Slovensko - podnebie

 • View
  48

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slovensko - podnebie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Čo je to podnebie?. - dlhodobý stav ovzdušia (chod počasia) na danom mieste. O. Čo je to počasie?. - okamžitý (krátkodobý) stav ovzdušia na danom mieste. O. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Slovensko - podnebie

 • Slovensko - podnebie

 • o je to podnebie?- dlhodob stav ovzduia (chod poasia) na danom mieste

 • o je to poasie?- okamit (krtkodob) stav ovzduia na danom mieste

 • o sa sleduje pri poas?(3)- teplota, tlak vzduchu, zrky, smer a rchlos vetra

 • V ktorom psme le Slovensko?- severn mierne psmo

 • Ako vplva na podnebie Slovenska prdenie vzduchu od Atlantickho ocena? prina zrky, miernejie teploty(v lete ochladenie, v zime odmk)

 • Ako vplva na podnebie Slovenska vzduch prdiaci z vntrozemia? zapriuje such v zime siln mrazy, v lete horavy

 • o vie o vke Slnka nad obzorom na Slovensku? poas roka sa men preto sa men aj mnostvo zskanho tepla a svetla

 • Od oho zvis mnostvo slnenho svitu?- od miesta, orientcie svahu ...

 • Ako dlho by trval slnen svit, keby bolo na Slovensku po cel rok bezoblano?4 450 hodn

 • Ktor zemia na Slovensku maj najviac a najmenej slnenho svitu? najviac: Podunajsk nina, Vysok Tatry najmenej: Orava a Horehronie

 • Ak vietor prevlda na Slovensku?- zpadn a severozpadn

 • OLK

 • Kde spadne na Slovensku najmenej a najviac zrok?najmenej: v ninch najviac: vo Vysokch Tatrch

 • Ak je priemern ron teplota na vrcholoch Vysokch Tatier a ak je v januri a v jli?- priemern ron: -3C v januri: -10C v jli: +4C

 • Ktor s najteplejie oblasti na Slovensku?- niny: Podunajsk a Vchodoslovensk rovina

 • Kde sa na Slovensku rozprestiera chladn oblas?- nad 800 m n. m. vyie asti pohor (Tatry, Nzke Tatry ...)

 • Ak je priemern ron teplota v Podunajskej nine a ak je v januri a v jli? - priemern ron: +10C januri: -1C a -3C v jli: +21C a +22C

 • Ako vplva na podnebie rastca nadmorsk vka? kles teplota, stpa mnostvo zrok

 • O koko stupov zaokrhlene kles teplota na kadch 100 metrov?0.5C

 • o vie o priemernch teplotch na Slovensku pred 100 rokmi? boli takmer o 1C niie ako v sasnosti

 • Ak je rozdiel medzi nveternmi a zveternmi svahmi pohor z pohadu zrok?- nvetern svahy s vlhkejie

 • Ktor klimatick oblasti s na Slovensku?- tepl, mierne tepl, chladn oblas

 • Kde sa na Slovensku rozprestiera tepl oblas? v ninch a nzko poloench kotlinch do 350 m n. m. (Podunajsk, Zhorsk, Juhoslovensk, Koick, Vchodoslovensk ...)

 • Kde sa na Slovensku rozprestiera mierne tepl oblas?- do 800 m n. m. niie pohoria, ptia vych pohor, dn kotln ...