponaanju, informirana javnost o problemima socijalne integracije mladih putem medija i weba, FB

24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA14Oformljena mrea s najmanje 20 vrnjaka pomagaaProveden trening za najmanje 20 mladih, izraeni individualni planovi post-tretmana, odabrani mladi za ivot u malim zajednicama12-15 mladih smjeteni u tri male zajednice uz kontinuiranu mentorsku i psiholoku pomo, te trening za razvoj kompetencija za zapoljavanje i samostalan ivot.

24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA15Najmanje 40 djece i mladih upuenih od strane Centara za socijalnu skrb steklo nova znanja i iskustva, drutvene i obrazovne kompetencije

Najmanje 60 roditelja djece i mladih u riziku sudjelovalo u programu pomoi rjeavanja problema u obitelji, te upoznato s drugaijim nainom organiziranja obiteljskog ivota24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA16Najmanje 30 strunih djelatnika steklo dodatna znanja i vjetine kroz treningIzraen kurikulum edukacije za rad s djecom i mladima s poremeajem u ponaanjuOtiskan prirunik za voenje malih zajednica za djecu s poremeajem u ponaanju u 100 primjeraka 24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA17NE ODUSTAJEMO!

24.04.2014.MO PROMJENE MLADIH - REGIONALNA KONFERENCIJA18Kontakt osobe:Gordana IlakovacSnjeana KovaeviE-mail: [email protected]: 031/272-583