of 10 /10
Kolokvijum 1 R. br. Modul Indeks Ime Ime roditelja Prezime br. poena 1 2UPS 15385 Vladan Vidoje Stanković 100 2 2UPS 15399 Jovana Goran Stoiljković 100 3 2UPS 15488 Nikola Radovan Ždraljević 100 4 2UPS 15031 Anđela Dragan Antić 100 5 2UPS 15053 Nikola Dragić Bzenić 100 6 2UPS 15173 Ivana Zoran Kostić 100 7 2UPS 15202 Nikola Petar Manić 100 8 2UPS 15254 Dušan Slađan Mitrović 100 9 2TEL 15139 Anđela Aleksandar Jovanović 100 10 2UPS 15268 Jovan Mihajlo Najdanović 98 11 2UPS 15400 Vladimir Goran Stojadinović 98 12 2UPS 15415 Milan Miroljub Stojić 98 13 2UPS 15447 Mladen Slaviša Tomić 98 14 2UPS 15052 Bobana Siniša Brzački 98 15 2UPS 15054 Miloš Dragan Cvetanović 98 16 2UPS 15340 Nikola Zoran Rajković 96 17 2TEL 15118 Milan Boban Ilić 96 18 2UPS 15228 Anđela Daniel Milenković 95 19 2UPS 15088 Dimitrije Jasmina Đorđević 93 20 2UPS 15233 Mladen Slađan Milić 93 21 2UPS 15032 Marija Miodrag Antić 91 22 2UPS 12354 Đorđe Rajković 91 23 2UPS 15392 Miroslav Dragoslav Stefanović 90 24 2UPS 15051 Jovica Boro Božinoski 87 25 2UPS 14400 Nikola Milovanović 85 26 2UPS 15264 Stefan Saša Mladenović 83 27 2UPS 15289 Marija Tatjana Obradović 83 Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike, OEU3O02 (UPS) i OET3O01 (TEL), održanog 23. Novembra 2015. godine dati su u tabeli. Radovi se mogu pogledati u Sredu, 25. Novembra 2015. od 14:0015:00h u prostoriji 322.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike ...elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/dejan.mirkovic/us_kol1_23.11.15_rez.pdf · Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE

  • Upload
    others

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike...

Page 1: Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike ...elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/dejan.mirkovic/us_kol1_23.11.15_rez.pdf · Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE

Kolokvijum 1

R. br. Modul Indeks Ime Ime roditelja Prezime br. poena1 2UPS 15385 Vladan Vidoje Stanković 1002 2UPS 15399 Jovana Goran Stoiljković 1003 2UPS 15488 Nikola Radovan Ždraljević 1004 2UPS 15031 Anđela Dragan Antić 1005 2UPS 15053 Nikola Dragić Bzenić 1006 2UPS 15173 Ivana Zoran Kostić 1007 2UPS 15202 Nikola Petar Manić 1008 2UPS 15254 Dušan Slađan Mitrović 1009 2TEL 15139 Anđela Aleksandar Jovanović 10010 2UPS 15268 Jovan Mihajlo Najdanović 9811 2UPS 15400 Vladimir Goran Stojadinović 9812 2UPS 15415 Milan Miroljub Stojić 9813 2UPS 15447 Mladen Slaviša Tomić 9814 2UPS 15052 Bobana Siniša Brzački 9815 2UPS 15054 Miloš Dragan Cvetanović 9816 2UPS 15340 Nikola Zoran Rajković 9617 2TEL 15118 Milan Boban Ilić 9618 2UPS 15228 Anđela Daniel Milenković 9519 2UPS 15088 Dimitrije Jasmina Đorđević 9320 2UPS 15233 Mladen Slađan Milić 9321 2UPS 15032 Marija Miodrag Antić 9122 2UPS 12354 Đorđe Rajković 9123 2UPS 15392 Miroslav Dragoslav Stefanović 9024 2UPS 15051 Jovica Boro Božinoski 8725 2UPS 14400 Nikola Milovanović 8526 2UPS 15264 Stefan Saša Mladenović 8327 2UPS 15289 Marija Tatjana Obradović 83

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike, OEU3O02 (UPS) i OET3O01 (TEL), održanog 23. Novembra 2015. godine dati su u

tabeli. Radovi se mogu pogledati u Sredu, 25. Novembra 2015. od 14:00‐15:00h u prostoriji 322.

Page 2: Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike ...elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/dejan.mirkovic/us_kol1_23.11.15_rez.pdf · Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE

R. br. Modul Indeks Ime Ime roditelja Prezime br. poena28 2TEL 15089 Ilija Goran Đorđević 8129 2UPS 15066 Veljko Nenad Delić 8030 2UPS 15106 Dušan Goran Galev 8031 2UPS 15064 Dušan Nebojša Damnjanović 7832 2EIR (UPS) 15229 Lola Radiša Milenković 7833 2TEL 15109 Marija Jovica Gojković 7834 2TEL 15425 Nikola Stojković 7835 2UPS 15492 Lazar Goran Živković 7736 2UPS 15430 Emir Faruk Šehović 7637 2UPS 15033 Boško Dragan Apostolović 7638 2TEL 14324 Dejan Janojlić 7639 2UPS 15046 Aleksa Goroljub Bojović 7540 2UPS 15241 Ivan Nebojša Milošević 7541 2UPS 15328 Mihailo Gvozden Radojević 7342 2UPS 14426 Žarko Nešović 7143 2EIR (UPS) 15207 Aleksandar Predrag Marjanović 6944 2UPS 15420 Milovan Ljubiša Stojiljković 6845 2UPS 15195 Dušan Bojan Madić 6846 2UPS 15227 Dimitrije Olivera Milčić 6847 2UPS 15039 Anđela Nebojša Bačević 6748 2UPS 15348 Aleksandra Miodrag Ristić 6449 2UPS 15158 Veljko Žarko Jovanović 6350 2TEL 15110 Pavle Nebojša Golubović 6351 2TEL 14694 Žarko Jovanović 6152 2TEL 14381 Dragana Miletić 5053 2UPS 15309 Aleksandar Petrović 4654 2TEL 15061 Jovana Miodrag Čukić 4555 2UPS 15176 Danijel Dragan Ković 4356 2TEL 15049 Dušan Slaviša Bošković 4357 2EIR (UPS) 15441 Nemanja Rade Todorović 3858 2EIR (UPS) 15314 Mladen Saša Petrović 2959 2UPS 15362 Miodrag Siniša Sokolović 1560 2UPS 15056 Dimitrije Dušan Cvetković 10

Page 3: Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike ...elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/dejan.mirkovic/us_kol1_23.11.15_rez.pdf · Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE

Elektronski fakultet Niš 23.11.2016. god.

Katedra za Elektroniku

Modul: Upravljanje sitemima (UPS), Telekomunikacije (TEL)

Predmet: Osnovi Elektronike, OEU3O02, OET3O01

Predmetni nastavnik: Prof. dr Vlastimir Pavlović, asistent dipl. inž. Dejan Mirković

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE

Napomena

1. Na ispitu je zabranjena upotreba bilo kakve literature. Kandidata koji koristi literaturu dežurni

asistent će opomenuti i time kandidat završava polaganje ispita sa negativnom ocenom. Ukoliko

se kandidat odmah ne udalji iz sale, protiv njega će biti poveden disciplinski postupak.

2. Zabranjen je bilo kakav razgovor sa bilo kime u toku ispita. Dežurnom asistentu nije dozvoljeno

da daje bilo kakva objašnjenja. Svaki razgovor smatra se prekršajem sa obe strane. Predmetni

nastavnik će prihvatiti i anonimne prijave za prekršaje po ovom osnovu.

3. Kandidatima nije dozvoljeno da ispit napuste pre isteka 30 min. od početka ispita. Posle

napuštanja sale nije dozvoljen povratak na ispit nezavisno od razloga napuštanja sale.

1.Zadatak

Kompletno kolo darlingtonovog pojačavača dato je na slici 1.

a) Nacrtati šemu za jednosmerni režim, DC.

b) Odrediti jednosmernu struju kolektora tranzistora T1, IC1.

c) Odrediti jednosmerni napon na emitoru tranzistora T2, VE2.

Tranzistori imaju sledeće karakteristike:

VBE1 = 0.6, VBE2 = 0.7V,

β1 = 40, β2 = 80

Vrednosti elemenata u kolu su:

VCC = 10V,

RB1 = 100kΩ, RB2 = 2kΩ, RE1 = 570Ω, RE2 = 330Ω, CS1 → ∞, CS2 → ∞

T1

RE2

ug

VCC

CS2RE1

RB1

T2

CS1

RB2

Slika 1

Page 4: Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike ...elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/dejan.mirkovic/us_kol1_23.11.15_rez.pdf · Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE
Page 5: Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike ...elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/dejan.mirkovic/us_kol1_23.11.15_rez.pdf · Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE

2

2.Zadatak

Kolo vilsonovog (Wilson) izvora konstantne struje prikazano ja na slici 2.a.

a) Odrediti jednosmernu struju kolektora tranzistora T2, IC2.

b) Odrediti jednosmernu struju izvora konstantne struje, I0.

Poznato je:

R = 4.2kΩ,

VCC = 5V.

Tranzistori imaju sledeće karakteristike:

VBE1 = 0.6V,

β1 = 60,

VBE2 = VBE3 = 0.7V,

β2 = β3 = 80.

T2

T1

T3

R

VCC

~I0

I0

~

a) b)

Slika 2. a) Električna šema izvora konstantne struje, b) Ekvivalentno kolo izvora konstantne struje

Page 6: Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike ...elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/dejan.mirkovic/us_kol1_23.11.15_rez.pdf · Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE

1

Page 7: Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike ...elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/dejan.mirkovic/us_kol1_23.11.15_rez.pdf · Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE

3

3.Zadatak

Kompletno kolo simetričnog diferencijalnog pojačvača sa bipolarnim tranzistorima prikazano je na

slici 3.

a) Nacrtati šemu za jednosmerni režim, DC.

b) Odrediti izraz za jednosmernu kolektorsku struju, IC2, tranzistora T2.

c) Odredit numeričku vrednost za jednosmerni napona na emitoru, VE1, trnzistora T1.

Tranzistori su identičnih karateristika:

VBE1 = VBE2 = 0.7V,

β1 = β2 = 100

Poznato je:

VEE = 12V, VCC = 12V,

RE = 3.3kΩ, RB1 = RB2 = 1MΩ,

RC1 = 6.6kΩ, RC2 = 6.6kΩ,

CS1 → ∞, CS2 → ∞

T1

REug

VCC

RC2RB1

CS1

RC1

T2

RB2

VEE

VE1

CS2

Slika 3

Page 8: Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike ...elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/dejan.mirkovic/us_kol1_23.11.15_rez.pdf · Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE
Page 9: Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike ...elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/dejan.mirkovic/us_kol1_23.11.15_rez.pdf · Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE

4

4.Zadatak

Kompletno kolo osnovnog pojačavača sa zajedničkim drejnom prikazano je na slici 4. Aktivni

element je N-kanalni MOS FET tranzistor sa indukovanim kanalom kod koga je napon praga, VT >

0.

a) Nacrtati šemu osnovnog pojačavača sa zajedničkim drejnom za jednosmerni režim, DC.

b) Odrediti jednosmernu struju drejna, ID.

c) Odrediti jednosmerni napona na sorsu tranzistora, VS.

Tranzistor ima sledeće karakteristike:

A = 100μA/V2,

VTH = 0.5V.

Izraza za struju drejna u aktivnom režimu može se aproksimirati izrazom,

ID = A∙(VGS – VTH)2

Poznato je:

R1 = 500kΩ, R2 = 500kΩ,

RD = 4.7kΩ,VDD = 6V,

RP = 500Ω, Rg = 100Ω

RS = 1kΩ,

CS1 → ∞, CS2 → ∞

R1

R2 RS

VDD

CS2

RPVS

Rg

ug

CS1

Slika 4

Page 10: Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osonvi Elektronike ...elektronika.elfak.ni.ac.rs/_FILES/dejan.mirkovic/us_kol1_23.11.15_rez.pdf · Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE